NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • nopounc
 • shatter weed
 • Revolutional software XRumer 16.0 + XEvil 4.0 breaking of captchas more than 8400 types
 • hemp oil canada
 • shatter weed

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • ovdgwetfja (vrcPaild)
      op Vluchten in het werk
 • tbvhtzzuui (brdOxict)
      op Vluchten in het werk
 • fbfqmaikadkncd (VrdDrind)
      op Even geduld...
 • dfyosrvmty (bdsabite)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • Pass Easily Certification Exams (Holly Spruson)
      op Even geduld...
 • Pass Easily Certification Exams (Callum Finnis)
      op Even geduld...
 • zlefknhoen (brdTaupt)
      op Even geduld...
 • oaxjdolanlhoddoy (baaentego)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • mxvxagwfxy (bbxemawn)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • nivxonudko (brdOxict)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  elvis
  blog.seniorennet.be/elvis
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  spetter
  blog.seniorennet.be/spetter
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  bernerhof
  blog.seniorennet.be/bernerh
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  vava
  blog.seniorennet.be/vava
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  svalankunst
  blog.seniorennet.be/svalank
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie PatiŽnten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  04-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het chronische-vermoeidheidssyndroom - Gezondheidsraad 2005
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  
  Het chronische-vermoeidheidssyndroom

  Gezondheidsraad, publicatie nr 2005/02, 25 januari 2005
  - ISBN-10 : 90-5549-554-9 -


  Bijna ieder mens voelt zich wel eens moe of zelfs uitgeput.
  Meestal weet men hoe dat komt en gaat het vanzelf of na wat extra rust over.
  Bij het chronische-vermoeidheids-syndroom (CVS) is dat niet zo.
  PatiŽnten met CVS voelen zich voortdurend moe en uitgeput en hebben daarbij ook allerlei andere lichamelijke klachten.
  CVS is ook bekend als ĎMEí ('myalgische encephalomyelitis'), een term die de commissie niet gebruikt omdat die ten onrechte suggereert dat er een ontsteking is van hersenen en ruggenmerg.
  CVS is een controversiŽle aandoening.
  Zowel binnen als buiten de medische wereld zijn er mensen die wel en mensen die niet in het bestaan ervan geloven.
  Dat heeft onder meer tot grote meningsverschillen geleid over het vermogen van CVS-patiŽnten om arbeid te verrichten en daarmee over het recht op een uitkering.


  CVS is een reŽle, ernstig invaliderende aandoening

  Het staat vast dat CVS beperkingen oplegt aan het persoonlijk, beroepsmatig en sociaal functioneren.
  De levenskwaliteit van CVS-patiŽnten is lager dan die van gezonde mensen.
  De symptomen fluctueren en dat maakt hen onzeker.
  Zij zijn gedwongen hun activiteiten te wijzigen, hebben geen fut meer voor sociale activiteiten, werken is er vaak niet meer bij, contacten met collegaís verdwijnen en hun financiŽle situatie verslechtert.
  Niet zelden raken zij in een sociaal isolement.
  Voor het dagelijks functioneren zijn patiŽnten op hulp van anderen aangewezen.
  Omstanders nemen hun toestand niet altijd serieus en doen die af met de reactie Ďdat het wel psychisch zal zijní.
  PatiŽnten verwachten van hun arts dat hij verbetering in hun toestand brengt, maar krijgen vaak te horen dat de oorzaak van deze klachten onbekend is en dat behandeling ontbreekt.
  Via internet, patiŽntenvereniging of mensen in hun omgeving horen zij verhalen over mensen die al jaren CVS hebben.
  Zij komen gemakkelijk terecht in een situatie zonder toekomstperspectief, die vele jaren aanhoudt.
  Spontaan herstel is mogelijk, maar is eerder uitzondering dan regel.
  Voor zover onderzocht, herstelt op de lange duur tien procent of minder van de volwassenen met CVS spontaan.
  Voor jonge patiŽnten is de prognose aanzienlijk beter : de meerderheid herstelt spontaan na enige maanden tot jaren.


  De internationaal erkende casusdefinitie (CDC-94-criteria) is de standaard

  De kennis over het ontstaan en de oorzaken van CVS is gebrekkig, de klachten zijn variabel en weinig specifiek, en eenvoudige diagnostische tests zijn er niet.
  In dit soort gevallen kan een casusdefinitie Ė een op consensus gebaseerde omschrijving van de aandoening Ė uitkomst bieden.
  De internationaal erkende casusdefinitie van CVS is die van de Amerikaanse Centres for Disease Control (CDC) uit 1994 (cfr. kader).


   

  Casusdefinitie Chronische-vermoeidheidssyndroom
  van
  de Amerikaanse Centres for Disease Control, 1994


  Diagnostische criteria
  Minstens 6 maanden aanhoudende of steeds terugkerende vermoeidheid waarvoor geen lichamelijke verklaring is gevonden en die
  • nieuw is, dat wil zeggen niet levenslang aanwezig
  • niet het gevolg is van voortdurende inspanning
  • nauwelijks verbetert met rust
  • het functioneren ernstig beperkt
  In combinatie met vier of meer van de volgende symptomen, gedurende zes maanden aanhoudend of regelmatig terugkerend en die er niet waren vůůr de vermoeidheid begon :
  • zelfgerapporteerde verslechtering van geheugen of concentratievermogen
  • keelpijn
  • gevoelige hals- of okselklieren
  • spierpijn
  • gewrichtspijnen
  • hoofdpijn
  • niet-verfrissende slaap
  • na inspanning gevoel van uitputting (malaise) gedurende 24 uur of langer

  Exclusiecriteria
  • een andere aandoening of ziekte die de vermoeidheid (vermoedelijk) verklaart
  • een psychotische, ernstige of bipolaire depressie (maar niet een ongecompliceerde depressie)
  • dementie
  • anorexia of bulimia nervosa
  • alcoholmisbruik of het gebruik van drugs
  • ernstig overgewicht


  Elke casusdefinitie is een constructie voor de praktijk met arbitraire elementen en met beperkingen.
  Het bestaan van criteria betekent bijvoorbeeld nog niet dat er een ziekte is Ė in de zin van een specifiek, welomschreven ziekteproces Ė waarmee die criteria corresponderen.
  Dat zal nog moeten blijken.
  Beperkingen van de CDC-definitie zijn dat de symptoomcriteria niet zijn gevalideerd en dat de definitie in de eerste plaats is gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.
  Om het inzicht in aard en verloop van de aandoening te vergroten
  , is op dit moment de toepassing van de CDC-94-definitie aan te bevelen in onderzoek en praktijk.
  Daarmee is overigens niet gezegd dat onderzoek en behandeling van chronische vermoeidheid beperkt moet blijven tot patiŽnten die aan de CDC-94-criteria voldoen.


  Vermoedelijk zijn er in Nederland tussen de 30.000 en de 40.000 CVS-patiŽnten

  De commissie onderstreept dat dit cijfer niet meer is dan een ruwe schatting.
  Betrouwbare epidemiologische gegevens over CVS zijn schaars.
  Variaties in de toegepaste casusdefinities en het feit dat niet alle patiŽnten een huisarts consulteren, zijn daar debet aan.
  Het merendeel van de patiŽnten is volwassen, maar de aandoening komt ook bij jongeren voor.
  Ruim driekwart is vrouw.
  Prevalentiecijfers van BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland zijn er niet.
  Nederlandse gegevens over CVS bij mensen van verschillende etnische herkomst ontbreken eveneens.
  Onderzoek naar een mogelijk verband tussen CVS en beroep is niet gedaan.


  De arts-patiŽntrelatie is van invloed op het verloop van moeheidsklachten

  Niet alleen het instrumentele handelen van de arts bepaalt de uitkomst bij klachten als chronische vermoeidheid, maar ook het affectieve handelen.
  Het is belangrijk dat artsen de klachten en de patiŽnt serieus nemen, investeren in een goede relatie met de patiŽnt, ruimte bieden voor emoties en uitleg geven over de diverse kanten van vermoeidheid.


  Strikte opvattingen over lichamelijke en psychische oorzaken zetten de relatie tussen arts en patiŽnt onder druk en houden voortgang in het onderzoek tegen

  Lichamelijke en psychische oorzaken van CVS worden vaak tegenover elkaar geplaatst.
  Een steeds terugkerende kwestie die bij patiŽntenorganisaties leeft, is of CVS een neurologische of psychiatrische aandoening is.
  De commissie vindt dat geen vruchtbare discussie als het om de behandeling van patiŽnten gaat.
  Het neurowetenschappelijk onderzoek van de afgelopen decennia heeft laten zien dat psychologie (bijvoorbeeld gedrag) en biologie (bijvoorbeeld biochemische processen) twee aspecten zijn van hetzelfde.
  Het is niet het een ůf het ander maar het een ťn het ander.
  Acceptatie van deze inzichten bevordert het noodzakelijke gezamenlijke perspectief van arts en patiŽnt en biedt nieuwe ingangen voor het onderzoek naar de oorzaken van CVS.


  Het maken van onderscheid tussen etiologie en pathofysiologie schept helderheid in discussies over de oorzaken van CVS

  Etiologie gaat over het Ďwaardoorí : welke omstandigheden maken dat iemand CVS krijgt ?
  Pathofysiologie gaat over het Ďhoeí : welke biologische ontregelingen zijn er ?
  Dit onderscheid is cruciaal bij het ordenen van de grote hoeveelheid gegevens die variŽren in abstractieniveau en afkomstig zijn uit diverse domeinen en bij het vertalen van bevindingen in nieuwe hypotheses voor onderzoek.
  Ook biedt het een goed aanknopingspunt voor het gesprek met patiŽnten.


  De etiologie van CVS staat onder invloed van een scala van factoren

  Een gangbare indeling van etiologische factoren is die in :

  • Predisponerende factoren
   Factoren waardoor de ene mens eerder CVS krijgt dan de andere : familiaire (wellicht genetische) factoren, geslacht, leergeschiedenis (ervaringen in de vroege jeugd), persoonlijkheid, levensstijl en lichamelijke activiteit.

  • Uitlokkende factoren
   Factoren die bij daarvoor gevoelige personen CVS op gang kunnen brengen : acute stress, zowel fysieke stress (een ernstige verwonding, langdurige slaapstoornissen, een zware operatieve ingreep of een infectie), als acute psychologische stresssituaties.

  • Instandhoudende factoren
   Factoren die het herstel in de weg staan : fysieke inactiviteit, periodieke overactiviteit, foutieve of niet-helpende opvattingen over de aandoening, verhoogde aandacht voor lichamelijke sensaties, inadequaat gedrag van hulpverleners en sociale factoren.
   Hoewel het tegendeel vaak wordt beweerd, zijn chronische infecties geen instandhoudende factor.


  Modellen uit de moderne neurowetenschappen vormen een goede basis voor het pathofysiologisch onderzoek naar CVS

  CVS is een van de vele syndromen met lichamelijk onverklaarde klachten, waartoe bijvoorbeeld ook fibromyalgie en het prikkelbaredarmsyndroom behoren.
  Het pathofysiologisch onderzoek heeft zich tot nu toe vooral gericht op de aspecten waarin een syndroom zich van andere syndromen onderscheidt, zonder dat dit veel heeft opgeleverd.
  De syndromen komen vaak in combinatie voor en vertonen opvallende overeenkomsten.
  Het klachtenpatroon bij deze aandoeningen duidt op een ontregeling van regelsystemen of van de communicatie tussen regelsystemen.
  Duidelijke afwijkingen van afzonderlijke parameters zijn er zelden.
  De ontregeling lijkt terug te voeren op eenzelfde grondpatroon : een langdurige en ernstige verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en belasting.
  Door een situatie van chronische stress raken homeostatische mechanismen, zoals energiehuishouding en herstelprocessen uit balans en veranderen pijngevoeligheid en perceptie.
  Goed onderbouwde verklaringsmodellen uit de moderne neurowetenschappen ondersteunen deze gedachtegang.
  Deze modellen bieden de mogelijkheid de kloof te overbruggen tussen somatisch en psychisch en vormen een goede basis voor de ontwikkeling van nieuwe onderzoekshypotheses.


  ĎRust roestí is de rode draad in het beleid bij moeheidsklachten

  Moeheid is in het algemeen een signaal om het kalmer aan te doen, maar totale rust doet de conditie geen goed en houdt de klachten uiteindelijk in stand.
  De patiŽnt met moeheidsklachten moet het advies krijgen te doen wat hij nog kan, zo nodig na aanpassing van werk(tijden) in overleg met de bedrijfsarts of met huisgenoten als de patiŽnt geen baan heeft.
  Moeheid heeft vaak een Ďgewoneí oorzaak : overbelasting of stress.
  Voorwaarde voor herstel is dat de patiŽnt die oorzaken onder ogen ziet en er actief mee aan de slag gaat.
  Rust zonder meer kan vermijdingstendensen versterken, ziekteverzuim verlengen en een proces van maatschappelijke marginalisatie in gang zetten.


  Openheid over de beoordeling van de mogelijkheid om te werken is beslist noodzakelijk

  Bedrijfs- en verzekeringsartsen zullen patiŽnten moeten uitleggen dat niet, zoals zij vaak denken, de diagnose en de oorzaak van een aandoening bepalend zijn voor hun recht op arbeidsverzuim of op een uitkering, maar dat het gaat om uitingen en gevolgen van ziekte.
  Die worden in de praktijk beoordeeld aan de hand van drie zaken :

  • Algemeen functioneren
   Iemand die door ziekte of gebrek in het algemeen niet kan functioneren, kan ook niet werken; wanneer hij op enigerlei wijze wťl kan functioneren, zijn ook al snel bepaalde vormen van arbeid mogelijk.

  • Consistentie
   Ziekte, beperkingen en dalende arbeidsparticipatie moeten logisch samenhangen en consistent zijn.
   Als dat niet zo is, kan onvermogen om te werken niet aan ziekte worden toegeschreven.

  • Probleemanalyse
   Arbeidsomstandigheden bepalen slechts een deel van de draaglast van mensen.
   Inzicht in de psychosociale context is essentieel voor het oordeel over arbeidsgeschiktheid.

  Bedrijfs- en verzekeringsartsen zullen open moeten zijn over deze beoordelingsprincipes.
  Dit kan het aantal misverstanden en meningsverschillen rond mogelijkheden van CVS-patiŽnten om te werken verkleinen.


  Adequate patiŽntenzorg vereist richtlijnen voor de diagnostiek en begeleiding van patiŽnten met moeheidsklachten

  Er is een grote variatie in de diagnostiek en de begeleiding van patiŽnten met moeheidsklachten in het algemeen en met CVS in het bijzonder.
  Dit betreft zowel de gang van zaken bij huisartsen als die bij bedrijfs- en verzekeringsartsen.
  PatiŽnten hebben het recht op een uniforme benadering en werkwijze.
  De commissie zet de hoofdlijnen uiteen van het beleid bij moeheidsklachten, in het bijzonder CVS.
  De vertaling daarvan in richtlijnen voor het beleid is een zaak van het Nederlands Huisartsengenootschap, het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.
  Het is dringend gewenst dat zij eerst om de tafel gaan zitten om afspraken te maken over gezamenlijke uitgangspunten en over samenwerking op dit vlak.


  Er is extra aandacht nodig voor CVS bij jonge mensen

  Jongeren met CVS kunnen vaak niet meer een gewoon schoolprogramma volgen, huiswerk maken, normale afstanden fietsen of lopen, sporten en aan andere sociale activiteiten deelnemen.
  CVS bedreigt de normale, leeftijdsadequate ontwikkeling, zoals het streven naar autonomie en identiteit, en het zich losmaken van de ouders.
  Artsen wordt afgeraden de diagnose CVS vůůr het tiende jaar te stellen, omdat de klachtenpresentatie op die leeftijd in hoge mate afhankelijk is van de interpretatie van de ouders.
  Niet-functionele attributies van de ouders kunnen het herstel van de jongere in de weg staan.
  Daarom is het raadzaam de patiŽnt en de ouders afzonderlijk te spreken.
  Dat bevordert bovendien het gevoel van autonomie van de jongere.


  Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectieve behandeling

  Behandelingen voor CVS zijn er te kust en te keur, vooral te vinden op het internet.
  Slechts weinige zijn op werkzaamheid getoetst.
  In systematic reviews van de interventies voor CVS komt CGT naar voren als een effectieve behandeling.
  Het behandeleffect van CGT is duurzaam gebleken en verslechtering van de toestand door CGT is niet aangetoond.
  CGT is echter geen panacee.
  De behandeling is intensief, vraagt veel van de patiŽnt en heeft bij circa 70 procent van de patiŽnten succes.
  Succes betekent dat de patiŽnt weer op een min of meer normaal niveau kan functioneren.
  Veel succesvol behandelde patiŽnten zullen echter niet meer op hun oude niveau van functioneren terugkomen, maar hebben zich leren aanpassen aan hun eigen, begrensde mogelijkheden.
  Sommigen ervaren dat als een verlies dat zij moeten verwerken.
  Zelfwerkzaamheid is een essentieel onderdeel van CGT.
  PatiŽnten motiveren om de therapie te ondernemen is erg belangrijk.
  CGT is onlosmakelijk verbonden met een geleidelijke opbouw van lichamelijke activiteit (graded exercise training, GET).
  Of GET zonder enige vorm van CGT effectief is, wordt op dit ogenblik in Engeland onderzocht.
  De patiŽntenpopulatie is divers en niet iedereen is gebaat bij CGT volgens het huidige protocol.
  Door meer en minder intensieve varianten van CGT te ontwikkelen kan men het aanbod en de behoefte beter op elkaar afstemmen.


  Uitbreiding van de behandelingscapaciteit is nodig

  CGT voor CVS-patiŽnten is alleen structureel beschikbaar in Nijmegen.
  Er staan ruim 300 patiŽnten op de wachtlijst.
  Voor een adequate zorgverlening is uitbreiding nodig van de behandelcapaciteit, bijvoorbeeld door de vorming van specifiek op chronische vermoeidheid gerichte centra zoals in Nijmegen of van centra die zich meer in den brede toeleggen op onderzoek en behandeling van stressgebonden aandoeningen.
  Een knelpunt bij schaalvergroting is dat maar weinig psychologen over de benodigde expertise beschikken.
  Meer aandacht in de opleiding van psychologen voor de gedragstherapeutische aanpak van lichamelijke klachten is noodzakelijk, niet alleen voor de behandeling van patiŽnten met CVS, maar voor alle patiŽnten met lichamelijk onverklaarde klachten.


  Een multidisciplinaire benadering is een voorwaarde voor goed wetenschappelijk onderzoek naar CVS

  De kennis over CVS vertoont grote hiaten.
  Tal van onopgeloste kwesties vragen om nieuw wetenschappelijk onderzoek.
  Een zoektocht naar ťťn specifieke oorzaak van CVS is niet vruchtbaar gebleken en zal vermoedelijk niet leiden tot een verklaring van het scala van symptomen en verschijnselen.
  Een daadwerkelijke vergroting van het inzicht in de oorzaken en de behandeling van CVS vergt een multidisciplinaire aanpak waarin de diverse factoren in samenhang bestudeerd worden.

  Cfr. : http://www.gr.nl/samenvatting.php?ID=1167


  04-03-2008 om 01:53 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (11 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronische Vermoeidheid (CVS) - Een vitamine B12-tekort ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  CVS
  Een vitamine B12-tekort ?

   

  Vitamine B12

  Vitamine B12 bestaat uit verschillende vormen van cobalaminen en is samen met foliumzuur (vitamine B11) betrokken bij het aanmaken van DNA en RNA, ons erfelijk materiaal.

  Om vitamine B12 op te nemen is er een stof (de 'intrinsieke factor') uit het maagslijmvlies nodig. Deze stof activeert het vitamine waarna het in de dunne darm opgenomen kan worden.

  • Vitamine B12 is nodig om foliumzuur (vitamine B11) vrij te maken uit de cellen.
   Zodat foliumzuur rode bloedcellen kan aanmaken.
   Verder is het nodig voor een goede werking van het zenuwstelsel.
  • Levensmiddelen die veel vitamine B12 bevatten zijn vlees, melkproducten, ei en vis.
   Plantaardige producten bevatte dit vitamine niet.
   Wel bevat zeewier veel vitamine B12 maar in die vorm kunnen we het niet of nauwelijks opnemen.
   Bij gezonde mensen is er een voorraad voor 3 jaar aanwezig in de lever.
   Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is een supplement van respectievelijk 0,2 Ķg per dag en 0,5 Ķg per dag aanbevolen.
   Voor zuigelingen is een opname van 0,5 Ķg per dag voorgesteld, om biochemische deficiŽntie te vermijden en de reserve op peil te houden.
   In ons land is de opname van vitamine B12 voldoende groot en tekorten dan ook zeldzaam (behalve misschien bij strikte vegetariŽrs vermits plantaardige voeding geen vitamine B12 bevat).
  • Mensen die lijden aan een chronische maagvliesontsteking of mensen bij wie de maag geheel of gedeeltelijk is weggehaald.
   Of bij mensen bij wie het maagslijmvlies beschadigd is geraakt.
   Deze mensen kunnen de 'intrinsieke factor' niet meer aanmaken en dus geen vitamine B12 meer opnemen.
  • Tekorten veroorzaken bloedarmoede, afwijkingen aan het zenuwstelsel en de slijmvliezen van bijvoorbeeld de maag.
   Alleen het toedienen van injecties met vitamine B12 helpt dan echt.

  Toxische effecten van vitamine B12 zijn nooit vastgesteld.
  Niettemin is het af te raden meer dan 200 Ķg per dag in te nemen.

  Cfr. : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2082

   

  Chronsiche Vermoeidheid (CVS) - Een vitamine B12-tekort ?

  Wordpress.com, 22-01-2008


  1. - CVS in een historisch overzicht
        Algemeen Dagblad, april 2003

  Resultaten van onderzoek naar Chronische Vermoeidheid :

  • ruim 40% van de 15- tot 65-jarige last heeft van vermoeidheid

  • 100.000 mensen lijden aan onverklaarde chronische ernstige vermoeidheid (waarvan 30.000 aan Myalgische Encephalomyelitis (ME) of het Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS))

  • ruim 1.5 miljoen Nederlanders hebben een vitamine B12 tekort

  • 16% van alle huisartsbezoeken gaan voornamelijk over vermoeidheid

  • bij ruim 62.000 patiŽnten komt de chronische vermoeidheid voor in samenhang met een lichamelijke ziekte.

  In mei 2005 werd als resultaat van een vervolgonderzoek gepubliceerd : ruim 1/3 van de bevolking die last heeft van ernstige of minder ernstige vermoeidheid.

  Feit, steeds meer mensen blijken vermoeid !
  Is dat niet verontrustend ?


  2. - Vermoeidheid in een historisch overzicht

  Ernstige onverklaarbare vermoeidheid bestaat al eeuwen.
  In 1750 beschrijft Sir Richard Manningham -verloskundige- voor het eerst een ziektebeeld ďFebriculaĒof ďLittle FeverĒ waarvan de symptomen overeenkomen met die van het Chronisch Vermoeidheid Syndroom.
  Dat men ďsterkerĒ werd door het eten van lever was een observatie uit die tijd.
  Zo ook dat het een gunstige invloed had op bloedarmoede en het zenuwstelsel.

  Noot : Men weet nu dat in leverweefsel vitamine B12 wordt opgeslagen.

  George Beard -neuroloog- formuleert in 1869 voor het ziektebeeld ďNeurasthenieĒ (letterlijk 'zwak zenuwstelsel').
  Een ziektebeeld met symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.
  Het raakt even in de vergelheid maar duikt later op onder de naam ďEffort SyndroomĒ, ook wel ďDa Costaís SydroomĒ genoemd.
  Tegenwoordig wordt de term weer gebruikt.

  Al sinds 1930 zijn er meldingen van epidimieŽn van Chronische Vermoeidheid.
  Een groep soldaten of een groot deel van het personeel van een ziekenhuis werd getroffen.
  De artsen en verpleegkundigen ondervonden symptomen als ďplotselinge koorts, spierpijn en hoofdpijn, gevolgd door een langere periode van vermoeidheidĒ in dergelijke mate dat ze epidemische van aard waren.
  Hiervoor werd geen medische verklaring gevonden.
  De arts Sir Donald Acheson verbond de naam ďMEĒ in 1956 aan een epidemie onder het ziekenhuispersoneel van het Londense ďRoyal Free HospitalĒ.

  Noot : Er is sprake van een epidemie als het aantal nieuwe gevallen het normaal geachte aantal overtreft.

  Rond 1980 wordt geopperd dat het Epstein-Barr virus -veroorzaker van de Ziekte van Pfeiffer- verantwoordelijk is voor het ontstaan van het chronische Vermoeidheid Syndroom.

  Noot : Een dergelijk verband is uiteindelijk onvoldoende aangetoond.

  In 1988 beschrijft Holmes Ė internist - als eerste het ziektebeeld ďChronisch Vermoeidheid SyndroomĒ.
  De criteria zijn in 1994 aangepast door Fukuda -internist- voor het Internationaal erkende Committee of Disease Classification (CDC) te Atlanta (USA).

  Noot : The World Health Organisation heeft het syndroom officeel erkend.

  In 1999 is ME/CVS als Medisch Arbeidsongeschiktheid Criterium (MAO) erkend door de Tweede Kamer.
  Zij hebben dit vastgelegd door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
  In maart 2005 is op verzoek van de minister van Volksgezondheid door de Nederlandse Gezondheidsraad het rapport uit over ME/CVS verschenen.

  Noot : In dit rapport wordt het bestaan van ME/CVS als ziekte volmondig erkend.
  Ook wordt de noodzaak tot financiering van verder onderzoek, ook naar lichamelijke factoren, benadrukt.

  In de 21 eeuw wordt ME/CVS door menigeen nog steeds als ďmodeziekteĒ gezien.
  De geschiedenis lijkt zich wat dat betreft te herhalen.
  Ondanks de talloze bewijzen van lichamelijke afwijkingen welke door steeds meer onderzoekers gerapporteerd worden.

  Chronische Vermoeidheid ! Wat is er toch aan de hand ?

  - Worden we moe door de informatie die we tot ons krijgen via de media ?
  - Is het door de drukte van de 24-uurs economie waadoor we ons laten meeslepen ?
  - Is het toe te schrijven aan de belasting van milieuvervuiling op ons afweer- en immuunsysteem ?
  - Willen we te veel ?
  - Moeten we te veel ?


  3. - Chronische vermoeidheid - Wat is het ?

  De diagnose van Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) kan alleen worden gesteld als alle andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid zijn uitgesloten en jij als patiŽnt bovendien voldoet aan de CDC criteria voor Chronisch Vermoeidheid Syndroom (cfr. 'Diagnosecriteria voor ME en CVS ' op : http://www.steungroep.nl/cgt/mecvsdiagnosecriteria.htm -).

  Noot : CDC = Centers for Disease Control and Prevention (USA).

  Want als patiŽnt met ernstige vermoeidheidsklachten zal je eerder ontdekken dat er vele verklaringen kunnen zijn voor de beleving van jouw chronische vermoeidheid.
  Zo kan het zijn dat je helemaal geen Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) hebt.
  Mogelijk een andere beter behandelbare ziekte of aandoening zoals bijvoorbeeld een candida-infectie of een schildklierdeficiŽntie of HPU.

  De CVS-aandoening wordt gekenmerkt door :
  - chronische, abnormale vermoeidheid en spierpijn,
  - soms gecombineerd met een verminderde geheugenfunctie en
  - emotionele labiliteit.
  En als de vermoeidheid niet meer overgaat door rust spreekt men van 'Chronisch Vermoeidheid Syndroom' ('CVS') of van 'Myalgische ('pijnlijke spieren') Encephalomyelitis' ('ME') (verspreide ontsteking van de hersenen en ruggenmerg, maar echte ontstekingen zijn nooit aangetoond).
  Voor de praktijk spreken we daarom van 'ME/CVS'.

  Het is zeker gťťn psychische ziekte.
  Wťl kunnen bij sommige patiŽnten, door het lijden aan de ME/CVS, psychische klachten als een depressie ontstaan (gevolg !).
  Dit gebeurt bij veel chronische ziektebeelden.


  4. - Is er wat te doen aan Chronische Vermoeidheid ?

  • K1-Kickbokser: R.S. : ďReeds eerder heb ik u telefonisch gesproken via mijn trainer.
   Ik zat toen vlak voor een wedstrijd en heb op basis van uw en zijn advies uw 12BWell zuigtabletten gebruikt (met succes).
   Ik vond het een wonder dat ik die partij kon vechten en heb daarom - na een electronisch consult- een nieuwe bestelling12BWell zuigtablettengedaan.
   Ik ben nu dus bezig met mijn tweede Ďkuurí en moet zeggen dat ik steeds enthousiaster begin te worden.
   Alleen in de periode tussen deze kuren heb ik mij een tijdje erg slecht in mijn vel gevoeld (ook slapeloosheid) en ik weet niet goed waar dat aan lagÖ
   Toch begin ik er meer en meer van overtuigd te worden dat er positieve effecten aan dit medicijn zitten.
   In ieder geval heb ik gisteren wederom een partij winnend mogen afsluiten !Ē

  • Dhr. E. : ďMijn vrouw en ik zijn met de 12BWell zuigtabletten begonnen.
   We zijn nu drie dagen bezig, ik wil het niet echt geloven en me kritisch opstellen, maar we hebben de indruk dat de positieve effecten nu al merkbaar worden.
   De eerste dagen hadden we beiden wat hoofdpijn, klopt dat ?
   Kun je ons nog zoín doosje 12BWell zuigtabletten sturen om de Ďkuurí van een maand af te maken ?Ē

  Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ?

  Een vitamine is een stof die onmisbaar is voor het menselijk lichaam.
  De normaal benodigde vitamine B12 bedraagt 2,8 microgram per dag en komt alleen voor in dierlijke produkten als vis, vlees, kaas en melk.
  Maar met name in lever.
  Bij de behandeling van moeheid is een opmerkelijke rol weggelegd voor een zeer hoge dosis vitamine B12 in de vorm van hydroxocobalamine.
  Van de wel vijf verschillende soorten B12 heeft Wijlhuizen Ė internist - voor de speciale 12BWell vorm (cfr. :
  http://www.vaakmoe.nl/?Wat+is+12BWell%3F&lng=nl -) gekozen die een zuiverende werking heeft bij vergiftiging met zware metalen.

  Uit onderzoek is gebleken dat Ö
  - een hoge dosis vitamine B12 een pijnstillende werking heeft en
  - even effectief kan zijn bij bestrijding van pijnklachten als indometacine dat behoort tot de categorie ontstekingsremmers (NSAIDís), waartoe ook ibuprofen en naproxen behoren.

  Cfr. ook :

  1. Behandeling Chronische Vermoeidheids Syndroom / Myalgische Encefalomyelitis
   pilliewillie.nl, 26-12-2007
   Cfr. :
   http://chronische-vermoeidheidssyndroom.pilliewillie.nl/

  2. Wat is CVS/ME ?
   Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
   Cfr. :
   http://lotgenotenfibromyalgie.nl/CVS-ME/Wat_is_cvs_me.html

  Cfr. : http://quinten.wordpress.com/2008/01/22/chronsiche-vermoeidheid-cvs-een-vitamine-b12-tekort/ 

   

  03-03-2008 om 22:46 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (1)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eťn op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La b√™te noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  zwart_en_wit
  blog.seniorennet.be/zwart_e
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!