NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • cannabis Canada
 • cannabis Canada
 • medical marijuana Canada
 • medical marijuana Canada
 • Cbd Chocolate

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • djvVeighBrtthilkgco (hfsOried)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • ffdafGeogsBrtHoincphm (fsderymn)
      op Even geduld...
 • jgbglalaBtjadenti (sdfplefs)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • nsfcxTintyBrtthilktlm (fsfLoppy)
      op Vluchten in het werk
 • nsfcxWhanyBrtamardamj (fsfExime)
      op Even geduld...
 • Brvfintokycsdt (bsfBeero)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • jgbglalaBtjadentw (sdfplefs)
      op Even geduld...
 • dffshprilmBrtinopsrbr (hwdaberb)
      op Vluchten in het werk
 • where to buy viagra online uk bu.yci.a.l.isonlin.e. (Coreykiz)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • inasync (Luxumlib)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  amaltheia
  blog.seniorennet.be/amalthe
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  rindeke
  blog.seniorennet.be/rindeke
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  hetpinegeltje
  blog.seniorennet.be/hetpine
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  riet2005
  blog.seniorennet.be/riet200
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  rayke
  blog.seniorennet.be/rayke
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie PatiŽnten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  07-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

  Fibromyalgie
  Vlaanderen Nederland

  De website
  door en voor
  (ex-) fibromyalgie patiŽnten


  - info@fibromyalgie-vlaned.nl -
   

  Cfr. ook :

  1. Pathological findings and clinical outcomes study of 101 fibromyalgia patients treated by quadrant pain intervention
   Johan A Bauer, Frontier Perspectives 15 (2), 2006
   Cfr. :
   http://www.fibromyalgie-vlaned.nl/FrontierPerspV15Nr2_annual2007-digitaldruck%2016.pdf

                     

  2. Fibromyalgia - A clear diagnosis is possible
   Johan A Bauer, Frontier Perspectives 16 (2), 2008
   Cfr. :
   http://www.fibromyalgie-vlaned.nl/Frontier-Vol.16-Nr.2-Winter2008-WEB%2017.pdf

  Cfr. : http://www.fibromyalgie-vlaned.nl/


  07-02-2010 om 23:20 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (15 Stemmen)
  Tags:fibromyalgie, Johan A Bauer, operatie, quadrant pain intervention
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bussemaker komt terug op erkenning CVS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


     Bussemaker komt terug op erkenning CVS

  Janine Budding, Redactie Medicalfacts, 06-02-2010

  Staatsecretaris Bussemaker is vorige week in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer teruggekomen op haar eerdere voorstel het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) te erkennen als chronische ziekte.
  Ze heeft het rapport van de Taskforce dat de basis vormde voor haar advies verkeerd geÔnterpreteerd.

  In het rapport van de Taskforce wordt op pagina 8 melding gemaakt van het feit dat het CVS aan de afbakening van de aanspraak op een tegemoetkoming is toegevoegd.
  De Taskforce wijst Bussemaker erop dat uit het rapport van de Praktijk blijkt dat dit echter slechts het geval is voor het CVS vanuit de typeringslijst Kindergeneeskunde.
  Op de typeringslijsten van de specialismen waar volwassenen met het CVS onder behandeling staan (interne geneeskunde, reumatologie en neurologie) komt CVS niet specifiek voor CVS die specialistische zorg in het ziekenhuis krijgen, worden onder een andere noemer getypeerd, bijvoorbeeld onder fibromyalgie bij reumatologie.

  Erkenning van CVS als chronische ziekte is belangrijk voor patiŽnten want als beide Kamers akkoord waren gegaan met het oorspronkelijke voorstel van Bussemaker dan zouden patiŽnten in aanmerking zijn gekomen voor tegemoetkomingen in het kader van de WMO en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

  CVS kan daarom niet worden erkend als een chronische ziekte bij volwassenen.
  Op een typeringslijst staan alle zorgtypes, zorgvragen, diagnosecodes en behandelcodes die door een specialisme te registreren zijn.

  Cfr. : http://www.medicalfacts.nl/2010/02/06/bussemaker-komt-terug-op-erkenning-cvs/


  Brief aan de Eerste en Tweede Kamer
   
  Nadere toelichting bij 2e voortgangsrapportage Wtcg

  (26 januari 2010)


  Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20017
  2500 EA DEN HAAG

  Bezoekadres : Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
  Retouradres : Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
  (correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief)
  Tel. : 070 340 79 11 / Fax : 070 340 78 34
  Website :
  www.minvws.nl
  Datum : 26 januari 2010
  Ons kenmerk : Z/M-2983147 / Z/M-2983149
  Bijlagen : uw brief
  Betreft : Nadere toelichting bij Tweede voortgangsrapportage Wtcg

  Geachte voorzitter,

  Op 11 december jongstleden heb ik uw Kamer de Tweede voortgangsrapportage Wtcg doen toekomen.
  Deze voortgangsrapportage heb ik voor een belangrijk deel gebaseerd op een adviesrapport dat ik van de Taskforce Verbetering afbakening Wtcg heb ontvangen.
  Met de voortgangrapportage heb ik u ook dat rapport toegestuurd.

  Heden heb ik van de Taskforce een brief ontvangen waarin zij mij wijst op een belangrijke nuance die ten onrechte niet duidelijk naar voren komt in het rapport van de Taskforce.

  In het rapport van de Taskforce wordt op pagina 8 melding gemaakt van het feit dat het CVS aan de afbakening van de aanspraak op een tegemoetkoming is toegevoegd.
  Daarmee wordt naar het oordeel van de Taskforce de indruk gewekt dat alle CVS-patiŽnten voortaan een tegemoetkoming zullen ontvangen of dat hun aandoening tenminste wordt betrokken bij de bepaling van de aanspraak op een tegemoetkoming.

  De Taskforce wijst mij erop dat uit het rapport van de Praktijk blijkt dat dit echter slechts het geval is voor het CVS vanuit de typeringslijst Kindergeneeskunde.
  Op de typeringslijsten van de specialismen waar volwassenen met het CVS onder behandeling staan (interne geneeskunde, reumatologie en neurologie) komt CVS niet specifiek voor.
  PatiŽnten met het CVS die specialistische zorg in het ziekenhuis krijgen, worden onder een andere noemer getypeerd, bijvoorbeeld onder fibromyalgie bij reumatologie.
  De Taskforce heeft mij daarom geadviseerd deze typeringen niet bij de afbakening te betrekken omdat ze te aspecifiek zijn (ook mensen met andere aandoeningen dan CVS worden met deze typering aangemerkt).
  Ik heb die aanbeveling overgenomen.

  De Taskforce stelt dat het genuanceerder zou zijn geweest als in de tabel op pagina 8 van haar rapport was vermeld dat 'CVS bij kinderen' en dus niet 'CVS' aan de afbakening was toegevoegd.
  Een dergelijk genuanceerder beeld had ik ook u graag gepresenteerd op pagina 11 van bovengenoemde Tweede voortgangsrapportage Wtcg.

  Zoals ik ook in Voortgangsrapportage heb gemeld, deel ik de conclusie van de Taskforce dat met de geschetste verbeteringen van de afbakening een belangrijke volgende stap is gezet.
  Dat neemt niet weg dat deze nog niet volmaakt is.
  Dat geldt, naar ik nu begrijp uit de brief die de Taskforce mij vandaag heeft gestuurd, ook voor volwassen verzekerden met het CVS.
  Bij de toekomstige doorontwikkeling van de afbakening, zal dit aspect worden betrokken.

  Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende geÔnformeerd te hebben.


  Hoogachtend,

  De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. dr. J. Bussemaker


  Cfr. : http://www.minvws.nl/kamerstukken/z/2010/nadere-toelichting-bij-2e-voortgangsrapportage-wtcg.asp


  07-02-2010 om 14:57 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Tags:behandelcodes, chronische ziekte, chronische vermoeidheidssyndroom (CVS), diagnosecodes, erkenning CVS, fibromyalgie, interne geneeskunde, neurologie, reumatologie, Taskforce Verbetering afbakening Wtcg, tegemoetkoming, WMO, Wtcg, zorgtypes, zorgvragen
  >> Reageer (1)
  03-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   
     Laboratioriumonderzoek bevestigt
  inspanningsintolerantie
  bij ME/CVS

  Een onderzoek van Van Ness e.a. van het Pacific Fatigue Labaratory, bevestigt de langdurige inspanningsintolerantie (moeheid, cognitieve problemen, malaise) waar ME/CVS patienten mee kampen.
  Cfr. :
  http://www.nujij.nl/laboratioriumonderzoek-bevestigt.7775571.lynkx


  Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome

  J. Mark VanNess, Ph.D., Staci R. Stevens, M.A., Lucinda Bateman, M.D., Travis L. Stiles, B.S. And Christopher R. Snell, Ph.D., Pacific Fatigue Laboratory, University of the Pacific, Stockton, California - Address correspondence to : J. Mark VanNess, Ph.D., Pacific Fatigue Laboratory, University of the Pacific, 3601 Pacific Avenue, Stockton, CA 95211 - Journal of Women's Health, January 24, 2010 Ė PMID : 20095909

  Objective - Postexertional malaise (PEM) is a defining characteristic of chronic fatigue syndrome (CFS) that remains a source of some controversy.
  The purpose of this study was to explore the effects of an exercise challenge on CFS symptoms from a patient perspective.

  Methods - This study included 25 female CFS patients and 23 age-matched sedentary controls.
  All participants underwent a maximal cardiopulmonary exercise test.
  Subjects completed a health and well-being survey (SF-36) 7 days postexercise.
  Subjects also provided, approximately 7 days after testing, written answers to open-ended questions pertaining to physical and cognitive responses to the test and length of recovery.
  SF-36 data were compared using multivariate analyses.
  Written questionnaire responses were used to determine recovery time as well as number and type of symptoms experienced.

  Results - Written questionnaires revealed that within 24 hours of the test, 85% of controls indicated full recovery, in contrast to 0 CFS patients.
  The remaining 15% of controls recovered within 48 hours of the test.
  In contrast, only 1 CFS patient recovered within 48 hours.
  Symptoms reported after the exercise test included fatigue, light-headedness, muscular/joint pain, cognitive dysfunction, headache, nausea, physical weakness, trembling/instability, insomnia and sore throat/glands.
  A significant multivariate effect for the SF-36 responses (p<0.001) indicated lower functioning among the CFS patients, which was most pronounced for items measuring physiological function.

  Conclusions - The results of this study suggest that PEM is both a real and an incapacitating condition for women with CFS and that their responses to exercise are distinctively different from those of sedentary controls.

  Cfr. : http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/jwh.2009.1507

  Cfr. also :

  1. Symptoms, signs and laboratory findings in patients with chronic fatigue syndrome (article in Japanese)
   Kuratsune H, Yamaguti K, Hattori H, Tazawa H, Takahashi M, Yamanishi K, Kitani T, Department of Clinical Research, Osaka University - Nippon Rinsho. 1992 Nov;50(11):2665-72 - PMID: 1337562
   This review summarizes the symptoms, signs and laboratory abnormalities seen in 59 patients with chronic fatigue syndrome (CFS), 2 patients with post-infectious CFS and in 26 patients with possible CFS whose illnesses fulfill the criteria proposed by the study group of the Ministry of Welfare, Japan.
   The characteristic symptoms and signs of CFS are prolonged generalized fatigue following exercise, headache, neuropsychological symptoms, sleep disturbance and mild fever.
   In possible CFS patients, the frequency of mild fever, muscle weakness, myalgia and headache is low.
   Our standard hematologic and laboratory tests revealed a few abnormality in patients with CFS.
   The characteristic abnormality in CFS patients is the low values of 17-Ketosteroid-Sulfates/creatinine in morning urine and the acylcarnitine deficiency.
   It seems likely that this deficiency of acylcarnitine induces an energy deficit in the skeletal muscle, resulting in general fatigue, myalgia, muscle weakness and postexertional malaise in CFS patients.
   Virologic studies revealed no evidence of retrovirus infection with HTLV-1, HTLV-2 and HIV, but the reactivation of HHV-6 infection was apparent.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1337562?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_Single
   ItemSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=4&log$=relatedreviews&logdbfrom=pubmed

  2. Chronic musculoskeletal pain in chronic fatigue syndrome - Recent developments and therapeutic implications
   Nijs J, Meeus M, De Meirleir K, Department of Human Physiology, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Vrije Universiteit Brussel, Belgium : jo.nijs@vub.ac.be - Man Ther. 2006 Aug;11(3):187-91. Epub 2006 Jun 14 - PMID: 16781183
   Patients with chronic fatigue syndrome (CFS) experience chronic musculoskeletal pain which is even more debilitating than fatigue.
   Scientific research data gathered around the world enables clinicians to understand, at least in part, chronic musculoskeletal pain in CFS patients.
   Generalized joint hypermobility and benign joint hypermobility syndrome appear to be highly prevalent among CFS sufferers, but they do not seem to be of any clinical importance.
   On the other hand, pain catastrophizing accounts for a substantial portion of musculoskeletal pain and is a predictor of exercise performance in CFS patients.
   The evidence concerning pain catastrophizing is supportive of the indirect evidence of a dysfunctional pain processing system in CFS patients with musculoskeletal pain.
   CFS sufferers respond to incremental exercise with a lengthened and accentuated oxidative stress response, explaining muscle pain, postexertional malaise and the decrease in pain threshold following graded exercise in CFS patients.
   Applying the scientific evidence to the manual physiotherapy profession, pacing self-management techniques and pain neurophysiology education are indicated for the treatment of musculoskeletal pain in CFS patients.
   Studies examining the effectiveness of these strategies for CFS patients are warranted.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16781183?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleI
   temSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=5&log$=relatedreviews&logdbfrom=pubmed

  3. Cardiovascular responses of women with chronic fatigue syndrome to stressful cognitive testing before and after strenuous exercise
   LaManca JJ, Peckerman A, Sisto SA, DeLuca J, Cook S, Natelson BH, Chronic Fatigue Syndrome Cooperative Research Center, University of Medicine and Dentistry of New Jersey-New Jersey Medical School, Newark, New Jersey, USA - Psychosom Med. 2001 Sep-Oct;63(5):756-64 - PMID: 11573024
   Objective - The purpose of this study was to compare the cardiovascular responses of patients with chronic fatigue syndrome (CFS) to healthy control subjects when performing stressful cognitive tasks before and after strenuous exercise.
   Method - Beat-by-beat blood pressure and electrocardiogram were recorded on 19 women with CFS and 20 healthy nonexercising (ie, sedentary) women while they performed cognitive tests before, immediately after and 24 hours after incremental exercise to exhaustion.
   Results - Diminished heart rate (p <.01) and systolic (p <.01) and diastolic (p <.01) blood pressure responses to stressful cognitive testing were seen in patients with CFS when compared with healthy, sedentary controls.
   This diminished stress response was seen consistently in patients with CFS across three separate cognitive testing sessions.
   Also, significant negative correlations between self-ratings of CFS symptom severity and cardiovascular responses were seen (r = -0.62, p <.01).
   Conclusions - Women with CFS have a diminished cardiovascular response to cognitive stress; however, exercise did not magnify this effect.
   Also, the data showed that the patients with the lowest cardiovascular reactivity had the highest ratings of CFS symptom severity, which suggests that the individual response of the patient with CFS to stress plays a role in the common complaint of symptoms worsening after stress.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11573024?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleI
   temSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

  4. Perceptie geen factor bij inspanningsintolerantie CVS
   Cook DB et al. - Arthritis Rheum. 2006 Oct;54(10):3351-62
   De verminderde inspanningsintolerantie bij ME/CVS wordt met enige regelmaat toegeschreven aan een afwijkende perceptie of gevoeligheid van patiŽnten.
   Volgens een onderzoek in de VS van Cook, Nagelkirk, Poluri, Mores en Natelson is dit een foute conclusie die het gevolg is van een onzorgvuldige samenstelling van patiŽnten- en controlegroepen.
   Zij onderzochten drie groepen : patiŽnten met alleen CVS (volgens de CDC-criteria van 1994), patiŽnten met CVS en Fybromyalgie en gezonde maar passieve controles.
   Uit het onderzoek blijkt dat er alleen in de tweede groep een verschil tussen perceptie en metingen optreedt.
   Dit verschijnsel moet daarom volledig worden toegeschreven aan Fybromyalgie en niet aan CVS.
   In eerdere onderzoeken, waarbij soms wel en soms geen afwijkende perceptie werd gevonden, werd nooit op Fybromyalgie gecontroleerd en had de controlegroep een normale (en dus veel hogere) fitheid.
   Cfr. :
   http://74.125.77.132/search?q=cache:3ubuRdWgFoQJ:www.me-cvsvereniging.nl/me-cvs-nieuws/pivot/entry.php%3Fid%3D213+inspanningsintolerantie+bij+ME/CVS&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be
   The influence of aerobic fitness and fibromyalgia on cardiorespiratory and perceptual responses to exercise in patients with chronic fatigue syndrome
   Cook DB, Nagelkirk PR, Poluri A, Mores J, Natelson BH, University of Wisconsin, Madison, WI 53706, USA : dcook@education.wisc.edu - Arthritis Rheum. 2006 Oct;54(10):3351-62 - PMID: 17009309
   Objective - To investigate cardiorespiratory and perceptual responses to exercise in patients with chronic fatigue syndrome (CFS), accounting for comorbid fibromyalgia (FM) and controlling for aerobic fitness.
   Methods - Twenty-nine patients with CFS only, 23 patients with CFS plus FM and 32 controls completed an incremental bicycle test to exhaustion.
   Cardiorespiratory and perceptual responses were measured.
   Results were determined for the entire sample and for 18 subjects from each group matched for peak oxygen consumption.
   Results - In the overall sample, there were no significant differences in cardiorespiratory parameters between the CFS only group and the controls.
   However, the CFS plus FM group exhibited lower ventilation, lower end-tidal CO2 and higher ventilatory equivalent of carbon dioxide compared with controls and slower increases in heart rate compared with both patients with CFS only and controls.
   Peak oxygen consumption, ventilation, and workload were lower in the CFS plus FM group.
   Subjects in both the CFS only group and the CFS plus FM group rated exercise as more effortful than did controls.
   Patients with CFS plus FM rated exercise as significantly more painful than did patients with CFS only or controls.
   In the subgroups matched for aerobic fitness, there were no significant differences among the groups for any measured cardiorespiratory response, but perceptual differences in the CFS plus FM group remained.
   Conclusion - With matching for aerobic fitness, cardiorespiratory responses to exercise in patients with CFS only and CFS plus FM are not different from those in sedentary healthy subjects.
   While CFS patients with comorbid FM perceive exercise as more effortful and painful than do controls, those with CFS alone do not.
   These results suggest that aerobic fitness and a concurrent diagnosis of FM are likely explanations for currently conflicting data and challenge ideas implicating metabolic disease in the pathogenesis of CFS.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17009309?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleI
   temSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=2&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

  5. Differential heat shock protein responses to strenuous standardized exercise in chronic fatigue syndrome patients and matched healthy controls
   Thambirajah AA, Sleigh K, Stiver HG, Chow AW, Department of Biochemistry and Microbiology,University of Victoria, Victoria, Canada - Clin Invest Med. 2008 Dec 1;31(6):E319-27 - PMID: 19032901
   Purpose - Since physical exertion is known to exacerbate the symptoms of chronic fatigue syndrome (CFS) and metabolic changes and including oxidative stress can modulate heat shock protein (HSP) expression responses, we sought to determine whether HSP expression is altered in CFS patients before and after exercise.
   Heat shock proteins (HSPs) in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were examined from 6 chronic fatigue syndrome (CFS) patients and 7 controls before and after a standardized treadmill exercise.
   Basal hsp27 was significantly higher among CFS patients compared to controls and decreased immediately post-exercise, remaining below basal levels even at 7 days.
   A similar pattern was observed for HSP60, which gradually decreased in CFS patients but increased in controls post-exercise.
   These findings suggest an abnormal adaptive response to oxidative stress in CFS and raise the possibility that HSP profiling may provide a more objective biologic marker for this illness.
   Methods - HSP27, HSP60, HSP70 and HSP90 expression from 6 CFS patients and 7 age- and sex-matched controls were examined by western blot analysis of peripheral blood mononuclear cells immediately before, after and at 1 day and 7 days following a standardized treadmill exercise.
   Results - Basal HSP27 was higher among CFS patients than in controls (0.54 +/- 0.13 vs. 0.19 +/- 0.06, mean +/- SEM; P < 0.01).
   In addition, these levels in CFS patients decreased immediately post-exercise (0.25 +/- 0.09; P < 0.05) and remained below basal levels at day 1 post-exercises (0.18 +/- 0.05; P < 0.05). P < 0.05).
   This declining expression of HSP27 during the post-exercise period among CFS patients was confirmed by one-way ANOVA analysis with repeated measures (P < 0.05).
   In contrast, HSP27 levels remained relatively constant following exercise among control subjects.
   Similar patterns of declining HSP levels in CFS patients were also observed for HSP60 (0.94 +/- 0.40 vs. 1.32 +/- 0.46; P < 0.05) and for HSP90 (0.34 +/- 0.09 vs. 0.49 +/- 0.10; P < 0.05) at day 7 post-exercise compared with basal levels, respectively.
   In contrast, HSP60 levels in control subjects increased at day 1 (1.09 +/- 0.27) and day 7 (1.24 +/- 0.50) post-exercise compared to corresponding levels immediately post-exercise (0.55 +/- 0.06) (P < 0.05, respectively).
   Conclusion - These preliminary findings suggest an abnormal or defective adaptive response to oxidative stress in CFS and raise the possibility that HSP profiling may provide a more objective biologic marker for this illness.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19032901?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleI
   temSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=3&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed  03-02-2010 om 22:50 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Tags:acylcarnitine, CFS, fibromyalgia (FM), graded exercise, inspanningsintolerantie, malaise, ME/CVS, myalgia, pain, physical weakness, pijn, postexertional malaise (PEM), strenuous exercise, stress
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Noodzakelijke medische hulp werd Sophia geweigerd
  omdat haar behandelaars niet wilden geloven
  dat ME/CVS een echte ziekte is.


  Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was
  - Interview met ME moeder Criona Wilson -

  Steve Bird - Zuiderzon, 30-01-2010 (bijgewerkt : 02-02-2010)
  Vertaling door Zuiderzon, ME/cvs.Net van ''
  They told dying daughter she was a lier', says ME mother Criona Wilson' (TimesOnline, 30-01-2010) Ė cfr. : http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article7008987.ece -)

  Hieronder volgt een interview met Criona Wilson, de moeder van Sophia Mirza, die op mensonterende wijze stierf aan de gevolgen van ME in 2006. (1) (2) (3)
  Dit naar aanleiding van het proces van Kay Gilderdale die vrijgesproken werd van moord op haar dochter Lynn, die ze hielp bij haar zelfmoord/euthanasie (cfr. 'Proces van Kay Gilderdale die dochter en ME-patiŽnte Lynn hielp sterven om een eind te maken aan de ondraaglijke ziekte' op :
  http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-490.html -).

  'Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was', zei ME moeder Criona Wilson

  Zoals Criona Wilson naast het bed van haar stervende dochter knielde, beloofde ze dat haar dat haar dood niet tevergeefs zou zijn.
  Vůůr het tengere lichaam van de 32 jaar oude Sophia uiteindelijk bezweek aan de medische complicaties en verwoestingen door ME, antwoordde ze op fluistertoon : 'Dan is het het allemaal waard'.

  In de daaropvolgende jaren, wijdde Mevrouw Wilson, 66 en voormalig verloskundige, haar leven om te bewijzen dat haar dochters aandoening geen verzinsel van verbeelding was, noch ťťn dat verdiende om haar jongste dochter op te sluiten in een psychiatrisch ziekenhuis.

  Haar gevecht had baat bij de medische professie en aanvaard denken over de diagnose en behandeling van ME, ook bekend als chronisch vermoeidheidssyndroom.
  Uiteindelijk oordeelde een lijkschouwer in 2006 dat Sophiaís dood als gevolg van myalgische encefalomyelitis was Ė nooit eerder werd zoín uitspraak gedaan bij een Engelse lijkschouwing.

  Het felle debat over ME werd nog eens in de kijker gezet door de zaak van Kay Gilderdale, die haar dochter Lynn zelfmoord hielp plegen na 17 jaar onmenselijk lijden door ME.
  Wanneer ze maandag vrij de Lewes Crown Court uit liep, na vrijgesproken te zijn van moord, kreeg Mevrouw Wilson applaus van het publiek.

  'Ik moest daar zijn', zei Mevrouw Wilson gisteren : 'Het was zoín belangrijke zaak. En het verdict is een stem voor het gezond verstand in een proces dat benadrukte wat mensen die aan ME lijden en hun verzorgers te verduren hebben.'
                                              
  Hun dochter, Sophia Mirza, was een getalenteerde kunstenares die bij haar moeder leefde in Brighton in 1999 toen ze ME kreeg op 25 jarige leeftijd.
  Ze werd huis- en bedgebonden en, had net als Lynn Gilderdale, 24u op 24u verzorging nodig.

  In 2003 werd ze door een psychiater bezocht, hoewel Juffrouw Mirza enkel klaagde over fysiek ongemak.
  De psychiater vertelde haar dat ze haar symptomen verzon en als ze bleef simuleren dat ze ziek was, hij haar zou onder brengen in de psychiatrische afdeling.
  Mevrouw Wilson zei : 'Ik kende mijn dochter. Ze was absoluut niet geestelijk ziek of deed ook niet alsof.'

  Wanneer de gekoesterde vrees eindelijk op haar deur kwam kloppen in 2003, was er weinig dat ze nog kon doen.
  Een politieman forceerde haar deur open en de psychiater en een sociaal werker sloten zichzelf binnen in Sophia Mirzaís kamer om haar voor te bereiden op haar reis naar een psychiatrische afdeling.

  Haar gezondheidstoestand ging ineens dramatisch achteruit.
  Na 13 dagen werd ze vrijgelaten en terug aan de zorg van haar moeder overgelaten.
  'Deze periode in een psychiatrisch ziekenhuis heeft haar vreselijk doen achteruitgaan. We verloren al ons vertrouwen in medische professionals. We waren alleen,' zei Mevrouw Wilson.

  In 2005 kon Sophia Mirza nauwelijks de energie opbrengen om te spreken, eten of drinken.
  Zij en haar moeder hadden reeds afgesproken dat er geen artsen meer opgeroepen moesten worden in het geval ze opnieuw opgenomen moest worden.
  Op 25 november 2005 stierf Sophia Mirza in haar bed thuis.

  Tranen wegpikkend uit haar ogen zei Mevrouw Wilson : 'We deden alles wat we konden.'

  Vastbesloten om tot op de bodem te gaan om te weten te komen waarom haar dochters behandeling zo slecht was, kreeg ze haar medische dossiers te pakken.
  Na benaderd te zijn door de 25 Per Cent ME Groep, die campagne voert voor mensen met de meest acute vorm van ME, stemde ze toe om een autopsie toe te laten op het lichaam van haar dochter.

  Bij de lijkschouwing het volgende jaar vertelde de neuropatholoog aan de rechtbank dat Sophia Mirzaís ruggenmerg ontstoken was en driekwart van haar zenuwcellen vertoonden afwijkingen.
  De rechtbank kreeg te horen dat het een duidelijke lichamelijke manifestatie van ME was.
  De lijkschouwer oordeelde dat ze was overleden aan 'acuut nierfalen als gevolg van chronisch vermoeidheidssyndroom'.

  Een jaar later, het National Institute of Clinical Excellence (NICE) publiceerde zijn eerste richtlijnen over de diagnose en behandeling van de ziekte, beschreven als 'relatief vaak voorkomend', tot 193.000 mensen in Groot-BrittanniŽ.
  De kern van dergelijke richtlijn is de noodzaak om rekening te houden met adviezen van patiŽnten.
  Mevrouw Wilson voert campagne om de regering onderzoek naar ME te doen financieren : 'Het is nog niet over.'

  De Gezondheidsraad adviseerde de Minister M.E.-patiŽnten te 'behandelen' met behulp van gedragstherapie in kombinatie met progressieve-inspanning...

  Referenties

  1. (1) - M.E. als officiŽle doodsoorzaak Sophia Wilson
   Frank Twisk - Persbericht, 15-06-2006 - Bronnen (m.b.t. Sophia Wilson) : http://www.investinme.org/Article-050%20Sophia%20Wilson%2001-RIP.htmhttp://www.investinme.org/Article-050%20Sophia%20Wilson%2001.htmhttp://www.investinme.org/Mediatelevision2.htm (schokkende dokumentaire Meridian TV/ITV)
   Gerechtelijke lijkschouwing wijst uit : Sophia Wilson is gestorven aan acute nierstilstand als gevolg van ME/CVS
   Sophia Wilson overleed onlangs op 23-jarige leeftijd, kort nadat zij, dankzij door tussenkomst van de rechter, 'ontslagen' werd uit de psychiatrische inrichting, waar zij gedwongen verbleef.
   De behandeling in de psychiatrische inrichting die haar als gevolg van het tussen-de-oren-standpunt ten deel viel was mensonwaardig.
   Op 13 juni 2006 werd, in het bijzijn van haar moeder, in Brighton, Engeland de gerechtelijke lijkschouwing op het lichaam van Sophia Mirza (meisjesnaam Wilson) uitgevoerd.
   De doodsoorzaak volgens de gerechtelijke lijkschouwer : een acute nierstilstand als een direkt resultaat van ME/CVS, met als gevolg uitdroging (akute nierstilstand wordt veroorzaakt door zeer grote hoeveelheden gifstoffen in het bloed die niet meer door de nieren verwijderd kunnen worden : stilstand door overbelasting).
   Dit is waarschijnlijk een van de eerste keren dat CVS (hier synoniem voor ME) als officiŽle doodsoorzaak op een overlijdensakte vermeld wordt.
   Vaak overlijden mensen echter aan de gevolgen van ME (bijv. een hartstilstand).
   De oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, ME/CVS wordt vaak niet vermeld.
   Zo ook in het geval van Casey Fero vorig jaar, wiens hartspier het begaf als gevolg van cardiomyopathie (ziekte van de hartspier).
   Zijn hart was volgens de patholoog op vele plaatsen beschadigd door oude en recente littekens, als gevolg van infekties.
   Andere afwijkingen die uit de lijkschouwing naar voren kwamen, maar die niet als de directe oorzaak van het overlijden aangewezen konden worden :
   - vetophoping in de lever : steatosis,
   - meningitis : hersenvlies- of ruggenmergontsteking en
   - ontstekingen van het ruggenmerg (specifiek onderste achterkant van de zenuwbanen).
   'M.E.' staat voor 'Myalgische Encephalomyelitis'.
   Vooral de laatste twee afwijkingen onderschrijven nogmaals dat M.E. (encephalomyelitis staat voor ontsteking van het zenuwstelsel : hersenen of het ruggenmerg, myalgie voor spierpijn), de enige juiste naam is voor de ziekte die in Nederland volstrekt ten onrechte met Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) aangeduid wordt.
   CVS is een onjuiste benaming van deze verwoestende ziekte, die sterke overeenkomsten vertoont met de ziekte MS.
   In Nederland is het psychosomatische standpunt (lichamelijke klachten ontstaan door 'foutieve gedachten') zeer populair.
   De Gezondheidsraad, die grotendeels bestond uit representanten van de psychosomatische school, verwees vorig jaar alle wetenschappelijke studies die wijzen op lichamelijke afwijkingen zonder argumenten naar de prullenbak.
   Geadviseerd werd onder meer om patiŽnten niet medisch te behandelen (diagnose, geneesmiddelen e.d.), omdat het 'de patiŽnt alleen maar zou bevestigen in zijn ziektebeeld'.
   De Gezondheidsraad adviseerde de Minister vorig jaar om M.E.-patiŽnten te 'behandelen' met behulp van gedragstherapie in kombinatie met progressieve-inspanning.
   Die niet-medische progressieve inspanningsaanpak blijkt zeer ineffektief : het succes is niet groter dan die van niets doen (30%).
   Ook staat die omstreden aanpak haaks op een kenmerkende ME-klacht : verergering van de symptomen door inspanning.
   Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat inspanningen permanente schade toebrengen aan ME-patiŽnten.
   Cfr. :
   http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-141.html

  2. (2) - First official UK death from chronic fatigue syndrome
   Rowan Hooper, 16-06-2006 - Bron : NewScientist.com
   Chronic fatigue syndrome has been given as an official cause of death for the first time in the UK.
   CFS, which is also known as myalgic encephalomyelitis (ME), has occasionally been recorded on death certificates in the US and Australia but it is far from being accepted as an organic disease.
   On Tuesday, coroner Veronica Hamilton-Deeley of Brighton and Hove Coroners Court, UK, recorded the cause of death of a 32-year-old woman as acute aneuric renal failure (failure to produce urine) due to dehydration as a result of CFS.
   The deceased woman, Sophia Mirza, had suffered from CFS for six years.
   CFS, which is also known as myalgic encephalomyelitis (ME), has a variety of devastating symptoms ranging from extreme weakness, inability to concentrate and persistent headache.
   Sufferers can have the disease for years, but its cause remains controversial, with fiercely opposing views from psychiatrists on one side and biologically minded physicians on the other.
   The coronerís verdict is a breakthrough for those who argue that CFS is a physical condition, possibly with its roots in the immune system.
   Dominic OíDonovan, a neuropathologist at Oldchurch Hospital in Romford, UK, who gave evidence at the inquest, said that Sophiaís spinal cord showed inflammation caused by dorsal root ganglionitis - a clear physical manifestation of the disease.
   Overactive immune response
   CFS specialist Jonathan Kerr of St George's, University of London, says he is not surprised that inflammation in the spinal cord has been found in someone with the disease, as it is known to be associated with it.
   He says that the immune system tends to be over-activated in people with CFS and this may underlie the inflammation of the neurological tissue.
   'People have been reluctant to subscribe to the biological side because of the power of the psychiatric lobby,' says Kerr : 'Doctors are sceptical about the existence of CFS and there is controversy about its underlying cause.'
   Abhijit Chaudhuri, a consultant neurologist at the Essex Centre of Neurological Science who worked with OíDonovan on Sophiaís case, says the changes to her spinal cord may have resulted in symptoms of chronic fatigue.
   'Sophiaís case sheds light on CFS because there were changes in her dorsal ganglia Ė the gatekeepers to sensation in the brain Ė and we know that fatigue depends on sensory perception,' he says : 'What we need to understand is what happens that makes fatigue more persistent, without there being an obvious systemic disturbance.'
   Rigorous inquest
   The inquest was rigorous, Chaudhuri says and considered all other potential causes of death consistent with the post-mortem results, such as sleep apnoea and drug use and rejected them.
   The verdict was welcomed by Sophiaís mother, Criona Wilson, who had to fight for recognition that her daughter was physically - rather than mentally - ill.
   Sophia was sectioned for two weeks under the Mental Health Act in 2003.
   'Iím extremely pleased that CFS/ME was identified on the death certificate as one of the primary causes of Sophiaís death,' she says, 'because this can be used to reinforce the need for biomedical research into the disease.'
   (Editor's note : The original version of this story stated that the UK case was apparently the first in the world. Our thanks to all the readers who pointed out earlier cases in the US and Australia)
   Related articles
   - The reality of chronic fatigue syndrome
   Rowan Hooper - New Scientist, 20 May 2006, issue 2552
   Cfr. :
   http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg19025524.700
   - Brain holds the key to chronic fatigue
   Emma Young - New Scientist, 11 March 2006, issue 2542
   Cfr. :
   http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg18925424.200
   - Chronic fatigue is not all in the mind
   by Rowan Hooper - New Scientist, 21 July 2005, issue 2509
   Cfr. :
   http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg18725093.700
   Weblinks
   - CFS Research Foundation :
   http://www.cfsrf.com/index.html
   - US National CFIDS Foundation : http://www.NCF-NET.org
   - Alison Hunter Memorial Foundation for research into ME/CFS : http://www.ahmf.org/index.html
   Cfr. : http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-152.html

  3. (3) Ė Doodsoorzaak : ME/CVS
   Persbericht Ė Zwolle, 21-06-2006 Ė Bronnen : 'First official UK death from chronic fatigue syndrome' - Rowan Hooper - New Scientist, 16 June 2006 : http://www.newscientist.com/article/dn9342-first-official-death-from-chronic-fatigue-syndrome -&- 'Inquest implications ?
   ' - Eileen Marshall & Margaret Williams - MEActionUK, 16th June 2006 : http://www.meactionuk.org.uk/Inquest_Implications.htm
   In Engeland is voor het eerst ME/CVS officieel als doodsoorzaak aangemerkt.
   Bij de autopsie van een overleden patiŽnte vonden artsen ontstekingen in het ruggenmerg.
   Sterfgevallen bij ME/CVS komen vaker voor, maar dit is de eerste keer dat de oorzaak zo direct is vastgesteld.
   De ontstekingen traden op in zenuwknopen die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van gevoelswaarnemingen zoals aanrakingen, pijn en temperatuur.
   Ontstekingen in hersenen en ruggenmerg kunnen een verwoestende uitwerking hebben.
   Bij de 32-jarige Sophia Mirza vielen uiteindelijk de nieren stil.
   Vaker is het de hartspier, die ermee stopt.
   De medische wereld worstelt al meer dan 50 jaar met de ziekte ME.
   De naam staat voor 'Myalgische Encefalomyelitis'.
   Over de aard en de gevolgen van deze ziekte is met het voortschrijden van de medische wetenschap steeds meer bekend geworden.
   De ontstekingen waar de naam op duidt waren evenwel nog niet eerder zo duidelijk waargenomen.
   Daarom kwam in de praktijk steeds vaker de term 'Chronisch vermoeidheids syndroom' in zwang, als aanduiding van de klachten.
   Achter dit sterfgeval gaat een groot persoonlijk drama schuil.
   Noodzakelijke medische hulp werd Sophia geweigerd, omdat haar behandelaars niet wilden geloven dat ME/CVS een echte ziekte is.
   De ME/CVS Vereniging hoopt dat nu een betere registratie van ziekte- en sterfgevallen op gang komt en de bekendheid bij behandelaars met deze ziekte toeneemt.
   Cfr. :
   http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-145.html

  Cfr. : http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-493.html


  03-02-2010 om 15:44 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Tags:CFS, chronic fatigue syndrome, chronisch vermoeidheidssyndroom, cognitieve gedragstherapie, cognitive behavioural therapy, CVS, graded exercise, immune system, inflammation, ME, ME/CVS, myalgic encephalomyelitis, progressieve inspanning, tussen-de-oren
  >> Reageer (1)
  02-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   
  Bijwerkingen antidepressiva
  erger dan gedacht

  De Volkskrant, 01-02-2010

  Een deel van de mensen die antidepressiva gebruiken, heeft last van zeer ernstige bijwerkingen.
  Het gaat onder meer om zelfmoordpogingen en agressieve reacties op andere mensen en in het verkeer.

  Dat blijkt uit een internetenquÍte die het televisieprogramma Radar hield onder meer dan tienduizend gebruikers van antidepressiva en andere ervaringsdeskundigen.
  Deskundigen beoordelen de resultaten van de enquÍte in de uitzending maandagavond als 'schokkend' en 'ontluisterend'.

  Bijsluiters

  In de bijsluiters wordt vaak maar zeer summier melding gemaakt van de ingrijpende gedragsveranderingen die de middelen kunnen veroorzaken.
  Veel patiŽnten vinden dat zij niet of onvoldoende zijn gewaarschuwd voor bijwerkingen.

  Trudy Dehue, hoogleraar in Groningen en auteur van het boek íDe Depressie-epidemieí (2009) vindt dat de bijsluiters van antidepressiva veel helderder moeten zijn over de risicoís.
  In bijsluiters wordt geproken over 'acathisieí (cfr. :
  http://www.artsenapotheker.nl/q/acathisie -) of ípsychomotorische agitatieí (cfr. : http://translate.google.be/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Psychomotor_agitation -&- http://www.wisegeek.com/what-is-psychomotor-agitation.htm -).
  'Maar wie snapt nou dat dit betekent dat je als een razende tekeer kunt gaan ?' zegt Dehue tegen dagblad Trouw.

  Marktaandeel

  Bovendien worden middelen die eenmaal op de markt zijn toegelaten volgens haar onvoldoende onderzocht.
  Fabrikanten zijn wettelijk verplicht om ook na toelating de bijwerkingen van middelen te analyseren, maar vaak zijn die onderzoeken vooral gericht op behoud en uitbreiding van marktaandeel.
  De geneesmiddelautoriteit CBG die in Nederland toeziet op de veiligheid van medicijnen zou hier iets aan moeten doen, vindt de hoogleraar.

  Cfr. : http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1344094.ece/Bijwerkingen_antidepressiva_erger_dan_
  gedacht  Bekijk de video
   
  '
  Veel bijwerkingen antidepressiva '
  Wijwetenalles.nl, 01-02-2010 - © 2008, Liones Publishing services
  Cfr. :
  http://www.wijwetenalles.nl/e21495606-veel-bijwerkingen-antidepressiva.html
  Cfr. ook : http://www.nujij.nl/veel-bijwerkingen-antidepressiva.7785445.lynkx


  De depressie-epidemie
   
  - Over de plicht het lot in eigen hand te nemen -

  Trudy Dehue - Uitgeverij Augustus, mei 2008 - ISBN10 : 9045700956 - ISBN13 : 9789045700953

  Nederland hoort tot de meest welvarende, vrije en gelukkige landen.
  Dat constateren wetenschappelijk onderzoekers van het geluk.
  Maar tegelijk zijn anti-depressiva de meest geslikte medicijnen.
  Talloos zijn de andere therapieŽn, de zelfhulpboeken en de internetpagina's over depressiviteit.
  En deskundigen stellen dat depressie nog grotendeels onderbehandeld is.
  Is depressie een biologisch bepaalde ziekte die nu pas goed herkend en behandeld wordt ?
  Praten de hulpverlening en de farmaceutische industrie ons psychische stoornissen aan ?
  Of bracht de verzorgingsstaat mentale kleinzerigheid op grote schaal ?
  Trudy Dehue bespreekt de geschiedenis van neerslachtigheid.
  Ze bestudeert de claims van de biopsychiatrie, analyseert de commercialisering van het psychiatrisch onderzoek en de inhoud van de anti-depressivareclames.
  Ze betoogt dat gangbare verklaringen voor de toename van depressie niet houdbaar of niet volledig zijn.
  'De depressie-epidemie' belicht het proces waarin het ideaal van de maakbare samenleving werd ingeruild voor dat van het maakbare individu.
  Benadrukten we voorheen omstandigheden als oorzaak van ellende, tegenwoordig gaat de aandacht naar het individuele brein.
  Daarbij werden we zelf verantwoordelijk voor wat ons vroeger gewoon overkwam.
  Want nu succes een keuze is geworden, geldt dat voor mislukking evenzeer.

  Cfr. : http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-depressie-epidemie/1001004002907505/index.html

  Cfr. ook :

  1. A polysomnographic study on periodic limb movements in patients with restless legs syndrome and neuroleptic-induced akathisia
   Inami Y, Horiguchi J, Nishimatsu O, Sasaki A, Sukegawa T, Katagiri H, Yamawaki S, Department of Neuropsychiatry, Ehime University School of Medicine, Japan - Hiroshima J Med Sci. 1997 Dec;46(4):133-41 - PMID: 9538563
   Eighteen patients with restless legs syndrome (RLS) and 4 patients with neuroleptic-induced akathisia (NIA) underwent all-night polysomnographic recordings before and during clonazepam treatment.
   Ten normal control subjects and 4 non-akathitic psychiatric patients treated with neuroleptics underwent polysomnographic recordings, which were compared with those of the RLS and NIA patients, respectively.
   Daily treatment with 0.5 to 3 mg clonazepam improved subjective complaints of 17 out of 18 patients with RLS and all the 4 patients with NIA.
   All the 18 patients with RLS exhibited periodic limb movements (PLM) on the polysomnograms before treatment, but only 2 of 10 control subjects exhibited PLM.
   Three of the 4 patients with NIA exhibited PLM, but none of the 4 controls on neuroleptics showed PLM.
   Clonazepam decreased the total number of PLM per hour in patients of both RLS and NIA.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9538563

  2. Akathisia and restless legs
   Sachdev P Ė Cambridge University Press (1 edition), April 28, 1995 Ė ISBN-10 : 0521444268 Ė ISBN-13 : 978-0521444262
   This volume provides the first comprehensive account of the scientific and clinical aspects of akathisia and related syndromes such as restless legs syndrome (RLS), other forms of motor restlessness and neuroleptic-induced dysphoria.
   The main focus is on drug-induced akathisia and its various subtypes.
   The author explores its relationship to the restlessness caused by other neurological disorders, presents a new synthesis of the pathophysiological mechanisms of akathisia and provides arguments for new operational criteria for the research diagnosis of drug-induced akathisia.
   Strategies for the measurement of akathisia are also discussed, as are treatment approaches.
   The book will be particularly useful for psychiatrists, neurologists and other physicians seeking a better understanding of these disabling syndromes.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Akathisia-Restless-Legs-Perminder-Sachdev/dp/0521444268

  3. Antidepressant side-effect index
   Nancy Schimelpfening - About.com Guide, (updated) December 10, 2004
   Cfr. :
   http://depression.about.com/cs/sideeffects/a/sidefxindex.htm

  4. Antidepressants
   The Royal College of Psychiatrists
   This leaflet is for anyone who wants to know more about antidepressants. It discusses how they work, why they are prescribed, their effects and side-effects and alternative treatments.
   Cfr. :
   http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/problems/depression/antidepressants.aspx

  5. Antidepressiva
   Fonds Psychische Gezondheid
   Cfr. :
   http://www.psychischegezondheid.nl/page/184/pillen-antidepressiva.html

  6. Antidepressiva Ė Seksuele bijwerkingen
   Cfr. :
   http://boek-antidepressiva.nl/preview/preview11.html

  7. Antidepressiva - De verschillende soorten en hun werking
   © 2006-2010 InfoNu.nl
   Een depressie is een psychische stoornis die men kan behandelen met zowel gesprekstherapie als medicatie.
   De meest voorgeschreven medicatie is het antidepressivum.
   Deze komt in verschillende vormen voor, elk met zijn eigen werking.
   Hieronder worden de klassieke antidepressiva, de MAO-remmers en de moderne anti depressiva (SSRI's) besproken.
   Cfr. :
   http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/17553-antidepressiva-de-verschillende-soorten-en-hun-werking.html

  8. Antidepressiva - Juist/fout
   Cfr. :
   http://www.e-gezondheid.be/antidepressiva-juist-fout/depressie-12-75-12818.htm

  9. Antidepressivum
   .../...
   Aanvankelijk zijn het vooral bijwerkingen die op de voorgrond treden.
   Deze zijn afhankelijk van het gekozen middel en de individuele gevoeligheid.
   Voorbeelden zijn : droge mond, angst, maagdarmklachten, gejaagdheid en veranderingen in het slaappatroon.
   Er moet ook rekening gehouden worden met een tijdelijke toename van de suÔcidaliteit, doordat de persoon al wel meer initiatief ontplooit, maar verbetering van de stemming nog op zich laat wachten.
   De meeste bijwerkingen verdwijnen na een tijdje of verminderen belangrijk.
   Ze kunnen echter ook aanleiding zijn om voortijdig met het middel te stoppen : circa 19 % staakt het gebruik binnen vier weken.
   Vaak zijn de korte termijn bijwerkingen milder als de dosering langzaam wordt opgebouwd.
   Bijwerkingen die op de lange termijn voor problemen kunnen zorgen zijn gewichtstoename en seksuele stoornissen.
   De seksuele stoornissen kenmerken zich door vertraging of uitblijven van het orgasme, verminderde libido en erectieproblemen.
   Het is helemaal niet ongebruikelijk om 2 of 3 verschillende middelen te proberen alvorens voldoende effect en verdraagzaamheid worden bereikt.
   Bij erectieproblemen kunnen middelen als Viagra uitkomst bieden.
   .../...
   Cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Antidepressivum

  10. Arts onderschat bijwerking antidepressiva
   Gezondheidsnet.nl. - Bron : Psy Ė 05-12-2007
   Mensen die antidepressiva gebruiken, hebben vaak last van niet-zichtbare bijwerkingen zoals duizelingen, transpireren, vermoeidheid en apathie.
   Artsen letten echter vaak op bijwerkingen die zichtbaar zijn, zoals huiduitslag of afwijkingen in het bloedbeeld.
   De klachten van patiŽnten worden vaak beschouwd als symptomen van de depressie, niet als bijwerking.
   Volgens de onderzoekers van de Universiteit Utrecht, die deze conclusies hebben getrokken, moeten artsen meer doen met de bijwerkingen die patiŽnten aangeven.
   Voor veel gebruikers van antidepressiva zijn bijwerkingen namelijk de reden om te stoppen met de medicijnen.
   De onderzoekers bekeken ruim 258 mensen die tussen 2004 en 2005 antidepressiva gebruikten.
   Tweehonderd van hen noemden vervelende bijwerkingen.
   Cfr. :
   http://www.gezondheidsnet.nl/geest/nieuws/1598/arts-onderschat-bijwerking-antidepressiva

  11. Atypische antipsychotica en de kans op extrapiramidale bijwerkingen
   P.N. van Harten - Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 11, 767-775
   Achtergrond - De vraag of een middel geen of minder extrapiramidale bijwerkingen geeft en atypisch genoemd kan worden, kan met de bestaande gecontroleerde dubbelblinde trials van de nieuwe antipsychotica onvoldoende beantwoord worden, omdat er geen vergelijkbare doseringen gebruikt zijn in het onderzoek en de controlegroep.
   Doel - We hebben vier criteria geformuleerd waarmee de kans op het optreden van acute extrapiramidale bijwerkingen bepaald kan worden.
   De criteria zijn : a) extrapiramidale bijwerkingen in dierexperimenteel onderzoek; b) de mate van d2-bezetting op de spect- of pet-scans; c) een dosis-responsrelatie en d) de invloed van een atypisch antipsychoticum op de ernst van de ziekte van Parkinson.
   Methode - Na een uitgebreide Medlinesearch naar artikelen over de nieuwe antipsychotica en clozapine werden deze criteria daarop toegepast.
   Resultaten - Het blijkt dat clozapine het meest duidelijk atypisch is, waarschijnlijk gevolgd door quetiapine.
   Er is geen onderzoek waarin olanzapine vergeleken wordt met equivalente doseringen klassieke antipsychotica, maar bij een dagelijkse dosis onder de 15 mg geeft het waarschijnlijk minder acute extrapiramidale bijwerkingen.
   Een dagelijkse dosis van 3 tot 6 mg risperidon geeft frequent acute extrapiramidale bijwerkingen, maar mogelijk minder vaak dan een equivalente dosering haloperidol.
   De kans op tardieve extrapiramidale bijwerkingen is voor clozapine heel gering en is voor de nieuwe antipsychotica nog niet te bepalen.
   Conclusie - Clozapine en waarschijnlijk quetiapine geven geen acute extrapiramidale bijwerkingen en van clozapine is aangetoond dat het geen tardieve dyskinesie geeft.
   Cfr. :
   http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/zoeken/artikel.php?kw=atypische+antipsychotica&pgr=4

  12. Bewegingsstoornissen door antipsychotica
   P. van Harten Ė Boom, 2001 - ISBN-13 : 9789053526316
   Cfr. :
   http://www.beslist.be/boeken/d0000007662/Bewegingsstoornissen_door_antipsychotica.html

  13. Bewegingsstoornissen door medicijngebruik
   P. van Harten Ė 2004 Ė ISBN-13 : 9789080872615
   Cfr. :
   http://www.beslist.be/boeken/d0000088785/Bewegingsstoornissen_door_medicijngebrui.html

  14. Bijwerkingen antidepressiva
   Cfr. :
   http://www.platovisit.com/posttrauma/antidepressiva.htm

  15. Bijwerkingen antidepressiva verzwegen
   23-06-2009
   Cfr. :
   http://www.niburu.nl/index.php?articleID=21142

  16. Bijwerkingen van antidepressiva
   Een groot deel van de bijwerkingen van antidepressiva is te wijten aan een ongewenste blokkade van receptoren van andere neurotransmitters.
   Aangezien de tricyclische antidepressiva vrij aspecifiek werken, vinden we bij deze groep de meeste (anticholinerge en kinidine-achtige) bijwerkingen.
   .../...
   Cfr. :
   http://www.hulpgids.nl/oud/medicijnen/antidepressiva-bijwerkingen.htm

  17. Course of psychomotor agitation during pharmacotherapy of depression - Analysis from double-blind controlled trials with fluoxetine
   Tollefson, G D, Sayler, M E, Lilly Research Laboratories, Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, USA - Depression and anxiety, vol. 4, issue 6- PMID : 9166658
   Psychomotor agitation, a common clinical feature of major depression, may first emerge or intensify during pharmacotherapy.
   Whether agitation is part of the underlying course of depression or iatrogenic complicates treatment planning.
   We analyzed data from blinded clinical trials involving 4,737 patients with major depression assigned to a selective serotonin reuptake inhibitor (fluoxetine), a comparator antidepressant (usually a tricyclic antidepressant [TCA]) or placebo.
   Item 9 of the Hamilton Depression Rating Scale was used to assess the degree of psychomotor agitation.
   The vast majority of depressed patients exhibited baseline psychomotor agitation.
   The rate of increased agitation from baseline during acute pharmacotherapy was comparable between fluoxetine and either placebo or TCAs.
   Substantial emergence of psychomotor agitation also occurred at a similar incidence across the three treatment groups and typically appeared within the first 3 wk.
   Improvement in agitation was significantly more prominent (P < 0.001) among fluoxetine-treated than among placebo-treated patients.
   Fluoxetine-treated patients demonstrated numerically superior improvement rates compared with TCA-treated patients; however, this difference was not significant.
   Data derived from this large series of clinical trials suggested no evidence that either fluoxetine or TCAs induced psychomotor agitation at rates exceeding the natural course of the disorder over time (placebo cohort).
   On the contrary, pharmacotherapy with either fluoxetine or TCAs was typically associated with diminished agitation, probably as part of the response pattern of depression.
   Cfr. :
   http://www.searchmedica.com/xml-resource.html?c=pc&ss=defLink&p=Convera&rid=ds1-vb%3Ap%3A2013t%3A39213198824%3Aa1fe1c73c3d55b1d%3A4b29a9b6&t=pubmed

  18. Dangerous side effects of antidepressants (video)
   Cfr. :
   http://www.youtube.com/watch?v=d_-4QhO0hjY

  19. De verschillende soorten antidepressiva en de bijwerkingen
   .../...
   Bijwerkingen klassieke antidepressiva, TCAís : droge mond, droge ogen, wazig zien, problemen met je geheugen, concentratiestoornissen, verslechterde stoelgang; sexuele problemen, zoals minder zin, erectieproblemen; plotselinge duizeligheid; versnelde hartslag; sufheid; zwaarder worden door toegenomen eetlust; verstoring hartritme.
   Bijwerkingen SSRIís : misselijkheid, overgeven, diarree; nervositeit; hoofdpijn; slapeloosheid; seksuele problemen, zoals minder zin, erectieproblemen, minder snel een orgasme kunnen krijgen; sneller blauwe plekken krijgen; vermindering van de eetlust; gewichtstoename.
   Van alle antidepressiva is bekend dat ze behalve lichamelijke bijwerkingen ook invloed kunnen hebben op je gedrag.
   Op de site
   www.lareb.nl van het Nederlands Bijwerkingen Centrum kun je op merknaam of naam van het middel diverse meldingen terugvinden over zowel lichamelijke als psychische bijwerkingen.
   Over Seroxat vind je bijvoorbeeld meerdere meldingen over het voor komen van psychische bijwerkingen zoals : abnormale dromen, agitatie, angst, apathie, hallucinaties, slapeloosheid, zelfmoordgedachtes.
   .../...
   Cfr. :
   http://www.stoppenmetantidepressiva.nl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=55:de-verschillende-soorten-antidepressiva-en-de-bijwerkingen&catid=38:antidepressiva-wat-is-het&Itemid=27

  20. Depressie - Oorzaken en behandeling
   .../...
   Zoals alle medicijnen hebben ook antidepressiva bijwerkingen.
   Soms zijn deze helaas eerder merkbaar dan de hoofdwerking : het antidepressieve effect.
   De belangrijkste bijwerkingen, die overigens per middel kunnen verschillen, zijn : hartkloppingen, duizeligheid, droge mond, wazig zien, sufheid, slaperigheid, moeite met ontlasting of urineren, misselijkheid, vermindering van seksuele gevoelens, onstilbaar hongergevoel, gewichtstoename.
   Deze bijwerkingen kunnen optreden, tot bijkomende depressiviteit leiden, maar het gebeurt niet bij iedereen.
   Ze kunnen ook slechts tijdelijk zijn.
   Dat wil zeggen dat ze verminderen of verdwijnen bij voortzetten van het gebruik.
   Overigens verdwijnen alle bijwerkingen, als de behandeling wordt gestopt.
   Bijwerkingen treden vaak eerder op dan de hoofdwerking van antidepressiva.
   Niet iedereen heeft echter last van bijwerkingen en soms zijn ze slechts tijdelijk.
   .../...
   Cfr. :
   http://nl.similes.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=36&sare=133

  21. Depression (video)
   Cfr. :
   http://www.videojug.com/interview/depression-3#is-there-a-cure-for-depression

  22. If my adult family member is on antidepressant medication, what side effects should I look out for ?
   Andrew Stoll, M.D., Director, Psychopharmacology Research Laboratory, McLean Hospital - February 27, 2008
   Cfr. :
   http://abcnews.go.com/Health/DepressionLivingWith/story?id=4355583

  23. Informatiebehoefte en klachten over bijwerkingen antidepressiva
   Stichting Pandora, 02-12-2004
   Cfr. :
   http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=128:informatiebehoefte-en-klachten-over-bijwerkingen-antidepressiva&catid=9:medicijnen&Itemid=16

  24. Kalmeringsmiddelen, antidepressiva en slaapmiddelen - Slik ze met verstand
   Ton Bakker Ė dokterdokter.nl, 29-06-2009 Ė Bronnen : Nederlands Huisartsen Genootschap (cfr. : http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHG
   Patientenbrief/PBP4e.htm
   -), Stichting Farmaceutische Kengetallen (cfr. : http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2009/2009-26.html -), Trimbos instituut (cfr. : http://www.trimbos.nl/ -)

   Miljoenen Nederlanders slikken kalmeringsmiddelen, antidepressiva of slaapmiddelen.
   Maar dat is niet zonder risico, want gewenning ligt op de loer.
   Veel Nederlanders slikken pillen tegen stress, slapeloosheid of sombere gevoelens.
   Ongeveer 3 van de 10 bezoekers van dokterdokter.nl slikt wel eens kalmeringsmiddelen, antidepressiva of slaapmiddelen.
   70 % van hen slikt ze dagelijks.
   Dat blijkt uit de poll die de afgelopen op onze site heeft gestaan en door ruim 1700 mensen werd ingevuld.
   Miljoenen pillen
   Uit deze cijfers mag je concluderen dat het slikken van medicijnen populair is onder mensen die depressieve klachten hebben, vaak gespannen zijn of slecht slapen.
   Cijfers van de apothekers bevestigen deze populariteit.
   Het kalmeringsmiddel oxazepam (mernaam 'Seresta') werd in 2008 ruim 3 miljoen keer voorgeschreven, het slaapmiddel temazepam (merknaam Normison) 2,8 miljoen keer.
   Voor het meest populaire antidepressivum, paroxetine, werden 1,4 miljoen recepten uitgeschreven.
   Maar er zijn er ook heel veel andere middelen op de markt.
   .../...
                        
   Antidepressiva
   Voor antidepressiva ligt het anders, die zijn niet verslavend.
   En ze werken juist niet meteen, maar pas na langere tijd.
   Soms moet je ze een half jaar tot een jaar slikken om een goed effect te bereiken.
   Er zijn trouwens diverse soorten antidepressiva.
   Afhankelijk van de soort kunnen er vervelende bijwerkingen optreden, vooral in het begin.
   Wat veel voorkomt, is misselijkheid, een droge mond of een verminderde zin in seks.
   Soorten antidepressiva
   Een medicijn als het eerder genoemde paroxetine behoort tot een groep geneesmiddelen die SSRIís genoemd wordt.
   Ze regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine, een stofje dat een belangrijke rol speelt bij emoties en stemmingen.
   Deze SSRI's worden soms ook voorgeschreven bij bepaalde angststoornissen.
   Behalve de SSRIís bestaan er ook andere soorten antidepressiva, zoals tricylische antidepressiemiddelen (TCAís) en MAO-remmers.
   Afhankelijk van onder meer je symptomen en klachten zal je arts het meest effectieve medicijn proberen te vinden.
   Soms is dat gewoon een kwestie van uitproberen.
   .../...
   Cfr. :
   http://www.dokterdokter.nl/vrouw/psyche/article/24173/kalmeringsmiddelen-antidepressiva-en-slaapmiddelen-slik-ze-met-verstand

  25. Managing antipsychotic-induced acute and chronic akathisia
   Miller CH, Fleischhacker WW, Department of Biological Psychiatry, Innsbruck University Clinics Innsbruck, Austria - Drug Saf. 2000 Jan;22(1):73-81 - PMID: 10647977
   Akathisia is a frequent and common adverse effect of treatment with antipsychotic (neuroleptic) drugs.
   This syndrome consists of subjective (feeling of inner restlessness and the urge to move) as well as objective components (rocking while standing or sitting, lifting feet as if marching on the spot and crossing and uncrossing the legs while sitting).
   Antipsychotic-induced akathisia can be classified according to the time of onset in the course of antipsychotic treatment (acute, tardive, withdrawal and chronic akathisia).
   Reported prevalence rates vary widely between 5 and 36.8%.
   Numerous risk factors for acute akathisia have been described and the exact pathophysiology of akathisia is still unknown.
   Since akathisia is a drug-induced adverse effect, optimal management involves its prevention rather than treatment.
   Standardised titration and the use of novel antipsychotics are successful measures of prevention.
   This paper reviews different forms of therapeutic approaches for the treatment of akathisia.
   Based on the available literature, propranolol or other lipophilic beta-blockers seem to be the most consistently effective treatment for acute akathisia.
   There is nothing in the literature to guide a clinician when treatment with beta-blockers fails.
   Addition of benzodiazepines would appear to be a sensible next choice, especially if subjective distress persists.
   If all of these drugs are unsuccessful, amantadine or clonidine can be tried.
   Other agents that have been investigated include ritanserin, piracetam, valproic acid (sodium valproate) and tricyclic antidepressants.
   Evidence on the treatment of tardive akathisia is unsatisfactory.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10647977

  26. Measuring psychomotor agitation by use of an actimeter - A pilot study
   Parker, Gordon, Gladstone, Gemma & Hadzi-Pavlovic, Dusan, School of Psychiatry, University of New South Wales and Mood Disorders Unit, Prince of Wales Hospital, Sydney, Australia - Journal of affective disordres, vol. 72, issue 1, Oct. 2002 - PMID): 12204322
   Background
   - Psychomotor agitation is variably defined, with differing emphases on subjective and motor components.
   We assess the utility of an actimeter to inform us about aspects of the motor component.
   Methods - A wrist actimeter measured motor activity of three inpatients with agitated depression.
   Results - For each patient, diurnal activity patterns were observed, with activity generally elevated in mornings and late afternoons.
   Each patient also evidenced a clear decline in motor activity in the mid-evening, with little or no activity recorded during 'sleep' hours.
   Thus, psychomotor agitation (like motor activity) appears to require a conscious state.
   Limitations - Actimeters measure any baseline activity together with any superimposed movement component (which may range from movement changes to medication effects), making it difficult to disentangle components.
   We studied few patients and for brief intervals.
   Cfr. :
   http://www.searchmedica.com/xml-resource.html?c=pc&ss=defLink&p=Convera&rid=ds1-vb%3Ap%3A2013t%3A51072221488%3A89597a025d4d9f73%3A4b29bd3f&t=pubmed

  27. Prevalence of sexual dysfunction among newer antidepressants
   Clayton AH, Pradko JF, Croft HA, Montano CB, Leadbetter RA, Bolden-Watson C, Bass KI, Donahue RM, Jamerson BD, Metz A, Department of Psychiatric Medicine, University of Virginia, Charlottesville 22903, USA : ahc8v@virginia.edu - J Clin Psychiatry. 2002 Apr;63(4):357-66 - PMID: 12000211
   Background
   - Sexual dysfunction commonly occurs during antidepressant treatment.
   However, the reported rates of sexual dysfunction vary across antidepressants and are typically underreported in product literature.
   The objectives of this study were (1) to estimate the prevalence of sexual dysfunction among patients taking newer antidepressants (bupropion immediate release [IR], bupropion sustained release [SR], citalopram, fluoxetine, mirtazapine, nefazodone, paroxetine, sertraline, venlafaxine and venlafaxine extended release [XR]) and (2) to compare physician-perceived with patient-reported prevalence rates of antidepressant-associated sexual dysfunction.
   Method - This cross-sectional, observational study was conducted in 1101 U.S. primary care clinics.
   Adult outpatients (4534 women and 1763 men) receiving antidepressant monotherapy were enrolled.
   The prevalence of sexual dysfunction was measured using the Changes in Sexual Functioning Questionnaire.
   Results - In the overall population, bupropion IR (22%) and SR (25%) and nefazodone (28%) were associated with the lowest risk for sexual dysfunction, whereas selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants, mirtazapine and venlafaxine XR were associated with higher rates (36%-43%).
   In a prospectively defined subpopulation unlikely to have predisposing factors for sexual dysfunction, the prevalence of sexual dysfunction ranged from 7% to 30%, with the odds of having sexual dysfunction 4 to 6 times greater with SSRIs or venlafaxine XR than with bupropion SR.
   Physicians consistently underestimated the prevalence of antidepressant-associated sexual dysfunction.
   Conclusion - Ours is the first study to assess sexual dysfunction across the newer antidepressants using consistent methodology and a validated rating scale.
   Overall, SSRIs and venlafaxine XR were associated with higher rates of sexual dysfunction than bupropion or nefazodone.
   Because antidepressant-associated sexual dysfunction is considerably underestimated by physicians, greater recognition and education are imperative when prescribing antidepressant treatment.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12000211

  28. Psychiaters onderschatten bijwerkingen antidepressiva
   Zielenknijper.nl, 03-09-2008
   Cfr. :
   http://www.zielenknijper.nl/psychiaters-onderschatten-bijwerkingen-antidepressiva.html

  29. Psychiatric drugs side effects
   1 Oct. 2009
   Psychiatric drugs including antidepressants, antipsychotics and stimulants, have serious, life threatening side effects.
   International drug regulatory agencies including the FDA warn that these drugs can and do cause worsening depression, mania, aggression, psychosis, depersonalization, diabetes, hallucinations, suicidal and homicidal thoughts, heart attack, stroke and sudden death.
   The public are not being told or warned about these psychiatric drug side effects.
   As a free public service, CCHR Int has produced a free downloadable report called "The Side Effects of Common Psychiatric Drugs"
   http://www.cchrint.org/videos/drugs/psych-drug-side-effects/ - Warning : No one should attempt to get off of psychiatric drugs without doctor supervision.
   Cfr. :
   http://www.metacafe.com/watch/3478899/psychiatric_drugs_side_effects/

  30. Psychomotor agitation
   Cfr. :
   http://en.wikipedia.org/wiki/Psychomotor_agitation

  31. Psychomotor agitation - Poorly defined and badly measured
   RK Day, Department of Psychiatry, Ninewells Hospital, University of Dundee, UK - Journal of affective disorders, vol. 55, issue 2-3, Oct 1999 Ė PMID : 10628877
   Background - Psychomotor agitation is commonly associated with various psychiatric disorders.
   This article reviews the definition and measurement of agitation over the past 100 years.
   Methods - Definitions and descriptions of agitation were taken from dictionaries of etymology, medicine and psychiatry and from psychiatric textbooks.
   A systematic MEDLINE (1966-1996) search of 'psychomotor', 'agitation' and 'restlessness' was conducted.
   This was augmented by a search for other relevant references cited in the articles identified by MEDLINE.
   Results - The definition of psychomotor agitation has varied in ambiguous and contradictory ways, both over time and in contemporary writings.
   Tools developed to measure agitation are either too unreliable or else reflect this conflict of definition and are not comparable.
   Conclusions - A preferred definition of agitation is proposed which takes into account both theoretical and empirical data.
   This has implications for further research into psychomotor agitation in classification of and treatment response in affective disorders, old age psychiatry and the evaluation of putative anti-agitation drugs.
   Cfr. :
   http://www.searchmedica.com/xml-resource.html?c=pc&ss=defLink&p=Convera&rid=ds1-vb%3Ap%3A2013t%3A33351867136%3A59e1ba6d94a2577c%3A4b29b0be&t=pubmed
                                   

  32. Seksuele bijwerkingen van antidepressiva (voordracht op 59e Li+WG, 10 december 1999)
   Waldinger M.D.
   Cfr. :
   -
   http://www.antenna.nl/lithium/nascholing/Waldinger_n.html
   - http://www.artsenapotheker.nl/q/bijwerkingen_antidepressiva

  33. Sexual dysfunction and psychotropic medications
   Stimmel GL, Gutierrez MA, University of Southern California, School of Pharmacy, Los Angeles, CA 90089-9121, USA : stimmel@usc.edu - CNS Spectr. 2006 Aug;11(8 Suppl 9):24-30 - PMID: 16871135
   Psychotropic drugs are often associated with sexual dysfunction.
   The frequency of antidepressant-associated sexual dysfunction is greatly underestimated in clinical trials that rely on patient self-report of these adverse events.
   Direct inquiry reveals that delayed orgasm/ejaculation occurs in >50% and anorgasmia in at least one third of patients given selective serotonin reuptake inhibitors.
   Antidepressant-induced sexual dysfunction can be successfully managed.
   A different antidepressant without significant sexual effects, such as bupropion or mirtazapine, can often be substituted.
   Other strategies involve drug holidays or adjunctive therapy with drugs such as sildenafil.
   Dopamine antagonist antipsychotic drugs are most commonly associated with decreased libido.
   The newer atypical antipsychotics, with less effect on dopamine, are less commonly associated with sexual dysfunction.
   Sexual dysfunction is commonly reported with seizure disorders and many anticonvulsant drugs affect levels of sex hormones.
   Because sexual dysfunction can be related to many factors, care must be taken to establish the patient's baseline sexual functioning before the initiation of psychotropic drug therapy and to rule out other etiologies before drugs are implicated as causative.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16871135

  34. Side effects of antidepressants
   Cfr. :
   http://www.clinical-depression.co.uk/side_effects.htm

  35. SSRI-induced extrapyramidal side-effects and akathisia - Implications for treatment
   Lane RM, Pfizer Inc., New York, NY 10017, USA : laner@pfizer.com - J Psychopharmacol. 1998;12(2):192-214 - PMID: 9694033
   The selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may occasionally induce extrapyramidal side-effects (EPS) and/or akathisia.
   This may be a consequence of serotonergically-mediated inhibition of the dopaminergic system.
   Manifestations of these effects in patients may depend on predisposing factors such as the presence of psychomotor disturbance, a previous history of drug-induced akathisia and/or EPS, concurrent antidopaminergic and/or serotonergic therapy, recent monoamine oxidase inhibitor discontinuation, comorbid Parkinson's disease and possibly deficient cytochrome P450 (CYP) isoenzyme status.
   There is increasing awareness that there may be a distinct form of melancholic or endogenous depression with neurobiological underpinnings similar to those of disorders of the basal ganglia such as Parkinson's disease.
   Thus, it is not surprising that some individuals with depressive disorders appear to be susceptible to developing drug-induced EPS and/or akathisia.
   In addition, the propensity for the SSRIs to induce these effects in individual patients may vary within the drug class depending, for example, on their selectivity for serotonin relative to other monoamines, affinity for the 5-HT2C receptor, pharmacokinetic drug interaction potential with concomitantly administered neuroleptics and potential for accumulation due to a long half-life.
   The relative risk of EPS and akathisia associated with SSRIs have yet to be clearly established.
   The potential risks may be reduced by avoiding rapid and unnecessary dose titration.
   Furthermore, early recognition and appropriate management of EPS and/or akathisia is required to prevent the impact of these effects on patient compliance and subjective well-being.
   It is important that the rare occurrence of EPS in patients receiving SSRIs does not preclude their use in Parkinson's disease where their potentially significant role requires more systematic evaluation.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9694033

  36. Strategies for managing antidepressant-induced sexual dysfunction - Systematic review of randomised controlled trials
   Taylor MJ, Rudkin L, Hawton K, University Department of Psychiatry, Warneford Hospital, Oxford OX3 7JX, UK : matthew.taylor@psych.ox.ac.uk - J Affect Disord. 2005 Nov;88(3):241-54. Epub 2005 Sep 12 - PMID: 16162361
   Background
   - This review was undertaken to assess the effectiveness of management strategies for sexual dysfunction caused by antidepressant medication.
   Methods - Electronic databases and reference lists were searched, and pharmaceutical companies and experts contacted to identify randomised controlled trials comparing management strategies for antidepressant-induced sexual dysfunction.
   Results - Fifteen trials involving 904 people were included.
   One trial involving 75 people with sexual dysfunction due to sertraline assessed changing antidepressant.
   Switching to nefazodone was significantly less likely to result in the re-emergence of sexual dysfunction than restarting sertraline (RR 0.34, 95% CI 0.15 to 0.6).
   Meta-analysis of two trials involving 113 men with erectile dysfunction found that the addition of sildenafil resulted in less sexual dysfunction at endpoint on rating scales including the International Index of Erectile Function (IIEF) (WMD 19.36, 95% CI 15.00 to 23.72).
   Another trial found the addition of bupropion led to improved scores on the Changes in Sexual Functioning Questionnaire desire-frequency subscale (WMD 0.88, 95% CI 0.21 to 1.55).
   In a further study the addition of tadalafil was associated with greater improvement in the erectile function domain of the IIEF than placebo (WMD 8.10; 95% CI 4.62 to 11.68).
   Other augmentation strategies failed to show statistically significant improvements in sexual dysfunction compared with placebo.
   Discussion - The currently available evidence is rather limited, with small numbers of trials assessing each strategy.
   However, while further randomised data is awaited, for men with antidepressant-induced erectile dysfunction, the addition of sildenafil appears to be an effective strategy.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16162361

  37. The epidemiology of drug-induced akathisia - Part I - Acute akathisia
   Sachdev P, Neuropsychiatric Institute, Prince Henry Hospital, Matraville, NSW, Australia - Schizophr Bull. 1995;21(3):431-49 - PMID: 7481574
   This article reviews the epidemiological data on drug-induced acute akathisia, examining studies in which akathisia was the primary focus as well as those in which it was one of a number of drug side effects studied.
   The studies are diverse in methodology and suffer from many limitations.
   Incidence rates for acute akathisia with conventional neuroleptics vary from 8 to 76 percent, with 20 to 30 percent being a conservative estimate; preliminary evidence suggests that the newer atypical antipsychotic drugs are less likely to produce acute akathisia.
   A number of nonneuroleptic drugs--in particular the serotonin-specific reuptake inhibitors--have been implicated in the development of akathisia, but the epidemiological data are limited.
   Risk factors for neuroleptic-induced akathisia are not completely understood.
   Drug dose, rate of increment of dose and drug potency seem to be important, but the role of sociodemographic factors and other treatment-related variables is modest.
   Drug-induced parkinsonism is significantly correlated with akathisia.
   Evidence for iron deficiency as a risk factor is conflicting and its contribution is likely to be minor.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7481574

  38. The epidemiology of drug-induced akathisia - Part II - Chronic, tardive and withdrawal akathisias
   Sachdev P, Neuropsychiatric Institute, Prince Henry Hospital, Matraville, NSW, Australia - Schizophr Bull. 1995;21(3):451-61 - PMID: 7481575
   This article examines the epidemiological data on chronic akathisia, tardive akathisia and withdrawal akathisia.
   The limitations of the data are discussed--in particular, the lack of consistent definitions of the syndromes.
   The studies suggest that a significant proportion of patients chronically treated with neuroleptics suffer from akathisia.
   The prevalence may be as high as 40 percent, although a conservative estimate would be closer to 30 percent.
   Risk factors for the development of chronic akathisia and tardive akathisia are poorly understood, but old age, female sex, iron deficiency, negative symptoms, cognitive dysfunction and affective disorder diagnosis need to be studied further for their potential role.
   While there is convincing evidence that akathisia may develop after neuroleptic cessation or reduction in dose, the prevalence and risk factors for withdrawal akathisia are not known.
   Reports of akathisia in children and the elderly have been few and more systematic research is necessary.
   Akathisia appears to be common in individuals with mental retardation treated chronically with neuroleptics.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7481575

  39. Veel bijwerkingen antidepressiva gemeld
   Medisch contact, 19-10-2004
   Cfr. :
   http://medischcontact.artsennet.nl/discussie/nieuwsartikel/Veel-bijwerkingen-antidepressiva-gemeld.htm
                                 

  40. Venlafaxine-propafenone interaction resulting in hallucinations and psychomotor agitation
   Gareri, Pietro, De Fazio, Pasquale, Gallelli, Luca, De Fazio, Salvatore, Davoli, Alessandro, Seminara, Giuseppe & Cotroneo, Antonino, De Sarro, Giovambattista, Faculty of Medicine and Surgery, University Magna Graecia of Catanzaro, Clinical Pharmacology and Pharmacovigilance Unit, Mater Domini University Hospital, Operative Unit Elderly Health Care, Catanzaro, Italy - The Annals of pharmacotherapy, vol. 42, issue 3, March 2008 - PMID : 18303146
   Objective
   - To report a case of visual hallucinations and psychomotor agitation probably induced by an interaction between venlafaxine and propafenone.
   Case summary - An 85-year-old woman was admitted for evaluation of a mood disorder on March 20, 2006.
   Her general practitioner had prescribed sertraline for treatment, which had started about 6 months earlier.
   The patient's medical history included hypertension, supraventricular tachycardia, chronic bronchitis and arthritis, for which she received ramipril, ticlopidine, torsemide, theophylline, acetaminophen and triazolam.
   The patient had also received propafenone 150 mg every 12 hours for 3 years.
   Results of biochemical tests were normal; however, a computed tomography (CT) scan of the brain showed signs of cortical atrophy.
   Sertraline was discontinued after a few days because of its reduced effectiveness and was replaced with extended-release venlafaxine 75 mg/day.
   No other changes to the patient's drug therapy were made.
   Four weeks later, because of the persistence of psychiatric disturbance, the venlafaxine dosage was increased to 150 mg/day.
   Ten days later the patient returned to our observation due to the onset of visual hallucinations lasting about 2 hours, especially at night and psychomotor agitation.
   Venlafaxine was discontinued, with a complete remission of hallucinations and psychomotor agitation in about 4 days.
   The Naranjo probability scale indicated a probable relationship between venlafaxine and the patient's symptoms.
   Citalopram was started one month later for the persistence of mood disorders, with no adverse effects.
   Discussion - A CT scan documented signs of cortical atrophy in our patient's brain but excluded vascular brain injury, while clinical evaluation and anamnesis excluded a relationship between hallucinations and cortical atrophy.
   Genetic and pharmacologic factors may be involved in venlafaxine-induced adverse effects.
   Venlafaxine is metabolized primarily by CYP2D6 and is a substrate of P-glycoprotein. Propafenone, a known substrate and inhibitor of both CYP2D6 and P-glycoprotein, could therefore be involved in venlafaxine-induced hallucinations through the increase of venlafaxine plasma concentrations.
   Conclusions - To prevent the onset of clinical disturbances during venlafaxine treatment, we suggest careful evaluation of concomitant treatment with CYP2D6 or P-glycoprotein inhibitors (eg, propafenone) and, when possible, venlafaxine serum concentration monitoring.
   Cfr. :
   http://www.searchmedica.com/xml-resource.html?c=pc&ss=defLink&p=Convera&rid=ds1-vb%3Ap%3A2013t%3A54730949624%3Af0fbee0ad652c6b4%3A4b29d7cd&t=pubmed

  41. What side effects can antidepressants cause in adults ?
   Anthony Rothschild, M.D., Vice Chair for Research, Department of Psychiatry; Director, Center for Psychopharmacological Research and Treatment, UMass Memorial Medical Center - February 27, 2008
   Cfr. :
   http://abcnews.go.com/Health/DepressionTreatment/story?id=4356061

  42. What you need to know about depression medications
   If youíre suffering from major depression, antidepressant medication may relieve some of your symptoms.
   Antidepressants arenít a silver bullet for depression and they come with their own side effects and dangers.
   Plus, recent studies have raised questions about their effectiveness.
   Learning the facts about antidepressants and weighing the benefits against the risks can help you make an informed and personal decision about whether medication is right for you.
   Cfr. :
   http://www.helpguide.org/mental/medications_depression.htm


  02-02-2010 om 12:51 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:acathisie, agitatie, akathisia, erectieproblemen, gedragsveranderingen, gewichtstoename, homicidal thoughts, libido, motor restlessness, restless legs syndrome (RLS), sexual dysfunction, suicidal thoughts, su√Įcidaliteit, vermoeidheid, zelfmoordgedachten
  >> Reageer (2)
  01-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bereken je BMI
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  De Body Mass Index
              (BMI)

  De Body Mass Index geeft een indicatie maar is geen maatstaf voor uw gezondheid.
  De BMI houdt ondermeer geen rekening met de spiermassa of het beenderengestel.
  Om zekerheid te hebben over het al dan niet correcte lichaamsgewicht of gezondheidstoestand is het nodig om uw huisarts of andere deskundigen te raadplegen.
  Cfr. :
  http://www.netonline.be/lifestyle/bmi.asp

  De Gezondheidsraad heeft een BMI van 30 als grens gesteld waarboven men spreekt van obesitas (vetzucht met grote gezondheidsrisicoís).
  Cfr. :
  http://www.voedingswaardetabel.nl/bereken/bmi/  Bereken je Body Mass Index (BMI)

  Voedingscentrum, 15-01-2010

  De Body Mass Index (BMI) geeft de verhouding weer tussen je gewicht en de lengte van je lichaam.
  De BMI zegt iets over het risico dat je gewicht oplevert voor je gezondheid.

  Het gaat er bij de BMI niet om wat "mooi" is.
  Je kunt dus een goede score hebben bij je BMI en toch vinden dat je te dik bent.
  Je BMI zegt ook niets over het percentage lichaamsvet.

  BMI
  Je kunt
  je BMI berekenen
  met de calculator die je vindt op :
  http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/gewicht/gezond-gewicht/body-mass-index.aspx

  Deze BMI-meter geldt voor kinderen, pubers en volwassenen tot ongeveer 70 jaar.

  Voor kinderen tot 2 jaar heeft het berekenen van de BMI geen zin.

  Voor mensen boven de 70 jaar is de BMI niet betrouwbaar genoeg.
  Bij hen spelen meer factoren een rol in de relatie tussen gewicht en gezondheid.
  Voor ouderen geldt daarom : blijf op gewicht, beweeg veel en val alleen af na overleg met de huisarts.

  Sommige bevolkingsgroepen, zoals Aziaten en hindoestanen, hebben een duidelijk andere lichaamsbouw dan Europeanen.
  Dat betekent dat zij al bij lagere BMI-scores een verhoogd gezondheidsrisico hebben.
  Dit kun je het beste met je huisarts bespreken.

  Je kunt je BMI ook zelf berekenen :

  - noteer je gewicht in kilo's en je lengte in meters
  - deel je gewicht door je lengte en
  - deel de uitkomst nogmaals door je lengte.

  Cfr. : http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/gewicht/gezond-gewicht/body-mass-index.aspx

  Cfr. ook :

  1. BMI-index - Ben ik te dik of te dun?
   .../...
   ē Onder de 18,5 : ondergewicht
   .
   ē
   Tussen de 18,5 en de 24,9 : normaal gewicht
   .
   ē
   Tussen de 25 en de 29,9 : overgewicht
   (je loopt niet echt een risico, maar je mag niet dikker worden).
   ē
   Tussen de 30 en de 39,9 : zwaarlijvigheid
   (obesitas) (verhoogde kans op allerlei aandoeningen zoals diabetes, hartaandoeningen en rugklachten; je zou 5 tot 10 kg moeten vermageren).
   ē
   Boven de 40 : ernstige zwaarlijvigheid
   (je moet dringend vermageren want je gezondheid is in gevaar).
   .../...
   Cfr. :
   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=3323

  2. Bereken je Body Mass Index (BMI)
   Ben ik te dik ?
   Veel mensen vragen het zich af.
   In dit filmpje bekijken we een aantal methodes die je kunnen helpen bij het bepalen van jouw ideale gewicht.
   We leggen ook uit wat de Body Mass Index of BMI is en hoe je die kan berekenen.
   Cfr. : http://www.animatedexplanations.com/Animation.aspx?animation=29

  3. Queteletindex
   De queteletindex (afgekort QI) of body-mass index (BMI) is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft.
   De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht.
   Cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Queteletindex


  01-02-2010 om 15:48 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Tags:afvallen, bewegen, BMI-index, BMI, Body Mass Index (BMI), Body Mass Index, diabetes, gewicht, gezondheid, hartaandoeningen, lichaamsvet, obesitas, ondergewicht, overgewicht, QI, queteletindex, queteletindex (QI), rugklachten, zwaarlijvigheid
  >> Reageer (3)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eťn op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La b√™te noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  joeltje
  blog.seniorennet.be/joeltje
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!