NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • cannabis Canada
 • cannabis Canada
 • medical marijuana Canada
 • medical marijuana Canada
 • Cbd Chocolate

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • djvVeighBrtthilkgco (hfsOried)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • ffdafGeogsBrtHoincphm (fsderymn)
      op Even geduld...
 • jgbglalaBtjadenti (sdfplefs)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • nsfcxTintyBrtthilktlm (fsfLoppy)
      op Vluchten in het werk
 • nsfcxWhanyBrtamardamj (fsfExime)
      op Even geduld...
 • Brvfintokycsdt (bsfBeero)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • jgbglalaBtjadentw (sdfplefs)
      op Even geduld...
 • dffshprilmBrtinopsrbr (hwdaberb)
      op Vluchten in het werk
 • where to buy viagra online uk bu.yci.a.l.isonlin.e. (Coreykiz)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • inasync (Luxumlib)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  lenie1953
  blog.seniorennet.be/lenie19
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  vlaamsepolitie
  blog.seniorennet.be/vlaamse
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  christineken
  blog.seniorennet.be/christi
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  connieneefs
  blog.seniorennet.be/connien
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  omaka
  blog.seniorennet.be/omaka
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  19-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie, maar ook bij andere ziektes ! - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Het probleem met verzekeringsartsen

  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !

  Deel I


  Fibromyalgie

  WAOcafé !, 06-12-2003


  De term 'fibromyalgie' wordt gebruikt voor een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door pijn en stijfheid van het bewegingsapparaat.
  De pijn wordt gevoeld in de spieren, pezen, gewrichtskapsel en of de gewrichtsbanden, de zogenaamde 'weke' delen van het bewegingsapparaat (de botten zijn de 'harde' delen).
  Fibromyalgie wordt daarom ingedeeld in de groep aandoeningen die 'weke-delen reuma' wordt genoemd.
  De pijn wordt niet veroorzaakt door een bepaalde aandoening van de gewrichten, zoals slijtage of een ontsteking.
  Mensen met fibromyalgie hebben last van verschillende klachten.
  Pijn, ochtendstijfheid, slaapstoornissen en moeheid staan meestal op de voorgrond.
  Behalve klachten van het bewegingsapparaat bestaan er vaak ook andere 'vage' klachten zoals darmproblemen, hoofdpijn, angst, somberheid en droge ogen.


  Geen zichtbare afwijkingen

  Het gaat dus om een ziektebeeld waarbij betrokkene wel veel klachten heeft en zich daardoor beperkt voelt, maar voor de klachten worden geen zichtbare of aantoonbare afwijkingen gevonden.
  Over de oorzaken van fibromyalgie bestaat overigens ook nog steeds veel onduidelijkheid.
  Fibromyalgie komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor.
  Veel mensen met klachten van fibromyalgie voelen zich niet goed begrepen door hun behandelend arts.
  Veel artsen zijn onbekend met de ziekte of weten niet goed wat ze ermee aanmoeten.
  Als de arts de diagnose 'fibromyalgie' stelt dan kan hij vervolgens therapeutisch weinig bieden.
  Een medicijn die de aandoening geneest bestaat niet.
  Het belangrijkste is dat men leert omgaan met de klachten en de beperkingen, maar dat leidt nogal eens tot frustraties en gevoelens van machteloosheid.
  Daarnaast is het advies om de algehele fitheid en de spierconditie op peil te houden door middel van regelmatige beweging en bijvoorbeeld oefentherapie.
  Maar door de pijn lukt het vaak niet om voldoende te bewegen waardoor de conditie achteruitloopt en de klachten toenemen.
  Zo kom je dan in een vicieuze cirkel terecht.
  Ondersteuning met behulp van bijvoorbeeld fysiotherapie kan dan een uitkomst zijn.


  Gevoelens

  Het probleem met moeilijk objectiveerbare ziekten als fibromyalgie is, dat er bij onderzoek geen duidelijke afwijkingen gevonden worden behalve gevoelens van betrokkene.
  Iemand geeft aan klachten te hebben, zoals pijn, maar de pijn kan niet verklaard worden door een afwijking in het lichaam zoals bijvoorbeeld een ontsteking.
  Er bestaan geen algemeen meetmethoden, bloedonderzoek, röntgenfoto of een andere test, waarmee de diagnose gesteld kan worden.
  Daarnaast lijken de klachten veel op symptomen die kunnen optreden bij andere ziektebeelden zoals het chronisch vermoeidheidsyndroom.
  Binnen de medische stand wordt er nog steeds gediscussieerd over het bestaan van het ziektebeeld fibromyalgie.


  Problemen bij de keuring

  Dit kan aanleiding zijn voor problemen bij de WAO-keuring.
  De verzekeringsarts moet dan vaststellen of er beperkingen bestaan als gevolg van een medisch objectiveerbare ziekte.
  Zolang de medische wetenschap moeite heeft met het objectiveren van de ziekte blijft het erkent krijgen van de ziekte, door de verzekeringsarts, een discutabel punt.
  De ene verzekeringsarts gaat wel mee in de ervaren klachten van betrokkene, de ander stelt zich formeler op aangaande de beoordeling.
  Anno 2003 is de diagnose fibromyalgie geen zekere basis voor het verkrijgen van een WAO; de individuele verzekeringsarts bepaalt per individu of er sprake is van dusdanige beperkingen dat iemand daardoor niet in staat is om loon uit arbeid te verdienen.

  Via de website van de Nationale Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten 'Eendrachtig Sterk' (FES) - http://www.fibromyalgiepatientenvereniging.nl/ - kun je meer informatie over de aandoening en bijvoorbeeld mogelijkheden tot contact met lotgenoten vinden.
  Daar kun je via de knop 'Diversen' nationale en internationale, websites over fibromyalgie raadplegen.

  Voor nog meer informatie kun je terecht op Startkabel.nl – Fibromyalgie op : http://fibromyalgie.startkabel.nl/ -.


  Cfr. : http://www.waocafe.nl/ziek/ziektebeelden/i512.html
  Het probleem met verzekeringsartsen

  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !

  Fransap@gmail.com -, 8 jaar verzekeringsinspecteur en hoofdinspecteur van verschillende verzekeringsmaatschappijen - Verzekeringsmakelaar van de oude stempel ( met scholing) - 20 jaar praktijkervaring bank- verzekerings kantoor – CVS-patiënt

  "Given the amount of research that shows physical abnormalities in fibromyalgia, anyone who still believes this illness is 'all in your head' should have their head examined !"
  Cfr. :
  https://listserv.surfnet.nl/scripts/wa.exe?A2=ind0006C&L=me-net&P=4962

  Elke geneesheer moet het medisch beroepsgeheim eerbiedigen : hij mag aan zijn opdrachtgever (bvb. de werkgever) enkel zijn beslissing meedelen, maar hij mag hem nooit (mondeling of schriftelijk) de redenen van zijn beslissing uitleggen”.
  Cfr. :
  http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/

  De rechters zijn niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met hun overtuiging”.
  Cfr. :
  http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/


  Wie of wat verdedigen ze eigenlijk ?

  Toen ik in het begin begon te zoeken naar een expert die mij wou verdedigen, heb ik er zeker een dertigtal opgebeld (ik kwam uit de branche en bezat de lijsten van medische experten... om een bepaalde reden vindt men deze niet in de telefoonboeken).
  Ik heb er ook een tiental bezocht.
  Bij de meeste kreeg ik het antwoord dat zij geen ervaring hadden met de materie , deze niet beheersten en dan ook het dossier niet konden aannemen.

  Verwonderlijk was dan wel, dat ik deze mensen later tegenkwam in dossiers van andere patiënten : als expert van verzekerings instellingen,mutualiteiten Riziv en zelfs in een latere fase als gerechtsexperten.

  Nu het zal wel zijn dat die instellingen beter betalen en hen meer dossiers kunnen doorschuiven, waardoor ze individuele aanvragen weigeren.

  Langs de andere zijde gaven deze experten intussen toe niet op de hoogte te zijn van ME en Fibromyalgie, laat staan dat ze er iets kunnen over besluiten, gezien volgens het Riziv-akkoord enkel een referentiecentrum kan besluiten of iemand CVS heeft of niet.

  Nog meer verwonderlijk was dat deze experten niet vies zijn van een beetje cumul.
  Ze zijn gelijktijdig raadgevend expert van Fortis, ING, arbeidsrechtbank, rechtbank eerste aanleg, politierechtbank maar treden dan ook nog eens op als verzekeringsarts voor deze maatschappijen en, last but not least, geven ze les in Het Huis der Verzekeringen (opleidingscentrum Assuralia) om info te verschaffen aan juristen en dossierbeheerders om de uitleg van medische problemen beter te kunnen beoordelen.

  Niet moeilijk te begrijpen dat de beïnvloeding hier reeds begint.

  Is dit Kafkaiaans, corrupt of totaal idioot ?
  Stel u voor : u wil klacht indienen tegen een verzekeringsarts, die in opdracht van zijn opdrachtgever uw zaak jaren aan het lijntje houdt (bij minnelijke medische schikking) en u komt terecht bij dezelfde mensen, die de ene keer aan de ene kant van de barrière staan en de volgende keer aan de andere kant en liefst met de big smile op hun gezicht elkaar blijven aanspreken met waarde collega .

  Denken ze op dat ogenblik soms aan hun portefeuille ?
  Mensen die de ene keer dit standpunt innemen over een zaak en de andere keer dat standpunt verdedigen, afhangende van de opdrachtgever, zijn geen experten meer met een eigen visie,maar kameleons die hun eigen mening herzien in de richting van het meest financieel gewin.


  Er is geen bewijs dat

  Ik heb nooit iemand horen toevoegen dat afwezigheid van bewijs een bewijs van afwezigheid betekent.

  Zonder dat bewijs is dit dan ook geen waarheid !

  Verzekeringsmaatschappijen durven zich nog al eens beroepen op de clausule dat een aandoening of arbeidsongeschiktheid niet vergoed wordt als deze aandoening of arbeidsongeschiktheid niet controleerbaar is door middel van geneeskundig onderzoek of als die geen objectieve symptomen vertoont.


  Een rechtbank bekeek dit nochtans anders !

  Volgens de rechtbank zijn deze clausules nochtans bestemd om de rechtsverhouding te regelen van de verzekeraar met verzekerden die doorgaans leek zijn op het medisch gebied.
  Het staat de verzekeraar weliswaar vrij zelf te bepalen in hoeverre hij dekking wenst te bieden,maar dat neemt niet weg dat de verzekeraar zijn bedoeling in zijn polisvoorwaarden tot uitdrukking dient te brengen op een wijze die voor een kandidaat-verzekerde duidelijk en begrijpelijk is.

  De rechtbank kwam na nauwkeurige lezing van de polisvoorwaarden tot de conclusie dat verzekeringsnemer uit de tekst niet behoefde af te leiden dat geen recht op arbeidsongeschiktheiduitkering zou bestaan indien geen werkzaamheden meer verricht kunnen worden als gevolg van een aandoening, waarvan weliswaar geen medisch te objectiveren afwijkingen/symptomen konden worden vastgesteld, maar waarbij niettemin volgens gespecialiseerde medici sprake was van een herkenbaar en benoembaar klachtenbeeld.

  Volgens de rechtbank neemt dit niet weg dat de maatschappij haar bedoeling in haar polisvoorwaarden tot uitdrukking dient te brengen op een wijze die voor een kandidaat- verzekerde duidelijk en begrijpelijk is, gezien

  • enerzijds een kandidaat-verzekerde de polisvoorwaarden nu juist niet met bepaalde aandoeningen voor ogen, zal lezen, omdat immers bij het aangaan van de verzekering niet bekend is door welke aandoening de verzekerde zal worden getroffen,

  • terwijl anderzijds de verzekeraar over voldoende mogelijkheden beschikt om haar bedoeling duidelijker tot uitdrukking te brengen, namelijk door een uitdrukkelijke uitsluiting op te nemen voor gevallen van fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom en door die gevallen met name te noemen als voorbeelden van gevallen waarin geen dekking wordt geboden.

  Een dergelijke min of meer expliciete formulering was ook daarom aangewezen, omdat de polisvoorwaarden het doel van de verzekering geheel algemeen omschrijft als het verlenen van uitkering bij derving van inkomen door de verzekerde ten gevolge van diens arbeidsongeschiktheid.

  Het is bekend dat medische experten zeer dogmatisch aangelegd zijn en zich van nature uit verheven voelen boven hun patiënten.
  Patiënten zijn immers onwetend, hebben geen zelfkennis, door hun ziek zijn, worden ze van vandaag op morgen van intelligente wezens plots wereldvreemd, willen niet werken en staan steeds te faken teneinde een uitkering te krijgen.
  Dat hun inkomen door hun ziek zijn van vandaag op morgen kan verminderen van 7500€/maand naar 750€ is waarschijnlijk van ondergeschikt belang.

  Discussie gaan deze dokters steeds uit de weg door zich uit te drukken in hun eigen taal waardoor de leek automatisch de mond gesnoerd wordt.
  Vakjargon is immers een deel van de geheime code waarachter men zich verschuilt als men het zelf niet weet of niet begrijpt.
  Kenschetsend hierbij is dat ze het jargon van hun eigen collegae die een andere discipline van de geneeskunde beoefenen ook niet verstaan, wat de beoordeling en de communicatie over de diagnoses nog dat extra tintje bijgeeft.

  De arrogantie die deze mensen t.o.v. hun patiënten vertonen grenst aan het ongelooflijke : ze voelen zich almachtig.
  Wie durft zich immers tegen hun oordeel verzetten ?
  Ze weten maar al te goed hoeveel een beroepsprocedure tegen hun besluiten kost, dat vele patiënten gewoon deze procedure niet aankunnen (noch fysisch, noch financieel) en er zich dan maar bij neerleggen.

  Nochtans wanneer men ze een beetje bestudeert ziet men barsten in hun pantser.
  Men stelt zich de vraag waarom ze angstige trekjes vertonen.
  Hoeven ze ook prestatiecijfers te halen ?
  Ligt hun liquidatiepercentage per maand niet te laag ?
  Krijgen ze tegenwind van patiënten die niettegenstaande hun handicap toch nog een zekere weerstand bezitten ?

  Ergens kan men hun angst begrijpen gezien hun asociale leefomstandigheden.
  Gemiddeld 7h per dag in een kamertje van max. 40 m2 volgepropt met allerlei materiaal en kasten.


  Hun leefwereld

  Verschillenden zitten in het halfduister, soms door omstandigheden wegens constructie gebouw, soms omdat ze zich veiliger voelen in hun beslotenheid.
  De ganse dag,de ganse week worden ze geconfronteerd met steeds dezelfde patiënten met steeds dezelfde weerkerende klachten, die op voorhand weten dat zij er niet zitten om naar hun klachten te luisteren, maar wel om ze te minimaliseren en te ontkrachten met alle daartoe toegelaten en soms minder toegelaten methodes en zich hiertegen zoveel mogelijk proberen te verdedigen.
  Zouden deze mensen gezien hun leefomstandigheden om de 5 jaar niet psychiatrisch moeten geëvalueerd worden ?

  Tegenspraak wordt niet geduld.
  Een patiënt die de moed heeft zich te verdedigen,opmerkingen durft te formuleren, wordt aangezien als subversief en werkt het onderzoek tegen, wat vaak aangehaald wordt om de tegemoetkoming of medische bijstand te schrappen.


  Je ziet er nog goed uit !

  Een laconieke opmerking die de meeste van ons zeker reeds ten te horen kregen.
  Opmerkelijk hierbij is dat wanneer men durft repliceren : “een dode die opgemaakt is ziet er ook goed uit“ of je vertelt domme praat en toch zie je er niet dom uit, het onderhoud afgelopen is.
  Enige humor is deze mensen totaal onbekend.

  Beroepsethiek is ver te zoeken wanneer men een vergelijking durft te maken tussen hun houding en gedrag t.o.v. hun patiënten en hun eed van Hypocrates en hun deontologische code.

  Wanneer men echter koppig het been stijf houdt (gevaarlijk standpunt,want men is niet ziek als men zich zo agressief kan verweren) en tegen hun handelwijze ernstig ingaat ontdekt men ook hun besluitloosheid en verdagen ze hun uitspraak liever naar een volgende zitting.
  Iets op de lange baan schuiven is immers een fantastisch uitwijkmiddel, wanneer men gecontesteerd wordt.

  Hoeft het dan nog te verwonderen dat ze eveneens gebukt gaan onder de stress van onze moderne maatschappij ?
  Alleen zij hebben daar geen hinder van.
  Misschien juist daarom dat ze dit op hun patiënten overbrengen.
  Zou de patiënt die ziek is immers niet meer last hebben van stress dan zij ?
  Dus automatisch heeft elke patiënt stress.
  Een onderbouwing hiervan is nergens voor nodig !
  Zij zien dit op zicht.

  De vaststelling van de lichamelijke en psychische gevolgen van een ziekte gebeurt door een geneesheer.
  De gebruikelijke procedure is dat de patiënt de verzekeraar medische attesten bezorgt, waaruit blijkt welke gevolgen de ziekte dreigt na te laten.

  De verzekeraar zal de patiënt laten oproepen door zijn raadsdokter, die zijn onderzoeken zal herhalen tot er sprake is van consolidatie.
  De patiënt moet zelf aantonen dat hij ziek is.
  Aangezien de bewijslast op zijn schouders rust laat hij zich best bijstaan door een eigen raadsgeneesheer.
  Anders heeft hij toch niets te zeggen (schending van recht op vrije meningsuiting).  Lees verder : Deel II  19-11-2008 om 14:54 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie, maar ook bij andere ziektes ! - Deel II
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het probleem met verzekeringsartsen
  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !


  Deel II


  Meestal gaat het om artsen die een bijkomende opleiding hebben gevolgd in evaluatie van menselijke schade.
  Het grote probleem is echter dat er quasi geen expertiseartsen zijn die een opleiding kregen in ME en fibromyalgie.

  Hoeveel verzekeringsartsen kunnen zeggen dat ze buiten hun persoonlijke specialisatie, gelijktijdig op de hoogte zijn van immunologie, inspanningsfysiologie, psychologie, pathofysiologie (studie die zich bezighoudt met biologische mechanismen waardoor ziekte veroorzaakt en in stand gehouden wordt), immuundisregulatie en cellulaire immuundisregulatie, proteomics ( het bestuderen van de eiwitten) en genomics (genenactiviteit) ?

  Deontologisch zouden deze artsen dus in feite opdrachten moeten weigeren aangezien ze niet over de nodige bevoegdheden beschikken.

  Erger is nog dat men de rapporten van wél gespecialiseerde artsen naast zich neerlegt, als het rapport van die of die persoon komt.
  Het enige wat ze hierbij kunnen is hun onwetendheid weglachen en weghonen.
  Onwetendheid is begrijpelijk.
  Onwetendheid duur laten betalen als onaantastbare deskundigheid is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

  Of baseren ze zich nog steeds op de woorden van een neuronpsychiater gerechtsexpert, dat een specialist verzekeringsarts wordt geacht over voldoende medische inzicht te beschikken om een toestand van een patiënt te beoordelen.
  Om het cru te stellen
  een psychiater kan aangesteld worden om mislukte hartoperaties te beoordelen.
  Waarom zijn er dan nog specialisaties ?
  Spijtig genoeg zijn onze rechtbanken het nog steeds eens met dit principe !?

  Het onderzoek door de raadsdokter van de verzekeraar is een vorm van éénzijdig deskundigenonderzoek.
  De vaststelling van de schade moet echter in principe op tegenspraak gebeuren.
  Als de schadelijder de besluiten van de raadsdokter van de verzekeraar aanvaardt, kunnen deze de basis van een minnelijk akkoord vormen.

  Een veel gebruikte werkwijze die aan deze vereiste van de tegenspraak tegemoetkomt, is de zogenaamde minnelijke medische expertise.

  Minnelijke medische expertise (M.M.E.)
  Minnelijke medische expertise is het onderzoek dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de raadsgeneesheer van het slachtoffer en door deze van de vergoedingsplichtige (meestal de B.A.-verzekeraar), op basis van een overeenkomst ; het is de bedoeling dat de betrokken raadsgeneesheren tot bepaalde medische besluiten komen - cfr. : 'De tegensprekelijke medische expertise' (nrs. 4 en 5 op :
  http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/ -).
  Cfr. : http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/

  Een minnelijke medische expertise is een overeenkomst, waarbij elke partij (de verzekeraar en de patiënt) een arts aanstelt, aan wie ze opdragen om de medische gevolgen van de ziekte te beschrijven en te kwantificeren.
  Het is gebruikelijk, dat de geneesheren op voorhand een derde geneesheer aanduiden, die als taak heeft een beslissing te nemen wanneer zij onderling niet tot een akkoord komen.
  Het probleem hieraan is dat de wetgever hier geen duurtijd op gekleefd heeft, zodat een minnelijk medische expertise die 10 jaar duurt geen unicum is

  of nooit een oplossing biedt als men niet over de middelen beschikt om zich tot de rechtbank te wenden, aangezien een verzekeringsarts niet kan verplicht worden tot het stellen van een diagnose of m.a.w de ideale vergeetput voor maatschappijen om hun klanten er in te dumpen.

  Wanneer door de verzekeraar een minnelijke medische expertise wordt voorgesteld, moet erop gelet worden dat geen kosten ten laste van de benadeelde worden gelegd (enkel honorarium eigen raadsdokter is ten laste) en dat aan de uitslag van de expertise geen onherroepelijk en bindend karakter wordt toegekend.
  Verzekeringsmaatschappijen die deze clausule in hun polis zetten plegen een inbreuk op de bestaande rechtszekerheid.

  De minnelijke medische schikking is zo corrupt, gezien de aangestelde verzekeringsarts de regels bepaalt, zodat advocaten nog enkel een procedure in gang zetten als patiënt een rechtsbijstandsverzekering heeft.

  De advocaat ziet zich dan verzekerd van een minimum inkomen van 12500€ tot 18500€ volgens de waarborgen van de polis rechtsbijstand.
  Zijn er geen resultaten kan hij toch zijn gedane prestaties in rekening brengen.
  Uiteindelijk is een advocaat niet resultaatgebonden zoals bv in Nederland : geen resultaat,geen betaling.

  De vaststelling van letselschade kan ook gebeuren door een gerechtelijke expertise.

  De deskundige zal dan worden aangesteld door de rechtbank.
  In de meeste verzekeringspolissen is deze clausule vervangen door de hiervoor aangehaalde minnelijke medische expertise die dus ruimte laat om de zaken doelbewust op de lange baan te schuiven en het zo de patiënt moe te maken.

  Bij een gerechtsexpertise is het gebruikelijk dat schadelijder en verzekeraar zich laten bijstaan door hun raadsdokter.

  De gerechtsdeskundige moet het principe van de tegenspraak eerbiedigen en mag geen expertiseverrichtingen verrichten buiten de aanwezigheid van de partijen.
  Hij zal dikwijls gespecialiseerde onderzoeken bevelen (b.v. medische beeldvorming) of het advies van andere deskundigen inwinnen.
  De gerechtsdeskundige zal aan de partijen voorverslag mededelen, waarop zij opmerkingen kunnen formuleren.
  Het verslag van een gerechtsdeskundige is niet bindend : het geldt enkel als advies voor de rechter.
  Het wordt wel meestal door de rechter gevolgd, toch kan de rechter het advies naast zich leggen.

  In de eerste plaats dient beklemtoond te worden dat iedere arts die belast is met een deskundigenonderzoek ( dus ook verzekeringnartsen, riziv-artsen, medische adviseurs) onpartijdig en onafhankelijk moeten zijn bij de vervulling van zijn/haar opdracht.
  Deze eigenschappen zijn immers inherent aan om het even welk deskundigen onderzoek.

  Deze begrippen betekenen in de eerste plaats dat de deskundige volledig onafhankelijk moet zijn van de partijen in het geding en geen enkele band mag hebben met het geschil waarin het deskundigenonderzoek bevolen is.

  In een ruimere zin betekenen onafhankelijkheid en onpartijdigheid bovendien dat de deskundige zijn opdracht moet vervullen in volledige objectiviteit, zonder beïnvloed te worden door enige druk, zoals druk door een overheid en publieke opinie, noch door het nastreven van een persoonlijk belang, bijvoorbeeld de wil om een rechter, een advocaat of één van de partijen te behagen in de hoop andere opdrachten te krijgen, noch door filosofische, godsdienstige, politieke, culturele, taalkundige of andere opvattingen.
  Zowel het Gerechtelijk Wetboek als de Code van geneeskundige plichtenleer bevatten voldoende precieze regels om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid te verzekeren van de gerechtelijk deskundige of van de met een deskundigenonderzoek belaste arts ten opzichte van de partijen en van het geschil waarin hij dient op te treden.

  Artikel 119 van de Code van geneeskundige plichtenleer van zijn kant bepaalt zeer algemeen : dat de arts belast met een deskundigenonderzoek “de bepalingen van deze Code moet naleven” en geen opdracht mag aanvaarden die tegen de medische ethiek indruist”.
  Hier kan men zich natuurlijk de vraag stellen in hoeverre ze de nodige kennis over ME of Fibromyalgie bezitten of niet gebonden zijn aan hun opdrachtgevers.

  Uit het voorgaande vloeit voort dat wanneer de deskundige geen persoonlijke of rechtstreekse band met een partij in het geding of met het geding zelf heeft, geval per geval dient te worden onderzocht of hij over voldoende onafhankelijkheid beschikt om de opdracht te vervullen.
  En toch heeft zelfs de Orde der Geneesheren - http://195.234.184.64/frame-totaal.htm - hierover reeds haar twijfels geuit :

  De vraag over de economische band die kan bestaan tussen een deskundige,een partij en een grote aanbrenger van deskundigenonderzoeken, is delicaat.
  Bepaalde verzekerings maatschappijen vragen regelmatig de aanwijzing van dezelfde deskundige zodat het geheel van expertises door deze maatschappij 'aangebracht' aan de deskundige een niet verwaarloosbaar percentage uitmaakt van de inkomsten van deze deskundige.
  Deze laatste zou aldus voor een
  belangenconflict kunnen komen te staan.

  In dat opzicht dient opgemerkt te worden dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de deskundige, zoals deze van de rechter, beoordeeld moeten worden door zich niet alleen af te vragen of de situatie waarin de deskundige zich bevindt, meer bepaald op economisch vlak, van dien aard is dat ze hem belet zijn opdracht onpartijdig, sereen en belangeloos te vervullen, maar ook of deze situatie van dien aard is dat ze in hoofde van de partijen en van de derden een wettige verdenking teweegbrengt met betrekking tot de onpartijdigheid van de deskundige.

  Sommige bijzondere omstandigheden daarentegen kunnen aanleiding geven tot een gewettigde verdenking ten opzichte van de expert.
  Wij citeren als voorbeeld een situatie waarin de expert in een geschrift een geëngageerd of zelfs militant standpunt zou hebben ingenomen over een vraag die ernstig wordt betwist in wetenschappelijke kringen, terwijl precies deze vraag wordt gesteld in het kader van zijn expertiseopdracht of een bepaalde invloed kan uitoefenen op de conclusies ervan.

  Het probleem is echter dat de deontologische code geen wet is, dat artsen zich daaraan dan ook weinig storen, dat patiënten niet gehoord worden bij de Orde der Geneesheren

  en dat de patiënt zich nog steeds tot de rechtbank dient te wenden met alle financiële gevolgen van dien.

  Patiënten met lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke somatische oorzaak kan worden aangetoond vormen een groot probleem in de dagelijkse praktijk van de controlearts.
  Er zijn dan ook nauwelijks verzekeringsartsen die Me of Fibro ernstig nemen.
  Bewust of niet bewust ?


  Bewust of niet bewust ?
  We gaan hier verder op in

  Gezien het voorgaande is het dus eerder normaal te noemen dat er een harde strijd en heel wat commotie ontstaat wegens harde aanwijzingen van misstanden, corruptie en fraude in deze zaken waarbij verzekeraars,verzekeringsartsen en hun relaties bij betrokken zijn.

  Om een goed inzicht te krijgen in de werkwijze van verzekeraars en hun relaties bekijken we de medische aspecten : de somatische en het psychosociale.

  De somatische aspecten zijn duidelijk ondersteund door een overvloed aan medisch-wetenschappelijke artikelen.

  Over het algemeen kan men, aan de hand van medisch-wetenschappelijk onderzoek, internationale onderzoeken en literatuur, de conclusies trekken dat er wel degelijk lichamelijke afwijkingen zijn bij mensen met cvs/fibro mits men gedegen, consistent, onafhankelijk en objectief onderzoek doet.
  Onderzoek vrij van beïnvloeding door de commercie / verzekeraars. Dit is namelijk één van de grootste problemen.

  Hieronder treft U een beknopte analyse aan, met als doel de oorzaak van deze commoties te vinden, het begrijpen van de werkwijze van verzekeraars en het ontstaan van de misstanden en de psychosociale problemen bij cvs en fibromyalgie patiënten.

  We komen tot het besluit dat d.m.v. slimme, onrechtmatige constructies (waarbij zelfs overheidsgeld (!) geld van de samenleving, onrechtmatig wordt aangewend), fraude en het uitoefenen van psychische terreur door schadeverzekeraars en hun relaties, de schade wordt afgewenteld op de patiënten zelf, de samenleving en de overheid.

  Het is een spel van frauderen, sjoemelen en het uitoefenen van psychische terreur, waardoor het slachtoffer vanzelf psychisch gaat decompenseren (het krijgen van een (nieuwe) psychose), zodat het net lijkt alsof het ontspoorde psychische component de hoofdoorzaak is van blijvende invaliditeit.
  Onder decompenseren wordt verstaan, dat iemand uit balans raakt door een opeenstapeling van psychische spanningen of door allerlei angsten, al dan niet veroorzaakt door omstandigheden van buitenaf : men heeft op zo'n moment niet genoeg draagkracht voor de aanwezige draaglast).

  De fysieke component wordt hierdoor handig naar de achtergrond verdrongen.
  Op handige wijze, dankzij hulp van zgn. hulpverleners, wordt door schadeverzekeraars hierop ingespeeld.

  Tevens komen we tot de vaststelling dat er dankzij dezelfde constructies grof geld wordt verdiend aan het leed van anderen, het uitbuiten of uitmelken van patiënten.
  Het is niet moeilijk zich voor te stellen dat patiënten te kampen hebben met lichamelijke- en psychosociale problematiek (vanwege de lichamelijke gebreken, het verlies van werk en inkomen etc.).
  Het is ook bekend dat er een interactie tussen beiden bestaat, ze kunnen zelfs elkaar versterken, waardoor het zelfs voor de meest integere en objectieve medicus moeilijk te achterhalen is of de psychosociale problematiek primair of secundair is.
  Door verzekeraars wordt hier handig en op vernuftige wijze op ingespeeld.


  Systematiek en fasen

  Bij bestudering van diverse dossiers valt ons op dat de meeste verzekeraars, in grote lijnen de volgende systematiek en fasen volgen :

  1. Inslapen

  Het merendeel van de patiënten heeft in de aanvangsfase zodanige klachten dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.
  Door middel van cognitieve gedrags- en bewegings therapie, enkel aangeraden door verzekeringsmaatschappijen en hun aanverwanten proberen velen te hardnekkig te revalideren, omdat men dreigt zijn werk te verliezen en op invaliditeit te komen, wat dus veelal gepaard gaat met een forse terugval van het inkomen.
  Een klein gedeelte slaagt er tijdelijk in om zich na enkele maanden beter te voelen.
  Helaas ziet men echter een hoge en dan ergere terugvalfrequentie, aangezien men meestal re-integreert in het arbeidsproces terwijl er nog geen sprake is van duidelijk herstel.
  Na 1 jaar valt men dan definitief terug op invaliditeit.
  De patiënt wordt gevraagd alle medische dossiers en protocollen aan de verzekeringarts te bezorgen en wordt later uitgenodigd voor een consultatie en voor een constatatie dat de behandelend geneesheer toch niet corrupt is en er wordt een eerste voorlopig schadeverslag opgesteld.
  Daarna gebeuren er regelmatig opvolgingen van de resultaten van de behandelend geneesheer.
  Dit is de aanvang om de zaken op de lange termijn te schuiven, zodat de oorzaak (ongeval, ziekte, plotse gebeurtenis, oorzakelijk verband) stilaan begint te verwateren.

  2. Corrumperen, besmetten, misleiding en bedrog

  Wanneer de ziekte echter te lang aansleept probeert de schadeverzekeraar hier onderuit te komen.
  Om dit te realiseren is in hun ogen alles geoorloofd, tot fraude en corruptie toe.

  We zullen hieronder, stap-voor-stap, het systeem ontleden.

  Cliënt wordt met zachte dwang gemanoeuvreerd naar zgn. onafhankelijke medische adviesbureaus, om de behandelend geneesheer te controleren, want die zou eens het ziekteverlof van de patiënt ongewenst durven verlengen of fraude plegen in zijn bevindingen, want verzekeringsmaatschappijen frauderen niet, het zijn volgens wetenschappelijke studies ( sic), enkel cliënten en patiënten die frauderen.
  Of zou het zijn dat consumenten- en patiënten organisaties niet over voldoende middelen beschikken om studies te laten maken over fraude door maatschappijen ?

  Hoe zou het komen dat de meeste grote advocatenkantoren voor verzekeringsinstellingen werken en zich zelf uitgeven als huisadvocaat van die of die maatschappij ?

  Deze medische adviesbureaus zijn zogenaamde superspecialisten die schadeverzekeraars o.a. adviseren bij het vaststellen van de graad van invaliditeit.
  Op straffe van het ontnemen van zijn vergoeding dient het slachtoffer hier aan mee te werken.
  Later zal blijken dat deze zgn. onafhankelijke adviesbureaus, medische kabinetten en therapeutische centra het niet zo nauw nemen met algemeen geldende wettelijke normen, ongecontroleerd sjoemelen, frauderen en tevens onderdelen zijn van schadeverzekeraars.

  Er is sprake van belangenverstrengeling : bij collusie ('collusie' is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren boven al het andere) misbruiken politici, hoge ambtenaren e.a normaal onkreukbare personen hun bevoegdheden.
  Hierdoor hebben ze al de schijn van partijdigheid tegen zich.
  Het zal dan ook geen toeval zijn dat de adviezen van deze
  door verzekeraars 'gefinancierde' bureaus veelal ten nadele van het patiënt uitvallen.

  De verslagen bevatten opvallend vaak dezelfde opmerkingen : "Er zijn geen lichamelijke afwijkingen gevonden, dus moet het psychisch zijn....".
  Hier zit ook geen enkele logica in.
  Echter, door het documenteren, archiveren en verspreiden van een dergelijke gemanipuleerde / gefraudeerde rapporten, die later van pas zullen komen bij eventuele procedures, wordt al vroeg verwarring gezaaid.

  Het medisch dossier wordt dus al in een vroege fase "besmet" met medische onwaarheden, voortkomend uit gesjoemel, manipulatie en het frauderen van medische feiten ( achterhouden van medische gegevens).

  Deze verzekeringsartsen - en hun opdrachtgevers - zijn o.m. verantwoordelijk voor de corrumpering en debilisering van de geneeskunst.
  Medisch oordelen, soms zonder een patiënt met die specifieke ziekte gezien te hebben of door het bewust of onbewust gebrek van de nodige medische kennis.

  De verzekeringsarts beheert en behandelt het medisch dossier voor de verzekeraar.

  In 99 van de 100 gevallen geeft de verzekeringsarts een voor de verzekeraar gunstig medisch oordeel en gaat hierbij meestal in tegen de onderzoeken en bewijsmateriaal van de behandelende geneesheren.
  Als het effen kan nemen ze hun beslissing zonder de aanwezigheid van de patiënt en zonder dat de patiënt hiertegen ook maar iets kan inbrengen.

  Verzekeringsartsen lappen de elementaire regels en bestaande wetgevingen (bv. de wet op patiëntenrechten, de wet op de privacy) en van de Geneeskunst (deontologische code) aan hun laars.
  Hun 'medisch oordeel' wordt vervolgens wel in het medisch dossier - dat later een belangrijke rol zal gaan spelen in het zgn. deskundigenonderzoek en het lot van de patiënt bepaalt, wanneer deze zich tot de rechtbank wendt - gedocumenteerd !

  Het achteroverdrukken van belangrijke medische informatie, het zaaien van verwarring, de voor verzekeraars belastende medische informatie van de reguliere behandelende sector, wordt buiten medeweten van het slachtoffer verdonkermaand (bv. bij de aanvraag van medische onderzoeken aan onafhankelijke artsen wordt er voor gezorgd dat het dossier van de patiënt niet meegegeven wordt, zodat de arts in feite onwetend is van wat hij in feite moet onderzoeken).

  Het gevolg : inconsistentie in het medisch dossier, zodat er twijfel gezaaid wordt omtrent de consistentie van de medische feiten en de invaliderings graad van de ziekte.
  Het dossier verliest hierdoor zijn samenhang, zodat zelfs de meest kritische medicus de bomen door het bos niet meer ziet en aldus op het verkeerde been wordt gezet.
  Het versturen en in de wereld brengen van bedrieglijke geruchten, neponderzoeken, maakt deel uit van een zorgvuldig georkestreerde campagne.

  Eén van de misleidende foefjes is het in de wereld sturen van bedrieglijke geruchten en zelf verzonnen medisch - wetenschappelijke onderzoeken.
  Een bekend professor orakelt (op basis van welke wetenschappelijke studies weet niemand) : “CVS patiënten zijn enkel 'ziek' om een vergoeding te krijgen”.
  Deze prof bestempelt patiënten als "profiteurs" van ons sociaal systeem.
  Hij komt vervolgens tot de conclusie dat cvs- en fibromyalgiepatiënten aan het somatiseren zijn, simuleren en uit zijn op ziektewinst of claim-gedrag vertonen, dit in tegenstelling tot de internationale bevindingen en literatuur.
  Het stigmatiseren en in diskrediet brengen van patiënten is dan ook één van de tactieken.

  Het is nl. niet de eerste keer dat schadeverzekeraars en hun relaties bedrieglijke geruchten de wereld insturen, collega’s bekladden en ridiculiseren, ten einde, vanwege commerciële motieven, een bepaalde patiëntenpopulatie te stigmatiseren en in diskrediet te brengen.
  Het principe dat hier gehandhaafd wordt is dat als men maar lang genoeg leugens herhaalt, leugens waarheden worden die hun eigen leven gaan leiden.
  Dit alles valt onder het noemer fraude en het leidt tot het misleiden van slachtoffers, bonafide hulpverleners en uiteindelijk de Rechterlijke Macht.


  Belangenverstrengeling

  Opvallend is dat deze verzekeringsartsen steeds verwijzen naar studies van medici en paramedici, waarvan bekend is dat ze commerciële banden en belangen hebben met de verzekeringsbranche : het "ons-kent-ons netwerk".
  Het merendeel van de medische adviesbureaus onderhouden nauwe persoonlijke- en zakelijke banden met de verzekeringsbranche (=> collusie).
  Het merendeel van de medische adviseurs van verzekerings maatschappijen verwijst naar dezelfde medische adviesbureaus of therapeutische centra die zo dus een soort van dochterbedrijven worden van verzekeraars.

  Dit gebeurt dankzij vernuftige manipulatie van onderzoeken en medische stukken van het reguliere circuit.
  Op deze wijze worden verzekeraars-vriendelijke rapporten geschreven, die de aanwezigheid van letsel(s) ontkennen of bagatelliseren (denk bv. maar aan de bekende dooddoener 'iedereen heeft virussen' terwijl men verzwijgt dat het effect van virussen op een gezond lichaam heel anders is dan op een lichaam waarvan de immuniteit gestoord is) en zo slachtoffers levenslang culpabiliseren en fysieke- en psychosociale schade berokkenen.
  Tevens ontneemt men op deze wijze patiënten de juiste behandeling en zorg en misleidt men andere hulpverleners en de Rechterlijke Macht.

  Het bovenstaande laat door vernuftige kunstgrepen en manipulatie een overvloed van corrumperende factoren zien, met als enig doel het wegfilteren of minimaliseren van het lichamelijk letsel.
  De verzekeraars wrijven in hun handjes.
  Vervolgens doet de "verzekeringslogica" zijn werk : als het slachtoffer klachten blijft uiten terwijl er geen lichamelijk letsel kan worden geobjectiveerd, dan moet er sprake zijn van psychische stoornissen... in medische termen : 'somatisatie' !
  De psychiatriesering van de ziekte is dan ook zwaar belastend voor de patiënt.

  Verzekeringsmaatschappijen doen er alles aan om Cvs en fibro in de psychische hoek te duwen.
  De reden is éénvoudig : ”Psychische, subjectieve of zenuwaandoeningen van de verzekerde, tenzij de diagnose ervan steunt op organische verschijnselen” worden uitgesloten in polissen van ziekte, invaliditeit en gewaarborgd inkomen.  Lees verder : Deel III  19-11-2008 om 14:46 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie, maar ook bij andere ziektes ! - Deel III
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het probleem met verzekeringsartsen
  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !


  Deel III


  Deze ganse structuur wordt wereldwijd georganiseerd door de Amerikaanse verzekering- en herverzekeringsmaatschappij Unum die zo wereldwijd aan duizenden schadeclaims probeert te ontsnappen.


  Lees verder : Deel IV  19-11-2008 om 14:34 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie, maar ook bij andere ziektes ! - Deel IV
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het probleem met verzekeringsartsen
  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !


  Deel IV  Misschien ook een verklaring waarom de Amerfoortse verzekeringsmaatschappij (cfr. 'Structuur Unum' & https://listserv.surfnet.nl/scripts/WA.EXE?A2=ind0504C&L=me-net&D=0&I=1&P=5236 -) in Nederland opdracht geeft aan prof. G.Blijenbergh om tegen 2010 te bewijzen dat cvs een psychische ziekte is en dat ING de opleiding verzekeringsartsen in België financieel ondersteunt.
  Dient men zich ook geen vragen te stellen bij het feit dat banken en verzekeringsmaatschappijen nog steeds personeel afvaardigen om de ministeriele kabinetten te bevolken ?
  Met welk doel ?


  3. Psychische terreur en intimidatie

  Wanneer patiënt of zijn advocaat aandringen op regeling wordt op subtiele en opbouwende wijze en middels herhaling van zetten van verzekeraarzijde, begonnen met het uitoefenen van psychisch terreur en intimidatie van slachtoffers, ten einde een situatie te creëren waardoor slachtoffers uiteindelijk vanzelf psychisch decompenseren.
  Om vervolgens door verzekeraars en bepaalde medici de bevestiging en het verwijt te krijgen dat er inderdaad iets psychisch aan de hand is, terwijl deze situatie bewust van de kant van de verzekeraars is uitgelokt en gecreëerd : psychisch murw maken / terroriseren ==> labelen => stigmatiseren en self-fullfilling prophecy (het bewust of onbewust sturen op het uitkomen van een voorspelling of uitlokken van een reactie).
  Dezelfde medici hebben daar een mooi woord voor : inadequaat pijngedrag of een psychosomatische reactie op pijn en verwijzen vervolgens de slachtoffers, aldus onder valse voorwendsels, naar de psychiater.
  Het is niet moeilijk te bedenken dat dergelijke praktijken voor slachtoffers extra traumatiserend zijn !

  Inhoud en toonzetting van de correspondenties worden geleidelijk aan grimmiger.
  Van ontkenning en bagatellisering van het trauma en letsel, via denigrerende opmerkingen over de patiënt cliënt (éénmaal nood aan vergoeding wordt hij niet meer beschouwd als cliënt), sarcasme tot psychische intimidatie door te dreigen met slepende rechtszaken indien het slachtoffer zich niet laat afkopen of weigert mee te werken met de morbide spelletjes.

  Het tegen elkaar uitspelen van slachtoffer en zijn advocaat of belangenbehartiger.
  Een veel gehanteerde methode onder verzekeraars is het niet antwoorden op correspondentie van advocaten en eigen raadsgeneesheer.

  Psychisch terreur, labelen, stigmatiseren.
  Door bovenstaande misstanden, de herhaling van bovenstaande zetten en het gesol met slachtoffers waar velen bij betrokken en verantwoordelijk zijn en die jaren (!) kunnen voortduren, worden slachtoffers vanzelf psychisch murw of gek gemaakt of in het ernstige geval tot wanhoop gedreven.
  De verzekeraars, de malafide medici krijgen bevestigd wat ze zelf uitgelokt en gecreëerd hebben (!) ==> het systematisch uitoefenen van psychisch terreur ==> het slachtoffer psychisch laten decompenseren ==> labelen ==> stigmatiseren en self-fullfilling prophecy.
  Vicieuze cirkel gesloten !
  Waarbij vervolgens (door verzekeraars gefinancieerde) therapeutische centra via hetzelfde systeem er een schepje bovenop doen en er notabene flink voor vergoed worden .
  Een gemiddeld verzekeringsarts vraagt 300€ per zitting,sommige bureaus vragen 220€/ uur, een advocaat 100€ /uur.


  4. Uitbuiting van patiënten en misleiding van de Rechterlijke Macht

  De patiënt wordt het financieel moeilijk gemaakt.
  Steeds maar weerkomende expertise zittingen,waarop telkens weer de persoonlijke adviseur aanwezig moet aanwezig zijn.
  Door bovenstaande weerzinwekkende, mensonterende behandeling van patiënten, wordt op kunstmatige en vernuftige wijze een situatie uitgelokt en gecreëerd, waarbij het net lijkt of alles bij het slachtoffer tussen de oren zit : dus psychisch.
  Vervolgens laten de verzekeraars de zaken verder escaleren door een herhaling van zetten en door de ontstane psychische decompensatie handig in hun voordeel uit te buiten en door de slachtoffers vervolgens te verwijten dat het psychisch is : psychisch murw maken, terroriseren, labelen en stigmatiseren, daar waar bewust zo'n situatie wordt gecreëerd.

  Het verbaast ons niets dat het merendeel van de patiënten hierdoor inderdaad een jarenlange psychotrauma ontwikkelt.
  De verzekeraars wrijven hun handjes warm door er op te wijzen dat er niets lichamelijks aan de hand is, maar iets psychisch..  Besluit

  Dames en heren politici, medici, beleidsmakers,
  Het gaat hier om een morbide, weerzinwekkende, mensonterende en psychologische manipulatie en machtsspel, waarbij slachtoffers, medici en de Rechterlijke Macht worden misleid.
  Het is bedacht en onderhouden door corrupte verzekeringsmaatschappijen, om weerloze groepen cvs- en fibromyalgiepatiënten (maar ook anderen zoals bv whipplash-slachtoffers, patiënten met mindere gekende ziektes, zoals bindweefselziektes, stofwisselingsziekten e.a., verkeersslachtoffers, arbeidsongevallen enz…) te stigmatiseren en in diskrediet te brengen om commerciële belangen : geld telt in hun ogen meer dan een mensenleven (waarom zijn er zoveel zelfmoorden in België ?).

  Het zijn individuen die op grond van hun functie hun machtspositie misbruiken (gezien de afhankelijkheidspositie van het slachtoffer en het gebrek aan medische kennis).
  Ze hebben in wezen zélf dringend psychiatrische bijstand nodig om te vermijden dat ze nog meer schade aanrichten.
  Ze spelen een steeds herhaald spel van systematisch gesjoemel, van frauderen en psychische terreur (het slachtoffer wordt hierdoor ernstig getraumatiseerd), een spel waarbij slachtoffers en zelfs de meest integere medicus en de Rechterlijke Macht worden misleid, enkel en alleen maar om de kosten af te (laten) wentelen op de slachtoffers zelf, de overheid, de samenleving en de belastingbetaler.

  De overheid heeft een grote fout gemaakt door het beheer en tuchtregeling van misbruiken door artsen toe te vertrouwen aan de Orde der Geneesheren, een organisatie die niet over de nodige mechanismen beschikt om deze artsen te beteugelen en wiens prioritaire activiteit het incasseren van lidgelden is en het opleggen van zwijgplicht aan artsen zodat ze geen oordeel kunnen of mogen uitspreken over wanpraktijken die ze waarschijnlijk dagelijks in hun praktijk ervaren.

  Het is ook onduidelijk welke handelingen nu precies laakbaar zijn.

  Een strafrechter past het strafwetboek toe, dat is klaar en duidelijk, maar de medische plichtenleer, opgesteld in 1975 en talrijke keren aangepast, is juridisch niet bindend.
  De tuchtraden doen aan eigen rechtsvinding, maar het vertrouwen erin is ver zoek.
  Zo worden bv. de uitspraken van de tuchtraden niet systematisch gepubliceerd.
  Dat gebrek aan openheid voedt niet alleen het wantrouwen maar verhindert ook dat artsen en patiënten er lessen uittrekken.

  • Orde van Geneesheren – Provinciale Raad van Brabant
   Geachte Heer,
   Betreft : Uw klacht
   tegen Dr. ...
   Wij melden u ontvangst van uw schrijven dd. 1.3.2007 waarmee u een klacht indiende tegen Dr. ... i.v.m. haar optreden als verzekeringsarts.
   Uw klachtbrief werd ons door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen overgemaakt omdat Dr. ... op onze tabel ingeschreven is en derhalve onder onze rechtsmacht valt.
   Onze Raad zal deze zaak terdege onderzoeken en zal er op tuchtrechtelijk gebied het passend gevolg aan verlenen.
   Wij zien ons verplicht hier ook aan toe te voegen dat de wet (K.B. van 6.2.1970 art.24 en volgende) ons niet toelaat de klager in te lichten over het disciplinair gevolg dat aan de klacht zal verleend worden.
   Met de meeste hoogachting
   Namens de Raad,
   De Voorzitter,
   Dr. M. Deneyer
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Klacht%20orde%20van%20geneesheren.pdf

  Het bestaande tuchtrecht is niet geschikt als instrument om de deskundigheid en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken.
  Vroegere pogingen om het tuchtrecht in die zin te wijzigen, onder meer door de toenmalige minister van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene in 1987, zijn op niets uitgelopen.
  Om de toekomst van het medisch tuchtrecht en daarmee ook de orde van artsen, te vrijwaren, moet de eer en de waardigheid van het beroep als maatstaf worden ingeruild voor deskundigheid en kwaliteit van de beroepsuitoefening.

  De wetgever moet nu eindelijk maar eens uitmaken wat hij wil : de orde afschaffen of ze aanpassen (cfr. 'Orde der Geneesheren afschaffen of aanpassen' op : http://www.kuleuven.be/cbmer/page.php?LAN=N&ID=19&FILE=opinion_detail -).

  Is er trouwens geen recente uitspraak van het Europees hof, dat tuchtraden die sancties opleggen buiten de rechtbank om niet meer getolereerd worden ?
  Is dit dan geen dwingende reden om spoed te zetten achter de herstructurering van de orde en het sanctierecht terug toe te vertrouwen aan rechtbanken ?
  De top van het bedrijfsleven, de bank- en verzekeringscommissie (Assuralia, CBFA (bankcommissie), de politiek moeten van deze zaken op de hoogte zijn.

  Zoals U mogelijk al kunt afleiden is deze vorm van corruptie en systematische fraude qua ernst en omvang ernstiger dan de fiscale fraude, aangezien hier moedwillig de Volksgezondheid, de gezondheid van patiënten (o.a. door het onthouden van de juiste zorg, het aan zijn lot overlaten van patiënten en door het verwoesten van mensenlevens) op het spel wordt gezet met commerciële motieven.

  De geschiedenis leert ons dat oplichting en gesjoemel steeds aan het licht komen.
  Denk aan Lernaut en Hauspie, Dexia, Antwerpen, Charleroi, Augusta, hormonenzwendel en allerlei andere fiscale fraudezaken.

  Zelfs bij de Europese commissie duiken er fraudezaken op.
  Onlangs zijn in de Verenigde Staten grote bedrijven als Enron, Arthur Andersen, Tyco, Worldcom etc. door fraude en corruptie ten onder gegaan met alle gevolgen.

  Het is daarom van algemeen belang fraude en corruptie in welke sector dan ook, met wortel en tak aan te pakken en uit te roeien.
  Het is daarom noodzakelijk dat er een grootschalig onderzoek wordt ingesteld en dat er een eind gemaakt wordt aan deze praktijken.

  We kunnen ons voorstellen dat het voor buitenstaanders, die nog nooit een levensbedreigende ziekte of ongeval en problemen met de verzekeringsartsen of medische adviseurs hebben meegemaakt, bovenstaande praktijken moeilijk voor te stellen zijn.
  Deze analyse is nochtans mede tot stand gekomen dankzij het raadplegen van vele patiëntendossiers.

  Hopelijk worden hiermee de ogen van alle betrokkenen geopend.

  Een verzekeraar is er niet om schade te vergoeden, verzekeraars hebben uiteindelijk maar één doel voor ogen : héél veel winst maken !

  Het is dus allemaal een strijd tegen het grote geld, een strijd die men nooit kan winnen...


  Onrechtvaardig beleid

  Wij (de westerse maatschappij) hebben wel een grote mond over landen waar wantoestanden zijn maar we laten hier wel gemakkelijk wantoestanden toe.
  Wie durft er op de rem te gaan staan zodat deze praktijken niet meer mogelijk zijn.
  Het lijkt erop dat we overgeleverd zijn aan corrupte verzekeraars als je te maken krijgt met schadevergoedingen.
  En de fraude wordt nog erger als men weet dat verzekeringsmaatschappijen voor elke ongevalaangifte voorzieningen mogen aanleggen in hun reserves om de schade later uit te betalen.
  Deze voorzieningen kunnen natuurlijk fiscaal in mindering gebracht worden, wat betekent dat alle dossiers waarin de patiënt het opgeeft zuiver winst zijn voor de verzekeringsmaatschappij.
  Hoeft het dan nog betoog dat ze hun reserves kunnen beleggen in steeds maar grotere en steeds maar luxueuzere panden ?

  Misschien is het eens goed dat er uitgezocht wordt hoeveel steekpenningen er over en weer gaan om te zorgen dat er vooral geen schadebedragen aan een slachtoffer hoeft te worden betaald.

  Al met al hopen we dat er snel iets gedaan wordt aan deze corruptie.

  Ik wens niemand een ernstig ziekte of ongeval toe... ook al zou deze ervaring eens goed zijn voor diegene die nu zorgen dat mensen kapot gaan aan de nasleep van een schadeafwikkeling.


  Bibliografie

  1. Aandeelhouders Unum
   CFSInfo
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/Documentatie/AA%20%20Strijd%20classificatie%20ME/Aandeelhouders%20Unum_relatie%20met%20Fortis.htm

  2. Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde
   Katholieke Universiteit Leuven
   Cfr. :
   http://med.kuleuven.be/cpg/wems.htm

  3. Classificatie ME
   CFSInfo
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/classificatie%20ME.htm

  4. De Orde heeft een alleenrecht aangaande de medische deontologie
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/De%20Orde%20heeft%20%20alleenrecht%20inzake%20medische%20deontologie.htm

  5. Dump
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/dumb.htm

  6. Gedragsregels van de verzekeringsonderneming
   Assuralia
   Cfr. : http://www.assuralia.be/nl/publication/commande/pdf/b6089_nl.pdf

  7. Gewaarborgd inkomen Fortis
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Gewaarborgd%20Inkomen%20Fortis.htm

  8. Invaliditeitsrente - De medische evaluatie van de arbeidsongeschiktheid
   Cfr. :
   http://users.telenet.be/ZIVinfo/Mijn%20webs/invaliditeitsrente/invaliditeitsrente%204.htm

  9. Kan een verzekeringsarts onbeperkt in de tijd zijn/haar besluitvorming blijven uitstellen en zo doelbewust de rechtsgang blijven belemmeren... ?
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Antwoord%20dienst%20individuele%20hulpverlening%20Testaankoop.htm

  10. Lezen en begrijpen van medische dossiers
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Lezen%20en%20begrijpen%20medische%20dossiers.htm

  11. Malcolm Hooper
   CFSInfo
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/malcolm%20hooper.htm

  12. Medische Expertise & Bijstand
   Cfr. :
   http://www.medischeexpertise.be/accueil.htm

  13. Mondelinge vraag van de Heer Anciaux aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie over 'het ziekelijk functioneren van de Controledienst voor de Verzekeringen'
   Belgische Senaat, Parlementaire handelingen, Vergadering van donderdag 20 november 1997

   Cfr. : http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&COLL=H&LEG=1&NR=142&PUID=16780374&TID=
   16784132&LANG=fr

  14. Ombudsman van de Verzekeringen
   Cfr. :
   http://www.ombudsman.as/nl/home/index.asp

  15. Onafhankelijkheid van de expert belast met een minnelijke expertise
   Cfr. :
   -
   http://195.234.184.64/web-Ned/nl/a098/a098006n.htm
   - http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Onafhankelijkheid%20van%20de%20expert%20belast%20met%20een%20minnelijke%20expertiseopdracht.htm

  16. Onafhankelijkheid van de gerechtelijk deskundige
   Cfr. :
   -
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Onafhankelijkheid%20van%20de%20gerechtelijke%20deskundige.htm
   - http://195.234.184.64/frame-totaal.htm

  17. Orde der Geneesheren afschaffen of aanpassen
   KU Leuven
   Cfr. : http://www.kuleuven.be/cbmer/page.php?LAN=N&ID=19&FILE=opinion_detail

  18. TrosRadar – Forum
   Cfr. :
   http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=34939

  19. Uw klacht tegen Dr. B....
   Dr. M. Deneyer - Orde van Geneesheren – Provinciale Raad van Brabant, 08-05-2007
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Klacht%20orde%20van%20geneesheren.pdf

  20. Verkeersslachtoffers vzw
   Cfr. :
   http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/

  21. Verzekering gewaarborgd inkomen
   Brocom c.v.b.a.
   Cfr. :
   http://www.brocom.be/Public/?lang=N&auth=0&runtimeVersionId=V1&t=1314-Assurancerevenugaranti

  22. Verzekeringsfraude : Hoezo ?
   Stijn Viaene & Guido Dedene - Business Info, nr. 14, december 2003, p. 1&4 - D.T.E.W. K.U.Leuven
   Cfr. : http://www.econ.kuleuven.ac.be/fetew/pdf_publicaties/bi_articles/bi.nr14-1.pdf

  23. Verzekeringsfraude voorkomen - Een zaak van algemeen belang
   Assuralia
   Cfr. : http://www.assuralia.be/nl/publication/commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

  24. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerheid
   Cfr. :
   http://www.rechten.vu.nl/nl/index.asp

  25. Wessely
   CFSInfo
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/wesseley.htm


  Cfr. : http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Het%20probleem%20met%20verzekeringsartsen.htm

  19-11-2008 om 14:24 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gulf War illness is real, report finds
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


      Gulf War illness is real, report finds

  Andy Sullivan (additional reporting by Ross Colvin)
   17 Novmeber 2008 © Yahoo! - © Reuters Ltd.


  WASHINGTON (Reuters) – A report released on Monday concluded that Gulf War syndrome is a legitimate illness suffered by more than 175,000 U.S. war veterans who were exposed to chemical toxins in the 1991 Gulf War.

  The congressionally mandated report could help veterans who have battled the government for treatment of a wide range of unexplained neurological illnesses, from brain cancer to multiple sclerosis.

  The Research Advisory Committee on Gulf War Veterans' Illnesses concluded that Gulf War illness is a physical condition distinct from the mental "shell shock" suffered by veterans in other wars.
  Some earlier studies had concluded it was not a distinct illness.

  "Scientific evidence leaves no question that Gulf War illness is a real condition with real causes and serious consequences for affected veterans," said the committee, which has been looking into the problem since 2002.

  The committee, composed of independent scientists and veterans, said Congress should boost funding for research on Gulf War veterans' health to at least $60 million per year.

  "This is a national obligation, made especially urgent by the many years that Gulf War veterans have waited for answers and assistance," the committee said.

  Gulf War illness affects at least one-fourth of the 700,000 U.S. troops who served in the 1991 effort to drive Iraq out of Kuwait or between 175,000 and 210,000 veterans in all, the report found.
  Few have seen their symptoms improve over the past 17 years, the report said.

  Symptoms include persistent headaches, widespread pain, cognitive difficulties, unexplained fatigue, skin rashes, chronic diarrhea and digestive and respiratory problems.


  'Dark chapter'

  Many Gulf War veterans suffering these symptoms say they were met with skepticism when seeking treatment.

  "Today's report brings to a close one of the darkest chapters of the 1991 Gulf War and that is the legacy of Gulf War illness. For those who ever doubted that Gulf War veterans are ill, this report is definitive and exhaustive," said Anthony Hardie, a Gulf War veteran from Madison, Wisconsin.

  Hardie was a 23-year-old sergeant at the time of the conflict.
  Today he works in Wisconsin's Veterans Affairs Department and suffers a host of ailments, including respiratory problems, fatigue and chronic widespread pain.

  "The truth will prevail," said Adrian Atizado, assistant legislative director of the Disabled American Veterans, an advocacy group that represents 1.4 million veterans from the various conflicts in which the United States has fought.

  "One can argue with merit that the federal government did hold back progress in allowing Gulf War veterans to seek health care and financial benefits," he said. "We hope now there will be a greater emphasis on finding effective treatments."

  The panel found two possible causes : a drug given to troops to protect against nerve gas, known as pyridostigmine bromide and pesticides that were used heavily during the war.

  The panel said other possible causes could not be ruled out, including extensive exposure to smoke from oil-well fires and low-level exposure to sarin gas when captured Iraqi stocks were destroyed.

  The U.S. government has spent roughly $440 million on Gulf War health research since 1994, but spending has declined in recent years and often is not focused on improving veterans' health, the committee said.


  Cfr. : http://news.yahoo.com/s/nm/20081117/ts_nm/us_usa_health_gulfwar

   

  19-11-2008 om 10:53 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Teken de petitie voor een Europese erkenning van fibromyalgie !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Petitie
  voor een
  Europese erkenning
  van fibromyalgie

                          
                            Frieda Brepoels

  Frieda Brepoels nam op 7 mei 2008 deel aan een rondetafel over fibromyalgie

  Hoewel naar schatting 12 miljoen Europeanen met de ziekte geconfronteerd worden, is fybromyalgie (letterlijk : 'pijn aan spier- en bindweefsel') nog onvoldoende bekend.
  Daardoor duurt het vaak tot 7 jaar voor de juiste diagnose wordt gesteld.
  De bedoeling van de rondetafel was dan ook de bewustwording rond deze problematiek te vergroten.
  Frieda Brepoels (N-VA) sprak met vertegenwoordigers van Vlaamse en Nederlandse patiëntenverenigingen en engageerde zich samen met enkele collega's voor verdere actie op Europees vlak.

  Cfr. : http://www.friedabrepoels.be/friedabrepoels.cgi?s_id=31&id=818  Petition for a European recognition of fibromyalgia disease

  Petitie voor een Europese erkenning van fibromyalgie -


  Op 1 september 2008 werd in samenwerking met ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations (1) – cfr. : http://www.enfa-europe.eu/ -) door vijf Europarlementsleden, waaronder Frieda Brepoels, een verklaring ingediend rond de erkenning van fibromyalgie op Europees vlak.
  Het is nu mee aan ons, patiënten uit gans Europa, om voldoende handtekeningen te verzamelen - vòòr 18 november - en er aldus voor te zorgen dat de ingediende verklaring wordt goedgekeurd door het Europees Parlement.


  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -


  De petitie


  Fibromyalgie is sedert 1992 door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als een ziekte, ook al wordt dit nog steeds in vraag gesteld door een aantal medische professionelen en gezondheidsautoriteiten.

  Fibromyalgie is een onzichtbare aandoening met als typische klachten chronische pijn en vele andere symptomen, zoals ochtendspierstijfheid, slaapproblemen, algemene vermoeidheid en krachteloosheid van de spieren.

  In Europa zijn er 14 miljoen mensen getroffen !

  De realiteit van deze situatie, die alle Europese landen treft, is dat het recht op een goede levenskwaliteit voor de mensen, getroffen door deze ziekte, genegeerd wordt.
  Daarom wordt er een oproep gelanceerd naar de medische wereld, nationaal en Europees, en naar de Europese beleidsmakers :

   • om te vechten tegen het scepticisme rond deze ziekte,
   • om de levenskwaliteit van deze patiënten te verbeteren,
   • om individuele en interdisciplinaire ondersteuningsprogramma’s te organiseren, zodat de patiënt economisch en sociaal onafhankelijk kan blijven en dat eender welke vorm van isolement vermeden kan worden,
   • om een diepgaande training i.v.m. dit thema te verzekeren in de verplichte cursussen voor de medische experts en professionelen,
   • om bewustmakingsprogramma’s te ondersteunen, die een vroege diagnose en behandeling zullen vergemakkelijken, evenals een voortdurende toegang tot zorgen zullen verzekeren,
   • om voldoende hulp toe te wijzen voor wetenschappelijk onderzoek naar deze pathologie,
   • om een EU-programma te installeren voor de uitwisseling van de beste behandelingen voor fibromyalgie.

  Met deze petitie, teken je voor een Europese Unie waarin de rechten van 14 miljoen mensen getroffen door fibromyalgie erkend worden.

  'Onzichtbare' pijn blijft pijn.


  Cfr. : http://fibromyalgie.be/  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -  (1) – De European Network of Fibromyalgia Associations (ENFA)

  vertegenwoordigd de volgende landen :


  Video Conference and interviews

  - 7th of May 2008 -

  Cfr. : http://www.enfa-europe.eu/index1.php?id=21  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -

  - vòòr 18 november ! -  17-11-2008 om 14:38 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (2)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eén op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La bête noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  chivaz
  blog.seniorennet.be/chivaz
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!