NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Angeltjes
04-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pat Condell over de BBC, The Guardian en de poco linki-winkies

 

 

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westerse blote borsten en verpakte boerka-vrouwen : ťťn strijd ?

 

Infiniti nodigt u uit voor een proefrit

 

In een Europese stad stootte de Libanese schrijfster Joumana Haddad op een twijfelachtige reclame voor een boekenwinkel. Een naakte vrouw werd afgebeeld met de slogan "De cultuur van het verlangen".

Zulke advertenties zijn net zo vernederend als boerka's, schrijft ze in het Duitse dagblad Die Welt:

"Wanneer zullen alle macho's in de reclame-industrie eindelijk erkennen dat we bestaan? Wanneer zullen ze ophouden onze achterwerken te misbruiken om auto's, meubels, elektrische boormachines en pesticides te verkopen?... Ik zie absoluut geen enkel verschil tussen een vrouw in boerka in de Arabische straten en de vrouw in deze advertentie. Waarom? Omdat beiden het slachtoffer zijn van patriarchale criteria: aan een kant is er de vrouw wiens verleidelijkheid moet worden verborgen en ontkend, aan de andere kant een vrouw wiens verleidelijkheid moet worden tentoongspreid en misbruikt. Is dat alles waar wij vrouwen goed voor zijn? De eindeloze metafoor van de zonde en de appel? Hebben we daar nu nog niet genoeg van, zowel in het Oosten als in het Westen?... Vrouwen, willen jullie echt een keuze? Vecht dan voor je waardigheid. En jullie, mannen, willen jullie echt ons verlangen prikkelen? Geef ons dan a.u.b. wat minder derrière en wat meer toewijding."

Allemaal mooi en proper dit stukje uit Het Nieuwsblad. En goedkoop. Als de vrouwen ergens vrijgevochten zijn dan is het wel in het grootste deel van Europa en in Noord-Amerika. Ook als er nog op enkele vlakken ongelijkheid heerst, is het absurd de toestand van onze vrouwen te vergelijken met die uit de islamitische Prachtlanden. Reclame met half ontblote vrouwen schijnt nog steeds te werken, wat we hier verder ook over denken.  De modellen kiezen zelf voor hun beroep en de consequenties daarvan.  In de Prachtlanden is er gewoon geen keuze : de behandeling van vrouwen is een grote schande, de achteruitstelling en de onderworpenheid aan de grillen en lusten van mijnheer is een misdaad tegen de mensheid. En tevens een van de grote argumenten tegen de achterlijke islam.  De Westerse feministen zwijgen over al deze onrechten hun islamitische zusters aangedaan, want politieke correctheid staat boven feminisme of de strijd der geslachten.

Joumana Haddad richt zich tot de verkeerden, met achterhaalde argumenten.

Ray

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kennedy's over het drama van de NMBS

 

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geert Wilders op dodenlijst van de godsdienst van de vrede

 

AMSTERDAM -  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) onderzoekt dreigementen op een dodenlijst, die enkele weken geleden in de Verenigde Staten werd ontdekt.  Op deze aan al-Qaeda gelieerde lijst van islamitische extremisten prijkt namelijk ook de naam van Geert Wilders, aldus het AD. Amerikaanse media leggen een verband met een boodschap van Adam Gadahn, een in Amerika geboren woordvoerder van al-Qaeda, die moslims in de VS opriep hoogwaardigheidsbekleders te doden.

Ook ex-VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali zou op de lijst staan.

Op het Shumukh al-Islam forum wordt volgens de krant opgeroepen de 'varkens' die de islam hebben aangevallen te doden met explosieve post.

@ de Telegraaf


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwitserland en zijn buitenlandse studenten

 

Als Zwitserland zijn zin krijgt, dan moeten de studiekosten voor buitenlandse studenten in de toekomst door hun herkomstlanden gedragen worden – en niet langer door Zwitserland.  Dit wordt geëist door de huidige studentenverenigingen en CVP-politici.

Indien een buitenlander aan een Zwitserse universiteit wil studeren, dan moet dat in de toekomst niet langer door de federatie of door de kantons betaald worden, maar wel door het herkomstland.  Dat wordt geëist door VSS, het Verband der Schweizer Studierendenschaften (overkoepelend orgaan van de studentenverenigingen).  CVP-onderwijsspecialist Gerhard Pfister zal in de herfst hiervoor het initiatief nemen.

Sinds 1990 is het aantal buitenlandse studenten in Zwitserland meer dan verdubbeld.  In 2009 kwamen 18% van alle studenten in Zwitserland uit het buitenland.  Studenten klagen over de afnemende kwaliteit van de studeerinrichtingen, ontoereikende infrastructuur en bomvolle aula’s.  Een verhoging van de kosten voor buitenlandse studenten wordt door de VSS geweigerd, omdat iedereen recht op onderwijs heeft.  “Wij pleiten voor een intereuropees akkoord m.b.t. het hoger onderwijs, analoog met de interkantonale universiteitsakkoorden”, zegt Romina Loliva van de VSS.  Buurlanden moeten de Zwitserse hogescholen en universiteiten een overeenkomstig financieringsbedrag betalen, zoals het nu tussen de Zwitserse kantons gebruikelijk is. 

De uitdaging bestaat erin, volgens CVPer Pfister, de buurlanden van deze “deal” te overtuigen, want – op het eerste zicht – schijnt alleen Zwitserland hiervan voordeel te zullen krijgen.  Er studeren momenteel 36.000 buitenlanders in Zwitserland, tegenover slechts 6.500 Zwitsers in het buitenland. Er wordt aan getwijfeld dat zo’n internationaal verdrag door de andere staten zal ondertekend worden.

Bron: 20 Min.online


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De omgekeerde wereld

 

In de luchthaven van Detroit "controleert" een veiligheidsagente (moslima met hoofddoek) een katholieke non. (de foto dateert uit 2007).


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De banalisering van jeugdcriminaliteit en moord, door de Vlaamse media

 

Het gaat allemaal om "leuke"  of "grappige" titels in de media die de aandacht trekken. Zo verkeek een van onze lezers zich door een titel in Het Laatste Nieuws "Grap met eieren loopt dodelijk af voor Aussie moeder van 40".

Dan denk je in eerste instantie, wat heeft die dame aangevangen ?  Wellicht een omelet met 50 eieren opgegeten of iets dergelijks. Helemaal niet, bij het lezen van het artikel (daar mikt de redactie op : zoveel mogelijk lezers lokken die het stuk aanklikken op de webstek) gaat het om een schandelijke moord.

Vijf tieners bekogelen een huis met eieren. Het inwonende echtpaar samen met het dochtertje van elf achtervolgt de vandalen.  Als ze hen gevonden hebben, stapt de man uit en loopt hij twee vluchtenden achterna. Intussen wordt de vrouw aangevallen en neergestoken door drie andere gewetenloze kereltjes. In aanwezigheid van de dochter van het echtpaar. De vrouw bezwijkt aan haar verwondingen. Aanvankelijk werden twee vijftienjarige jongens, een veertien-, een zestien- en een 20-jarige gearresteerd. Drie tieners en de twintiger werden weer vrijgelaten, maar de veertienjarige jongen werd aangeklaagd voor doodslag.

Tot zover dit tragische gebeuren dat door de helden van het sensationale laatste nieuws, voorgesteld wordt als een verkeerd uitgevallen grap. Wij bieden geen bruggetje aan naar het artikel. In de Australische media is men minder sensationeel, zoals bijvoorbeeld in de Sydney Morning Herald  :  Man tells of struggle to save partner (Man vertelt over de strijd om het leven van partner te redden).

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het offensief op onze spaarcenten wordt ingezet door gebuisde Euro-premiers

 

Verschillende gewezen staats- en regeringsleiders, onder wie de belgische ex-premier Guy Verhofstadt, pleiten voor een "New Deal" die de eurozone moet helpen uit de crisis te geraken. Zo'n New Deal moet meer nadruk leggen op investeringen dan op besparingen. De middelen voor die investeringen moeten komen uit Europese obligaties.

Yanis Varoufakis, het hoofd van het departement Politieke Economie aan de Universiteit van Athene, en de Britse econoom en Labourpoliticus Stuart Holland namen het initiatief voor de tekst. Belangrijker is wie de oproep ondertekende. Naast Verhofstadt gaat het om de gewezen premiers Giuliano Amato (Italië), Michel Rocard (Frankrijk) en de voormalige Portugese president Jorge Sampaio.

De heren gebruiken de politieke term van de Amerikaanse president Franklin Roosevelt, die na de Grote Depressie van de dertiger jaren uitpakte met een New Deal om de diepe crisis te bestrijden. Door hier te klikken, krijgt u een omstandige maar begrijpbare uitleg over de maatregelen die Roosevelt trof.

Dit is wel iets totaal anders dan wat de heren gebuisde ex-premiers orakelen. Roosevelt genoot bovendien het vertrouwen van de Amerikaanse publieke opinie. Verhofstadt heeft na 2 termijnen als premier de spaarcenten die er waren verbrast, bralbeloftes over honderdduizenden extra jobs gedaan en er  niets van terecht gebracht. Hij was de premier die met allerlei dubieuze goocheltrucs begrotingen in evenwicht bracht door activa te verkopen eind december tegen applausprijzen en ze in januari te huren tegen schandalig hoge voorwaarden. De molenwiekende en tierende man leek vaak een kruising tussen Baron von Münchhausen en Pinocchio. Intussen bleef hij aan het roer door de franstalige vragen en eisen geruisloos in te willigen.  Niet te verwonderen dat de Walen verlekkerd zijn op deze wandelende Nachtmerrie.

Nu probeert hij zich te profileren als een tweede Franklin Delano Roosevelt. Zijn New Deal is simpel : geld uit de zakken van de burgers kloppen in ruil voor Euro-obligaties waarvan niemand durft zeggen, behalve enkele halfgare roepers die nog nooit een noemenswaardige beleidsdaad hebben gesteld, dat ze ooit kunnen terugbetaald worden.  Putten graven om oude putten een beetje te delven. Wie trapt in de beloftes van deze charlatans ?

Trouwens Dweil van Rompuy heeft een gelijkaardige obsessie : een Euro-belasting. Die is nog dwingender dan obligaties, want daar kan je als burger niet aan ontsnappen, tenzij je illegaal bent.

Dat is wellicht hét statuut waar wij moeten naar streven om te overleven in dit enge Fantasialand, gedomineerd door halve garen en  hele geflipten : onderduiken en illegaal worden.

Ray 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Marokkaans referendum in Brusselse moskeeŽn

 

"Niks dan goeie ervaringen met Marokkanen"

Het Marokkaans regime houdt met steun van Brusselse volksvertegenwoordigers constitutioneel referendum in Brusselse moskeeën Eind deze week – op 1-2 en 3 juli - wordt in Marokko een constitutioneel referendum gehouden, waarin de concentratie van de macht bij de Marokkaanse koning wordt bevestigd. De kans dat het referendum in Marokko wordt afgekeurd is dan ook reëel, en daarom worden ook in België massaal stemmen voor het referendum geronseld. Zo mogen alle in België wonende meerderjarige Marokkanen gaan stemmen, alsook zij die de dubbele nationaliteit (Belgisch-Marokkaans) bezitten.

Vanuit het Marokkaanse consulaat werd een ware propagandaslag voor het referendum georganiseerd, gaande van een gratis infolijn tot briefings pro het Marokkaanse regime in de Brusselse moskeeën.
Er werd in het Brussels Meeting Center zelfs een heus applauscongres georganiseerd, waar een Marokkaans minister mocht komen oproepen om voor het referendum te stemmen. Hij kreeg hierbij de steun van enkele volksvertegenwoordigers uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zoals Mohammed Daif en Mohammadi Chahid (PS), en Ahmed Mouhssin (Ecolo) Alhoewel iemand als Daif reeds zestien jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zetelt, en dus geacht wordt om in de eerste plaats de Brusselse belangen te behartigen, voelt deze man zich blijkbaar nog steeds meer Marokkaan dan Belg of Brusselaar. Men kan zich dan ook zeer terecht de vraag stellen waar de loyauteit ligt van mensen zoals Daif, maar ook van al die Marokkanen die de Belgische nationaliteit hebben gekregen, maar blijven deelnemen aan Marokkaanse verkiezingen en referenda.

Voor ons is het hoog tijd dat “Brusselse” volksvertegenwoordigers zoals Daif, Mouhssin, of Chahid kleur bekennen. Ofwel zetelen ze in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en maken ze de keuze om ‘Belg’ te zijn; ofwel houden ze zich bezig met de Marokkaanse politiek en maken ze de keuze ‘Marokkaan’ te zijn.

Wij stellen ons ook ernstige vragen bij het feit dat zeven Brusselse moskeeën worden gebruikt als stemlokaal. Ten eerste is dit een flagrante schending van de scheiding tussen Kerk en Staat, zoals we die in Europa gelukkig kennen. Ten tweede is het nog maar de vraag hoe eerlijk een stembusslag kan verlopen, wanneer men moet gaan stemmen in die moskee waar de dag voordien de imam zelf nog een vurig pleidooi hield pro het referendum en het Marokkaanse regime.
Daarenboven werd er bij de Brusselse gemeenten blijkbaar ook een officiële aanvraag ingediend om materiaal zoals urnes, kieshokjes, en dies meer ter beschikking te stellen. Geen inmenging van de Marokkaanse overheid in onze stad !

@ VB Brussel

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gulden Sinjoren - 11 juli 2011

 


03-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondagmiddag

 

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor links is DSK al onschuldig

  

Na een lange tijd van zware aantijgingen tegen de ex-IMF directeur, wordt nu zorgvuldig en tactisch de tegenaanval ingezet. De macht en het groot-kapitaal in de verdediging voor een seksmaniak tegen het klein grut, dat zelden de kans krijgt er hoge fatsoensnormen op na te houden.  Moeten wij voetstoots al de verhalen over het slettige kamermeisje voor waar aannemen ? Ze lijkt wel een zwarte Messalina.

Of het nu seks was met of zonder instemming, de figuur van DSK is voortgaande op zijn seksverslaving iemand die best geen hoge functies waarneemt.  Mensen met een  verslaving (om het even dewelke) zijn tot zeer veel bereid om hun lusten te stillen. Kunnen zij de behoeders zijn van een groot algemeen belang ? 

Is het vreemd dat linx het quasi monopolie bezit dat maatschappelijk onaangepasten aantrekt ? Profiteurs, verslaafden, ontwortelden, figuren met hoeken af, zakkenvullers, professionele luiaarden, enz ?  En tussendoor een verdwaalde Parsifal maar die komt zelden in de aandacht. De Socialistische Internationale, de verzameling van al wat niet deugt.

 Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelukkige wending in CH : socialisten keren zich af van EU-toetreding

 

Meerdere prominente sociaal-democraten wensen geen EU-toetreding van Zwitserland meer, alhoewel dit in hun partijprogramma geëist wordt.  Partijprogramma's zijn niet meer dan velletjes bedukt papier, zoals wij in eigen land al vaak ervaren hebben. N'est-ce pas, Bart Letisseur ?

Een toetreding tot de  lijdende EU zou fout zijn,  zo verklaren meerdere SP-politici in de krant Der Sonntag.  Nadat de Berner verkiezingskandidaat en voormalig TV-moderator (Nvdr: … zeg maar: een Zwitserse Bracke) met een anti-EU-campagne naar de kiezer trekt, geven nu ook zetelende rode parlementairen hem gelijk:  ook voor hen kan de EU-toetreding in het vertikaal klassement.

De in Basel verkozen Anita Fetz verklaart: “Als visie is de EU uitgespeeld.”  Ze verwijst naar de sociale afbouw in meerdere EU-landen.  Collega Bea Heim uit Solothurn heeft kritiek op de rechtse koers van de EU en zegt: “Ik kan me een toetreding tot de huidige EU niet voorstellen.”  De socialistische politica verkijkt zich op de liberale koers inzake concurrentie en economie.

En nog twee andere parlementsmadammen, Pascale Bruderer en Edith Graf-Litscher, die menen dat “noch door een afzijdige houding, noch door een toetreding onze problemen kunnen opgelost worden." Roberto Zanetti is helemaal uit de EU-sfeer : “De romantische liefdesverhouding van de SP met de EU is voorbij, de euforie is weg.” De hoofdreden van de ommekeer is dat de EU een “neoliberaal project” geworden is.

Rare vogels, die rode Alpbewoners: een rechtse ommekeer wegens linkse frustratie!

Floriaan Terbeke

Bron: 20 Min.online


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pool veroordeeld wegens verkrachting

 

Een Pool is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar wegens verkrachting van een voor hem onbekende dame.

Wij gaan niet in op de afschuwelijke gebeurtenis maar de traumatiserende feiten namen 40 minuten in beslag. Als u meer wil lezen : hier klikken.

15 jaar cel is een behoorlijke straf. Vooraleer we het vergeten : de feiten deden zich voor in Ierland.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Integratie is niet evident : Nieuw-Zeelander niet aanvaard bij Papoea's

 

Verliefd worden ? Het overkomt iedereen

De 'New Zealand Herald' brengt een horrorverhaal uit het regenwoud van Papoea-Nieuw-Guinea, waar een man tot twee keer toe met een pijl in de borst geschoten werd nadat een plaatselijke stam zijn vriendin probeerde te verkrachten. De 28-jarige Nieuw-Zeelander Matthew Scheurich wist de pijlen uit zijn lijf te halen en kon samen met zijn vriendin vluchten uit de jungle. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis van het Australische Cairns.

De problemen begonnen toen het junglehoofd van een afgelogen dorpje in het westen van Papoea-Nieuw-Guinea verliefd werd op de Franse vriendin van Scheurich en met haar wou trouwen. Toen de man zich daartegen wou verzetten, kreeg hij twee pijlen in de borststreek en een steen tegen het hoofd gesmeten. Dat Scheurich het verhaal nog kan navertellen mag een half mirakel heten. De haken misten maar net vitale organen en hij verloor liters bloed. Zijn vriendin werd seksueel aangerand en ook zwaar toegetakeld in het gezicht. Het koppel kon gered worden toen Scheurich een alarminstrument, in de vorm van een plaatsbepaler, in werking zette.

Thesis
Scheurich, een grafisch tekenaar uit Nieuw-Zeeland die in het Australische Melbourne woont, was in Papoea-Nieuw-Guinea om zijn vriendin, een antropologe, te bezoeken. Zij verbleef in het Oceanische land om de Febi-stam uit het district North Fly te observeren, het onderwerp van haar doctoraatsthesis. Tot het stamhoofd plots met haar wou trouwen.

Aorta net niet geraakt
Na de aanval wisten de twee te ontsnappen naar het dichtbijgelegen stadje Suabi, waar ze in een plaatselijke kerk werden opgevangen tot ze door missionarissen werden overgevlogen naar de kuststad Kiunga waar ze medische verzorging kregen. In Kiunga ontfermde de Australische dokter Josette Docherty over Scheurich. "Toen hij hier binnengedragen werd, zag hij lijkbleek. Een pijl was door zijn ribbenkas en maag geboord, gelukkig nét voor de aorta. De andere pijl had een minder belangrijke slagader geraakt", aldus Docherty.

Infecties
Zijn borstkas zat vol met bloed en pas na een spoedoperatie en een bloedtransfusie, waaronder een halve liter bloed van medisch vrijwilliger Allan Mason - de partner van Docherty- kon de toestand van Scheurich gestabiliseerd worden. Na een lange nacht werd hij via hoofdstad Port Moresby dinsdag naar het Cairns Base Hospital overgevlogen. Daar werd vastgesteld dat zijn wondes geïnfecteerd waren. Het koppel weigert interviews. Er is niet geweten hoe het momenteel gesteld is met Scheurich.

@ Het Laatste Nieuws


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prins Laurent symboliseert belgiŽ tijdens Monegask huwelijk

 

Officieel belgië in het buitenland : steeds goed voor een komischnummer. Op weg naar de huwelijksmis van Albert en Charlene kwakte Laurent tegen de vlakte op de rode loper. Laurent houdt van symbolen.

Hieronder nog een toemaatje uit het verleden.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is er Łberhaupt nog iets dat wŤl naar behoren functioneert in dit land ?

 

Is er überhaupt nog iets dat wèl naar behoren functioneert in dit land ? Jawel, het electoraal omkopen van werkonwilligen en met belastingspoen aangelokte vreemdeligen werkt nog grandioos en decadent-onrechtvaardig in dit land.

Het systeem werkt voor wie niet werken moet of wil, en wie werkt werkt voor den hond zijn kl... of voor de gevolgen van een   procreatie van verbijfsvergunningsboelekens (welkom schatjes, jullie weten van niets) door berekenende ouders die hun opgroeiende kroost veelal niet in de hand hebben.

De invasie van de voorwaardenloze en ongebreidelde, absoluut onnodige immigratie werkt verder, naar gewetensloze wens van links in dit land. De collaboratie met mensenhandelaren door datzelfde links blijft op cruise-control, geslachtsverkeer zonder geflitst te worden inzake snelheid en burgerzin. Lampedusa drenkelingen zijn collateral damage voor vunzig links. Als er maar een paar overblijvenden aanspoelen die door verwenning zonder plichten omgekocht kunnen worden. Een gràtis betere toekomst voor hen en daartegenover de sociale abortus voor onze gepensionneerden. Er kan geen geld zijn voor de twee systemen nietwaar?

Er wordt door gewetenloos vunzig links gegokt op vruchtbare verblijfsperiodes van negen maanden per onmondige en uitgehuwelijkte moeder om de toestand als onomkeerbaar te declareren.  Negen maal negen maal negen maal negen...

Dàt werkt nog in dit landje.

Jade
 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het 0000-nieuws

 

Het grote nieuws van de dag bij de 0000 was de overwinning in de Ronde van Frankrijk van een belgische wielrenner. Tien minuten, 600 secondes geleuter en gedram, daarna bijna zeven minuten geestdriftig gemekker over het prinselijk huwelijk in Monaco.  Pieter Verlinden, een brave en degelijke donker Afrika-journalist had het over de kersverse prinses, die volgens hem Zuid-Afrikaans praat. Is er dan niemand van die linxe bende op de 0000-redactie die weet dat de taal van Sarie Marijs Afrikaans heet ?  Misschien moeten we blij zijn, dat het niet Apartheidstaal genoemd werd.

Na twintig minuten Velonieuws en Royaltygejuich, fleurde La Tanghe helemaal op, er verscheen een poging tot monkellach om de  mond, want er viel heuglijk politiek nieuws te melden uit de linkse hoek van de stallingen : in Gent trekken de socialisten en de Groenen samen naar de verkiezingen. Een Groen vrouwtje met Venetiaanse krullen kwam hijgend vertellen, dat het kartel niet ver van de volstrekte meerderheid zit en dat dan eindelijk een écht links bewind kan gevoerd worden in de Van Arteveldestad. 

Dat zal pas tof worden voor de Gentenaars : breekt de poorten maar af, de Roma's, de Bulgaren en tutti quanti komen de stadskas leegmaken begeleid door de socialistische fanfare en het SP-a/Groen kartel, komt deur-aan-deur elke week de portemonnees van de poorters ledigen. Het ziet er goed uit.

In de wandelgangen circuleert al enige tijd het gerucht dat Guynokkio Himself de Open-VLD-lijst zou aanvoeren om de linxe dromen aan diggelen te slaan. Denkt hij.  En dan hebben we nog niks gezegd over de Belforters die een enorm aantal stemmen gaan halen : in kilo's uitgedrukt, niet ver pnder de ton.

Vandaag zondag is het nog steeds de zevende dag van de week, maar dank u, Dezeke en desnoods ook al de vakbonden te lande, dat het programma met die naam ons bespaard blijft. Koen Dillen heeft zijn afscheid niet goed gepland.  Hij is dan wellicht niet de laatste, het zij zo, hij is ook niet de slimste.

Het wordt een échte ouderwetse, gezellige zondag.

Ray

 


02-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staat in ontbinding

 

De Belgische Spoorwegen zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot een nationale ramp. Politisering en vriendjespolitiek hebben het bedrijf zwaar verziekt. Aan de top heersen incompetentie, arrogantie en struisvogelpolitiek. Op het spoor zelf zijn vertragingen en afgeschafte treinen dagelijkse kost.

Maandag lag zowat het hele land lam, na een gebroken bovenleiding nabij Brugge en enkele defecte treinen op de beruchte Noord-Zuid-as in Brussel. Tienduizenden reizigers zaten uren vast in overvolle stations of oververhitte treinen. “Brute pech”, zei Marc Descheemaker lakoniek. De NMBS-baas liet zich eerder al opmerken door een Panorama-reportage over de mankementen weg te wuiven met de opmerking: “Met de auto is het nóg erger”. Tja, daar heb je wat aan als treingebruiker. Het zal je maar overkomen. Je dropt ’s morgens je kinderen in het station en het duurt tot een flink stuk in de nacht voor ze weer thuis geraken.

De NMBS mag nog een zucht van oplichting slaken dat er in de complete chaos geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De spoortop heeft altijd wel een excuus klaar. Aan gebrek aan geld kan het alvast niet liggen. De overheid betaalt elk jaar 3 miljard euro aan de NMBS, maar daar krijgen de reizigers weinig voor terug. Onderhoud, herstellingen, het vervangen van oude treinstellen en locomotieven? Het lijkt allemaal niet te gebeuren. “Dat heeft tijd nodig”, zucht minister Vervotte (CD&V), “er is de voorbije jaren te weinig geïnvesteerd”. Hallo? Alsof 3 miljard euro maar een aalmoes is.

De NMBS staat symbool voor zowat alles wat er fout loopt in dit land. Politieke benoemingen, onkunde, verspilzucht, jarenlang wegvluchten voor de realiteit. Kijk naar de toestand van ons wegennet. Dramatisch. “Er is de voorbije jaren te weinig geïnvesteerd, maar we zijn bezig aan een inhaalbeweging”, belooft Hilde Crevits (CD&V). Waar dienen al die belastingen (BIV, jaarlijkse autobelasting, taksen op de benzine enzovoort) eigenlijk voor?

Idem voor justitie. Gangsters lopen zomaar het justitiepaleis in en uit en Belgische gevangenissen lijken wel op een duiventil. Plaatsgebrek in jeugdinstellingen en gevangenissen? Het probleem gaat al enkele politieke generaties mee. “Er wordt aan gewerkt”, sust Stefaan De Clerck (CD&V). “Maar dat heeft tijd nodig. Er is de voorbije jaren te weinig geïnvesteerd.”

Wachtlijsten in de gezondheidszorg? “Spijtig, maar niks aan te doen. Er is te weinig geïnvesteerd”, zegt Jo Vandeurzen (CD&V).

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Is er überhaupt nog iets wat wèl naar behoren functioneert in dit land? Een land dat afglijdt naar de status van een ontwikkelingsland, een ‘faling state’, een staat in ontbinding. Niks werkt nog zoals het moet, en toch betalen we zowat de hoogste belastingen van Europa. Leg dat maar eens uit.

Waar is al dat geld naartoe? Na de treinchaos werd uit diverse hoeken het ontslag geëist van de NMBS-top. Die heeft maandag niet alleen een brevet van onkunde afgeleverd, maar andermaal ook getoond de klant te beschouwen als een nare bijkomstigheid. Maar misschien geldt dat ook wel voor al die politici en ministers die bevoegd zijn voor het spoor en al die andere domeinen waar het fout loopt. Voor hen is de kiezer/belastingbetaler in wezen ook niet meer dan een lastige bijkomstigheid. En dan schrikken ze nog als die kiezer in het stemhokje zijn middenvinger opsteekt en hen het liefst van al zou wandelen sturen.

Bruno Valkeniers - Voorzitter VB


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De koekendoosromantiek van het prinsdom Monaco

 

 

 

De Tijd ontluistert de koekendoosromantiek van het prinsdom Monaco.

Klikken op bovenstaande gele banner om verder te lezen. Enkele fragmenten :

Zo’n 3.500 gasten zijn uitgenodigd, van ons eigen koningspaar over Europees Commissievoorzitter José Manuel Barosso en de Franse president Nicolas Sarkozy tot de luxekoning Bernard Arnault, de mode-ontwerper Karl Lagerfeld en het topmodel Naomi Campbell. Het avonddiner wordt bereid door de driesterrenchef Alain Ducasse. Er zijn optredens van The Eagles en Jean-Michel Jarre. Naar verluidt kosten de festiviteiten zo’n 50 miljoen euro. Niet dat de Grimaldi’s er armer van worden. Hun familiefortuin wordt op ruim 1 miljard euro geschat.

Het doorgaans serieuze Franse blad L’Express berichtte dinsdag dat Alberts bruid vorig week plots op de luchthaven van Nice stond. Met een enkel ticket Zuid-Afrika in de hand. Pas nadat de politie haar had tegengehouden en Albert met al zijn overredingskunsten had uitgepakt, zou Charlene Wittstock ervan hebben afgezien het huwelijk af te blazen. Naar verluidt zou ze weer wat onverkwikkelijke details uit Alberts verleden te weet gekomen zijn.

 
Golfbrekers

Verbonden maar niet aan banden.†

KLIK HIER OM NAAR GOLFBREKERS TE GAAN


Foto

Deze blog leeft van de†liefde,†de†wind en veel enthousiasme. U kan onze werking steunen via†

†banknr 610-5790800-88†

†IBAN BE56 6105 7908 0088†

†BIC DEUT BE BE
Archief Freddy Van Gaever : hier klikken


Opera, Belcanto - Operette en populair klassieke muziek
  • Hier klikken

    Stuur ons uw reactie    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!