NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • cannabis Canada
 • cannabis Canada
 • medical marijuana Canada
 • medical marijuana Canada
 • Cbd Chocolate

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • djvVeighBrtthilkgco (hfsOried)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • ffdafGeogsBrtHoincphm (fsderymn)
      op Even geduld...
 • jgbglalaBtjadenti (sdfplefs)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • nsfcxTintyBrtthilktlm (fsfLoppy)
      op Vluchten in het werk
 • nsfcxWhanyBrtamardamj (fsfExime)
      op Even geduld...
 • Brvfintokycsdt (bsfBeero)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • jgbglalaBtjadentw (sdfplefs)
      op Even geduld...
 • dffshprilmBrtinopsrbr (hwdaberb)
      op Vluchten in het werk
 • where to buy viagra online uk bu.yci.a.l.isonlin.e. (Coreykiz)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • inasync (Luxumlib)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  jetteke
  blog.seniorennet.be/jetteke
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  hetpinegeltje
  blog.seniorennet.be/hetpine
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  gerry_jente
  blog.seniorennet.be/gerry_j
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  mare
  blog.seniorennet.be/mare
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  allerlei
  blog.seniorennet.be/allerle
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  14-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Michael Maes, M.D., Ph.D.
   

           CVS-Referentiecentra
   
         - Opheffing en sluiting -

          Jan van Roijen - Help ME Circle, 13-11-2009

  Ook in Nederland is de trukendoos-wetenschap van de nutteloze, geld verslindende CVS-Referentiecentra een doorn in het oog van de 60 a 70 duizend wanhopige patienten.

  En ook in ons land is de hier onder vermelde dr. Van Houdenhove een beruchte persoon.

  Hij was lid van de 'Commissie CVS' van de Gezondheidsraad.
  Aldus was hij mede-auteur van het frauduleuze rapport dat deze commissie in elkaar flansde.
  Alle duizenden wetenschapelijke studies waarin wordt aangetoond dat ME/CVS een zeer ernstige, multi-systemische ziekte is bleven onvermeld.

  In strijd met de richtlijnen van de WHO, werd ME/CVS als een psychiatrische aandoening bestempeld.

  De voorzitter van deze commissie, Mevr. Borst, maakte het zelfs zo bont dat ze tijdens een bijeenkomst een groep ernstig zieke, op brancards liggende patienten toesnauwde : "... ME-patienten kunnen genezen door Graded Exercise... !".


  Open brief

  Aan :

  Dr. Mark Waer, Rector
  Katholieke Universiteit Leuven
  Oude Markt 13
  3000 Leuven

  Dr. Guy Mannaerts, Voorzitter Bestuurscomité
  Dr. Johan Kips, Gedelegeerd Bestuurder,
  Directiecomité
  UZ Leuven, Netwerkziekenhuizen
  Herestraat 49
  3000 Leuven

  Antwerpen, 11 november 2009

  Re : Eis tot opheffing en sluiting van uw CVS-referentiecentra

  Mijnheer de Rector, Mijnheer de Directeur, Mijnheer de Bestuurder,

  Uit de evaluaties van het KCE en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering blijkt zonneklaar dat de Belgische CVS-referentiecentra hebben gefaald : de CGT/GET-aanpak is niet effectief gebleken.
  Ook de vorige Minister van Volksgezondheid Demotte diende toe te geven dat CBT/GET geen
  curatieve therapie is (Twisk en Maes, 2009).

  Meer nog, de objectieve beoordelingscriteria onderbouwen de stelling dat veel patienten er in uw
  CVS-referentiecentra op achteruit gaan : de gemiddelde arbeidsparticipatie van patienten neemt zelfs af na de “rehabilitatiebehandeling” gebaseerd op CGT/GET.

  We hebben aangetoond dat patienten die in de CVS-referentiecentra - en derhalve ook die in Leuven - “behandeld” worden met CGT/GET eigenlijk lijden aan een zwaar, invaliderende, organische ziekte, gekenmerkt door talrijke biologische stoornissen vastgesteld in bloed en urine (Maes en Twisk, 2009a).

  Uw referentiecentrum slaagt er kennelijk niet in en/of weigert om deze organische afwijkingen op te sporen.

  Uit overzichtsartikelen (Twisk en Maes, 2009; Maes en Twisk, 2009a) blijkt dat de aan uw universiteit toegepaste CGT/GET-aanpak elke wetenschappelijke onderbouwing ontbeert en zelfs contraproductief is.

  De toestand van veel ME/CVS-patienten verslechtert omdat inspanning en dus zeker uw “revalidatieprogramma's” de pathofysiologische afwijkingen nog verder doen toenemen (Twisk en Maes, 2009).

  Niettegenstaande de vaststelling dat U op de hoogte bent of zou moeten zijn van het feit dat de door uw referentiecentrum gepropageerde en toegepaste aanpak van ME/CVS-patienten nutteloos is en vaak zelfs de patient verdere schade toebrengt wordt de CGT/GET-koers gewoon verder voortgezet.

  Dit is in flagrante strijd met de deontologie van de geneeskundige codeleer en is zelfs zeer onethisch.

  Ondanks dat ww medewerkers, zoals dr. Van Houdenhove, op de hoogte zijn van het gegeven dat
  de door hen vurig uitgedragen en toegepaste aanpak nutteloos is en de gezondheidstoestand van veel patienten verder doet verslechteren publiceren ze dat CGT/GET "veelbelovende resultaten" toont en dat CGT/GET de “enige afdoende behandeling” is voor ME/CVS (van Houdenhove and Luyten, 2009).

  Dr. Van Houdenhove, de Belgische beleidsmaker, is van mening dat toekomstig onderzoek over ME/CVS zich nog meer moet toespitsen op CGT/GET (Van Houdenhove en Luyten, 2009).

  Blijkbaar vindt hij dat er nog niet voldoende overheidsgeld is verspild aan een aanpak die niet
  alleen ineffectief is, maar zelfs potentieel schadelijk voor veel patienten.

  De zwabberkoers van dr. Van Houdenhove uit zich onder meer in het feit dat hij in hetzelfde jaar als waarin hij CGT/GET voorstelt als de enige ware aanpak voor ME/CVS (Van Houdenhove en Luyten, 2009), hij in een ander tijdschrift aanbeveelt dat onderzoek zich in de toekomst zou moeten
  toespitsen op stoornissen in het afweersysteem (Van Houdenhove en Heijnen, 2009).

  Hierbij haalt hij zijn inspiratie uit... onderzoek naar ontstekingen bij depressies.
  Dr. Van Houdenhove interpreteert de bestaande inzichten verkeerd en misbruikt hierbij de ontstekingstheorie van depressies, zoals ik kan weten, aangezien ik de grondlegger ben van die theorie (Maes et al., 2009; Maes en Twisk, 2009b).

  Erger nog, dr. Van Houdenhove “vergeet” te verwijzen naar de meer dan 4.000 studies, waaronder
  genexpressie-studies die aantonen dat ontstekingen, immuundysfunctie, infecties, oxidatieve stress, auto-immuniteit, mitochondriale disfunctie etc. de hoofdrol vertolken in de organische verklaring voor ME/CVS (Maes, 2009).

  Dr. Van Houdenhove “vergeet” te refereren aan de diermodel-experimenten van ME/CVS die eveneens bewijzen dat ontstekingen en oxidatieve stress veel typische ME/CVS-klachten veroorzaken (Maes, 2009).

  Dr. Van Houdenhove “vergeet” te wijzen naar succesvolle medische behandelingen van subgroepen van ME/CVS-patienten (Maes, 2009; Maes en Twisk, 2009b).

  Dit soort “citatieamnesie” is niet alleen onwetenschappelijk, maar vormt tevens een vrijgeleide om ME/CVS patienten een biomedische diagnose en behandeling aan uw CVS-referentiecentrum te onthouden (Maes en Twisk, 2009b).

  Daarom eis ik dat U :

  a) dit CVS-referentiecentrum opheft en voorgoed sluit, dan wel minstens er bij de bevoegde minister op aandringt om het referentiecentrum te sluiten en

  b) dr. Van Houdenhove onder curatele plaatst, dan wel hem minstens belet onzin en onwaarheden te
  publiceren en mij hierover in te lichten bij gebreke waarvan we U na een maand zullen dagvaarden wegens de medisch-onethische behandelingen van patienten in uw CVS referentiecentrum.

  Michael Maes, M.D., Ph.D.
  www.michaelmaes.com
  crc.mh@telenet.be

  Referenties

  • Maes, M. (2009)
   Inflammatory and oxidative & nitrosative stress (IO&NS) pathways underpinning chronic fatigue, somatization and psychosomatic symptoms
   Maes M, Clinical Research Centre of Mental Health (CRC-MH), Antwerp, Belgium : crc.mh@telenet.be - Curr Opin Psychiatry. 2009 Jan;22(1):75-83 - PMID: 19127706
   Purpose of review - The aim of this paper is to review recent findings on inflammatory and oxidative and nitrosative stress (IO&NS) pathways in chronic fatigue and somatization disorder.
   Recent findings - Activation of IO&NS pathways is the key phenomenon underpinning chronic fatigue syndrome (CFS) : intracellular inflammation, with an increased production of nuclear factor kappa beta (NFkappabeta), cyclo-oxygenase-2 (COX-2) and inducible NO synthase (iNOS); and damage caused by O&NS to membrane fatty acids and functional proteins.
   These IO&NS pathways are induced by a number of trigger factors, for example psychological stress, strenuous exercise, viral infections and an increased translocation of LPS from gram-bacteria (leaky gut).
   The 'psychosomatic' symptoms experienced by CFS patients are caused by intracellular inflammation (aches and pain, muscular tension, fatigue, irritability, sadness and the subjective feeling of infection); damage caused by O&NS (aches and pain, muscular tension and fatigue); and gut-derived inflammation (complaints of irritable bowel).
   Inflammatory pathways (monocytic activation) are also detected in somatizing disorder.
   Summary - 'Functional' symptoms, as occurring in CFS and somatization, have a genuine organic cause, that is activation of peripheral and central IO&NS pathways and gut-derived inflammation.
   The development of new drugs, aimed at treating those disorders, should target these IO&NS pathways.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19127706

  • Maes, M., Twisk, F.N.M. (2009a)
   Chronic Fatigue Syndrome - La bête noire of the Belgian Health Care System
   Maes M, Twisk FN, Maes Clinics, Antwerp, Belgium : crc.mh@telenet.be - Neuro Endocrinol Lett. 2009 Aug 26;30(3):300-311 [Epub ahead of print] - PMID: 19855351
   The World Health Organization acknowledges Myalgic Encephalomyelitis (ME)/Chronic Fatigue Syndrome (CFS) to be a medical illness.
   ME/CFS is characterized by disorders in the inflammatory and oxidative and nitrosative stress (IO&NS) pathways.
   In 2002, the Belgian government started with the development of CFS "Reference Centers", which implement a "psychosocial" model.
   The medical practices of these CFS Centers are defined by the Superior Health Council, e.g. treatment should be based upon Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Graded Exercise Therapy (GET); and biological assessments and treatments of ME/CFS should not be employed.
   Recently, the Belgian government has evaluated the outcome of the treatments at the CFS Centers.
   They concluded that a "rehabilitation therapy" with CBT/GET yielded no significant efficacy in the treatment of ME/CFS and that CBT/GET cannot be considered to be curative therapies.
   In case reports, we have shown that patients who were "treated" at those CFS centers with CBT/GET in fact suffered from IO&NS disorders, including intracellular inflammation, an increased translocation of gram-negative enterobacteria (leaky gut), autoimmune reactions and damage by O&NS.
   Considering the fact that these findings are exemplary for ME/CFS patients and that GET may even be harmful, it means that many patients are maltreated by the Belgian CFS Centers.
   Notwithstanding the above, the government and the CFS Centers not only continue this unethical and immoral policy, but also reinforce their use of CBT/GET in patients with ME/CFS treated at those Centers.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855351

  • Maes, M., Twisk, F.N.M. (2009b)
   Reaction on 'Chronic fatigue syndrome - A psychoneuroimmunological perspective' (1)
   Maes M, Twisk FN - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(10):783-4; author reply 784-6 - PMID: 19821247
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821247?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
   This article is a comment on :
   Chronic fatigue syndrome - A psychoneuroimmunological perspective
   Van Houdenhove B, Heijnen CJ - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(8):603-10 - PMID: 19658073
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19658073?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract

  • Maes, M., Yirmyia, R., Noraberg, J., Brene, S., Hibbeln, J., Perini, G., Kubera, M., Bob, P., Lerer, B., Maj, M. (2009)
   The inflammatory & neurodegenerative (I&ND) hypothesis of depression - Leads for future research and new drug developments in depression
   Maes M, Yirmyia R, Noraberg J, Brene S, Hibbeln J, Perini G, Kubera M, Bob P, Lerer B, Maj M, Clinical Research Center for Mental Health, Olmenlaan 9, Antwerp Wilrijk 2610, Belgium : neutrim@telenet.be - Metab Brain Dis. 2009 Mar;24(1):27-53. Epub 2008 Dec 16 - PMID: 19085093
   Despite extensive research, the current theories on serotonergic dysfunctions and cortisol hypersecretion do not provide sufficient explanations for the nature of depression.
   Rational treatments aimed at causal factors of depression are not available yet.
   With the currently available antidepressant drugs, which mainly target serotonin, less than two thirds of depressed patients achieve remission.
   There is now evidence that inflammatory and neurodegenerative (I&ND) processes play an important role in depression and that enhanced neurodegeneration in depression may-at least partly-be caused by inflammatory processes.
   Multiple inflammatory-cytokines, oxygen radical damage, tryptophan catabolites-and neurodegenerative biomarkers have been established in patients with depression and these findings are corroborated by animal models of depression.
   A number of vulnerability factors may predispose towards depression by enhancing inflammatory reactions, e.g. lower peptidase activities (dipeptidyl-peptidase IV, DPP IV), lower omega-3 polyunsaturated levels and an increased gut permeability (leaky gut).
   The cytokine hypothesis considers that external, e.g. psychosocial stressors and internal stressors, e.g. organic inflammatory disorders or conditions, such as the postpartum period, may trigger depression via inflammatory processes.
   Most if not all antidepressants have specific anti-inflammatory effects, while restoration of decreased neurogenesis, which may be induced by inflammatory processes, may be related to the therapeutic efficacy of antidepressant treatments.
   Future research to disentangle the complex etiology of depression calls for a powerful paradigm shift, i.e. by means of a high throughput-high quality screening, including functional genetics and genotyping microarrays; established and novel animal and ex vivo-in vitro models for depression, such as new transgenic mouse models and endophenotype-based animal models, specific cell lines, in vivo and ex vivo electroporation and organotypic brain slice culture models.
   This screening will allow to :
   1) discover new I&ND biomarkers, both at the level of gene expression and the phenotype; and elucidate the underlying molecular I&ND pathways causing depression; and
   2) identify new therapeutic targets in the I&ND pathways; develop new anti-I&ND drugs for these targets; select existing anti-I&ND drugs or substances that could augment the efficacy of antidepressants; and predict therapeutic response by genetic I&ND profiles.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19085093

  • Twisk, F.N.M., Maes, M. (2009)
   A review on cognitive behavorial therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET) in myalgic encephalomyelitis (ME) / chronic fatigue syndrome (CFS) - CBT/GET is not only ineffective and not evidence-based, but also potentially harm
   Frank NM Twisk 1, Michael Maes 2 - 1) ME-de-patiënten Foundation, Limmen, the Netherlands, the Netherlands - 2) Clinical Research Center for Mental Health (CRC-MH), Antwerp, Belgium - Neuroendocrinol Lett Vol 30 issue 3, 2009. pp. 275-420
   Benign Myalgic Encephalomyelitis (ME) / Chronic Fatigue Syndrome (CFS) is a debilitating disease which, despite numerous biological abnormalities has remained highly controversial.
   Notwithstanding the medical pathogenesis of ME/CFS, the (bio)psychosocial model is adopted by many governmental organizations and medical professionals to legitimize the combination of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Graded Exercise Therapy (GET) for ME/CFS.
   Justified by this model CBT and GET aim at eliminating presumed psychogenic and socially induced maintaining factors and reversing deconditioning, respectively.
   In this review we invalidate the (bio)psychosocial model for ME/CFS and demonstrate that the success claim for CBT/GET to treat ME/CFS is unjust.
   CBT/GET is not only hardly more effective than non-interventions or standard medical care, but many patients report that the therapy had affected them adversely, the majority of them even reporting substantial deterioration.
   Moreover, this review shows that exertion and thus GET most likely have a negative impact on many ME/CFS patients.
   Exertion induces post-exertional malaise with a decreased physical performance/aerobic capacity, increased muscoskeletal pain, neurocognitive impairment, “fatigue”and weakness and a long lasting “recovery” time.
   This can be explained by findings that exertion may amplify pre-existing pathophysiological abnormalities underpinning ME/CFS, such as inflammation, immune dysfunction, oxidative and nitrosative stress, channelopathy, defective stress response mechanisms and a hypoactive hypothalamic-pituitary-adrenal axis.
   We conclude that it is unethical to treat patients with ME/CFS with ineffective, non-evidence-based and potentially harmful “rehabilitation therapies”, such as CBT/GET.
   Cfr. :
   http://node.nel.edu/?node_id=8918

  • Van Houdenhove B, Heijnen CJ (2009)
   Chronic fatigue syndrome - A psychoneuroimmunological perspective
   Van Houdenhove B, Heijnen CJ, Universitaire Ziekenhuizen Leuven en als buitengewoon hoogleraar Medische ene Gezondheidspsychologie aan de Faculteit Geneeskunde, KU Leuven : boudewijn.vanhoudenhove@uz.kuleuven.ac.be - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(8):603-10 - PMID: 19658073
   This article casts light on the contribution that psychoneuroimmunology can make in the search for the cause of chronic fatigue syndrome (cfs).
   Several studies suggest that psychosocial and physical stress may play an important predisposing, precipitating and perpetuating role in cfs.
   Moving on from these studies we now discuss recent research into the stress-related pathophysiological mechanisms of the illness.
   Although there is evidence for a hypofunctional stress response, a hyperactive immune response and disturbances in the interaction between both, the findings are not consistent.
   Longitudinal studies are needed to unravel the pathophysiology of cfs still further.
   In such studies the concept of 'sickness response' and 'sickness behaviour' may perform an important heuristic function.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19658073?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
   Also read the comments on this article :
   - Reaction on 'Chronic fatigue syndrome - A psychoneuroimmunological perspective' (1)
   Maes M, Twisk FN - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(10):783-4; author reply 784-6 - PMID: 19821247
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821247?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
   - Reaction on 'Chronic fatigue syndrome – A psychoneuroimmunological perspective' (2)
   Den Broeder G, Arnoldus R - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(10):786-7; author reply 787-8 - PMID: 19821248
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821248?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract

  • Van Houdenhove, B., Luyten, P. (2009)
   Treatment of chronic fatigue syndrome - How to find a 'new equilibrium' ?
   Van Houdenhove B, Luyten P, Department of Psychiatry, University of Leuven, Leuven, Belgium : boudewijn.vanhoudenhove@uz.kuleuven.ac.be - Patient Educ Couns. 2009 Nov;77(2):153-4. Epub 2009 Sep 20 - PMID: 19773143
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773143
   Dit artikel is een reactie op :
   - Learning to cope with chronic illness - Efficacy of a multi-component treatment for people with chronic fatigue syndrome
   Goudsmit EM, Ho-Yen DO, Dancey CP, School of Psychology, University of East London, London, UK : ellengoudsmit@hotmail.com - Patient Educ Couns. 2009 Nov;77(2):231-6. Epub 2009 Jul 2 - PMID: 19576714
   Objective - The aim of this study was to determine the efficacy of an out-patient, multi-component programme developed for patients with chronic fatigue syndrome (CFS).
   Methods - Twenty-two patients were assessed before and after six months of treatment.
   Findings were compared with 22 individuals on the waiting list.
   The programme offered medical care as well as information and counselling to help patients to understand, accept and cope with their illness.
   Results - At six months, there were significant differences between the groups for fatigue, self-efficacy and anxiety.
   Overall, 82% of the treated patients reported feeling better and 23% had improved to such a degree that they were discharged from the clinic.
   The gains were maintained at twelve months.
   Conclusion - This programme was found to be both helpful and acceptable and may provide a useful first-line intervention for many patients with CFS.
   Practice implications - Short, pragmatic programmes may be as effective as cognitive-behaviour therapy.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19576714?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
   - The impact of energy modulation on physical functioning and fatigue severity among patients with ME/CFS
   Jason L, Benton M, Torres-Harding S, Muldowney K, DePaul University, Center for Community Research, Chicago, IL 60614, USA : Ljason@depaul.edu - Patient Educ Couns. 2009 Nov;77(2):237-41. Epub 2009 Apr 8 - PMID: 19356884
   Objective - The energy envelope postulates that patients with Myalgic Encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome (ME/CFS) will improve functioning when maintaining expended energy levels at the same level as available energy level.
   Methods - Estimated weekly Energy Quotients were established by dividing expended energy level by perceived energy level and multiplying by 100.
   Two groups of patients were identified following participation in a non-pharmacologic intervention trial.
   Some were able to keep expended energy close to available energy and others were not successful at this task.
   Results - Those who were able to stay within their energy envelope had significant improvements in physical functioning and fatigue severity.
   Conclusion - Findings suggest that helping patients with ME/CFS maintain appropriate energy expenditures in coordination with available energy reserves can help improve functioning over time.
   Practice implications - Health care professionals that treat patients with ME/CFS might incorporate strategies that help patients self-monitor and self-regulate energy expenditures.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19356884?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


  Een beetje geschiedenis :

  1. Chronisch vermoeidheid - Een acuut probleem
   Marleent Teugels – Bron : Knack, nr. 31, jaargang nr. 8, 21-02-2001
   Cf. :
   http://www.steungroep.nl/archief/populair/knack20010221.txt

  2. Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Diagnose, behandeling en zorgorganisatie
   KCE reports 88A - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 30-09-2008
   Cfr. :
   http://sacfs.asn.au/download/ReportCFS-NL.pdf

  3. Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Zorgverleners moeten meer samenwerken
   Persbericht Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 30-09-2008
   Cfr. :
   http://www.kce.fgov.be/index_nl.aspx?SGREF=5283&CREF=11641

  4. Evaluatierapport - CVS-referentiecentra België : CGT/GET is niet effektief maar toch... met deze "behandeling" doorgaan !
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202006%20234.htm

  5. Evaluatierapport over de referentiecentra voor het Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
   RIZIV, 2007
   Cfr. :
   -
   http://www.riziv.fgov.be/care/nl/revalidatie/general-information/studies/study-sfc-cvs/index.htm
   - http://www.riziv.fgov.be/care/nl/revalidatie/general-information/studies/study-sfc-cvs/pdf/rapport.pdf

  6. Geen enkele patiënt genezen
   ME/CVSNet, 01-10-2008
   Cfr. :
   http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-360.html
   Cfr. ook : http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20467.htm

  7. Minister van Volksgezondheid van België Rudy Demotte - De behandeling van de referentiecentra - Gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie(GET) is niet effektief gebleken maar de soap gaat door : een andere verpakking gaat wellicht wel succes opleveren...
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202006%20229.htm

  8. Open brief dr. Michael Maes aan Minister Onkelinx
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20Maes%20Onkelinx%20480.htm
   Cfr. ook :
   Open brief aan Minister Onkelinx
   www.jules.be - dd. 02-11-2008

  9. Referentiecentra - Deel 253 : Minister Onkelinx wil doorgaan op de heilloze weg - Maggie de Block dringt aan op verandering
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20475.htm

  10. MEAB on tour (protestaktie tegen werkwijze referentiecentra)
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20479.htm

  11. Referentiecentra schieten tekort - Reden voor het mislukken van CGT/GET onduidelijk !
   De Standaard
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20466.htm

  12. Referentiecentra voor chronisch vermoeidheidssyndroom
   Maggie de Block, 08-10-2008
   Cfr. :
   http://www.maggiedeblock.be/wordpress/?p=1272#more-1272
   Cfr. ook :
   -
   http://www.maggiedeblock.be/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/antw-min-cvs.pdf
   - http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1071.pdf
   - http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/51/iC1071.html#12450

  13. Referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom - Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom" - Staatssecretaris Jean-Marc Delizée antwoordt
   Cfr. :
   http://www.maggiedeblock.be/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/antw-min-cvs.pdf
   Cfr. ook :
   -
   http://www.maggiedeblock.be/wordpress/?p=1272#more-1272
   - http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1071.pdf
   - http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/51/iC1071.html#12450

  14. Vlaanderen investeert in een CVS-therapie die volgens dokters en patiënten niet werkt
   De Morgen, 25-10-2008
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20478.htm

  15. Vraag nr. 748 van mevrouw Annemie Turtelboom van 10 mei 2006 (N.) aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : 16-10- 2006
   Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2007, 5e zitting van de 51e zittingsperiode
   Cfr. :
   http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/51/51K0139.pdf


  14-11-2009 om 23:41 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Tags:CGT/GET, CFS, COX-2, CVS, iNOS, intracellular inflammation, IO&NS, ME, ME/CFS, ME/CVS, mitochondriale disfunctie, Nfkappabeta, O&NS, oxidatieve stress, pain, psychological stress, rehabilitation therapy, sadness, somatization, strenuous exercise
  >> Reageer (0)
  13-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heb ik voldoende ontspanning ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   - Test -

  Heb ik voldoende ontspanning ?

  Gezondnu.nl.

  Met behulp van deze test kunt u erachter komen of u voldoende ontspanning heeft in relatie tot uw werk.

  De test is anoniem.
  Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.


  Cfr. :
  http://www.gezondnu.nl/medisch/test?test=10


  13-11-2009 om 18:57 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Tags:ontspanning, stress, werk
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7 tips tegen een overactieve blaas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   


  'Als ik ergens naar toe ga, zoek ik eerst de toiletten’                     
  'Ik moet er elke nacht een paar keer uit
  '                     
  Mijn moeder had het ook, ik dacht dat het erbij hoorde’                     


  7 tips tegen een overactieve blaas

  Jan Willem Wensink - Dokterdokter.nl., 12-11-2009 – Bronnen : NHG, urolog, Elsevier

  Ongeveer 8% van de Nederlanders vanaf 20 jaar kampt met plasklachten door een overactieve blaas.
  7 tips om je blaas onder controle te houden.

  Een blaas is ‘overactief’ als zij vaak een signaal van aandrang geeft (cfr. 'Incontinentie voor urine' op : http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1626/incontinentie-voor-urine/title/wat-is-het -).
  Als je vaker dan 8 keer per dag moet plassen en soms last hebt van ongewild urineverlies, dan kun je stellen dat je blaas overactief is.
  Een overactieve blaas is een aandoening die ook wel 'aandrangsincontinentie' wordt genoemd.
  Het kan zijn dat de spieren in de wand van de blaas snel samentrekken en een ongewilde lediging van de blaas in gang zetten.
  Maar het kan ook voorkomen dat ondanks een voortdurend gevoel van aandrang het plassen niet of nauwelijks lukt.

  Onzekerheid

  Het gevoel van verlies over controle van de blaas geeft veel onzekerheid.
  Het kan zelfs leiden tot een sociaal isolement, omdat mensen die er veel last van hebben uit angst voor urineverlies bijeenkomsten, feestjes en dagjes uit gaan mijden.
  Een ander veelvoorkomend gevolg is dat mensen minder gaan drinken, zodat ze minder vaak naar de wc hoeven.
  Op termijn ligt echter uitdroging op de loer, bovendien nemen de klachten er niet door af.
  Een overactieve blaas kan zowel bij mannen als vrouwen voorkomen.
  Wie er last van heeft, kan het best met de huisarts overleggen.
  Die zorgt voor een behandelplan en kan eventueel medicijnen (cfr. 'Vesicare 10 mg tablet' op:
  http://www.dokterdokter.nl/medisch/medicijn/view/id/20091/vesicare-10-mg-tablet -) voorschrijven.
  Oorzaken van een overactieve blaas

  De blaas kan door verschillende oorzaken overactief worden.
  Het kan komen door een blaasontsteking (cfr. :
  http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1520/blaasontsteking/title/wat-is-het -) of een verdikking in de blaaswand waardoor spieren en receptoren niet meer goed samenwerken.
  Soms zijn er afwijkingen aan de zenuwbanen van de blaas of stoornissen in de hersenen, waardoor controle over de blaas wordt bemoeilijkt.
  Bij mannen kan een opgezette prostaat (cfr. 'De gevolgen van een vergrote prostaat' op :
  http://www.dokterdokter.nl/man/seks-relatie/article/24070/de-gevolgen-van-een-vergrote-prostaat -) de aanleiding zijn voor overactiviteit, bij vrouwen komt het nogal eens voor dat de bekkenbodemspieren (cfr. 'Inspanningsincontinentie' op : http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1625/inspanningsincontinentie/title/wat-is-het -) een rol spelen.
  Als die onbewust worden aangespand, kan in de blaas aandrang ontstaan.
  Maar bekkenbodemspieren kunnen ook verslapt zijn, bijvoorbeeld door een bevalling.
  Dan zorgen ze voor een minder goed werkende afsluiting van de blaas.
  Een overactieve blaas kan soms ook het gevolg zijn van bijwerkingen van bepaalde medicijnen.

  7 Tips om je blaas onder controle te houden

  Tip1 - Hou een dagboekje bij
  Zorg eerst dat je overzicht krijgt over je blaasproblemen.
  Hou een dagboekje bij en zet daarin wat je drinkt, wanneer en hoeveel je drinkt, wanneer je naar de wc gaat en hoeveel je plast, wanneer je plotselinge aandrang hebt en wanneer je eventueel te maken hebt met ongewild urineverlies.
  Het dagboekje geeft je inzicht in de ernst van je problemen en is handig als je de huisarts van wat gegevens wil voorzien.

  Tip 2 - Blijf voldoende drinken
  Mensen die last hebben van plasklachten zijn geneigd minder te gaan drinken (cfr. 'Voedingsstoffen die goed zijn voor je lichaam' op :
  http://www.dokterdokter.nl/vrouw/eten-drinken/article/5747/voedingsstoffen-die-goed-zijn-voor-je-lichaam ).
  Dat is niet alleen voor het hele lichaam ongezond, maar de conditie van de blaas wordt er ook nog slechter van en het kan juist meer plasklachten opleveren.
  Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat iets meer water drinken, verspreid over de dag, goed is voor een overactieve blaas.
  Het vergroot de capaciteit van de blaas, verbetert de reacties van de blaaswand en de plasklachten nemen op termijn iets af.

  Tip 3 - Train je blaas
  Door je blaas te trainen leer je de spieren van je blaas om niet meteen gevolg te geven aan de aandrang om te plassen.
  Bij een blaastraining leer je om je plas steeds iets verder uit te stellen.
  De blaas raakt daardoor gewend om meer urine te kunnen bevatten zonder dat dit meteen tot controleproblemen leidt.
  Een plasdagboekje helpt hierbij, omdat je zo kunt bijhouden of je in staat bent om het plassen steeds iets meer uit te stellen.
  Uw arts kan u informatie geven over een blaastraining en kan eventueel medicijnen geven.

  Tip 4 - Train je bekkenbodemspieren
  Over de spieren in je blaas heb je niet veel te zeggen, maar je kunt wel controle hebben over de bekkenbodemspieren waarop je blaas rust.
  Leer jezelf hoe je de bekkenbodemspieren kan aanspannen en ontspannen.
  Ga op een stoel zitten en span de spieren aan waarmee je een denkbeeldige plas moet ophouden.
  Dit zijn je bekkenbodemspieren.
  Laat de spieren weer los en span ze weer aan.
  Probeer voor voor jezelf duidelijk te krijgen om welke spieren het gaat.
  Probeer verspreid over de dag 100 keer de spieren aan te spannen.

  Tip 5 - Plas in 'streepjes'
  Je kunt de oefening met de bekkenbodemspieren ook op de wc doen, tijdens het plassen.
  Het wordt wel ‘streepjesplassen’ genoemd; probeer het plassen steeds even te stoppen door de bekkenbodemspieren aan te spannen.
  Na verloop van tijd worden de spieren sterker en krijg je meer controle.

  Tip 6 - Let op koffie en alcohol
  Zonder dat je dat misschien beseft kunnen prikkelende stoffen je blaas dwingen tot overactiviteit. Cafeïne (cfr. 'Wat je nog niet wist over koffie' op :
  http://www.dokterdokter.nl/vrouw/eten-drinken/article/27208/wat-je-nog-niet-wist-over-koffie -) en alcohol (cfr. 'Lekker gesport – Biertje ?' op : http://www.dokterdokter.nl/man/bewegen/article/17/lekker-gesport-biertje -) kunnen de blaaswand irriteren en aanzetten tot overactiviteit.

  Tip 7 - Verlies gewicht
  Overgewicht kan een overactieve blaas veroorzaken of de bestaande blaasproblemen verergeren.
  Een dikke buik kan op de blaas drukken.
  Volgens een wetenschappelijk onderzoek kan gewicht verliezen een behoorlijk gunstige uitwerking hebben op problemen met incontinentie.
  Hoewel in het onderzoek niet duidelijk werd wat precies de oorzaak was, werkte een combinatie van gezond eten en meer bewegen het beste.

  Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/man/bewegen/article/27285/7-tips-tegen-een-overactieve-blaas  Blaas is zelfdenkende holle spier

  Jan Willem Wensink - Dokterdokter.nl., 12-11-2009 - Bronnen : NHG, Urolog, Elsevier

  De blaas lijkt slechts een simpel reservoir dat urine opvangt uit de nieren.
  Maar het is een van de meest wonderlijke spieren in je lichaam.

  Leeg is je blaas niet veel groter dan een peer.
  Vol kan ze wel tot een ruime halve liter urine bevatten.
  Een gevoel van aandrang zal je krijgen vanaf het moment dat de blaas voor ongeveer eenderde gevuld is.
  De blaas is een holle spier die voorzien is van een soort neurologische tankmeter, waardoor de hersenstam vrij nauwkeurig weet hoe veel urine er in zit.
  Dankzij dat in twee richtingen communicerende zenuwnetwerk zijn je hersenen ook in staat om de blaas op commando te legen.

  Besturing in de blaaswand

  Het laten leeglopen van de blaas is nog niet zo’n eenvoudige taak.
  Als je plast zal de blaas zichzelf samenknijpen, terwijl de sluitspier van de blaas, die om de plasbuis heen ligt, zich dan juist moet ontspannen.
  Om dat allemaal goed te laten verlopen wordt een deel van de ‘besturing’ ook in de blaaswand zelf geregeld.
  Wetenschappers denken dat bepaalde cellen in de blaaswand zelf processen kunnen aansturen.

  Automatisch noodsysteem

  De blaas is voorzien van een automatisch noodsysteem dat ingrijpt als je zelf vergeet of weigert te plassen.
  Stel dat je in korte tijd veel bier drinkt of in een diepe slaap verkeert, terwijl de blaas overvol raakt.
  Dan zorgt het noodsysteem zelf voor aanspanning van spieren en ontspanning van de sluitspier.
  Zo werkt het nog niet volledig ontwikkelde besturingssysteem bij babies ook.
  Die plassen vanzelf als hun blaas vindt dat dat nodig is.
  Het systeem voorkomt zo dat er schade optreedt aan de blaaswand en dat er urine terugvloeit naar de nieren.

  Buiten de buikholte

  Hoewel je zou denken dat de blaas zich in je buikholte bevindt, is dat niet zo.
  Ze ligt onderaan de buik, buiten de buikholte en dus ook niet tussen de darmen.
  Bij mannen loopt de endeldarm (laatste deel van de dikke darm) net achter de blaas langs, bij vrouwen zit de baarmoeder daar nog tussen.
  De blaas steunt voor een groot deel op de bekkenbodemspieren, die ook een rol spelen bij de afsluiting rond de plasbuis.
  Als je je spieren aanspant om sneller te kunnen plassen, dan zet je niet je blaasspieren onder spanning, maar die van je buik.
  Deze spieren kunnen juist een deel van de plasbuis dichtknijpen.
  Ontspannen plassen is het beste voor blaas en plasbuis.

  Blaasproblemen

  Als gevolg van zijn bijzondere functie en werking is de blaas een gevoelig orgaan.
  Veel mensen, ongeveer 900.000 Nederlanders, ondervinden in de een of andere vorm hinder van hun blaas.
  Blaasontstekingen (cfr. :
  http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1520/blaasontsteking -) komen vrij vaak voor, vooral bij vrouwen.
  Maar de meest voorkomende blaasproblemen zijn ongewild urineverlies (incontinentie) en een ‘overactieve blaas’.
  Bij een overactieve blaas lijkt het systeem dat het gevoel van aandrang regelt, in de war te zijn.
  Mensen die er last van hebben, moeten per dag minstens 8 keer plassen.
  Bovendien hebben ze vaak weinig controle over hun blaas.
  Een overactieve blaas wordt ook wel ‘aandrangincontinentie’ genoemd.

  Stress-incontinentie

  Er is nog een andere vorm van incontinentie.
  Die wordt 'inspanningsincontinentie' of 'stress-incontinentie' genoemd.
  Het komt vooral voor bij vrouwen.
  Meestal zijn verslapte bekkenbodemspieren de oorzaak, als gevolg van zwangerschap.
  Bij stressincontintentie is het moeilijk of onmogelijk om urine op te houden bij lichamelijke inspanning, zoals bij tillen of hoesten.

  Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/vrouw/bewegen/article/27284/blaas-is-zelfdenkende-holle-spier


  Cfr. ook :

  1. Urine-incontinentie algemeen (NGH-patiëntebrief, versie oktober 2006)
   Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
   Deze patiëntenbrief is bedoeld als ondersteuning van het consult door de huisarts.
   De huisarts geeft de brief mee aan patiënten met de betreffende ziekte of aandoening.
   De tekst gaat ervan uit dat de patiënt al door de huisarts is gezien en dat de informatie uit de brief is besproken.
   De adviezen in de brief gelden alleen voor mensen bij wie de diagnose is gesteld.
   De informatie dient niet als vervanging van een consult door de huisarts.
   Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven.
   Wat is incontinentie voor urine ?
   Incontinentie voor urine wil zeggen dat u uw plas niet goed kunt ophouden.
   Het kan zijn dat u de urine niet goed kunt ophouden bij inspanning, zoals hoesten, niezen, lachen, tillen, traplopen, rennen of springen.
   Dit wordt 'inspanningsincontinentie' of 'stressincontinentie' genoemd.
   Het kan ook zijn dat u plotseling aandrang voelt om te plassen en het niet kunt tegenhouden tot u bij het toilet bent.
   Dit wordt 'aandrangsincontinentie' of 'urge-incontinentie' genoemd.
   Sommige mensen hebben last van beide vormen van incontinentie.
   Hoe werken de urinewegen ?
   Urine wordt in de nieren geproduceerd en gaat via de urineleiders naar de blaas.
   De urine wordt in de blaas opgeslagen tot deze gevuld raakt en komt dan via de plasbuis naar buiten.
   De plas wordt opgehouden door een sluitspier rond de uitgang van de blaas.
   Bovendien vormen de bekkenbodemspieren een afsluiting rond de plasbuis.
   De bekkenbodemspieren vormen een soort strakke hangmat waar uw blaas op steunt.
   Bij het opslaan van de urine wordt uw blaas opgerekt.
   Bij 150 tot 200 milliliter vulling van de blaas krijgt u aandrang om te plassen.
   Door het aanspannen van de spieren in de blaaswand en het ontspannen van de spieren rond de uitgang van de blaas en rond de plasbuis, kunt u plassen.
   Hoe ontstaat urine-incontinentie ?
   Stressincontinentie ontstaat als de afsluiting van de blaas niet goed werkt.
   Dit komt vooral voor bij vrouwen bij wie de bekkenbodemspieren verslapt zijn.
   De bekkenbodemspieren kunnen verzwakken of oprekken door een zwangerschap of bevalling.
   U kunt er ook aanleg voor hebben.
   Als de bekkenbodemspieren zijn verslapt en de blaas vol loopt, is de sluitspier soms niet sterk genoeg om de urine tegen te houden.
   Door hoesten, niezen, lachen, tillen, traplopen, rennen, dansen of springen neemt de druk in de buik toe.
   Dat geeft ook druk op uw blaas, waardoor u ongewild urine kunt verliezen.
   Ook bij overgewicht neemt de druk op de blaas toe.
   Aandrangsincontinentie ontstaat als de blaas extra prikkelbaar of ‘overactief’ is.
   Dit komt bij mannen én vrouwen voor.
   Doordat de spieren in de blaaswand plotseling samentrekken wordt de urine uit de blaas geperst.
   Dit kan zowel ’s nachts als overdag gebeuren.
   Het kan ontstaan door een aandoening van de blaas of van het zenuwstelsel of door een bijwerking van bepaalde medicijnen.
   Ook koffie en cafeïne houdende dranken hebben er invloed op.
   Het lijkt erop dat soms de angst voor urineverlies zoveel spanning geeft dat ook dat de blaasspieren plotseling doet samentrekken.
   Incontinentiedagboek
   Door een incontinentiedagboek bij te houden, kunt u ontdekken of u last heeft van inspannings- of aandrangsincontinentie (of beide).
   Zo wordt duidelijk welke oefeningen u het best kunt doen om de klachten te verbeteren.
   Bijvoorbeeld oefeningen voor de bekkenbodemspieren of voor de blaasspieren.
   Door het dagboek bij te houden, kunt u zien of de klachten verbeteren.
   Schrijf telkens op bij welke activiteit en op welk tijdstip u aandrang voelt om te plassen.
   Noteer ook wanneer u ongewild urine heeft verloren en op welke tijden u op het toilet heeft geplast.
   Hoe gaat het verder ?
   Wanneer u het dagboek voor een of twee weken heeft ingevuld, bekijken we het op de praktijk.
   We bespreken wat nu de volgende stappen zijn en welke oefeningen u eventueel kunt doen.
   Heeft u nog vragen ?
   Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u daar bij een volgend contact op terugkomen.
   Cfr. :
   http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief
   /PBU1a.htm

  2. Blaas
   UROlog.nl, (last update) 09-08-2008
   Anatomie
   De urineblaas is min of meer bolvormig en bevindt zich, aan het eind van de twee urineleiders, onderaan de buik, achter het schaambeen.
   Vol kan de blaas gemiddeld zo'n 400 ml. urine bevatten; leeg is-ie niet veel groter dan een biljartbal.
   De beide urineleiders komen van de zijkant de blaas binnen.
   Ze lopen eigenlijk schuin door de blaaswand heen, zodat ze, als de blaas voller wordt een beetje plat gedrukt worden; op die manier wordt een soort ventiel gevormd dat verhinderd dat urine kan terugstromen naar de nier.
   De inmonding van de urineleiders ligt vrij laag in de blaas, vlakbij de uitgang.
   Er ontstaat zo een soort driehoekje (Latijn : 'trigonum') met op de punten respectievelijk de beide openingen van de urineleiders en de blaasuitgang oftewel het begin van de plasbuis (Latijn : 'urethra').
   Hoewel de blaas onderaan de buik ligt, ligt hij er eigenlijk niet in : met de darmen heeft de blaas niets te maken en het is mogelijk om operatief de blaas open te maken zonder de buikholte zelf te hoeven openen.
   Bij de man loopt de endeldarm direct achter de blaas langs, terwijl de prostaat vlak eronder is gemonteerd, om de plasbuis heen.
   Bij de vrouw ligt uiteraard de baarmoeder (Latijn : 'uterus') en schede (Latijn : 'vagina') tussen blaas en endeldarm in.
   Overigens is de plasbuis bij de vrouw (die heeft immers geen penis) tamelijk kort : slechts enkele centimeters.
   Van beide kanten komen diverse bloedvaten om de blaas van bloed te voorzien, zodat het orgaan, in noodgevallen - bijvoorbeeld na een ongeval - , best een paar bloedvaten kan missen voordat er problemen ontstaan.
   Ook de zenuwvoorziening is ruim; er loopt een heel netwerk van kleine zenuwtjes naar de blaas toe èn er vanaf.
   Zelfs is er voorzien in een aantal zenuwcellen ter plaatse, zodat een gedeelte van de besturing van de blaas ter plekke wordt geregeld.
   Functie
   De urineblaas is een relatief simpel orgaan.
   De urine, die door de nieren wordt geproduceerd, wordt via de urineleiders naar de blaas getransporteerd om daar tijdelijk te worden opgeslagen.
   De blaas fungeert dus als een tijdelijke opslagruimte voor urine, zodat wij mensen niet de gehele dag urine verliezen.
   Blijkbaar was het in de evolutie belangrijk dat wij op deze wijze de urine konden bewaren; waarschijnlijk zouden we in de natuur door voortdurend verlies van urine een te gemakkelijk op te sporen prooi zijn geweest voor roofdieren.
   Een tweede belangrijke functie van de blaas is het uitdrijven van de opgeslagen urine, zodra daar een gelegenheid (bijvoorbeeld een toilet) voor is.
   Om dit vlot te laten gebeuren is de blaaswand voorzien van een spierlaag, die in staat is zichzelf, de blaas dus, tot een klein balletje samen te knijpen.
   Het legen van de blaas lijkt een eenvoudig gebeuren, maar dat is het niet.
   In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gebeurt e.e.a. niet door de buikspieren.
   Persen (dus : de buikspieren aanspannen) is eigenlijk vrij ineffeciënt vanuit het oogpunt van blaaslediging.
   Door persen wordt weliswaar de druk op de blaas verhoogd en dus de urinestraal krachtiger gemaakt, maar tevens wordt ook de plasbuis erdoor wat samengeknepen, waardoor de urine moeilijker de blaas uit komt.
   Daarom heeft de natuur de blaas zelf een spierlaag gegeven om zo de urine efficiënt uit de blaas te verwijderen.
   Tegelijkertijd moet echter ook de sluitspier van de blaas, die zich om de plasbuis bevindt, worden ontspannen : als je de kraan niet open zet, dan komt er niets uit.
   Gelukkig hoeven we daar bij het plassen niet bij na te denken; alles gebeurt automatisch en wordt vanuit het ruggemerg geregeld.
   Hèt gevoelige plekje in de blaas is het driehoekje tussen de plasbuis en de beide urineleiders, het trigonum.
   Op een gegeven moment wordt de blaas zo vol dat ook dit gebiedje iets wordt uitgerekt; U krijgt dan, via de gevoelszenuwen in dit driehoekje, een seintje dat de blaas vol begint te worden.
   Naarmate de blaas voller wordt zullen de signalen steeds heftiger worden om U ertoe te bewegen de blaas te legen; als U zich echter blijft verzetten (of, bijvoorbeeld na een alcoholrijk feestje, niet wakker wordt) zal het regelcentrum in het ruggemerg op een gegeven moment de zaak van U overnemen en het plasmechanisme zelf aanzetten : het plassen gaat dan volautomatisch door tot de blaas leeg is.
   Babies plassen altijd volautomatisch; pas op latere leeftijd leren we de signalen van de blaas te begrijpen en worden we zindelijk.
   Ziekten en klachten
   Ziekten van de blaas kunnen worden verdeeld in een aantal categoriën :
   1/ Ziekten van de blaas zelf
   * Blaaskanker - Bij kwaadaardige tumoren van de blaas is er sprake van kanker van de binnenbekleding van de blaas.
   Deze zogenaamde 'poliepen' zien er meestal uit als paddestoelen (met een steeltje).
   Ook goedaardige poliepen komen wel in de blaas voor, maar eigenlijk alleen bij jonge mensen (onder de twintig).
   Blaaskanker verraadt zich meestal doordat het fragiele kankerweefsel gemakkelijk bloedt, resulterend in een rode verkleuring van de urine.
   Hoewel zoiets toch een alarmerend teken is, gaan veel mensen die bloed in de urine zien hiermee niet direct naar de dokter; de bloeding houdt vaak vanzelf weer op en het kan weken tot maanden 'rustig' blijven - de tumor groeit echter in de tussentijd wel door.
   Zolang de kanker beperkt blijft tot de binnenbekleding kan e.e.a. meestal relatief gemakkelijk worden verwijderd.
   Het komt echter geregeld weer terug, zodat regelmatige controles gedurende jaren noodzakelijk zijn.
   Indien de blaaskanker niet behandeld wordt, dan kan het dieper in de blaaswand doorgroeien en ook uitzaaien, bijvoorbeeld naar de lymfeklieren.
   Als het zover komt, dan wordt een behandeling uiteraard moeilijker.
   De binnenbekleding van de blaas is van het zelfde type als dat van de urineleiders en het nierbekken.
   Bij controles wegens een blaastumor zullen dan ook vaak foto's van nieren en urinewegen worden gemaakt om zeker te zijn dat ook daar geen tumoren zijn ontstaan.
   * Blaasontsteking - Een infectie van de blaas behoort tot de meest voorkomende infecties bij de mens.
   Bacteriën komen gemakkelijk via de plasbuis in de blaas, vooral bij de vrouw (die van nature een korte plasbuis heeft).
   Normaliter worden de bacteriën met de urine weer gemakkelijk uit de blaas gespoeld, maar in sommige gevallen (weinig drinken/plassen, veel bacteriën, agressieve bacteriën, verminderde weerstand tijdens griep) kan toch een infectie ontstaan.
   Het zijn meestal 'eigen' bacteriën (bijvoorbeeld uit het darmkanaal) maar er kunnen natuurlijk ook 'vreemde' bacteriën (geslachtsziekten) in het spel zijn.
   Bij de man komt een blaasontsteking minder vaak voor (want hij heeft een langere plasbuis en dus een wat minder 'bereikbare' blaas).
   Als een man een blaasontsteking krijgt, dan is er vaak meer aan de hand : (blaas-)stenen, prostaatvergroting etc.
   Ook leidt een blaasontsteking bij de man vaak tot een prostaatontsteking of een bijbalontsteking.
   * Blaasstenen - Blaasstenen ontstaan meestal niet in de blaas zelf.
   Het zijn vaak nierstenen, die via de urineleider in de blaas terecht gekomen zijn.
   Hoewel die relatief kleine stenen, in verhouding tot de breedte van de plasbuis, normaliter gemakkelijk worden uitgeplast, kan het vóórkomen dat ze, bijvoorbeeld door een vergrote, in de weg zittende prostaat, de blaas niet uit kunnen en groter worden (aangroeien).
   Blaasstenen komen vooral bij mannen voor.
   Een blaassteen kan als het ware geïmpregneerd zijn met bacteriën, zodat een blaasontsteking slechts kan genezen als de blaassteen is verwijderd.
   * Interstitiële cystitis - Interstitiële cystitis, ook wel 'blaaspijnsyndroom' of kortweg 'IC' genoemd, is een nog grotendeels onbegrepen ziekte van de blaas die gepaard gaat met verschijnselen van een blaasontsteking, vaak plassen, pijn in de onderbuik en soms bloed in de urine, terwijl geen sprake is van een bacteriële infectie.
   2/ Ziekten betreffende de functie van de blaas
   Enerzijds kan het voorkomen dat de blaasspier verslapt is, waardoor de blaas tijdens het plassen niet leeg komt.
   Anderzijds kan het zijn dat de blaas als het ware té actief is of té gevoelig, waardoor sommige mensen heel vaak moeten plassen of zelfs urine verliezen.
   Of de sluitspier van de blaas is te slap, waardoor eveneens urineverlies (incontinentie) kan optreden.
   Onderzoek
   Er zijn diverse mogelijkheden om de blaas te onderzoeken.
   Niet alle onderzoeken zijn uiteraard altijd nodig.
   Over het algemeen zal de uroloog op basis van te verwachten afwijkingen een keuze maken.
   Ook is het niet zo dat de meest moderne onderzoeken altijd beter zijn dan de al langer bestaande.
   In sommige gevallen kunnen de nieuwere onderzoeken aanvullende informatie bieden, maar dit gaat niet altijd op; zo is een CT-scan bijvoorbeeld zeer geschikt om nierkanker goed in kaart te brengen, maar kan het soms lastig zijn op die manier een blaastumor of een blaassteen te vinden die bij een cystoscopie of op een 'gewone' Röntgenfoto gemakkelijk te zien is.
   Hieronder volgen een aantal vaak verrichte onderzoeken.
   Er zijn er nog meer, maar dat zou de lijst te lang maken.
   Bloedonderzoek
   * Is er een infectie in het lichaam (bijvoorbeeld in de nieren, blaas of prostaat) ?
   Hiervoor zijn bijvoorbeeld de meting van de bloedbezinking en het aantal witte bloedlichaampjes (leucocyten) belangrijk.
   * Hoe staat het met stoffen waarvan we weten dat ze in verhoogde hoeveelheden soms aanleiding kunnen geven tot nier- en/of blaassteenvorming ?
   Bijvoorbeeld urinezuur en calcium (kalk).
   Urineonderzoek
   * Is er een infectie van de blaas ?
   Vaak is aan de urine niet te zien waar in de urinewegen (nieren, blaas, prostaat) de infectie precies zit, maar soms verraadt een nierinfectie zich door grote hoeveelheden witte bloedcellen, dat zijn afweercellen tegen infecties, in de urine.
   Doorgaans is een blaasontsteking minder heftig en zijn de aantallen witte bloedcellen ook kleiner.
   * Zit er bloed in de urine ?
   Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij infecties, maar ook bij nier- en/of blaaskanker.
   * Zit er veel calcium of urinezuur (of andere steenvormende stoffen) in de urine, zodat de kans op blaasstenen groter is ?
   * Hoe zit het met de zuurgraad van de urine ?
   De urine behoort, als bescherming tegen infecties iets zuur te zijn.
   Röntgenfoto's
   Op een 'gewone' Röntgenfoto kun je vaak zien of iemand een blaassteen heeft.
   De blaas zelf is echter op zo'n foto niet te zien.
   Cystogram
   Bij een cystogram ('cyst' = 'blaas', 'grafie' = 'afbeelding') wordt via een catheter (een slangetje dat via de plasbuis in de blaas wordt gelegd) de blaas met een vloeistof gevuld die op een Röntgenfoto zichtbaar is.
   Hiermee kunnen grotere tumoren zichtbaar worden, terwijl, na legen van de blaas, tevens beoordeeld kan worden in hoeverre de blaas leeg komt.
   Bij een IVP (intraveneus pyelogram) krijg je het cystogram er 'gratis' bij.
   Echografie
   Middels een echografie kan de blaas met ultrageluidsgolven (dus onhoorbaar en niet voelbaar) worden afgetast.
   Door de buikwand heen is de (gevulde) blaas heel goed te zien en kunnen vaak ook andere organen, zoals de baarmoeder en eileiders bij de vrouw, worden bekeken.
   De grootte van de blaas kunnen worden beoordeeld, er kan gemakkelijk worden gezien of de blaas na het plassen goed leeg is gekomen en stenen en grote tumoren vallen goed op.
   Cystoscopie
   Bij een cystoscopie wordt via de plasbuis met een rechte (starre) of slappe (flexibele) kijker in de blaas gekeken.
   Dit is wellicht het belangrijkste onderzoek van de blaas, omdat daarmee zowel de aanwezigheid van stenen of blaastumoren kan worden vastgesteld, terwijl - en passant - meteen de plasbuis zelf en de prostaat kunnen worden beoordeeld.
   Ook is het mogelijk om tijdens dit onderzoek een indruk te krijgen omtrent de conditie (de sterkte) van de blaas.
   Urodynamisch onderzoek
   Door middel van een urodynamisch onderzoek kan de functie van de blaas worden getest.
   Bij dit onderzoek wordt, nadat de blaas is geleegd, een dun slangetje via de plasbuis in de blaas gebracht, waardoor, in een langzaam tempo (druppelsgewijs), de blaas weer wordt gevuld terwijl tegelijkertijd de mate van vulling en de blaasdruk worden gemeten.
   Zo is het mogelijk om te weten te komen hoe groot de blaas is, wanneer men aandrang krijgt om te plassen (gevoeligheid van de blaas) en wat er gebeurt tijdens het plassen.
   Het onderzoek is vooral belangrijk om de conditie van de blaas te beoordelen en om de oorzaak van incontinentie, urineverlies, op te sporen.
   Het is geen pijnlijk onderzoek, wel oncomfortabel (en nat).
   Behandeling
   Het is onmogelijk om hier alle mogelijke behandelingsvormen voor verschillende ziekten van de blaas te vermelden.
   Daarom zal worden volstaan met enkele veel voorkomende ziektebeelden.
   Blaasontsteking
   De behandeling is afhankelijk van de oorzaak.
   Is er alleen maar sprake van een blaasontsteking, dan is een behandeling met antibiotica (penicilline of andere antibiotica) noodzakelijk.
   Soms is er echter meer aan de hand.
   Zo kan er sprake zijn van een blaassteen die met bacteriën is 'geïmpregneerd'.
   In dat geval moet ook de steen worden behandeld.
   Of er is sprake van een afvloedbelemmering door een vernauwing van de plasbuis of een prostaatvergroting.
   Er blijft dan regelmatig na het plassen urine in de blaas achter, waardoor de kans groot is dat de infectie weer terugkomt.
   Ook als bijvoorbeeld de prostaat mee ontstoken is zal de blaas telkens weer geïnfecteerd raken.
   Ook kan er sprake zijn van een verminderde weerstand tegen blaasontstekingen, bijvoorbeeld doordat de urine niet zuur genoeg is.
   De meest voorkomende oorzaak van een blaasontsteking is onvoldoende plassen.
   Als dit schoonmaak-mechanisme van de blaas wordt verstoord, bijvoorbeeld door overmatig transpireren tijdens warme zomerdagen, dan zal de blaas onvoldoende worden schoongespoeld, waardoor bacteriën de kans krijgen zich te vermenigvuldigen.
   Blaassteen
   Als de steen niet te groot is (niet groter dan enkele centimeters), dan kan deze over het algemeen met behulp van een kijkbuisje via de plasbuis worden kapot gemaakt en verwijderd.
   Op deze wijze kan de steen in de blaas met een trilsonde worden vergruisd en het gruis vervolgens uitgespoeld.
   Grotere stenen dienen echter soms nog via een operatie verwijderd te worden.
   Ook moet er aan gedacht worden een eventuele oorzaak van de steen (nierstenen, een vergrote prostaat) te behandelen, anders komt de steen weer snel terug.
   Blaaskanker
   De behandeling van blaastumoren is sterk afhankelijk van de grootte en de mate waarin ze in de blaaswand zijn doorgegroeid.
   Tevens is het belangrijk te weten of er uitzaaiingen zijn.
   Een oppervlakkige, niet uitgezaaide tumor kan vrij gemakkelijk via de plasbuis worden verwijderd (TURT : 'TransUrethrale Resectie Tumor'); in de blaas rest daarna slechts een klein littekentje.
   Frequente controle middels cystoscopie is noodzakelijk om eventuele nieuwe tumoren tijdig te kunnen verwijderen.
   In het geval van een diep in de blaaswand doorgegroeide tumor is het niet meer mogelijk om deze via de plasbuis geheel te verwijderen.
   In dat geval zal een operatie noodzakelijk zijn, waarbij een deel van de blaas, met daarin de tumor, moet worden verwijderd.
   Vaak zal in dat soort gevallen de gehele blaas moeten worden verwijderd, waarna de urineleiders via een stukje darm op de buikhuid uitkomen (stoma).
   Dit is een grote operatie, die bij sommige mensen wegens hun lichamelijke conditie niet geschikt is.
   In die gevallen kan besloten worden tot bestraling.
   In voorkomende gevallen kan ook besloten worden tot een aanvullende behandeling met medicijnen of kan een operatie gecombineerd worden met bestraling.
   Indien de (oppervlakkige) blaastumoren vaak terugkomen, kan soms met blaasspoelingen met een tumordodend middel getracht worden om deze frequentie terug te brengen; het is met deze middelen helaas niet mogelijk om de blaastumoren te genezen - wel lukt het vaak om te bereiken dat ze aanzienlijk minder vaak de kop opsteken.
   Urineverlies
   De behandeling van incontinentie is ook sterk afhankelijk van de oorzaak.
   Als het veroorzaakt wordt door een zeer gevoelige blaas (de patiënt moet dan ook meestal erg vaak plassen en kan de urine dan soms niet meer ophouden), dan is een behandeling met medicijnen, die de blaas wat rustiger maken, vaak de beste oplossing.
   Als het probleem schuilt in een slappe sluitspier, dan is er een keuze.
   Ofwel oefentherapie, al of niet onder begeleiding van de fysiotherapeut, die tot doel heeft om de sluitspier sterker te maken.
   Deze behandeling is langdurig en vraagt veel inzet van de patiënt; bij volhouden blijft het effect echter vaak levenslang bestaan.
   Bij de andere oplossing, een operatie, is dat helaas vaak niet het geval.
   Door een operatie kunnen de weefsels rondom de sluitspier strak getrokken worden, waardoor direct na de ingreep resultaat is bereikt; na verloop van tijd verslapt het weefsel echter toch weer, zodat na enkele jaren vaak een nieuwe ingreep noodzakelijk is.
   Veel patiënten kiezen echter toch voor de operatie, waarschijnlijk omdat dat makkelijker is en eigen inzet niet nodig is...
   Tegenwoordig zijn er simpelere operatieve oplossingen.
   Zo is het mogelijk om een kunststof bandje als een soort hangmatje onder de plasbuis te plaatsen om op die manier het te slappe weefsel te ondersteunen.
   Het bandje (TVT : 'Tensionfree Vaginal Tape') kan middels een kleine snede in de vagina en een tweetal kleine sneetjes juist boven het schaambeen of in de liezen worden geplaatst.
   Meestal onder verdoving met een prik in de rug of zelfs plaatselijk.
   De meeste patiënten gaan dezelfde of de volgende dag weer naar huis.
   Een andere oplossing is het inspuiten van een gel-achtige substantie juist onder het slijmvlies in de plasbuis.
   Daardoor wordt de plasbuis als het ware een beetje dichtgedrukt, waardoor het urineverlies vermindert.
   De anatomie en de precieze aard van het urineverlies bepaalt welke oplossing bij een bepaalde patiënt het beste is.
   Cfr. :
   http://www.urolog.nl/urolog/php/patients.php?doc=blaas&lng=nl

  3. Plastuit - Whiz Freedom
   HotFrog, 27-07-2009
   De Whiz Freedom is een revolutionaire nieuwe plastuit voor vrouwen.
   Doelgroep : vrouwen, van jong tot oud.
   Doel
   : reizen, kampeerders, wandelaars, sport, evenementen, zieken/bedliggende vrouwen etc.
   Toepassing
   : overal waar smerige toiletbrillen zijn of waar vrouwen niet in staat zijn zittend te plassen.
   Vrouwen kunnen met de Whiz nu comfortabel staand plassen.
   De Whiz Freedom is gemaakt van een flexibel, waterafstotend, hygiënisch en uitwasbaar materiaal en ontworpen om perfect aan te sluiten op de vormen van het vrouwlijk lichaam.
   De ergonomische vorm van de trechter voorkomt lekken of morsen en de waterafstotende eigenschappen van het materiaal zorgen ervoor dat deze plastuit met één keer uitschudden droog is.
   Het materiaal voorkomt tevens dat de urine en de daarbij behorende bacteriëen zich kunnen hechten aan het oppervlak.
   Met de Medical Design Excellence Award 2009 en een reeks patenten en goedkeuringen vanuit de medische wereld op zak is deze plastuit een nieuwkomer waar nog veel van te verwachten valt.
   Meer informatie over de Whiz Freedom is te vinden op :
   http://www.whiz-freedom.nl –.
   De voordelen van de Whiz Freedom op een rijtje :
   – niet langer plas ophouden voor vrouwen
   – eindelijk plassen als een man
   – lekt niet, door de ergonomische vorm en de kwaliteit van het materiaal
   – voorkomt zitten op een smerige toiletbril (veelal aanwezig op reis, o.a. in het vliegtuig)
   – discreet op te bergen in een speciaal tasje
   – hygiënisch door antibacteriele stoffen en waterafstotend (urine hecht zich niet aan de oppervlakte)
   – herbruikbaar tijdens de reis
   – 1 x uitschudden en de Whiz is volledig droog en schoon
   – doordat staand plassen mogelijk is wordt de blaas volledig geleegd en blijft er geen urine achter wat blaasontsteking kan veroorzaken en zelfs ergere gezondheidsproblemen op latere leeftijd waardoor plassen via een catherer nodig is.

   Cfr. :
   http://www.hotfrog.nl/Companies/Time2Act_1/FullPressRelease.aspx?id=29052

  4. Short-term effects of increased urine output on male bladder function and lower urinary tract symptoms
   M.Spigt, J.Knottnerus, C.van de Beek, P.van Kerrebroeck, L.van Amelsvoort, C.van Schayck- Urology, Volume 64, Issue 3, Pages 499-503
   Objectives - To determine whether the human bladder can also adapt to an increased physiologic load, because bladder dysfunction is considered to be an important factor in the development of lower urinary tract symptoms.
   Animal studies have shown that bladder function can be improved by increasing the urine output.
   Methods - A total of 44 men between 55 and 75 years of age were asked to increase their daily fluid intake by 2 L for a 2-month period.
   The objective outcome measures were maximal urinary flow rate (Da Capo home uroflowmeter), maximal voided volume (frequency-volume chart) and average voided volume (frequency-volume chart).
   The International Prostate Symptom Score and global perceived benefit of the intervention were recorded to assess the subjective effects of the intervention.
   Results - The maximal flow rate increased by 13% (2.3 mL/s), the maximal voided volume increased by 23% (93.8 mL) and average voided volume increased by 25% (60.1 mL).
   Of the 44 participants, 56% reported an improvement in their lower urinary tract function, but the International Prostate Symptom Score increase was statistically significant at 1.2 point.
   Conclusions - The human bladder seems able to adapt to an increased load.
   Future randomized effectiveness studies with longer follow-up should be done to determine the upper limit of objective bladder adaptation.
   In addition, future studies should address the long-term efficacy in the prevention of symptoms.
   Cfr. :
   -
   http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16116266
   -
   http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0090429504005023


  13-11-2009 om 11:01 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  Tags:aandrangsincontinentie, blaastraining, incontinentiedagboek, inspanningsincontinentie, plasbuis, plasdagboekje, plastuit voor vrouwen, prostaat, streepjesplassen, stress-incontinentie, trigonum, urge-incontinentie, urine-incontinentie, urineverlies
  >> Reageer (0)
  12-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wallen en kringen onder de ogen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  Wallen en kringen
  onder de ogen

  Rhijja Jansen – Dokterdokter.nl., 12-11-2009 - Bron : Dr Velthuis - Velthuis Kliniek : http://www.velthuiskliniek.nl/ 

  Stress, vermoeidheid, roken, luchtvervuiling, slecht werkende organen...

  Wallen onder de ogen zijn voor veel mensen een bron van irritatie.
  Er bestaan ook veel misverstanden over.
  Zo worden wallen vaak verward met donkere kringen.
  Gelukkig kun je er iets aan doen.

  Wallen en kringen onder de ogen klinken hetzelfde, maar zijn twee verschillende dingen.
  Dit beaamt ook dermatoloog dr Peter Velthuis, medisch directeur van de Velthuis Kliniek : 'Een wal is een uitbochting onder het oog naar buiten en ontstaat door een te veel aan huid of vet. Het vet onder het oog dient als stootkussentje en zorgt ervoor dat het oog kan draaien ten opzichte van de kas. Bij sommige mensen is de oogkas anatomisch gezien te klein voor het stootkussentje oftewel het vet. Dit is genetisch bepaald. Als je ouders wallen hebben, dan is de kans dus groter dan jij ze hebt of ook zult krijgen.'

  Slapper

  Ouderdom speelt hierbij ook een grote rol. Velthuis : 'Het vet onder je oog wordt door een bindweefselschotje op zijn plaats gehouden. Dit schotje wordt slapper als je ouder wordt. Tel de zwaartekracht daarbij op en het vet zakt naar voren, wat een wal creëert.'

  Kringen

  Als mensen klagen over hun wallen, dan hebben ze het meestal eigenlijk over kringen : de donkere kleur onder hun ogen.
  Velthuis : 'Bij een kring hebben we het over de groef onder de wal, het greppeltje. Deze is donker van kleur. Deze kleur kan genetisch bepaald zijn, maar ontstaat ook door een gebrek aan vocht onder het oog. Bijvoorbeeld als je een tekort aan vocht in je lichaam hebt. Of doordat je vochthuishouding door een of andere reden in de war is door ziekte of slecht slapen. Hierdoor wordt de huid onder je ogen dunner en kijk je als het ware door de huid heen. Dan zie je de kleur van het grijze botvlies van je schedel, en de blauwige bloedvaten : dat is de kring.'

  Vocht

  Gelukkig kun je hier iets aan doen: goed slapen, voldoende water drinken en weinig of geen alcohol of cafeïne drinken, zodat je voldoende vocht vasthoudt.
  Daarnaast helpt het om niet te roken en gevarieerd en niet te zout te eten.

  Compressen

  Er zijn op internet veel 'remedies' te vinden die kringen onder de ogen tegen zouden gaan.
  Bijvoorbeeld door koude compressen of ijs op je ogen te leggen.
  Velthuis : 'Dit zorgt er misschien wel voor dat je kringen door de kou krimpen en dus kleiner lijken. Maar na een kwartier is dat effect weer weg, want dan houd je de kou er niet meer op.'

  Komkommer

  Ook natte natte theezakjes en komkommers op je ogen zou helpen om vocht in te brengen.
  Velthuis zet hier zijn vraagtekens bij : 'Die komkommers zouden misschien kunnen helpen. Maar zover ik weet is hier geen wetenschappelijk bewijs voor. De theezakjes kunnen volgens mij alleen voor irritaties zorgen.'

  Aambeienzalf

  Koning van de 'wondermiddeltjes' is een opvallende vondst van Hollywood, dat veelvuldig door sterren en topmodellen gebruikt wordt: aambeienzalf.
  Volgens Velthuis is dit zeker een manier om je kringen (tijdelijk) tegen te gaan.
  Alleen kan dit op de langere termijn de boel alleen maar erger maken.
  'Want', zegt Velthuis : 'Aambeienzalf irriteert de huid een beetje. Dat zorgt voor een zwelling onder je ogen, waardoor je huid minder dun is, en de donkere kleur voor een paar uur wegtrekt. Maar als je dit elke dag gebruikt, krijg je geheid eczeem en gaat de huid schilferen en beschadigen.'

  Crèmes

  Ten slotte worden we doodgegooid met serums, crèmes en vochtinbrengende sticks van de grote cosmeticamerken die donkere kringen te lijf zouden gaan.
  Dit kan helpen, maar ook hier zitten volgens Velthuis haken en ogen aan : 'Doordat in deze middelen een hoge concentratie aan fruitzuren zit, wordt er weefsel aangemaakt waardoor het moeilijker is om door de huid heen te kijken. Maar ik raad af om dit dagelijks te gebruiken, zoals veel mensen doen. Je kunt het eerst een paar keer per maand gebruiken om te zien of je huid ertegen kan. Daarna kun je het vaker gaan gebruiken. Sowieso moet je geen verschillende crèmes door elkaar gaan gebruiken, omdat je hiervan eczeem of een hypergevoelige huid krijgt.'

  Wallen bestrijden

  Het bestrijden van wallen is een ander verhaal.
  In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaan wallen voor maar 10% uit vocht.
  De rest van de wal is gevuld met vet.
  Dr. Velthuis : 'Je kunt dit vocht deels weg masseren. Je duwt dan met je vingers van je neus naar je jukbeenderen, in de wal. Op deze manier duw je het vocht in de lymfebanen, die het vervolgens afvoeren.'

  Plastische chirurgie

  Maar daarmee krijg je de wal dus niet volledig weg.
  Er rest dan niet zoveel dan je wallen te accepteren en te weten dat ongelofelijk veel mensen ze hebben.
  Kun je ze desondanks niet aanzien, dan zou plastische chirurgie een laatste redmiddel kunnen zijn.
  Velthuis : 'Hierbij wordt een klein sneetje net onder de wimpers gemaakt. Dat geeft toegang tot de vetpocket, waaruit het vet verwijderd kan worden. Als de wal uit overtollig huid bestaat, wordt dit verwijderd.'

  Restylane

  Een kring krijgt een tegenovergestelde behandeling : ‘Omdat er hier juist iets ontbreekt, waardoor de huid doorschijnend is, spuiten we op deze plekken Restylane in. Deze behandelingen worden geen van allen vergoed. Chirurgisch verwijderen van het vet geeft een permanente verbetering. Overtollige huid neemt geleidelijk met het ouder worden weer toe. Een middel als Restylane blijft ongeveer 1- 1½ jaar zitten.

  Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/vrouw/uiterlijk/article/27289/wallen-en-kringen-onder-de-ogen


  12-11-2009 om 19:16 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:aambeienzalf, compressen, cosmetica, donkere kringen, huid, huid, kringen, luchtvervuiling, lymfebanen: masseren, ogen, oog, oogkas, plastische chirurgie, Restylane, roken, slecht werkende organen, stress, vermoeidheid, vet, wallen
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
  - MIke Dessin testifies for the CFSAC about his remarkable recovery -

  Planet Thrive, November 7, 2009

  Last year around this time, Mike Dessin almost died from severe myalgic encephalomyelitis.
  He credits his recovery to a physician in Ohio who treated him with an experimental twist on a time-tested treatment from Germany : neural therapy (cfr. :
  http://www.neuraltherapybook.com/NTdefined.php -).
  Neural therapy usually entails injecting Procaine (Novocain), a common local anesthetic, into certain areas of the body.
  This doctor uses homeopathics rather than anesthesia.
  The treatment is based on the theory that trauma can produce long-standing disturbances in the electrochemical function of tissues.

  MIke’s story is well documented on Cort Johnson’s excellent new forum “Phoenix Rising” here at New Day Treatment – cfr. : http://forums.aboutmecfs.org/group.php?groupid=3 -.

  Since recovering much of his health, one of Mike’s goals has been to help educate physicians about CFS/ME through his own experience with this poorly understood disease.
  Below is his recent testimony for the Chronic Fatigue Syndrome Advisory Committee (CFSAC) in Washington, D.C.

  Here is the transcript of this speech, including the part that he was unable to read at the end due to time limitations :

  Cfr. : http://www.me-cvs-stichting.nl/2385 
  Hi, my name is Mike Dessin,
  I’ve had Myalgic Encephalomyelits for 14 years, a disease
  that is unjustly named 'Chronic Fatigue Syndrome' in the U.S.
  I had one of the most severe cases of ME/CFS ever recorded, with subsequent remission.

  At the worst stage of my illness, which was about a year ago, I suffered beyond what most humans can comprehend.

  I was completely bedridden and unable to lean up more than a few inches.
  I was unable to read, write, understand words when spoken too or complete a thought process.
  Even a bit of thinking would hyper stimulate my nervous system too much.
  I had severe dementia.
  I couldn’t see the walls around me.
  Neurological dysfunction too obscure to put into words.
  In the last month before my recovery I was unconscious an estimated 90% of the time, not sleeping but literally unconscious.
  I was basically comatose.

  I’m nearly 6’3 and last December I weighed 102 pounds.
  I had heart failure, severe pancreatitis and my lungs collapsed.
  My body was producing just enough energy to sustain a heartbeat.

  To make things even worse, I was confined to a pitch black room isolated from the world.
  Unable to tolerate the slightest bit of light or noise much of the time.
  I had sensory overload so bad, I couldn’t be touched, as it was too stimulating.
  The consequences of being over stimulated resulted in further exhaustion and seizures.

  In addition, I had EXTREME chemical and Electromagnetic Frequency sensitivities. Needless to say, I had to be in a very special environment to stay alive.
  It is painstakingly difficult to care for someone in the condition I was in.

  I was as sick as an end stage AIDS and MS patient put TOGETHER.
  Immune deficiency similar to what an AIDS patient presents and more nervous system abnormalities than most MS patients.
  But I don’t have MS or AIDS.
  I have a disease called 'Chronic Fatigue Syndrome', which merely describes a symptom these diseases share.
  I was left for dead; I was left withering away in my dark room.
  I was left to die due to the extreme lack of knowledge, compassion or regard by our medical community.

  I had spent 10 years searching for help from doctors.
  I would hear, oh it’s JUST allergies, it’s JUST chronic Epstein Barr, it’s JUST depression, oh it’s JUST chronic fatigue syndrome and there is nothing we can do.
  In the fall of 06’ I fell down in a hotel lobby in New York, I was suffering from CFS related exhaustion.
  My dad called 911 and the ambulance came to pick me up.
  On the way to the hospital, I told the tech “I had severe exhaustion and I had Chronic Fatigue Syndrome,” some know the disease as 'Myalgic Encephalomyelitis'.
  The tech said there was no such thing as Myalgic Encephalomyelitis.

  When I arrived at the hospital they said my vitals were normal and they put me in the psychiatric unit.
  I spent 24 hours there, where I was strip searched, repeatedly questioned about my personal life and given a cocktail of psychiatric drugs.
  Shortly after, I went into my last relapse that would nearly end my life.

  Now who’s to blame for all of this ?
  Clearly this disease and its millions of sufferers have been shortchanged in an EPIC way over the last 20 years by the government, medical community and the public at large.
  There has been a false stigma attached to the disease created by lack of research and inaccurate information disseminated by the CDC.

  One major cause in this disease not getting the proper recognition stems from the naming and definition.
  The CDC wrongly changed the name of Myalgic Encephalomyelitis to 'CFS', in an attempt to undermine the serious nature of this disease, in favor of politics and economics.
  In saying that, I am just one of thousands upon thousands of ME/CFS patients who are currently suffering near the extent I was.
  The only difference, they most likely won’t live to share their experience, unless things change.
  Many ME/CFS patients succumb to cancer, heart failure, pancreatitis and other co-morbid conditions that come along with having this disease.
  Many will die from suicide, committing suicide at a rate, double that of MS patients.

  They are not committing suicide because of depression or stress.
  They are committing suicide for multiple reasons which include.

  Suicide from decrease in quality of life, created by this disease.
  Their committing suicide because, the medical community, family and friends, don’t understand what is happening to them and there is little hope for a cure.

  They are committing suicide because they can’t bare the extreme physical and neurological dysfunction.
  They are committing suicide because many of them are inundated with toxic poisoning.
  They are committing suicide because they have dozens upon dozens of infections that human beings are not supposed to get.
  They are committing suicide because they have no safe place to go, no special facilities that have staff trained to care for ME/CFS patients.
  No special facilities that are free of chemicals or sensory stimulus.
  These patients have NO WHERE TO TURN.

  So while these patients are being suffocated by toxins and destroyed by viruses, suffering greatly, the CDC’s answer, let’s spend money to research the effectiveness of cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy.

  I’m alive and speaking to you today because I got proper treatment.
  A treatment that focuses on the true biomedical basis of this disease rather than the MYTHS created surrounding this disease.

  Myths, such as treating this disease with cognitive behavioral therapy (CBT) and psychological intervention should be primary treatments and coping mechanisms.
  As well as using Graded Exercise Therapy for increased exercise threshold.
  These therapies do not even come close to a real cure and can be extremely dangerous UNLESS they are integrated into a therapy that addresses underlying issues.

  I realize that this is the easy way out for Reeves and his side kick Simon Wessley in the U.K.
  If we think this is an effective treatment, why do I speak with thousands of ME/CFS patients who feel differently ?
  Why is there no person in this room with true CFS …..who has been helped by these therapies ?

  Why have ME/CFS patients died from extreme relapses brought on by these therapies ?
  They die, because if done at times where they have difficulty processing information, cognitive input can put them into extreme relapse.
  Yes, it actually progresses the disease.
  They die because they think graded exercise is beneficial.
  In reality, exercise in many cases can lead to further damages to their body and a downward progression of the disease.
  Yes, pacing is a good thing and that is what ME/CFS patients should do….on their own terms.

  Blaming stress and depression instead of looking for a legit biomedical explanation of this disease seems to be another easy way out for the CDC.
  It’s highly unlikely ENTIRE outbreaks have been caused by stress and depression.
  Entire towns just suddenly get ME/CFS because there stressed and depressed.
  Truth is, due to abnormalities in the nervous system brought on by this disease, stress or depression can cause disease progression, just as with most other diseases.

  You’ve been listening to patient testimony for years.
  If you really thought this is a serious issue, why do most doctors still have no idea what CFS is and many have never heard of ME ?

  Why have government funds for the study of this disease dwindled over recent years ?

  Why is this disease not taken serious by our researchers ?

  Why do our peers not take this disease seriously ?

  Why hasn’t the name chronic fatigue syndrome been changed, to accurately reflect the nature of this disease ?

  Why does the U.S have the most watered down definition of Chronic Fatigue Syndrome ?

  Why are there no facilities equipped to take care of severely ill ME/CFS patients ?

  Why are patients not covered by insurance when they seek the help of alternative minded doctors, when these doctors are the ones saving the lives of ME/CFS patients ?

  These issues still remain, because they solely reflect what you are NOT doing for our community.

  I nearly lost my life, and many others are suffering and will die prematurely, if we all don’t step up and do the right thing.

  It’s time for a New Day to begin.”

  Bravo Mike, keep up the great work speaking out for those who are unable !

  Mike Dessin testimony

  Watch the video
  at :
  http://planetthrive.com/2009/11/recovered-cfsme-patient-goes-to-washington-d-c/


  12-11-2009 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:CFS/ME, chronic fatigue syndrome, cognitive behavioral therapy, depression, electromagnetic frequency sensitivities, exhaustion, graded exercise therapy, homeopathics, immune deficiency, ME/CFS, myalgic encephalomyelitis, neural therapy, stress, testimony
  >> Reageer (0)
  11-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren

  Amber van Pinxteren - Gezondheid.Blog, 07-11-2009 – Bron : ME/CVS-Stichting

  Het chronisch vermoeidheidssyndroom zit niet – zoals vaak wordt gedacht – tussen de oren.
  De kans is groot dat een virus de boosdoener is.
  Dat meldt de ME/CVS-Stichting Nederland (cfr. :
  http://www.me-cvs-stichting.nl/2508 -).

  Amerikaanse wetenschappers ontdekten onlangs dat tweederde van de patiënten met het chronisch vermoeidheidsyndroom is besmet met het XMRV-virus.
  Hiermee denken de onderzoekers te kunnen bewijzen dat ME/CVS een lichamelijke oorzaak heeft.

  De onderzoekers bekeken het bloed van 101 deelnemers met ME/CVS en ruim 200 gezonde proefpersonen.
  Bij tweederde van de ME/CVS-patiënten was het XMRV-virus actief, terwijl slechts 4% procent van de gezonde mensen geïnfecteerd was.

  Het XMRV-virus blijkt bij mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom eiwitten aan te maken, waardoor het zich kan delen en verspreiden.
  Het lichaam schakelt hierop een afweermechanisme in, waarbij heftige reacties optreden.

  Bij gezonde mensen produceert het virus geen eiwitten en is er daarom ook geen reactie van het lichaam.

  De ontdekking roept echter ook vragen op, want het is niet bekend of virus de aanstichter van het vermoeidheidssyndroom is of een gevolg ervan.
  Om daar antwoord op te krijgen is verder onderzoek nodig.

  Lees ook :

  Verband tussen chronische vermoeidheid en virus
  Amber van Pinxteren - Gezondheid.Blog, 08-10-2007
  Er is een veelbelovende stap gezet in de zoektocht naar de oorzaken van het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS).
  De aandoening houdt mogelijk verband met een virus in de maag.
  In een Belgisch onderzoek werd bij 80% van 154 onderzochte patiënten sporen van virussen aangetroffen die tot darmontstekingen leiden.
  Van de gezonde mensen beschikte slechts 7% over de virussen.
  Professor Kenny De Meirleir van het Universitair Ziekenhuis Brussel waarschuwt wel dat de ontdekking slechts het topje van de ijsberg is.
  Er is nog veel aanvullend onderzoek nodig.
  Cfr. :
  http://gezondheid.blog.nl/actualiteiten/2007/10/08/verband-tussen-chronische-vermoeidheid-en-virus

  Cfr. : http://gezondheid.blog.nl/actualiteiten/2009/11/07/chronische-vermoeidheid-zit-niet-tussen-de-oren
  Chronisch vermoeidheidsyndroom niet tussen de oren
  - Virus in bloed mogelijk bewijs lichamelijke oorzaak -

  ME/CVS-Stichting
  Persbericht - Hilversum, 5 november 2009

  Een doorbraak in het onderzoek naar het Chronisch Vermoeidheidsyndroom (ME/CVS) : Amerikaanse wetenschappers ontdekten onlangs dat tweederde van de patiënten met het chronisch vermoeidheidsyndroom is besmet met het XMRV-virus.
  Hiermee denken de onderzoekers te kunnen bewijzen dat ME/CVS, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet tussen de oren zit maar een lichamelijke oorzaak heeft.

  Onderzoekers Vincent Lombardi van het Whittemore Peterson Institute (Verenigde Staten) en zijn collega’s zijn verantwoordelijk voor deze interessante ontdekking.
  Zij bekeken het bloed van 101 deelnemers met ME/CVS en ruim 200 gezonde proefpersonen.
  Bij tweederde van de ME/CVS-patiënten was het XMRV-virus actief, terwijl slechts vier procent van de gezonde mensen geïnfecteerd was.

  Virus actief in lichaam patiënten

  De onderzoekers zagen dat het XMRV-virus bij gezonde mensen geen eiwitten produceert.
  Daarom reageert het afweersysteem van deze personen ook niet op de indringer.
  Bij mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom ligt dat anders.
  Bij hen maakt het virus actief eiwitten aan en deelt en verspreidt het zich.
  Het lichaam reageert hierop door een specifieke afweer tegen XMRV in te schakelen.
  Met heftige lichamelijke afweerreacties en besmetting tot gevolg.

  Het XMRV-virus is dus aanwezig en actief in het lichaam van ME/CVS-patiënten, dat is wat dit onderzoek uitwijst.
  Maar het roept ook nieuwe vragen op.
  Want is dit virus misschien niet de aanstichter en profiteert het alleen maar van het verzwakte afweersysteem van patiënten ?
  Om daar antwoord op te krijgen is verder onderzoek nodig.
  Dit onderzoek geeft echter wel een duidelijke lichamelijke afwijking aan bij ME/CVS-patiënten en het bevestigt ook andere onderzoeken die lichamelijke afwijkingen laten zien bij mensen met ME/CVS.
  Steeds meer onderzoek wijst er bijvoorbeeld op dat ook ontregelde mechanismen in het centrale zenuwstelsel een grote rol spelen bij het veroorzaken van geestelijke en lichamelijk uitputting bij ME/CVS.

  CDA Kamerlid Ans Willemse-Van der Ploeg

  De ME/CVS-Stichting Nederland heeft alle onderzoeken die er de afgelopen jaren zijn gedaan gebundeld in een patiëntengids.
  Ook het laatste onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers staat hierin vermeld.
  De informatiegids wordt op woensdag 11 november aanstaande overhandigd aan CDA kamerlid Ans Willemse-Van der Ploeg tijdens een symposium van de Stichting in het kader van de “Week Chronisch Zieken”.
  U ben van harte welkom om het symposium bij te wonen.
  Het middagsymposium is van 13.30 tot 16.30 uur in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6 te Utrecht (naast het NS-station van Utrecht).
  Parkeermogelijkheid : Parkeergarage Jaarbeursplein.

  Naar schatting één procent van de wereldbevolking lijdt aan het chronisch vermoeidheidsyndroom.
  De ziekte kenmerkt zich door een slopende vermoeidheid die vele jaren kan aanhouden.
  De ziekte is lastig te behandelen zolang de oorzaak onduidelijk blijft.
  De ME/CVS-Stichting Nederland is de patiëntenorganisatie voor mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom (ME/CVS).

  Cfr. : http://www.me-cvs-stichting.nl/2508


  11-11-2009 om 13:32 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  Tags:chronisch vermoeidheidssyndroom, chronische vermoeidheid, CVS, ME/CVS, virus, XMRV-virus, XMRV
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dr. Bauer heeft mijn leven gered
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Dr. Bauer heeft mijn leven gered

  Joke Mot – Gastenboek,.10-11-2009

  Hallo,

  Ik heb waarschijnlijk sinds mijn derde jaar FMS.
  Ik had altijd pijn in mijn benen en later ging dat over naar mijn nek, handen en rug.

  Op een gegeven moment ben ik gewoon van school gestuurd omdat de opleiding door deze ziekte voor mij te zwaar werd.

  In 2004 ontmoette ik bij toeval een thuishulp die me erop wees dat ik waarschijnlijk fibromyalgie had .
  Ik heb mij er toen op laten onderzoeken en het bleek inderdaad FMS te zijn.

  Wat later leerde ik iemand kennen die toevallig ook FMS had.
  Ze had toen al van Dr. Bauer had gehoord.

  Eerst dacht ik : 'Ja hoor, 't zal wel weer de zoveelste zijn die denkt dat hij mensen kan genezen...' : ik had al zoveel onderzoeken, behandelingen en therapieen ondergaan dat ik er gewoon niet meer in geloofde.

  Totdat ze zich liet opereren en ik zag hoe goed ze vooruitging.
  Ik begon er zowaar in te geloven !

  In Januari 2009 ben ik naar Dr Bauer gegaan.
  Nadat hij mij onderzocht had bevestigde ook hij dat ik FMS had, in alle vier de quadranten.
  Ik kreeg van hem een lijst met alle mogelijke klachten die je zo kan hebben als FMS patient... en dat waren er best veel !

  Ik schrok : er was maar één klacht waarvan ik niet zeker was dat ik ze ook had.
  Ik was flink van slag omdat ik nu met de neus op de feiten werd gedrukt van hoe ziek ik eigenlijk wel was.
  Ik wist dat ik ziek was, maar zó ziek, dat besefte ikzelf niet : in december, de maand vóór de operatie, had ik zelfs een afscheidsbrief klaar omdat ik gewoon niet meer wist hoe het verder moest.
  Het was gewoon niet meer te dragen : ik kon niet meer liggen, zitten en staan, alles deed pijn en slapen kon ik daardoor ook niet meer.
  Het was écht héééél erg !

  Tegen mijn huisarts had ik gezegd dat als ik niet wist dat ik in januari geopereerd zou worden ik niet meer zou willen verder leven.
  Zij sprak me evenwel moed in : 'Dan moet je tóch een weg zien te vinden om door te gaan'.

  Mensen begrijpen niet hoeveel pijn FMS patienten eigenlijk allemaal moeten doorstaan.

  Doordat ik zo een vertrouwen gekregen had in Dr Bauer heb ik die afscheidsbrief verscheurd : in je binnenste wil je immers helemaal niet dood, maar op het einde zie je gewoon geen uitweg meer !

  Gelukkig vond ik Dr. Bauer...

  Ik ben dan ook blij dat ik op 13 januari 2009 geopereerd ben, aan mijn rechterarm.
  Ik voelde al meteen verbeteringen !

  Ik sliep meteen na de operatie goed en dat na jaren niet goed kunnen slapen.

  Als ik s'morgens wakker werd rende ik naar de kraan om mijn handen onder warm water te houden want die voelden zeer verdoofd aan, alsof ze heel erg sliepen en dat deed pijn en door de warme water ging die weg.

  Ik had ook altijd al last van mijn stuitje.
  Ook die pijn is weg en dat was natuurlijk ook een hele verbetering !

  Op 20 oktober 2009 ben ik voor de 2e operatie bij Dr Bauer geweest.
  Nu was mijn rechterenkel aan de beurt.

  Ik ben zo blij dat ik geopereerd ben.

  Ik had sinds Pinksteren heel veel last van spierkrampen/ spasmes.
  Ik ben daarvoor een aantal keer naar het ziekenhuis gebracht omdat ik gewoon dreigde te stikken.
  Maar in het ziekenhuis namen ze me niet serieus.
  Ze hebben me zelfs op een gegeven moment het ziekenhuis uitgezet !

  Tot mijn vriendin me weer haar een CVT-apparaat (cfr. : http://www.medisan.nl/heelniag.htm -) te leen gaf (ik had het namelijk al eerder geprobeerd) : toen ze eens bij me was en ik weer last kreeg van spierkrampen/ spasmes stelde ze voor het CVT-apparaat opnieuw te gaan gebruiken en – ja hoor – door de trillingen verdwenen ze.
  We stonden beiden versteld : ook hier was er beterschap !

  Ondanks alles wilde Dr Bauer toch dat ik neurologisch onderzocht zou worden.
  In afwachting annuleerde hij een eerder gemaakte afspraak (die in juni gepland was), want mochten de klachten inderdaad een neurologische oorzaak hebben dan bestond de kans dat ik tijdens de operatie zo een aanval zou krijgen en dat kon natuurlijk niet !

  Ik was wel erg teleurgesteld...

  Maar ik heb zijn raad opgevolgd en onderzoek wees uit dat het allemaal helemaal niet neurologisch was en dus kon ik (op 20 oktober) geopereerd worden.
  Al ging die operatie bijna toch niet door : er was een administratieve fout !
  Gelukkig hebben we dat recht kunnen zetten, mede dankzij de bereidwillige inzet van George en mijn vriendin.

  Ik kreeg een injectie in mijn been, maar ik viel niet meteen in slaap zoals bij de eerste operatie.
  Ik ben zelfs de ganse tijd bij bewustzijn gebleven !

  Ik weet nog dat de vrouw van Dr Bauer zei dat als ik pijn voelde ik dat maar moest aangeven.
  Dat deed ik ook en dan kreeg ik meteen weer een kleine prik en voelde ik meteen niets meer.
  Ze zei ook nog : 'Ja, wie beter wil worden moet pijn lijden'.
  Ik antwoordde dat het niks was in vergelijking met wat wij FMS-patienten dágelijks voelen.
  We moesten er alle drie om lachen en ze bevestigde het : 'Ja, dat is waar, dus kunnen we rustig doorgaan...'

  Na de operatie ben ik - na een afspraak gemaakt te hebben voor controle de volgende dag - richting hotel gegaan en daar heb ik heerlijk geslapen.

  Vóór de operatie had ik nog altijd een heel strak gevoel rond mijn vingers, maar dat was na deze operatie meteen weg.

  Ook kon ik weer met mijn handen onder mijn hoofd liggen.
  Dat kon ook al jaren niet meer, want dan begonnen ze pijn te doen.
  Nu kon dat meteen al, zonder er last van te krijgen !

  Er waren dus weer verbeteringen voelbaar...

  De volgende dag, toen ik voor controle moest komen, kreeg ik net weer last van die spierspasmes/ krampen.
  Mijn vriendin zei : 'Laat ze nu maar komen : dan kan Dr. Bauer ze ook zien !'.
  Toen konden beiden, Dr. Bauer en zijn echtgenote, vaststellen dat die spierspasmes/ krampen helemaal niet neurologisch waren, maar Dr. Bauer dacht wel aan een medicatievergiftiging.
  Hij zei me meteen te stoppen met o.a Tramadol (ook met alle andere medicatie trouwens !).
  Mocht blijken dat de spierspasmes/ krampen daarna nog blijven bestaan, dan moet één en ander verder onderzocht worden, maar – zo zei hij - Tramadol kán inderdaad spierkrampen/ spasmes opwekken, net als Tramagetic (ik vermeld dit als waarschuwing voor anderen met dezelfde problemen).
  Voor mij is het nu dus afwachten...

  Ik heb – sinds mijn thuiskomst in Nederland - geen spierkrampen/ spasmes meer gehad.
  Toevallig vandaag heb ik echter weer een aanval gekregen, maar door de medicatie is die gelukkig weer onder controle (sinds de operatie gebruik ik eigenlijk alleen maar zonodig Paracetamol, wat op zich al een hele grote verbetering is als je weet wat ik vroeger aan medicatie gebruikte !).

  Nu dus afwachten wat het resultaat van de operatie in de loop der maanden zal zijn voor mijn lichaam...

  Maar ik ben zo blij !

  Dr Bauer heeft écht mijn leven gered en ik ben hem zeer dankbaar.

  Ook George wil ik heel hartelijk bedanken !
  Dank je, Georges, voor de tijd en de energie die jij besteed hebt opdat de operatie kon doorgaan.

  Ik hoop dat er meer mensen de weg naar Dr Bauer zullen gaan maken, want écht het werkt.

  Succes !

  Groeten, Joke.


  11-11-2009 om 05:06 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Tags:Bauer Dr., CVT-apparaat, cycloïde vibratie therapie (CVT), FMS, medicatie, medicatievergiftiging, operatie, pijn, quadranten, slapen, spierkrampen, spierspasmes
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Has your marriage been damaged
  by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?

  Adrienne Dellwo, About.com Guide to Fibromyalgia & CFS – About.com, November 7, 2009

  I recently came across a poll on the impact fibromyalgia (FMS – cfr. : http://chronicfatigue.about.com/od/whatisfibromyalgia/a/what_is_fms.htm -) has on marriage and I asked if I could share the results here (thanks, Ray !).
  It's not a scientific poll, but it shows some interesting trends, so I wanted to ask some of the same questions here and also broaden it to include chronic fatigue syndrome (CFS or ME/CFS – cfr. :
  http://chronicfatigue.about.com/od/whatischronicfatigue/a/what_is_CFS.htm -& - http://chronicfatigue.about.com/od/cfsglossary/g/MECFS.htm -).

  Of the participants, 96% were women, and the vast majority were under 40 both at the time of diagnosis and when the poll was taken.
  Just over 60% said they were either married or in a long-term committed relationship when their symptoms appeared.
  When asked if the symptoms and limitations changed their relationship, here's what they said :

  • for the better : 16.7%

  • not much change : 16.7%

  • caused a strain : 38.9%

  • caused the relationship to end : 27.8%.

  It's certainly not surprising that a major, life-changing illness can damage a relationship, but it's especially disturbing to me that more than a quarter of respondents said it ended their relationship.
  Also, it caused a strain in more than double the relationships it changed for the better.
  It's sad that 65% of these people have had to deal with relationship problems and/or divorce on top of being sick.
  I have to wonder if a more widely accepted diagnosis makes a difference in how well our spouses, as a whole, would be able to accept the changes forced upon them.

  What has your illness done to your relationship(s) ?
  Did the length of time you'd been together make a difference ?

  Share your stories and take the polls at : http://chronicfatigue.about.com/b/2009/11/07/has-your-marriage-been-damaged-by-fibromyalgia-or-chronic-fatigue-syndrome.htm


  Living with someone who has fibromyalgia or chronic fatigue syndrome
   - Bridging the gap between your old life and your new one -

  Adrienne Dellwo – About.com, (updated) February 20, 2009 (reviewed by the Medical Review Board)

  Living with someone who has fibromyalgia1 (FMS) or chronic fatigue syndrome2 (CFS or ME/CFS3) is a tough job, whether that person is completely disabled, 50% functional or goes through occasional flares.
  In all likelihood, having a chronically ill person in your household will impact your life.

  You can, however, take steps to make things easier for yourself.
  Do you feel guilty for even wanting that ?
  You're not alone -- a lot of people in your situation feel like they should be worried about the sick person and not themselves.
  My husband has struggled with that, and we've both had to learn that it's OK for him to be frustrated with the situation.
  Your first step is to accept that living with someone who has fibromyalgia or chronic fatigue syndrome doesn't mean you forfeit your right to feelings of your own.

  But let's be completely honest here : those of us with FMS or ME/CFS can be difficult people to deal with at times.
  When you're feeling especially burdened by housework, financial matters and caretaking, a sharp tongue or blank stare doesn't help matters at all.
  You may not be able to discuss your feelings with the sick person in your life as she might not be in a place to accept that your feelings are directed at the situation and not at her.
  It's a good idea to find support from other places to get you through this.

  Feeling the loss of "how things were"

  Both you and your loved one will have to come to terms with changes in your life.
  FMS and ME/CFS are chronic conditions, which means your life is not likely to ever be what it was before.
  That's a tough thing to accept and you'll each need to reach acceptance in your own way and in your own time.

  Essentially, you need to grieve for what you've lost.
  The stages of grief are :

  • denial : a refusal to accept what is happening.

  • anger : feeling like it's not fair or being angry in general.

  • bargaining : promising something such as being a better person if the situation goes away.

  • depression : giving up, not caring what happens.

  • acceptance : coming to terms with the situation and being ready to move forward.

  Where are you in the grief process ?
  Identify it now, and look at what the next stages are likely to bring.
  If you feel like you've been stuck in one stage, find someone to talk to about it.
  If you feel like you need a professional counselor to help you, don't be ashamed of that and talk to your doctor.
  If you become clinically depressed or simply cannot accept your new situation, you won't be doing any good for yourself or for the sick person in your life.

  Managing your expectations - Three steps

  Part of accepting the situation is managing your expectations.
  For example, my husband and I used to go for bike rides, do some hiking, maybe take a canoe out on the river.
  He's had to change his expectations about how we will spend our time together.
  I also left my career and my income behind and hoped that I'd be able to find something I could do from home.
  That meant he had to change expectations about our financial future as well.

  Step #1

  The first step toward managing your expectations is to take an honest look at your situation and ask yourself : "What do I know about the circumstances ?".
  Taking a little time to learn about and understand the condition will help you deal with the reality it creates.

  What do you know about your loved ones illness ?
  Do you really understand it ?
  Here are resources that can help :

  Step #2

  Second, take a long-term look at things.
  Think : "If things stay just as they are now for a year or longer, how will that impact me, my family, and the person who is sick ?".
  This can be an overwhelming question, when you consider financial, emotional, social and emotional issues.
  Approach them one at a time and try to stay logical.

  Once you've identified what is likely to change, allow yourself to grieve for the things that have to fall by the wayside (at least for now) and let them go.
  Then focus on the areas where you foresee big problems and work toward realistic solutions.

  Step #3

  Don't feel like you're alone in finding solutions.
  Involve your sick loved one as much as possible, call on friends, family, doctors, clergy, social services, your insurance company and anyone else who may be able to help you find ways to get through this.

  Moving on with your life

  Once you've gone through the stages of grief and the steps outlined above for changing your expectations, you'll likely be better equipped to move forward with your life and to be supportive of the sick person in your life.
  On behalf of that person, I thank you for taking the time to care.

  Sources

  Cfr. : http://chronicfatigue.about.com/od/forfriendsfamily/a/lifeafterfmscfs.htm


  11-11-2009 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:chronically ill, acceptance, anger, caretaking, CFS, chronic conditions, chronic fatigue syndrome, denial, depression, divorce, fibromyalgia, financial matters, FMS, grief, housework, ME, ME/CFS, moving on with you live, relationship, sick, support
  >> Reageer (0)
  10-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vijf grootste bedreigingen gezondheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   
      
   

  Vijf grootste bedreigingen gezondheid

  ConsuMed., 10-11-2009

  Vijf factoren spelen een rol bij ongeveer een kwart van de sterfgevallen wereldwijd.

  Het gaat om :

  1. onveilige seks,

  2. overmatig alcoholgebruik,

  3. ondervoeding bij kinderen,

  4. slechte hygiëne en

  5. hoge bloeddruk.

  Door die aan te pakken kan de gemiddelde levensverwachting met vijf jaar worden verhoogd.
  Dat zegt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) na onderzoek naar 24 belangrijke gezondheidsrisico`s.

  Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden is een probleem, maar overgewicht in rijkere landen evenzeer.

  In de nabije toekomst zou de situatie kunnen ontstaan dat vroegtijdig overlijden als gevolg van te veel eten meer voor komt dan overlijden door ondervoeding, zeggen de onderzoekers.

  Cfr. : http://www.consumed.nl/dagnieuwtjes/4686/Vijf_grootste_bedreigingen_gezondheid


  10-11-2009 om 20:04 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Tags:gemiddelde levensverwachting, gezondheidsrisico`s, hoge bloeddruk, ondervoeding bij kinderen, ondervoeding, ontwikkelingslanden, onveilige seks, overgewicht, overlijden, overmatig alcoholgebruik, slechte hygiëne, te veel eten, vroegtijdig overlijden
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen

  Gezondheidsnet.nl, 09-11-2009 – Bron : Erasmus MC (cfr. : http://www.erasmusmc.nl/ -)

      ROTTERDAM - Op dit moment richt de behandeling van onbegrepen lichamelijke klachten zich met name op de psychosociale kant van het probleem.
  Volgens promotie-onderzoek van Jan-Paul van Wingerden aan het Erasmus MC zou een combinatie van behandelingen beter zijn.

  Van Wingerden vindt het belangrijk dat de fysieke aspecten weer worden bekeken bij het begrijpen en behandelen van chronische rugklachten (cfr. : http://www.gezondheidsnet.nl/last-van-rugpijn -).

  Tegenwoordig is bekend dat spieren zich bij klachten anders en niet optimaal gaan gedragen.
  Gewone dagelijkse activiteiten, zoals lopen, staan, bukken of tillen, leveren hierdoor sneller overbelasting op.

  Met zijn combinatietherapie bekeek Van Wingerden ook hoe mensen in het dagelijks leven zich bewegen en hielp ze aan een gezondere houding.
  Zo kunnen zij hun dagelijkse activiteiten uitbreiden zonder terugval.

  Van de 245 uitbehandelde patiënten met chronische lage rugklachten heeft 53 procent met deze therapie minder last van pijn en kan 62 procent zich vrijer bewegen.

  Lage rugpijn

  Bijna een derde van de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder heeft langer dan drie maanden last van rug of nek.
  Meer dan 3 miljoen mensen hebben chronische lage rugklachten (cfr. :
  http://www.gezondheidsnet.nl/last-van-rugpijn/artikelen/2026/lage-rugpijn-komt-veel-voor-).

  Van Wingerden promoveert woensdag op zijn onderzoek.

  Cfr. : http://www.gezondheidsnet.nl/last-van-rugpijn/nieuws/3706/onbegrepen-lage-rugpijn-beter-te-behandelen


  10-11-2009 om 19:04 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Tags:bewegen, bukken, chronische rugklachten, lage rugpijn. Lopen, nek, onbegrepen lichamelijke klachten, overbelasting, pijn, rug, spieren, staan, tillen
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je beste antistresstip
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


     Mijn moeder is een stresskip

  Kinderen Voor Kinderen

  Het is weer eens zo'n dag
  Dat ik niks van mijn moeder mag
  Ik weet het is weer mis,
  als ze zo chagarijnig is.
  Hoe dat komt dat weet ik wel
  ze doet alles veel te snel
  relexe toch eens
  denk ik dan
  daar wordt je minder gestressd van

  Refrein :

  M'n moeder is een stresskip (ojeh)
  M'n moeder is een stresskip (ojeh)
  M'n moeder is een stresskip (ooohjehh)

  Zit ik op mn kamer
  Lekker niks te doeoen
  Dan hoor ik haar weer.
  Ik erger me geel en groen
  Naar beneden komen ruim je rommel op
  of ik het doe of niet
  ik krijg toch op mn kop
  Ze is wel lief maar soms zit ze erdoorheen
  Komt ze ver uit de hoek
  en doet ze best gemeen

  Refrein :

  M'n moeder is een stresskip (ojeh)
  M'n moeder is een stresskip (ojeh)
  M'n moeder is een stresskip (ojehhhh ooojehjehjehjeh)
  M'n moeder is een stresskip ( is ene stresskip)
  M'n moeder is een stresskip ( zo'n stresskip)
  M'n moeder is een stresskip (oooojehh)

  Ik hou me rustig en gedijst
  tot ze zoveel van me ijst
  dat ik uit m'n vel spring
  uit m'n vel spring

  Refrein :

  M'n moeder is een stresskip (is een stresskip)
  M'm moeder is een stresskip (zo'n stresskip)
  M'n moder is een stresskip (ooojehhh oohhhjehjehjehjeh)
  M'n moeder is een stresskip (is een stresskip)
  M'n moeder is een stresskip (zo'n stresskip)
  M'n moeder is een stresskip (ooojehhh oooohhjehjehjehjeh)
  (M'n moeder, m'n moeder ) ongeloffelijke stresskip
  (M'n moeder, m'n moeder) een super duper stresskip
  (m'n moeder m'n moeder)wat een stresskip

  M'n moeder !

  Cfr. : http://www.songteksten.be/songteksten/66394/Kinderen-Voor-Kinderen/Mijn-moeder-is-een-stresskip.htm  Geef een gouden tip

  Gezondheid.be, 10-11-2009 - Artikelnummer 6923


  Ben jij een echte stresskip of kun je net heel gemakkelijk de knop omdraaien ?

  Wat doe jij om te ontstressen ?


  Post je beste antistresstip


  via : www.doejemee.be

  of lees er de
  tips van anderen


  Stem op de beste tip en bepaal wie kans maakt op een mooie prijs.

  Elke week is er een Bongobon ter waarde van 50 euro te winnen en op het einde van de rit wordt de beste tip beloond met een vakantiecheque van 1 500 euro.


  Doe je mee ?


  Deze stresstip van Pascale Roskam uit Sint-Gillis-Waas haalde vorige week de meeste stemmen bij de actie 'Doejemee.be van CM' :

  'Luister eens naar de stilte'.


  Cfr. : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6923&daginfo=m1877


  En...

  Doe de stresstest


  -
  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=306 -


   

  10-11-2009 om 11:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Tags:ontstressen. stress, stresskip, stresstest
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     Janet Krause (Lebanon Township) suffers from chronic fatigue syndrome and
  fibromyalgia, which force her to spend a lot of her time resting on the couch
  - John C. Whitehead, The Patriot-News -


  Sufferers of chronic fatigue see life as
  a balancing act

  Body and Mind staff - PennLive.com, November 08, 2009

  Janet Krause keeps a set of golf clubs in her Lebanon Township home even though it’s been 10 years since she has swung one.

  They represent hope to her — hope that one day she will have the stamina to play golf and not be limited by the effects of the chronic fatigue and immune dysfunction syndrome that marks her daily life.

  Commonly called 'chronic fatigue syndrome' (cfr. : http://www.mayoclinic.com/health/chronic-fatigue-syndrome/DS00395 -), it is a debilitating and complex disorder characterized by profound fatigue that is not improved by bed rest and that may be worsened by physical or mental activity, according to the Centers for Disease Control (cfr. : http://cdc.gov/ -).

  People with CFS suffer from fatigue often accompanied by insomnia, weakness, muscle pain, impaired memory and/or mental concentration, a chronic sore throat and irritable bowel syndrome, among other symptoms.

  Life for us is different. We have to constantly balance what we can do and people don’t understand that. That’s why a lot of relationships and friendships break up,” said Krause, 58, who suffered from the disorder for at least 15 years before receiving a diagnosis.

  Not only is CFS hard to diagnose — labeled as such only after tests come back negative for other things such as lupus, Lyme disease, multiple sclerosis or various cancers — it also carries a stigma of being more mental than physical, a challenge for sufferers to overcome.

  The ‘It’s all in your head’ comments ? I get those from everybody, even my family,” said Krause, who leads the Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Support Group of Lebanon County : “When I say I’m tired, I hear : ‘Well I’m tired, too. All you need is a little extra sleep.’ That’s a slap in my face. Tired is one thing, but body systems breaking down is another.”

  Chronic fatigue syndrome is a viable medical condition. It’s not ‘all in your head,’” said Dr. Robert Matsko Sr., a physician at Broad Street Family Health Center in Marysville, part of the Holy Spirit Health System : “The problem is that there’s no specific test for CFS, and symptoms can be transitory.”

  Studies have shown that between 1 million and 4 million Americans suffer from CFS, but less than 20 percent have been diagnosed and about half of the sufferers haven’t even consulted a doctor.

  The symptoms are nonspecific and so people don’t come in because of this,” Matsko said : “They think they’ll just live with it, but it only gets worse. There are many different levels of it, from people still being able to work to people who can’t get out of bed.”

  There’s no known cause for CFS, however, a recent study published in the journal Science, pinpointed a newly discovered virus, called xenotropic murine leukemia virus-related virus or XMRV, as a possible cause of CFS.

  Researchers from the National Cancer Institute and the Cleveland Clinic said XMRV affects the immune system, might cause a variety of illnesses and could join with other viruses to initiate CFS.

  Krause, who began having symptoms in her 20s, has suffered from skin rashes, breathing trouble, sinus problems, chemical sensitivity, migraines (cfr. : http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2009/01/americans_with_debilitating_mi.html -), sore throats, eye focus problems, arthritic pain and crushing fatigue.
  She also has fibromyalgia, a similar condition that some experts think is another variant of CFS.
  Generally, CFS patients experience severe fatigue, while fibromyalgia patients experience more pain.

  Realizing that she might have to quit her job in hospital food service, Krause began going to night school to learn medical transcription.
  It was then that she began learning about a condition she recognized in herself — chronic fatigue.

  I put all this together before I got an accurate diagnosis,” she said. “It was a great relief to have a diagnosis, but it was also somewhat devastating because as you read about all the things it can affect, you begin to live under this fear of : What might it do to me ?

  In 2005, when she began dropping boxes at work, couldn’t hold a pencil and was ready to sleep at 3 p.m., Krause knew she had to quit her job.
  Now on disability, she has good days — which she defines as feeling almost like a normal person — and bad days where she has to take a rest after any small excursion.

  Twenty years ago, no one had heard of CFS, but today doctors are better at recognizing it and treating it,” Matsko said.
  There’s no catch-all remedy, so doctors might prescribe a combination of medications to treat inflammation, pain, sleep problems and depression as well as recommend lifestyle changes such as not overexerting oneself, reducing stress (cfr. : http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2009/02/stress_itself_is_not_so_bad_it.html -), eating a diet rich in fresh rather than processed foods, weight control and light exercise,” he said.

  The sooner a person is diagnosed and begins treatment, the more favorable his or her long-term outcome.
  However, probably only 5 percent to 10 percent of people fully recover from CFS, studies state.

  A positive attitude is crucial,” Krause said.
  I try to help our support group people be as independent as possible, to trust themselves to go out there and do as much as they can without overdoing,” she said : “Having a can-do attitude and having things to look forward to helps offset the sadness of all you’ve lost.”

  To learn more

  • Join the Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Support Group of Lebanon County by calling Janet Krause at 273-9036.
   The group meets the second Thursday of every month from 3 p.m. to 5 p.m. at Philhaven, 283 S.
   Butler Road in Mount Gretna.
   The group welcomes anyone in the south-central Pennsylvania area.

  • Visit the CFIDS Association of America Web site at : www.cfids.org -.

  Cfr. : http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2009/11/sufferers_of_chronic_fatigue_s.html


  10-11-2009 om 09:54 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:chronic fatigue syndrome, depression, fibromyalgia, immune system, inflammation, insomnia, pain, positive attitude, sadness, sinus problems, skin rashes, sleep problems, sore throats, stress, virus, weakness, weight control, XMRV
  >> Reageer (1)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eén op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La bête noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  exlibris
  blog.seniorennet.be/exlibri
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!