NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • cannabis Canada
 • cannabis Canada
 • medical marijuana Canada
 • medical marijuana Canada
 • Cbd Chocolate

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • djvVeighBrtthilkgco (hfsOried)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • ffdafGeogsBrtHoincphm (fsderymn)
      op Even geduld...
 • jgbglalaBtjadenti (sdfplefs)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • nsfcxTintyBrtthilktlm (fsfLoppy)
      op Vluchten in het werk
 • nsfcxWhanyBrtamardamj (fsfExime)
      op Even geduld...
 • Brvfintokycsdt (bsfBeero)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • jgbglalaBtjadentw (sdfplefs)
      op Even geduld...
 • dffshprilmBrtinopsrbr (hwdaberb)
      op Vluchten in het werk
 • where to buy viagra online uk bu.yci.a.l.isonlin.e. (Coreykiz)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • inasync (Luxumlib)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  dvkkruidentuin
  blog.seniorennet.be/dvkkrui
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  mimi2000
  blog.seniorennet.be/mimi200
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  oostendeplaty
  blog.seniorennet.be/oostend
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  wilwikeramiek
  blog.seniorennet.be/wilwike
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  sommerland
  blog.seniorennet.be/sommerl
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie PatiŽnten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  21-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Macht - Manipuleren kun je leren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Macht
  Manipuleren
  kun je leren

   


  Macht hebben en er geen gebruik van maken, dat is pas beschaving.
  C. Buddingh


  Taboe 'macht'
  - Waarom chefs in dictators en ondergeschikten in zombies veranderen -

  P. van Lonkhuyzen Ė Scriptum, januari 2009 - ISBN/EAN : 9789055946389

  Macht is een slecht begrepen fenomeen.
  De laatste jaren is er steeds meer bekend over de mechanismes die ontstaan als de ene persoon de leiding krijgt en een ander ondergeschikte wordt.
  Eenmaal in de rol van baas ontwikkelen mensen andere eigenschappen.
  Niet alleen worden ze seksueel aantrekkelijker, ze verliezen hun vermogen zich in te leven, zijn minder gevoelig voor risicoís en krijgen meer testosteron in hun bloed.
  Ook Ďniet-bazení worden andere mensen in hun ondergeschiktenrol.
  Ze ontwikkelen haatgevoelens of juist liefde voor hun superieuren.
  Uiteindelijk kunnen ze gaan lijden aan alexithymie, een woord uit de psychiatrie om mensen te beschrijven die op dode vissen lijken.
  Welke processen spelen een rol als iemand baas wordt en iemand anders volger ?
  Waarom maken machthebbers vaak grote, opzichtige fouten ?

  Hoe komt het dat mensen zich vrijwillig aan iemand onderwerpen in een sekte ?
  Kortom, wat gebeurt er met mensen in een machtsrelatie ?
  Waarom betekent baas en ondergeschikte zijn in Nederland iets anders dan bijvoorbeeld AziŽ ?
  Hoe zit het met de veelbesproken, autoriteitsschuwe millenniumgeneratie ?
  Een boek voor iedereen in een machtspositie : chefs en opzichters, directeuren en ceoís, sergeant-majoors en politiecommissarissen, leraren en ouders.
  Maar ook voor iedereen aan de Ďonderkantí : assistenten, ondergeschikten, soldaten en kinderen.

  Cfr. : https://www.webshopboekhandel.nl/Webshop/Product.aspx?emberGroupID=6&MemberNr=
  7307&tl=Waarom+ik+een+christen+ben&pid=803018&rm=False&oa=False&max=50&ProductID
  =803018


  Als je iemand wil leren kennen, moet je hem een beetje macht geven.
  De logica van de macht
  - Rebellen en regenten -

  M. Mulder Ė Scriptum, november 2004 - ISBN10 : 9055943207 / ISBN13 : 9789055943203

  Iedereen heeft dagelijks met macht te maken - mensen oefenen macht uit of ondergaan deze.
  Aan het begrip macht kleeft vaak een negatieve betekenis.
  Macht is een van de krachtigste oorzaken van teleurstelling, ontevredenheid, frustratie, leed en van geblokkeerde menselijke ontplooiing.

  Maar macht is een onontkoombaar bestanddeel van de maatschappij en behalve noodzakelijk ook nuttig.

  Machtsverschillen komen overal in de maatschappij voor : tussen sterkeren en zwakkeren, tussen ouderen en jongeren, tussen mannen en vrouwen, tussen autochtonen en allochtonen, maar ook binnen die groeperingen onderling.
  Dit boek is bedoeld als hulpmiddel om het inzicht in macht te verbreden en te verdiepen, capaciteiten in het hanteren ervan te verbeteren en om te verdiepen, capaciteiten in het hanteren ervan te verbeteren en om de attitude ten opzicht van macht te versterken.
  De auteur analyseert een groot aantal observaties.

  Hierdoor leert men in het gedrag van anderen machtsgedrag en machtsdrijfveren te herkennen en om deze drijfveren in onszelf te erkennen.

  Cfr. : http://www.bol.com/nl/p/boeken/de-logica-van-de-macht-druk-1/1001004002007781/index.html

  De 48 wetten van de macht

  Robert Greene (vertaling : C. van den Berg) - J.M. Meulenhoff, januari 2006 Ė ISBN10 : 9029077093 / ISBN13 : 9789029077095

  Sommige mensen spelen met macht en verliezen die vlldig door een fatale vergissing.
  Anderen nemen alle juiste stappen en halen buitengewoon handig de macht naar zich toe.
  'De 48 wetten van de macht' is een handboek om het wezen van de macht te doorgronden -een onderwerp waamee filisofen en schrijvers zich al eeuwenlang bezighouden.
  Ruim drieduizend jaar kennis samengebald tot achtenveertig wetten voor degenen die macht willen, macht observeren of zich tegen macht willen wapenen.


  De 48 wetten van de macht

  Alforto, (laatste wijziging) 24-11-1999

  Waarschuwing : Deze wetten werken meestal tegen u : benut ze slechts om de gedragingen van anderen beter te kunnen beoordelen
  - Also available
  in English : http://www.alforto.nl/index.html?macht.html -


  Wet 1 - Overschaduw uw meerdere nooit

  Geef de mensen die boven u staan altijd het behaaglijke gevoel dat ze superieur zijn.
  In uw verlangen hen gunstig te stemmen en indruk op hen te maken moet u niet al te zeer met uw talenten te koop lopen, want u zou het tegenovergestelde kunnen bereiken : ze gaan zich angstig en onveilig voelen.
  Bewerkstellig dat uw meerderen genialer lijken dan ze zijn en u zult de hoogste toppen van de macht bereiken.

  Wet 2 - Vertrouw niet te veel op uw vrienden, gebruik uw vijanden

  Hoed u voor vrienden : omdat ze gemakkelijk aan jaloezie ten prooi vallen, zijn ze eerder geneigd u te verraden.
  Ze kunnen zich ook te zeer in de watten gelegd voelen en zich bedillerig gaan gedragen.
  Als u een voormalige vijand in dienst neemt, zal hij zich loyaler opstellen dan een vriend, want hij heeft meer te bewijzen.
  Het is zelfs zo dat u meer te vrezen heeft van vrienden dan van vijanden.
  Als u geen vijanden hebt, zorg er dan op een of andere manier voor dat u ze krijgt.

  Wet 3 - Houd uw ware bedoelingen strikt geheim

  Zet iedereen voortdurend op het verkeerde been en onthul dus nooit de ware bedoeling van uw handelen.
  Als niemand in de gaten heeft waar u op uit bent, zal niemand zich ook kunnen voorbereiden op enige vorm van verdediging.
  Loop een flink eind met de mensen mee op het dwaalspoor dat ze volgen, leg op het gepaste moment een rookgordijn en tegen de tijd dat ze eindelijk achter uw ware bedoelingen gekomen zijn, is het ruimschoots te laat.

  Wet 4 - Zeg altijd minder dan nodig is

  Wanneer u met woorden indruk op mensen wilt maken, komt u banaler en minder zelfverzekerd over naarmate u meer zegt.
  Ook al zegt u iets heel gewoons, het zal zeer origineel lijken als u in het vage blijft, sfinxachtig, een zin in het luchtledige laat hangen.
  Machtige mensen imponeren en intimideren door zo weinig mogelijk te zeggen.
  Hoe meer u zegt, hoe groter de kans dat u iets doms te berde brengt.

  Wet 5 - Van uw reputatie hangt veel af : verdedig uw reputatie

  De reputatie is de hoeksteen van de macht.
  Alleen al door uw reputatie kunt u anderen intimideren en overwinningen behalen; zodra deze begint te tanen, bent u echter kwetsbaar en wordt u van alle kanten aangevallen.
  Zorg dat uw reputatie onaantastbaar blijft.
  Wees altijd verdacht op mogelijke aanvallen en verijdel ze voor ze plaatsgrijpen.
  Leer intussen uw vijanden te vernietigen door bressen te slaan in hun eigen reputatie.
  Ga vervolgens aan de kant staan en laat de publieke opinie korte metten met hen maken.

  Wet 6 - Vestig ten koste van alles de aandacht op uzelf

  Alles wordt beoordeeld naar de manier waarop het verschijnt.
  Wat niet gezien wordt telt niet.
  Laat uzelf, als een ster aan de hemel, helderder schijnen dan de u omringende sterren.
  Richt de aandacht op uzelf door uw naam te omgeven met een onvergetelijk beeld, door schandaal uit te lokken, door u groter te maken dan het leven zelf.
  Het is beter belasterd en aangevallen te worden dan te worden verzwegen.

  Wet 7 - Laat anderen het werk doen en strijk zelf de eer op

  Gebruik de wijsheid, de kennis en de routine van anderen om uw eigen zaak te bevorderen.
  Niet alleen zal die steun u waardevolle tijd en energie besparen, maar u ook een goddelijk aura van efficiency en voortvarendheid geven.
  Uiteindelijk zullen uw handlangers vergeten zijn en men zal zich u herinneren.
  Doe nooit zelf wat anderen voor u kunnen doen.

  Wet 8 - Laat de ander naar u toekomen -gebruik desnoods lokaas

  Wanneer u een ander tot handelen dwingt, bent u degene die de touwtjes in handen hebt.
  Het is altijd beter uw tegenstander naar u toe te lokken, waardoor hij eigen plannen vaarwel moet zeggen.
  Verlok hem met een fabelachtige winst - en sla dan toe.
  U hebt de beste kaarten in handen.

  Wet 9 - Winnen doet u met daden, nooit met woorden

  Elke kortstondige ovenwinning die u met argumenten hebt behaald, is eigenlijk een Pyrrusoverwinning : de wrevel en kwade wil die u ermee wekt is sterker en duurt langer dan elke kortstondige verandering van mening.
  Het getuigt van veel meer kracht wanneer u anderen door uw handelen mee kunt krijgen, zonder een woord te zeggen.
  Laat zien, leg niet uit.

  Wet 10 - Blijf uit de buurt van al wie ongelukkig is of altijd pech heeft

  U kunt doodgaan aan de ellende van iemand anders - emoties zijn zo besmettelijk als ziekten.
  U kunt denken dat u de drenkeling helpt, maar u brengt uw eigen ondergang dichterbij.
  De ongelukkigen trekken het ongeluk soms aan, maar ze zullen het altijd over u afroepen.
  Ga om met mensen die gelukkig en gefortuneerd zijn.

  Wet 11 - Maak mensen van u afhankelijk - en houd dat zo

  Om uw eigen onafhankelijkheid te kunnen handhaven moet u ervoor zorgen dat u volstrekt onmisbaar wordt.
  Hoe meer men op u leunt en steunt, hoe groter uw vrijheid is.
  Zorg ervoor dat mensen voor hun geluk en voorspoed van u afhankelijk zijn en u zult niets te vrezen hebben.
  Vertel ze echter niet zoveel dat ze het eventueel toch nog zonder u zouden kunnen stellen.

  Wet 12 - Ontwapen uw slachtoffer met selectieve eerlijkheid en edelmoedigheid

  Een enkel gebaar van eerlijkheid en oprechtheid kan tientallen slinkse manoeuvres verhullen.
  De waakzaamheid van zelfs de meest wantrouwende lieden zal verslappen als ze geconfronteerd worden met openhartig vertoon van eerlijkheid en edelmoedigheid.
  Als uw selectieve eerlijkheid eenmaal een gat in hun pantser heeft geboord, kunt u ze bedriegen en manipuleren.
  Een geschenk op het juiste moment - een Trojaans paard - zal hetzelfde effect hebben.

  Wet 13 - Speel als u mensen om hulp vraagt in op hun eigenbelang, niet op hun medeleven of hun dankbaarheid

  Als u de hulp van een medestander moet inroepen, heeft het geen zin hem te herinneren aan uw eigen bijstand of goede daden in het verleden.
  Hij zal een manier bedenken om u te negeren.
  Wijs daarentegen op iets in uw verzoek of in uw relatie met hem dat profijtelijk voor hem zal zijn en leg daar onevenredig veel nadruk op.
  Hij zal enthousiast reageren als hij de indruk krijgt dat hij er zelf beter van zal worden.

  Wet 14 - Doe u voor als vriend, ga te werk als spion

  Het nodige weten over uw rivaal is essentieel.
  Gebruik spionnen om waardevolle informatie te vergaren die u in staat stelt een stap voor te blijven.
  Nog beter : speel zelf voor spion.
  Leer sociale contacten te gebruiken om naar informatie te vissen.
  Stel indirecte vragen om iemands zwakheden en intenties te achterhalen.
  Elke gelegenheid biedt kansen voor geslepen spionagewerk.

  Wet 15 - Vermorzel uw vijand

  Alle grote leiders sinds Mozes beseften dat een gevreesde vijand compleet verpletterd diende te worden (sommigen moesten dit door bittere ervaring leren).
  Als er maar ťťn enkel kooltje blijft gloeien, hoe zacht het ook smeult, zal het vuur uiteindelijk weer oplaaien.
  Door halverwege te stoppen gaat er meer verloren dan bij totale vernietiging : de vijand zal er weer bovenop komen en wraak zoeken.
  Verpletter hem, niet alleen naar lichaam, ook naar geest.

  Wet 16 - Dwing meer respect af door er niet te zijn

  Een te groot aanbod drukt de prijs: hoe meer u gezien en gehoord wordt, des te gewoner lijkt u.
  Hebt u zich een plaats verworven in een groep, dan zal er meer over u gesproken worden en u zult zelfs meer bewonderd worden als u zich tijdelijk terugtrekt.
  U moet leren wanneer u zich terug moet trekken.
  Schep waarde door schaarste.

  Wet 17 - Houd anderen in spanning : creŽer een sfeer van onvoorspelbaarheid

  Mensen zijn gewoontedieren : ze hebben een onstilbare behoefte andermans gedrag te zien als iets vertrouwds.
  Daardoor geeft uw voorspelbaarheid anderen een gevoel van macht.
  Draai de rollen om : wees bewust onvoorspelbaar.
  Gedrag dat onsamenhangend of zinloos lijkt, zet hen op het verkeerde been en ze zullen zich in alle bochten wringen om te proberen uw daden te verklaren.
  Deze strategie kan, tot het uiterste toegepast, mensen intimideren en terroriseren.

  Wet 18 - Bouw geen vestingmuren om u heen : isolement is levensgevaarlijk

  De wereld is gevaarlijk en de vijand zit overal - iedereen moet zichzelf beschermen.
  Een vesting lijkt het veiligst, maar isolement stelt u bloot aan meer gevaren dan waartegen het u beschermt : het snijdt u af van waardevolle informatie, het maakt u tot een opvallend en gemakkelijk doelwit.
  Het is beter u onder de mensen te mengen, bondgenoten te maken, contacten te leggen.
  De menigte beschermt u tegen uw vijanden.

  Wet 19 - Weet met wie u te maken hebt : kwets niet de verkeerde persoon

  Er zijn allerlei soorten mensen en u mag nooit aannemen dat iedereen op dezelfde manier op uw strategieŽn zal reageren.
  Leid mensen om de tuin of leg ze in de luren en ze zullen de rest van hun leven wraak proberen te nemen.
  Ze zijn wolven in schaapsvacht.
  Kies uw slachtoffers en tegenstanders dus zorgvuldig - kwets of misleid nooit de verkeerde.

  Wet 20 - Bind u aan niemand

  Het is een dwaas die zich altijd beijvert partij te kiezen : bind u aan geen andere partij of zaak dan de uwe.
  Door u onafhankelijk op te stellen wordt u heer en meester over de ander en kunt u mensen tegen elkaar uitspelen of ze ertoe aanzetten ķ te volgen.

  Wet 21 - Sukkels vangt u met sukkels : doe u dommer voor dan uw doelwit

  Niemand voelt zich graag dommer dan de ander.
  Het is dan ook de kunst ervoor te zorgen dat uw slachtoffers zich slim voelen - niet zomaar slim, maar slimmer dan u.
  Als ze daar eenmaal van overtuigd zijn, zullen ze nooit vermoeden dat u andere bedoelingen hebt.

  Wet 22 - Pas de overgave tactiek toe: zet onmacht om in macht

  Als u zwakker bent, vecht dan nooit omwille van de eer; geef u liever over.
  Overgave geeft u tijd om u te herstellen, tijd om uw overwinnaar te kwellen en te ergeren, tijd om te wachten tot zijn macht taant.
  Gun hem niet de voldoening van strijd met een overwinning op u - geef u over.
  Door hem de andere wang toe te keren, maakt u hem kwaad en onzeker.
  Smeed overgave om tot een machtsinstrument.

  Wet 23 - Bundel uw krachten

  Behoud uw kracht en vitaliteit door u te concentreren op uw sterkste punten.
  U hebt er meer aan een rijke mijn aan te boren en deze steeds verder uit te diepen dan van de ene ondiepe mijn naar de andere te fladderen : versnippering legt het altijd af tegen een bundeling van krachten.
  Wanneer u op zoek gaat naar krachtbronnen waarmee u verder kunt komen, zorg er dan voor dat u uitkomt bij die ene die het weldadigst is, de vette koe die u lange tijd van melk zal kunnen voorzien.

  Wet 24 - Speel de volmaakte hoveling

  De volmaakte hoveling gedijt in een wereld waar alles om macht en politieke behendigheid draait.
  Hij beheerst de kunst der slinksheid : hij vleit, buigt voor meerderen en oefent op de meest dubbelzinnige en minzame wijze macht uit over anderen.
  Leer de wetten van het hovelingschap en pas ze toe en uw carriŽre aan het hof zal geen grenzen kennen.

  Wet 25 - Herschep uzelf

  Accepteer niet de rollen die de maatschappij u opdringt.
  Herschep uzelf door u een nieuwe identiteit aan te meten, een die de aandacht trekt en uw publiek nooit gaat vervelen.
  Wees de baas over uw eigen imago, laat anderen dit niet voor u bepalen.
  Neem verfijnde theatrale kneepjes op in uw arsenaal van gebaren en gedragingen in het openbaar : uw macht neemt daardoor toe en uw persoonlijkheid krijgt een extra dimensie.

  Wet 26 - Houd uw handen schoon

  U dient het toonbeeld te zijn van welopgevoedheid en van efficiŽnt optreden.
  U loopt niet rond met handen vuil van fouten en blunders.
  Houd dat ook zo en laat anderen de kolen voor u uit het vuur halen, zodat uw eigen handen schoon blijven en u ze zelfs niet in onschuld hoeft te wassen.

  Wet 27 - Mensen lopen graag gedwee achter het vaandel aan - maak daar gebruik van

  Mensen hebben veelal een sterk verlangen om ergens in te geloven.
  Maak van dat verlangen gebruik en geef ze een zaak waarvoor ze kunnen strijden, verschaf ze een nieuw geloof.
  Houd uw woorden vaag maar vol belofte : leg sterker de nadruk op enthousiasme dan op rationaliteit en helder denken.
  Verschaf uw nieuwe discipelen een ritueel, vraag ze offers voor u te brengen.
  In een tijdsgewricht zonder georganiseerde religies en grote geesten zal uw nieuwe geloof u ongekende macht verlenen.

  Wet 28 - Treed doortastend op

  Als u niet zeker bent van bepaalde te nemen stappen, neem ze dan niet.
  Uw twijfel en aarzeling zullen u in uw handelen belemmeren.
  Aarzeling is gevaarlijk : het is beter resoluut op te treden.
  Fouten die ontstaan door uw doortastendheid zijn te verhelpen met nog meer doortastendheid.
  Iedereen bewondert doortastendheid, niemand respecteert wankelmoedigheid.

  Wet 29 - Overweeg en heroverweeg alles tot en met de laatste stap

  Alles komt op het resultaat aan.
  Plan alles tot het eind, hou rekening met alle mogelijke gevolgen, hindernissen en grillen van het lot die uw harde werken teniet kunnen doen, want dan gaan anderen met de eer strijken.
  Door alles goed te overdenken zult u niet worden overvallen door de dingen die gebeuren en zult u weten wanneer u zich in moet houden.
  Leid vrouwe Fortuna met zachte hand en probeer de toekomst vast te leggen door ver vooruit te zien.

  Wet 30 - Wek de indruk dat alles u moeiteloos afgaat

  Uw handelingen moeten natuurlijk lijken en met gemak uitgevoerd.
  Alle zwoegen en sloven dat erin gaat zitten en alle slimme foefjes moeten verborgen blijven.
  Als u iets doet, laat het dan moeiteloos lijken, alsof u tot nog veel meer in staat bent.
  Bied weerstand aan de verleiding te laten zien hoe hard u werkt - het werpt alleen maar vragen op.
  Leer niemand uw trucs of ze zullen tegen u worden gebruikt.

  Wet 31 - Houd uw mogelijkheden voor u en laat anderen spelen met de kaarten die u geeft

  Het beste bedrog is het bedrog dat anderen schijnbaar een keuze laat : uw slachtoffers hebben het idee dat ze de situatie beheersen, maar ze zijn uw marionetten.
  Geef anderen een keuze die altijd in uw voordeel werkt.
  Dwing hen keuzes te maken tussen het minste van twee kwaden, die beide uw zaak dienen.
  Zet hen op de hoorns van een dilemma : ze worden erop gespietst zodra ze zich bewegen.

  Wet 32 - Bespeel de fantasie van de ander

  De waarheid wordt vaak gemeden omdat zij lelijk en onplezierig is.
  Doe nooit een beroep op waarheid en realiteit, tenzij u voorbereid bent.
  Op de woede die u zich met uw ontluistering op de hals haalt.
  Het leven is zo hard en ontgoochelend dat mensen die een romance in elkaar knutselen of een fantasiebeeld oproepen, fungeren als oases in een woestijn : iedereen dromt om hen heen.
  Er schuilt veel macht in het bespelen van de fantasie van de massa.

  Wet 33 - Zoek voor de ander de duimschroef die hem past

  Iedereen heeft een zwakke plek, een bres in de vestingmuur.
  Die zwakke plek is meestal een onzekerheid, een onbeheersbare emotie of behoefte; het kan ook een stiekem pleziertje zijn.
  Hoe dan ook, eenmaal gevonden is het een duimschroef die u tot uw voordeel kunt aandraaien.

  Wet 34 - Wees op uw eigen manier koninklijk, gedraag u vorstelijk om ook vorstelijk bejegend te worden

  De manier waarop u zich gedraagt, bepaalt vaak hoe u zelf wordt behandeld; als u vulgair of ordinair overkomt, zal men u op den duur niet respecteren.
  Immers, een koning respecteert zichzelf en inspireert anderen tot hetzelfde gevoel.
  Door vorstelijk en vol vertrouwen in uw macht te handelen, lijkt het alsof u zichzelf voorbestemt om een kroon te dragen.

  Wet 35 - Bekwaam u in de kunst het juiste ogenblik te kiezen

  Laat nooit merken dat u haast hebt : haast doet vermoeden dat u geen baas bent over de tijd en verraadt gebrek aan zelfbeheersing.
  Doe altijd net alsof u geduld hebt, alsof u weet dat voor u uiteindelijk alles keurig op zijn pootjes terecht zal komen.
  Ontwikkel u tot een goed detective waar het het juiste moment betreft : de geest van de tijd mag u niet ontgaan, speur naar trends die u macht zullen doen toevallen.
  Leer u op de achtergrond te houden als de tijd nog niet rijp is en razendsnel toe te slaan als hij daar is.

  Wet 36 - Minacht wat u niet kunt krijgen, negeer het, dat is de beste wraak

  Door een onbeduidend probleem serieus te nemen verleent u het bestaansrecht en geloofwaardigheid.
  Hoe meer aandacht u aan een vijand schenkt, hoe sterker u hem maakt en als u een kleine fout probeert te herstellen, wordt het er vaak niet beter op en loopt u in de gaten.
  Het is soms maar het best de dingen te laten voor wat ze zijn.
  Als er iets is dat u graag zou willen, maar niet kunt krijgen, leg er dan minachting voor aan de dag.
  Naarmate u minder interesse toont, wordt de indruk die u maakt glorieuzer.

  Wet 37 - Zet een fascinerend spektakel op touw

  Veel tamtam en grote symbolische gebaren scheppen een aura van macht - niemand blijft er onverschillig onder : met grote spektakelstukken voor de mensen om u heen, met veel boeiende beelden en opvallende symbolen, vergroot u uw uitstraling.
  GeÔmponeerd door de opzienbarende taferelen zal niemand zien wat u eigenlijk aan het doen bent.

  Wet 38 - Denk wat u wilt, maar gedraag u als de anderen

  Als u zich erop voor laat staan tegen de tijdgeest in te gaan en met uw onconventionele ideeŽn en onorthodoxe methoden goede sier wilt maken, zullen mensen denken dat u alleen maar om aandacht vraagt en op hen neerkijkt.
  Ze zullen een manier vinden om u ervoor te straffen.
  Het is veel veiliger op te gaan in het gewoel en u ermee te voeden.
  Deel uw originele ideeŽn alleen met ruimdenkende vrienden en met mensen die uw bijzondere gaven kunnen waarderen.

  Wet 39 - Roer in het water als u vis wilt vangen

  Woede en emotie zijn strategisch contraproductief.
  Zorg ervoor dat u zelf altijd kalm en objectief blijft.
  Maar wie erin slaagt zijn tegenstanders boos te krijgen terwijl hij zelf kalm blijft, is beslist in het voordeel.
  Breng uw vijanden uit balans : zoek de zwakke plek in hun ijdelheid, jaag hen op stangen en u hebt de touwtjes in handen.

  Wet 40 - Versmaad de gratis lunch

  Wat gratis wordt aangeboden is gevaarlijk.
  Achter zo 'n geste steekt meestal iets verdachts of een verplichting die op een later tijdstip nagekomen zal moeten worden.
  Wat iets waard is, is het betalen waard.
  Wie voor zichzelf betaalt, blijven verplichting, schuld en bedrog bespaard.
  Vaak is het ook verstandig de volle prijs te betalen - voortreffelijkheid gaat niet op een koopje.
  Wees royaal met uw geld, laat het rollen, want gulheid is een teken van macht en trekt macht aan.

  Wet 41 - Treed niet in de voetsporen van een illustere voorganger

  Wat eerst komt lijkt altijd beter en origineler dan wat erop volgt.
  Als u een groot man opvolgt of een beroemde ouder hebt, zult u dubbel zoveel moeten presteren om die voorbij te streven.
  Laat u niet in hun schaduw wegdrukken, laat u niet opsluiten in een verleden dat u niet zelf hebt gecreŽerd : vestig uw eigen reputatie en persoonlijkheid door van koers te veranderen.
  Jaag uw dominerende vader over de kling, bezoedel zijn nalatenschap en verover macht door op uw eigen manier uit te blinken.

  Wet 42 - Sla de herder en de kudde valt uiteen

  Moeilijkheden kunnen vaak teruggevoerd worden op ťťn enkel krachtig individu - de stokebrand, de arrogante ondergeschikte, de sfeerverpester.
  Krijgen zulke mensen de ruimte, dan sleuren ze anderen mee.
  Wacht niet tot de problemen die zij veroorzaken uit de pan rijzen, ga niet met hen praten : ze zijn ongeneeslijk.
  Keer hun invloed door hen te isoleren of te verwijderen.
  Tref de bron van de problemen en de kudde valt uiteen.

  Wet 43 - Bewerk hart en geest van de mensen

  Dwang roept een reactie op die zich uiteindelijk tegen u zal keren.
  U moet anderen zover zien te krijgen dat zij u uit zichzelf tegemoet willen komen.
  Iemand die u zo hebt verleid, wordt een loyale marionet.
  En de manier om anderen te verleiden is in te spelen op hun individuele aard en hun zwakheden.
  Bewerk weerspannigen door op hun gevoelens te werken, op wat hun dierbaar is en op wat zij vrezen.
  Negeer de harten en geesten van anderen en zij zullen u gaan haten.

  Wet 44 - Maak uw tegenstander machteloos en razend met het spiegeleffect

  Een spiegel reflecteert de werkelijkheid, maar is ook het volmaakte instrument om te misleiden : als u uw vijanden weerspiegelt, precies doet wat zij doen, zullen ze nooit uw strategie kunnen peilen.
  Met spiegel effect zet u hen voor gek, u vernedert hen, verleidt hen tot al te drieste stappen.
  Door hun psyche een spiegel voor te houden, verleidt u hen met de illusie dat u hun waarden deelt; door hun daden te spiegelen, leert u hun een les.
  Weinigen zijn bestand tegen dit spiegeleffect.

  Wet 45 - Predik de noodzaak tot verandering, maar hervorm niet te veel ineens

  Op abstract niveau begrijpt iedereen doorgaans wel de noodzaak tot verandering, maar als het erop aankomt is de mens een gewoontedier.
  Te veel vernieuwing is traumatisch en zal tot opstandigheid leiden.
  Als u pas een machtspositie bekleedt of een buitenstaander bent die een machtsbasis probeert te leggen, doe dan alsof u de oude manier om de dingen te doen respecteert.
  Als verandering noodzakelijk is, doe die dan voorkomen als een gematigde verbetering ten opzichte van vroeger.

  Wet 46 - Wek nooit de schijn volmaakt te zijn

  Beter lijken dan anderen is altijd gevaarlijk, maar het gevaarlijkst van alles is de indruk wekken dat u geen fouten of zwakheden hebt.
  Afgunst creŽert stille vijanden.
  Het is verstandig af en toe tekortkomingen te tonen en onschuldige ondeugden te bekennen om afgunst te onderdrukken en menselijker en toegankelijker te lijken.
  Alleen goden en doden kunnen ongestraft volmaakt lijken.

  Wet 47 - Schiet uw doel niet voorbij, weet van ophouden

  Het moment van de overwinning is vaak tevens het moment van het grootste gevaar.
  In de roes van de overwinning kunnen arrogantie en overdreven zelfvertrouwen u voorbij het doel drijven waarop u mikte en door te ver te gaan maakt u meer vijanden dan u aankunt.
  Laat het succes u niet naar het hoofd stijgen.
  Er is geen alternatief voor strategie en zorgvuldige planning.
  Stel een doel en wanneer u het bereikt, stop dan.

  Wet 48 - Word vormloos

  Wie een vorm kiest door een helder plan te hanteren, stelt zich bloot aan aanvallen.
  Blijf liever buigzaam en in beweging in plaats van een vorm aan te nemen die uw vijand houvast biedt.
  Accepteer het feit dat niets zeker, dat geen wet onwrikbaar is.
  De beste manier om u te beschermen is vormloos en vloeibaar te zijn als water gok nooit op bestendigheid.
  Alles verandert.

  Cfr. :
  -
  http://www.bol.com/nl/p/boeken/de-48-wetten-van-de-macht/1001004002603030/index.html
  -
  http://www.alforto.nl/index.html?macht.html
  Manipuleren kun je leren
  - Controle over anderen en jezelf -

  Frank van Marwijk - Haystack, Uitgeverij, december 2008 Ė ISBN10 : 9077881492 / ISBN13 : 9789077881491

  Ken jij ook het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd ?
  Komt je boodschap niet altijd over ?
  Dan wordt het tijd om beter te leren manipuleren !

  Ontwikkel meer zelfvertrouwen en controle over alledaagse situaties door je te verdiepen in de subtiele geheimen van lichaamstaal.
  Ontdek hoe je meer bereikt in zakelijke en persoonlijke relaties.

  Leer hoe je :

  een goede eerste indruk maakt

 • natuurlijk zelfvertrouwen uitstraalt
 • de aandacht krijgt die je verdient
 • veel waardering ontvangt
 • alles bij anderen gedaan krijgt.

  Frank van Marwijk is Nederlands bekendste lichaamstaalexpert (cfr. : http://www.lichaamstaal.nl/ -).
  Zijn kennis van sociaalpsychologische inzichten combineert hij met scherpe observaties uit de praktijk.

  Cfr. : http://www.bol.com/nl/p/boeken/manipuleren-kun-je-leren/1001004006164904/index.html
  Macht zonder woorden

  Frank van Marwijk - De taal die iedereen spreekt - © Bodycom Lichaamscommunicatie


  BeÔnvloeding door communicatie

  In aanwezigheid van andere mensen communiceren wij voortdurend.
  Bewust, maar ook onbewust presenteren we non-stop onze gedachten en gevoelens aan anderen.
  Op hun beurt reageren zij daar weer op.
  We delen inhoudelijke informatie en op hetzelfde moment geven we ook boodschappen waarmee we onze relatie met de ander definiŽren.
  Steeds communiceren we tegelijkertijd op twee niveau's.
  Bij de communicatie op inhoudsniveau gaat het om het overdragen van concrete inhoudelijke informatie.
  Op betrekkingsniveau gaat het er om hoe een boodschap moet worden opgevat en hoe de verhoudingen zijn tussen de betrokkenen in een relatie.
  De invloed die mensen op elkaar uitoefenen speelt zich vooral af op het betrekkingsniveau van de communicatie.

  Wederzijdse beÔnvloeding

  Communicatie verloopt in twee richtingen en steeds is daarbij sprake van wederzijdse beÔnvloeding.
  Door iets te zeggen, maar ook alleen al door aanwezigheid en gedrag veroorzaken mensen reacties en veranderingen bij elkaar.
  Deze reacties en veranderingen worden niet altijd en door iedereen met voorbedachte rade nagestreefd.
  Onbewust ja-knikken als iemand iets vertelt heeft bijvoorbeeld een stimulerend effect en nodigt de ander uit om verder te spreken.

  Macht

  Als mensen doelbewust het vermogen aanwenden om anderen te beÔnvloeden vanwege hun eigen voordeel wordt hiervoor de term macht gebruikt.
  Als deze anderen zich niet bewust zijn van de macht die mensen op hen uitoefenen, spreken we van 'manipulatie'.
  Als er gesproken wordt over macht wordt meestal de controle over anderen bedoeld.
  Een persoon met macht heeft iets te zeggen over andere mensen.
  Het woord macht kan nog in verschillende andere betekenissen gebruikt worden, maar in deze site over non-verbale communicatie willen we het accent leggen op macht in de relationele sfeer.
  Vaak wordt daarbij de klassieke definitie van Max Weber geciteerd : ďHet vermogen van mensen om anderen tot bepaalde vormen van gedrag te brengen overeenkomstig de eigen doeleinden. Ook als die anderen het er niet mee eens zijn of niet willenĒ.

  Machtsbronnen

  Met macht oefen je dus doelbewust invloed op een ander uit zodat hij of zij iets doet dat jou voordeel brengt.
  Deze macht is gebaseerd op een zekere vorm van overwicht.
  Mensen kunnen dit overwicht ontlenen aan verschillende machtsbronnen zoals geld, kennis, ervaring, postuur en fysieke kracht.
  Hierdoor lijken ze meer, groter, sterker of belangrijker dan andere mensen en kunnen hiermee een bepaalde angst inboezemen.

  Macht door de persoonlijkheid

  Er zijn ook mensen die alleen al door hun persoonlijkheid macht kunnen uitoefenen.
  Daarbij spelen hun verbale vermogens uiteraard een rol, maar zeker ook de manier waarop ze zich door middel van hun lichaamstaal presenteren.
  Non-verbaal gedrag heeft in veel gevallen zelfs een grotere impact op anderen dan woorden.
  Hieronder geef ik een opsomming van aspecten van lichaamstaal waarmee iemand macht kan uitdrukken.
  Daarbij is het belangrijk te beseffen dat een enkel signaal soms nog niet zoveel zegt, maar dat de combinatie van verschillende uitingen in lichaamstaal vaak wel veelzeggend is.

  Houding

  "Ik heb soldaten in het douchehok ontzag zien tonen voor sergeants zonder te weten wat hun rang was. De sergeants slaagden erin door met hun houding een boodschap in lichaamstaal over te brengen waaruit duidelijk bleek wat ze waren" (Julius Fast : 'De taal van het lichaam' - Amsterdam Wetenschappelijke Uitgeverij n.v., 1971 Ė ISBN : 90 214 2725 7).

  Bij iemand die een dominante of superieure houding aanneemt, denken we misschien aan een persoon die statig rechtop staat met zijn schouders naar achteren.
  Hij heeft zijn hoofd opgeheven en steekt zijn kin vooruit zodat hij als het ware neerkijkt op de persoon die voor hem staat.
  Hij houdt zijn armen over elkaar waardoor zijn schouders omhoog komen, grijpt met opgerichte duimen zijn revers vast of plaatst zijn handen op zijn heupen om zijn prestigieuze voorkomen te benadrukken.
  Als hij zit strekt hij zich naar achteren en plaatst hij soms zijn beide handen achter zijn nek met de ellebogen naar buiten gericht.
  Deze houdingen maken zeker indruk op anderen.
  Toch kan iemand zijn superioriteit ook laten blijken door het aannemen van een nonchalante asymmetrische houding.
  In bijzijn van een mindere kan een vooraanstaande leidinggevende bijvoorbeeld een beetje onderuit hangen in zijn stoel, met zijn benen over elkaar geslagen.
  Hij kan als hij dat wil zelfs zijn benen op tafel leggen.
  Door deze houding geeft hij te kennen dat hij van de ander niets te vrezen heeft en dat hij geen verantwoording aan de ander hoeft af te leggen.
  De mindere zal op hetzelfde moment juist een symmetrische houding aannemen als teken van respect.

  Stem en ademhaling

  De stem heeft een belangrijke rol binnen machtsverhoudingen.
  Je kunt macht onder andere laten blijken door vergroten van stemvolume.
  Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we opnieuw bij de onderofficier uit het leger die tijdens de exercitie zijn gezag over zijn soldaten middels stemvolume laat blijken : ďGeef acht !Ē
  Ook een echtpaar dat ruzie heeft zal elkaar soms van hun gelijk willen overtuigen door steeds luider en ook steeds sneller te gaan spreken.
  In veel gevallen gaat zo'n discussie over in schreeuwen tegen elkaar.
  In het algemeen komt zo'n scheldpartij toch niet erg ten goede aan de communicatie.
  Iemand die schreeuwt is zeker niet beter te verstaan als de ander toch niet wil luisteren.
  Een gezagsdrager kan soms juist macht laten blijken door in bepaalde situaties, zoals tijdens een vergadering, rustig en met gedempte stem te spreken.
  Hierdoor dwingt hij anderen om goed naar hem te luisteren en ook de tijd te nemen voor wat hij wil vertellen.
  Om dezelfde reden maakt hij gebruik van spreekpauzes die soms lang kunnen duren.
  Ook door zijn kalme ademhaling kan de machtshebber overwicht laten blijken : "alles onder controle !".
  Een zucht of een kuchje die een stilte doorbreken kunnen zeer bepalend zijn voor het verdere verloop van een contact.

  Aanraking

  Iemand met macht mag een ander meer aanraken.
  Aanraking kan zeer bepalend zijn.
  Het beetpakken van de arm van een ander bijvoorbeeld, legt hem het zwijgen op en dwingt hem te luisteren.
  Ook beroepsmatige aanraking heeft bepaalde machtsaspecten waar niet iedereen altijd bij stilstaat : een verpleegkundige kan als troost een arm om een patiŽnt heenslaan.
  Andersom zou het niet gebruikelijk zijn als de patiŽnt de verpleegkundige op dezelfde manier zou troosten.
  Een docente mag een leerling best een aai over zijn bol geven als beloning voor zijn goede prestatie terwijl de leerling de lerares niet zomaar door de haren mag wrijven als blijk van waardering.
  Deze voorbeelden tonen aan dat dit soort aanrakingen plaatsvinden vanuit een bepaalde machtsverhouding : de ťťn mag de ander aanraken, maar de ander mag dat in dezelfde situatie niet !
  Of mensen elkaar mogen aanraken, wanneer en welke lichaamsdelen daarbij mogen worden aangeraakt is afhankelijk van verschillende factoren zoals : cultuur, situatie, onderlinge relatie en positie, leeftijdverschil en geslacht van beiden.
  Ongewenste intimiteit vindt plaats wanneer misbruik wordt gemaakt van een machtspositie.
  De persoon die wordt betast of anderszins wordt lastiggevallen, zal zich misschien nauwelijks verdedigen en ook geen melding maken van het voorval als hij/zij afhankelijk is van de machtspersoon.
  Via aanraking vinden ook allerlei andere vormen van fysiek geweld plaats om indruk op anderen te maken en als uiting van macht.

  Handdruk

  Een bijzondere vorm van aanraken is de handdruk en het zal je niet verbazen, ook door de manier waarop je een hand geeft kun je macht laten blijken.
  Veel mensen die een dominante of juist onderdanige hand geven zijn zich daar overigens maar nauwelijks van bewust.
  De dominante handdruk is steviger dan gemiddeld.
  Vaak is de arm gestrekt en is de hand zo gedraaid dat die iets bovenop die van de ander ligt.
  Sommige mensen pakken de hand van de ander met beide handen vast, evenals politici dat soms doen.
  Door deze manier van hand geven, hopen ze een goede indruk bij de ander te maken en daarmee hun machtspositie te vergroten.
  Zo'n handdruk kan misschien gevoelig overkomen tijdens een contact tussen goede bekenden, maar als deze manier van groeten bij vreemden wordt toegepast, wekt deze vaak wat achterdocht over de bedoelingen van de handgever.

  Gebaren

  Met zwierige gebaren toont een dirigent zijn gezag over een orkest.
  Andere mensen verstaan de kunst om met gebaren hun relaties te dirigeren.
  Door middel van gebaren kan een verschil in dominantie worden aangeven.
  Machtig gebaarvertoon zoals het met de vuist op tafel slaan, mag alleen worden toegepast door personen die hiertoe, vanwege de bestaande macht binnen de relatie, gerechtvaardigd zijn.
  Een kind zal dit binnen een gezin minder makkelijk kunnen doen dan een van de ouders.
  Andere gebaren kunnen op subtiele wijze de machtsverhouding binnen een relatie benadrukken.
  Als iemand met een priemende vinger ritmisch zijn woorden ondersteunt, benadrukt hij niet alleen de belangrijkheid van deze woorden, maar uit hij zich tevens in wel te verstane appellerende lichaamstaal : "nu moet je eens goed naar mij luisteren !".
  De woorden "ga zitten !" hebben een totaal verschillende betekenis, afhankelijk of ze worden ondersteund door een handgebaar met de handpalm omhoog of juist met de handpalm omlaag.
  In de eerste situatie wordt de ander uitgenodigd om plaats te nemen in het tweede geval betreft het eerder een opdracht.
  Een naar de stoel uitgestoken wijsvinger kan dezelfde zin tot een bevel maken.
  Macht wordt ook uitgedrukt door de hoeveelheid gebaren die iemand maakt en de bewegelijkheid daarvan.
  Een machtspersoon toont zich sterker als hij toont dat hij zijn zenuwen onder controle heeft.
  Hij presenteert zich dan krachtig naar anderen door zijn rust.
  Een machtspersoon maakt daarom weinig onnodige bewegingen en beperkt zijn gebaren tot het minimum.

  Gezichtsuitdrukking

  Verschillende gezichtsuitdrukkingen kunnen een zeer bepalend karakter hebben.
  Tijdens een vergadering kan de voorzitter een spreker de mond snoeren, alleen al door hem strak met een frons aan te kijken.
  Kinderen kunnen zo'n zelfde bestraffende blik van een ouder ook onmiskenbaar verstaan.
  Er kan ook andere mimiek worden gebruikt om macht te tonen.
  Met een korte glimlach, waarbij slechts je mond beweegt kun je een ander het signaal geven dat je zijn humor niet op prijs stelt.
  Door een vermoeide blik en opgeblazen wangen en een zucht laat je de ander je verveling blijken.
  Peuters uitten hun macht met een pruillip : "pas op of ik ga huilen !".

  Oogcontact

  Al van onze ouders leerden we dat aankijken tijdens een gesprek met een ander getuigt van beleefdheid en respect.
  In de praktijk blijkt het echter niet altijd even makkelijk om een ander aan te kijken.
  De blik van de ander kan erg op onze zenuwen werken.
  Voor een groot deel heeft dat te maken met de machtsaspecten die vergezeld gaan met oogcontact.
  In enkele spreekwoorden wordt al verduidelijkt hoe de manier waarop iemand naar ons kijkt en de manier waarop wij deze blik beantwoorden bepalend kan zijn voor de onderling machtsverhouding : "hij keek op mij neer", "ik keek naar hem op".
  De blik van hoog naar laag is dus kleinerend terwijl de blik van laag naar hoog de ander op een voetstuk plaatst.
  De stand van je hoofd speelt daarbij ook een voorname rol.
  Door aankijken en wegkijken wordt normaliter het verloop van een contact gereguleerd.
  Aankijken bepaalt of een gesprek zal plaatsvinden en hoe de gespreksduur is verdeeld.
  Iemand langer en strakker aankijken dan in een bepaalde situatie gebruikelijk is (staren) kan ook als machtsbron worden gebruikt.
  Ook door het juist negeren van oogcontact kan iemand zijn machtsstatus benadrukken.
  Bijvoorbeeld terwijl je binnenkomt in de kamer van je directeur blijft hij nog even verdiept in zijn leeswerk alvorens hij je aankijkt.

  Afstand

  ďHoe vol het gebied waarin we leven ook is, we handhaven een zone of territoir om ons heen - een onschendbaar gebied dat we voor onszelf proberen te houden.
  Hoe we dit gebied verdedigen en hoe we reageren als iemand erin doordringt en how we ons in andere zones begeven, kan worden opgetekend en in veel gevallen constructief worden benut
  Ē. (Julius Fast - 'De taal van het lichaam')

  Machtshebbers hebben een grotere persoonlijke ruimte om zich heen.
  De machtshebber bepaalt hoe anderen daarin mogen toetreden.
  Andersom is het een machtshebber, bijvoorbeeld de chef, toegestaan om naar gelieve altijd tot de persoonlijke en zelfs de intieme zone van een werknemer toe te treden.

  Plaats

  Net als dieren hebben mensen territoriumgedrag.
  Ze hechten zich aan vaste plaatsen die ze tegen indringers beschermen.
  De plaats die een werknemer inneemt geeft aan welke positie hij heeft binnen het bedrijf.
  Over het algemeen geldt hiervoor :
  - een eigen ruimte is beter dan gedeelde ruimte
  - veel ruimte (grote kamer) is beter dan weinig ruimte
  - een hoger gelegen plaats is beter dan een lager gelegen plaats
  - een plaats op een hoek is beter dan op het midden van een gang
  - gesloten is beter dan open (ramen)
  - dichter bij een belangrijk persoon is beter dan verder af.
  Ook de plaats binnen de ruimte, de grootte van het meubilair en de positie ten opzichte van de ingang zijn bepalend.
  Je kunt beter een positie met het gezicht naar de deur innemen dan een positie met je rug naar de deur.

  Doen

  Binnen een relatie kan gedrag een betekenis hebben die de onderlinge machtsverhouding benadrukt.
  Klassiek is het voorbeeld van een man die na zijn werk op de bank ploft en zich zwijgzaam achter de krant verhult.
  In communicatieve zin geeft hij daarmee te kennen : "ik heb hard gewerkt en nu behoefte aan rust; ik heb het recht om dit te doen."
  De vrouw antwoordt door vanuit de keuken een geluid van kletterend serviesgoed te laten horen : "ik heb ook de hele dag gewerkt en ben nu nog steeds bezig; jij mag ook wel eens wat doen !"
  Aan de manier waarop twee mensen zich gezamenlijk presenteren, kun je soms zien wie van beiden in deze situatie de macht heeft.
  Degene die de verhoudingen bepaalt loopt vaak voorop, voert het woord en neemt meer initiatieven.
  Dit hoeft overigens niet steeds dezelfde persoon te zijn.
  De macht binnen een relatie kan wisselen per gelegenheid.

  "Vanzelfsprekende" opdrachten in lichaamstaal

  Vaak hoeft er door een machtsdrager maar weinig gedaan te worden om op non-verbale wijze zijn wensen te presenteren en uitgevoerd te krijgen.
  Hij gaat daarbij uit van een zekere vanzelfsprekendheid, dat op zijn teken iets door de ander gedaan wordt.
  Een chirurg kan van de operatieassistente verwachten dat zij op een bepaalde manier een scalpel aanreikt als hij zijn hand opheft.
  Een accountant kan er van uitgaan dat zijn secretaresse de artikelen die hij zwijgzaam op haar bureau deponeert voor hem uittypt.
  Binnen een werksituatie kunnen dergelijke vanzelfsprekendheden een zinvolle functie hebben.
  Soms bestaan er binnen persoonlijke relaties ook van dergelijke vanzelfsprekendheden.
  In sommige gezinnen is bijvoorbeeld wijzen over de eettafel of knippen met de vingers voldoende om de boter in jouw richting te doen komen.
  Een arm om je schouder kan een niet mis te verstaan teken zijn dat je partner seks met je wil.
  Ook hier is sprake van een machtsverhouding.
  Probeer binnen jouw eigen relaties steeds alert te zijn op dit soort signalen en onderzoek wat ze voor jou betekenen.

  Sancties of straf

  Dreigen met sancties of straf kan een machtspositie ondersteunen.
  Het aparte is dat zo'n sanctie in werkelijkheid vaak niet eens uitgevoerd hoeft te worden, om effect te hebben.
  De dreiging ermee, bijvoorbeeld door middel van een verwijtende blik of een opgestoken vinger, is vaak al voldoende.
  Soms bedenkt de ander daar zelfs straf bij die hem mogelijkerwijs boven het hoofd hangt.
  Voor de sancties zelf wordt vaak ook lichaamstaal gebruikt.
  Dit zijn niet altijd lijfelijke straffen zoals een 'draai om de oren' of een aframmeling, maar ook het vermijden van oogcontact (negeren) of langdurig zwijgen kunnen als straf ervaren worden.

  Cfr. : http://www.lichaamstaal.nl/macht.html 


 • 21-02-2009 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neuraaltherapie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   
   

  Cfr. : http://www.amazon.com/Atlas-Neural-Therapy-Local-Anesthetics/dp/158890105X 


                             Neuraaltherapie


  1. - Neuraaltherapie


  1.1 - Wat is neuraaltherapie ?

  Neuraaltherapie is het therapeutisch gebruik van een lokaal verdovingsmiddel, meestal procaine (cfr. : http://www.tigweb.nl/TIG20_3_04_Hahn_Godeffroy.pdf -).
  Procaine bezit de structuur van bijna alle geneesmiddelen-groepen.
  Het wordt ingespoten op welbepaalde plaatsen in het lichaam.

  Er zijn twee grote manieren waarop neuraaltherapie wordt toegepast : de plaatselijke neuraaltherapie en de stoorveldtherapie (de stoorveldtherapie vormt de basis van de neuraaltherapie).

  In 1925 publiceerden twee Duitse broers, Ferdinand en Walter Huneke, voor het eerst dat een injectie met een lokaal anestheticum een effect kon hebben op andere delen van het lichaam.
  Jaren later ondervond Ferdinand dat, wanneer hij een vrouw een injectie in haar been gaf wegens pÓjn aldaar, haar schouderpijn eveneens verdween.
  Het begrip 'stoorveld' was geboren.

  Het autonoom of zelfstandig zenuwstelsel is het onbewuste deel van ons zenuwstelsel, welke de functies van al onze organen regelt.
  Elke verstoring binnen dit zenuwstelsel veroorzaakt een stoorveld en kan leiden tot verschillende aandoeningen

  Elk litteken en elke chronische ontsteking kan een stoorveld zijn.
  Een aktief stoorveld veroorzaakt geen plaatselijke pijn, maar lokt pijn en dysfunctie elders in het lichaam uit.
  Een haard is een litteken of chronische ontsteking waarvan de stoorveldfunctie slechts door een ingreep kan verwijderd worden.
  Haarden komen vooral voor in het mond-kaak-gebied.

  Samenwerking van een neuraaltherapeut met een neuraaltherapeutisch tandarts is daarom essentieel (cfr. ook : http://www.natuurarts.nl/downloads/nvnrfolder.pdf -).

  Plaatselijke neuraaltherapie doet een beroep op de farmacodynamische eigenschappen van procaine, stoorveld-therapie beÔnvloedt het basis-bioregulatie-systeem.
  Omdat stoorveld-therapie een beroep doet op het regulatievermogen van het lichaam, behoort neuraaltherapie tot de natuurgeneeswijzen.
  Neuraaltherapie aan autonome zenuwstrengen kan zowel plaatselijke effecten hebben als stoorvelden elimineren.

  Het basis-bioregulatie-systeem bestaat uit de extra-cellulaire ruimte met haar matrix en de vrije zenuw-uiteinden van het autonome zenuwstelsel.

  In het beste geval ontstaat na het aanspuiten van een stoorveld een secondenfenomeen : het onmiddellijk en definitief verdwijnen van pijn en dysfunctie.
  In het slechtste geval is er regulatiestarheid.
  Regulatiestarheid wordt behandeld met biomodulatie (biomodulatie kan latente stoorvelden provoceren).
  De voornaamste biomodulator is ozontherapie.

  Ozontherapie
  Ozontherapie
  is een medische behandeling, waarbij we ozongas direct of indirect op het lichaam laten inwerken.
  Ozongas is een in de dampkring aanwezig gas wat in hogere luchtlagen ontstaat doordat de ultraviolette straling van de zon inwerkt op de in de dampkring aanwezige zuurstof.
  Ook tijdens de bliksemontladingen bij onweer wordt ozongas gevormd uit in de lucht aanwezige zuurstof.
  Het ozongas wat we bij de therapie gebruiken wordt gemaakt in een toestel waarin zuurstof in contact wordt gebracht met elektrische hoogspanning.
  Ozongas kunnen we beschouwen als zuurstof waar extra energie aan toegevoegd is.
  Mogelijk is het effect van de therapie voor een deel verklaarbaar doordat deze extra energie aan het lichaam wordt afgegeven.
  De meest toegepaste ozonbehandelmethode is de zogenaamde 'grote-eigenbloed-behandeling'.
  Hierbij wordt via een prik in een ader 100 of 200 ml bloed opgevangen in een steriele, luchtledige fles, waarin zich een ontstollingsmiddel bevindt.
  Vervolgens wordt ozongas aan het bloed toegevoegd.
  Daarna wordt het bloed door middel van een infuus weer teruggegeven aan de patiŽnt.
  Via het bloed circuleert de ozon vervolgens door het hele lichaam.
  De behandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en kan 1 of 2 x per week worden gedaan.
  Tussen de 2 en 6 behandelingen zijn nodig om effecten te krijgen.
  Soms wordt de behandeling gecombineerd met het intraveneus toedienen van vitamines en magnesium sulfaat.
  Hierdoor worden de effecten van de behandeling versterkt.
  Bij andere ozonbehandelingen gebruiken we andere toedieningwegen, bijvoorbeeld via de darm, via de huid, via onderhuidse injecties,via het mondslijmvlies enz..
  Cfr. :
  http://www.ozontherapie.nl/

  Een neuraaltherapeutische behandeling wordt meestal uitgevoerd in een bepaalde volgorde :

  • plaatselijke neuraaltherapie

  • stoorveld-therapie

  • biomodulatie

  • gecombineerde plaatselijke en stoorveld-therapie.


  1.2 - Wat is het doel van neuraaltherapie ?

  Het doel van neuraaltherapie is om deze stoorvelden te deblokkeren, om alzo energie naar alle cellen te laten vloeien en zo de biologische energie te helpen regelen.
  Eens de cellen hun normale electrische activiteit herwonnen hebben, kunnen deze toxische stoffen, die door deze verstoring opgeslagen zijn, terug afgeven en terug normaal beginnen functioneren.


  1.3 - Wat zijn de indicaties voor Neuraaltherapie ?

  Pijn en dysfunctie zijn indicatie voor neuraaltherapie.
  Alle pijnen en dysfuncties zonder lokaal anatoompathologisch substraat zijn indicatie voor stoorveld-therapie.

  • Oorzakelijk - Verstoringen of ziektes, die door Neuraaltherapie alleen of in kombinatie met bijkomende therapiŽn (fysio-, psychotherapie, chirurgische en dieet- maatregelen) definitief kunnen genezen worden.
   Het gaat hier voornamelijk over functionele stoornissen zonder relevante orgaanveranderingen.

  • Symptomatisch - Neuraaltherapie als aanvullende of stabiliserende therapie bij bestaande morfologische orgaanveranderingen om zo de levenkwaliteit te verbeteren, de werking te verbeteren of medicamenten af te bouwen.

  Hoofd
  - migraine
  - spanningshoofdpijn
  - neuralgische hoodpijn: trigeminus-, occipitalisneuralgie.

  Oogziekten
  - conjunktivitis, -iritis
  - vasomotorische storingen
  - storingen der ooglidmotoriek
  - glaucoom.

  Neusziekten
  - vasomotorische rhinitis
  - gestoorde neusdoorgankelijkheid
  - sinusitis.

  Oorziekten
  - otitis
  - secundaire tinnitus
  - oorsuizen
  - gehoorstoornissen.

  Ziekten van de mond
  - chronische tonsillitis
  - sialadenitis
  - funktionele stemstoringen( heesheid, hyoidtendopathie)
  - slikstoornissen.

  Tandziekten
  - niet levensvatbare tanden en gevolgen
  - kaakgewrichtproblemen.

  Hals
  - schildklierproblemen.

  Borstkas
  - functionele hartproblemen
  - functionele storingen van de ademhaling.

  Buik
  - functionele stoornissen van de bovenbuik(maagontsteking, lever-galwegenproblemen, exocriene pranceasproblemen)
  - darmproblemen op functionele of chronisch inflammatoire basis ( spastisch colon, chronische appendicitis, ziekte van Crohn).

  Kleinbekken problemen
  - functionele blaasstoornissen, chronische ontstekingen van de urinewegen
  - dysfunctie en chronische ontstekingen van geslachtsorganen, zowel vrouwelijk als mannelijk.

  Ziekten van het bewegingsapparaat
  - ruggegraat
  - ledematen : functionele ziekten van de ledematen, myofunctionele ziekten in de zin van tonisch-algisch-pseudoradiculaire syndromen als gevolg van trauma's of in het kader van een stoorveld - morfologische ziekten van gewrichten al gevolg van trauma's, arthrotische of inflammatoiore veranderingen, fantoompijn, SŁdeck-syndroom
  - functionele stoornissen : cervicobrachialissyndroom, lumbalgie, sacralgie etc.
  - morfologische ziekten : van de wervelzuil, discopathie, vertebrostenose, ziekten van de intervertrebrale en costovetebrale gewrichten.

  Vegetatieve dysfunctie
  - stoornissen van de warmteregeling, zweetsecretie, vasomotoriek = doorbloedingsstoornissen.

  Slaapstoornissen.

  Ondersteuning van menopauze.

  Allergische ziekten
  - rhino-conjunctivitis, asthma.

  Gestoorde wondheling
  - postoperatieve wonden, keloÔden, stricturen na verbrandingen, vaccinatielittekens.


  1.4 - Wat zijn de contra-indicaties voor neuraaltherapie ?

  Echte contra-indicaties voor neuraaltherapie zijn stoornissen in de bloedstolling, myasthenia gravis en allergie aan het lokaal anestheticum.
  Neuraaltherapie wordt niet toegepast bij iemand met panische angst voor injecties.
  Zij is meestal niet effectief bij psychiatrische stoornissen met uitzondering van depressie, bij erfelijke aandoeningen en maligniteiten.
  Tegen-aanwijzing voor inspuiting aan een cervicaal ganglion is bradycardie.

  Bezoek ook de homepage van 'Internationale medizinische Gesellschaft fŁr Neuraltherapie nach Huneke Ė Regulationstherapie' (IGNH) op : http://www.ignh.de/ -.


  1.5 - Besluit

  Neuraaltherapie is een regulatietherapie : zij normaliseert, door inspuiting van een lokaal anestheticum aan stoorvelden, aan zenuwbanen en aan ganglia, in het lichaamssegment van de klacht en in lichaamsvochten en/of door verwijderen van haarden met aangepaste voor- en nabehandeling, de functie van het vegetatieve systeem in de mate van het functioneel en anatomisch mogelijke.
  Hierdoor kan neuraaltherapie zowel preventief als curatief worden ingezet bij de holistische behandeling van de patiŽnt.

  Cfr. : http://www.drjds.be/neuraaltherapie.htm


  2. - Neuraaltherapie

  J. Hoogers, arts natuurgeneeskunde

  Neuraaltherapie is een krachtige behandelmethode voor vele ziektes en voor chronische pijnklachten.
  In Nederland is de therapie nog relatief onbekend, maar in Duitsland kunnen patiŽnten bij ťťn op de vier huisartsen terecht voor een neuraaltherapeutische behandeling.

  Een neuraaltherapeut gaat ervan uit dat het lichaam als ťťn geheel functioneert.
  Ziektes, ontstekingen of littekens beÔnvloeden dit functioneren en veroorzaken blokkades in het zenuwstelsel.
  Door deze blokkades te injecteren met een lokaal verdovingsmiddel zoals tandartsen gebruiken voor het verdoven van een kies, probeert een neuraaltherapeut het lichaam weer in balans te brengen.
  Neuraaltherapie wordt dan ook wel 'therapeutische lokaalanesthesie' Ė cfr. :
  http://www.hoogers.com/foldNEURAAL.htm - genoemd.
  Via een dun injectienaaldje worden kleine hoeveelheden lokale verdovingsvloeistof ingespoten op aangedane plaatsen of op plaatsen waar blokkeringen van het autonome zenuwstelsel bestaan.

  Neuraaltherapie zou onderwezen moeten worden in de artsenopleiding !


  2.1 - Wat is neuraaltherapie ?

  Via een dun injectienaaldje worden kleine hoeveelheden lokale verdovingsvloeistof ingespoten op
  aangedane plaatsen of op plaatsen waar blokkeringen van het autonome zenuwstelsel bestaan.

  Een neuraaltherapeutische behandeling richt zich op het autonome zenuwstelsel.
  Dit is het deel van ons zenuwstelsel dat buiten ons bewustzijn om werkt, zoals het regelen van de lichaamstemperatuur, hartslag en spijsvertering.
  Bij ontregeling van dit stelsel kunnen langdurig aanhoudende klachten en ziekten ontstaan.

  Soms begint een neuraaltherapeut met het injecteren van de pijnlijke plek zelf of op de plaats waar de pijn of de functiestoornis zich bevindt.
  Deze vorm van neuraaltherapie noemt men 'segmenttherapie' (cfr. :
  http://ruggespraak.web-log.nl/ruggespraak/2005/11/segmenttherapie_1.html -).
  Het lichaam is dan opgedeeld in segmenten die corresponderen met de zenuwbanen in het lichaam.
  Bij oorpijn bijvoorbeeld kijkt de therapeut naar het hele segment rondom het oor om de oorzaak
  van de klacht te vinden.

  Het kan ook voorkomen dat er een geheel andere plek in het lichaam verantwoordelijk is voor de pijn.
  Een neuraaltherapeut spreekt dan van een 'stoorveld'.
  Een stoorveld wordt veroorzaakt door beschadigd weefsel dat abnormale elektrische stroompjes afgeeft en op andere plaats in het lichaam klachten doet ontstaan.
  Hierbij moet gedacht worden aan littekenweefsel van een operatie of verwonding, resten van een keelontsteking, botbreuk of irriterende glassplinter onder de huid.
  Bij het injecteren van een anesthesie kan het stoorveld op slag verdwijnen, beter bekend als het 'secondenfenomeen'. Met ťťn enkele injectie is de pijn direct verdwenen.

  Secondenfenomeen
  Van een secondenfenomeen kan gesproken worden, wanneer aan de volgende voorwaarden worden voldaan :
  - alle door het stoorveld veroorzaakte klachten 100% verdwijnen
  - het secondefenomeen moet minstens 20 uur aanhouden bij een lichaamsstoorveld
  - bij volgende behandelingen moet de periode van klachtenvrijheid toenemen totdat de ziektesymptomen uiteindelijk verdwijnen.
  Cfr. :
  http://www.nmsmits.nl/scriptie/Neuraal-Dietvorst.pdf

  De verdovende stof waarmee een neuraaltherapeut injecties toedient is meestal het licht werkende locaalanaesticum procaÔne.
  Soms worden sterker werkende middelen gebruikt zoals bijvoorbeeld lidocaÔne, citanest of marcaÔne.
  Dergelijke injecties mogen alleen door deskundigen (artsen en tandartsen) worden toegediend.
  Hierdoor is de kans dat er verkeerd of te veel van de stof wordt geÔnjecteerd is miniem.
  Het verschil in het toebrengen van een lokale verdoving door een arts of door een neuraaltherapeut zit voornamelijk in het effect.
  Bij een Ďnormaleí verdoving is de patiŽnt slechts een half uur tot anderhalf uur verlost van de pijn.
  Maar bij het injecteren van een blokkering van het zenuwstelsel blijft de pijn minstens 24 uur weg.
  In het laatste geval hebben de injecties dus als therapie gewerkt.
  Geen enkele vorm van pijnbestrijding werkt op deze manier.

  Na de eerste behandeling blijven de klachten meestal een tot enkele dagen weg.
  De periode van verbetering wordt na ieder behandelsessie langer.
  Vaak zijn er vijf tot zes vervolgbehandelingen nodig voor het compleet verdwijnen van de klachten.
  Ook kan het mogelijk zijn dat oude pijnklachten of emoties tijdelijk opnieuw beleefd worden.
  In de meeste gevallen treedt er echter een algeheel gevoel van ontspanning op.


  2.2 - Waarbij helpt neuraaltherapie ?

  Neuraaltherapie is werkzaam bij hoofdpijn, duizeligheid, migraine, spierpijn, fibromyalgie, artrose, reuma, psoriasis, eczeem, colitis, posttraumatische dystrofie, hoge bloeddruk, depressies, angsten, vermoeidheid, ME, uitputting, burnout, koude handen en voeten enzovoort.
  Helaas is kanker niet te genezen met neuraaltherapie.

  De verbetering van gezondheid bij zovele ziektes is verklaarbaar doordat neuraaltherapie verbetering brengt van het functioneren van het volledige lichaam.
  Door de behandeling kan de lichaamsenergie weer gaan stromen en kan de energie en vitaliteit weer in het lichaam terugkeren.


  2.3 - Geschiedenis van de neuraaltherapie

  Neuraaltherapie komt oorspronkelijk uit Duitsland (cfr. : http://de.wikipedia.org/wiki/Neuraltherapie -), waar de gebroeders Ferdinand en Walter Huneke in 1925 per toeval de genezende werking van lokaalanesthesie ontdekten (cfr. ook : http://w-cair2.com/BBRS&Neuraal.pdf -).
  Hun zuster Katharina werd jarenlang door ernstige migraineaanvallen geplaagd.
  De broers, beide arts, wilden graag helpen en probeerden met alle middelen hun zus te genezen, maar steeds zonder succes.

  Bij een heftige migraine aanval in 1925 herinnerde Fredinand de tip van een collega.
  Het toenmalige reumamiddel atofanyl zou verlichtend werken bij migraine.
  Hij besloot het te proberen en spoot het middel in de ader van zijn zus.
  Op slag was Katharina van haar hevige hoofdpijn verlost.
  Dit mirakel is het begin van neuraaltherapie volgens Huneke (cfr. :
  http://www.nvnr.nl/downloads/uta-rehder-neuraaltherapie-verklaringsmodel.pdf -), die nu nog steeds gebruikt wordt.
  Deze ontdekking bleek later geheel aan het toeval te danken, want als de gebroeders Huneke eerst het opschrift van het flesje atofanyl hadden gelezen, hadden ze het middel nooit geÔnjecteerd in de ader van hun zus.
  Destijds werd namelijk aangenomen dat het injecteren van procaÔne direct in de aderen tot dodelijke verlammingsverschijnselen kon leiden.
  Aan deze variant atofanyl was procaÔne toegevoegd, om de pijn bij een injectie van de spier te verlichten.
  Voor inspuitingen van de ader waren er ampullen met uitsluitend atofanyl.
  Na afloop bleek het echter een gelukkige vergissing te zijn.
  De procaÔne was juist het verantwoordelijke bestanddeel voor de plotselinge genezing van Katharina.

  De gebroeders Huneke deden uitgebreid onderzoek naar de werking van procaÔne en publiceerden in 1928 de resultaten van hun onderzoek 'Unbekannte Fernwirkungen der Lokalanšsthesie' (Med. Welt 27, 1013-1014 (1928) - cfr. : http://www.tigweb.nl/TIG21-22_20_Lamers.pdf -).
  Hierdoor ontstond er ook grote belangstelling voor de behandelmethode in de rest van de wereld.
  Tegenwoordig zijn het vooral de Duitssprekende landen en Zuid Amerika waar neuraaltherapie grote navolging kent.
  Hier wordt de therapie geroemd voor haar ontelbare successen en ontlasting van de gezondheidszorg, omdat neuraaltherapie vooral inzetbaar is tegen vage pijnklachten.
  De reguliere gezondheidszorg heeft hier vaak geen antwoord op.
  Een huisarts of specialist kijkt vaak afzonderlijk naar klachten en legt geen verband met medische complicaties uit het verleden die nu op een geheel andere plek in het lichaam voor problemen kunnen zorgen.


  2.4 - Werkingsmechanisme van neuraaltherapie

  In en rond ons lichaam circuleren boodschappen en signalen vanuit alle locaties naar alle locaties binnen maar ook buiten ons lichaam.
  Het zijn grotere en kleinere pakketjes energie die hun weg moeten vinden door de diverse structuren van het lichaam heen.
  Als het (bind)weefsel en de organen minder doorgankelijk zijn voor deze energiepakketjes dan hebben we te doen met energie blokkeringen.
  Om de precieze werking van neuraaltherapie te begrijpen moet gekeken worden naar het bindweefsel oftewel het 'Basis Bio Regulatie Systeem' (BBRS).

  Basis bio regulatie systeem (BBRS)
  Hoe werkt de regulatie van ons lichaam ?
  De regulatie vindt plaats via het zachte bindweefsel en de vloeistof waarin deze ligt.
  Dit is in ons hele lichaam aanwezig en staat rechtstreeks in verbinding met grondweefsel elders.
  Dit zachte bindweefsel ligt tussen de cellen en bevalt ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel en is in volume ongeveer 3 x het volume van bloed dwz 18 liter !
  Dit grondweefsel is in feite voorgeschakeld en gaat als het ware vooraf aan de orgaancellen in ons lichaam.
  Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan !
  Niet alleen is dit ons grootste orgaan, maar het bevindt zich overal in het lichaam, het is overal aanwezig.
  Dit grond (regulatie) weefsel is de plaats waar de belangrijkste levensprocessen worden gereguleerd.
  En toch krijgt het nauwelijks de aandacht.
  Dit is het ' vergeten' orgaan.
  De elementaire processen als stofwisselling, doorbloeding, temperatuur, celademhaling, energiehuishouding en zuur-base-evenwicht vinden hier plaats.
  Verspreiding van informatie via het grondweefsel vind plaats door het hele lichaam, dit gebeurd door middel van neurotansmitters, metabole stoffen en immuuncellenen endocriene substanties.
  Bij een storing ergens in het mechanisme, worden in het (BBRS) grondsysteem de eerste maatregelen getroffen, zowel ter plekke als wel op afstand kan dit reageren doormiddel van prikkeling in dit systeem.
  Het basis bio regulatie systeem ofwel grondsysteem van Prof. Pischinger (histoloog / embyoloog instituut te Wenen) en Prof Heine (universiteit Written Duitsland) is een theoretisch model voor verschillende alternatieve geneeswijzen, met name de bio-elektrische therapiŽn/diagnostieken, mede uitgewerkt door de celbioloog dr.R.van WIJK (universiteit Utrecht) en medewerkers.
  Een goed funktionerend basis bio regulatie systeem is derhalve essentieel voor het handhaven van een de lichaamsgezondheid.
  Cfr. :
  http://www.bigro-health.nl/bbrs/hoofd.htm

  Dit basis bio regulatie systeem bevindt zich tussen alle cellen en zorgt dat alle afzonderlijke cellen met elkaar in contact staan.
  Zo reguleert het BBRS alle prikkeloverdracht en belangrijke lichaamsfuncties als temperatuurcontrole en stofwisseling.
  Ontstaat er ergens in het lichaam een probleem, dan zal het BBRS als eerste reageren.

  Omdat via het bindweefsel alle cellen met elkaar in contact staan, heeft een blokkade een negatieve uitwerking op de hele schakel.
  Bij het injecteren van een verdovende stof wordt als het ware de vicieuze cirkel van klachten doorbroken en krijgen de aangetaste cellen de kans zich te herstellen.

  De oorzaak van beschadigd bindweefsel ligt meestal in het medische verleden van een patiŽnt.
  Zo kan een litteken van een blindedarmoperatie jaren later verantwoordelijk zijn voor een geprikkelde darm of een ontstoken kies zorgen voor chronische hoofdpijn.
  Om mogelijke stoorvelden op te sporen kijkt een neuraaltherapeut uitgebreid naar de complicaties uit het medisch verleden van een patiŽnt, zoals : operaties (ŗlle, ook kleintjes), ongelukken, de toestand van het gebit, amandelen, oren, bijholten, darmstelsel en geslachtsorganen.

  Waarom littekenweefsel van een wond van jaren geleden ineens de oorzaak kan zijn voor klachten weet een neuraaltherapeut niet.
  Men veronderstelt dat het een gevolg is van een combinatie aan factoren.
  Zo zou een verzwakking van de weerstand het gevolg kunnen zijn van het ontstaan van een stoorveld uit een nooit goed genezen litteken.
  Ook zou het vaak verkeren in een omgeving met veel elektronische apparatuur, een ontstoken tand of kies, psychische factoren als verdriet, depressie, stress en burnout, steeds terugkerende virusinfecties, metalen vullingen en later ontstane littekens een reden kunnen zijn voor het opspelen van oude ontstekingen of verwondingen.


  2.5 - De patiŽntenfolder van Dr. J. Hoogers

  J. Hoogers is arts voor natuurgeneeswijzen.

  Iedere patiŽnt die in de praktijk met neuraaltherapie wordt behandeld, krijgt deze informatiefolder mee.

  U wordt behandeld met neuraaltherapie ofwel therapeutische lokaalanaestesie.
  Dit is een behandeling met injecties, met een middel dat ook wordt gebruikt om lokale verdoving te geven, zoals bijvoorbeeld bij de tandarts.
  Bij neuraaltherapiebehandeling wordt dit middel ingespoten op plaatsen waar het lichaam energieblokkades heeft opgebouwd.
  Als het lichaam een spanning of een emotie opneemt, blijft deze opgeslagen in het lichaam totdat deze weer uit het lichaam wordt ontladen.
  Als het lichaam de spanning vast wil houden, doet het lichaam dat door ter plaatse de spieren aan te spannen of het weefsel te verharden.
  Dit is een proces wat meestal onbewust gebeurt.

  Omdat onze omgeving en onze opvoeders vaak niet accepteren dat we emoties zoals bijvoorbeeld, verdriet, woede zorg of teleurstelling tonen, zetten we allerlei mechanismen in werking om deze emoties in ons lichaam vast te houden.
  Het resultaat is een volledig verstard lichaam vol met emoties.
  Ook fysiek geweld kan opgeslagen en vastgehouden worden in het lichaam.
  Het lichaam houdt blokkades in eerste instantie alleen vast door spieren te spannen.
  Echter als emoties langere tijd moeten worden vastgehouden heeft het lichaam mogelijkheden om de blokkade sterker te maken.
  Niet alleen spierweefsel maar alle andere weefsel kunnen mee gaan doen in het blokkeren van energie.
  Vooral van littekenweefsel is bekend dat het sterk blokkerend werkt op lichaamsenergie.
  Als we in ons lichaam vele blokkades hebben om spanning en emoties vast te houden heeft dit een sterk negatieve uitwerking op onze gezondheid.

  We zijn energetisch niet meer aanwezig in de geblokkeerd gebieden en we voelen deze plaatsen niet meer.
  In een later stadium voelen we deze plaatsen weer wel omdat ze ziek worden en daarom pijn gaan doen.
  De enige manier om ťcht gezond te worden is alsnog de oude, in het lichaam opgesloten spanningen en emoties los te laten.
  Vervolgens gaat de lichaamsenergie weer stromen en kan het lichaam een begin maken met het verwerven van gezondheid.

  Wat doet neuraal therapie ?

  Bij het toepassen van neuraaltherapie wordt door de arts gezocht naar plaatsen die blokkerend zijn voor lichaamsenergie.
  Vooral van littekens is bekend dat ze lichaamsenergie blokkeren, dus deze komen altijd in aanmerking voor behandeling.
  Ook is meestal een blokkade aanwezig in de tonsillen en het kaakgebied, ontstaan door vroegere keelontstekingen.
  Als deze plaatsen worden ingespoten met de lokale verdoving, worden de energie blokkades tijdelijk opgeheven.
  Er zijn vele theorieŽn die proberen te verklaren waarom neuraaltherapie werkt.
  De werking komt er in ieder geval op neer dat het lijkt alsof het lichaam, na de injectie, niet meer in staat is om op de behandelde plaats spanning vast te houden.
  De lichaamsenergie kan ter plaatse doorstromen.
  Vaak is het duidelijk merkbaar dat de spanning vrijkomt.
  Er treden vaak sterke reacties op: het hele lichaam gaat tintelen en een warme gloed gaat zich door het lichaam verplaatsen.
  Ook treden vaak emotionele ontladingen op.
  De meeste mensen voelen de eerste dagen na de behandeling een zeer sterke vermoeidheid.
  Een deel van de mensen ervaart hevige kou in het lichaam.
  Dit is een kou die altijd al aanwezig was, maar die nu pas voor het eerst door hen wordt waargenomen.
  Het is goed om deze signalen van het lichaam op te volgen de emoties de vrije loop te laten, door veel te rusten en/of warm te kleden en enkele keren per dag een warm bad of warme douche te nemen.

  Vaak geven we de injecties in het gebied van de tonsillen (amandelen), u hebt dan onmiddellijk na de behandeling warmere handen en voeten en u voelt dat uw spieren minder gespannen zijn.
  Het effect houdt de eerste keer meestal 1 dag aan.
  Ook is het mogelijk dat u pijnklachten of emoties van jaren geleden weer tijdelijk gaat voelen.
  Na enkele behandelingen treedt vaak een blijvend goede energiedoorstroming op met continu warme handen en voeten en een ontspannen gevoel.
  De neuraaltherapie is een veilige behandeling.
  Overgevoeligheid voor de lokale verdoving (procaine, lidocaine, citanest of marcaine) komt bijna niet voor.
  De injectie in de tonsillen geeft soms wat keelpijn; bij een op de 2000 patiŽnten zien we een keelontsteking optreden na 2 of 3 dagen waarvoor een antibiotica behandeling nodig is.
  PatiŽnten die bloedverdunners gebruiken kunnen ter plaatse een kleine bloeduitstorting krijgen.
  Indien U last van de behandeling zou krijgen en medisch advies nodig heeft kunt u mij bereiken op tel. : 06 53216865.

  Alternatieven
  Er zijn meerdere soorten behandelingen waardoor energie weer gaat stromen en stoorvelden worden opgeheven.
  Enkele voorbeelden zijn : acupunctuur, meridiaantherapie, moxa behandeling, shiatsu-massage, aromatherapie, bio-energetica en nog vele meer.
  Neuraaltherapie is, in vergelijking met andere therapieŽn een zeer krachtige behandeling.

  Cfr. : http://www.neuraaltherapie.nl/index.htm


  3. - Neuraaltherapie
   -
  Behandeling van pijn en functiestoornissen -

  Frederik Hendrik Wullink - Synthese Uitgeverij b.v., november 2002 Ė ISBN10 : 9060306414 / ISBN13 : 9789060306413

  Neuraaltherapie is in Nederland nog weinig bekend maar bijvoorbeeld in Duitsland kan men hiervoor bij 1 op de 4 huisartsen terecht.
  Neuraaltherapie werkt met stoorvelden in het lichaam die een meetbaar verhoogde elektrische spanning vertonen als gevolg van beschadigd lichaamsweefsel.
  Deze stoorvelden kunnen het neurovegetatieve stelsel ontregelen en zo op heel andere plaatsen in het lichaam tot klachten leiden.
  Zo kan bijvoorbeeld een litteken op de buik te maken hebben met ernstige heupklachten en als dan de neuraaltherapie het litteken op de buik behandelt, kan dat de heupklachten neutraliseren.
  Bij beschadigd lichaamsweefsel moet men niet alleen aan littekens denken maar ook aan bijvoorbeeld ontstekingen van amandelen, tandwortel, galblaas, oude botbreukvlakken, restjes van een ijzerinjectie, glas-of metaalsplintertjes onder de huid.

  Dr.F.H.Wullink werkt in zijn huisartsenpraktijk al jaren met de neuraaltherapie.
  Zijn boek 'Neuraaltherapie - Behandeling van pijn en functiestoornissen' is een informatieve presentatie van uitgangspunten en mogelijkheden van deze therapie en doet tevens verslag van behandelingen in zijn praktijk van o.a. hoofdpijn, artrose, oogziekten, erfelijke ziekten, psychische klachten, schrompelnier en Sudeck-dystrofie.
  Dr.Wullink is werkzaam in de Polikliniek voor Flebologie en Proctologie te Voorst/Zutphen.
  Hij schreef eerder o.a. een leerboek voor artsen en enkele patientenboekjes.


  Cfr. : http://www.bol.com/nl/p/boeken/neuraaltherapie/1001004001806497/index.html


  19-02-2009 om 23:56 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  16-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Burundanga
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

   

                          Burundanga

       ... en als je naar Costa Rica gaat, zorg dat je goed op je drankje let, want in Colombia wordt heel vaak burundanga gebruikt : je gaat trippen van die shit en vervolgens slaap je 3 dagen achter elkaar en word je wakker en de leuke dame in de bar is er vandoor gegaan met al je bezittingen...
  Cfr. : http://www.sargasso.nl/archief0104/index.php?p=2162&c=1&more=1


       Tijdsein besteedt aandacht aan het drug burundanga
  Ellen van den Boomgaard - De Volkskrant, 16-09-1995 (bijgewerkt : 15-01-2009)
  Een drug die wordt toegediend in een drankje of in het eten, waarna de gebruiker in hypnose raakt en elk bevel gehoorzaamt.
  Als het is uitgewerkt, herinnert de gebruiker zich niet meer wat er is gebeurd.
  In Colombia maakt het al honderden slachtoffers per jaar.
  Volgens Tijdsein is de export naar Europa begonnen.
  Cfr. : http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article652812.ece/VANDAAG

       Date rape drugs
  Some drugs commonly referred to as Ďdate rape drugsí are Ketamine (Special K), GHB, Rohypnol, Burundanga (Scopalamine)... but the most prevalent date rape drug is alcohol.
  Cfr. : http://calgarycasa.com/organization/faq#q17 

       23 verdachten veroordeeld in Burundanga onderzoek
  Blik op Nieuws.nl, De Ronde Venen, 12-12-2006
  Vrijdag 1 december jl. heeft de rechtbank in Haarlem uitspraak gedaan tegen 23 verdachten binnen het zogenaamde Burundanga onderzoek, een grootschalig drugsonderzoek van de politie Twente.
  De hoofdverdachte, een 38 jarige inwoner van CuraÁao, is veroordeeld voor meerdere cocaÔne transporten en het leiding geven aan een criminele organisatie.
  Tevens is hij veroordeeld voor een poging tot uitlokking van een liquidatie en het op grote schaal wit (laten) wassen van drugsgelden.
  Hij is tot een gevangenisstraf van 9 jaren veroordeeld.
  Cfr. : http://ww.blikopnieuws.nl/bericht/39128 

       ďA man came over and offered his services as a painter to a female putting gas in her car and left his card.
  She said no, but accepted his card out of kindness and got in the car.
  The man then got into a car driven by another gentleman.
  As the lady left the service station and saw the men following her out of the station at the same time.
  Almost immediately, she started to feel dizzy and could not catch her breath.
  She tried to open the window and realized that the odor was on her hand; the same hand which accepted the card from the gentleman at the gas station.
  She then noticed the men were immediately behind her and she felt she needed to do something at that moment.
  She drove into the first driveway and began to honk her horn to ask for help.
  The men drove away but the lady still felt pretty bad for several minutes after she could finally catch her breath.
  Apparently there was a substance on the card and could have seriously injured her.
  The drug is called 'Burundanga' and it is used by people who wish to incapacitate a victim in order to steal or take advantage of them.
  Four times greater than date rape drug and is transferable on simple cards.
  So take heed and make sure you don't accept cards at any given time alone or from someone on the streets.
  This applies to those making house calls and slipping you a card when they offer their services.
  Ē
  Cfr. : http://electronicenglish.org/eeblogs/blogs/blog7.php/2009/01/05/burundanga-drug-warning 

       ďAan een bezinestation in het Antwerpse stapt een man toe op een vrouw die staat te tanken.
  Hij stelt zich voor als schilder en geeft haar zijn visitekaartje.
  De vrouw neemt het visitekaartje aan als blijk van goede wil en stapt terug in haar wagen.
  De man stapt in een andere auto waar een andere man aan het stuur zit.
  Als de vrouw verder wil rijden ziet ze dat de beide mannen ook vertrekken.
  Bijna onmiddellijk voelt ze zich onwel en lijkt geen adem meer te kunnen halen.
  Ze probeert een raampje te openen en wordt er zich van bewust dat de misselijk makende geur op haar hand zit, de hand die het visitekaartje heeft aangenomen.
  Ze ziet dat de auto met beide mannen haar op de voet volgt en is er zich van bewust dat ze snel iets moet doen.
  Ze rijdt de parking van het eerstvolgende benzinestation op en begint te toeteren en om hulp te roepen....
  Beide mannen gaan daarop snel op de vlucht.
  Pas een hele poos later begint de vrouw zich stilaan beter te voelen.
  Het was duidelijk dat er een misselijk makende substantie op het visitekaartje zat !
  Ē

       Drugged business cards to lure women a hoax
  Leanne Edmistone Ė Couriermail.cm.au, October 29, 2008
  A Queensland Police spokesman yesterday said the email was a hoax and police received several calls a week about this and similar email warnings.
  The rumour website 'Snopes.com' lists the burundanga email as No.3 on its 'Hottest 25 Urban Myths' list.
  It said a version of the email was first seen in April, but later versions had been heavily circulated in October.
  Cfr. : http://www.news.com.au/couriermail/story/0,27574,24574549-3102,00.html 

       Kijk uit - Rape-drugs op je creditcard
  Hoax.blog.nl/
  Vrouwen opgepast, er is een nieuwe rapedrug in opkomst.
  Naast dat je nog steeds voortdurend je glas in de gaten moet houden, omdat anders een seksbeluste puber er wel eens GHB in kan gooien, is nu ook het betalen met je creditcard een groot risico geworden.
  Criminele bedwelmen koopjesjagende vrouwen door hun creditcard te soppen in een drugs die burundanga heet.
  Een slachtoffer die haar creditkaart afgaf bij een supermarkt, voelde zich later duizelig en misselijk.
  Tegelijk rook haar creditcard sterk en vies.
  De vrouw wist Ėgodzijdank- veilig te ontkomen.
  Een mail met deze mythe circuleert al sinds april rond, maar ook eind oktober krijgen veel mensen deze mail in hun mailbox.
  De politie van Queensland heeft intussen verklaard dat het hele verhaal een dikke hoax is.
  Kunnen we toch nog veilig sinterklaasinkopen doen.
  Cfr. : http://calgarycasa.com/organization/faq#q17 

       Waarschuwing tegen criminelen met geurtjes
  Arubajutter, 04-06-2004
  Het ministerie van Justitie heeft een waarschuwing laten uitgaan vanwege Ďvreemde geurtjesí bij banken, thuis uit de airco en op straat van papier.
  In Venezuela worden mensen op deze manier beroofd, aldus het ministerie : ďHet kan ook op Aruba gebeuren, als het hier niet al gebeurt.Ē
  Mensen die geld hebben opgehaald bij de bank en teruglopen naar hun auto, kunnen door vreemde mensen worden aangesproken met de vraag of ze parfum willen kopen.
  De bankcliŽnten die de moeite nemen om de parfum te ruiken, worden op deze manier bedwelmd met ether of chloroform.
  Beide zijn middelen die iemand slaperig maken.
  Vervolgens slaan de daders toe en rollen de zakken van de nietsvermoedende bankcliŽnten.
  Justitie geeft nog een voorbeeld van een modus operandi.
  Hier gaat het niet om parfums, maar om de airco.
  De daders stoppen katoen, dat in ether of chloroform is gedompeld, aan de buitenkant van het huis in de airco.
  Als deze vervolgens door de bewoners wordt aangezet, blaast de airco de Ďvreemdeí lucht in huis.
  Op die manier voelen de bewoners zich Ďzwaarí en kunnen niet gemakkelijk uit bed komen.
  Als de daders vervolgens het huis betreden, kunnen de bewoners als gevolg van de chemicaliŽn niets doen.
  Burundanga is een andere chemische stof waarvoor het ministerie van Justitie waarschuwt.
  Mensen worden op straat aangesproken door iemand met een papiertje in zijn hand.
  De nietsvermoedende mensen krijgen het verhaal te horen dat diegene de taal waarin de tekst is geschreven niet machtig is.
  Vervolgens stemmen ze in om diegene te helpen door de tekst te lezen en te vertalen.
  Het papier kan echter burundanga bevatten.
  Deze stof heeft hetzelfde effect als ether of chloroform, namelijk dat mensen slaperig worden. Daarna is het voor de dader eenvoudig om zijn slachtoffer te beroven.
  Cfr. : http://weblogs.bnn.nl/arubajutter/20040604 

       What types of substances are being misused to commit sexual assault ?
  Monadnock Center for Violence Prevention, Inc.
  Over the decades, alcohol and substances such as chloral hydrate or "Mickey Finns" have been misused to involuntarily sedate individuals for sexual assault.
  In the past several years, there have been reports in which other substances have been identified, including gamma hydroxybutyrate (GHB), flunitrazepam (Rohypnol), scopolamine, burundanga and ketamine.
  Recent laboratory tests on the urine of survivors of substance-related sexual assault showed traces of an even greater number of substances, including alcohol, amphetamines, barbituates, benzodiazepines, cocaine, GHB, marijuana and opiates.
  These drugs may come in any form, including powder, pill, tablet or liquid.
  Sedating drugs, when criminally misused, often are referred to by a number of street names of which you should be aware.
  These include Liquid Ecstasy, Liquid X, Grievous Bodily Harm and Easy Lay for GHB and Special K for ketamine.
  Common street names for Rohypnol include Roofies, Roachies, La Rocha and the forget pill.
  Cfr. : http://www.utoronto.ca/health/healthtips/sexasslt/sexasslt.htm 

       The Three Most Popular Date Rape Drugs-GHB, Ketamine, Rohypnol
  The Carlson Company LLC
  .../... Scopolamine has been used under the name burundanga in Venezuelan and Thailand resorts in order to drug and then rob tourists.
  While there are unfounded rumors that delivery mechanisms include using pamphlets and flyers laced with the drug, not enough is readily absorbed through the skin to have an effect.
  However, spiked alcoholic drinks are occasionally used.
  In recent years the criminal use of scopolamine has become an epidemic.
  Approximately half of emergency room admissions for poisoning in BogotŠ have been attributed to scopolamine.
  Victims of this crime are often admitted to a hospital in police custody, under the assumption that the patient is experiencing a psychotic episode.
  A telltale sign is a fever accompanied by a lack of sweat.
  In June 2008, more than 20 people were hospitalized with psychosis in Norway after ingesting counterfeit Rohypnol tablets containing Scopolamine.
  In Colombia South America a plant admixture containing scopolamine called Burundanga has been used for decades to aid in communication with the spirit world.
  Cfr. : http://www.thecarlsoncompany.net/datedrugs.html 

       What Are The Physical Effects Of Sedating Substances?
  In : 'Sexual Assault And Drug Misuse - What Should I Know To Protect Myself ?'
  University Of Toronto - Health Service
  Individuals may react differently to sedating substances depending on the dosage, their metabolism and sensitivity to the substance and the presence of alcohol and/or other drugs.
  There are several telltale signs that an individual may be under the influence of a sedating substance.
  Possible effects include impaired judgment, loss of inhibition, dizziness and confusion.
  If an individual appears extremely intoxicated after drinking a non-alcoholic beverage or only a small amount of alcohol, they may have unknowingly ingested one of a number of substances.
  Sedating substances can temporarily affect a person's ability to remain awake and conscious.
  Someone who has been sedated may experience sudden or unexplained drowsiness and have trouble with motor co-ordination.
  Brief periods of memory loss may also result from the misuse of some sedating substances.
  This means that the person may not remember what happened while under the drug's influence.
  Depending on the substance and the presence of alcohol and other drugs in the person's system, more dangerous and sometimes life-threatening side effects may occur.
  Cfr. : http://www.utoronto.ca/health/healthtips/sexasslt/sexasslt.htm#physical 

       CIA brengt in VS Maradona ten val !
  de Volkskrant, 11-03-1996 (bijgewerkt : 16-01-2009)
  'In dit boek staat dat de hostie die mij werd gegeven door de priester in Boston vol efedrine zat en dat het een komplot was van de CIA. Dit boek verdient het te worden geloofd.'
  Nou vooruit dan maar, Diego Maradona krijgt het voordeel van de twijfel.
  Onschuldig is de titel van de roman van twee Argentijnen.
  De ťťn, Fernando Niembro, is sportjournalist, de ander, Julio Llina, 'enfant terrible van het Argentijnse literaire leven'.
  Hun boek is volgens uitgever Meulenhoff gebaseerd op ware gebeurtenissen die zich tijdens het WK voetbal in Amerika zouden hebben afgespeeld.
  De man die Joca wordt genoemd, FIFA-voorzitter Havelange, is ťťn der schurken.
  Hij wordt in de rug gedekt door de CIA.
  De schrijvers zijn er van overtuigd dat :
  - Colombia, als drugsexporterende natie, geen wereldkampioen mocht worden.
  - Drugsgebruiker Diego Maradona, tevens Cuba-fan (denk aan zijn flirt met Castro) en militant tegenstander van de FIFA, mocht dat eveneens niet.
  Dus werden er twee ingenieuze complotten gesmeed.
  Zonder dat ze het zelf wisten, werden spelers van Colombia voor de wedstrijden tegen RoemeniŽ en de Verenigde Staten ingesmeerd met burundanga.
  Het veroorzaakte sufheid, slaperigheid en geestelijke verwarring.
  Natuurlijk werd dus, zeer verrassend volgens velen, twee maal verloren.
  Maradona werd op nog listiger wijze te pakken genomen.
  Voor de wedstrijd tegen Nigeria kreeg hij tijdens een mis in Boston een hostie vol efedrine.
  De boeven zorgden er voor dat hij werd uitgeloot voor de dopingcontrole.
  Met veel sympathie citeren de schrijvers de Uruguayaanse schrijver Galeano : 'Maradona is omver gestoten door de machinerie van de macht. Ze wilden zich op hem wreken omdat hij altijd zei waar het op stond. Dat heeft zijn prijs en die prijs wordt contant en zonder korting geÔnd.'
  Toch geloven we het niet.
  Cfr. : http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article672557.ece/CIA_brengt_in_VS_Maradona_ten_val!

       Burundanga
  Het gaat hier om een Colombiaans verdovend middel dat Burundanga ('Scopolamine' of ook 'Hyoscine') heet.
  Dat spul schijnt behoorlijk populair te zijn bij Colombiaanse criminelen.
  Zodra je Burundanga binnen krijgt verander je in een soort zombie, je praat gewoon, je loopt gewoon, alleen luister je naar alles wat je gevraagd wordt.
  'Geef me je adres'Ö 'Geen probleem'.
  'Geef me je creditcard'Ö 'Geen probleem'.
  Sterker nog, mensen onder invloed van Burundanga helpen de criminelen zelfs bij het leegroven van hun woning.
  Je van dit goedje probleemloos dood neervallen.
  Deze drug is vier keer krachtiger dan een verkrachtingsdrug en is dus overdraagbaar
  via een simpel visitekaartje.
  Opletten dus !
  Toepassingen
  Hyoscine (scopolamine) wordt (net als sodium thiopental) in kleine dosis als waarheidsserum gebruikt.
  Het is een alkaloÔde en wordt ook in de geneeskunde gebuikt (ook in kleine dosissen, meestal in de vorm v
  an pleisters).
  Het is op de markt
  onder de merknaam 'Scopoderm TTSģ'.
  Scopoderm wordt toegediend als anti-braakmiddelen (bv. om misselijkheid en braken bij reisziekte te verminderen) of om overmatige speekselproductie tegen te gaan (bv. na een tandheelkundige behandeling).
  In druppelvorm wordt het gbruikt om de pupil te verwijden.       Scopoderm TTSģ
  Scopolamine, ook bekend als hyoscine, is een tropaanalkaloÔde dat gebruikt wordt als geneesmiddel.
  Het wordt verkregen uit de planten uit de nachtschadefamilie : Hyoscyamus niger (bilzekruid) Ė cfr. :
  http://www.tuinkrant.com/plantengids/kruiden/8802.htm Ė en Scopolia carniolica (klokbilzekruid) Ė cfr. : http://www.tuinkrant.com/plantengids/vasteplanten/11900.htm -.
  Het middel wordt gebruikt om misselijkheid en braken bij reisziekte te verminderen.
  Het middel wordt voornamelijk gebruikt in pleisters waarmee de stof door de huid wordt opgenomen.
  Scopolamine wordt in Nederland onder de merknaam 'Scopoderm TTS' (Novartis) op de markt gebracht.
  De LD50 van scopolamine is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht bij muizen.
  Indicatie
  De geregistreerde indicatie voor scopolamine is ter voorkoming van misselijkheid, braken en duizeligheid bij reisziekte.
  Bij dit gebruik wordt een scopolaminepleister met gereguleerde afgifte voorgeschreven.
  Deze pleister bevat 1 tot 1,5 mg scopolamine en wordt achter het oor geplakt.
  De pleister moet 6 tot 15 uur voor aanvang van de reis achter het oor worden geplakt en mag maximaal 72 uur blijven zitten.
  Scopolamine wordt ook (ongeregistreerd) gebruikt bij overmatige speekselproductie.
  De dosering en toediening is hierbij ook een pleister met 1,5 mg scopolamine.
  Een andere ongeregistreerde indicatie is het gebruik als mydriaticum, om de pupil te verwijden.
  Hierbij wordt een oplossing van 2,5 mg/l scopolamine in het oog gedruppeld.
  De dosering hierbij is 1 tot 2 druppels maximaal 3 keer per dag.
  In Nederland werden in 2006 3.842 recepten scopolamine uitgegeven.
  Scopolamine in populaire cultuur
  Tijdens een van de opnamens voor het BNN-programma 'Try Before You Die' namen presentator Sander Lantinga en zijn crew een scopolaminepil om luchtziekte tijdens een paraboolvlucht te voorkomen.
  De pil zou een verkeerde hoeveelheid scopolamine bevat hebben en de BNN-medewerkers ondervonden veel symptomen van overdosering.
  Cfr. : http://nl.wikipedia.org/wiki/Scopolamine
  - http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h09709.pdf
  -
  http://www.efarma.nl/pages/winap.asp?ID=2003&Method=infotekst
  -
  http://www.fk.cvz.nl/default.asp?soort=preparaattekst&naam=scopolamine


       Hyoscine
  In 'Medicijnen tegen zeeziekte'
  NoŽl Dilly & Rigo de Nijs - Uitgeverij Hollandia

  Hyoscine
  is de universele naam.
  Verschillende namen in andere landen :
  - Kwells (Engeland en AustraliŽ)
  - Sereen tabs (Engeland)
  - Travacalm (gemengd met antihistamine) (Engeland)
  - Boots (Engeland)
  Hyoscine is bruikbaar in kleine doses voor korte trips.
  Bijwerkingen te lastig voor langer gebruik.
  Groot voordeel is dat het binnen een half uur begint te werken en snel wordt opgenomen indien als zuigtablet ingenomen.
  Pleisters zijn ook verkrijgbaar (Scopoderm).
  .../...
  Het belangrijkste nadeel van dit medicijn zijn de bijwerkingen :
  - in lage doseringen duizeligheid en een droge mond en
  - in hogere doseringen ernstiger bijwerkingen zoals hallucinaties.
  Het medicijn gaat ook slecht samen met alcohol.
  Cfr. : http://www.zeilen.nl/vertrekkers/medicijnen_tegen_zeeziekte.htm

       Hyoscine (of scopolamine)
  In : 'De verpleging van onrustige patiŽnten'
  Het Oude Gesticht, 25-02-2008 Ė Bron : 'Leerboek bij het verplegen van Geestes- en Zenuwzieken' - Dr. B. Chr. Hamer en J.H. Haverkate (achtste herziene druk, 1950) - Getekend door Zr. BC Groothuis, prov. Ziekenhuis Duinenbosch, Bakkum, NH - Hoofdstuk II, paragraaf 6
  Onrust kan zich uiten in spreken en in handelen: in handelen door geen ogenblik stil te kunnen zitten, maar heen en weer lopen, door allerlei onnutte, schadelijke of storende daden en in spreken door voortdurend te praten, te roepen, te schreeuwen, te zingen en zelfs te vloeken.
  .../...
  Van groot belang is het onrustige patiŽnten zo spoedig mogelijk te kalmeren, in de eerste plaats in hun eigen belang, maar ook in het belang van andere patiŽnten, van hun gehele omgeving.
  Daarom moeten we alle onrust bestrijden met alle middelen, die we kennen en die we kunnen toepassen, zonder in enig opzicht de patiŽnt te schaden.
  .../...
  Kalmeringsmiddelen :
  1. Door op een tactvolle manier met zijn patiŽnten om te gaan .../...
  2. Afleiding en bezigheid zijn zeer belangrijke middelen om onrust te voorkomen en te bestrijden .../...
  3. Bedverpleging .../...
  4. Vasthouden .../...
  5. Waterbehandeling, hydrotherapie .../...
  6. Het spanlaken .../...
  7. Separeren en isoleren .../...
  8. Medicijnen, kalmerende middelen.
  .../...
  Alle kalmerende middelen en alle slaapmiddelen zijn eigenlijk vergiften, die, wanneer een bepaalde hoeveelheid word toegediend, de hersenen zo vergiftigen, dat de dood intreedt.
  Welke gevolg men er mee bereikt hangt af van de hoeveelheid : in kleine hoeveelheden kalmeren ze, in grotere veroorzaken ze slaap, geven we nog meer, dan ontstaat bewusteloosheid en de patiŽnt kan sterven.
  Daarom moeten we met al deze medicijnen uiterst voorzichtig zijn : dat we ons precies houden aan het voorschrift van de geneesheer; dat de patiŽnt de medicijnen nooit zelf kan bemachtigen en bij poeders (en tabletten) moeten we ons er terdege van overtuigen dat de patiŽnt ze inneemt en niet kan bewaren .../...
  De meest gebruikte kalmerende middelen (waarvan de meeste ook als slaapmiddelen dienen) zijn :
  - broomzouten : zijn niet sterk werkend, maar ook weinig schadelijk; meestal voorgeschreven als broomdrank.
  - Veronal : is moeilijk oplosbaar, word voorgeschreven in poeders (b.v. 200 mgr. Om te kalmeren, 500 mgr om te slapen). Wordt tegenwoordig al meer vervangen door het in water oplosbare veronal-natrium. Het is een betrekkelijk onschadelijk middel, evenals allonal en sedormid.
  - Paraldehyd : wordt meestal als slaapmiddel gebruikt. Het werkt goed (3-5 gr ís avonds) maar heeft het nadeel van een zeer scherpe smaak en reuk te bezitten; bovendien ruikt de volgende dag de ademhalingslucht van de patiŽnt er naar; is ook vrij onschadelijk
  - Opium : is het kalmeringsmiddel in angsttoestanden. Men schrijft het voor als opiumpoeders, maar soms ook als drankje. De bekende morphine, een bestanddeel van opium, is meer een pijnstillend middel.
  - Luminal : is een soortgelijk kalmerend middel als veronal, maar werkt veel sterker. Luminal wordt echter meer gebruikt als geneesmiddel bij epilepsie.
  - : kan in een drank worden gegeven. : Somnifeen mag nooit onderhuids ingespoten worden (gevaar voor necrose, versterf) wel in een spier.
  - Hyoscine (of scopolamine) : is het sterkst werkend kalmeringsmiddel, maar ook het gevaarlijkste. Men geeft het daarom alleen bij hevige onrust, als men een patiŽnt niet anders tot bedaren kan brengen. Men dient het toe als injectie onderhuids : Ĺ - 1 mgr., waarbij men meestal 5-15 mgr morphine toevoegt.
  .../...
  Cfr. : http://www.hetoudegesticht.com/tag/hyoscine/


  16-02-2009 om 23:42 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eťn op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La b√™te noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  wimhetty
  blog.seniorennet.be/wimhett
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!