NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • cannabis Canada
 • cannabis Canada
 • medical marijuana Canada
 • medical marijuana Canada
 • Cbd Chocolate

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • djvVeighBrtthilkgco (hfsOried)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • ffdafGeogsBrtHoincphm (fsderymn)
      op Even geduld...
 • jgbglalaBtjadenti (sdfplefs)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • nsfcxTintyBrtthilktlm (fsfLoppy)
      op Vluchten in het werk
 • nsfcxWhanyBrtamardamj (fsfExime)
      op Even geduld...
 • Brvfintokycsdt (bsfBeero)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • jgbglalaBtjadentw (sdfplefs)
      op Even geduld...
 • dffshprilmBrtinopsrbr (hwdaberb)
      op Vluchten in het werk
 • where to buy viagra online uk bu.yci.a.l.isonlin.e. (Coreykiz)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • inasync (Luxumlib)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  antje
  blog.seniorennet.be/antje
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  freddy11wandelt
  blog.seniorennet.be/freddy1
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  radio_opsinjoor
  blog.seniorennet.be/radio_o
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  sandra
  blog.seniorennet.be/sandra
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  waardevol
  blog.seniorennet.be/waardev
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie PatiŽnten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  09-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het weerloze lichaam - Een storing in het immuunsysteem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
     Het weerloze lichaam
   
      Een storing in het immuunsysteem

       Prof. Dr. H.A. Drexhage
       Bewerkt door Mannus van der Laan,

       Delta Ė Nr. 36 Jaargang 28 Ė 28-11-1996
       Technische Universiteit Delft (TU Delft)
       © Delta 2005

  Nieuwe aandacht gaat naar defecten in het immuunsysteem.
  Het blijkt dat bij CVS patiŽnten de IL12 productie onderontwikkelt is tov van de IL10 productie (IL voor Interleukine) IL12 is vooral werkzaam tegen virussen, schimmel, kanker en tegen bepaalde bacteriŽn. IL10 voornamelijk tegen bacteriŽn. De werking van Ampligen en gelijkaardige producten schijnt erin te bestaan dat het evenwicht terug hersteld wordt :
  http://users.pandora.be/diogenes/gezondheid1.html

  In de Studium Generale-reeks 'Het Raadsel in de Wetenschap' hield prof. dr. H.A. Drexhage onlangs in het Techniek Museum een lezing onder de titel 'Het weerloze lichaam' : onlangs werd bekend dat het onderzoek naar aids voorspoedig verloopt. Er komt een cocktail op de markt die de levensverwachting van HIV-geÔnfecteerden aanzienlijk verlengt. Opgelost is het syndroom echter allerminst. En het schijnt niet het enige virus dat de mens aanvalt in het immuunsysteem. De laatste jaren is er sprake van een hausse aan raadselachtige ziekten die nauwelijks gediagnostiseerd kunnen worden. Van vele denkt men dat ze worden veroorzaakt door virussen die het immuunstelsel aantasten.
  Twee hoogleraren van de medische faculteit van de Erasmus Universiteit gaan in op de aard van ons immuunsysteem en op enkele aandoeningen.
  Daarna bespreekt een arts vanuit patiŽntenperspectief de geheimzinnige aandoening ME (Myalgische Encephalomyelitis).

  Prof. dr. H.A. Drexhage is hoogleraar auto-immuunziekten van endocriene organen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  U vindt hierna een ingekorte weergave van zijn voordracht.


  Het weerloze lichaam

  ,,In Rotterdam staat op een hoog gebouw in neonverlichting een mooie versregel van Lucebert : 'Alles van waarde is weerloos.'
  Ons lichaam is zeker van waarde. Ik heb erover nagedacht of het ook weerloos is. In al die jaren dat ik het immuunsysteem bestudeer is mij gebleken dat ons lichaam enorm weerbaar is.
  Laten we eerst omschrijven wat ziek-zijn betekent, want lang niet iedereen verstaat daaronder hetzelfde.
  Allereerst is er het ziektegevoel. Een patiŽnt zal bij de dokter komen met klachten, bijvoorbeeld dat hij moe is of ergens pijn heeft. Hij zal niet bij hem komen met de mededeling : 'Ik heb een leverfunctiestoornis.'
  Soms zijn er aantoonbare orgaanafwijkingen.
  Ze kunnen overlappen met het ziektegevoel, maar dat hoeft niet. Vaak zijn ze discongruent. Twee patiŽnten die dezelfde afwijking hebben, kunnen daar dan ook verschillend op reageren. De ťťn kan zich doodziek voelen, de ander helemaal niet.
  Ik zal dat illustreren met het voorbeeld van twee Nepalese vrouwen die beiden aan jodiumgebrek lijden, waardoor hun schildklier is vergroot. De oudere vrouw heeft een bijzonder groot struma en heeft daar ongetwijfeld veel last van. Die van de jongere valt daarentegen nauwelijks op.
  Of ze last heeft van haar struma is de vraag.
  U moet zich namelijk realiseren dat in de vorige eeuw vrouwen graag een struma hadden, omdat de hals daardoor beter uitkwam. Dezelfde afwijking kan door mensen dus anders gepercipieerd worden.


  Tempelrite
  Hoe denkt men nu dat een dergelijke ziekte ontstaat ?
  Daarbij is het belangrijk hoe men in het leven staat of wat voor wereldbeeld men heeft. In Nepal, zeker op het platteland, heeft men niet in de gaten dat een struma wordt veroorzaakt door jodiumgebrek. Daar denken de mensen dat het komt door een verstoring van kosmische krachten.
  Zo dachten wij in Europa tweeduizend jaar geleden ook.
  In het antieke Griekenland zocht men zijn heil in een tempel. Om aan de ziekte te ontsnappen moest men in het reine komen met de godheid. Men deed dat in Asklepieia, genoemd naar Asclepius, de Griekse god van de geneeskunde. Wanneer men zich beter voelde kon men de godheid danken door een mensbeeldje met de aandoening erop geboetseerd, in de tempel achter te laten. Zo weten wij wat voor klachten ze hadden en of ze zich beter voelden.
  Hoewel we ons kunnen afvragen of een tempelrite een struma zal verhelpen, kan het wel op het ziektegevoel werken.
  Het kan de angst wegnemen. Daardoor ben je minder bezorgd en kun je jeeen stuk beter voelen. Het blijkt dus dat er een grote discrepantie kan bestaan tussen hoe een ziekte wordt beleefd en wat er werkelijk aan de hand is.
  Echt grote verbeteringen zijn mijns inziens gekomen met de introductie van het medisch-biologisch en chemisch denken over het lichaam.
  Een groot voorvechter daarvan was Robert Koch (1843-1910).
  Net zoals de wereld om ons heen zijn we het lichaam gaan beschouwen als materialistisch. Het is opgebouwd uit moleculen en er vinden chemische reacties in plaats.


  Aids
  Kunnen wij sommige ziekteverschijnselen associŽren met stoornissen in het immuunsysteem ?
  En zijn dat dan ook altijd immuunziekten ?
  In Amerika manifesteerden zich rond 1980 de eerste aids-patiŽnten. Ze waren homoseksuele mannen en hadden onder andere last van vermoeidheid, koorts, lymfeklierzwellingen en luchtweginfecties. Dat laatste kon goed door de medicus worden vastgesteld.
  Onderzoek in hun longen gaf een bijzonder resultaat te zien. Ze hadden infecties, veroorzaakt door bacteriŽn die iedereen bij zich heeft. Bij hen waren ze in staat om ongebreideld de weefsels binnen te dringen. Dit betekende dat ze een afweerstoornis hadden. In het laboratorium kon men dat
  pinpointen op een gebrek aan T-cellen.
  Er waren ziektegevoelens, vastgestelde afwijkingen in de luchtwegen en een verminderd aantal T-cellen. Men had op dat moment geen clou wat er precies aan de hand was. Enkele jaren later vond men bij deze patiŽnten een virus, het zogeheten HIV (Humane Immunodeficiency Virus). De vraag was toen of het virus verantwoordelijk was voor het afwijkend aantal T-cellen, dat op zijn beurt de oorzaak is van de luchtweginfecties.
  In de begintijd is er geopperd dat de vermindering van T-cellen wordt veroorzaakt door seksuele stimulantia die deze mannen hadden gebruikt.
  Er is altijd de vraag wat er eerder is: de kip of het ei ?
  Bij het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) is dat bijvoorbeeld tot nu toe een onoplosbaar probleem.
  In het geval van aids is dat opgelost door de aanwezigheid van een apevirus dat veel lijkt op HIV. Toen men apen daarmee infecteerde ging dat gepaard met een lager aantal T-cellen en dat leidde tot de luchtweginfectie. Daarmee was het oorzakelijk verband aangetoond.


  Depressie
  Dat dit niet altijd eenvoudig is zal ik illustreren met het voorbeeld van een vitale depressie.
  Mensen die daaraan lijden zijn zwaar depressief, zien alles zwart en zijn vertraagd in hun handelen en denken. Hun immuunsysteem blijkt ook stoornissen te vertonen, weliswaar niet zo sterk als bij aids, maar het werkt niet zoals het moet. We zouden kunnen opperen dat de stoornissen in het immuunsysteem verantwoordelijk zijn voor de depressie, maar zo gemakkelijk ligt het niet.
  Het immuunsysteem is zeer complex, maar het wordt nog ingewikkelder doordat de werking ervan nauw samenhangt met andere regelsystemen in ons lichaam, bijvoorbeeld het endocriene systeem.
  Dit produceert hormonen die belangrijk zijn voor onze stofwisseling en reproductie.
  Ook de hersenen staan in verbinding met zowel het immuunsysteem als het endocriene systeem.

  Ik wil even focussen op de zogeheten hypothalamus die gelegen is in de tussenhersenen.
  De hypothalamus is bijzonder belangrijk, omdat dit hersengedeelte hormonen kan afscheiden die via het hersenaanhangsel het endocriene systeem beÔnvloeden. Bovendien speelt de hypothalamus een rol bij onze stemming. Volgens sommigen is dit hersengedeelte zelfs een belangrijke determinant van onze stemming.
  Hoe kijkt men nu tegen vitale depressies aan ?
  De klachten worden enerzijds bepaald door de hypothalamus. Er zijn dus werkelijk functionele hersenafwijkingen die vaak ook erfelijk zijn. Maar er zijn nog veel meer factoren. Een andere hoofdfactor kan stress zijn, zoals die optreedt door een verhuizing of een ernstig verlies.
  U ziet dat meerdere oorzakelijke factoren het immuunsysteem kunnen beÔnvloeden, zodat er een vermindering van T-cellen optreedt waardoor er virusinfecties kunnen onstaan.
  Het is dus een zeer ingewikkelde interrelatie. En als ik u ook nog eens vertel dat andere hogere hersencentra ook op het immuunsysteem kunnen inwerken en dat het immuunsysteem invloed heeft op de hypothalamus, dan begrijpt u dat we oorzaak en gevolg niet snel uit elkaar kunnen halen.
  Bij het chronisch vermoeidheidssyndroom, dat sterk aan de depressie gerelateerd is, weten we op dit moment ook niet of de immuunstoringen gevonden bij dit ziektebeeld oorzaak of gevolg zijn.
  Wanneer je kijkt naar de vitale depressie, die dus samengaat met allerlei immuunstoornissen, dan heeft het stimuleren van T-cellen nauwelijks invloed op de depressieve gevoelens.
  Misschien heeft het wel tot gevolg dat er minder virale infecties zullen optreden. Wanneer je een depressie werkelijk in de kern wilt treffen, dan betekent dat een behandeling op het niveau van de hersenen met triptizol of prozac. Soms leidt dat tot drastische verbeteringen.
  De reductie van klachten kan ook worden bewerkstelligd door de stress weg te nemen door bijvoorbeeld psychotherapie - maar beter is allebei.
  Wanneer dit gebeurt heeft het ook effect op het immuunsysteem. U moet wel bedenken dat therapeutische effecten een wisselend en beperkt resultaat hebben. Dat is heel jammer, want dat is eigenlijk de wet van behoud van ellende.''


  Cfr. :
  http://www.delta.tudelft.nl/archief/j28/n36/17689

  Lees ook :

  09-02-2006 om 07:06 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Transformatie therapie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

       Transformatie therapie


  Door de transformatietherapie wordt de zielsangst snel en efficiŽnt opgelost. Deze therapie bevrijdt je van alle rotzooi die je blijft meeslepen omdat je zoveel negatieve ervaringen opgedaan in het verleden, waardoor je niet zuiver op het intuÔtieve gevoel van je ziel kan drijven.
  Je verwerft inzicht in je manier van handelen en je wezen wordt in harmonie gebracht door de spirituele technieken die deel uitmaken van deze therapie. Zo word je bevrijd van angst en geleden pijn. De gebruikte spirituele technieken zijn een combinatie van soulbreathing, reminiscentietherapie, lascia, soulcounceling en healing.

  In de transformatietherapie word je ziel geopend, waardoor jij bewust op je ziel durft drijven en jij weet hoe je leven zelf in handen te nemen om je eigen stukje hemel op aarde te scheppen. Heb je deze transformatietherapie voltooid, dan ben je verlost van negatieve gebeurtenissen die je anders had moeten ondergaan om je lessen te leren : http://www.williamgijsen.org/zielwerken_transfo.html


  Toine Revier Toren

  In deze snelle tijd lopen veel mensen vast.
  Veel gehoorde klachten zijn : overspannen zijn, last van vermoeidheid, eenzaamheid, depressiviteit, gebrek aan zelfvertrouwen of over je grenzen laten gaan. Met deze klachten kun je wel leven, maar het kost vaak moeite en het leven is zwaar.
  Toch streeft iedereen op haar/ zijn wijze naar geluk.
  Dit geluk zoeken wij op verschillende manieren : de nieuwe auto of de nieuwe baan moet ons gelukkig maken of we leggen die verantwoordelijkheid bij een nieuwe partner.
  Als het nieuwe geluk eenmaal is verworven, blijkt dit na een poos ook niet het antwoord te zijn en wordt er weer een nieuw doel gesteld, waarvan wordt gedacht dat dit ons het geluk zal brengen.
  Het kan ook als reden worden aangevoerd waarom je niet gelukkig kunt zijn : "als ik een nieuwe auto, baan of partner had gehad, dan zou ik wel gelukkig zijn geweest".
  Door op deze manier op zoek te blijven naar het geluk buiten ons, zullen we nooit het echte geluk vinden.
  Waar het om gaat is om het geluk in jezelf te vinden.
  Iedereen is als kind geprogrammeerd en heeft bepaalde ideeŽn en overtuigingen meegekregen.
  Door de negatieve overtuigingen die je als kind hebt aangenomen, kun je in je huidige volwassen bestaan belemmerd worden. Alles wat je meemaakt in je leven heeft effect op je lichaam. Dus onverwerkte emoties en negatieve overtuigingen zetten zich ook vast in je lichaam. Ze zorgen voor spanningen en blokkades die je natuurlijke energiestroom blokkeren. Ook kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan.
  Als je je ervan bewust bent, welke overtuigingen in jouw leven een rol spelen, dan kun je de negatieve belemmerende overtuigingen veranderen.
  Dit is een proces, waarbij je niet alleen je overtuigingen verandert, maar ook de energie in je lichaam.
  Waar spanning wordt losgelaten, gaat energie weer stromen.
  Deze vrijgekomen energie kun je dan gebruiken om meer vrijheid van handelen te ervaren, en daardoor meer van het leven te genieten.
  Je komt meer en meer in contact met wie je echt bent, met jouw kernkwaliteiten.
  Dit proces van bewustwording kun je alleen aangaan.
  Vaak is het echter fijn om iemand te hebben die je daarbij begeleidt.
  Therapeuten werken vanuit integriteit, respect en veiligheid.
  Samen met u kijken ze hoe jij als kind bent geprogrammeerd. Dit doet men door contact te maken met het innerlijk kind, dat in ieder van ons nog leeft. Men maakt dit contact door het werken met het lichaam. Men gaat als het ware terug naar de bron en zo herstelt men de energie, om vervolgens weer in het hier en nu te kunnen stappen met meer inzicht, acceptatie en vrijheid van handelen.

  In iedere volwassene leeft nog een innerlijk kind.
  Dat is het kind dat op energieniveau nog in jouw systeem aanwezig is en vaak je leven onbewust beheerst.
  We zoeken contact met dit innerlijk kind om de pijn van vroeger te helen, opdat we werkelijk volwassen worden.
  Het contact met het innerlijk kind ontstaat middels lichaamsgerichte technieken, die het lichaam, waarin alle ervaringen en wijsheid liggen opgeslagen, betrekken bij het helingsproces.
  Als een kind verdriet heeft, dan ontlaadt het zich door het verdriet te uiten, het huilt, de energie stroomt.
  Huilen werkt helend.
  Sommige dingen die wij als kind hebben meegemaakt, waren echter zo ingrijpend, dat wij die pijn als kind niet konden dragen.
  Wij onderdrukten die pijnlijke energie door bepaalde spieren aan te spannen en/of onze adem in te houden. Als je weinig ademt, ervaar je minder aan gevoel. Het is letterlijk een vorm van overleven. Die energie moest toch ergens heen en heeft zich in het lichaam vastgezet. Hierdoor is ook onze lichaams-houding gevormd. Door spieren die chronisch werden aangespannen, om pijn te onderdrukken. Iets wat chronisch is wordt op een gegeven moment onbewust.
  Met de onderdrukking van de oorspronkelijke pijn hebben wij niet alleen onze pijn, maar ook vaak onze vrijheid van handelen en onze levensvreugde onderdrukt.
  Toine gebruikt in haar groepen dansen, de adem, de beweging en het geluid om letterlijk weer in beweging te komen, waardoor de vastgezette energie weer in beweging komt en de levensvreugde weer kan terugkeren.
  Ook wordt er in diverse groepen gewerkt met familieopstellingen om de liefde weer te laten stromen.
  Het werken in een groep heeft voordelen omdat er een groepsenergie ontstaat, waardoor je soms ook sneller geraakt kunt worden.
  De warmte en het vertrouwen die door deze groepsenergie ontstaan, zijn de basis waarop transformatie, de heling, kan plaatsvinden.


  Cfr. : http://www.spirit-coaching.nl/index.html

  09-02-2006 om 02:23 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pijn van vroeger - Leer omgaan met je prilste frustraties
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

  Pijn van vroeger
  Leer omgaan met je prilste frustraties


  We hebben allemaal emoties, gevoelens, oordelen en gedachtes. Soms kunnen emoties die niet goed zijn verwerkt je in de weg staan om je doelen te realiseren. Ze blijven in je lijf zitten tot je ze opruimt. Wat er dan eigenlijk nodig is, is een soort van innerlijke schoonmaak. Een schoonmaak waarmee je opnieuw contact krijgt met je innerlijke drijfveren en mogelijkheden. Mogelijkheden die je vervolgens zelf gaat omzetten in concrete acties, die voor jou betekenis hebben en waarmee jij verder komt...In haar cursussen leert Toine Revier Toren mensen te leven met hun prilste frustraties er wordt onder meer door lichamelijk contact gewerkt aan de bewustwording van negatieve gevoelens uit de kinderjaren.

  Kitty van Gerven
  Verschenen in Dagblad Tubantia op 7 september 2001, enkele weken later overgenomen in De Gelderlander

  Natuurlijk, met minderwaardigheidsgevoelens kun je best leven.
  Net als met onberedeneerde angsten of het idee van anderen afhankelijk te zijn. Maar leuk is anders. Want zo'n instelling kan je levensgeluk danig in de weg staan. Wie er van af wil, zal op zoek moeten naar de oorzaak. 'En dan kom je vaak terecht in je kindertijd, want veel problemen uit het heden vloeien voort uit overtuigingen die al in de prille jeugd zijn ontstaan.'

  Ineens had-ie het gevoel niet meer verder te kunnen.
  In zijn werk kon hij zich niet ontplooien, verantwoordelijkheid durfde hij niet aan en zijn collega's hield hij bewust op afstand uit angst voor een 'looser' te worden aangezien. Met vrouwen durfde hij al helemaal geen contact te leggen. Hij was nu 39 jaar en had welgeteld ťťn vriendin gehad. En dan ook nog maar voor twee maanden. Het liefst zat hij thuis. In z'n ťťntje. Alleen, zo besefte hij terdege, gelukkig zou hij op die manier nooit worden.

  Henk pakte uiteindelijk de koe bij de horens.
  Hij meldde zich aan voor een cursus 'Werken met je innerlijke Kind' en kwam al na een paar bijeenkomsten tot de conclusie dat hij zijn leven lang tevergeefs op zoek was geweest naar waardering van zijn ouders. 'De verandering die zich daarna bij hem aftekende, was enorm', vertelt Toine Revier Toren, lichaamsgericht psychotherapeute en leidster van diverse cursussen 'Werken met je innerlijk Kind' in Twente.

  'Zijn faalangst verminderde, hij bleek zich plotseling uitstekend te kunnen uiten en legde veel makkelijker contact met anderen. Hij begon ook spontaan gewicht te verliezen, zijn hele uitstraling, ja, zijn hele wezen veranderde. Henk (fictieve naam) is volgens Toine zeker geen uitzondering. Veel mensen lopen in hun volwassenheid op tegen gevoelens en opvat-tingen, die het leven er voor hen niet leuker of makkelijker op maken.

  Minderwaardigheidsgevoelens, afhankelijkheidsgevoelens, het idee niet van het leven te kunnen of te mogen genieten, angsten, de overtuiging alles onder controle te moeten hebben, perfectionisme, emotionele geslotenheid, de gedachte het anderen altijd naar de zin te moeten maken.
  En hoe zeer sommigen ook onder deze emoties lijden, zich ervan losmaken kunnen ze niet. 'Sterker zelfs, ze worden keer op keer bevestigd in het idee dat hun overtuiging juist is.'

  Volgens Toine Revier komt dit omdat ieder mens 'zijn eigen bril' draagt, zijn eigen beleving heeft van de werkelijkheid.
  'De blik die je op de buitenwereld werpt, is gebaseerd op je persoonlijke overtuigingen. Heb je een negatief beeld van jezelf, dan draag je dat ook uit. Maar dat wat je op de buitenwereld projecteert, krijg je ook terug. Je zult dus bevestigingen krijgen dat dat negatieve beeld correct is. Als je denkt dat je het niet waard bent om te worden liefgehad, zul je voortdurend bewijzen zien dat je wordt afgewezen. Je roept zo je eigen waarheid over je af.'

  Toch is er ook goed nieuws, meent Toine.
  'Want je kunt dat proces omkeren. Alleen, dat is niet een kwestie van eventjes een knop omzetten. Je zult naar de diepere lagen van je bewustzijn moeten gaan om de oorzaak op te sporen van de overtuigingen die je zo belasten.'
  En dan zal volgens de therapeute doorgaans blijken dat die overtuigingen gevormd zijn in de eerste zes of zeven levensjaren.
  Als reactie op de vroegste ervaringen. 'Of zeg maar liever als reactie op je vroegste frustraties, op je eerste onderdrukte gevoelens van boosheid en verdriet.' Dat een kind frustraties oploopt in zijn eerste levensjaren staat volgens Toine wel vast. Hoe liefdevol het ook door de ouders wordt verzorgd. 'Voor een kind zijn de aandacht en liefde van de ouders nooit genoeg. Bovendien levert de aanpassing aan de normen van de samenleving vaak ook boosheid en verdriet op. Veel van die normen stroken nu eenmaal niet met de wensen van kinderen. Moet een kind bijvoorbeeld op het potje, terwijl het nog helemaal niet zindelijk wil worden of moet het eten, terwijl het geen trek heeft, dan kan een peuter zich al behoorlijk gefrustreerd voelen. Dat geldt trouwens ook wanneer zijn uitbundigheid of levenslust wordt ingeperkt.'
  En dan hangt het er volgens Toine maar net vanaf wat voor overtuiging het kind hecht aan zo'n simpele frustratie.
  'Stel dat een kind veelvuldig wordt terechtgewezen door de ouders. Dan zal het ene kind daar de overtuiging aan hangen dat het inschikkelijk moet zijn en reageren door een onderdanige houding aan te nemen, terwijl het andere kind juist meent te moeten rebelleren en een enorme vrijheidsdrang ontwikkelt. Maar ťťn ding is wel zeker: de overtuiging die zich op zo jonge leeftijd vastzet in je hoofd, neem je de rest van je leven mee en kan bepalend zijn voor je levensgeluk.'

  Tenzij je er iets mee doet.
  In de cursussen Werken met je innerlijke Kind reikt Toine Revier de deelnemers in groepsverband allerlei bewegings-, ademhalings- en meditatieoefeningen aan, die ze helpen de onderdrukte emoties uit de kindertijd op te sporen.
  En hoewel niet iedereen zijn gevoelens direct kan plaatsen, bijvoorbeeld omdat deze al op zeer jonge leeftijd werden ervaren, weet volgens Toine uiteindelijk iedere cursist wel waar de oorzaak ligt van zijn pijn. 'Alle emoties zitten immers in je lijf.' Door ten overstaan van de overige cursisten uiting te geven aan deze negatieve gevoelens en door je open te stellen voor de liefdevolle energie van de anderen, is het volgens Toine mogelijk om de pijn tenslotte te verlichten. 'Natuurlijk, je kunt je jeugd niet meer veranderen. Maar de liefde en aandacht die je als kind tekort bent gekomen, kun je nog wel in het hier en nu tot je nemen. Misschien niet meer direct van je ouders, maar wel indirect via anderen, die als stand-in voor je ouders fungeren. Op die manier kun je alsnog de leegte, die in je jeugd is ontstaan, opvullen.' Wie daarin slaagt, zo meent Toine, zal ook zichzelf beter leren kennen. 'Die zal de krachten in de eigen persoonlijkheid ontdekken en bemerken dat je niet je leven lang door dezelfde bril naar de buitenwereld hoeft te kijken, maar dat je ook een andere bril kunt opzetten en de wereld op een andere, positieve manier kunt bekijken.'

  Cfr. : http://www.spirit-coaching.nl/index.html

  Lees ook :

  09-02-2006 om 02:09 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer zin in je leven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

  Meer zin in je leven


  In maart 2001 was Toine Revier 'Therapeute van de maand' op het 'Therapeuten.nl Ė cfr. : http://www.therapeuten-info.com/index1.html -
  Ze mocht er zich uitgebreid voorstellen en dat deed ze met het volgende stuk : 'Meer zin in je leven'
  Toine Toren Revier Ė cfr. :
  http://www.soulwork.nl/person.asp?pers=297 -, is van beroep lichaamsgerichte psycho-therapeut.
  In haar praktijkruimte in Enschede met een vergezicht over de weilanden, kun je je al voorstellen hoe het zou zijn om hier open te zijn over de dingen waar je het moeilijk mee hebt. De praktijkruimte roept een sfeer van geborgenheid op. De aardetinten zijn rustig en warm tegelijk, het meubilair schaars maar smaakvol. Je hoort vaak dat een succesvolle therapie, naast uiteraard vakmanschap, afhankelijk is van de juiste chemie tussen therapeut en cliŽnt. Ook moet er sprake zijn van wederzijds respect en vertrouwen. Toine volgde gedurende acht jaar drie verschillende therapeutische opleidingen, deed in haar eigen bestaan een schat aan levenservaring op en schreef het boek 'De illusie'. Ze wil haar kennis en ervaring aan mensen die zich ongelukkig voelen of zijn vastgelopen doorgeven.

        
  Toine Revier :

  ďFantastisch om te zien hoe mensen groeien. Mensen begeleiden komt vanuit mijn wezen. Ik zie mijn vak als een roeping. Het komt helemaal vanuit mijn ziel. Door de moeilijke dingen die ik zelf heb doorworsteld, heb ik een enorme rijkdom aan ervaringen. Ik heb het gevoel dat ik veel te bieden heb. Soms voel ik me gewoon een doorgeefluik. Een Yomanda ? Nee, een Toine.

  Tien jaar geleden ben ik via neo-hypnotherapie mijn weg op het bewustwordingspad begonnen. Daarna ben ik verder gegaan met allerlei opleidingen, die allen ervaringsgericht zijn. In 1996 ben ik gestart met het begeleiden van mensen middels lichaamsgerichte therapie.

  Ik was gelukkig getrouwd (dacht ik), toen mijn toenmalige man in december 1999 van de ene dag op de andere dag, mij besloot te verlaten. Ik kwam in een intens proces. Had ik het zien aankomen ? Nee, het kwam als een slag bij heldere hemel.
  Misschien heb ik het niet willen zien.

  Gevoelsmens als ik ben, kwam ik diep in contact met alles wat er in mij leefde.
  Ik moest wat met mijn gevoelens, ik had een uitlaatklep nodig en ik ben gaan schrijven. Het is een boek geworden genaamd : 'De illusie'. In dit boek dat ik in een dagboek vorm heb geschreven, beschrijf ik mijn proces van rouw en neem ik ook stappen terug naar mijn jeugd. Ik werd letterlijk een 'open boek' en dat gaf veel ruimte in mijzelf.

  Bijzonder is het om te merken dat als er ťťn drama op je pad komt, dat die dan vaker gepaard gaan met meerdere drama's, die je het gevoel geven, alsof de drama's niet stoppen. Zo was het in ieder geval voor mij. Het jaar 2000 was een jaar dat ik nooit meer zal vergeten.

  Het mooie van dit alles is dat je op een diepe manier met jezelf in aanraking komt. Elk drama was weer een mogelijkheid om te groeien. Het is niet zo belangrijk wat je allemaal in dit leven overkomt, maar wel hoe je er mee om gaat. Ik had de keus om helemaal in te storten, mijzelf tot het grootste slachtoffer van de wereld uit te roepen, of om er rijker en sterker uit voort te komen. Ik koos voor het laatste.
  Het is boeiend om te ervaren dat als wij onze pijn of pijnlijke situaties accepteren, dat ons leven verandert.
  Het heeft mij gevormd en maakt mij tot de vrouw die ik nu ben. Op deze wijze kom je uit bij de schoonheid van je pijn ; h
  et is als een geslepen diamant, helder, doorzichtig en het maakt je oersterk.

  Door mijn eigen proces zo intens te zijn aangegaan en daar open in te zijn, voel ik mij in staat om mensen met velerlei emoties te begeleiden. Als ik werk, dan stem ik mij af op de ander. Ik doe dit door met mijzelf contact te maken. Van daaruit maak ik contact met de ander en voel ik ook waar de ander 'zit'.
  Ik laat mij leiden door mijn intuÔtie en het is wonderlijk om te ervaren hoe je op het juiste moment de juiste dingen doet of zegt, waardoor de ander weer verder kan.
  In mijn ontmoeting met mensen raakt het mij om te ervaren hoe mensen kunnen groeien. Het is prachtig om daarbij aanwezig te mogen zijn.Ē


  Cfr. : http://www.spirit-coaching.nl/index.html 

  09-02-2006 om 01:50 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heel de mens - Chronische pijnen - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
      Heel de mens
       Chronische pijnen

       Deel I

         Gerard Feller 
         Stichting Promise, april 2000
         
  g.feller@stichting-promise.nl


       In het verleden werden ziekten en klachten van de mens vanuit een dualistische levensvisie verklaard : iemand was of alleen lichamelijk ziek of alleen psychisch.
  Thans wordt het steeds duidelijker dat de mens in wezen een eenheid is : sociale, psychische, geestelijke en somatische (lichamelijke) factoren beÔnvloeden elkaar ! Men probeert dit inhoud te geven met begrippen als integrale geneeskunde, holisme en psychosomatiek.

  Woordenlijst

  • Hypothalamus - Onderste gedeelte van de tussen-hersenen, het hoogste integratiecentrum tussen het zenuwstelsel en het endocriene (hormonen) stelsel en productieplaats van veel hormonen. Ook speelt de hypothalamus een rol in de regeling van de temperatuur, bloeddruk, honger-en dorstgevoel.

  • Conditioneringsproces - Opbouw van voorwaardeluke reflexen, het zijn leerprocessen die in lichaam, ziel en geest (on)bewust zijn opgeslagen; een geringe prikkel is genoeg om het hele proces in gang te zetten.

  • Limbische systeem - Hersencentrum wat nauw in verbinding staat met de hypothalamus en hersenschors; het stelt de gedachten in staat de emotionele uitdrukkingswijzen te be‘nvloeden en vice versa. Samen met de amygdala of amandelkern vormt het het rhinencephalon (reukhersenen) of ook wel het limbische systeem.

  • Auto-immuunziekte - Dit zijn ziekten, die veelal gepaard gaan met de aanwezigheid van anti-lichamen tegen lichaamseigen stoffen.

  • Vegetatieve zenuwstelsel - Is het onbewuste zenuwstelsel, dus dat wat niet staat onder de directe controle van onze wil. Het bestaat uit een activerend systeem, de sympaticus en een remmend, rustgevend systeem, de parasympaticus.


  Omvang en historie van het probleem

  Moderne (psychosomatische) ziektes zoals R.S.I. (repetitive strain injury) T.M.S. (tension myositis syndrom), chronische spierklachten, fibromyalgien maken tachtig procent uit van klachten die mensen arbeidsongeschikt maken.
  Alleen al in de U.S.A. kost dit meer als 140 biljoen dollars in een jaar.
  Ook in Nederland is R.S.I. de belangrijkste klacht voor ziekteverzuim. Als je deze ziektebeelden vergelijkt met iemand die goed gerevalideerd is na een verlamming van de benen, kun je zeggen dat bij het laatste voorbeeld nog een 'redelijke kwaliteit' van leven en werken mogelijk is, terwijl iemand met chronische pijnen vaak fysiek en/of psychisch niet in staat is te werken. Dr John Sarno, Prof. of Clinical Rehabilitation Medicine in New York, was al jaren lang op zoek naar een duidelijke pathologie van chronische pijnen. Hij was een van de eerste die zich realiseerde dat het primaire aangrijpingspunt in het lichaam, de spier was en niet het bot, zoals zo vele onderzoekers in de laatste decennia dachten.

  Dit werd vaak ingegeven doordat het bot gemakkelijker fotografeerbaar was en gemakkelijker te onderzoeken dan het spierweefsel. Anderen geloofden dat de spieren pijnlijker waren omdat ze zwakker, korter, verzwikt of verrekt waren. Veel chronische klachten werden orthopedisch of neurologisch verklaard en de 'sluitpost' was vaak de wervelkolom. Er ontstond zo'n vijfentwintig jaar geleden een onwaarschijnlijke verbintenis tussen verschillende disciplines zoals chiropractoren, manuele therapeuten en bijvoorbeeld fysiologen. Deze laatste hadden voor die tijd de chiropractoren als onwetenschappelijk bekritiseerd. Maar nu werden de osteopaten en chiropractoren 'opgenomen' in de familie van de orthopeden, psychiaters, fysiotherapeuten, neurochirurgen enzovoort.

  Wat deze 'familie' gemeenschappelijk had was dus de gedachte dat de oorzaak van chronische spierklachten te vinden was in de wervel en de relaties met de spieren en dat er een soort van fysische interventie noodzakelijk was om de ziekte te genezen. Chirurgie is daarbij een van de meest drastische interventies, maar tegelijkertijd ook een heel vaak gebruikte optie. Vele stucturele, chronische ontstekingen, die verantwoordelijk zijn voor de pijn, werden en worden behandeld met een groot aantal steroiden en niet-steroide medicamenten.

  Onderzoek en anamnese van chronische pijnen
  Het onderzoek van chronische pijnen is zowel in de USA als in Nederland een gigantische industrie.
  Een andere zienswijze en onderzoek van chronische pijnklachten zou voor velen een regelrechte financiŽle catastrofe betekenen. Sarno ontdekte dat 88% van zijn chronische patiőnten een historie hadden van kleine maag darm ziektes, zoals maagzuur, symptomen van een zweer, hiatus hernia, spastische en of geÔrriteerde darmen, migraine, hoofdpijn, eczemen, vaak plassen enzovoort.

  Hoewel alle artsen toegeven dat deze klachten gerelateerd zijn aan psychogene of emotionele problemen, zijn er bijvoorbeeld maar weinige medici die geloven dat onbewuste, onderdrukte emoties, deze belangrijke chronische klachten kunnen veroorzaken.
  Sarno vertelt dat hij al jarenlang geexperimenteerd heeft met migraine patienten met typische licht-visualisatie in het begin van de hoofdpijn.
  Hij vertelde zijn patienten dat 'verdrongen boosheid' misschien een oorzaak was van het probleem en adviseerde de volgende keer bij het begin van de lichtsensaties te bedenken welke boosheid zij probeerden te verdringen. Vele reageerden hier al positief op.

  Het is een belangrijk aspect bij iedere therapie maar ook bij de 'psychodynamica' van chronische pijnen, dat het kennen en aannemen van een emotionele rol in het ontstaan van klachten van groot belang is.
  Het is algemeen bekend dat hardwerkende, gewetensvolle, perfectionisten voorbestemd zijn voor T.M.S. en R.S.I. ,maar daarover later meer. Veelal worden fysiotherapie en ergotherapie gebruikt als oplossing, meestal met slechts tijdelijke resultaten.

  De meeste therapie komt neer op het verbeteren van een slechte bloedcirculatie in de spieren en zenuw(wand).
  Behandelingen met warmte en of UKG (ultrakortegolf) UG (ultrageluid) enzovoort leiden vaak tot een tijdelijke effect omdat de circulatie slechts tijdelijk verbetert. De bloedcirculatie wordt echter voor het grootste gedeelte gecontroleerd door het vegetatieve (autonome, onbewuste) zenuwstelsel. Er is iets in de hersenen dat dit proces beinvloedt, waardoor in enkele millisekonden de bloedcirculatie in gebieden elders in het lichaam verminderd. Dit betekent een vermindering van zuurstof in de weefsels en is wel bijna zeker de oorzaak van vele chronische pijnen.

  Research van moderne onderzoekers bevestigen dat er zo een mild zuurstoftekort te vinden is in spier en zenuwweefsel, volgens dr. Sarno.
  Hij geeft aan dat deze klachten berusten op een klassiek psychosomatisch conditioneringsproces.

  Dit impliceert dat als je de pijnklachten werkelijk en wezenlijk wil verbeteren je meer moet richten op een hersenproces dan een lokaal aangrijpingspunt !
  Juist vanwege de geweldige verwevenheid van het vegetatieve met het emotionele leven van een mens. Alleen is het jammer dat door tientallen jaren anders denken, woorden als psychologisch en emotioneel een andere inhoud in de gezondheidszorg hebben gekregen, namelijk alsof er iets vreemds, met je aan de hand is.

  Ook het woord psychosomatisch heeft bij de meeste mensen een verkeerde lading, omdat ze denken dat er niets aan de hand is je je aanstelt of dingen wijsmaakt (ook ingegeven door het begrip hysterie zoals Freud dat inhoud gaf).
  Dit terwijl juist bij psychosomatische klachten ook duidelijke lichamelijke klachten en veranderingsprocessen meetbaar zijn. Stanley Coen een bekend psycholoog bevestigde dat bij TMS en RSI er vaak sprake is van een (onbewuste) defensiestrategie om de aandacht voor angstige en onderdrukte gevoelens te vermijden. Als dit klopt zou je TMS zelfs de meest voorkomende emotie functiestoornis in het westen kunnen noemen !

  Fysiologie van chronische pijnen

  We hebben in het vorige artikel al melding gemaakt van de onderzoekingen van Candace Pert, die duidelijk de verwevenheid van de emoties met het neurologische heeft aangetoond.
  Angst, onverwerkte gevoelens, wrok, boosheid heeft via neuropeptiden (de psychosomatische boodschappers) en het vegetatieve veel relaties met het onbewuste systeem. Deze gevoelens worden in de hersenen vooral via het limbische systeem verwerkt. Het onbewuste deel van de geest van de mens stimuleert de hersenen tot allerlei 'abnormale' reacties, in het motorische-, sensorische- en zintuiglijke systeem (cfr. het schema op :
  http://www.cvsinfo.be/Documentatie/Pijn/Heel%20de%20mens.htm -). Deze symptomen zijn dus het resultaat van breinactiviteit alleen!

  Edwin Shorter, een medisch historicus uit Toronto, beweert in zijn boek 'From paralysis to Fatigue - A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era' Ė cfr. : http://www.amazon.com/gp/product/0029286670/qid=1139421428/sr=1-1/ref=sr_1_1/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155 - dat de mind-body keuzes, die vaak onbewust reflexmatig verlopen, gebaseerd zijn op dat wat op dat moment door de artsen als lichamelijke klacht 'gelegaliseerd' wordt. Dit is aan mode onderhevig ! Tegenwoordig heet dit al gauw ASI, ME, fibromyalgie, carpaal tunnel syndroom, TMS enzovoort.
  Ondanks alle technologie van scanners en andere onderzoeksapparatuur in de geneeskunde heeft de medische wetenschap nog maar een fractie van de hersenwerking ontdekt.
  Hoe denkt het brein ? Hoe wordt taal gebruikt ? En hoe gebruikt het brein creatieve eigenschappen ? Welke keuzes worden hoe gemaakt ? Hoe beÔnvloedt de geest het brein ? Anders gezegd : zelfs op het meest elementaire niveau weten we nog weinig. Daarom kan het idee dat het brein ook fysische verschijnselen kan veroorzaken, iets wat de meeste psychiaters en fysiologen niet geloven niet bij voorbaat verkeerd zijn.
  Het cruciale punt is dat de symptomen van de bovengenoemde moderne ziekten voor het grootste deel niet het resultaat zijn van een schade, ziekte of fysiek trauma.
  Maar dat bepaalde hersencentra cellen in de periferie 'bestoken', waardoor klachten als zwakte, pijn en tintelen kunnen voorkomen.
  Dit heet een conversiereactie. Het is alsof het brein besloten heeft, dat de psychologische reacties niet overtuigend genoeg waren als ziekte en besloot processen te stimuleren, die leiden tot fysieke veranderingen

  Een ander voorbeeld van een sterk staaltje van de hersenen was al opgetekend door Henry Beecher tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Hier ging het over pijnloosheid. Het viel hem op dat zwaar gewonde frontsoldaten, nauwelijks pijnstillers of morfine nodig hadden. De soldaten waren zo 'blij' dat ze het er levend van afgebracht hadden en dat ze niet naar de gruwelen van het front hoefden, dat ze aanzienlijk minder angst en pijn hadden. Soortgelijke verwondingen in het burgerlijk leven zouden veel meer pijn opleveren.
  De hypothalamus is essentieel in dit proces van list en bedrog van de hersenen.
  Het resultaat is RSI of TMS in al zijn hoedanigheden. Deze symptomen leiden gemakkelijk tot het disfunctioneren van het immuunsysteem en kunnen daardoor leiden tot overreactie (allergie) of het uitblijven van een reactie (vatbaar voor infecties, zoals verkoudheid of gistinfecties) (cfr. het schema op :
  http://www.cvsinfo.be/Documentatie/Pijn/Heel%20de%20mens.htm -).
  Tot op heden wordt door veel artsen en psychiaters wel het begrip 'somatiseren' gebezigd, waarbij men bedoelt dat mensen lichamelijke klachten communiceren zonder dat er een fysieke pathologie aan ten grondslag ligt.
  Deze gedachte is voor veel mensen met bovengenoemde klachten ondraaglijk. Het suggereert dat er geen echte basis voor hun pijn zou zijn.
  Hierboven is echter aangetoond dat er een echte pathosfysiologie bestaat van spieren, zenuwen en pezen.
  Verdringing van de hersenen van veel emotionele reacties levert wel degelijk pathologische veranderingen op. Veel hulpverleners en gedragstherapeuten beperken zich echter liever tot het geven van medicamentatie en gedragstherapie, dan zich bezig te houden met (onbewust, verdrongen) emotionele leven van patiŽnten. Dat is erg jammer, volgens dr. Sarno in zijn boek 'The Mindbody Prescription - Healing the Body, Healing the Pain' Ė cfr. :
  http://www.amazon.com/gp/product/0446675156/qid=1139421497/sr=1-1/ref=sr_1_1/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155 - omdat dit nu juist het begin is van de fysieke klachten.
  De hersenen veroorzaken dus chronische spierpijnen, RSI, TMS.
  Dit doordat het autonome, onwillekeurige zenuwstelsel, de lokale doorbloeding, het onwillekeurig openen en sluiten van bloedvaten, beÔnvloedt. Dit leidt tot een verminderde zuurstofopname in de weefsels met de bovengenoemde klachten. Dit zijn bewezen feiten, bijvoorbeeld bij mensen met fibromyalgieŽn.
  Vaak vinden we dergelijke klachten ook op de schouderkoppen en lage rug, klachten die nauwelijks vatbaar zijn voor therapie (medicamenten, steroÔden, fysiotherapie). Ze worden vaak niet herkend als klachten, die op bovengenoemde wijze veroorzaakt worden. Het spreekt vanzelf dat voordat men tot een dergelijke conclusie komt, eerst andere pathologie moet worden uitgesloten ! Maar zoals gezegd, het grootste deel van de mogelijkheden die dan overblijven, worden vaak op een verkeerde manier begeleid! Ook hoge bloeddruk als gevolg van verdrongen emotionele factoren wordt via het vegetatieve tot stand gebracht.

  Onderzoek in Nederland
  Ook in Nederland wordt langzamerhand meer bekend.
  Men gaat inzien dat bij RSI fibromyalgie en TMS klachten, naast de hoge statische belasting van ongunstige lichaamshoudingen (ergonomie) en fysieke taakstress, zoals stank, lawaai en slechte verlichting, ook veel mentale factoren als tijdsdruk, geheugenbelasting en vooral emotionele factoren, een steeds grotere rol spelen.
  Gerard P. v. Galen van het Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie (NICI Ė cfr. :
  http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/organisatie/ORG1236941/ -) heeft bij onderzoek gevonden dat mensen met een hogere 'anqstscore' (test van Spielberger Ė cfr. : http://www.amazon.com/gp/product/0126574022/qid=1139423597/sr=1-2/ref=sr_1_2/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155 -) een extra probleem hebben bij het 'aansturen' van hun spieren. Onderzoeken bij 45 beeldschermwerkers met RSI en 45 beeldschermwerkers zonder RSI laten zien, dat de RSI-beeldschermwerker significant perfectionistischer is dan de beeldschermwerker zonder RSI. Werktempo, prestatieverbetering leiden bij een perfectionist ertoe dat hij ten onder gaat, omdat hij steeds maar moet voldoen aan de hoge eisen van zichzelf en anderen (overuren, geen pauzes).

  Subassertiviteit (d.i. teveel rekening houden met het belang van een ander en je eigen belang verwaarlozen) is een bekend symptoom bij chronische pijnen.
  Dit verklaart waarom in landen als Griekenland, waar de (westerse werkstress) nog niet zo ingeburgerd is, minder RSI patiőnten voorkomen. Natuurlijk zijn cursussen met als items : timemanagement, strategietraining, stresscoping van belang, maar veel meer zal gezocht moeten worden naar 'het spel van list en bedrog' van de hersenen, waarbij het verwerken en verdringen van het emotionele leven een grote rol speelt.
  Door deze veelal onbewuste conditioneringsprocessen worden ernstige chronische ziektes, zoals RSI en TMS, in de hand gewerkt.
  Door een te 'krap' reductionistisch denken (d.i. het terugbrengen van de eigenschappen en kenmerken van een te bestuderen object of geheel van objecten tot ťťn enkele eigenschap of kenmer) worden ingewikkelde ontstaanspatronen via psyche, hersenen, vegetatieve zenuwstelsel en immuunsysteem, over het hoofd gezien. Voorlichting hierover werkt mee aan een betere beeldvorming van de patiŽnt, waardoor deze zich nog beter kan richten op de vaak emotionele en psychische bronnen van het ontstaan van deze ziektes. In een volgend artikel wil ik deze belichten vanuit een Bijbels perspectief en een aanzet geven voor een Christelijk model van Body-Mind Healing. 

  Cfr. : http://www.cvsinfo.be/Documentatie/Pijn/Heel%20de%20mens.htm


  Lees verder : Deel II - Literatuur

  09-02-2006 om 00:34 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heel de mens - Chronische pijnen - Deel II - Literatuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Heel de mens
  Chronische pijnen
  Deel II - Literatuur
   


  • A Physician's Guide To Return To Work - James B., M.D. Talmage - American Medical Association, March 1, 2005 Ė ISBN : 1579476287 - Provides a compilation of current information to help physician's with a patients return-to-work decision. Addresses causation analysis, functional capacity evaluations, and legal aspects. Examples provided are taken from The Medical Disability Advisor, 5th edition, c2005. Softcover. DNLM: Rehabilitationópsychology : http://www.amazon.com/gp/product/1579476287/ref=pd_sim_b_2/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • Back Pain as a Distraction Pain Syndrome - A Window to a Whole New Dynamic in Integrative Medicine - David Schechter (University of Southern California Keck School of Medicine, Seligman Medical Institute, Culver ,City, California, USA) and Arthur Smith (Seligman Medical Institute, Culver City, California, USA) Ė © Copyright Notice : This article is published in Evidence-Based Integrative Medicine, 2(1), August 2005, 3Ė8, © copyright Open Mind Journals Limited, 2005 .../... One of the most intractable and expensive problems facing modem medicine today is chronic, nonspecific back pain. The current approach, which attributes the pain to structural problems, is invasive, expensive and not very effective. Based on this fact, along with a growing body of clinical and circumstantial evidence, we believe that it may be time for a paradigm shift in diagnosis and treatment, in which the problem is treated in an integrative fashion as more psychosomatic than structural. Although, in our conception, the pain is both real and 'physical', in the sense that it is experienced physically and may involve functional alterations in the affected tissues, we present a rationale that melds the purely 'physical' and purely 'psychological' conceptions of pain into an integrated model that is clinically significant. We believe that the ultimate reason for the persistence of the pain is in the mind/brain or subconscious. This creates or perpetuates the pain in order to distract attention from emotions that are too threatening for the individual to address consciously, such as anger, rage, grief or anxiety, hence the term 'distraction pain syndrome'. We further suggest that a well controlled clinical trial, coupled with brain imaging studies, could corroborate or refute the promising results of the retrospective clinical studies we have conducted to date .../... Chronic, nonspecific back pain is one of the most intractable problems facing modern medicine. Current approaches are often invasive, expensive, addictive and not all that effective. We believe there is a growing body of clinical evidence that suggests nonspecific back pain may be primarily a mind/brain or psychosomatic problem, as opposed to a structural one, and the frustration in treating it may be due to the fact that it is being routinely and systematically misdiagnosed. The new model suggested in this article is that the mind/brain generates or perpetuates pain, as a diversionary tactic to prevent repressed, threatening emotions from coming before consciousness. The treatment is to expose the ruse, so that the mind/brain will give it up, and the pain will disappear without leaving any residual tissue damage. While retrospective outcomes studies have been favourable (Schechter D. et al., unpublished data),[21,22] an adequate testing of this hypothesis would consist of a randomised controlled trial, possibly with multiple control groups, along with brain imaging studies. Together, such studies could both identify the population on which this approach is likely to be effective and determine if the benefits of treatment found in our retrospective studies are really due to exposure of repressed emotions .../... (cfr. also the list of references) : http://www.smi-mindbodyresearch.org/DistractionPain.htm

  • Behandeling en preventie van RSI - Eijsden M.D.F. van, Samama-Polak A.L.W. - 2001, tweede druk Ė ISBN : 90 232 3686 6 - (Marjon van Eijsden is als revalidatie-arts werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Maastricht en ruim 10 jaar gespecialiseerd in de behandeling van musici en vijf jaar in de behandeling van rsi-patiŽnten --- Ans Samama, oefentherapeute Mensendieck, behandelt ruim 25 jaar musici en sinds enige tijd ook beeldschermwerkers met RSI) - Het aantal beeldschermwerkers met lichamelijke klachten neemt de laatste jaren toe. Veel voorkomende klachten zijn pijn in vingers, handen, polsen, armen, schouders, nek en hoofd. De diagnose repetitive strain injury (rsi) wordt steeds vaker gesteld. Oorzaken van de klachten kunnen zijn een verkeerde lichaamshouding, een werkplek die niet ergonomisch verantwoord is ingericht en hoge werkdruk bij langdurige, kort cyclisch repeterende arbeid vanuit een statische lichaamshouding. Bij de behandeling moeten diverse disciplines betrokken worden. De auteurs bespreken in dit boek de oorzaken en gevolgen van rsi en de behandelingsmogelijkheden. Het tweede deel van het boek bestaat uit oefeningen ter preventie en behandeling van klachten : http://www.vangorcum.nl/nl/snpage.asp?ID=227

  • Bijbels Omgaan met Stress - Deel 1 - Lichamelijke Aspecten - Gerard Feller - Stichting Promise, Oudewater, 2e uitgebreide druk Ė ISBN : 9074507069 - Vandaag de dag is stress een belangrijk onderwerp van gesprek op het werk, in de politiek en in het gezin. Velen trachten door joggen en fitness-oefeningen te ont-stressen. Vanwege het hoge ziekteverzuim en verslechtering van de arbeidsprestaties, wil men van hogerhand passende maatregelen nemen.
   Gerard Feller is (mede)- auteur van een aantal boeken waarin onder meer diverse aspecten van stress op bijbels verantwoorde wijze worden belicht. Dit boek gaat over lichamelijke aspecten. De vaak treffende illustraties bieden u een keur van eenvoudige adem- en ontspanningsoefeningen die onze lichamelijke gezondheid ten goede komen.
   Het is bekend dat ons lichaam gevoelig is voor spanningssignalen. Op grond van onze wil, gaan we soms toch door met onze activiteiten, terwijl ons lichaam duidelijk protesteert.
   Feller toont aan dat de door hem aangeboden oefeningen de fysieke stress verminderen. Ook als christen mogen we hiervan gebruik maken, opdat ons lichaam - een tempel van de Heilige Geest - tot eer van God kan functioneren.
   Gerard Feller, is fysiotherapeut in Oudewater. Hij is vooral bekend door zijn artikelen in het blad 'Promise'. Dit blad kenmerkt zich door zijn gedegen bijbelse onderbouwing.
   Ook worden door hem regelmatig cursussen gegeven waarbij het accent ligt op 'Bijbels omgaan met spanningen'.
   Vele cursisten uit het gehele land vonden baat bij de adem- en ontspanningsoefeningen :
   http://www.elia.nl/nl/

  • Bijbels Omgaan met Stress - Deel 2 - Psychosomatische Aspecten - Kurt Blatter - Stichting Promise, Oudewater Ė ISBN : 9074507034 - De auteur van het boek, Kurt Blatter, is sinds 1980 werkzaam als chirurg in Zwitserland in een eigen praktijk. Hij is ook publicist, pastoraal therapeut en oprichter van de Stichting 'Genezing naar geest, ziel en lichaam op bijbelse basis'. Blatter is tevens directeur van een kliniek in Langenthal waar patiŽnten met psychosomatische problemen volgens bijbelse principes hulp ontvangen.
   Dit boek kan met recht een uniek handboek genoemd waarin uitgebreid de relaties tussen geest, ziel en lichaam aan de orde komen. Schizofrenie, depressie, neuroses, verslavingsproblematiek, anorexia, fobieŽn en andere pathologische aandoeningen worden toegelicht aan de hand van talrijke, duidelijke schema's, verslagen van patiŽnten en therapeutische aanwijzingen.
   In het eerste deel van zijn boek geeft Blatter een uiteenzetting van de verschillen in denkwijzen tussen de seculiere en de christelijke hulpverlening. Een belangrijke prioriteit in zijn hele betoog is de terugkeer naar het Woord van God, naar de praktische toepassing van bijbelse normen en waarden.
   Een onmisbaar boek voor hulpverleners in een wereld vol stress die psychosomatische problemen veroorzaakt :
   http://www.elia.nl/nl/

  • Chronic pain as a third pathologic emotion - Swanson DW - Am J Psychiatry. 1984 Feb;141(2):210-4 - PMID : 6140866 - Chronic pain is often difficult to explain on the basis of objective findings. Various theoretical models are available. The hypothesis advanced here is that chronic nonprogressive pain is primarily a neuropsychologic event and that it is in the same category as the emotions of anxiety and depression, with each emotional state having neurochemical correlates now achieving some definition. General systems theory and analogy are used to compare acute and chronic pain with the phenomena of fear and anxiety and also with grief and depression : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6140866&dopt=Abstract

  • Freedom from Fibromyalgia : The 5-Week Program Proven to Conquer Pain - John Md Sarno - Three Rivers Press, 1st edition, May 8, 2001 Ė ISBN : 0812933753 - Review by Lisa McCormick, Health Sciences Lib., Jewish Hosp., Cincinnati - Library Journal Ė © 2001 Reed Business Information, Inc. - Physician Selfridge and self-help author Peterson are former fibromyalgia (FMS) patients who credit their recovery to a program based on the work of Dr. John Sarno (The MindBody Prescription). The authors believe "rogue" brain chemicals are the culprits behind the all-over body pain of FMS. Since there are no pills to combat these chemicals, the authors have developed a five-week, self-directed recovery program based upon mind-body principles. The book is divided into three parts: "Understanding Fibromyalgia," "Tools To Battle Fibromyalgia," and "The Five-Week Plan To Battle Fibromyalgia." The structured program the authors have developed focuses on meditation, journal writing, and self-talk aimed at creating a psychological awareness of the emotions, thoughts, and feelings that produce pain in the body. The chapter on meditation is too brief, but the authors suggest additional resources to supplement their information. The writing style is positive and easy to understand, the charts and worksheets are helpful, and the information is based upon sound principles of behavioral change. A "Notes" section serves as the book's references; a list of resources suggests books, web sites and Internet groups; and a list of tools for initiating the five-week program is provided. Recommended for all consumer collections : http://www.amazon.com/gp/product/0812933753/ref=pd_sim_b_3/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • From Paralysis to Fatigue : A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era - Edward Shorter - Free Press, reprint edition, June 7, 1993 Ė ISBN : 0029286670 - Review by James Swanton, Albert Einstein Coll. of Medicine, New York - Library Journal Ė © 1991 Reed Business Information, Inc. - Shorter (history, Univ. of Toronto), whose most recent books include Bedside Manners ( LJ 3/1/86) and Women's Bodies (Transaction Pubs., 1990), here catalogs the aches and pains of countless legions from the 18th century to the present. His hypothesis is that "historical eras shape their own symptoms" of illness and that "these various paradigms greatly influenced the way patients presented psychosomatic illness to their doctors." It's a run-on litany of vapors, hysteria, weakness, exhaustion, fatigue, loss of ambition, low vitality, weak spells, neurasthenia and sometimes just your "garden-variety somatizer such as would be found in any medical practice." The question of to what extent the times and culture influence the socially correct expression of physical and mental ills is not without interest to several scholarly fields, but this reader was plum tuckered out by the end : http://www.amazon.com/gp/product/0029286670/qid=1139425575/sr=1-1/ref=sr_1_1/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155

  • Handboek RSI - Editie 2005/2006 - drs. K.J. Peereboom & drs. M.A. Huysmans - RSI, inmiddels een erkende beroepsziekte, is heel goed te voorkomen, wanneer u de risico's kent en klachten kunt thuisbrengen. Handboek RSI, herkenning, risico's en behandeling (4e herziene druk) beschrijft voor u op heldere wijze alle voorkomende klachten en situaties die RSI kunnen veroorzaken. Het handboek behandelt risico's, oplossingen, diagnosestelling, behandeling en reÔntegratie. Door deze brede opzet is het handboek geschikt voor onder andere arboprofessionals, fysiotherapeuten, verzekeringsartsen, facility managers en medewerkers personeelszaken. Handboek RSI (4e herziene druk) geeft tevens inzicht in de huidige wet- en regelgeving op het gebied van RSI.
   Nieuw bij deze herziene druk is de cd-rom Toolkit RSI. In deze toolkit vindt u : * een praktische handleiding ĎOpzetten RSI-beleidí (inclusief stappenplan, plan van aanpak en evaluatie van ervaringen) met de bijbehorende checklist ĎOriŽntatie RSI-preventiebeleidí - * de brochure ĎVoorkom RSIí met daarin antwoord op vragen als Ď Wat is RSI ?í, ĎWat zijn de oorzaken van RSI ?í en ĎHoe kun je RSI voorkomen ?í. Deze brochure kan gebruikt worden als informatiemateriaal voor medewerkers - * drie checklisten ĎRSI-, en werkdrukrisicoísí. Er is een checklist voor individuele medewerkers die veel beeldschermwerk verrichten, voor medewerkers met andere vormen van repeterend werk (schoonmakers, schilders, visfileerders) en een checklist die gebruikt kan worden voor een bedrijf of afdeling - * een praktische handleiding ĎOptimale instelling beeldschermwerkplekí met praktische handvatten voor het ergonomisch verantwoord inrichten van een beeldschermwerkplek - * een ĎReÔntegratiehandreikingí, waarin het reÔntegratieproces wordt toegelicht - * een overzicht van pauzesoftware die op de markt te verkrijgen is - * een overzicht van interessante links met betrekking tot RSI - * de presentatie ĎVoorkom RSIí die in bedrijven gebruikt kan worden om medewerkers in bedrijven voor te lichten over RSI.
   U kunt ook een abonnement nemen op Handboek RSI, herkenning, risico's en behandeling - cfr. :
   http://www.sdu.nl/catalogus/Sociaal/BKHBRSI.jsp - u betaalt dan slechts 64 euro in plaats van 75 euro. Bovendien ontvangt u dan ieder jaar automatisch de nieuwste editie met korting : http://www.sdu.nl/catalogus/Sociaal/9012106281.jsp

  • Handboek RSI, risico's, oplossingen, behandeling - Huppes, Schreibers - Sdu Uitgevers, Den Haag, 1999 - ISBN : 90-12-08735 Ė cfr. : amd@tudelft.nl

  • Handbook to Happiness - Charles R. Solomon - Tyndale House Publishers, Rev Update edition, November 1, 1999 Ė ISBN : 0842318097 - 'Handbook to Happiness' counsels hurting people by teaching them to exchange their life for Christ's. Instead of "trying to live the Christian life," which still centers on our own efforts, we need to allow Christ to live his life in us. This removes all reliance on human effort and frees us to become totally Christ centered. This revision includes personal testimonials, diagrams and a poem by the author, illustrating his own spiritual and emotional journey : http://www.amazon.com/gp/product/0842318097/104-8204716-8190340?v=glance&n=283155

  • Healing Back Pain : The Mind-Body Connection - John E. Sarno - Warner Books, February 1, 1991 Ė ISBN : 0446392308 - Review by Joan Price, Amazon.com - Healing Back Pain promises permanent elimination of back pain without drugs, surgery, or exercise. It should have been titled Understanding TMS Pain, because it discusses one particular cause of back pain --Tension Myositis Syndrome (TMS)-- and isn't really a program for self-treatment, with only five pages of action plan (and many more pages telling why conventional methods don't work). According to John E. Sarno, M.D., TMS is the major cause of pain in the back, neck, shoulders, buttocks and limbs--and it is caused not by structural abnormalities but by the mind's effort to repress emotions. He's not saying that your pain is all in your head; rather, he's saying that the battle going on in your mind results in a real physical disorder that may affect muscles, nerves, tendons or ligaments. An injury may have triggered the disorder, but is not the cause of the amount or intensity of the resulting pain. According to Sarno, the mind tricks you into not facing repressed emotion by making you focus on pain in the body. When this realization sinks in ("and it must sink in, for mere intellectual appreciation of the process is not enough"), the trick doesn't work any more and there's no need for the pain. (Healing Back Pain should not be used for self-diagnosis. Always consult a physician for chronic or acute back pain) : http://www.amazon.com/gp/product/0446392308/104-8204716-8190340?v=glance&n=283155

  • Heel de Mens - Gerard Feller Bijbels Holisme in de Gezondheidszorg - Gerard Feller - Stichting Hij Leeft, Zevenhuizen (gr) Ė ISBN : 9074507077 - In het verleden werden ziekten en klachten van de mens vanuit een dualistische levensvisie verklaard. Iemand was of alleen lichamelijk ziek of alleen psychisch. Thans wordt het steeds duidelijker dat de mens in wezen een eenheid is. Sociale, psychische, geestelijke en somatische (lichamelijke) factoren beÔnvloeden elkaar ! Men probeert dit inhoud te geven met begrippen als integrale geneeskunde, holisme en psychosomatiek. Bijbels gezien is de mens door God geschapen als een eenheid van geest, ziel en lichaam in relatie met Hemzelf, de medemens en de natuur. Hoewel de Bijbel op zich geen medisch handboek is, bevat het geweldig veel informatie over de mens voor het ontwikkelen van een bijbels gezondheidsmodel. Het boek is een gids voor iedereen die op een bijbelse manier hulp zoekt in de ezondheidszorg of bijbelse principes in zijn werk als hulpverlener wil integreren. Gerard Feller is als psychosomatisch fysiotherapeut, en pastoraal therapeut, al jaren op zoek naar bijbelse heelheid. Zijn bevindingen en die van dr. Jim Wilder, een befaamd gezondheidspsycholoog in CaliforniŽ, worden in dit boek uiteengezet : http://www.elia.nl/nl/

  • Heel de mens Ė Ontspannen, beter worden, dichter bij jezelf, beter in je vel - Bewustwording en natuurlijke geneeswijzen - Diana Tins-van Sandwijk - ©Diana - Geloven zonder vragen leidt tot kritiekloos volgen van wat anderen zeggen en schrijven. Onderzoeken, vragen, toetsen aan jouw eigen waarheid leid tot een evenwichtige balans. Het weten in jezelf wordt slechts geleid door datgene dat je kent. Zaak is dus zoveel mogelijk te (her) kennen en jezelf toestaan te leren.
   Heb je problemen met je gezondheid ? Loop je met (levens)vragen waar je eindelijk antwoord op wilt ? Ben je net bevallen en was dat erg zwaar en/of huilt je baby veel ? Kortom... zit je even niet lekker in je vel ? Dan ben je hier op het juiste adres aangekomen !
   'Heel de mens' biedt met voetreflexzone-therapie, healing (ook op afstand), channeling en baby massage de oplossing. Deze natuurlijke geneeswijzen stimuleren het zelfgenezend vermogen van je lichaam en brengen de balans terug tussen lichaam en geest.
   Na ťťn of meerdere behandelingen zul je merken dat de malende gedachten in je hoofd tot rust zijn gebracht en je ook je lichaam weer meer ontspannen aanvoelt. Je zult al snel ervaren dat je algehele gevoel van welbevinden sterk is verbeterd !! Ook de verschillende gedichten, artikelen en gechannelde boodschappen kunnen troost en/of inzicht geven :
   http://www.heeldemens.net/

  • Mind over Back Pain : A Radically New Approach to the Diagnosis and Treatment of Back Pain - John E. Sarno - Berkley Publishing Group, Berkley Tr edition, November 1, 1999 Ė ISBN : 0425175235 - Review by C. E. Yarmey (PA) Ė August 30, 2005 - Changed my life ! I know there are people who feel this book has done nothing for them. However, I think it's all in what you learn from it. Most people will recognize many symptoms in this book and realize back pain is your body's way of getting your attention. Does your back go out around holidays ? How about during times of stress ? Read the book. I have 5 bad disks and arthritis in my spine. I remember dragging myself on the floor to try and make it to the bathroom when my back was acting up. Years of MD advice and Chiropractic visits have come to an end. It's worth a try. I recommend it to everyone : http://www.amazon.com/gp/product/0425175235/ref=pd_sim_b_3/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • Molecules Of Emotion : The Science Behind Mind-Body Medicine - Candace B. Pert Ė Scribner, February 17, 1999 Ė ISBN : 0684846349 Ė Review by Lee Arnold, Historical Soc. of Pennsylvania, Philadelphia - Library Journal Ė © 1997 Reed Business Information, Inc. - Intrigue at the "Palace": back-stabbing, deceit, shunning, love affairs. This is not the plot to I, Claudius but the account Pert gives of her time working at the National Institutes of Health (NIH), a.k.a. the Palace. Yet her time at NIH is not the central point here. Nor are the molecules of the title, although they do get due coverage. Pert offers mainly an account of her journey from a conventional scientist to one who also embraces complementary and alternative medicine. The journey is long and not without price. She was passed over for the Lasker and Nobel prizes for her work on opiate receptors while colleagues were recognized; she believes that her development of a potential AIDS drug was thwarted owing to scientific dirty pool as well as her being a woman in a man's world. Along the way, she took control of her career, her life and her personal mission. This is an eye-opening book for anyone who thinks that people with medical degrees act more civil or are more altruistic than the rest of us, though Pert also shows that some do rise above the fray. Recommended for academic and special libraries : http://www.amazon.com/gp/product/0684846349/qid=1139425371/sr=2-1/ref=pd_bbs_b_2_1/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155

  • Neck and Back Pain - The Scientific Evidence of Causes, Diagnosis and Treatment - Alf L. Nachemson, Egon Jonsson - Lippincott Williams & Wilkins, 1st edition, August 15, 2000 Ė ISBN : 078172760X Ė Review by Gunnar B.J. Andersson, M.D., Ph.D., The New England Journal of Medicine, January 11, 2001 - © 2001 Massachusetts Medical Society - The primary title of this book, Neck and Back Pain, suggests that it is just another in the large number of books about the neck, back, and spine that have been brought to the market in recent years. The subtitle, however, indicates a different emphasis. Edited by Alf Nachemson, M.D., Ph.D., an orthopedic surgeon and the well-known "conscience" of the spine community, and Egon Jonsson, Ph.D., a professor in health care economics and Principal of the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care, this book attempts to consolidate and evaluate critically the scientific information about neck and back pain.
   A number of efforts have been made to review and present systematically the scientific evidence on the causes, diagnosis, and treatment of spinal disorders. Having participated in many of these projects, Alf Nachemson is in a unique position to draw from them, and indeed much of this book is based on the work of the Cochrane Collaboration Back Review Group and the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (which is published in Swedish). Reviewing the literature on back pain is not an easy undertaking. Medline searches show that more than 1000 new references appear each year. The authors' selections are based on specified standards of quality, which are appropriately discussed in the introduction to the book.
   The book is divided into groups of chapters. Four discuss factors influencing the development of neck and low back pain and the disability caused by the conditions. Although these chapters obviously include epidemiologic issues, a separate chapter on the epidemiology of neck and low back pain reviews some of the previously discussed evidence and adds information about prevalence and incidence. One chapter deals with the assessment of patients, nine with aspects of treatment, and two with cost and cost effectiveness. There is also a chapter on the neurophysiology of back pain that is highly readable but somewhat out of place in the context of this book. Similarly, the review of social-security systems, which is the final chapter, would have been more appropriately integrated into the second chapter, "A Review of Social Influences on Neck and Back Pain and Disability." These, however, are minor flaws that do not detract from the overall value of the book.
   The chapters are organized in a consistent format. Initially, there is a description of some of the major studies and at the end there is a summary and conclusion section. The authors have tried to quantify the strength of the evidence using a four-letter system. This is helpful but obviously involves some degree of subjectivity. Voluminous tables summarize much of the evidence on which these evaluations are based.
   The nature of this book makes it somewhat dry, and in many chapters the rationale for the book is repeated. The most important sections of the book are the chapter conclusions. They are succinctly written and well documented by the literature reviews. Although there are no great surprises for those who have followed the literature, it is reassuring to see how well different studies support one another. Unfortunately, for back pain there is limited evidence on a number of topics. There are few randomized, controlled studies comparing surgical with nonsurgical treatment and comparing different surgical techniques. Still, our knowledge has advanced substantially since the review of the Quebec Task Force on Spinal Disorders was published (Spine 1987;12:Suppl:S1-S59).
   This book is a valuable source of information for physicians involved in the diagnosis and treatment of patients with neck and back pain and for politicians, insurance systems, providers, and health care planners. All the authors are from Europe -- specifically, Sweden, England, Scotland, and the Netherlands -- which has little influence on the evidence-based chapters but obviously limits the information in the chapter on social-security systems to European countries. Neck and Back Pain is by far the best compilation of information on this subject available to date, and it deserves widespread distribution :
   http://www.amazon.com/gp/product/078172760X/ref=pd_sim_b_1/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • Neuroendocrine- immune interactions - S. Reichijn - New England iournal of medicine 329 <1993)1246-1253

  • Neuroendocrine-immune interactions - Marsh JA, Scanes CG, Department of Microbiology, Immunology, and Parasitology, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, New York 14853 - Poult Sci. 1994 Jul;73(7):1049-61 - PMID: 7937466 - The role of the neuroendocrine system in influencing both immune development and function has become an area of active research within many model systems, including the chicken. It is now clear that the neuroendocrine system can exert immediate feedback regulation on the immune system as well as control specific aspects of immune differentiation and development. The primary lymphoid organs of avian species (i.e., the thymus and the bursa of Fabricius) are also known to function as endocrine organs. These produce hormonal products that influence the development of lymphoid cells and that may feed back on the neuroendocrine system. In conjunction with the endocrine activities of the primary lymphoid organs, immune and accessory cells are known to produce a variety of secreted products or cytokines that have the potential not only for the regulation of immune function but also for mediating neuroendocrine activities. Finally, it has been demonstrated in a variety of species that leukocytes are capable of producing endocrine mediators previously believed to be produced only under the direct control of the hypothalamic-pituitary axis. Thus, there are numerous possibilities for bidirectional interactions between the immune and neuroendocrine systems. This discussion focuses primarily on these interactions with an emphasis on the means by which the hormonal mediators, growth hormone and thyroid hormone, may affect the thymus and the thymic microenvironment. The role of the adrenocorticoids and gonadal steroids in regulating immune function and their involvement in immune feedback circuits are also discussed : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=7937466&dopt=Abstract

  • Neuroendocrine-Immune Interactions (Frontiers of Hormone Research) - Rolf C. Gaillard - S. Karger Publishers (USA), January 1, 2002 Ė ISBN : 3805572824 : http://www.amazon.com/gp/product/3805572824/qid=1139426421/sr=1-1/ref=sr_1_1/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155

  • Occupational Musculoskeletal Disorders - Nortin M. Hadler - Lippincott Williams & Wilkins, 3rd edition, August 2, 2004 Ė ISBN : 0781749220 - Expanded discussions of the current approach to the diagnosis and management of fibromyalgia and its sister somatic syndromes. Increased coverage of the aging worker and the working poor. Discussions of the role of evidence-based medecine beyond the clinic : http://www.amazon.com/gp/product/0781749220/ref=pd_sim_b_2/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • Over bewegen, stress en mogelijke mechanismen achter de muisarm en andere vormen van repetitive strain injury (RSI) - G. v Galen, G.P. Smits-Engeisman, B.C.M. Meulenbroek, R.G.J & Bloemsaat, G. (1999) Ė In : Jaarboek Fysiotherapie/Kinesitherapie 1999 (J. De Dekker - Bohn Stafleu Van Loghum, 1999 Ė ISBN : 9031326186 - Dit is een boek dat reeds door velen gekend is omwille van zijn goede kwaliteit. Het volstaat om de inhoudstabel te citeren. De inhoud is gekozen naar aanleiding van het instappen in de 21e eeuw. Er zijn zowel geschiedkundig beschouwende artikels als toekomstvisies) --- Enige toepassingen van de computer in de fysiotherapie - Chronische pijnproblemen : samenwerking tussen eerstelijns-gezondheidszorg en revalidatiegeneeskunde - Cardiale revalidatie - Effecten van fysiotherapie na mammaprocedure met okseltoilet - Evidence-based fysiotherapie en de praktijk - Fysische therapie in engere zin - Een experimentele benadering van de effecten op de skeletspiercontractie bij de mens en op het lymfesysteem bij mens en dier - De behandeling van focale vormen van spasticiteit en dystonie - De geschiedenis van de waterbehandeling als ziektebestrijding, ook in Nederland - Scoliose in de twintigste eeuw - Fysiotherapie en dementie : http://www.nici.kun.nl/Publications/1999/11654.html

  • Perfect Health - The Complete Mind/Body Guide - Deepak Chopra Ė Harmony, Revised and Updated Edition , February 20, 2001 Ė ISBN : 0609806947 - A decade ago, Deepak Chopra, M.D., wrote Perfect Health, the first practical guide to harnessing the healing power of the mind, which became a national bestseller. The book described how breakthroughs in physics and medicine were underscoring the validity of a 5,000-year-old medical system from ancient India known as Ayurveda ("the knowledge of life span" in Sanskrit). Perfect Health went on to describe how to apply the ancient wisdom of Ayurveda to everyday life. In celebration of this classic work we have created this new edition, revised and updated to include the latest medical research.
   Although we experience our bodies as solid, they are in fact more like fires that are constantly being consumed and renewed. We grow new stomach linings every five days, for instance. Our skin is new every five weeks. Each year, fully 98 percent of the total number of atoms in our bodies is replaced. Ayurveda gives us the tools to intervene at this quantum level, where we are being created anew each day. Ayurveda tells us that freedom from sickness depends on contacting our own awareness, bringing it into balance, and then extending that balance to the body.
   Perfect Health provides a complete step-by-step program of mind body medicine tailored to individual needs. A quiz identifies the reader's mind body type: thin, restless Vata; enterprising, efficient Pitta; tranquil, steady Kapha; or any combination of these three. This body type becomes the basis for a specific Ayurvedic program of diet, stress reduction, neuromuscular integration, exercise, and daily routines. The result is a total plan, tailor-made for each individual, to reestablish the body's essential balance with nature; to strengthen the mind body connection; and to use the power of quantum healing to transcend the ordinary limitations of disease and aging--in short, for achieving Perfect Health :
   http://www.amazon.com/gp/product/0609806947/ref=pd_sim_b_2/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • Quantum Healing - Exploring the Frontiers of Mind/Body Medicine - Deepak Chopra Ė Bantam, Reprint edition, May 1, 1990 Ė ISBN : 0553348698 - Here is an extraordinary new approach to healing by an extraordinary physician-writer -- a book filled with the mystery, wonder, and hope of people who have experienced seemingly miraculous recoveries from cancer and other serious illnesses.
   Dr. Deepak Chopra, a respected New England endocrinologist, began his search for answers when he saw patients in his own practice who completely recovered after being given only a few months to live. In the mid-1980's he returned to his native India to explore Aruyveda, humanities most ancient healing tradition. Now he has brought together the current research of Wetern medicine, neuoscience, and physics with the insights of Ayurvedic theory to show that the human body is controlled by a "network of intelligence" grounded in quantum reality. Not a superficial psychological state, this intelligence lies deep enough to change the basic pattenrs that design our physiology -- with the potential to defeat cancer, heart disease, and even aging itself. in this inspiring and pioneering work, Dr. Chopra offers us both a fascinating intellectual journey and a deeply moving chronicle of hope and healing :
   http://www.amazon.com/gp/product/0553348698/104-8204716-8190340?v=glance&n=283155

  • Rapid Recovery from Back and Neck Pain : A Nine-Step Recovery Plan - Fred Amir - Health Advisory Group, 2nd edition, November 1, 2002 Ė ISBN : 0966982614 - This is the second edition of Rapid Recovery from Back and Neck Pain, originally published in 1999. This is a companion book to Dr. Sarno's Mind Over Back Pain, Healing Back Pain, and The Mind Body Prescription. It provides an easy and effective step-by-step plan based on techniques used by Olympic athletes.
   Rapid Recovery from Back and Neck Pain Book is a unique and fascinating account of one man's search for a cure. You accompany the author as he searches, like a detective, for clues to solve the mystery of back and neck pain and share with him the joy of rapid recovery from months of pain and disability. You discover crucial research information as well as easy and effective strategies for rapid recovery. This book provides you the tools to design your own rapid recovery plan for a pain-free and active life.
   Rapid Recovery from Back and Neck Pain features : * The revolutionary scientific discovery for the cause of most back, neck, and hand pain - * Crucial medical research that you are not likely to learn from most doctors or chiropractors - * The noninvasive university treatment program with a phenomenal success rate - * Case studies of people who have recovered rapidly and avoided surgery, including those with herniated or buldging disc and carpal tunnel syndrome - * Special section for designing your own rapid recovery plan - * Fascinating information on related research from major universities :
   http://www.amazon.com/gp/product/0966982614/ref=pd_sim_b_5/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • Stress, neuromotor noise and human performance - A theoretical perspective - Van Gemmert AW, Van Galen GP, Nijmegen Institute for Cognition and Information, University of Nijmegen, The Netherlands : gemmert@espel.la.asu.edu - J Exp Psychol Hum Percept Perform. 1997 Oct;23(5):1299-313 - PMID: 9336955 - A new theory on stress and human performance is proposed in which physical and cognitive stressors enhance the level of neuromotor noise in the information-processing system. The neuromotor noise propagates in time and space. A 2nd assumption states that such noise facilitates easy tasks but disrupts complex tasks. In 4 experiments, 2 graphic tasks (number writing and graphic aiming) were crossed with 2 stressors (cognitive stress from a dual-task situation and physical stress in the form of loud auditory noise). Reaction time (RT), movement time (MT), and axial pen pressure were measured. In the RT phase, stress was predicted to lead to decreased RT with easy tasks and to increased RT with difficult tasks. In the execution phase, biomechanical adaptation to enhanced levels of noise was expected to manifest in higher levels of limb stiffness. In all 4 experiments, an increase of axial pen pressure with higher levels of stress evidenced the generality of biomechanical adaptation as a response to stress. RT and MT showed differential effects among the 4 experiments : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9336955&query_hl=3&itool=pubmed_docsum

  • The Back Pain Revolution - Mark Schoene - Churchill Livingstone; 2nd edition (February 20, 2004) Ė ISBN : 0443072272 - Accessible to all health care professionals, this text provides a guide to understanding and managing back pain and is one of the premier examples of a biopsychosocial approach to medicine. The content challenges unsubstantiated beliefs regarding the best way to treat and manage back pain and presents an interdisciplinary debate on the subject. In a society where patients are demanding more effective approaches to their problems, this resource offers a radical rethink, a necessary step to achieving a more effective method of treatment. The unorthodox spirit of this material places this book at the center of the revolution taking place in the back pain area : http://www.amazon.com/gp/product/0443072272/ref=pd_sim_b_5/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • The Biomechanics of Back Pain - Michael A. Adams, Mikolai Bogduk, Kim Burton, Patricia Dolan - Churchill Livingstone, 1st edition, July 1, 2002 - ISBN: 0443062072 - Back pain is a common condition that affects a large percentage of the population, creating a significant impact on individual health and employment, as well as on the workload of manual therapy practitioners and orthopedic surgeons. This practical text, written by four key researchers in the field, offers an effective approach to the management and treatment of back pain based on applications of biomechanics. By linking the clinical anatomy of the spine to biomechanics principles, it provides a bridge between anatomy and practical applications. This highly illustrated, up-to-date book is essential reading for anyone involved in the care and treatment of patients with back pain, as well as for those studying its causes and methods of prevention : http://www.amazon.com/gp/product/0443062072/ref=pd_sim_b_3/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • The Immune-Neuroendocrine Circuitry : History and Progress (NeuroImmune Biology) - I. Berczi, A. Szentivanyi - Elsevier Science, August 14, 2003 Ė ISBN : 0444508511 - The book summarises the current understanding of the Nervous -, Endocrine and Immune systems with emphasis on shared mediators and receptors and functional interaction. In addition to the fundamental physiological and pathophysiological mechanisms, which are presented in detail, some clinically relevant subjects are also presented, such as inflammation, asthma and allergy, autoimmune disease, immunodeficiency and the acute phase response : * ē A comprehensive presentation of neuroimmune biology - * ē Introduces the subject matter to the uninformed reader - * ē Contains basic information, theoretical considerations and up-to-date clinical chapters - * ē The clinical chapters will be helpful to practising physicians : http://www.amazon.com/gp/product/0444508511/qid=1139426421/sr=1-2/ref=sr_1_2/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155

  • The MindBody Audio Program (Audio CD) - David Schechter - MindBody Medicine Publications, April 15, 2001 Ė ISBN : 1929997078 - The MindBody Audio Program is a set of three CD's comprising a complete educational program for mindbody treatment of back pain, Tension Myositis Syndrome, and other disorders. CD One is a recording of a one hour seminar entitled "The Mind: The Missing Link in the Back and Neck Pain Puzzle". This seminar has been attended by hundreds of individuals at Dr. Schechter's Beverly Hills office.
   CD Two is entitled "TMS: Diagnosis and Treatment". This CD will teach you about how a diagnosis of TMS is made and what a treatment program consists of. CD Three is entitled "The Psychology of Tension Myositis Syndrome". It's a dialogue between Dr. Schechter and Donald Dubin, MFCC, a psycho-therapist who has treated hundreds of individuals with a diagnosis of TMS since 1996.
   In total, the educational program, on CD's, will teach you about this remarkable mindbody approach to back pain, and other disorders. This set of three CDs has been recently digitally re-mastered and is also available on audio cassettes :
   http://www.amazon.com/gp/product/1929997078/ref=pd_sim_b_5/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • The Mindbody Prescription - Healing the Body, Healing the Pain Ė Dr. John E. Sarno - Warner Books, October 1, 1999 Ė ISBN : 0446675156 - Since the publication of Healing Back Pain, Dr. Sarno has learned important new information about the psychology of emotionally-induced physical conditions. He is now able to present a set of precise theories on when, where and how emotional factors bring on physical symptoms and, based on his experience, how this process can be reversed.
   In his last book, Dr. Sarno explained how TMS, or Tension Myositis Syndrome, is a major cause of back, neck and shoulder pain. He now shows that the treatment that works to lessen or alleviate it can be used on peptic ulcer, colitis, tension and migraine headache, hay fever, asthma, and a host of other disorders.
   In this new book, he discusses a number of new pain disorders that have become the basis for disability. Called RSD, or Repetitive Stress Disorders, they are part of TMS. They include carpal tunnel syndrome, thoracic outlet syndrome, rotator cuff tear, bursitis, tendonitis of the shoulder and elbow, and pinched nerve in the neck.
   Case histories are used to illustrate both the psychology and mechanics of treatment in this new and noteworthy addition to the subject of pain :
   http://www.amazon.com/gp/product/0446675156/104-8204716-8190340?v=glance&n=283155

  • The MindBody Workbook - David Schechter M.D. - MindBody Medicine Publications, November 1, 1999 Ė ISBN : 1929997051 - I've been fascinated by the mindbody connection since before medical school. The seminal event of my medical education in this regard was my own cure from chronic, unexplained knee pain with the guidance of John Sarno, MD from NYU's Rusk Institute. After this personal success, I performed a follow-up study of his patients, under his auspices and determined that this approach proved successful in a remarkably high 77% of chronic back sufferers.
   As my career has progressed, I've developed my own program of treatment that includes an office consultation and educational seminar on this subject for my patients. I've developed a series of materials including audiotapes, article, video, and now this Workbook. I feel this Workbook offers the best opportunity for people suffering from mindbody disorders that I may not personally be able to treat. With the help of a local physician to exclude more serious disease, they should be able to benefit greatly from the thirty-day structured journal approach, on their own, as my own patients do in my office :
   http://www.amazon.com/gp/product/1929997051/qid=1139425131/sr=1-1/ref=sr_1_1/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155

  • The Multifidus Back Pain Solution - Simple Exercises That Target the Muscles That Count - Scott D. Boden, Jim Johnson - Warner Books, October 1, 1999 Ė ISBN : 0446675156 - Consumer text, based on results from the newest scientifically proven research, offers back-pain sufferers real relief and simple exercises targeting the exact muscles newly identified to be the source of most back pain : http://www.amazon.com/gp/product/0446675156/104-8204716-8190340?v=glance&n=283155

  • To Be or Not to Be... Pain-Free : The Mindbody Syndrome - Marc D. Sopher Ė Authorhouse; February 1, 2003 Ė ISBN : 1410707873 : http://www.amazon.com/gp/product/1410707873/ref=pd_sim_b_4/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • Under the Medical Gaze - Facts and Fictions of Chronic Pain - Susan Greenhalgh - University of California Press, May 7, 2001 Ė ISBN : 0520223985 - Review by Publishers Weekly Ė © 2001 Cahners Business Information, Inc. - Greenhalgh, associate professor of anthropology at the University of California, Irvine, has written an autoethnography (autobiography analyzed through a cultural lens) of the eight months she spent as a patient ("patient S.," as she refers to herself) of "Dr. D.," a highly recommended rheumatologist, who diagnosed her chronic joint pain and sleeplessness as fibromyalgia, a relatively new and still not completely understood medical disorder, which, the author writes, claims more women than men as its victims. Based on the detailed diaries S. kept during her treatment under Dr. D., Greenhalgh describes how his regimen first relieved S.'s anxiety and then drove her into a severe depression. He prescribed an aggressive management plan with drugs that caused serious side effects, including fogginess, headaches and vision loss, and encouraged her to give up swimming, an exercise she greatly enjoyed. The author speculates at length about the role her female identity played in her willingness to accept the forceful and ultimately wrong advice of a male physician who was committed to the veracity of medical science. After a flirtation with alternative treatments, S. sought a second opinion from her original New York rheumatologist ("Dr. K."), a woman, who convinced her that she did not have fibromyalgia and recommended that she stop taking the previously prescribed medication. Afflicted with what was finally diagnosed as an arthritic condition, she is no longer heavily medicated or depressed. As a more straightforward medical memoir, this might have reached the wider audience of patients whom the author wants to reach. In its present form as a scholarly work of anthropology, though it raises provocative and controversial issues, it will mostly attract the attention of physicians and social scientists : http://www.amazon.com/gp/product/0520223985/ref=pd_sim_b_3/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • What to do for a Pain in the Neck : The Complete Program for Neck Pain Relief - Jerome Schofferman Ė Fireside, 1st edition, July 10, 2001 Ė ISBN : 068487394X - Consumer guide to prevention and treatment of neck pain, providing a broad range of treatments and therapeutic measures. Covers common conditions such as whiplash and neck-related headaches. Also covers alternative therapies such as magnet healing, meditation, acupuncture and massage : http://www.amazon.com/gp/product/068487394X/ref=pd_sim_b_5/104-8204716-8190340?%5Fencoding=UTF8&v=glance&n=283155

  • Whiplash And Other Useful Illnesses - Andrew Malleson - McGill-Queen's University Press, June 1, 2005 Ė ISBN : 0773529942 - Review by . Brian Grottkau, M.D., The New England Journal of Medicine, April 3, 2003 - © 2003 Massachusetts Medical Society - The term "whiplash" conjures up images of a violent encounter between two automobiles, spider-webbed windshields, broken bones, and twisted metal. In fact, whiplash claims are just as likely to result from low-energy "bumper thumps" as they are from more destructive collisions. Ten percent of persons who make whiplash claims report a substantial permanent disability. So how can whiplash be considered a "useful" illness ? In Whiplash and Other Useful Illnesses, Andrew Malleson details the evolution of whiplash, from its innocuous beginnings in 1928, when Harold Crowe first used the term at a meeting of orthopedic surgeons to describe eight cases of neck injury, to its present medicolegal standing, which results in costs of $13 billion to $18 billion annually in the United States. Spine specialists have long known that patients with secondary gains -- workers' compensation claims or lawsuits -- have significantly worse outcomes than those who do not. In fact, in scientific studies designed to judge the efficacy of interventions, investigators must exclude such patients or report their results separately. Of course, such considerations are not limited to spine-related injuries. In a broad sense, Whiplash and Other Useful Illnesses is about the way in which illnesses for which patients may receive compensation are created and sustained for the benefit of a few at the expense of many. Malleson chooses to write about whiplash, the condition he has spent the most time researching and with which he is most familiar. But his observations are applicable to a broad spectrum of manufactured medicolegal illnesses. Malleson writes with a self-admitted bias from years of working as a defense expert in legal cases involving whiplash and other illnesses for which patients may be compensated. He meticulously conveys his thesis in this thoroughly referenced and documented book. The book includes 59 pages of chapter-by-chapter notations and 56 pages of references. In a somewhat tedious manner, Malleson initially details the "junk science" that has given whiplash the status of a legitimate (and thereby compensable) illness. A psychiatrist by training, he particularly faults physicians for publishing poor scientific work in an effort to advertise themselves as experts in the field. This advertising allows them to secure an additiona

   09-02-2006 om 00:28 geschreven door Jules

   0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronisch ziek... Wat nu ? - Over-leven met een chronische ziekte - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  Chronisch ziek... Wat nu ?

  Over-leven met een chronische ziekte


  Deel I


  Alexandra Faber

  Algemene inleiding
      - Chronische klachten
      - Vijf jaar ziek

  Inhoud
  Dit boekje gaat over wat er allemaal gebeurt als je een chronische ziekte blijkt te hebben :

  1. - Inleiding : ik stel mezelf aan je voor
          1.1 - Even voorstellen
          1.2 - Nee, opnieuw...

  2. - Diagnose : ik beschrijf het proces dat je doormaakt van klachten naar het slechte nieuws
          2.1 - De huisarts 
          2.2 - De specialist 
          2.3 - Informatie verzamelen 
          2.4 - Het gesprek 
          2.5 - Het nieuws verwerken

  3. - Je leven te lijf : gaat over de onmiddelijke invloed die een chronische ziekte op je dagelijkse leven heeft
          3.1 - Je agenda 
          3.2 - Je omstandigheden 
                     3.2.1 Ė Klachtendagboek
                     3.2.2 - Zorg dat je voldoende rust
                     3.2.3 - Doe niet alles zelf
                     3.2.4 - Gebruik hulpmiddelen
          3.3 - Je omgeving 
                     3.3.1 - Schenk aandacht aan hun gevoel
                     3.3.2 - Praat en vraag

  4. - Je bent ziek : hier ga ik in op het leven met chronische klachten, medicatie en regelmatige ziektedagen
          4.1 - Chronische klachten 
          4.2 - Medicatie 
                  Je hebt de keus
          4.3 - Ziektedagen

  5. - Je wordt zieker - behandelt de consequenties van langdurige ziekte. Hierbij bespreek ik zaken als werk, wonen, kinderen en geld
          5.1 - Complicaties 
          5.2 - Werk 
                     5.2.1 - Ziektewet 
                     5.2.2 - WAO 
                          5.2.2.1 Ė Afschatting
                          5.2.2.2 - Bezwaar
                     5.2.3 - Aanvullende verzekeringen 
                     5.2.4 - Werkhervatting 
                          5.2.4.1 Ė Ziekmelden
                          5.2.4.2 - Conflict
                     5.2.5 - Ander werk
                                 Wat voor werk past bij je ?
          5.3 - Wonen 
          5.4 - Kinderen 
                     5.4.1 - Als een kind wilt
                     5.4.2 - Als je een kind hebt
                     5.4.3 - Een chronisch zieke ouder
          5.5 - Geld 
                     5.5.1 - AWBZ 
                     5.5.2 - WVG 
                     5.5.3 - Persoonsgebonden aftrekposten

  6. - Behandeling bewijst ziekte
          6.1 - Geen behandeling
          6.2 - Helpt klagen ?

  7. - Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft altijd gelijk
          7.1 - De keuringsarts
          7.2 - De bedrijfsarts
          7.3 - De werkgever 
          7.4 - ... en toen ?

  8. - Vakantie met een rolstoel
          8.1 - Vliegen met een rolstoel
          8.2 - Voordelen van een rolstoel
          8.3 Ė Aandachtspunten
          8.4 - Toiletbezoek

  Chronisch ziek... Wat nu ?
  Over-leven met een chronische ziekte


  Alexandra Faber : alex@the-wishes.com
  The-wishes.com
  © 2005, Alexandra Faber


  'Chronisch ziek... Wat nu ?' kwam tot stand met hulp van Hennie Vervoort Ė cfr. : hennyvervoort@planet.nl -, die niet alleen haar jarenlange ervaring als medewerkster van de Thuiszorg beschikbaar stelde, maar ook haar documentatie en haar studiemateriaal.

  Overige bronnen waren :

  • A Delicate Balance - Living successfully with chronic illness - Susan Milstrey Wells - HarperCollins Publishers, July 1, 2000 Ė ISBN : 0738203238 : http://www.amazon.com/gp/product/0738203238/104-8204716-8190340?v=glance&n=283155

  • Sick and Tired of Feeling Sick and Tired - Living with Invisible Chronic Illness - 2nd edition - Paul J. Donoghue, Mary Elizabeth Siegel - W. W. Norton & Company; New edition, July 1, 2000 Ė ISBN : 0393320650 : http://www.amazon.com/gp/product/0393320650/qid=1139352470/sr=2-1/ref=pd_bbs_b_2_1/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155 --- Sick and Tired of Feeling Sick and Tired - Living With Invisible Chronic Illness - Paul J. Donoghue, Mary Elizabeth Siegel - W. W. Norton & Company, November 1, 1992 Ė ISBN : 0393034089 Ė Review by Carol Harper : ďhis book is written by two psychologists who both have a chronic illness. It is very well-researched and Crohn's disease features, along with other long-term illnesses such as multiple sclerosis. The book gives many accounts of people's personal struggles with "invisible chronic illness". It sets out to enable the reader to identify with others, to encourage and challenge the reader and to provide them with detailed information relating to the impact of chronic illness on both the patient and their family and friends. It also aims to help those family and friends to understand things from a patient perspective and to manage the situation in a more positive manner.
   The book was both helpful and challenging - the quotations/inspirations at the end of each chapter were a highlight. In addition, the chapters on "Consulting a Doctor" and "Getting and Keeping the Attention of the Healthcare System" were very usefulĒ - cfr. :
   http://home.clear.net.nz/pages/ccsg/SToFST.html - : http://www.amazon.com/gp/product/0393034089/qid=1139352470/sr=2-3/ref=pd_bbs_b_2_3/104-8204716-8190340?s=books&v=glance&n=283155

  • Je moet er maar mee leren leven - Omgaan met een chronische ziekte - Odiel Reef - Impressum Baarn Ambo (Ambo/Anthos), 1993 Ė ISBN : 9026312415 - O.M. Reef (1959) studeerde ontwikkelingspsychologie en is bezig met een opleiding tot psychotherapeute. Zij werkte o.a. als docente en bij de Riagg; momenteel werkt ze in een polikliniek voor mensen met gecombineerde lichamelijke en psychische problematiek. Zelf heeft de schrijfster reumatočde artritis, waardoor ze het in dit boek behandelde onderwerp uit persoonlijke ervaring kent --- Iemand met een chronische ziekte wordt vaak heel nadrukkelijk alleen gelaten. Hoe moet zo iemand verder ? Net doen alsof er niets aan de hand is ? Maar dat betekent een deel van jezelf - je ziekte - ontkennen. Dat is meestal niet mogelijk omdat je door bijvoorbeeld pijn of medicijngebruik er toch wel aan wordt herinnerd. Wanneer een chronisch zieke besluit om te laten zien dat er ťcht iets aan de hand is, houdt dit het risico in dat hij of zij zich zo vereenzelvigt met de ziekte, dat andere aspecten van het bestaan te weinig aan bod komen. Wat dan wel ? Dat is de vraag die Odiel Reef in dit boek probeert te beantwoorden. Een kant-en-klaar recept is er niet, de oplossing bestaat niet. Ieder mens doorlooft zijn eigen proces. Een ander kan daarvoor hooguit enkele richtingaanwijzers geven : http://www.bibliotheekmiddenbrabant.nl/scripts/mgwms32.dll?P0=1&P1=84&P2=17&P3=R_BBH&P5=999&P9=0&P10=0&P12=5981535101&P16=N&P17=1&P6=74_240219

  • Verborgen zorgen - Opgroeien met een chronisch zieke vader of moeder - L. Tielen en J. Keesom Ė LOT/NIZW, 2000 - Een brochure van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/ NIZW waarin jongeren kunnen lezen met welke problemen zij te maken krijgen als gevolg van de ziekte van hun vader of moeder en waarom hun jeugd anders kan zijn dan die van leeftijdsgenoten - Te bestellen bij de Landelijke Organisatie Thuiszorgers (LOT) Ė Tel. : 030 659 22 22 Ė Fax : 030 659 22 20 Ė E-mail : Lot_Lovt@euronet.nl Ė URL : http://www.mantelzorg-lot.nl/brochure.html : http://www.nizw.nl/docs/download/VerborgenZorgen.pdf  Algemene inleiding

  Een paar jaar geleden kreeg ik een chronische ziekte, de ziekte van Crohn.
  Sindsdien is mijn leven erg veranderd. Behalve een gezin had ik een drukke baan, hobbies en veel vrienden en kennissen. Nu ben ik voortdurend ziek en onder behandeling. Lopen doet me pijn en ik kom vaak dagen achter elkaar de deur niet uit.
  Het gekke is dat ik mijn vroegere leven nauwelijks mis.
  Ik denk wel eens terug aan de dingen die ik leuk vond om te doen, maar ik ben vooral blij dat ik ze gedaan heb toen het nog kon. Ik hoef me niet af te vragen hoe het zou zijn om over te markt te lopen, een kind te krijgen, te gaan stappen of een carriŤre te hebben. Dat heb ik allemaal meegemaakt.
  Ik doe nu alleen nog dingen die bij mijn beperkingen passen.
  De computer is daarbij een uitkomst. Op een paar meter afstand van bed en toilet verdien ik de kost met het bouwen en hosten van websites, doe ik boodschappen en hou ik contact met de buitenwereld.
  En op deze website vertel ik over mijn ervaringen als chronisch zieke.

  Chronische klachten
  Een chronische ziekte is vervelend.
  Je voelt je meestal niet goed, met perioden waarin je je wat beter of slechter voelt. Je moet door het leven met pijn en ongemak. Het is een hele klus om je aan deze staat aan te passen en die te accepteren. Daarbij zijn je klachten vaak voor andere mensen niet zichtbaar, zodat je niet automatisch op begrip kunt rekenen.
  In "Sick and tired of feeling sick and tired" van Paul J. Donoghue en Mary E. Siegel staan ervaringen van patiŽnten beschreven.
  Een van de vragen waar men mee zit is hoe je je klachten door de buitenwereld serieus kunt laten nemen, zonder er steeds over te zeuren. Mensen kunnen niet aan jou zien hoe je je voelt en vragen er misschien ook niet naar. Je moet het ze dus vertellen.
  We hebben niet geleerd om ongevraagd te vertellen dat het niet goed met ons gaat. Bovendien is het voor een ander moeilijk om zich continue pijn of vermoeidheid voor te stellen.

  De kans bestaat dus dat de ander jouw klachten onderschat en jou aanspoort om meer te doen dan je eigenlijk kunt.

  Ik heb vaak activiteiten moeten afbreken omdat ik ver over mijn grenzen was heengegaan.
  Ik wilde niet flauw doen, vond dat ik het moest kunnen en ik ben altijd gevoelig geweest voor opjutterij als "kom op, je kunt het best".
  Het heeft me heel wat moeite gekost om hiermee om te leren gaan.
  Inmiddels kan ik uitleggen dat er inderdaad mensen zijn die aansporing nodig hebben om hun grenzen te leren verkennen. Er zijn echter ook mensen die afgeremd moeten worden omdat ze van nature te ver gaan. Daar ben ik er een van. Je helpt mij beter door mij een rustpauze voor te stellen dan door nog even door te willen gaan als ik zelf om een pauze vraag. En ik help mezelf beter door duidelijk te zijn : "Nee, ik heb nu echt pauze nodig".

  Wat ook in het boek geconstateerd wordt is hoe anders mensen reageren als je aandoening zichtbaar is.

  Een vrouw beschrijft bijvoorbeeld haar frustratie als iemand in een rolstoel met alle voorkomendheid wordt behandeld, terwijl zij uitgeput en doodziek in een rij staat te wachten.
  Ik herken dat.
  Ik gebruik een rolstoel als ik lange stukken zou moeten lopen of lang zou moeten staan. De buitenwereld reageert dan meteen anders. Ik word langs rijen geloodst, mensen geven mij dingen aan en iedereen wordt een stuk vriendelijker. Dat heeft mij ervan overtuigd dat mensen echt wel aardig en behulpzaam willen zijn, als ze maar weten dat het nodig is.

  Ik vertel dus aan iedereen wat ik heb en wat mijn klachten en beperkingen zijn.
  Ik probeer dit met wat humor te doen en er niet over te zeuren. Maar ik probeer niet te doen alsof het niet zo is, door dingen te doen die ik eigenlijk niet kan.

  Vijf jaar ziek
  Het was op 13 juli 1999 dat ik de diagnose kreeg.
  ďU hebt een chronische ziekte, mevrouw. Voortaan slikt u pillen en willen we u elke zes weken even zienĒ
  Ik schrok ervan.
  De rest van mijn leven onder doktersbehandeling ? Twee keer per jaar faxte mijn huisarts een recept voor de anticonceptiepil naar mijn apotheek, meer medische zorg had ik nooit nodig gehad.
  Al snel relativeerde ik het nieuws.
  's Ochtends slikte ik vitaminen bij het ontbijt. Een handjevol pillen kon daar makkelijk bij. En de controles konden op woensdagmiddag, dan was ik toch al vrij. Er waren duizenden mensen met een chronische ziekte, met ďmijnĒ ziekte, die een heel gewoon leven leidden. Het had veel erger kunnen zijn.
  Het was veel erger.
  Het slikken van de pillen was een fluitje van een cent en de controlebezoeken stelden ook weinig voor. Wat ik niet had zien aankomen was dat ik chronisch ziek zou zijn. Stom natuurlijk, want waarom zouden ze het anders een chronische ziekte noemen ? Dat ik altijd ziek was, altijd pijn had en me altijd moe voelde, maakte het me onmogelijk om een ďheel gewoon levenĒ te leiden. Alles werd anders.
  Toen ik bedacht dat mijn eerste lustrum naderde, voelde ik me blij en opgewonden.
  Ik wilde het vieren. Ik zette de datum in mijn agenda en kocht alvast een cadeautje voor mezelf. Maar iedereen die ik over mijn jubileum vertelde, keek me meewarig aan. Zoiets vier je toch niet ? Zoín dag kun je het beste negeren of anders in gepaste melancholie doorbrengen.
  Ik niet, ik heb wat te vieren. Mijn ziekte heeft me veel goeds gebracht.
  Toen ik niet meer alles kon, door gebrek aan energie en lichamelijke beperkingen, moest ik keuzes maken.
  Ik besteed nu alleen nog energie aan dingen die ik graag wil doen, dingen die ik leuk of belangrijk vind. Het is een heerlijk gevoel om de krenten uit de pap te halen. De ballast van beleefdheidsbezoeken en andere verplichte nummers ben ik kwijt. Ik ben veel leuker werk gaan doen. Ik was tevreden met de baan die ik had, maar net als iedereen had ik onvervulde verlangens. Toen ik iets anders moest verzinnen, heb ik er niet alleen mijn lijst met beperkingen, maar ook mijn verlanglijst bij gepakt. Wat ik nu doe past precies bij me en geeft me elke dag weer plezier en voldoening. De relatie met mijn partner heeft zich verdiept. Mijn ziekte heeft ons een grote gezamenlijkheid en saamhorigheid gebracht. Het was goed om samen angsten, zorgen en kleine triomfen te delen. Het was goed om samen te zoeken naar een nieuwe manier van leven, waar de rollen opnieuw moesten worden verdeeld en waar niets vaststond. Het was goed om keer op keer te merken dat we elkaar ook op het dieptepunt liefhebben.
  Mijn leven is goed.
  Natuurlijk, het zou nog leuker zijn zonder klachten en medicijnen. Maar als ik mocht kiezen tussen vroeger en nu, liet ik het zoals het nu is !
  1. - Inleiding

  Toen ik een chronische ziekte bleek te hebben, wilde ik er zoveel mogelijk over weten.
  Ik zocht informatie op internet, meldde me aan bij een nieuwsgroep over mijn ziekte, kocht alle boeken die ik over het onderwerp kon vinden en ging naar alle bijeenkomsten van de patiŽntenvereniging. Ik leerde veel over mijn ziekte : wat die inhield, welke complicaties er konden optreden, welke behandelingen er waren en wat die voor bijwerkingen konden hebben.
  Ik vond het prettig om deze dingen te weten, het gaf me het gevoel dat ik was voorbereid op de toekomst.
  In zekere zin was dat ook zo.
  Als mijn lichaam opspeelde wist ik waar het door kwam. Maar waar ik niet op voorbereid was, was hoe mijn ziekte mijn leven zou veranderen. Toen ik gezond was, was ik vrolijk en energiek en deed ik alles met hart en ziel. Toen ik ziek werd, had ik voortdurend pijn, was ik vaak moe en kon ik een aantal dingen niet meer. Ik werd gedwongen om een ander leven te gaan leiden, om een andere houding aan te nemen, om andere keuzes te maken dan ik eigenlijk had gewild.
  Ik vond dat een moeilijke fase.
  Uiteindelijk heb ik een nieuw evenwicht gevonden, maar daar heb ik wel veel moeite voor moeten doen. Ik heb veel gelezen en gepraat met hulplijnen, een psychotherapeut, een advocaat, artsen en met andere zorgverleners. Zo kon ik problemen het hoofd bieden als ze optraden.
  Maar vaak bedacht ik dat ik toch niet de eerste was die met een chronische ziekte moest leren leven.
  We zoeken toch allemaal antwoord op dezelfde vragen ?
  Waarom kreeg je na de diagnose niet een boekje mee naar huis ?
  Een boekje waarin je kon lezen wat je allemaal te wachten stond en hoe je daarmee om kon gaan. Een boekje waar je ook nuttige adressen, telefoonnummers en boektitels kon vinden.
  Er zijn veel boeken geschreven over chronische ziektes.
  Er zijn boeken over de ziektes zelf en er zijn boeken over de bijkomende emoties. Er is weinig te vinden over de praktische kanten van van een chronische ziekte.
  Die informatie wil ik je hier aanbieden.

  Laat ik me eerst even voorstellen...

  1.1 - Even voorstellen
  Ik ben Alexandra Faber, 34 jaar. Ik woon samen met mijn partner Bas en mijn zoon Frederik. Frederik is 6 jaar en zit in groep 4 van de basisschool.
  Op woensdagen en om het weekeinde is hij bij zijn vader, mijn ex-man.
  Ik werk 36 uur per week bij een groot bedrijf als projectleider automatisering.
  Ik geef leiding aan vijf projecten, wat betekent dat ik 37 mensen aanstuur. Daarnaast ben ik coach voor een aantal collega's. Ik volg regelmatig trainingen om me verder te bekwamen. Mijn carriŤre zit in de lift en ik verdien genoeg geld om te kunnen doen wat ik wil.
  Thuis doe ik mijn best om een goede moeder en partner te zijn.
  Ik breng Frederik iedere dag naar school, zodat ik met zijn juf kan praten en kan zien wie zijn vriendjes zijn.
  Ik probeer altijd spelletjes en activiteiten te verzinnen die goed op zijn ontwikkeling aansluiten. Ik knutsel en speel, bak koekjes en lees voor. 's Avonds, tijdens ons gezamenlijke bad, bespreken we altijd wat er die dag is gebeurd.
  Bas werkt ook in de automatisering, zodat we veel werkzaken kunnen bespreken.
  Hij begrijpt het altijd als ik 's avonds of in het weekeinde moet werken.
  We maken samen puzzeltjes, luisteren naar muziek en hebben een abonnement op de opera.
  Het huishouden doen we samen.
  Ik heb een paar vrienden, die ik vaak zie en spreek.
  Ik lees ontzettend veel, zowel tijdschriften als boeken. Af en toe ga ik weer eens een paar maanden naar de sportschool. Ik ga drie keer per jaar met vakantie, waarvan een keer alleen of met een vriendin.

  De zon schijnt in mijn leven en ik barst van de energie.

  1.2 - Nee, opnieuw...
  Ik ben Alexandra Faber, 39 jaar.
  Ik heb de ziekte van Crohn. Ik heb vaak buikpijn en zit regelmatig op het toilet. Ik slaap 's middags en ga 's avonds vroeg naar bed. Ik heb last van mijn gewrichten en loop met krukken. Voor de langere afstanden heb ik een rolstoel.
  Ik ben getrouwd met Bas. Mijn zoon Frederik is 12 jaar en woont de helft van de tijd bij zijn vader.
  Ik werk een wisselend aantal uren per week in mijn eigen bedrijfje aan huis.
  Ik maak websites voor kleine en middelgrote organisaties. Ik ben voortdurend in de strijd over aanvullende inkomsten uit de WAO en andere verzekeringen.
  Met mijn gezin doe ik dingen die ik zittend kan doen.
  Even ergens heen, of iets doen waarbij ik veel moet bewegen, gaat niet gemakkelijk. Ik moet van te voren kunnen rusten en achteraf kunnen herstellen. Vaak moet ik het op het laatste moment laten afweten. Ik maak mijn afspraken dan ook "Crohn en weder dienende".
  Mijn ziekte kost veel tijd, niet alleen omdat ik veel slaap.
  Er zijn altijd controles, onderzoeken, behandelingen en andere rompslomp. De tijd en de energie die ik overhoud, besteed ik zo efficiŽnt mogelijk.
  Contacten met de buitenwereld onderhoud ik zoveel mogelijk via e-mail en telefoon.
  Ik ben gestopt met winkelen : alles wordt via internet besteld. Een werkster houdt ons huis schoon.

  Hoe gek het ook klinkt, de zon schijnt in mijn leven.

  Ik heb een manier van leven gevonden die past bij mijn ziekte en mijn beperkingen.
  Het huis is handiger ingericht. Ik heb werk waarbij ik kan blijven zitten en waar ik niet voortdurend aanwezig hoef te zijn. Frederik is wat minder vaak hier.
  Zo heb ik niet voortdurend last van mijn beperkingen, maar kan ik plezier hebben in wat ik doe.
  Het was niet makkelijk om zover te komen. Ik hoop dat mijn ervaringen jou kunnen helpen bij het vinden van je eigen weg.  2. - De diagnose

  2.1 - De huisarts
  Artsen hebben tegenwoordig weinig tijd.
  Een consult moet in vijf ŗ tien minuten plaats vinden. Lichamelijke onderzoeken worden daardoor nog zelden uitgevoerd. In plaats daarvan luistert de arts vooral naar wat je zegt.
  Als je vertelt wat je scheelt en daar een recept voor vraagt, is de kans groot dat de arts het uitschrijft zonder te controleren of je gelijk hebt.
  De eerste arts met wie je je klachten bespreekt is vaak je huisarts.
  Bij mij duurde het jaren voordat ik een diagnose had. Dat lag niet aan de huisartsen die ik in die tijd bezocht. Het kwam doordat ik ervan overtuigd was dat mijn klachten door stress veroorzaakt werden. Ik zei niet "dit zijn mijn klachten, wat zou het kunnen zijn ?", maar "dit zijn mijn klachten, die krijg ik nu eenmaal bij stress en hebt u daar een middeltje tegen ?".
  Ik deed geen beroep op de deskundigheid en ervaring van de arts, maar alleen op diens bevoegdheid om een recept uit te schrijven.
  Daarmee deed ik de arts tekort, maar vooral ook mezelf.
  Want een arts had al veel eerder kunnen vaststellen waar mijn klachten op duidden, als ik die vraag maar had gesteld.
  Hetzelfde gebeurde me bij de homeopaat.
  Ik was er niet tevreden mee dat ik voortdurend klachten had en dan middeltjes moest slikken. De huisartsen konden mij niet vertellen hoe ik mijn klachten kon voorkomen en op aanraden van een kennis kwam ik bij een klassiek homeopaat terecht.
  Een klassiek homeopaat is vaak ook arts, maar gaat anders te werk dan een huisarts.
  Het eerste consult duurt een uur. In dat uur bespreek je niet alleen je acute klachten, maar vertel je van alles over jezelf. De homeopaat wil weten hoe je reageert op warmte en kou of je een ochtend of een avondmens bent, hoe je reageert op verschillende dingen.
  Op basis van wat je vertelt, bepaalt de homeopaat wat voor type je bent en welke middelen jou beter in balans kunnen brengen.
  Het idee is namelijk dat je lichaam zichzelf kan redden, mits het in balans is.
  Ik kreeg korreltjes om onder mijn tong te laten oplossen.
  Hiermee zou ik beter in balans raken en daardoor beter met stress om kunnen gaan. Ik voelde me er inderdaad beter bij, maar mijn klachten verdwenen natuurlijk niet. Die kwamen namelijk niet door stress, ik had een ziekte.
  Maar ook hier had ik niet gezegd "dit zijn mijn klachten, wat zou het kunnen zijn ?", maar "dit zijn mijn klachten, die komen door stress, wat kunnen we aan die stress doen ?"
  Om een goede diagnose te krijgen, moet je niet op de stoel van de arts gaan zitten.
  Vertel je arts zoveel mogelijk over je klachten, hoe vaak ze optreden en wanneer, maar hou je conclusies voor jezelf. Geef je arts eerst de ruimte om na te denken en vragen te stellen.
  Als je eenmaal een diagnose hebt gekregen, is er tijd genoeg om die met je eigen diagnose te vergelijken en een oordeel te vormen.
  Want je moet wel je eigen oordeel vormen, daar kom ik later nog op terug.

  2.2 - De specialist
  Hoe makkelijk of moeilijk je het ook hebt gemaakt, op een gegeven moment heeft je huisarts een vermoeden van iets ernstigs en word je doorverwezen naar een specialist.
  De specialist neemt je klachten met je door, vertelt je wat de mogelijke oorzaken zijn en bepaalt vervolgens welke onderzoeken er gedaan moeten worden.
  Afhankelijk van welke ziekte je verdacht wordt, kunnen de onderzoeken variŽren van het eenvoudig afnemen van een buisje bloed tot het uitvoeren van een complete kijkoperatie. In alle gevallen moet je wachten op de uitslag.
  Dit is een spannende periode.
  Het vermoeden bestaat dat je een of andere aandoening hebt, maar je weet het nog niet zeker. Aan de ene kant lijkt het je fijn als er uitsluitsel komt. Je wilt nu ook wel eens weten waardoor je klachten worden veroorzaakt. Als je weet wat het is kun je het aanpakken, nietwaar ? Misschien hoop je zelfs wel stiekem een beetje dat echt iets met je aan de hand is. Stel je voor dat het allemaal aanstellerij blijkt te zijn.
  Aan de andere kant ben je bang voor wat je te horen krijgt.
  Je zit met je verwijsbriefjes en je ziekenhuispasje in de hand te wachten tot je aan de beurt bent voor je onderzoeken en je voelt je al half patiŽnt. Om je heen zie je mensen met verbanden, infusen en loopkrukken. Je vraagt je af of dit ook jouw toekomst wordt.
  Nee, dat kan niet.
  Zieke mensen zijn tenslotte heel anders. Er is niets verkeerd aan, maar het zijn geen mensen zoals jij. Geen gewone mensen, met een baan en een gezin.
  In de onderzoeksperiode kun je al een hoop te weten komen.
  Ik las mijn verwijsbriefjes. Uit de notities van de specialist bleek waar hij naar zocht. Vervolgens kreeg ik na een van de onderzoeken een recept in mijn handen gedrukt. Uit de bijsluiter leidde ik af dat hij het gevonden had. Hoewel er nog van alles onderzocht moest worden, was voor mij de diagnose gesteld.

  2.3 - Informatie verzamelen
  Eenmaal thuis moet je de uitslagen afwachten.
  Je kunt nu twee dingen doen. Je kunt alle gedachten aan ziekte voorlopig uit je hoofd proberen te zetten. Zolang er geen uitslagen zijn is er geen reden tot zorg. Als er straks niets aan de hand blijkt te zijn, heb je je voor niets opgewonden.
  Je kunt je ook vast verdiepen in de ziekte die bij je wordt vermoed.
  Sommige mensen vinden het prettig om zich maar vast op het ergste voor te bereiden.
  Ik ben gaan zoeken.
  Ik moest een hele serie onderzoeken ondergaan voordat vastgesteld kon worden wat ik had. Hierdoor zaten er een paar weken tussen mijn eerste bezoek aan de specialist en het gesprek waarin ik de uitslag zou krijgen. Ik hou niet van onzekerheid, ik heb altijd het liefst mijn plannen klaar.
  Vaak liggen er bij je specialist op de polikliniek brochures die je mee naar huis mag nemen.
  Ook kun je heel veel informatie vinden in de bibliotheek of op internet. Als je de naam van de ziekte invoert bij een zoekmachine, vind je vaak al meer webpagina's dan je kunt lezen.
  Ik wilde dus alles over mijn eventuele ziekte weten en zat elke avond achter de computer om internet af te zoeken.
  Ik was verrast om te zien hoeveel er over geschreven was.
  Natuurlijk was de informatie niet altijd eenduidig en waarschijnlijk ook niet altijd even betrouwbaar.
  Iedereen mag tenslotte op internet publiceren. Toch leerde ik al snel wat de ziekte inhield, welke behandelingen er waren en welke complicaties er konden optreden.
  Ook vond ik een patiŽntenvereniging en een hele lijst met nuttige boektitels.
  Toen ik eenmaal voldoende over de ziekte dacht te weten, meldde ik me aan bij een nieuwsgroep van patiŽnten.
  Een nieuwsgroep bestaat uit mensen die een interesse of in dit geval een ziekte, gemeen hebben.
  Ze sturen e-mails aan de groep met vragen of ervaringen en reageren op e-mails van anderen. Mijn nieuwsgroep had vooral veel Amerikaanse deelnemers. Ik las een tijdje mee en stelde af en toe zelf een vraag. Ik wilde weten hoe anderen met die ziekte leefden en of ze nog konden werken. Ik schrok erg van de antwoorden.
  De meeste mensen in "mijn" nieuwsgroep waren erg ziek en hadden al in geen tijden gewerkt.
  Wie wel werkte, deed dat met grote moeite en alleen om niet van honger om te komen. Relaties met partners en familie waren verbroken. Deze mensen hadden meer aandacht en zorg nodig dan de omgeving bereid was te geven.
  Het was allemaal diepe ellende.
  Ik had al snel genoeg van al die negatieve verhalen en de veelvuldige Amerikaanse "hugs" die na iedere klaagzang werden uitgedeeld. Ik was niet van plan om het zo met mij te laten aflopen. Ik troostte me met de gedachte dat ik misschien niet eens ziek was.
  Het was natuurlijk niet de goede groep om me aan te spiegelen.
  Mensen die de tijd en de behoefte hebben om elke dag klachten uit te wisselen, zijn er per definitie slecht aan toe.
  Mensen die goed met hun ziekte kunnen leven zie je niet op zo'n nieuwsgroep.
  Die richten hun aandacht op andere zaken. Toch zijn er mensen met positieve verhalen op internet te vinden. Ik ben er inmiddels een van :

  2.4 - Het gesprek
  En dan is het tijd voor het gesprek met je specialist, die je gaat vertellen dat je een chronische ziekte hebt.
  Dat is slecht nieuws of je er nu op was voorbereid of niet.
  Het is een moeilijk gesprek.
  De specialist moet je in korte tijd uitleggen wat je scheelt, je emoties opvangen, je vragen beantwoorden en je vertellen hoe het nu verder gaat. Jij bent geschrokken en verliest spontaan je tegenwoordigheid van geest. Je neemt niet goed op wat er wordt gezegd, stelt niet de goede vragen en hoort de antwoorden ook maar half. Na 10 of 20 minuten sta je weer buiten, met een recept en een afspraak voor een volgend bezoek. Wat nu ?
  Wat je zou moeten doen, is meteen een afspraak maken voor een tweede gesprek.
  Je moet jezelf tijd geven om aan het idee te wennen en om nieuwe vragen te formuleren. Maar daar denk je op zo'n moment niet aan. Ik ook niet.
  Ik kwam thuis en barstte in tranen uit.
  Terwijl ik zeker had geweten wat de uitslag zou zijn, zo zeker dat ik een boek over mijn ziekte had gekocht en een lijstje met hele specifieke vragen had meegenomen.
  Thuis zag ik dat ik al mijn vragen had aangestreept en dus had gesteld. Ik kon me alleen de antwoorden niet meer herinneren. Ik moet een beheerste en geÔnformeerde indruk op de specialist hebben gemaakt. Ik reageerde niet emotioneel en stelde gerichte vragen. Wellicht dat het daarom leek of ik geen verdere begeleiding nodig had.
  Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan technisch inzicht in je ziekte en een potje pillen om de ergste symptomen te bestrijden.

  2.5 - Het nieuws verwerken
  Je hebt een chronische ziekte.
  En een chronische ziekte is voor altijd.
  Je klachten kunnen misschien met medicijnen onderdrukt worden, maar ze zullen altijd terugkeren.
  Je zult voortaan medicijnen moeten gebruiken en regelmatig controles en onderzoeken moeten ondergaan.
  In het eerste hoofdstuk van haar boek "Je moet er maar mee leren leven" beschrijft Odiel Reef de gevoelens die je op dit moment kunt ervaren.
  In de situatie die zij bespreekt, zijn de artsen uitbehandeld en moet de patiŽnt met de klachten leren leven. Zo ver ben jij misschien nog niet.
  Voor veel ziektes bestaan behandelingen die de symptomen onderdrukken.
  Een groot deel van de mensen reageert daar goed op, jij misschien ook wel. Toch zul je wellicht dezelfde gevoelens hebben : boosheid, verdriet, angst en misschien ook wel jaloezie op de gezonde mensen in je omgeving.
  Odiel Reef geeft een goede beschrijving van de dingen die er door je hoofd gaan.
  Ze legt uit waarom dat nodig is en geeft adviezen voor de verwerking van het slechte nieuws.
  Mij heeft het geholpen om dit hoofdstuk te lezen.
  Ik ben een van die mensen die bij rampspoed het gevoel uitschakelt. Na die eerste huilbui begon ik onmiddellijk maatregelen te treffen en mijn plannen voor de toekomst aan te passen. Ik gaf mezelf geen tijd om er iets van te vinden.
  Ik werd hierbij gesteund door mensen in mijn omgeving, die benadrukten dat "het veel erger had kunnen zijn", dat "het prettig was dat er nu duidelijkheid was" en dat "ik er nu tenminste iets aan kon doen".
  Als ik er al iets van zou moeten vinden, zou dat positief moeten zijn. Pas toen ik las over de boosheid en de machteloosheid die mensen in zo'n situatie voelen, besefte ik dat ik dat ook voelde.
  Het gaf me een enorm gevoel van opluchting om even niet redelijk te hoeven zijn, maar het gewoon oneerlijk te mogen vinden.
  Helaas gaat het verwerken van slecht nieuws niet in een keer.
  Als je al eens iets ergs hebt meegemaakt, heb je dat misschien gemerkt. Wanneer je heftigste emoties wat zijn bedaard, ga je nadenken en begin je de situatie te accepteren. Maar ineens besef je weer wat er aan de hand is en komen je emoties weer opzetten. Dat geeft niet, dat is normaal.
  Het is ook nogal wat, een chronische ziekte.
  Je voelt je thuis in je lichaam, je lichaam is van jou.
  En dan ineens keert je lichaam zich tegen je. Zonder dat je erom gevraagd hebt, zonder dat je er zelfs maar invloed op hebt, wordt alles anders. Voortaan ben je ziek.
  Of je nu veel of weinig klachten hebt, je leven zal niet meer hetzelfde zijn.
  Je ziekte zal dingen veranderen: je dagindeling, je toekomstplannen en je relaties met anderen. Je weet niet hoe het verder zal gaan, maar het zal niet gaan zoals jij het had gewild. En dat is frustrerend.
  Hoe verwerk je het verlies van je gezondheid, van de vanzelfsprekendheid van een gezond lichaam ?
  Odiel Reef heeft gelijk, je moet er mee leren leven.
  Je moet wennen aan je beperkingen en in de praktijk ontdekken wat je nog wel kunt en wat niet meer.
  Bij een chronische ziekte is dit een langdurig proces, omdat je leeft in een lichaam dat het onregelmatig laat afweten.
  Net als jij eraan bent gewend dat je bepaalde dingen wel en niet kunt, wordt het weer anders.
  Je hebt een slechte dag of je gebruikt een nieuw medicijn dat nog niet aanslaat. Iets dat gisteren nog ging, gaat vandaag niet meer. En je weet nooit hoe lang dat zal duren.
  Je moet er niet alleen mee leren leven dat je ziekte je beperkingen oplegt, maar vooral ook dat je niet langer op je lichaam kunt rekenen.
  Iedere keer dat je dat merkt, iedere keer dat je plannen plotseling niet door kunnen gaan, is slecht nieuws.
  Maar ook onregelmatigheid went.
  Op een gegeven moment ga je je zegeningen tellen. Soms zal je lichaam je aangenaam verrassen. Je dacht dat je iets niet zou kunnen en het lukte toch. Je hebt een hele vakantie geen pijn. Je zou uitgeput moeten zijn en hebt toch nog energie om iets te gaan doen.
  Je leert blij te zijn met dingen die voor anderen vanzelf spreken.  Lees verder : Deel II

  08-02-2006 om 06:13 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronisch ziek... Wat nu ? - Over-leven met een chronische ziekte - Deel II
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  Chronisch ziek... Wat nu ?

  Over-leven met een chronische ziekte


  Deel II  3. - Je leven te lijf

  Of je er klaar voor bent of niet, na de diagnose veranderen er onmiddellijk dingen in je leven.
  Je kunt meteen aantal extra activiteiten in je agenda zetten. Ook moet je er rekening mee houden dat je af en toe afspraken zult moeten afzeggen. Je weet nu dat je een chronische ziekte hebt en dat je klachten zullen blijven terugkomen.
  Je kunt je levensomstandigheden eens bekijken en beoordelen of je het jezelf niet makkelijker kunt maken.
  Verder is het verstandig om ook even stil te staan bij je omgeving. Ook voor hen verandert er veel.

  3.1 - Je agenda
  Het begint al met medicijnen.
  Vanaf nu moet je elke dag of elke week iets slikken of inspuiten. Of je het nu moet doen voor het eten, na het eten, of vlak voordat je naar bed gaat, je moet er voortaan aan denken. En niet alleen dat, je moet ervoor zorgen dat je niet zonder komt te zitten. Dat betekent dat je tijdig nieuwe recepten en nieuwe voorraad moet halen. Maar wen niet te erg aan die nieuwe regelmaat, het kan zo weer veranderen. Als je medicijnen niet aanslaan of als je last krijgt van bijwerkingen, krijg je weer een nieuw recept.
  Verder moet je regelmatig op controle en dat kan niet altijd wanneer het jou uitkomt.
  Voor de meeste chronische ziektes zijn er aparte poliklinieken in het ziekenhuis. Jouw specialist heeft misschien net spreekuur tijdens jouw vaste teamvergadering of zwemles. Jammer voor jou. En wist je nu maar hoe vaak je op controle moest. Helaas hangt dat af van de activiteit van je ziekte en de mate waarin je op behandelingen reageert.
  Bij ieder bezoek bepaalt je specialist wanneer je volgende controle zal zijn.
  Dit kan variŽren van elke week tot eenmaal per zes maanden.
  En dan zijn er de onderzoeken.
  Veel chronische ziektes zijn niet eenduidig vast te stellen. Ook is het vaak niet duidelijk waar de ziekte precies optreedt en hoe ernstig het is. Dan is het nodig om verder onderzoek te doen. Soms beperkt het onderzoek zich tot een buisje bloed of een rŲntgenfoto. Er bestaan echter ook uitgebreide inwendige onderzoeken, die inclusief voorbereiding en bijkomen van de verdoving twee hele dagen kosten. Je invloed op de planning is beperkt. Meestal zijn er wachtlijsten en moet je het doen met dat ene gaatje over drie weken. Als er meer haast wordt gemaakt, is dat meestal omdat je klachten acuut verergerd zijn. Dan laat je het wel uit je hoofd om het onderzoek uit te stellen tot er plaats is in je agenda.
  Ziek of gezond, het is niet leuk om de controle over je agenda te verliezen.
  Ik ben vaak boos geweest als ik weer eens een cursus moest onderbreken omdat een of ander onderzoek alleen op donderdagmorgen kon.
  Of als ik weer een middag niet kon werken omdat de specialist me toch nog even terug wilde zien. Met een chronische ziekte ben je overgeleverd aan de nukken van je lijf. Uiteindelijk leer je om bij de dag te leven en om flexibele plannen te maken. Deze eerste fase is daarvoor een goede aanloop.
  Het beste is als je iedereen laat weten wat er aan de hand is.
  Men zal het dan begrijpen als je af en toe iets moet afzeggen. Verder kun je ervoor zorgen dat de dingen zo veel mogelijk doorgaan als jij er niet bij kunt zijn. Zeker in het begin zul je vaker in het ziekenhuis zijn dan je lief is en soms heel onverwacht. Je moet er dus voor zorgen dat er altijd vervanging is voor je dagelijkse verplichtingen.
  Op je werk kun je in overleg met je baas een vervanger aanwijzen, die je goed op de hoogte houdt van je werkzaamheden.
  Werk je aantekeningen meteen uit en hou actielijstjes bij, dan is je werk gemakkelijk een dagje over te nemen.
  Het mooiste is als je iemand kunt vinden die eigenlijk jouw baan zou willen hebben. Het mes snijdt dan aan twee kanten : de vervanger doet ervaring op en de organisatie ziet hoe dat gaat.
  Thuis is het makkelijker, want de meeste dingen kunnen wel een dagje wachten.
  Als het jouw taak is om de kinderen naar school te brengen, moet je iemand vinden die bereid is om dat af en toe van je over te nemen.
  Misschien heb je een partner die dat kan doen en anders zul je te rade moeten gaan bij andere ouders, de leerkrachten, de buren of familieleden en vrienden.
  Hiermee heb je de dagelijkse dingen geregeld.
  Natuurlijk bestaat het leven niet alleen uit regelmaat. Je zult net zien dat jij het moet laten afweten als je een presentatie voor de directie moet geven of als er een kinderfeestje bij jou thuis wordt gehouden. Ik heb maar een advies : improviseer !

  3.2 - Je omstandigheden
  Je weet nu dat je klachten zullen blijven terugkomen.
  Misschien zullen sommige klachten zelfs nooit helemaal weg zijn. Ook al wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingsmethoden voor je ziekte, voorlopig zul je met je klachten moeten leven.
  Het is goed om je klachten eens op een rijtje te zetten en te bedenken wat je kunt doen om je beter te voelen. Stel jezelf daarbij de volgende vragen :

  • welke klachten heb ik ?

  • wanneer heb ik er meer last van ?

  • wanneer voel ik me beter ?

  Het kan helpen om een tijdje een klachtendagboek bij te houden.
  Hierbij geef je dagelijks een score aan iedere klacht, variŽrend van 0 (geen last) tot 5 (veel last). Probeer te bedenken waarom je de ene dag meer last had dan de andere en schrijf dat erbij. Je klachten zijn niet altijd te verklaren, maar je zult wel een patroon ontdekken.

  3.2.1 Ė Klachtendagboek
  (Je vindt een voorbeeld op : http://www.the-wishes.com/boek/cz-0304.html -)
  Zaken die invloed kunnen hebben op je klachten zijn :

  • de hoeveelheid rust die je neemt

  • warmte of kou

  • veel of weinig activiteit

  • bepaalde lichamelijke inspanning

  • je gemoedstoestand

  • het soort voedsel dat je eet

  • de mate van regelmaat in je dagen

  Welke klachten je hebt, ligt helemaal aan je ziekte. Welke zaken er invloed op hebben is per persoon verschillend. Bovendien kan de mate waarin je klachten door de omstandigheden worden beÔnvloed per week verschillen. De ene week kun je absoluut niet zonder middagdutje, terwijl je het de andere week best een keertje kunt overslaan. Niemand kan je daarom vertellen wat je moet doen om je beter te voelen. Dat moet je zelf ervaren. Er zijn wel een paar algemene zaken die je leven kunnen verlichten, zoals voldoende rust nemen, niet alles zelf doen en hulpmiddelen gebruiken.

  3.2.2 - Zorg dat je voldoende rust
  Een ziek lichaam verbruikt veel energie.
  Je zult je vaker en eerder moe voelen dan een gezond mens. Voldoende rust geeft je lichaam de kans om zich te herstellen en het verhoogt de weerstand tegen pijn.
  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je 's nachts goed slaapt. Heb je een goed bed, een goede matras en een lekker kussen ? Lig je beter met ondersteunende kussentjes ? Heb je het warm genoeg ? Kun je overal makkelijk bij ? Zijn het licht en de verduistering goed ?
  Een goed bed is een hele uitgave en misschien is je huidige bed eigenlijk nog niet aan vervanging toe.
  Weeg dan voor jezelf af wat een goede nachtrust je waard is. En zorg in ieder geval alvast voor de rest.
  Mijn slaapkamer is erop ingericht dat ik veel tijd in bed doorbreng.
  Ik heb een bed op seniorenhoogte, zodat ik er makkelijk in en uit kan stappen. Ook maakt die hoogte het makkelijker voor anderen om me te verzorgen of om op de rand van mijn bed te komen zitten voor een praatje.
  Het bed is verstelbaar, zodat ik er ook makkelijk rechtop in kan zitten.
  Naast mijn bed staat een bedtafeltje op wieltjes, waarvan ik het blad over mijn benen kan schuiven. Zo kan ik in bed eten en drinken.
  Aan het bedtafeltje hangt een tijdschriftenzak, met een paar bladen en boeken.
  Ook heb ik een extra telefoontoestel in mijn slaapkamer geplaatst. Hiermee kan ik naar buiten bellen of naar een ander toestel in huis. Zo hoef ik niet steeds mijn bed uit als ik met iemand wil praten.
  Ook overdag heb je behoefte aan rust.
  Zorg ervoor dat je na een inspanning ook de tijd neemt om bij te komen. Plan bijvoorbeeld steeds tien minuten tussen vergaderingen in, waarin je gaat zitten en even niets doet. Of vertrek wat eerder zodat je even pauze kunt nemen na een autorit. En verdeel je inspanningen zo goed mogelijk over de tijd. Als je je 's ochtends beter voelt dan 's middags, kun je de inspannende zaken beter over de ochtenden verdelen en de middagen bewaren voor dingen waar je niet zo moe van wordt.

  3.2.3 - Doe niet alles zelf
  Je zult merken dat je tijd tekort komt.
  Je hebt minder energie om dingen te doen, meer tijd nodig om van de inspanning te herstellen en je bent een hoop tijd kwijt aan controles en onderzoeken. Je dagen waren al vol toen je nog niet ziek was, dus nu blijft er van alles liggen.
  Je probeert zo goed mogelijk te doen wat je beloofd hebt.
  Je hebt nu eenmaal verantwoordelijkheden en anderen hoeven er niet onder te lijden dat jij niet gezond bent. Dan maar wat minder tijd genomen om te rusten of iets leuks voor jezelf te doen. Op de lange duur hou je dit niet vol. Je put jezelf uit en er blijven altijd dingen liggen. De schuld en stress die je daarover voelt kosten nog meer energie.
  Beter is het om je activiteiten eens onder de loep te nemen en je daarbij de volgende vragen te stellen :

  • wat moet er zoal gebeuren ?

  • wat wil ik graag zelf doen ?

  • hoe kost me dat de minste tijd en inspanning ?

  • wat zijn er voor alternatieven voor de rest ?

  Ook hier geldt weer dat de uitkomsten van dit vragenlijstje heel persoonlijk zijn. Iedereen vindt andere dingen belangrijk en niet iedereen heeft dezelfde alternatieven. Maar we zijn allemaal in de situatie dat we onze activiteiten moeten terugschroeven. We hebben nu eenmaal minder uren tot onze beschikking dan vroeger.
  Als je winkelen wel leuk vindt, maar het lopen en sjouwen niet zelf wilt doen, kun je goed terecht op internet.
  Boodschappen kun je bijvoorbeeld bestellen via 'Albert - De bezorgservice van Albert Heijn, Etos, Gall & Gall, Albert Zakelijk'
  Ė cfr. : http://www.albert.nl/ -. Voor een paar euro's bezorgkosten worden de artikelen bij je in de keuken neergezet.
  Boeken en CD's heb je via 'Bol.com'
  Ė cfr. : http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/Storefront-Start;sid=-Uyf4ukbjeif4qrywEyh1QnD-2DqhW03qdU=?Section=home&SingleLevel=YES - binnen twee werkdagen in huis.
  Kleding kun je via 'Otto'
  Ė cfr. : http://www.otto.nl/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoNL-Site/nl_NL/-/EUR/ONL_BrowseCatalog-Storefront;sid=ughGEGR0LDpMECedg152MH_YLNxTQou80AGn8BmyZEooaqgKMXbawayE2xiI5Q== - of 'Wehkamp' Ė cfr. : http://www.wehkamp.nl/ - bestellen.
  En zo zijn er nog een heleboel online winkels.
  Ook als je het leuk vindt om in een echte winkel te kopen, kun je jezelf moeite besparen door eerst op internet rond te kijken.
  Als het huishouden je teveel energie kost, kun je bekijken of het niet efficiŽnter kan.
  Er zijn hele boeken geschreven met tips, van het uitkoken van pannen met soda tot het bij elkaar zetten van planten die dezelfde verzorging nodig hebben.
  Ook vrienden en kennissen hebben vaak goede tips. Verder kun je kijken of je niet wat uit kunt besteden.
  Een werkster is natuurlijk heel fijn, maar ook de mensen die bij je thuis komen willen vaak best meehelpen.
  Zo kun je mensen vragen om je vuilniszak naar buiten te brengen als ze weggaan. Of om op een stoel te gaan staan en een lamp voor je te verwisselen. Vaak is het voor hen een kleine moeite en het scheelt jou een hoop energie. Als het huishouden echt niet meer gaat, kun je terecht bij de Thuiszorg
  Ė cfr. : http://thuiszorg.startpagina.nl/ - (voor BelgiŽ : http://www.wvc.vlaanderen.be/thuiszorg/ -).
  Als je erg moe wordt van autorijden, kun je kijken of het niet minder kan.
  Bezoek kan best wat vaker naar jou toekomen. Wellicht kun je carpoolen met een collega. Misschien kunnen je kinderen ook af en toe door iemand anders van school worden opgehaald.

  3.2.4 - Gebruik hulpmiddelen
  Voor mensen met reuma is er veel voorlichting over hulpmiddelen.
  Als je geen reuma hebt ligt het gebruik van hulpmiddelen niet zo voor de hand. Toch kun je er veel plezier van hebben. Bespreek je klachten eens met iemand van de Thuiszorg, kijk eens rond in een winkel met medische hulpmiddelen en neus eens in informatie voor reumapatiŽnten. Je kunt je arts ook om een verwijsbrief voor een ergotherapeut vragen. Een ergotherapeut kan je adviseren over het gebruik van hulpmiddelen, maar ook over handiger manieren om dingen te doen.
  Het is bijvoorbeeld makkelijker om een deur open te duwen met je schouder dan met je pols.
  Als je moe wordt van staan, kun je de dingen zittend doen. Je kunt in de keuken een stoel neerzetten en onder de douche een kruk of een badplank. Badplanken kun je lenen bij de Thuiszorgwinkel
  Ė cfr. : http://www.thuiszorgwinkel.nl/ - (voor BelgiŽ : http://www.thuiszorgwinkel.be/ -) of kopen bij winkels met medische hulpmiddelen.
  Als je geen lange stukken kunt lopen, is een rolstoel een alternatief.
  Ook die kun je lenen bij de Thuiszorgwinkel of huren of bij winkels met medische hulpmiddelen.
  Je hoeft niet ernstig invalide te zijn om een rolstoel te gebruiken.
  Ook voor een weekeindje Euro Disney kan het een hele uitkomst zijn. Als je voor langere tijd een rolstoel nodig hebt, kun je er een aanvragen bij de gemeente op grond van de Wet Voorziening Gehandicapten (cfr. 5.5 Ė 'Geld' hieronder). Je kunt er ook zelf een kopen en de aanschafkosten aftrekken voor de Inkomstenbelasting. (cfr. 5.5 Ė 'Geld' hieronder).
  Als je moeite hebt met bepaalde inspanningen ben je wellicht gebaat bij hulpmiddelen zoals potten-openers, knopen-vastmakers of kraan-opendraaiers.
  Bij de Thuiszorg hebben ze catalogi die je in kunt kijken.
  Ook hulpmiddelen tegen RSI
  Ė cfr. : http://rsi.startpagina.nl/ - zijn vaak heel handig.

  Als je hulpmiddelen gebruikt is het wel belangrijk dat je ze goed gebruikt.
  Je klachten kunnen verergeren als je dat niet doet. Helaas krijg je er niet altijd instructie bij. Sommige hulpmiddelen worden gewoon door een bezorger gebracht. Zorg er dan zelf voor dat je erachter komt hoe je het hulpmiddel het beste kunt gebruiken. Vraag advies bij de leverancier, bij de Thuiszorg of bij mensen die al langer dezelfde hulpmiddelen gebruiken.
  Toen ik moeite kreeg met lopen, heb ik eerst krukken geleend en later gekocht.
  Beide keren kreeg ik geen instructie. Het gebruik leek me duidelijk. Maanden later, toen ik mijn handen niet meer kon gebruiken, kwam ik bij een fysiotherapeut. Die wees me erop dat ik mijn krukken volkomen verkeerd hanteerde. Na een paar weken "goed" lopen waren de klachten in mijn handen verdwenen. Jammer dat geen enkele arts, inclusief mijn reumatoloog, me hierop had gewezen. Maar ja, ik had er ook niet naar gevraagd.

  3.3 - Je omgeving
  Ook voor je omgeving verandert er van alles nu jij een chronische ziekte hebt.
  Het is goed om daarbij stil te staan en die verandering te bespreken.
  Voor de mensen die van je houden, is jouw ziekte ook slecht nieuws.
  Ook zij voelen verdriet. Ze voelen met jou mee, maar voelen zich tegelijkertijd machteloos en weten niet hoe ze je kunnen helpen.
  Verder beseffen ze dat ook voor hen het leven niet meer hetzelfde zal zijn als het was.
  Jouw ziekte zal ook van hun leven een vast onderdeel uitmaken. Daarover kunnen zij dezelfde gevoelens van boosheid, verdriet en jaloezie ervaren als jij. Voor hen zijn die gevoelens alleen moeilijker te uiten, omdat jij het tenslotte ook niet kunt helpen.
  Een ander voelt zich misschien schuldig om teleurstelling te uiten als jij een afspraak moet afzeggen omdat je je slecht voelt.
  Voor jou is het tenslotte erger.

  Of misschien ervaar jij zulke teleurstelling wel als gebrek aan medeleven.
  Het lijkt alsof voor de ander die afspraak belangrijker is dan hoe jij je voelt.

  3.3.1 - Schenk aandacht aan hun gevoel
  Het is belangrijk om je omgeving ook die negatieve gevoelens te laten uiten.
  Natuurlijk zijn ze teleurgesteld. Jij bent ook teleurgesteld. En natuurlijk is het niet jouw schuld. Je ziekte speelt op, zoals het ook kan regenen. Als je het zo beschouwt, kunnen jullie samen je ziekte verwensen omdat die een streep door jullie plannen heeft getrokken en een nieuw plan maken. Dat is een stuk leuker dan je allebei groot te houden en je frustraties alleen te beleven.
  De meeste mensen zullen geen aandacht vragen voor hun eigen gevoelens van onmacht en frustratie.
  Jij hebt al genoeg aan je eigen leed en daarbij vergeleken valt het hunne eigenlijk ook wel weer mee. Maar niemand houdt het vol om emoties weg te blijven stoppen waar je voortdurend mee geconfronteerd wordt. Dat geeft een innerlijk conflict.
  Dit conflict wordt vaak opgelost door op te houden om met jou over je ziekte te praten.
  Gaandeweg reageert men niet meer, of geÔrriteerder, op jouw uitingen van pijn of vermoeidheid. Of men probeert het allemaal minder erg te maken, door over je ziekte heen te praten en je op te beuren als je er zelf over begint.
  Niemand is ermee geholpen als jouw ziekte niet bespreekbaar is.
  Het negeren van jouw ziekte en klachten vermindert uiteindelijk hun gevoelens van frustratie en machteloosheid niet. En jij kunt je geÔsoleerd en eenzaam gaan voelen.

  3.3.2 - Praat en vraag
  Het is daarom belangrijk dat je jouw beleving met je omgeving deelt.
  Ook al ben je misschien niet gewend om je gevoelens te uiten, vertel wat de ziekte voor jou betekent. Laat weten wat je omgeving kan doen om je klachten te verlichten of anderszins te helpen. Maak duidelijk wat je van hen verwacht als je uiting geeft aan je pijn, vermoeidheid of frustratie.
  Voortdurend opbeuren en de pijn negeren kan je deprimeren.
  Het is vaak al voldoende als iemand alleen luistert en er gewoon is.
  Misschien ben je sterk op jezelf gericht als gevolg van je ziekte en pijn.
  Stimuleer je omgeving dan toch om hun verdriet en machteloosheid te tonen. Flink houden versterkt bij jou en bij hen de eenzaamheid. Het is ook voor hen niet leuk dat het leven nu een andere wending neemt. Jij kunt misschien niet meer alles doen wat jullie samen deden. Je hebt andere dingen nodig dan vroeger. Er moet voortaan altijd rekening worden gehouden met jouw ziekte.
  Jullie moeten samen een nieuwe vorm vinden van omgaan met elkaar.
  Dit gaat het gemakkelijkst als jullie open tegen elkaar kunnen zijn en de frustraties niet laten oplopen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral schuldgevoel kan de communicatie flink in de weg zitten. Maar je moet tegen een ander kunnen zeggen wat je nodig hebt, ook al zou je diegene eigenlijk niet extra willen belasten.
  Net zo goed als een ander tegen jou moet kunnen zeggen dat het niet leuk is als je voortdurend over je klachten praat, ook al ben je nog zo te beklagen.
  Je ondermijnt je relatie als je deze dingen niet bespreekt.
  Als de spanningen te hoog oplopen en je er niet met elkaar over kunt praten, stort je hart dan uit bij een ander.
  Praat met iemand uit je vriendenkring of met een hulpverlener. Zowel jij als je omgeving kan terecht bij je huisarts, je eventuele pastor of dominee, de patientenvereniging, bij vrijwilligersinstanties of bij de Stichting Korrelatie
  Ė cfr. : http://www.korrelatie.nl/content/html/17.asp -.
  Op een dag werd het mijn partner ineens teveel.
  Maandenlang had hij me zonder mopperen naar mijn controles gebracht, mijn hand vastgehouden als dat nodig was en gezorgd dat het huishouden bleef draaien als ik te ziek was om mijn deel te doen. Hij was er moe van, hij kreeg te weinig erkenning en hij maakte ook nooit meer iets leuks mee. Hij had gelijk, we hadden dat niet goed gedaan. Het had heel vanzelfsprekend geleken dat hij dingen van mij overnam.
  Net als het vanzelfsprekend was dat we allebei niet gingen als ik te ziek was om iets leuks te doen.
  Maar een chronische ziekte is voor altijd en zo kun je niet leven. We zijn om de tafel gaan zitten en we hebben samen opnieuw gekeken naar de vragen uit "Doe niet alles zelf" (cfr. 3.2.3 - 'Doe niet alles zelf' hierboven). Tenslotte was het ook niet nodig dat hŪj alles zelf deed :

  • wat moet er zoal gebeuren ?

  • wat wil ik graag zelf doen ?

  • hoe kost me dat de minste tijd en inspanning ?

  • wat zijn er voor alternatieven voor de rest ?

  We kochten een vaatwasmachine, namen een werkster en we begonnen om de boodschappen via internet te bestellen.
  Dat scheelde een hoop werk.
  Ik doe nu vaker een beroep op andere mensen als ik iets niet kan.
  Onze afspraken buiten de deur gaan door, ook als ik er niet bij kan zijn. Hij is meer dingen alleen gaan doen en doet meer moeite om ook eens met andere mensen te spreken. En ik spreek meer erkenning uit voor de moeite die hij doet.


  4. - Je bent ziek

  4.1 - Chronische klachten
  Een chronische ziekte is vervelend.
  Je voelt je meestal niet goed, met perioden waarin je je wat beter of slechter voelt. Je moet door het leven met pijn en ongemak. Het is een hele klus om je aan deze staat aan te passen en die te accepteren. Daarbij zijn je klachten vaak voor andere mensen niet zichtbaar, zodat je niet automatisch op begrip kunt rekenen.
  In "Sick and tired of feeling sick and tired" van Paul J. Donoghue en Mary E. Siegel staan ervaringen van patiŽnten beschreven.
  Eťn van de vragen waar men mee zit is hoe je je klachten door de buitenwereld serieus kunt laten nemen, zonder er steeds over te zeuren. Mensen kunnen niet aan jou zien hoe je je voelt en vragen er misschien ook niet naar. Je moet het ze dus vertellen.
  We hebben niet geleerd om ongevraagd te vertellen dat het niet goed met ons gaat.
  Bovendien is het voor een ander moeilijk om zich continue pijn of vermoeidheid voor te stellen.

  De kans bestaat dus dat de ander jouw klachten onderschat en jou aanspoort om meer te doen dan je eigenlijk kunt.
  Ik heb vaak activiteiten moeten afbreken omdat ik ver over mijn grenzen was heengegaan.
  Ik wilde niet flauw doen, vond dat ik het moest kunnen en ik ben altijd gevoelig geweest voor opjutterij als "kom op, je kunt het best".
  Het heeft me heel wat moeite gekost om hiermee om te leren gaan.
  Inmiddels kan ik uitleggen dat er inderdaad mensen zijn die aansporing nodig hebben om hun grenzen te leren verkennen. Er zijn echter ook mensen die afgeremd moeten worden omdat ze van nature te ver gaan. Daar ben ik er een van. Je helpt mij beter door mij een rustpauze voor te stellen dan door nog even door te willen gaan als ik zelf om een pauze vraag. En ik help mezelf beter door duidelijk te zijn : "Nee, ik heb nu echt pauze nodig".
  Wat ook in het boek geconstateerd wordt is hoe anders mensen reageren als je aandoening zichtbaar is.
  Een vrouw beschrijft bijvoorbeeld haar frustratie als iemand in een rolstoel met alle voorkomendheid wordt behandeld, terwijl zij uitgeput en doodziek in een rij staat te wachten.
  Ik herken dat.
  Ik gebruik een rolstoel als ik lange stukken zou moeten lopen of lang zou moeten staan. De buitenwereld reageert dan meteen anders. Ik word langs rijen geloodst, mensen geven mij dingen aan en iedereen wordt een stuk vriendelijker. Dat heeft mij ervan overtuigd dat mensen echt wel aardig en behulpzaam willen zijn, als ze maar weten dat het nodig is.
  Ik vertel dus aan iedereen wat ik heb en wat mijn klachten en beperkingen zijn.
  Ik probeer dit met wat humor te doen en er niet over te zeuren. Maar ik probeer niet te doen alsof het niet zo is, door dingen te doen die ik eigenlijk niet kan.

  4.2 Ė Medicatie
  Het nemen van medicatie bij een chronische ziekte is een twijfelachtig genoegen.
  In het algemeen zijn de oorzaken van deze ziektes niet bekend, zodat de medicijnen zich richten op het bestrijden van de symptomen. Vaak moet je van alles proberen voordat je een middel of combinatie gevonden hebt waar jij goed op reageert. Vaak is de werking tijdelijk en soms reageert je lichaam nergens goed op.
  Medicijnen hebben bijwerkingen.
  Dat is de prijs die je betaalt voor de kans op een periode met minder klachten. Soms moet je wel, omdat de ziekte schade aanricht als je niets doet om het proces te vertragen. Maar soms kun je kiezen.
  Veel chronische ziektes zijn gerelateerd aan het immuunsysteem.
  De behandelingen zijn dan gericht op het onderdrukken daarvan. De bijwerkingen zijn divers en kunnen, net als je klachten, per persoon verschillen.
  Je zult de bijsluiter moeten lezen om te weten wat jouw specifieke medicijn precies kan aanrichten.
  In ieder geval vermindert je weerstand ervan en ben je gevoelig voor infecties. Je krijgt een jaarlijkse griepprik en antibiotica mee als je op reis gaat.
  In het begin slikte ik alles.
  Ik had er wel wat bijwerkingen voor over om weer gewoon te kunnen functioneren. Pas nadat de helft van mijn haar was uitgevallen, ik 20 kilo zwaarder was en er verschillende organen ontstoken waren geweest, werd ik selectiever. Achteraf constateerde ik dat mijn klachten soms wel wat verminderd waren. Maar ik had teveel last van bijwerkingen gehad om me goed te voelen. Dus wat had ik nou eigenlijk gewonnen ? Bovendien maakte ik me zorgen om de effecten op lange termijn.

  4.2.1 - Je hebt de keus
  Je hebt de keus.
  Je specialist zal er naar streven om je klachtenvrij te krijgen. Je krijgt het ene medicijn na het andere, totdat er iets helpt, of totdat er niets meer is.
  Maar voor je specialist tellen bijwerkingen niet als klachten, tenzij ze heel ernstig zijn. Jij zult moeten aangeven wat je acceptabel vindt, zowel nu als voor de lange termijn. Hierbij kun je last krijgen van je geweten. Wat moet je doen als je zo ziek bent dat je niet kunt werken, dat andere mensen allerlei dingen voor je moeten doen, maar het medicijn lijkt je erger dan de kwaal ?
  Mag je zomaar zeggen dat je liever ziek blijft en anderen voor de gevolgen op laten draaien ?
  Ik ben een paar keer in de situatie geweest dat ik moest kiezen tussen mezelf en anderen.
  De eerste keer zou ik met Prednison
  Ė cfr. : http://www.azvu.nl/communicatie/folders/folders/reumatologie/prednison.pdf - waarschijnlijk weer kunnen werken.
  De bijwerkingen zijn echter aanzienlijk en voor een deel blijvend.
  Nog op late leeftijd zou ik merken dat ik dit medicijn had gebruikt. Ik vond dat ik alles moest doen wat in mijn vermogen lag om weer te kunnen functioneren en ik koos om het te slikken. Ik heb er veel spijt van gehad. Ik kon inderdaad weer werken, maar had verschrikkelijk veel last van de bijwerkingen.
  Mijn werkgever liep niet over van dankbaarheid voor het offer dat ik bracht en als ik later al mijn botten breek sturen ze me vast geen fruitmand.
  Toen ik later nog eens ditzelfde medicijn aangeboden kreeg, heb ik bedankt. Ik nam liever genoegen met wat minder welbevinden en paste mijn leven daarop aan.
  De tweede keer zou ik mijn ziekte met chemotherapie misschien in remissie kunnen brengen.
  Hierbij waren de bijwerkingen nog veel ernstiger en ook weer voor een deel blijvend. Inmiddels waren verplichtingen aan mijn werkgever geen overweging meer. Ik zat wel in mijn maag met de belasting die mijn ziekte voor mijn omgeving met zich mee bracht. Misschien zou ik minder hulp nodig zou hebben als dit medicijn gebruikte. Was ik het niet aan mijn omgeving verplicht om hen minder te belasten, ook als dat betekende dat ik zelf wat meer zou moeten lijden ?
  Ik besloot om het te bespreken en legde mijn gewetensconflict maar gewoon voor. Dat leidde tot goede gesprekken, waarin ik mijn erkenning voor de moeite die ik kostte weer eens kon uiten.
  Uiteindelijk besloot ik om medicijn pas te gaan gebruiken toen ik zelf niet meer met mijn ziekte uit de voeten kon.
  En ik had geen last van schuldgevoel of gewetensbezwaren gehad :

  Er zijn ook alternatieven om je beter te gaan voelen.
  Er bestaan natuurlijk alternatieve geneeswijzen, maar die bedoel ik niet eens. Je kunt er ook enorm van opknappen om je regelmatig te laten masseren. Ook af en toe een zonnebank nemen kan wonderen doen.
  En wat heel goed helpt, is om op een of andere wijze aan lichaamsbeweging te doen.
  In veel plaatsen zijn sportscholen en zwembaden waar je kunt bewegen onder begeleiding van fysiotherapeuten.

  Voor de volledigheid geef ik hier ook een aantal websites waar je informatie over alternatieve geneeswijzen kunt vinden :

  4.3 Ė Ziektedagen
  Net als je een evenwicht hebt gevonden en denkt dat het op deze manier wel gaat, gaat het ineens heel slecht met je en moet je al je plannen weer aanpassen.
  Met een chronische ziekte is de kans groot dat dit regelmatig gebeurt. Hoe kom je zulke dagen het beste door ?
  Het eerste dat je zult moeten doen is je activiteiten beperken en veel meer rust inplannen.
  Hopelijk heb je afspraken kunnen maken met mensen die nu zaken van je kunnen overnemen.
  Dan kun je je nu beperken tot dingen die je belangrijk of prettig vindt om te doen.
  Probeer wel Ūets te doen. Bij inactiviteit wordt je aandacht steeds meer op je klachten gericht. Ook gevoelens van verveling, woede, frustratie, verdriet, eenzaamheid of spanning worden erger als je geen afleiding hebt.
  Welke activiteiten kun je met weinig inspanning nog steeds uitvoeren ?
  Zorg dat je daar de benodigdheden voor hebt klaar liggen.
  Hou bijvoorbeeld altijd een stapeltje ongelezen boeken achter de hand, bewaar een puzzelboekje en kijk niet meteen alle films die je opneemt.
  Of misschien is dit wel de tijd om eens bij te praten met je vrienden of om alvast je kerstkaarten te schrijven.
  Maar vergeet vooral niet om voldoende rust te nemen.
  Nogmaals, een ziek lichaam vraagt veel energie.
  Lees verder : Deel III

  08-02-2006 om 06:01 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronisch ziek... Wat nu ? - Over-leven met een chronische ziekte - Deel III
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Chronisch ziek... Wat nu ?

  Over-leven met een chronische ziekte


  Deel III
  5. - Je wordt zieker

  Hiervoor heb ik besproken hoe het leven met een chronische ziekte eruit kan zien.
  Je hebt controles, gebruikt medicijnen en ervaart beperkingen in je dagelijkse leven. Af en toe worden je plannen in de war geschopt doordat het slechter met je gaat. Een groot aantal dingen gaat echter gewoon door, zij het misschien op een andere manier dan vroeger. Het kan ook zijn dat je zieker wordt. Als je langdurig bepaalde dingen niet kunt, is tijdelijke vervanging niet genoeg. Je moet andere maatregelen nemen en krijgt met andere zaken te maken.

  5.1 Ė Complicaties
  De meeste chronische ziektes kennen complicaties, die niets met de aandoening te maken lijken te hebben.
  Ook je medicijnen kunnen voor nieuwe klachten zorgen. Je meldt je klachten aan je specialist. Die vertelt je dat het er bij hoort, geeft je misschien iets om je klachten te onderdrukken en wenst je er veel sterkte mee.
  Je hoeft hier geen genoegen mee te nemen.
  Het kan best zijn dat jouw nieuwe klachten helemaal niet door je ziekte veroorzaakt worden, maar door iets heel anders.
  Als je twijfelt, bezoek dan je huisarts. Je huisarts heeft een brede ervaring in het herkennen van symptomen en is niet zo op je ziekte gefocust als je specialist.
  Bovendien is jouw specialist niet per definitie gespecialiseerd in jouw nieuwe klachten. Misschien is er wel een behandeling mogelijk waarmee jij je beter zou voelen. Zorg ervoor dat je de beste behandeling krijgt en vraag een verwijzing naar een specialist in jouw nieuwe klachten.
  Een van de complicaties bij mijn ziekte is gewrichtspijn.
  Mijn specialist liet weten dat deze complicatie vaak voorkomt en gaf me pijnstillers. Bij de reumatoloog kreeg ik echter een verwijzing voor fysiotherapie, waar ik veel meer aan had. De fysiotherapeut leerde me op een andere manier te bewegen en gaf me oefeningen waar ik me beter bij voelde :

  5.2 Ė Werk
  Er valt veel te vertellen over de combinatie langdurige ziekte en werk.
  Ik heb geprobeerd om niet teveel in detail te treden en in plaats daarvan verwijzingen op te nemen naar actuele websites. Niettemin leek het me raadzaam om de volgende tekst in stukken te verdelen.

  5.2.1 - Ziektewet
  Als je door ziekte niet in staat bent om je eigen functie uit te oefenen, val je onder de Ziektewet.
  Sinds 1 maart 1996 geldt de Wet Uitbreiding LoondoorBetalingsVerplichting (WULBV
  Ė cfr. : http://www.xs4all.nl/~bpvw/wulbz.html -), die je werkgever verplicht om jou de eerste 52 weken van je ziekte 70 procent van je loon, maar minimaal het minimumloon, uit te betalen. Wettelijk gelden er twee wachtdagen. De praktijk is meestal dat je op basis van de CAO vanaf de eerste ziektedag volledig betaald wordt.
  Op dit moment worden er voorstellen besproken om de Ziektewet en WAO
  Ė cfr. : http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=4&subrubriek_id=402&link_id=2213 - anders te gaan invullen.
  Je werkgever is verplicht een arbodienst in te huren voor de controle en begeleiding van zieken.
  Sinds januari 2002 zijn jullie samen verantwoordelijk voor jouw reÔntegratie. Binnen drie maanden na je ziekmelding moeten jullie een gezamenlijk opgesteld en ondertekend reÔntegratieplan bij de uitvoeringsinstelling indienen. Als dit niet gebeurt kunnen jullie beiden een boete krijgen.
  Dat is een goede zaak.
  Voorheen werden veel reÔntegratieplannen niet of heel summier opgesteld. Zeker als je bij een groot bedrijf werkte, vond men het vaak makkelijker om af te wachten tot je vanzelf weer beter werd.
  Het opstellen van een reÔntegratieplan geeft je de gelegenheid om samen met je werkgever de consequenties van jouw ziekte te beschouwen en je mogelijkheden te bespreken.
  Zolang je in de ziektewet zit, kunnen jullie "gratis" experimenteren met uren en werkbelasting. Misschien moet je wel heel ander werk gaan doen. De reÔntegratieperiode geeft je de gelegenheid om dat eens uit te proberen. En voor je werkgever lever je meer op dan wanneer je hele dagen thuis zit :

  5.2.2 Ė WAO
  Na 52 weken ziekte is je werkgever niet langer verplicht om je te betalen.
  Je kunt dan in aanmerking komen voor een uitkering op grond van je WAO-verzekering. Een paar weken voor het einde van je ziektewetuitkering ontvang je een aanvraagformulier en een brochure van het UVW Ė 'ReÔntegratie en Tijdelijk Wonen' (UVW GAK)
  Ė cfr. : http://www.uwv.nl/
  WAO bestaat uit een loondervingsuitkering en een vervolguitkering.
  Hoe lang je een loondervingsuitkering ontvangt is afhankelijk van je leeftijd. De vervolguitkering is afhankelijk van je mate van arbeidsongeschiktheid. Die wordt bepaald door middel van een zogeheten afschatting. Als je volledig arbeidsongeschikt bent, heb je recht op 70% van het minimumloon :

  Als je de brochure hebt gelezen, is je eerste neiging wellicht om voor de uitkering te bedanken.
  In ruil voor (een deel van) 70% van het minimumloon moet je altijd beschikbaar zijn voor het UVW GAK, inzage geven in je financiŽle toestand, je vakantieadressen doorgeven en zorgen dat je alle regeltjes volgt om te voorkomen dat je boetes krijgt. Helaas kun je niet zonder de afschatting, zelfs als je het geld niet nodig hebt.

  5.2.2.1 Ė Afschatting
  De afschatting gaat als volgt.
  Nadat je aanvraag is ontvangen, word je opgeroepen voor een gesprek met een keuringsarts. Deze informeert naar je toestand en vraagt toestemming om je medische gegevens op te vragen.
  Vervolgens vult de arts een lijst in met dingen die je wel en niet kunt.
  Hierbij moet je denken aan zaken als tillen, typen etc. Op deze lijst staat ook hoeveel uren je in staat bent te werken.

  De lijst met jouw kwalificaties en beperkingen gaat naar een arbeidsdeskundige, die drie voorbeeldfuncties kiest die jij zou moeten kunnen vervullen.
  Van deze functies wordt het gemiddelde salaris berekend en vergeleken met het jouwe. Het is hierbij niet relevant of die functies ook werkelijk beschikbaar zijn en of jij ze leuk vindt.
  Als de voorbeeldfuncties gemiddeld de helft betalen van jouw salaris, ben je 50% arbeidsongeschikt.
  Je ontvangt dan de helft van een maximale WAO-uitkering. Voor de rest van je inkomen moet je zelf zorgen. In een tweede gesprek legt de arbeidsdeskundige je dit allemaal uit. Na dit gesprek ontvang je een schriftelijke beschikking en ben je officieel afgeschat.
  De afschatting is niet alleen belangrijk voor de hoogte van je WAO uitkering, maar ook voor de hoogte van je eventuele aanvullende verzekeringen (cfr. : 5.2.3 - 'Aanvullende verzekeringen' hierna) en voor de manier waarop je weer aan het werk gaat bij je huidige of een nieuwe werkgever (cfr. : 5.2.4 - 'Werkhervatting' hierna).
  Voordat ik hier op in ga, wil ik uitleggen hoe je bezwaar kunt maken tegen je afschatting.

  5.2.2.2 Ė Bezwaar
  In je beschikking staat welke functies jij kunt uitvoeren en voor hoeveel uur per week.
  Als je het hier niet mee eens bent, kun binnen zes weken een bezwaarschrift met argumenten indienen. Het GAK kan de beschikking dan herzien of je oproepen voor een hoorzitting. Bij de hoorzitting sta je tegenover het GAK zelf en het schijnt dat maar weinig bezwaarschriften daar ontvankelijk worden verklaard. Je moet deze stap echter nemen om beroep te kunnen aantekenen. Bij een beroepsprocedure sta je tegenover de rechtbank, die onpartijdig oordeelt.
  Het is aan te raden om een advocaat te nemen voor het schrijven van de stukken.
  Deze kan jou ook vertegenwoordigen bij de zitting. Als dit niet wilt, zorg dan in ieder geval voor een goede medische argumentatie. Advies en informatie vind je bij :

  5.2.3 - Aanvullende verzekeringen
  Als je geluk hebt, heeft je werkgever een verzekering voor je afgesloten om het WAO gat te dichten.
  Het WAO gat is het verschil tussen de loondervingsuitkering en de vervolg-uitkering. Als je volledig arbeidsongeschikt bent is dit het verschil tussen 70% van het maximum dagloon en 70% van het minimumloon. Dat kan flink oplopen.
  Verder heb je misschien aanvullende verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid afgesloten.
  Een veel voorkomende verzekering is de excedentverzekering, waarbij je 70% van het verschil tussen jouw salaris en het maximumdagloon krijgt uitgekeerd.
  Dit is uiteraard alleen van toepassing als je meer verdient dan het maximumdagloon.
  Een andere variant is die waarbij je een bepaald percentage van je inkomen hebt verzekerd.
  Bij arbeidsongeschiktheid krijg je bijvoorbeeld 10 of 20% van je salaris uitgekeerd.
  Voor dit soort verzekeringen is een afschatting door het UWV GAK een vereiste.
  Zij keren uit naar rato van je afschattings-percentage. Het is dus van groot belang dat dit niet te laag wordt vastgesteld. Als jij nog maar 50% van je salaris kunt verdienen maar slechts voor 30% arbeidsongeschikt bent verklaard, kom je geld tekort. Al ben je nog zo goed verzekerd.
  Als je geen aanvullende arbeidsongeschiktheids-verzekering hebt, kun je nog proberen er een af te sluiten voordat je afschatting definitief is.
  Net als bij ziektekosten- en levensverzekeringen zullen de premies hoger zijn dan voor gezonde mensen. De helpdesk gezondheid, werk en verzekeringen
  Ė cfr. : http://www.bpv.nl/hdindex.html - kan je hierbij adviseren.

  5.2.4 Ė Werkhervatting
  Als je niet volledig arbeidsongeschikt bent verklaard moet je op een gegeven moment weer aan het werk.
  Je hoeft niet terug te keren in je oude functie, je krijgt passend werk.
  Hierbij is de inhoud van je afschatting bepalend, omdat daarin je beperkingen zijn beschreven. Je werkgever moet jou werk aanbieden dat je volgens je afschatting kunt doen, of kunnen aantonen dat zulk werk er niet is.
  Als het werk niet in tegenspraak is met je afschatting, ben je verplicht om het aan te nemen. Als er in je afschatting over gesproken wordt, heb je recht op bepaalde werkplekaanpassingen. Ook hier is het dus belangrijk dat je afschatting een juiste weergave van de werkelijkheid is.
  In mijn afschatting stond niet dat ik invalide ben.
  Mijn werkgever bood mij vervolgens een functie aan waarbij ik veel moest lopen en weigerde mijn werkplek aan te passen.
  De mening van het UVW GAK was belangrijker dan de verklaringen van mijn artsen en mijzelf. Toen ik volhield dat ik op deze manier niet in staat was om te werken, sprak men van werkweigering en werd ik met ontslag bedreigd.
  Er zijn werkgevers zijn met een minder formele opstelling, maar het is beter als je daar niet van afhankelijk bent en ervoor zorgt dat je afschatting juist is.
  Je hoeft je niet schuldig te voelen over de extra moeite die je werkgever voor je moet doen.
  Volgens de 'Wet ReÔntegratie Gehandicapten'
  Ė cfr. : http://www.heemstede.nl/mirakel.do?action=GO&id=com.madocke.util.security.jdo.JdoSecObject-576 - heeft je werkgever recht op allerlei vergoedingen bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Ook als je al in dienst was toen je arbeidsgehandicapt werd. Deze REA wet biedt onder andere een plaatsingsbudget (bonus) en volledige vergoeding van de werkplekaanpassing.

  5.2.4.1 Ė Ziekmelden
  Vervolgens komt er een keer een moment dat je je weer eens ziek moet melden.
  Je hebt tenslotte een chronische ziekte, die betere en helaas ook slechtere periodes kent. Mijn werkgever liet me weten dat ik me niet langer ziek kon melden op grond van mijn chronische ziekte. Die was immers bij mijn arbeidsongeschiktheid ingecalculeerd.
  Het is onzin dat je je niet ziek zou kunnen melden vanwege je "ingecalculeerde" chronische ziekte.
  Je kunt je ziek melden zo vaak en zo lang als je dat nodig vindt. Je werkgever mag je dan uiteraard via de arbodienst controleren. Als de arbo-arts vindt dat je weer in staat bent om te werken moet je je werk hervatten.
  Maar wat als jij oprecht denkt dat je dat niet kunt ?

  5.2.4.2 Ė Conflict
  Het zal je niet snel overkomen, maar dit is wat er gebeurt bij een conflict.
  Jij bent geschikt verklaard om weer aan het werk te gaan, maar je bent het er niet mee eens en blijft thuis.
  Je werkgever sommeert je nu schriftelijk om je werk te hervatten. Deze brief moet je vertellen wanneer je geacht wordt te beginnen en wat de gevolgen zijn als je dat niet doet. Vervolgens kom je niet en krijg je een brief met de consequenties. Je wordt geschorst met inhouding van salaris of misschien zelfs ontslagen.
  Nu ga je naar je advocaat en spant een kort geding aan tegen je werkgever.
  Je stelt dat de sanctie onrechtmatig is en verzoekt om herroeping.
  De Hoge Raad heeft in een arrest van 30 oktober 1997 bepaald dat het in dit soort gevallen de werkgever is die moet bewijzen dat je arbeidsgeschikt bent.
  Het Gerechtshof Amsterdam heeft in aanvulling daarop op 10 december 1998 uitgesproken dat een werknemer in zo'n situatie, die gesteund wordt door verklaringen van een of meerdere artsen, zich op die artsen mag verlaten.
  Je wint het kort geding dus.
  Als je werkelijk ziek bent, ook volgens je artsen, kan je werkgever je geen werkweigering verwijten of je dwingen om aan het werk te gaan :

  5.2.5 - Ander werk
  Misschien ben je niet langer in staat bent om je eigen werk te doen, maar ben je niet volledig arbeidsongeschikt verklaard.
  Of misschien ben je dat wel, maar heb je toch de behoefte om te werken. Je hebt dan verschillende mogelijkheden :

  • je kunt de functie aanvaarden die je eigen werkgever je wettelijk moet aanbieden

  • je kunt op zoek gaan naar een van de voorbeeld-functies waarvoor je door het UVW GAK geschikt bent verklaard

  • je kunt overwegen wat je nu nog kunt en wilt en naar zulk werk op zoek gaan.

  Bij de eerste twee opties wordt rekening gehouden met je afschatting.
  Bij de derde optie moet je dat zelf doen.
  Als je werk aanneemt dat in strijd is met je vastgestelde beperkingen, moet je toestemming van het UVW GAK vragen.
  Anders kom je in de problemen als je ziek wordt of als je arbeidsongeschiktheid toeneemt.

  5.2.5.1 - Wat voor werk past bij je ?
  Om te bepalen wat voor werk het beste bij je past, moet je jezelf een paar vragen stellen :

  • wat vind ik leuk om te doen ?

  • welke beperkingen ervaar ik zelf ?

  • aan welke randvoorwaarden moet het werk voldoen ?

  Dit zijn lastige vragen, die je niet in 10 minuten beantwoordt.
  Als voorbeeld zal ik mijn eigen antwoorden geven :

  • Leuk om te doen : Ik vind het leuk om dingen te maken en vooral wanneer andere mensen daar blij mee zijn. Sociaal contact op de werkvloer is voor mij minder belangrijk.

  • Beperkingen : Volgens het UVW kan ik geen deadlines en verantwoordelijkheid aan, omdat mijn gezondheid onbetrouwbaar is. Mijn eigen ervaring is dat ik bergen kan verzetten zolang ik maar zelf de baas ben over mijn tijd en energiebesteding. Ik heb alleen een goed ingerichte werkplek nodig, ik moet weinig lopen en de mogelijkheid hebben om tussendoor een dutje te kunnen doen.

  • Randvoorwaarden : Ik vind het jammer om mijn beperkte energie te besteden aan nutteloze zaken, zoals het moeten afleggen van te grote afstanden. Ook vind ik het vervelend om afspraken niet na te kunnen komen omdat ik ziek ben of op controle moet. Het moet daarom belangrijker zijn wat ik doe dan waar of wanneer ik het doe.

  Met deze inventarisatie was het mij al snel duidelijk dat het beste eigen baas zou kunnen worden en me per klus moest laten betalen.
  Ik heb thuis de ideale werkplek ingericht en doe mijn werk in de uren die ik beschikbaar heb. Ik heb nu veel meer plezier dan wanneer ik bij mijn werkgever in het archief was gaan werken.
  Misschien besluit je om ander werk te gaan zoeken. Het is dan belangrijk om te weten dat ook je nieuwe werkgever in aanmerking komt voor de REA subsidies (iedere werkgever die een werkplek wil aanpassen, kan hiervoor subsidie aanvragen. Ro-Ad weet precies hoe werkgevers de subsidieaanvraag moeten opstellen en tot welke instantie zij zich moeten wenden. Hiermee houden we de kosten van reÔntegratie zo laag mogelijk. Het aanvragen van budget voor werkplekaanpassing kan op grond van de wet ReÔntegratie Arbeidsgehandicapten (REA). Deze wet is op 1 juli 1998 ingesteld)
  Ė cfr. : http://www.arbo.nl/landentuinbouw/varkenshouderij/personeel/reintegratie/reasubsidies Ė cfr. ook DHG ReÔntegratie : http://www.reintegratie.nl/ -. Niet alleen worden alle benodigde extra kosten vergoed, de overheid neemt ook het risico van verergering van jouw ziekte over (cfr. ook 'Scheiding premiekorting arbeidsgehandicapten en subsidie voorziening' op : http://www.uwv.nl/werkgever/digitale_nieuwsbrieven/nieuwsbrieven/wetswijziging_wet_rea.asp - :

  • op 'Arbeidsongeschiktheid.com' vind je een overzicht van links naar websites die over arbeid en arbeidsongeschiktheid gaan Ė cfr. : http://www.arbeidsongeschiktheid.com/

  • ook 'Leefwijzer.nl' biedt veel informatie als je weer aan het werk wilt gaan Ė cfr. : http://www.leefwijzer.nl/

  • voor informatie over het starten van je eigen bedrijf kun je terecht bij de 'Kamer van Koophandel' Ė cfr. : http://www.kvk.nl/ -.

  5.3 Ė Wonen
  Eťn van de dingen die je opnieuw zult moeten beschouwen is je woonruimte.
  Kijk eens om je heen en vraag je af of je woonruimte beter op je beperkingen afgestemd zou kunnen worden.
  Als je invalide bent en driehoog achter woont zul je een verhuizing moeten overwegen.
  Maar ook als het niet zo extreem is kun je dingen doen om het jezelf makkelijker te maken.
  Nog los van je lichamelijke beperkingen heb je waarschijnlijk een gebrek aan energie.
  Dat betekent dat je de dagelijkse dingen zo gemakkelijk en efficiŽnt mogelijk moet kunnen doen. Zo heb ik mijn werkkamer verhuisd om zo min mogelijk energie kwijt te zijn aan heen en weer lopen. In de keuken staat een hoge kruk zodat ik zittend bij het aanrecht en gasfornuis kan. Overal in huis staan telefoontoestellen, zodat ik nooit ver hoef te lopen om de telefoon op te nemen.
  Ook heb ik gemerkt dat ik op sommige stoelen langer kan zitten dan op andere.
  Ik heb dus een goede, eigen stoel.
  Het is goed om iets aan je woonruimte te doen.
  Met een chronische ziekte ben je vaker thuis dan gemiddeld. Bovendien voel je je dan meestal niet geweldig. Het is dan des te belangrijker dat je met plezier om je heen kunt kijken.
  In de kamers waar ik veel ben heb ik de muren zachtgeel en limoengroen geschilderd zodat ik altijd een lentegevoel heb.
  Ik kan namelijk erg somber worden als ik me niet goed voel, vooral als het buiten ook grijs en koud is. Deze kleuren vrolijken me op en halen het optimisme in me naar boven.
  Kijk om je heen en vraag je af of je woonruimte beter kan bijdragen aan je welbevinden.
  Laat iemand eindelijk dat gaatje boren zodat die leuke foto opgehangen kan worden. Verf de muren. Zorg dat je het prettig vindt om thuis te zijn.

  5.4 Ė Kinderen
  Als je een chronische ziekte hebt is het krijgen of hebben van kinderen niet vanzelfsprekend.
  Het hebben of houden van een relatie is al niet vanzelfsprekend met zo'n onzekere factor. Ik heb dit onderwerp in drie stukken verdeeld :

  • als je een kind wilt

  • als je een kind hebt

  • een chronisch zieke ouder

  5.4.1 - Als een kind wilt
  Als je een kind wilt moet je allereerst met je arts praten.
  Je moet weten of je veilig zwanger kunt worden of een kind kunt verwekken of je medicatie een probleem is en hoe groot de kans is dat je jouw kind je ziekte doorgeeft. Als je ziekte en behandeling technisch gezien geen bezwaar zijn, moet je nadenken over het leven met een kind.
  Ik zou niemand met een chronische ziekte aanraden om alleen een kind te verzorgen.
  Er zijn nu eenmaal perioden waarin je weinig kunt, onvoorspelbare momenten dat je onderzoeken moet ondergaan en af en toe misschien zelfs ziekenhuisopnames.
  Je hoeft het niet persť samen met een partner te doen, maar je moet wel zorgen voor een goede reserve die altijd op afroep beschikbaar is.
  Dat kan best je moeder, je huishoudster of je achterneef zijn. Realiseer je wel dat je met zo iemand een enorme verantwoordelijkheid gaat delen, liefst jarenlang.
  De verantwoordelijkheid om de ouderlijke taken over te nemen als jij ziek bent is zelfs partners soms teveel.
  Vorig jaar sprak ik met een medepatiŽnte van wie de echtgenoot weigerde aan zo'n last te beginnen. Zij was niet lang daarvoor een half jaar erg ziek geweest en hij moest er niet aan denken dat hij, naast zijn baan en haar verzorging, ook nog voor een baby had moeten zorgen.
  Het is ook veel gevraagd en je kunt van te voren niet weten hoeveel jij zelf zult kunnen bijdragen.
  Het is ontzettend belangrijk dat de mensen die je helpen goed weten waar ze aan beginnen.
  En als ze er niet aan willen beginnen is dat heel verdrietig, maar altijd nog beter dan dat ze na een tijdje opgeven omdat het tegenvalt.
  Je kunt het beste op meer paarden tegelijk wedden.
  Het is ideaal als je een aantal mensen in je omgeving hebt die dingen van je over kunnen nemen.
  Je hoeft de zorg voor je kind niet over al je kennissen te verdelen, maar misschien kan iemand anders bijvoorbeeld komen koken als jij ziek bent. Of een nieuw pak luiers komen brengen.

  5.4.2 - Als je een kind hebt
  Als je een kind hebt merk je dat je niet de ouder kunt zijn die je had willen zijn.
  Alle ouders ervaren dat. Niemand heeft de tijd, het geduld en de vaardigheden om het perfect te doen. Maar als je een chronische ziekte hebt kun je ook een aantal "normale" dingen niet, die je andere ouders wel ziet doen. Je bent niet altijd beschikbaar, je hebt niet hetzelfde uithoudingsvermogen en je ziekte kan je sneller ongeduldig en prikkelbaar maken.

  Hoe zorg je ervoor dat jouw chronische ziekte geen belemmering is voor een gelukkig gezinsleven ?
  Stel jezelf de volgende vragen :

  • wat wil ik dat mijn kind meemaakt ?

  • wat wil ik hiervan zelf doen ?

  • wat is daarvoor nodig ?

  • hoe zorg ik voor de rest ?

  Om het wat minder abstract te maken zal ik vertellen hoe ik het met mijn kind heb gedaan.
  Ik wil dat mijn kind zich geborgen en veilig weet. Ik wil ook dat hij met vriendjes kan spelen, lid kan zijn van een sportclub en leuke dingen meemaakt. Bovendien wil ik dat hij een aantal dingen leert.
  Ik voel me vaak niet goed en ik heb weinig fysieke energie.
  Ik probeer er daarom voor te zorgen dat ik uitgerust ben als hij thuis is. We doen dan dingen die voor mij niet te vermoeiend zijn en die aan mijn doelstellingen beantwoorden. Ik lees voor, we doen spelletjes, we gaan samen in bad of we bouwen een modelvliegtuig.
  Sommige dingen worden door andere mensen gedaan.
  Vriendjes komen vaak hier spelen en worden dan door hun eigen ouders gebracht en gehaald. Mijn partner rijdt wekelijks heen en weer naar de sportclub.
  Een vriend van mij heeft voetbal-les gegeven.
  Ook zijn er dingen die mij zwaar vallen, maar die ik toch wil doen.
  Ik spaar energie om af en toe mee naar de film, een pretpark of het zwembad te kunnen gaan.
  Ik moet eerlijk zeggen dat ik sinds mijn ziekte niet in staat ben om het zeven dagen per week goed te doen.
  Ik ben in de bijzondere omstandigheid dat ik gelukkig gescheiden ben. Sinds een aantal maanden is mijn kind de helft van de tijd bij zijn vader. Zo kan ik er beter voor zorgen dat ik tijd, energie en een goed humeur heb als hij wel hier is.

  5.4.3 - Een chronisch zieke ouder
  Hoe je ook je best doet, kinderen met een chronisch zieke ouder groeien anders op dan andere kinderen.
  Ze maken zich zorgen over jouw ziekte of je partner het wel aankan of ze wel vriendjes mee naar huis kunnen nemen.
  Ze kunnen zich schuldig voelen als ze iets leuks gaan doen terwijl jij je slecht voelt.
  Ze kunnen niet altijd bij jou terecht voor aandacht of een gesprek. Jij bent misschien niet altijd zo vrolijk en geduldig als je zou willen zijn. Vaak moeten ze ook meer helpen in het huishouden of met jouw verzorging.
  Het is belangrijk om je te realiseren dat jouw ziekte ook een belangrijke invloed heeft op je kind.
  Je kunt helpen om die last zo licht mogelijk te maken. Stel jezelf de volgende vragen :

  • kan mijn kind nog voldoende kind zijn ?
   Kinderen met een chronisch zieke ouder komen vaak niet genoeg toe aan dingen die bij hun leeftijd passen, omdat ze extra verantwoordelijkheden en taken in het huishouden hebben. Bovendien moeten ze vaak stil zijn. Let erop dat er ook ruimte is om te spelen, te rennen, te gillen en alles te vergeten.

  • kan ik nog ouder voor mijn kind zijn ?
   Als je veel hulp en verzorging nodig hebt, lijken de rollen al snel omgedraaid. Probeer daar iets tegenover te stellen door je kind veel aandacht te geven en die ouderlijke dingen te doen die je nog wel kunt.

  • kan mijn kind met iemand praten over deze situatie ?
   Het maakt een groot verschil of je kind met iemand kan praten. Zorg dat je zelf regelmatig informeert of het goed gaat of dat er dingen anders zouden kunnen. Er zijn echter dingen die je kind misschien liever met iemand anders bespreekt. Boosheid en teleurstelling over jouw ziekte worden wellicht makkelijker tegen een sympathiserende oom of tante geuit.

  De volgende organisaties besteden aandacht aan jongeren met een chronisch zieke ouder. Zij organiseren bijeenkomsten en lotgenotencontact, maar geven ook brochures en ander voorlichtingsmateriaal uit. Helaas hebben sommigen geen website, maar alleen een e-mailadres :

  • 'Zij aan Zij (e-mail)' : voor jongeren met een chronisch zieke ouder : zijaanzij@hotmail.com

  • de 'Landelijke Organisatie Thuisverzorgers' Ė cfr. 'Per Saldo' op : http://www.pgb.nl/showpage.php?pa=3&menu=0,0 Ė cfr. ook 'Alles over Mantelzorg (LOT)' op : http://www.mantelzorg-lot.nl/

  • het 'Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn' (NIZW) is een onafhankelijke organisatie die zich samen met instellingen, professionals, beleidsmakers en burgers inzet om de kwaliteit en doelmatigheid van de sector zorg en welzijn op een hoger niveau te brengen. Het NIZW informeert, innoveert en ondersteunt deze sector en draagt zo bij aan een zorgzame samenleving waarin de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van burgers vooropstaan Ė cfr. : http://www.nizw.nl/smartsite.htm?id=4

  • 'Blixum, Ik ben jong en ik zorg' Ė cfr. : http://www.blixum.nl/r.php?id=764

  5.5 Ė Geld
  Het is duur om een chronische ziekte te hebben.
  Je betaalt vaak hogere premies voor verzekeringen, je hebt vaker vervoer nodig naar artsen en ziekenhuizen, je moet hulpmiddelen kopen en je huis moet worden aangepast. Je bent vaker ziek thuis zodat je al snel minder verdient, terwijl je juist meer uitgeeft aan energiekosten en dagelijkse dingen. De boodschappen laten bezorgen scheelt je misschien een paar uur bijkomen, maar kost wel meer geld. En hulp in de huishouding is ook niet goedkoop.
  Gelukkig zijn er in Nederland voorzieningen waar je gebruik van kunt maken.
  Je uitgaven zullen hoger blijven dan die van een gezond mens, maar het scheelt allicht. Ik noem er hier drie :

  5.5.1 Ė AWBZ
  De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een verzekering waaruit kosten worden vergoed die je normaal gesproken niet zelf kunt dragen, zoals die van de Thuiszorg. Hier kun je huishoudelijke of verpleegkundige hulp krijgen, of hulpmiddelen lenen. De hulp is gratis of kost een kleine eigen bijdrage. Ook is het mogelijk om via je eigen verzekeraar een beroep te doen op de AWBZ voor bijzonder meubilair, zoals een trippelstoel.

  5.5.2 Ė WVG
  De 'Wet Voorziening Gehandicapten' vergoedt voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierbij kun je denken aan aanpassingen in je woning, zoals het laten aanbrengen van een badlift of het laten verwijderen van drempels, maar ook aan de aanschaf van bijvoorbeeld een rolstoel. Een aanvraag dien je in bij je eigen gemeente.

  5.5.3 - Persoonsgebonden aftrekposten
  Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van je extra onkosten van de Belastingdienst
  Ė cfr. : http://www.belastingdienst.nl/ - terug te krijgen.

  Uitgaven wegens ziekte vallen onder de persoonsgebonden aftrekposten. Je kunt alleen kosten aftrekken die de drempel overschrijden. Die drempel is hoog: 11,2% van je verzamelinkomen met een minimum en een maximum bedrag. Het is daarom de moeite waard om je uitgaven zoveel mogelijk in ťťn jaar te doen. Voor meer informatie over jouw drempel kun je terecht bij de Belastingdienst.

  Je kunt verrassend veel zaken aftrekken (bedragen aangifte 2003) :

  • een vast bedrag van Ä 757 als je minstens 45% arbeidsongeschikt bent en het vorige jaar ook al buitengewone uitgaven hebt afgetrokken

  • de kosten van je ziektekostenverzekering

  • de helft van de kosten van je reisverzekering

  • de kosten van je uitvaartverzekering

  • je reiskosten naar artsen en ziekenhuizen, ad Ä 0,18 per kilometer

  • een vast bedrag van Ä 310 voor kleding en beddengoed

  • de kosten van lidmaatschap van een patiŽntenvereniging

  • een vast bedrag van Ä 23 per persoon voor een huisapotheek en

  • natuurlijk alle kosten die je hebt gemaakt door hulpmiddelen aan te schaffen of aanpassingen te laten uitvoeren

  Een voorbeeld :

  Je wilt voor Ä 10.000 aanpassingen in je huis laten uitvoeren en je drempel is Ä 2.500.
  Als je deze kosten in ťťn jaar maakt, kun je Ä v7.500 aftrekken. Je krijgt dan Ä 3.150 (42%) of Ä 3.900 (52%) terug van de Belastingdienst.
  Als je de kosten en aftrekposten over twee jaar verdeelt, kun je in beide jaren Ä 2.500 aftrekken en krijg je twee keer Ä 1.050 (42%) of Ä 1.300 (52%) terug.
  Zelfs als je het geld leent en daarvoor Ä 700 rente (7%) moet betalen, is het goedkoper om het in ťťn jaar te doen.


  6. - Behandeling bewijst ziekte

  Veel chronische ziektes zijn niet zichtbaar.
  Je kunt misselijk zijn van de pijn, trillen van vermoeidheid of op andere manieren ziek zijn - de buitenwereld ziet een gewoon mens en behandelt je als zodanig. Zelfs als men weet waar je aan lijdt is het allemaal moeilijk voor te stellen of te geloven. Ook de mensen die je serieus willen nemen vergeten toch vaak rekening te houden met je beperkingen. Je ziet er tenslotte goed uit en je klinkt vrolijk. Het is verleidelijk om te denken dat het allemaal wel meevalt.
  Mensen hebben een hoop vooroordelen, ook al zijn ze zich daar niet altijd van bewust.
  "Geen koorts is niet ziek", is er zo een. Maar ook hebben veel mensen stiekem de verdenking dat onzichtbare klachten psychisch zijn. Je zou je een stuk beter voelen als je er niet zo aan zou toegeven.
  Het is daarom een opluchting als er iets aan je klachten wordt gedaan.
  Blijkbaar worden je klachten door een expert erkend. Nog beter, ze zijn niet psychisch. Het is bewezen dat je ziek bent. Ineens voelt men zich vrij om je ziekte te erkennen.
  Wat voor soort behandeling je krijgt maakt niet veel uit voor die erkenning.
  Zolang het maar iets is dat men associeert met serieuze aandoeningen. Kruidentherapie scoort aanmerkelijk minder dan Prednison, ook al zou je er misschien betere resultaten mee boeken. Een rolstoel maakt veel meer indruk dan dagelijkse fysiotherapie.

  6.1 - Geen behandeling
  Maar wat als je geen behandeling krijgt ?
  Mijn ziekte reageert niet of kortstondig op behandeling. Ik heb wel altijd veel last van bijwerkingen en heb daarom afwisselend perioden met en zonder medicatie. En ik merk onmiddelijk het verschil in reacties van de buitenwereld. Zelfs artsen, die beter zouden moeten weten, nemen mijn klachten ernstiger als ik word behandeld. "Geen behandeling is niet ziek", lijkt hier het vooroordeel, of : "Hoe dramatischer de behandeling, hoe zieker". Tijdens mijn eerste WAO keuring slikte ik geen medicijnen en werd ik in grote mate arbeidsgeschikt verklaard. Toen ik later chemotherapie kreeg en me daardoor een stuk beter voelde, vond men mijn ziekte ineens veel ernstiger.
  Ik vind dat erg frustrerend.
  Het is al moeilijk genoeg als je te horen hebt gekregen dat er niets aan je klachten te doen valt.
  Als de buitenwereld dat dan ook nog beschouwt als bewijs dat het allemaal zo erg niet is, sta je helemaal alleen. Je zou er van in de verleiding komen om maar wat te gaan slikken of het helpt of niet.

  6.2 - Helpt klagen ?
  Er zijn twee manieren om de buitenwereld van je klachten te overtuigen, klagen of assertief zijn.
  Als je voortdurend klaagt geef je de buitenwereld geen kans om je klachten in twijfel te trekken. Men denkt misschien stiekem dat je overdrijft, maar niemand zal dat hardop zeggen. En dus moeten ze rekening met je houden. Klagen helpt. Maar het heeft een nadeel : je wordt al snel als zeurpiet beschouwd. Ik heb zelf een vreselijke hekel aan zeurpieten. Ik verdenk ze ervan dat ze er eigenlijk veel plezier aan beleven om zielig te zijn en ik ga er van uit dat ze overdrijven. Ik neem hun klachten niet serieus en vermijd hun gezelschap zoveel mogelijk.
  Dat is niet het effect dat je bedoelt.
  Je wilt serieus genomen worden. En niet alleen bij uitzondering, maar gewoon bij je dagelijkse ongemakken.
  Wat je kunt doen is assertief zijn.
  Vertel je omgeving waar je last van hebt en wat je beperkingen zijn. Dat moet zo expliciet mogelijk gebeuren. Dus niet zeggen dat je gauw moe wordt en dan na een wandeling in tranen uitbarsten van uitputting en teleurstelling omdat men er geen rekening mee heeft gehouden. Nee, van te voren aangeven dat je regelmatig pauze nodig hebt en tijdens de wandeling waarschuwen als het zo ver is.
  Niet iedereen vindt dit gemakkelijk. Je moet er je grenzen voor kennen of kunnen voelen.
  Je moet accepteren dat die minder ver liggen dan bij andere mensen. Je moet daar ruimte voor durven vragen. En je moet er soms ruimte voor nťmen.
  Ik vind mezelf redelijk assertief.
  Ik heb geleerd dat mijn grenzen van dag tot dag kunnen verschillen en dat mensen niet altijd aan mij kunnen zien dat ik uitgeput raak. Ik ben daarom bedreven geraakt in het maken van afspraken. "Leuk als je komt, maar na een uurtje wil ik gaan rusten. Goed ?" of "Leuk dat we corresponderen, maar het kan een tijdje duren voordat ik antwoord. Trek je dat niet aan." Maar ondanks die duidelijkheid blijven er mensen die niet weggaan of die beledigd zijn als ik niet per ommegaande antwoord of terugbel. Ik probeer het uit te leggen, maar ik hou wel stug vol. Als ik meegeef lig ik de rest van de dag in de kreukels en denken zij "zie je wel, het valt best mee".

  Lees verder : Deel IV

  08-02-2006 om 05:52 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronisch ziek... Wat nu ? - Over-leven met een chronische ziekte - Deel IV
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Chronisch ziek... Wat nu ?
  Over-leven met een chronische ziekte

  Deel IV


  7. - Het UWV heeft altijd gelijk

  Als je te ziek wordt om te werken verandert er nogal wat in je leven.
  Je bent ineens hele dagen thuis, in plaats van op je werk. Bovendien ben je ziek, zodat je niet alles kunt doen wat je gewend was. Je moet je activiteiten beperken en vaker een beroep doen op hulp van anderen. Niets is meer zoals het was en dat is niet makkelijk om te accepteren. Gaandeweg ontdek je wat je nog met je beperkte tijd en energie kunt en wilt doen.
  Tegen de tijd dat je een WAO uitkering aanvraagt ben je al bijna een jaar ziek thuis geweest en heb je hopelijk een nieuw evenwicht gevonden.
  Misschien heb je zelfs al nagedacht over je arbeidzame toekomst.
  Je wordt opgeroepen voor een gesprek met een keuringsarts.
  De mening van deze arts is van het grootste belang voor jouw toekomst. Keuringsartsen moeten namelijk bij hun hoogste baas verantwoording afleggen voor iedereen die ze geheel of gedeeltelijk afkeuren. Dat doen ze niet zomaar, omdat je te ziek bent om te werken. Ze moeten je aardig vinden en liefst ook een beetje zielig. Anders doen ze geen moeite voor je en verklaren ze je gewoon geschikt.
  Ik heb vaak gewenst dat ik wat beter toneel kon spelen...
  Als ik niet zo zakelijk en verstandig zou klinken, zou ik het misschien zonder advocaat af kunnen.

  7.1 - De keuringsarts
  Ik ging het gesprek met de keuringsarts positief in.
  Na maanden van vallen en opstaan, medische onderzoeken en second opinions had ik een duidelijk beeld van mijn mogelijkheden en beperkingen. Ik was zo ziek dat mijn artsen verklaarden dat ik tot helemaal niets in staat was, maar ik had een alternatief plan. Als zelfstandig ondernemer zou ik mijn arbeidsomstandigheden helemaal op mijn ziekte kunnen inrichten en zou ik op den duur mijn eigen kost kunnen verdienen. Ik had me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in de maanden voor de keuring had ik een aantal opdrachten met succes volbracht. Ik zette mijn plannen enthousiast uiteen en verwachtte dat de keuringsarts me van harte zou steunen.
  Ik was teleurgesteld toen de arts aan het eind van het gesprek concludeerde dat ik best in staat was om voltijds mijn oude werk te blijven doen.
  Niets wat over mijn ziekte en mijn invaliditeit had gezegd en laten zien had indruk gemaakt. Later, toen ik inzage kreeg in mijn dossier, zag ik welke vooroordelen zoal een rol hadden gespeeld. "Verzekerde klinkt helder en zakelijk", "verzekerde drinkt koffie tijdens het gesprek", "als verzekerde in staat is een onderneming te drijven, kan ze zeker haar huidige werk blijven doen". Dat ik maar een paar uur per dag, zittend, in staat was om helder te klinken en ondernemer te zijn was niet relevant.
  Niets kon deze arts ertoe bewegen om me af te keuren.
  Ik stuurde een brief, verklaringen van mijn specialist en mijn huisarts en uiteindelijk een bezwaarschrift. Met een bezwaarschrift teken je bezwaar aan tegen de keuring. Het resultaat daarvan moet zijn dat je ofwel een herkeuring krijgt of in het ongelijk wordt gesteld. Ik kreeg een nieuwe beslissing. Ik moest wel mijn oude werk hervatten, maar nu nog maar voor halve dagen. Ik vond het schandalig. Mijn medische situatie kreeg geen enkele aandacht, maar nu er een advocaat in het spel was kreeg ik ineens halve dagen cadeau.

  7.2 - De bedrijfsarts
  De bedrijfsarts was het helemaal eens met de beslissing van de keuringsarts.
  Tijdens het eerste jaar van mijn ziekte respecteerde hij het oordeel van mijn specialist, maar nu niet meer. De hogere machten (lees : 'de keuringsarts') vonden mij geschikt voor mijn oude werk en dus was ik dat. Hij feliciteerde me zelfs met mijn herstel. Ik moest aan het werk, ondanks de verklaringen van mijn artsen en ondanks de lopende bezwaarprocedure.
  Al na een paar dagen bleek dat het niet ging.
  Ik meldde me ziek en vroeg de bedrijfsarts om aanvullende voorzieningen. Zo wilde ik graag een voetenbankje, een toiletverhoger en een krukje om halverwege de gang te kunnen pauzeren van het lopen. De bedrijfsarts keek bedenkelijk in de papieren van het UWV. Het UWV had niets over hulpmiddelen gezegd, dus die kon ik niet krijgen. En ziekmelden was er ook niet bij, mijn ziekte was al in aanmerking genomen bij de beslissing dat ik halve dagen kon werken. Ik mocht kiezen : werken of ontslagen worden wegens werkweigering.
  Ik was verbijsterd.
  Ik heb een duidelijk vast te stellen ziekte, die na een operatie en de vreselijkste behandelingen actiever was dan ooit. Ik heb artsenverklaringen, laboratoriumuitslagen en zelfs foto's van mijn ingewanden. Ik heb een second opinion dat mijn invaliditeit blijvend was en niets hiervan maakte indruk. Alleen de mening van de keuringsarts deed ertoe.

  7.3 - De werkgever
  Ik werkte bij een groot bedrijf, waar voor alles een aparte afdeling is.
  Ik had mijn werk niet hervat en werd daarom opgeroepen voor een gesprek bij Personeelszaken. Daar werd het me nog een keer uitgelegd : de keuringsarts heeft altijd gelijk. De bedrijfsarts volgt de keuringsarts en het bedrijf volgt de bedrijfsarts.
  Dus kreeg ik nog ťťn kans om mijn oude werk te hervatten en anders zou ik zonder salaris worden geschorst.
  Maar... als ik aan het eind van de bezwaar- en eventueel beroepsprocedure in het gelijk werd gesteld, zou ik het geld alsnog krijgen. Ik moest er wel rekening mee houden dat zulke procedures al snel twee jaar kostten.
  Er waren dus twee keuzes : ik kon weer aan het werk gaan en daarmee toegeven dat ik niet echt ziek was of ik kon het twee jaar zonder inkomen stellen.
  Behalve een advocaat zou je dus ook nog een dikke spaarpot nodig hebben om je tegen het UVW te kunnen verweren.
  Wat zou dat oneerlijk zijn. Gelukkig is het niet waar. Om je zonder salaris te kunnen schorsen moet je werkgever bewijzen dat je niet ziek bent. Mijn werkgever blufte en mijn advocaat maakte daar snel korte metten mee.

  7.4 - ... en toen ?
  Maandenlang hoorde ik niets, noch van mijn werkgever, noch van de bezwaarcommissie.
  Na een half jaar mocht ik mijn bezwaar komen toelichten. De hoorzitting was niet hoopgevend. Mijn advocaat is van Surinaamse afkomst en ook ik heb een kleurtje uit een koloniaal verleden. "Zo gaat dat niet in dit land", beet de aanwezige arts ons dan ook toe. Na nog een half jaar kwam de uitspraak. Mijn bezwaar werd toegewezen en ik werd 100% arbeidsongeschikt verklaard.
  Ik declareerde mijn advocaatkosten en vierde feest.
  Maar uiteindelijk heeft het UWV altijd gelijk. Binnen twee weken werd ik opnieuw gekeurd, met hetzelfde resultaat als de eerste keer. Ik werd geschikt verklaard om voltijds mijn oude werk te hervatten.
  En zo begon het circus opnieuw.
  Ik diende een bezwaarschrift in en mijn werkgever riep me op om te komen werken. Deze keer werd ik daadwerkelijk geschorst. Ik liet het daar niet bij zitten en spande een kort geding aan, dat ik won. Tenslotte ben ik echt ziek en kan ik dat bewijzen.
  De bezwaarprocedure heb ik inmiddels verloren.
  Het UWV heeft wederom mijn artsen genegeerd en besloten dat ik niet ziek ben. Ik verwacht dat ik een beroepsprocedure zal winnen, maar ja, wat win ik dan ? Een nieuw bezoek aan de keuringsarts. Een nieuwe goedkeuring. Een nieuwe bezwaarprocedure. Een nieuw bezoek aan de keuringsarts. Zo kunnen we jaren doorgaan. En uiteindelijk krijgt het UWV toch altijd gelijk.


  8. - Vakantie met een rolstoel

  Natuurlijk wil je als chronisch zieke ook wel eens met vakantie.
  Als je moeite hebt met lopen of snel moe wordt, is een rolstoel heel handig om mee te nemen. Als je er geen bezit, kun je er een lenen bij de Thuiszorg. Je krijgt dan een oud, loodzwaar, maar degelijk exemplaar.
  Voor degelijkheid is iets te zeggen als je dagtochten gaat maken met een touringcar, zoals ik op SiciliŽ deed.
  Eerst had ik natuurlijk geÔnformeerd of die tochten voor mij toegankelijk waren. Geen probleem, werd mij verzekerd. Inderdaad kon ik, na een flinke worsteling om de hoge treden in de bus op te komen, vrolijk van de reis genieten. Bij iedere bocht hoorde ik mijn rolstoel in het lege bagagecompartiment tegen de wanden van de bus slaan. Bij aankomst bleek een beensteun losgeraakt en een reflector afgebroken te zijn. Ach, de bezienswaardigheden waren toch niet voor mij weggelegd. Alles was alleen bereikbaar via steile paden van mul zand en rotsen. Vriendelijke medepassagiers probeerden mijn rolstoel nog naar boven te slepen, maar de inspanning en het risico op een lekke band waren te groot. Op de terugweg heb ik extra hard uit het raam gekeken, zodat ik toch waar voor mijn geld had.
  Van te voren naar rolstoeltoegankelijkheid informeren biedt geen enkele garantie.
  Zo was ik op SiciliŽ in een bungalowpark. De bungalow was toegankelijk, zoals beloofd, maar de zwembaden, het strand en de toiletten waren alleen via trappen te bereiken. Het schattige was dat er bovenaan de trap dan wel een invalidentoilet was...
  En bij het vijfsterren hotel SAS Radisson in Brussel, moet je vijf treden af naar de ontbijtzaal en dan weer twee treden op voor het buffet.
  Maar als je bijbetaalt voor een VIP behandeling, mag je in een zaaltje zonder hoogteverschillen ontbijten.

  8.1 - Vliegen met een rolstoel
  Vliegen met een rolstoel is een ervaring apart.
  Je kunt met je rolstoel tot aan de vliegtuigdeur komen. Verder moet je lopen of je met een speciale smalle rolstoel naar je plaats laten brengen. Bij aankomst wordt je rolstoel weer naar het vliegtuig gebracht.
  Het enige vliegveld waar dit niet kan is Schiphol.
  De KLM weigert je rolstoel verder te brengen dan naar het begin van de slurf. Er moet dan iemand met een leenrolstoel komen om je naar je rolstoel te brengen. Het duurt uren, want eerst wachten ze of je zelf naar ze toe komt lopen. Als dat niet gebeurt gaan ze informeren waar je blijft. Pas daarna roepen ze iemand op die je naar je rolstoel kan brengen. Het is een kwestie van principiŽle klantonvriendelijkheid, want een lege rolstoel naar het vliegtuig brengen kost niet veel tijd en moeite en ze moeten al die tijd blijven staan om je rolstoel te bewaken.
  In andere landen gaat dit gelukkig beter.
  De rolstoel wordt uit het bagageruim gehaald en bij de deur neergezet. Een kwestie van minuten. Helaas wordt er in andere landen niet altijd een slurf aan het vliegtuig gekoppeld. Dan is er een trap en dat is lastig. Soms lossen ze dat op door een wagentje met een lift te laten komen. En soms wordt mankracht ingezet. In Frankfurt werd ik door twee potige EHBO-ers op een soort plank gebonden en de trap af gedragen. In Thailand zijn de EHBO-ers een stuk kleiner en wankelden er vier man met mij op hun schouders de trap af.
  De veiligheidscontrole is heel wisselend.
  Het heeft geen zin om iemand in een rolstoel door een metaaldetector te halen, zodat je persoonlijk wordt gecontroleerd. Ik heb in Nederland meegemaakt dat alleen mijn zakken werden beklopt. Of ik ergens op zat of iets in het tasje onder mijn knieŽn had, werd niet bekeken. In de Verenigde Staten moest ik echter de rolstoel uit en zonder krukken door de metaaldetector lopen. Ik mocht daarbij wel op twee beveiligingsbeambten leunen.

  8.2 - Voordelen van een rolstoel
  Soms biedt het voordelen om in een rolstoel te zitten.
  Op vliegvelden bijvoorbeeld wordt er altijd gevraagd of je begeleiding nodig hebt. Als je daarvoor kiest word je razendsnel langs de douane en de veiligheidscontrole geloodst. Dat scheelt een hele tijd in de rij staan. Het nadeel is wel dat je geen gelegenheid krijgt om belastingvrij te winkelen of iets te gaan eten of drinken. Je wordt bij de gate neergezet en dat was het dan. Ook op de terugweg kun je voor begeleiding kiezen. Als je het niet erg vindt om een uur te wachten totdat de KLM het voor elkaar heeft om jou, je rolstoel en je begeleider bij elkaar te brengen, kun je daarna in tien minuten buiten bij de taxi's staan.
  Mijn beste ervaring was in Disneyland Parijs.
  Voordat je naar binnen gaat, moet je een half uur in de rij staan om een zogenaamde invalidenpas te halen. Die tijd verdien je echter bij de eerste attractie al terug. Voor iedere attractie staan lange rijen, met bordjes die de wachttijd aangeven. Soms is dat wel anderhalf uur. Als houder van een invalidenpas mogen jij en je begeleiders naar een aparte ingang, die direct bij de attractie uitkomt. Als er geen andere rolstoel staat te wachten word je direct het eerstvolgende karretje in geholpen. Zo heb ik in ťťn dag evenveel attracties kunnen bezoeken als een ander in drie dagen.

  8.3 Ė Aandachtspunten
  Er zijn een aantal dingen waar je aandacht aan kunt besteden voordat je een vakantie boekt.
  Ik heb dikwijls betreurd dat ik vroeger bij aardrijkskunde niet erg had opgelet.
  Zo werd ik in Arizona omringd door heuvels, die het me onmogelijk maakten om zelfstandig rond te rijden.
  Om toch wat onafhankelijkheid te bewaren liet ik me de heuvel op duwen en bij het bubbelbad neerzetten. Ik zou zelf wel terugkomen, heuvel af is tenslotte een stuk makkelijker. Toen ik uitgebubbeld was, zette ik me af. Met een noodgang vloog ik naar beneden en kwam met een schok tot stilstand toen mijn wielen vastraakten in een rooster in de weg. In een uiterst ongelukkige houding moest ik vervolgens wachten tot er iemand langs kwam die me los kon wrikken. Toen dat was gelukt zette ik de daling voort. Helaas had ik zoveel vaart dat ik de bocht miste en pas helemaal onderaan tot stilstand kwam. Ik was een half uur bezig om weer naar boven te komen en kon de rest van de dag geen pap meer zeggen. Let dus op het landschap. Ook voor je eventuele begeleider is het een stuk minder inspannend om over vlakke grond te rijden.
  Het is prettig als je van te voren een idee hebt van de staat van het wegdek.
  Het is verschrikkelijk zwaar om een rolstoel door grind of zand te duwen. Ook gaten, kuilen en hoge stoepranden zonder afgeschuinde stukken zijn onoverkomelijk. In Thailand kan ik niet op de stoep rijden omdat ik er gewoonweg niet op kom. Ik kan daardoor geen winkels in zonder dat iemand me helpt. In de Verenigde Staten heb ik daarentegen geen stoep zonder afgeschuinde stukken getroffen en kon ik overal komen.
  Over de accomodatie kun je informatie opvragen.
  Bij reisbureaus kennen ze iets dat "uitgebreide uitdraai" heet. Daar staat precies in hoeveel meter het is naar het strand, hoeveel treden er zijn naar het restaurant etc. Zo kun je zien of de accomodatie bij jouw beperkingen past. Ze zijn helaas nog niet zo ver dat je op basis van je beperkingen een accomodatie kunt kiezen.

  8.4 Ė Toiletbezoek
  Toiletbezoek is meestal een probleem.
  De vliegvelden en openbare gebouwen in Europa zijn vrijwel allemaal voorzien van invalidentoiletten, maar in de rest van de wereld moet je maar zien hoe je je redt.
  In Nederland is het trouwens ook niet alles.
  Bij wegrestaurant De Lucht aan de A2 wordt het invalidentoilet als kast gebruikt, zodat de wastafel door vuilcontainers wordt geblokkeerd. En bij restaurant La Place moet je eerst een trap af. Ik heb ook meegemaakt dat het invalidentoilet onderdeel uitmaakte van een rij gewone toiletten, die met schotten van elkaar waren gescheiden. Het invalidentoilet was iets breder dan de rest, maar men had er niet aan gedacht dat een rolstoel in zo'n smalle doorgang geen scherpe draai kan maken. Ik kon er dus niet in.
  Als je een mooi toilet ziet moet je gaan en verder moet je het maar proberen op te houden tot je weer thuis bent.


  Cfr. : http://www.the-wishes.com/

  Lees ook :

       

  08-02-2006 om 05:46 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  07-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom dagelijks honderden bezoekers dit blog telkens opnieuw bezoeken ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


        Waarom ?


           In mijn gastenboek schrijft een 'Naamloze nieuwsgierige' :

  ďHoe kan dat ? Dit blog is een echte medische encyclopedie. Noem een ziekte of zo en je vindt ze hier. Uitgebreid en ernstig onder de loupe genomen. Er is echter iets wat me verbaast en dat is dat dagelijks honderden bezoekers dit blog telkens opnieuw bezoeken en dit maar niet beu worden. Ik heb een medische encyclopedie in mijn boekenkast, dat staat zo mooi maar het enige wat er stevast wordt mee gedaan is ze afstoffen, Het is me een raadsel en geen kleintje, namelijk dit, dat dagelijks honderden bezoekers deze weliswaar interessante maar o zo vervelende lectuur blijken komen verslinden.
  Misschien kan Jules dat verklaren ?
  Ē  Antwoord :

  Vooraf wil ik de 'naamloze nieuwsgierige' vragen niet meer anoniem te schrijven : daar is geen enkele reden toe, want we zijn hier samen om mekaar te steunen en alle bezoekers, wie of wat ze ook mogen zijn, liggen me even nauw aan het hart.
  Indien je toch je naam niet publiekelijk wil geven, stuur me dan een mailtje : diskretie gewaarborgd !

  Dit is volgens mij de reden van het succes van dit blog :

  • er zijn onnoemelijk veel mensen die dagelijks pijn hebben

  • er is nog enorm veel onwetendheid omtrent pijn en pijnbestrijding in het algemeen en over fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom in het bijzonder (ook bij artsen !)

  • de meeste informatie is voor vele mensen ontoegankelijk : er is dus een grote behoefte aan eenvoudige, duidelijke uitleg

  • bovendien weten de bezoekers van mijn blog dat ze me persoonlijk en in alle discretie persoonlijk kunnen aanschrijven voor informatie over hýn specifiek probleem

  • voor pijn-patiŽnten is dit helemaal geen 'o zo vervelende lectuur' : ze verslinden de teksten op zoek naar houvast, naar oplossingen, naar begrip en erkenning !

  • want - en dat is het belangrijkste - pijn kan vaak, zo zeggen velen, niet 'objectief' vastgesteld worden en pijnlijders krijgen dus tť vaak te horen dat het 'de zenuwen' wel zullen zijn (het 'zit tussen de oren', weetjewel)... dat onbegrip doet ons nog meer lijden : zolang men je ziekte niet (h)erkent, zolang kŗn men niet genezen !

  Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat dagelijks honderden mijn blog bezoeken...

  07-02-2006 om 20:34 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Negatieve affectiviteit en bewegingsvrees bij werknemers met lage rugklachten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Negatieve affectiviteit en bewegingsvrees

  bij werknemers met lage rugklachten

  Naar een voordracht voor het VRA-Najaarssymposium 2001 te Breda
  W.P.M. van den Heuvel 1 , J. Verbunt 2 , E. Gheldof 3 , J. Vlaeyen4 - maart 2002

  Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain : a state of the art - Vlaeyen JW, Linton SJ, Department of Medical, Clinical and Experimental Psychology, Maastricht University, P.O. Box 616, 6200 MD, Maastricht, The Netherlands - j.vlaeyen@dep.unimaas.nl - Pain. 2000 Apr;85(3):317-32 - PMID: 10781906 - In an attempt to explain how and why some individuals with musculoskeletal pain develop a chronic pain syndrome, Lethem et al. (Lethem J, Slade PD, Troup JDG, Bentley G. Outline of fear-avoidance model of exaggerated pain perceptions. Behav Res Ther 1983; 21: 401-408).ntroduced a so-called 'fear-avoidance' model. The central concept of their model is fear of pain. 'Confrontation' and 'avoidance' are postulated as the two extreme responses to this fear, of which the former leads to the reduction of fear over time. The latter, however, leads to the maintenance or exacerbation of fear, possibly generating a phobic state. In the last decade, an increasing number of investigations have corroborated and refined the fear-avoidance model. The aim of this paper is to review the existing evidence for the mediating role of pain-related fear and its immediate and long-term consequences in the initiation and maintenance of chronic pain disability. We first highlight possible precursors of pain-related fear including the role negative appraisal of internal and external stimuli, negative affectivity and anxiety sensitivity may play. Subsequently, a number of fear-related processes will be discussed including escape and avoidance behaviors resulting in poor behavioral performance, hypervigilance to internal and external illness information, muscular reactivity, and physical disuse in terms of deconditioning and guarded movement. We also review the available assessment methods for the quantification of pain-related fear and avoidance. Finally, we discuss the implications of the recent findings for the prevention and treatment of chronic musculoskeletal pain. Although there are still a number of unresolved issues which merit future research attention, pain-related fear and avoidance appear to be an essential feature of the development of a chronic problem for a substantial number of patients with musculoskeletal pain : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10781906&dopt=Abstract

  Inleiding
  Negatieve affectiviteit (NA) is een persoonlijkheidskenmerk wat samengaat met negatieve reacties op de omgeving en een negatief zelfbeeld.
  Er zijn aanwijzingen dat, in de context van het fear-avoidance model, NA de kans op een overdreven reactie op pijn (catastroferen) vergroot.
  Dit effect van NA is van belang omdat catastroferen weer de kans op het ontstaan van bewegingsvrees vergroot en daarmee ook de kans dat lage rugpijn chronisch wordt.

  Doel
  Aantonen van het verband tussen negatieve affectiviteit en bewegingsvrees in een werkende populatie.
  Aantonen dat een hoge score op bewegingsvrees niet het gevolg is van NA, maar dat rugklachten een noodzakelijke voorwaarde zijn om bewegingsvrees te veroorzaken.

  Data
  De data zijn afkomstig uit schriftelijke vragenlijsten die onder werknemers in de industrie zijn uitgezet voor de 'Euro Back Unit prospectieve studie naar de preventie van rugklachtení.
  Bij werknemers die in de afgelopen 12 maanden last (pijn, ongemak) hadden van hun lage rug is bewegingsvrees gemeten met de Tampa Scale voor Kinesiofobie (TSK).
  Bij werknemers zonder lage rugpijn werd de aangepaste TSK ofwel MTSK gebruikt.
  Bij beide groepen werd negatieve affectiviteit gemeten met de Positive and Negative Affect Schedule (PANAS).
  Klachten aan het bewegingsapparaat zijn gemeten met een vraag uit de Nordic Questionnaire. Ook zijn leeftijd, geslacht en opleidingsniveau gemeten. De data van oktober 2000 zijn, voor beide groepen apart, cross-sectioneel geanalyseerd met behulp van lineaire regressie.

  Resultaten
  De resultaten voor vrouwen (N=115, gemiddelde leeftijd 34 jaar) bleken complexer dan voor mannen. Door interactie effecten tussen NA en opleiding en tussen verschillende bewegingsapparaatklachten bleken de resultaten voor vrouwen geen uitsluitsel te geven.
  De groep mannen met lage rugklachten bestond uit 650 personen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar.
  Bij 24% hadden de klachten 1 tot 7 dagen geduurd, bij 26% 8 tot 30 dagen, bij 34% meer dan 30 dagen, maar niet dagelijks en bij 14% waren er dagelijks klachten in de afgelopen 12 maanden.
  Bij mannen met lage rugklachten was NA geassocieerd met bewegingsvrees (p<.000). Bijkomend bleek ook het hebben van beenklachten (p=.002) en een laag opleidingsniveau (voor het 18e jaar gestopt met dagonderwijs, p=.038) bij te dragen aan de mate van bewegingsvrees.
  De groep mannen zonder lage rugklachten bestond uit 232 personen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. In deze groep was er geen significant verband tussen NA en bewegingsvrees (p=.087). Ook het hebben van andere bewegingsapparaat klachten hing niet samen met NA of bewegingsvrees.

  Conclusie
  De relatie tussen negatieve affectiviteit en bewegingsvrees kan worden aangetoond in een werkende populatie waarin rugklachten zowel in acute als chronische vorm voorkomen. Hoog scoren op negatieve affectiviteit alleen heeft geen effect op bewegingsvrees.
  Hiermee is verder onderbouwd dat negatieve affectiviteit een risicofactor is voor chroniciteit van rugklachten, waarbij echter een deel van het effect door catastroferen zou kunnen worden veroorzaakt.

  Referenties

  Cfr. : http://www.revalidatiegeneeskunde.nl/Onderzoek/o1negat.htm

  Lees ook :

  • Sneller weer aan het werk met graded activity :
   -
   http://www.vumc.nl/COMMUNICATIE/NIEUWS/synaps/index.html?../synaps47/graded.html~hoofd
   - http://www.gezondheid.be/INDEX.cfm?fuseaction=art&art_id=3241

  • Pain-related fear in acute low back pain - Towards understanding and prevention of chronicity - Promotie mw.drs. J. Sieben in de faculteit der geneeskunde - 1 november 2005 Ė Promotores : prof.dr. J. Knottnerus, prof.dr. A. Arntz Ė Co-promotores : dr. J. Vlaeyen, dr. P. Portegijs - In deze studie is onderzocht of het vrees-vermijdingsmodel het chronisch worden van, op zich meestal onschuldige, acute rugklachten kan verklaren. Dit model veronderstelt dat patiŽnten die bang zijn voor blijvende schade aan hun rug bepaalde bewegingen helemaal gaan vermijden.
   Men spreekt in dit verband van bewegingsvrees. Zodoende lopen zij echter het risico om verzeild te raken in een eindeloze cirkel van pijn, angst, vermijding en beperkingen. Met de resultaten van het onderzoek kan de rol van bewegingsvrees tijdens de acute fase niet duidelijk worden aangetoond, maar een eveneens getoetste vreesverlagende (exposure-in-vivo) behandeling, lijkt mogelijk nuttig voor een kleine groep extreem voorzichtige patiŽnten :
   http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1276077/

  • Physiotherapy and sick leave in patients with chronic low back pain - Promotie drs. JP. Kool in de faculteit der gezondheidswetenschappen Ė 13 december 2005 Ė Promotores : prof.dr. R.A. de Bie, prof.dr. P. van den Brandt - Jan Kool, fysiotherapeut in Valens, Zwitserland, deed promotieonderzoek bij 174 patiŽnten met lage rugklachten. Hij vergeleek het effect van actieve revalidatie met een behandeling gericht op pijnreductie. Gedurende de actieve behandeling werden patiŽnten aangemoedigd ook bij een toename van de pijn door te gaan met bewegen. Deze groep verzuimde 40 dagen minder op het werk dan de groep die pijnreductie onderging. Het effect was groter bij patiŽnten jonger dan 35 jaar, bij vrouwen, en bij mensen die op hun werk niet meer dan 10 kilo moeten tillen. Opvallend is dat na de behandeling gericht op pijnreductie de pijn erger werd : http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1277518/

  • Behavioural treatment for chronic low-back pain - Ostelo RWJG, van Tulder MW, Vlaeyen JWS, Linton SJ, Morley SJ, Assendelft WJJ - The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 Issue 1 - © 2006 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. - Combined respondent-cognitive therapy and progressive relaxation therapy are more effective than WLC on short-term pain relief. However, it is unknown whether these results sustain in the long term. No significant differences could be detected between behavioural treatment and exercise therapy. Whether clinicians should refer patients with CLBP to behavioural treatment programs or to active conservative treatment cannot be concluded from this review : http://www.cochrane.org/reviews/en/ab002014.html

  07-02-2006 om 12:35 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verminderde lichamelijke activiteit in het dagelijks leven (disuse) en verminderde fysische conditie in chronische lage rugpijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Verminderde lichamelijke activiteit
  in het dagelijks leven (disuse) en
  verminderde fysische conditie
  in chronische lage rugpijn

  Jeanine Verbunt, 2003
  © 2003 Jeanine A. Verbunt, Maastricht, The Netherlands
  ISBN : 90-9017422-2

  Disuse and deconditioning in chronic low back pain : concepts and hypotheses on contributing mechanisms - Verbunt JA, Seelen HA, Vlaeyen JW, van de Heijden GJ, Heuts PH, Pons K, Knottnerus JA, Rehabilitation Foundation Limburg, P.O. Box 88, 6430 AB Hoensbroek, The Netherlands. j.verbunt@irv.nl - Eur J Pain. 2003;7(1):9-21 - PMID: 12527313 - For years enhancement of a patient's level of physical fitness has been an important goal in rehabilitation treatment in chronic low back pain (CLBP), based on the hypothesis that physical deconditioning contributes to the chronicity of low back pain. However, whether this hypothesis in CLBP holds is not clear. In this paper, possible mechanisms that contribute to the development of physical deconditioning in CLBP, such as avoidance behaviour and suppressive behaviour, are discussed. The presence of both deconditioning-related physiological changes, such as muscle atrophy, changes in metabolism, osteoporosis and obesity as well as deconditioning related functional changes, such as a decrease in cardiovascular capacity, a decrease in muscle strength and impaired motor control in patients with CLBP are discussed. Results of studies on the level of physical activities in daily life (PAL) and the level of physical fitness in patients with CLBP compared to healthy controls were reviewed. In studies on PAL results that were either lower or comparable to healthy subjects were found. The presence of disuse (i.e., a decrease in the level of physical activities in daily life) in patients with CLBP was not confirmed. The inconclusive findings in the papers reviewed may partly be explained by different measurement methods used in research on PAL in chronic pain. The level of physical fitness of CLBP patients also appeared to be lower or comparable to the fitness level of healthy persons. A discriminating factor between fit and unfit patients with back pain may be the fact that fit persons more frequently are still employed, and as such may be involved more in physical activity. Lastly some suggestions are made for further research in the field of disuse and deconditioning in CLBP : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12527313&dopt=Abstract


  Samenvatting

  Gedurende hun leven ervaart 49 tot 70 % van de mensen op enig moment hinder van lage rugklachten Ė cfr. : http://www.gezzond.nl/%7Bf53e3059-d139-4815-8abb-31de26d9e0af%7D/d_ls5001 -.
  Na 6 weken is de pijn bij 75 tot 90% van de patiŽnten met acute pijn echter verdwenen. Bij een groot deel van de patiŽnten met acute pijn in de rug is de pijn niet verklaarbaar door een organisch lijden.
  Bij 10% van de patiŽnten, waarbij geen organische oorzaak voor hun klachten wordt gevonden, wordt de pijn uiteindelijk chronisch. Alhoewel deze groep klein is, is het maatschappelijke probleem van aspecifieke lage rugpijn aanzienlijk. Van alle kosten met betrekking tot rugpijn gaat 75 tot 90% naar deze groep.

  Het vinden van verklaringsmodellen en behandelingsmogelijkheden voor aspecifieke lage rugpijn is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het wetenschappelijk onderzoek gericht op pijn.

  In de loop der jaren is het accent in onderzoek naar pijn van somatische gerichte verklaringsmodellen naar biopsychosociale verklaringmodellen verschoven.

  Eťn van de biopsychosociale verklaringsmodellen is het fear avoidance model.
  Volgens dit model zal een subgroep patiŽnten na een acuut probleem aan de lage rug angst hebben om tijdens bewegen een nieuw letsel op te lopen en/of een verergering van de pijn te krijgen, waardoor ze activiteiten gaan vermijden.
  Langdurig vermijden van lichamelijke activiteit leidt vervolgens tot een toename in ervaren beperkingen, verminderde lichamelijke activiteit in het dagelijks leven (disuse) en depressie.

  In tegenstelling tot de relatie angst en ervaren beperkingen is de relatie angst en disuse onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

  Dit proefschrift richt zich daarom ten eerste op disuse en zijn consequentie voor de lichamelijke conditie in chronische rugpijn en ten tweede op de relatie tussen angst en disuse bij patiŽnten met chronische rugpijn.

  Bij aanvang van het project werd een literatuurstudie verricht naar bestaande literatuur betreft disuse in chronische lage rugpijn (hoofdstuk 2).
  Drie deelstudies werden verricht, met als doel het toetsen van het bestaan van disuse ( hoofdstuk 3) en zijn gevolg fysieke deconditionering (hoofdstuk 4 en 5) bij patiŽnten met chronische lage rugklachten.
  De laatste deelstudie (hoofdstuk 6) richt zich op patiŽnten in een subacute fase na het ontstaan van rugklachten. In deze studie staat niet het huidige activiteiten niveau maar het verlies aan activiteiten als een gevolg van pijn centraal.
  In hoofdstuk 7 volgt uiteindelijk de algehele discussie.

  Hoofdstuk 2 beschrijft een overzicht over bestaande literatuur gericht op het bestaan van disuse en fysieke deconditionering in zowel gezonden als in patiŽnten met chronische lage rugklachten.
  Disuse wordt omschreven als een verminderd niveau van lichamelijke activiteiten in het dagelijks leven. Het gevolg hiervan is fysieke deconditionering; een vermindering van de lichamelijke conditie, zich uitend in negatieve fysiologische gevolgen, zoals spieratrofie, verandering in het celmetabolisme, osteoporose en obesitas en negatieve functionele gevolgen op het gebied van spierkracht, uithoudingsvermogen en coŲrdinatie. Het disuse syndroom wordt omschreven als het gevolg van een langdurig verlaagd niveau van lichamelijke activiteit, dat wordt gekenmerkt door zowel fysieke als psychosociale consequenties. Naast het reeds hierboven beschreven fear avoidance model is er een tweede gedragsmatig verklaringsmodel voor disuse : het avoidance endurance model.

  Vermijden en volharden van bewegingen bij patienten met chronische lage-rugpijn (Avoidance and endurance in patients with chronic low-back problems) - Geert Crombez, Karin Govaerts, Leen Vervaet & Roland Lysens - Gedragstherapie, 1995, 28(2), 69-84 - Studied the extent to which victims of lower-back pain seek to avoid activities that will strain their backs. Human Ss : 49 male and female Belgian adults (lower-back pain). The association between avoidance behavior and pain characteristics, individual pain perception and physical fitness was also assessed. Ss completed a questionnaire developed for this study, which determined the extent of their avoidance behavior and their perceptions of their pain. They also completed the Vanderbilt Pain Management Inventory (G. K. Brown and P. M. Nicassio, 1987), an abbreviated version of the Sickness Impact Profile (M. Roland and R. Morris, 1983) and a knee-bending and knee-extending test of physical fitness : http://home.planet.nl/~tgth/1995/1995abs.htm

  Evenals in het fear avoidance model wordt in het avoidance endurance model een groep patiŽnten onderscheiden, die gekarakteriseerd wordt door angst voor bewegen.

  De invloed van bewegingsangst op bewegingspatronen bij patiŽnten met aspecifieke chronische lage rugklachten - ZonMw Projectenpoort, 014-32-058 Ė Periode : van 01-01-2003 - PatiŽnten met aspecifieke chronische lage rugklachten vormen een groeiende groep in de westerse samenleving en veroorzaken een groot deel van de kosten in de gezondheidszorg en van arbeidsongeschiktheids-, ziektewet en rechtsbijstandsuitkeringen. Er zijn talrijke multidisciplinaire behandelingen ontwikkeld die erop gericht zijn de ervaren beperkingen en handicap van deze groep te verminderen. Binnen de totale groep rugpijn patiŽnten, bestaan subgroepen waarbij een behandeling meer effect sorteert dan bij andere subgroepen. Inzicht in subgroep specifieke processen is derhalve van belang maar nog onvoldoende onderzocht. Eťn van die te bestuderen subgroep specifieke processen is de rol van "kinesiofobie". Het "fear avoidance model" heeft laten zien dat angst voor bewegen ("kinesiofobie") een rol kan spelen bij het ontstaan en in stand houding van pijn. PatiŽnten die bewegingsangst ontwikkelen gaan activiteiten vermijden, wat weer leidt tot fysieke achteruitgang en beperkingen. Dit houdt de bewegingsangst in stand en patiŽnten komen in een vicieuze cirkel terecht. Echter, niet alle patiŽnten ontwikkelen bewegingsangst en er is nog onvoldoende inzicht in het fysieke werkingsmechanisme van kinesiofobie. Er zijn echter aanwijzingen dat patiŽnten met bewegingsangst andere bewegingspatronen vertonen dan die zonder. Afwijkende bewegingspatronen komen onder andere tot uiting in coŲrdinatiepatronen, meetbaar met gangbeeldanalyse en oppervlakte electromyografie.In dit project wordt in een cross sectioneel onderzoek het verschil in coŲrdinatiepatronen tussen patiŽnten met chronische lage rugklachten, met veel en weinig bewegingsangst, versus gezonde controles onderzocht. Vervolgens wordt in een longitudinale studie bestudeerd of veranderingen in coŲrdinatiepatronen geassocieerd zijn met veranderingen in kinesiofobie. Tenslotte wordt er gezocht of deze coŲrdinatiepatronen naast kinesiofobie een voorspellende waarde hebben voor beperkingen en kwaliteit van leven. Op basis van het inzicht dat in dit project omtrent subgroep specifieke processen verkregen wordt, kunnen nieuwe behandelprotocollen ontwikkeld worden die beter aansluiten bij de eigenschappen van de individuele patiŽnt. Dit stelt de klinische praktijk in staat de patiŽnt met chronisch lage rugklachten effectiever te behandelen en zal uiteindelijk bijdragen aan een reductie van het lage rugpijn probleem in onze maatschappij : http://zonmw.collexis.net/projectsummary.asp?foreignid=014-32-058

  Daarnaast onderscheidt het avoidance endurance model echter een subgroep patiŽnten, die de pijn negeert en zich te zwaar lichamelijk belast, waardoor pijn vervolgens persisteert op basis van overbelasting.
  Ook in dit model leidt de persisterende pijn uiteindelijk tot een toename van ervaren beperkingen en fysieke deconditionering.

  In dit hoofdstuk wordt tevens een overzicht gepresenteerd van artikelen, die een vergelijking maken tussen het dagelijks activiteiten niveau en de lichamelijke conditie van patiŽnten met chronische lage rugklachten en gezonden. Er werden uiteenlopende resultaten beschreven. PatiŽnten waren minder actief of even actief dan gezonden. Tevens werden resultaten gevonden waarin blijkt dat patiŽnten minder fit of even fit zijn dan gezonden. Een mogelijke verklaring voor de discrepantie in onderzoeksresultaten was het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden om zowel activiteit in het dagelijks leven als lichamelijke conditie te meten. Het nog uitvoeren van betaalde arbeid is mogelijk een bepalende factor voor fitheid van patiŽnten. Zowel het bestaan van disuse als fysieke deconditionering in chronische lage rugpijn werden in dit literatuur-overzicht niet bevestigd.

  In Hoofdstuk 3 wordt de eerste deelstudie gepresenteerd.
  De hypothese, gebaseerd op het fear-avoidance model, dat patiŽnten met chronische lage rugklachten een lager activiteitenniveau (disuse) hebben in vergelijking met gezonde vrijwilligers van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd werd hierin getoetst.
  Tevens werd de validiteit van een accelerometer (Tracmor) voor het meten van de intensiteit van de dagelijkse activiteiten bij patiŽnten met chronische lage rugklachten gerelateerd aan de dubbel gelabelde watertechniek als referentiemaat beoordeeld.

  Physical activity in daily life in patients with chronic low back pain - Verbunt, J., Westerterp, K.R., Heijden, G. van de, Seelen, H.A.M., Vlaeyen, J., Knottnerus, J. - Tijdschrift Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2001 Vol. 87 Pagina's: 726-730 - In deze studie wordt een het activiteitennivo in het dagelijks leven van patienten met chronische lage rugklachten t.v.g gezonden vergeleken. Tevens wordt de constructvaliditeit van de accelerometer als meetinstrument voor lichamelijk activiteit in het dagelijks leven geevalueerd.
  Opzet : patient/controle onderzoek
  Dwarsdoorsnede onderzoek patienten : 13 patienten met aspecifieke rugklachten en 13 controles vergelijkbaar op leeftijd en geslacht.
  Uitkomstmaten : lichamelijke activiteit in het dagelijks leven; gedurende 14 dagen gelijktijdig gemeten met een accelerometer(tracmor) en met de gelabelde watertechnique.
  Resultaten : Het gemiddelde activiteitennivo in het dagelijks leven in patienten en gezonden toonde geen significant verschil. De samenhang tussen de accelerometer en de gelabelde watertechniek bedroeg 0.72 (p<0.01)
  Conclusie : een verlaagd activiteitennivo voor patienten met chronische lage rugklachten, vaak gepresenteerd als disuse, wordt door deze studie niet ondersteund. De Tracmor is een valide meetinstrument om lichamelijke activiteiten in het dagelijks leven te meten bij pateinten met chronische lage rugkalchten :
  http://www.irv.nl/irv/nl/nieuw_nl/publ/publicatiesdetail.asp?REC=0&ID=67

  De tri-axiale accelerometer registreert versnellingen van het lichaam tijdens bewegen in drie richtingen en geeft op basis daarvan een totaalscore over de intensiteit van fysieke activiteit per dag.
  De dubbel gelabelde watertechniek meet het energieverbruik tijdens de dagelijkse activiteiten op basis van het totale energieverbruik gerelateerd aan het individuele rustmetabolisme.
  Beide meetinstrumenten registreerden gedurende twee weken de intensiteit van de dagelijkse lichamelijke activiteiten.
  Het activiteitenniveau van patiŽnten en gezonden was niet significant verschillend. De hypothese betreft het bestaan van disuse in chronische lage rugpijn werd in dit onderzoek derhalve niet bevestigd. De validiteit van de accelerometer werd als voldoende beoordeeld (r=0.72).

  Hoofdstuk 4 richt zich op de gevolgen van disuse : fysieke deconditionering in chronische lage rugpijn.
  AŽroob vermogen, als component van lichamelijke conditie, staat in dit hoofdstuk centraal. De hypothese, die gebaseerd is op het fear-avoidance model, van de deelstudie beschreven in hoofdstuk 4 luidt : 'door angst ervaren patiŽnten met chronische lage rugklachten een hoge mate van beperkingen in het dagelijks leven, die gepaard gaat met een laag niveau van de lichamelijke conditie'.
  In totaal 40 patiŽnten met chronische lage rugklachten voerden een submaximale fietsergometer test volgens het protocol van Siconolfi uit. Tevens werd het niveau van ervaren beperkingen gemeten met de Roland Disability Questionnaire en de mate van angst voor letsel met de Tampa schaal.
  Er werd een statistisch significante samenhang gevonden tussen angst voor letsel en ervaren beperkingen.
  Er werd geen samenhang gevonden tussen angst en de aŽrobe conditie.
  De resultaten van deze studie bevestigen opnieuw het verband tussen angst en ervaren beperkingen in chronische lage rugklachten, terwijl de hypothetische relatie tussen angst en fysieke deconditionering niet werd bevestigd.

  Hoofdstuk 5 richt zich, evenals hoofdstuk 4 op fysieke deconditionering.
  Spierkracht, als component van lichamelijke conditie, staat in dit hoofdstuk centraal. Tevens is het uitvoeren van een fysieke taak, zoals een spierkrachtmeting, een aandachtspunt.
  De studie, die wordt beschreven in dit hoofdstuk, richtte zich op een vergelijking tussen de uitvoering van een spierkrachtmeting, door patiŽnten met chronische lage rugklachten en gezonde vrijwilligers. De invloed van cognitief gedragsmatige en pijn gerelateerde factoren tijdens het uitvoeren van deze fysieke taak werd beoordeeld.
  In totaal 25 patiŽnten met chronische lage rugklachten en 25 controle personen gematched op leeftijd en geslacht voerden een (submaximale) isometrische spierkrachtmeting van de musculus Quadriceps uit. Om de mate van aanspanning van de spier tijdens het uitvoeren van de taak te bepalen werd deze spier tijdens de meting oppervlakkig elektrisch gestimuleerd. Een onvolledige spieraanspanning werd gezien als een submaximale uitvoering van de test.
  Als factoren die mogelijk met een submaximale spieraanspanning konden samenhangen werden gemeten : catastroferen, angst voor letsel, ervaren pijn intensiteit en neuroticisme.
  PatiŽnten scoorden lager tijdens de spierkrachtmeting dan gezonden. Dit bleek echter (deels) te verklaren door een significant lager niveau van spieraanspanning bij patiŽnten, duidend op onvolledige spieraanspanning.
  Binnen de patiŽnten groep bleken patiŽnten met een hogere ervaren pijnintensiteit en/of een hogere mate van neuroticisme een statistisch significant lager niveau van spieraanspanning te hebben.
  Deze studie geeft aanwijzingen voor het bestaan van fysieke deconditionering in patiŽnten met chronische lage rugklachten. Echter de submaximale uitvoering van de spierkrachtmeting door patiŽnten ten opzichte van gezonden moet bij deze conclusie in ogenschouw worden genomen.

  In Hoofdstuk 6 wordt de hypothese getoetst of het beperkingen niveau meer samenhang vertoont met een verlies van activiteiten als gevolg van rugklachten, dan het huidige activiteiten niveau bij het bestaan van rugklachten.
  Tevens wordt getoetst of het verlies van activiteiten na het ontstaan van rugklachten een medierende rol speelt in de gepostuleerde relatie tussen angst voor letsel en beperkingen; ofwel dat angst voor letsel bij patiŽnten tot een verlies van activiteiten in het dagelijks leven leidt, waardoor zij zich vervolgens beperkt voelen.
  Ook in de relatie catastroferen en beperkingen wordt een medierende rol van een verlies aan activiteiten onderzocht.
  Aan deze studie namen 123 patiŽnten met 4 tot 7 weken bestaande aspecifieke lage rugklachten.
  Het lichamelijke activiteiten niveau voor het ontstaan van rugklachten en het verlies aan activiteiten werden beide gemeten met een vragenlijst.
  Het huidige activiteiten niveau bij het bestaan van rugklachten werd gemeten met een accelerometer.
  De resultaten toonden dat, het ervaren beperkingen niveau statistisch significant samenhangt met het verlies aan activiteiten en niet met het huidige activiteiten niveau.
  Op basis van een combinatie van drie regressie analyses werd vervolgens een aanwijzing gevonden voor de medierende rol van het verlies aan activiteiten in de relatie angst en ervaren beperkingen.
  Ook voor de relatie catastroferen en ervaren beperkingen werden aanwijzingen gevonden voor de medierende rol van een verlies in activiteiten.
  Tevens werd op basis van afzonderlijke analyses duidelijk dat de beperkende rol van een activiteitenverlies voor patiŽnten met een voorheen actieve levensstijl en patiŽnten met een voorheen passieve levensstijl verschillend was. Door patiŽnten met een voorheen actieve levensstijl werd pijn en een verlies aan activiteiten als beperkend ervaren. Voor patiŽnten met een voorheen passieve levensstijl bleken pijn en depressie beperkende factoren. Het verlies aan activiteiten bleek in deze groep niet beperkend.
  De resultaten van deze studie bevestigen dat niet een laag niveau van dagelijks activiteiten, maar het verlies aan activiteiten een beperkende rol speelt bij patiŽnten met sub-acute rugklachten. Tevens geeft een verlies aan activiteiten in patiŽnten met een voorheen actieve levensstijl aanwijzingen voor het bestaan van disuse bij een subgroep van patiŽnten met subacute lage rugklachten.

  Tenslotte volgt in Hoofdstuk 7 algehele discussie.
  In dit proefschrift wordt, in overeenkomst met eerdere studies, aangetoond dat het activiteiten niveau van patiŽnten met CLBP verminderd of gelijk is ten opzichte van gezonde vrijwilligers. Tevens zijn patiŽnten met CLBP verminderd of even fit dan gezonde vrijwilligers. Een verminderde conditie als gevolg van rugklachten zal eerder samenhangen met inactiviteit dan met immobiliteit. Niet voor alle patiŽnten met een laag niveau aan activiteiten in het dagelijks leven of een laag niveau in lichamelijke conditie is dit een beperkende factor. Bij een subgroep van de patiŽnten wordt aangetoond dat met name het verlies aan dagelijkse activiteiten na het ontstaan van rugklachten en niet het huidige niveau van activiteiten beperkend is. Daar de relatie beperkingen en lichamelijke activiteit in het dagelijks leven dus voor individuele patiŽnten verschillend kan zijn, wordt verdere individualisering van de therapie ten aanzien van activiteitenopbouw voorgesteld. Ten behoeve van een activiteiten opbouw bij patiŽnten met een verlies aan activiteiten na het ontstaan van rugklachten wordt gedragsverandering ten aanzien van lichamelijke activiteit in het dagelijks leven in plaats van fysieke reconditionering voorgesteld. Voor de klinische praktijk wordt voorgesteld om een individuele screening betreft het niveau van lichamelijke activiteiten, een verandering van activiteiten niveau naar aanleiding van de rugklachten en een persoonlijk beperkende factor in de opbouw van activiteiten te ontwikkelen. Als doel voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek wordt : 1/ het verder evalueren van meetinstrumenten voor lichamelijke activiteit en lichamelijke conditie toegepast in een patiŽntengroep met chronische lage rugklachten - 2/ onderzoek naar subgroepen binnen de patiŽnten met chronische lage rugklachten gebaseerd op gedrag ten aanzien van lichamelijke activiteit in het dagelijks leven zodat verdere specificering van behandeling mogelijk is.


  Cfr. :
  http://www.revalidatiegeneeskunde.nl/Dissertaties/d1disser.htm#vrbdwn 

  Interessantvoor ruglijders is ook een kniekussen - cfr. : http://www.convet.nl/zit.htm

  07-02-2006 om 11:42 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De impact van whiplash ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  De impact van whiplash
  ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven


  Els Inghelbrecht, Bert Willems, Jan Bernheim
  Diepenbeek 2005

  Universitaire Campus, Gebouw D, B 3590 Diepenbeek
  Tel. :
  011 26 81 90 Ė Fax : 011 26 87 11 Ė E-mail :
  info@steunpuntverkeersveiligheid.be Ė URL : www.steunpuntverkeersveiligheid.be
  Promotor : Prof. Dr. L. Hens & Prof. Dr. S. H. Idrissi
  Onderzoekslijn : Kennis van verkeersonveiligheid
  Partner : Limburgs Universitair Centrum
  Onderzoeksgroep : VUB, PHL, LUC, Vito
  Rapportnummer : RA-2005-60
  Projectnummer Steunpunt : 1.4
  Uitgave : Steunpunt Verkeersveiligheid, mei 2005


  Inhoudsopgave

  1. - Ten geleide : naar het huidig onderzoeksopzer

  1.1 - Situering van de problematiek
            1.1.1. - Impact van verkeersongevallen op de volksgezondheid
            1.1.2 - Letselgevolgen en ernst: naar een geselecteerde pathologie en methodologie
  1.2 - Aandachtspunten binnen het huidige onderzoeksopzet

  2. - Status questiones whiplash
  2.1 - Theoretische achtergrond
            2.1.1 - Historiek van de term ďwhiplashĒ
            2.1.2 - Glossarium en poneren van duidelijke definities
  2.2 - De whiplashproblematiek
            2.2.1 - Oorzaak van de whiplash (etiologie)
            2.2.2 - Ontstaansmechanismen
            2.2.3 - Letsels ten gevolge van de impact
            2.2.4 - Klinische kenmerken: symptomen en klachten
            2.2.5 Ė Prognose
            2.2.6 - Epidemiologische gegevens
            2.2.7 Ė Behandeling
  2.3 - Chronische whiplash gerelateerde stoornissen (WAD)
            2.3.1 Ė Inleiding
            2.3.2 - Methodologische factoren verantwoordelijk voor de controverse
            2.3.3 - Meta-analyses als antwoord
            2.3.4 - Theoretische modellen van chronische WAD
            2.3.5 - Factoren die een invloed kunnen hebben op het ontstaan van chronische WAD

  3. - Bijdrage van huidig onderzoeksopzet en onderzoeksvragen
  3.1 - Bijdrage van het onderzoeksvoorstel 
            3.1.1 - Synthese literatuuroverzicht
            3.1.2 - Bijdrage huidig onderzoeksvoorstel
            3.1.3 - Nadelen van het onderzoeksopzet
  3.2 Onderzoeksvragen
            3.2.1 - Factoren in verband met het al dan niet herstellen van WAD
            3.2.2 - Bepalende factoren voor de globale levenskwaliteit
            3.2.3 - Invloed van WAD op de globale kwaliteit van het leven
            3.2.4 - Overzichtelijke weergave van de onderzoeksvragen

  4. - Empirisch onderzoek : chronische WAD en QOL
  4.1 Ė Methode
            4.1.1 Ė Respondenten
            4.1.2 Ė Design
            4.1.3 Ė Instrumentarium
            4.1.4 Ė Procedure
            4.1.5 Ė Analyses
  4.2 Ė Resultaten
            4.2.1 - Algemene karakteristieken van de twee onderzoeksgroepen in hun geheel
            4.2.2 - Verschillen tussen onderzoeksgroep 1 en 2
            4.2.3 - Onderzoeksvraag 1 - Verbanden met het al dan niet herstellen van WAD
            4.2.4 - Onderzoeksvraag 2 - Bepalende factoren voor de globale levenskwaliteit
            4.2.5 - Onderzoeksvraag 3 - Invloed van WAD op de globale kwaliteit van het leven
  4.3 - Methodologische discussie
            4.3.1 - Onderzoeksvraag 1 - Verbanden met het al dan niet herstellen van WAD
            4.3.2 - Onderzoeksvraag 2 - Bepalende factoren voor de globale levenskwaliteit
            4.3.3 - Onderzoeksvraag 3 - Invloed van WAD op de globale levenskwaliteit

  5. - Globale omkadering van de resultaten
  5.1 - Plaatsing van de resultaten binnen de beschreven literatuur
            5.1.1 - Methodologische beperkingen
            5.1.2 - Epidemiologie van WAD
            5.1.3 - Oorzaken van een whiplash
            5.1.4 - Vervoerstechnische factoren
            5.1.5 Ė Whiplashletsels
            5.1.6 - Symptomen en klachten
            5.1.7 Ė Prognose
            5.1.8 - Behandeling van WAD
  5.2 - Maatschappelijke relevantie en aanbevelingen voor het beleid
            5.2.1 Ė Inleiding
            5.2.2 - Duidelijke indeling van de verschillende aandoeningen t.g.v. een verkeersongeval
            5.2.3 - Systematische verzameling van epidemiologische gegevens
            5.2.4 - Grootschalig onderzoek naar de impact van verkeersongevallen op de kwaliteit van het leven
            5.2.5 - Diepgaand onderzoek over rehabilitatie na een verkeersongeval
  5.3 Korte samenvatting van de aanbevelingen

  6. - Literatuurlijst
  Samenvatting

  In een vorig rapport van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Lammar & Hens, 2003 Ė cfr. : http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/en/modules/publications/show.php?id=5&PHPSESSID=ec9f2eec9284ee4634b50ad21aad2330 -) werd al aangetoond dat de impact van verkeersongevallen op de volksgezondheid aanzienlijk is.
  In deze studie wordt er verder ingegaan op deze impact.
  Omdat het van belang is dat niet enkel technisch-medische gevolgen in kaart worden gebracht, zal gebruik gemaakt worden van een meting van de kwaliteit van het leven : een globaal oordeel over de levenskwaliteit dat zowel fysische, psychische als sociale aspecten omvat en in toenemende mate vereist wordt als voornaamste Ďoutcomeí van gezondheidszorg- en sociale interventies.
  Bovendien zijn niet enkel de gevolgen op korte termijn belangrijk, ook de lange termijngevolgen moeten in rekening gebracht worden.
  Als onderzochte populatie wordt geopteerd voor whiplashpatiŽnten.
  Een whiplash kan in eerste instantie slechts lichte last met zich meebrengen, maar op lange termijn kunnen dergelijke patiŽnten dikwijls ernstige klachten blijven vertonen die vaak vele maanden of jaren kunnen blijven aanslepen, en invaliderend kunnen zijn.
  De term whiplash krijgt naargelang van context en Ďschoolí verschillende inhouden en betekenissen. Voor dit onderzoek worden vooraf de volgende definities geponeerd :

  • whiplash voorval is het voorval waardoor een whiplashletsel kan ontstaan (vaak bij een kop-staart verkeersongeval)

  • whiplash verwijst naar het fysiopathologisch mechanisme waardoor een whiplashletsel tot stand kan komen.

  • het whiplashletsel is het letsel aan de nek zelf, bvb. Nekverstuiking, nekverrekking, Ö

  • WAD (whiplash geassocieerde stoornissen) bevatten de klachten en symptomen die optreden ten gevolge van whiplashletsels na een whiplash.

  Uit een overzicht van de internationale literatuur blijkt dat whiplashpatiŽnten een verscheidenheid aan symptomen kunnen vertonen die in de meeste gevallen snel verdwijnen maar in een aanzienlijk deel blijven voortbestaan.
  Men spreekt van chronische WAD wanneer de pijn of de klachten langer aanslepen dan 6 maanden. Over het aantal whiplashpatiŽnten dat tot deze laatste groep behoort en over de risicofactoren ervoor bestaat heel wat controverse. Deze controverse wordt enerzijds veroorzaakt door buitenwetenschappelijke factoren (medico-legale factoren, o.a. in verband met schadevergoedingen, invaliditeit en andere motieven voor secundair ziektegewin) maar is anderzijds het gevolg van wetenschappelijke controverse binnen de gezondheidszorggemeenschap.
  De epidemiologische studies die uitgevoerd zijn om een antwoord te formuleren op deze vragen vertonen immers een veelheid aan methodologische verschillen (definitie van herstel, design van de studie, rekruteringsmethode van patiŽnten, Ö), waardoor de conclusies van de betreffende studies nogal kunnen afwijken van elkaar.
  Ook op het vlak van pathogenetische theorieŽn worden verschillende modellen voorgesteld die verklaren waarom een groot deel van de whiplashpatiŽnten klachten en/of pijn blijven ondervinden terwijl de grote meerderheid snel geneest. De modellen kunnen van elkaar onderscheiden worden door het respectievelijke belang dat gehecht wordt aan de fysische, psychische of sociale factoren. Een belangrijk theoretisch model, het biopsychosociaal model, werd opgesteld om rekening te houden met zowel de fysische, de psychische als de sociale factoren. Omdat het de nadruk legt op de gevolgen van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven (een holistische benadering die zowel fysische, psychische als sociale aspecten omvat) kan het huidige onderzoek gekaderd worden binnen dit biopsychosociaal model.
  Het onderzoek tracht een antwoord te formuleren op drie grote onderzoeksvragen :

  • welke factoren spelen een rol in het herstel van whiplashpatiŽnten ?
   Hierbij zal herstel geformuleerd worden in enerzijds fysische, psychische en functionele termen, maar anderzijds ook in termen van globale subjectieve levenskwaliteit.

  • wat is het relatieve belang van verschillende domeinen (fysische, psychische en sociale) op de globale levenskwaliteit ?
   Omdat het relatieve belang van deze verschillende domeinen afhankelijk kan zijn van de mate van herstel, wordt ook deze variabele mee opgenomen in dit onderdeel (herstel gedefinieerd in functionele termen).

  • welke invloed heeft het whiplashletsel ten gevolge van een verkeersongeval op de globale subjectieve kwaliteit van het leven ?
   Hierbij wordt deze invloed wederom bepaald in functie van de mate van herstel (waarbij herstel gedefinieerd wordt in fysische, psychische en functionele termen).

  Binnen het onderzoek worden twee onderzoeksgroepen bestudeerd.
  De personen uit onderzoeksgroep 1 worden gerekruteerd uit de dienst spoedgevallen van het Akademisch Ziekenhuis van de VUB en bestaan uit whiplashpatiŽnten die 10 tot 26 maanden voor het onderzoek een whiplashletsel opgelopen hebben ten gevolge van een verkeersongeval. Velen van hen zijn hersteld, en de andere hebben blijvende klachten van wisselende ernst.
  De personen uit onderzoeksgroep 2 worden gerekruteerd via de vzw Whiplash en bestaan vrijwel geheel uit whiplashpatiŽnten die voor hun aanslepende klachten hulp hebben gezocht bij deze vereniging.
  Alle personen uit de twee onderzoeksgroepen worden gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen.
  De informatie die zo verkregen wordt, is ingedeeld in informatie over hun herstel (uitkomstvariabelen) en informatie over mogelijke factoren die verband houden met dit herstel (verklarende variabelen).
  De uitkomstvariabelen omvatten de fysische toestand, de psychische toestand, de functionele toestand en de globale subjectieve kwaliteit van het leven.
  De verklarende variabelen omvatten socio-demografische gegevens, ongevalgerelateerde factoren, de biopsychosociale toestand op het moment van het onderzoek, persoonlijkheidsfactoren en diverse dimensies binnen de kwaliteit van het leven.

  De resultaten met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag (factoren van herstel) geven aan dat er niet veel verbanden zijn tussen het herstel van de whiplashpatiŽnt en de mogelijke risicofactoren die in dit onderzoek bevraagd worden.
  Bovendien verschillen de verbanden naargelang van de bestudeerde populatie (onderzoeksgroep 1 en onderzoeksgroep 2) en naargelang van de manier waarop herstel gedefinieerd wordt (fysisch herstel, psychisch herstel, functioneel herstel, herstel in termen van globale levenskwaliteit).

  De resultaten met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag (relatief belang van fysisch, functioneel en psychisch herstel op de globale levenskwaliteit) geven aan dat het relatieve belang van de verschillende factoren die de globale levenskwaliteit bepalen opnieuw verschillend is naargelang van de rekruteringsmethode en naargelang van de mate van herstel (in functionele termen).

  De resultaten met betrekking tot de derde onderzoeksvraag (impact van whiplashletsel op de globale levenskwaliteit) geven aan dat een whiplashletsel een aanzienlijke impact kan hebben op de globale levenskwaliteit, die uiteraard sterk samenhangt met de mate van herstel.

  Deze negatieve invloed van hun whiplashletsel op de globale levenskwaliteit (namelijk een beduidend lagere globale levenskwaliteit op het moment van het onderzoek in vergelijking met de globale levenskwaliteit in de periode voor het ongeval) is sterker aanwezig binnen onderzoeksgroep 2.

  Binnen onderzoeksgroep 1 vertonen echter degenen die psychisch niet hersteld zijn ook een lagere globale levenskwaliteit na het whiplashletsel.
  De resultaten worden tenslotte besproken met betrekking tot de epidemiologische studies die al uitgevoerd werden en binnen het kader van het biopsychosociaal model.

  Verder worden op basis van deze studie met een geselecteerde pathologie enkele aanbevelingen geformuleerd die globaal aangeven welke maatregelen gewenst zijn om de impact van alle verkeersongevallen op de volksgezondheid na te gaan (los van de geselecteerde pathologie). Vooral het belang van de globale levenskwaliteit als meting van deze volksgezondheid en het belang van de gevolgen op lange termijn worden hierin benadrukt.


  .../...


  Lees verder op : http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/modules/publications/store/77.pdf

  07-02-2006 om 10:23 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een behandelplan 'op maat'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Een behandelplan 'op maat'  Reha en Cosmedisch Centrum Nederland (Info1)
  Vlietstroom 1, 3891 EM te Zeewolde Ė Tel. : 036 - 536 99 59 Ė Fax : 036 - 522 51 47 Ė E-mail :
  info@info1.nl


  Inhoud

  1. - Fysiotherapie / Sportfysiotherapie
           1.1 Ė Sportfysiotherapie
           1.2 - Fysiotherapie bij bekkeninstabiliteit
           1.3 - SI gewricht
  2. - Voeding
           2.1 Ė Hypoglycemie
           2.2 - Voorkom een hypo
  3. - Whiplash
  4. - Rugklachten
  5. - R.S.I.
  6. - Chronische vermoeidheid
           6.1 - Wat is CVS ?
           6.2 - Hoe wordt de diagnose gesteld ?
  7. - Een behandelplan 'op maat'
           7.1 Ė Inleiding
           7.2 - Herkenning van chronische pijn
           7.3 - Ontstaan en onderhouden van chronische pijn
           7.4 - Behandeldoelen bij chronische pijn
           7.5 - Opstellen van behandeldoelen
           7.6 Ė Reactiveren
           7.7 Ė Whiplash
           7.8 Ė Prognose
           7.9 - Diagnostisch proces
           7.10 Ė Anamnese
           7.11 Ė Analyse
           7.12 Ė Behandeling


  Info1 is de nieuwe benaming van de 'joint-venture' van enkele bedrijven in Zeewolde die al 5 tot 20 jaar met veel succes bestaan :

  Door de kennis en bekwaamheden van fysiotherapie / arbeidsreÔntegratie te combineren met huid- en lichaamsspecialistische behandelingen kan er een nog breder behandelpakket worden aangeboden.
  Vanuit de fysiotherapie is er zeer veel ervaring opgedaan door klachten te behandelen zoals o.a. whiplash, rugklachten, chronische vermoeidheid, RSI , bekkeninstabiliteit en verscheidene soorten gewrichtsklachten.
  Vanuit het huidspecialisme zijn behandelingen zoals lymfedrainage, definitief ontharen (I.P.L. systeem), cellulite behandeling, litteken behandeling, couperose behandeling etc. al jaren een feit.
  Het samenwerkingsverband is ontstaan doordat de bedrijven een aantal klachtenbeelden met dezelfde professionele medische apparatuur kon behandelen. Enkele voorbeelden zijn : lymfedrainage, pijnbestrijding en WBV, Whole Body Vibration (vibratie-tril-plaat).

  Info1 is in eerste instantie een informatiecentrum, waarbij uw klacht deskundig wordt beoordeeld, onderzocht en getest.
  Zo kan een behandelplan 'op maat' voor u worden gemaakt.
  Daarna is het aan de cliŽnt zelf wat hij/zij met dit onafhankelijke advies doet.
  Uiteraard kunnen desgewenst ook de behandelingen in het centrum door gespecialiseerde deskundigen worden uitgevoerd.
  Info1 beschikt over een uitgebreid team met o.a. manueel therapeuten (sport-)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huidspecialisten, verpleegkundigen, diŽtisten, psychologen en gespecialiseerde assistenten.  1. - Fysiotherapie / Sportfysiotherapie

  Fysiotherapie wordt gegeven voor de volgende onderwerpen :

  • revalidatie en integratie :
       - bewegingsapparaat
       - chronische vermoeidheid
       - hart- en longklachten
       - fibromyalgie

  • blessurebehandeling

  • ďPersonal Fitness" training en preventie

  • Whole Body Vibration voor revalidatie en spiergroei.

  1.1 Ė Sportfysiotherapie
  Sportfysiotherapie is een gespecialiseerde 2-jarige post-HBO opleiding voor fysiotherapeuten.
  Een sportfysiotherapeut kan specifieke aandoeningen voortkomend uit sportactiviteiten snel diagnosticeren en stelt, afhankelijk van de aangedane structuur, de ernst van de klacht en de sport, een doelgericht opbouwend revalidatieschema op. Trainen van de grondmotorische eigenschappen van de patiŽnt, zoals kracht, uithoudingsvermogen, stabiliteit, coŲrdinatie, snelheid en lenigheid, vormen een essentieel onderdeel van de therapie om de belastbaarheid van de aangedane structuur op te bouwen zodat sportbeoefening verantwoord kan worden hervat.
  Ook na operatieve ingrepen zonder dat er sprake is van een sportletsel worden vaak onderdelen uit de sportfysiotherapie gebruikt.
  Daarnaast kunnen ook belastingverlagende maatregelen als taping, bandagering en bracing worden uitgevoerd.

  1.2 - Fysiotherapie bij bekkeninstabiliteit
  Pijn in de omgeving van het bekken is een veelvoorkomend verschijnsel in de zwangerschap.
  Ongeveer de helft van de zwangere vrouwen heeft last van bekkenpijn of lage rugpijn. Onder invloed van zwangerschapshormonen verweken de verbindingen tussen de bekkenbeenderen. Daarnaast speelt ook het toenemende gewicht een rol. Een verkeerde houding of overbelasting kan dit proces versterken. Vaak is er een verstoring in de balans tussen belasting en belastbaarheid. Soms ontstaan de klachten pas tijdens of na de bevalling.
  Bekkeninstabiliteit kan ook ontstaan door andere oorzaken dan een zwangerschap, zoals een val of ongeluk.
  Mannen kunnen dus ook last van bekkeninstabiliteit hebben.

  Wat kan een fysiotherapeut voor u doen in geval van bekkeninstabiliteit ?

  • zorgen voor optimale voorwaarden voor herstel: goede conditie van spieren en gewrichten. Dit kan gebeuren door massage en mobiliserende handgrepen.

  • helpen bij het vinden van evenwicht tussen voldoende rust en lichte training : het afstemmen van de belasting op de belastbaarheid. De fysiotherapeut speelt hierbij een adviserende en begeleidende rol.

  • opstellen en begeleiden van een individueel oefenprogramma gericht op :
       - versterken van de spieren in de bekkenregio (rug-, buik-, bil- en bekkenbodemspieren),
       - vergroten van stabiliteit in de bekkenregio,
       - verbeteren van de algehele conditie.

  • adviseren bij het gebruik van hulpmiddelen : een bekkenband kan zinvol zijn (eventueel is zo een bekkenband te leen bij de praktijk).

  1.3 - SI gewricht
  Het bekken kent aan de achterzijde twee gewrichten, die we niet bekkengewrichten noemen, maar de 'SI gewrichten'.
  Dit om verwarring te voorkomen met het voorste 'bekkengewricht' dat het symfyse wordt genoemd (berucht bij een vorm van bekkeninstabiliteit; symfysiolysis).

  Het sacro-iliacaal gewricht (SI-gewricht) bevindt zich in het bekken tussen het heiligbeen (sacrum) en de darmbeenderen (iliaca) van het bekken.
  De functie van het SI-gewricht is vooral het toestaan van beweging tussen de bekkenhelften, bijvoorbeeld tijdens het lopen. Een groot deel van deze draaikrachten wordten door het SI gewricht opgevangen. Als het SI gewricht (meestal aan ťťn kant) vast zit ontstaat overbelasting en irritatie in gewricht, banden, maar ook onstaat een andere bekkenstand (verwringing) en op den duur ontstaat overbelasting in de boven het heiligbeen gelegen lendenwervels die nu deze voor hen 'vreemde' krachten moeten opvangen. Niet zelden leidt dit weer tot lage rugklachten met mogelijk ook een discopathie (tussenwervelschijf klachten). Immers de discus is niet goed in staat deze steeds repeterende draaikrachten op te vangen. Lange tijd werd aangenomen dat het SI-gewricht onbeweeglijk genoemd kon worden. Dit komt omdat het gewricht slechts drie graden meebeweegt bij het vooroverbuigen (totaal 140 graden), waarbij deze drie graden bewegingsverlies bij een beperking in de beweeglijkheid van het SI gewricht ('blokkering'), niet als relevant werd beschouwd.

  Onder invloed van hormonen worden de banden (ligamenten) in het bekken losser, zodat er tijdens de bevalling meer ruimte komt om het kind te baren.
  In het normale sacro-iliacale gewricht treedt enige beweging op. Deze beweging wordt niet teweeggebracht door spieren, maar wordt indirect veroorzaakt door werking van de spieren van andere en aangrenzende lichaamsdelen, de beweging daarvan en de belasting die zij veroorzaken. De mate van beweging wordt bepaald door de stevige ligamenten en de benige vorm van de ruwe gewrichtsvlakken. Vanuit liggende houding rechtop komen of vanuit stand gaan liggen geeft een kleine kantelbeweging van het heiligbeen ten opzichte van het darmbeen. Ook wanneer de romp voor- en achtergebogen wordt, verplaatst het heiligbeen zich ten opzichte van het darmbeen.


  2. - Voeding

  Op onze 'Voeding en supplementen'-pagina - cfr. : http://www.info1.nl/supplement.htm - leest u van alles over onze voeding. Ook is er een speciale pagina voor 'Vitaminen en mineralen' Ė cfr. : http://www.info1.nl/vitaminen_mineralen.htm -.

  2.1 Ė Hypoglycemie
  We hebben er allemaal wel eens last van : een dipje op een bepaald moment van de dag.
  De neiging is dan groot om er met zakken drop of koekjes weer bovenop te komen. Dat is een natuurlijk reactie : bij zo'n dipje is de bloedsuikerspiegel namelijk heel laag. Je krijgt dan automatisch trek in zoetigheid.

  Snoepen is echter geen oplossing.
  De eerste paar minuten lijk je er van op te knappen - je bloedsuikerspiegel stijgt weer snel. Het lichaam wil dit echter snel 'neutraliseren' en hormonen gaan aan de slag om de suikerspiegel snel weer omlaag te brengen. Dat slaat echter weer iets door, waardoor een volgende dip ontstaat. Je bloedsuikerspiegel is dan flink gekelderd. Sommigen hebben een hele 'instabiele' suikerspiegel en daardoor ook neiging tot snoepen. Juist het snoepen van 'snelle suikers' leidt uiteindelijk weer tot een volgende dip met 'vraatzucht' ten gevolge.

  2.2 - Voorkom een hypo
  Bij sterke schommelingen in de bloedsuikerspiegel spreekt men van hypoglycemie (cfr. :
  http://www.natuurgeneeskunde-praktijk.nl/index.htm -).
  Een te laag bloedsuikergehalte wordt daarom ook wel een 'hypo' genoemd. Het is het gevoel wanneer je te lang niks hebt gegeten, bijvoorbeeld lang in de rij moet staan en denkt dat je gaat flauwvallen. Schommelingen in de bloedsuikerspiegel zijn niet prettig en niet gezond. Je voelt je het prettigst wanneer de bloedsuikerspiegel zo constant mogelijk is. Daar kun je met gezonde voeding heel goed zelf voor zorgen. Voedingsvezels staan erom bekend dat ze de bloedsuikerspiegel constant houden. Daarom is het altijd goed om te kiezen voor volkoren producten.

  Tips voor een gelijkmatige bloedsuikerspiegel :

  • eet vooral volkoren producten in plaats van witte bloem, pasta's, witbrood en witte rijst.

  • eet vezelrijke producten, zoals groenten, fruit, peulvruchten en maÔs.

  • vermijd alle soorten suiker en stroop. Dus ook de snoepjes en koekjes waarin deze zijn verwerkt. Rietsuiker, honing en dergelijke zijn voor de bloedsuikerspiegel even slecht als gewone witte suiker.

  • eet regelmatig: beter vaker kleinere porties, sla geen maaltijd (ontbijt ?) over.

  • drink zoveel mogelijk, in ieder geval 1,5 liter water per dag.

  • roken, koffie en stress laten de bloedsuikerspiegel snel stijgen en dienen dus vermeden te worden.

  • zorg voor regelmatige lichaamsbeweging, topsport hoeft niet, maar 5 keer per week een half uurtje flink doorwandelen of doorfietsen is een 'must'. Daarnaast 2 keer per week (cardio-) fitness om de algehele conditie te verbeteren. Ook hierdoor ontstaat een 'tolerantere' hormoonhuishouding.

  Vele mensen reageren goed op 'chroom' als voedingssupplement om het bloedsuikerbeeld te stabiliseren.
  Neem contact op met een voedingsdeskundige (diŽtist) om u te adviseren over goede en slechte voeding, over 'langzame en snelle' koolhydraten ('glycemische index') en koolhydraat arm, maar toch voedzaam, eten. Het Atkins dieet is bij een 'glucose intolerantie' een regelrechte aanrader.

  Cfr. ook 'Voeding en Supplementen' op : http://www.info1.nl/supplement.htm


  3. - Whiplash

  Bij info1 wordt eerst uw klacht onderzocht en worden oorzakelijke en herstelbelemmerende factoren geÔnventariseerd (lees meer over whiplash onder 7. - 'Een behandelplan 'op maat'' hieronder).

  Aan de hand hiervan wordt een behandelvoorstel voor u op maat gemaakt.
  Zo zullen wij onder andere kijken naar niet goed functionerende gewrichten (o.a. blokkeringen of instabiliteit van wervels, schoudergordel, ribben) verstoring van het (autonoom) zenuwstelsel, een niet goed functionerend spierstelsel, pijnfactoren (chronische pijn, pijngedrag), bewegingsverstoringen, 'fine tuning' van arthro-kinetische eenheid hoge nek (o.a. FiT-lash test, coŲrdinatie en lokale stabiliteit), psychologische factoren (o.a. kinesiofobie) en de algemene conditie (spierkracht, beweeglijkheid, specifieke conditionele factoren).

  Aan de hand van dit uitgebreide onderzoek kunnen we een behandelvoorstel doen waarbij o.a. gebruik gemaakt kan worden van : Manuele therapie, Fysiotherapie, Pijnbehandeling, Medische Trainingstherapie (TheraFiT Ė cfr. : http://www.mtchuizen.com/mttfolder.php -), Whole Body Vibration (Galileo Ė cfr. : http://www.capitalsports.nl/goes/index.php?section=12&page=196 -), Fysische applicaties (o.a. TENS Ė cfr. : http://www.pijn.com/medici/therapeutisch4.htm -, Lymphomed Ė cfr. : http://www.volatile.nl/?p_id=5779&t_id=251 -) en specifieke ontspannings- en massagetechnieken.
  Helaas is het niet mogelijk u op voorhand te informeren over de exacte behandeling en tijdsduur omdat dit sterk individueel verschilt en van vele factoren afhankelijk is. Op basis van jarenlange ervaring zal een gemiddelde klacht in enkele maanden volledig of voor een zeer aanzienlijk deel kunnen herstellen. Maak daarom snel een afspraak voor een vrijblijvend consult bij Info1.


  4. - Rugklachten

  Bij Info1 wordt eerst uw klacht onderzocht en worden oorzakelijke en herstelbelemmerende factoren geÔnventariseerd.
  Aan de hand hiervan wordt een behandelvoorstel voor u op maat gemaakt. Zo zullen wij onder andere kijken naar niet goed functionerende gewrichten (o.a. blokkeringen of instabiliteit van wervels, bekken en SI gewricht) verstoring van het (autonoom) zenuwstelsel, een niet goed functionerend spierstelsel, pijnfactoren (chronische pijn, pijngedrag), bewegingsverstoringen, 'fine tuning' van arthro-kinetische eenheid lumbo-sacraal (o.a. coŲrdinatie en lokale stabiliteit), psychologische factoren (o.a. kinesiofobie) en de algemene conditie (spierkracht, beweeglijkheid, specifieke conditionele factoren).

  Aan de hand van dit uitgebreide onderzoek kunnen we een behandelvoorstel doen waarbij o.a. gebruik gemaakt kan worden van: Manuele therapie, Fysiotherapie, Pijnbehandeling, Medische Trainingstherapie (TheraFiT), Whole Body Vibration (Galileo), Fysische applicaties (o.a. TENS, Lymphomed) en specifieke ontspannings- en massagetechnieken.
  Helaas is het niet mogelijk u op voorhand te informeren over de exacte behandeling en tijdsduur omdat dit sterk individueel verschilt en van vele factoren afhankelijk is. Op basis van jarenlange ervaring zal een gemiddelde klacht in enkele maanden volledig of voor een zeer aanzienlijk deel kunnen herstellen. Maak daarom snel een afspraak voor een vrijblijvend consult bij info1.


  5. - R.S.I.

  Bij Info1 wordt eerst uw klacht onderzocht en worden oorzakelijke en herstelbelemmerende factoren geÔnventariseerd.
  Aan de hand hiervan wordt een behandelvoorstel voor u op maat gemaakt. Zo zullen wij onder andere kijken naar niet goed functionerende gewrichten (o.a. blokkeringen of instabiliteit van wervels, schoudergordel, ribben) verstoring van het (autonoom) zenuwstelsel, een niet goed functionerend spierstelsel, pijnfactoren (chronische pijn, pijngedrag), bewegingsverstoringen, 'fine tuning' van arthro-kinetische eenheid hoge nek (o.a. FiT-lash test, coŲrdinatie en lokale stabiliteit), psychologische factoren (o.a. kinesiofobie) en de algemene conditie (spierkracht, beweeglijkheid, specifieke conditionele factoren) Ė cfr. ook 'CANS / RSI' op :
  http://www.estique.nl/spinecheck/cans.htm -.

  Aan de hand van dit uitgebreide onderzoek kunnen we een behandelvoorstel doen waarbij o.a. gebruik gemaakt kan worden van : Manuele therapie, Fysiotherapie, Pijnbehandeling, Medische Trainingstherapie (TheraFiT), Whole Body Vibration (Galileo), Fysische applicaties (o.a. TENS, Lymphomed) en specifieke ontspannings- en massagetechnieken.
  Helaas is het niet mogelijk u op voorhand te informeren over de exacte behandeling en tijdsduur omdat dit sterk individueel verschilt en van vele factoren afhankelijk is. Op basis van jarenlange ervaring zal een gemiddelde klacht in enkele maanden volledig of voor een zeer aanzienlijk deel kunnen herstellen. Maak daarom snel een afspraak voor een vrijblijvend consult bij Info1.


  6. - Chronische vermoeidheid

  Fibromyalgie en Chronische vermoeidheid hebben een aantal zaken gemeen : het zijn klachtenbeelden met een groot aantal (deels overeenkomende) symptomen :

  • de ziekte wordt niet altijd serieus genomen omdat medische erkenning (lees: test, oorzaak, medicatie) ontbreekt

  • het zijn Ďslopendeí ziekten die de vitaliteit verminderen, waardoor men bevattelijker wordt voor meerdere andere klachten met een afname van de conditie tot gevolg,

  • hierdoor komt men gemakkelijk in een neerwaartse spiraal (meer klachten, minder conditie, hierdoor een zogenaamde Ďafname van de belastbaarheidí)

  Voor een goede aanpak van het probleem kan niet in standaard oplossingen worden gedacht. Allereerst is het belangrijk het klachtenbeeld te inventariseren en herstelbelemmerende factoren in kaart te brengen.
  Info1 werkt daarom met een groot aantal vragenlijsten en bij het consult wordt in ieder geval gekeken naar : beperkingen in wervelkolom en ribben (wervelblokkeringen, hyperventilatie, verstoring autonoom zenuwstelsel), hypermobiliteit (instabiliteit, spierapparaat), conditie, bekkenklachten en zgn. SI blokkering, gelijkmatige bloedsuikerspiegel (hypoglycaemie), stressfactoren, psychische factoren en nog vele andere zaken.

  Na inventarisatie hiervan kunnen de herstelbelemmerende factoren verminderd worden en kan een behandelplan op maat worden gemaakt.
  Dit is een behandelplan dat, zoals gezegd, voor iedereen anders zal zijn. Dat maakt de standaard behandelingen van fibromyalgie en chronische vermoeidheid ook zo weinig kansrijk, maar dat is nu juist de kracht van Info1, behandeling Ďop maatí!

  6.1 - Wat is CVS ?
  Een vermoeidheid die onverklaarbaar is, continu aanwezig is (en aanhoudt voor een half jaar of langer) of telkens terugkeert; niet veel minder wordt door rust; een flinke verlaging van het activiteitenniveau tot gevolg heeft.

  6.2 - Hoe wordt de diagnose gesteld ?
  Allereerst moet het een vermoeidheid zijn die, zoals hierboven al werd omschreven en moet minstens zes maanden of langer aaneengesloten aanwezig zijn.
  Verder moet men minstens vier of meer van de volgende symptomen hebben :

  • slecht geheugen en/of concentratiestoornissen

  • gevoelige nek/hals of gevoelige lymfeklieren in de nek.

  • pijnlijke keel (waarbij er geen sprake is van een infectie)

  • spierpijnen

  • gewrichtspijnen (maar geen artritis)

  • hoofdpijn in aanvallen die er voorheen niet was (spanningshoofdpijn of migraine)

  • nachtrust waarvan je niet uitgerust wakker wordt.

  • onbehaaglijk gevoel na inspanning(vermoeidheid, pijn en griepachtige symptomen na inspanning)

  NB :Vijf van de bovengenoemde acht criteria zijn verbonden aan pijn en zijn ook dikwijls aanwezig bij Fibromyalgie-patiŽnten. Voor beide aandoeningen, Fibromyalgie als Chronisch Vermoeidheids Syndroom, geldt dat eerst uitgesloten moet worden dat de pijn en vermoeidheid niet door een andere aandoening wordt veroorzaakt zoals: slechte schildklierfunctie, ijzergebrek, artritis en vele andere aandoeningen.


  7. - Een behandelplan 'op maat'

  7.1 Ė Inleiding
  Steeds meer wordt duidelijk dat (langdurige) passieve behandelingen, langdurige rust, ontzien van pijnlijke extremiteiten en behandelingen die primair op pijn gericht zijn, minder effectief zijn dan behandelingen waarbij de patiŽnt actief is.
  De therapeut gaat, vooral bij de behandeling van patiŽnten met chronische pijn, uit van een actieve, cognitieve-gedragsmatige behandeling. Oefentherapie, multidisciplinaire programmaís en gedragstherapie zijn effectief bij chronische klachten. De meerwaarde van cognitieve-gedragsmatige trainingsprogrammaís lijkt te zijn dat patiŽnten niet alleen trainen en daardoor de belastbaarheid vergroten, maar ook leren met pijnklachten om te gaan. De cognitief-gedragsmatige behandeling vanuit een biopsychosociaal model vraagt een specifieke benadering van de fysiotherapeut.

  7.2 - Herkenning van chronische pijn
  Chronische pijn : als een pijn-syndroom dat langer dan op de voorgrond van natuurlijke herstelprocessen bestaat, waarbij geen specifieke somatische oorzaak wordt gevonden en waarvoor in medisch-technische zin geen specifieke behandeling bestaat.

  7.3 - Ontstaan en onderhouden van chronische pijn
  Vanuit cognitieve theorieŽn wordt chronische pijn verklaard door middel van het cognitief-gedragsmatig model.
  Cognities (gedachten) hebben betrekking op kennis en ervaringen die patiŽnten hebben verworven, de wijze waarop kennis en ervaringen worden verwerkt en hoe dit in het geheugen wordt gepresenteerd. Cognitieve processen worden door verschillende factoren beÔnvloed: adviezen uit de omgeving, eerdere ervaringen met pijn, de media, angst, uitspraken van para(medici) enzovoort.
  Abnormale pijnbeleving en gestoord pijngedrag worden verklaard door inadequate cognitieve processen.
  Deze inadequate processen betreffen attributies (toeschrijven van oorzaken aan gedrag of gebeurtenissen) over de oorzaak van de pijn (bij hoofdpijn denken aan een hersentumor), hoe met de pijn om te gaan (activiteiten die pijn doen moet ik zoveel mogelijk vermijden) en verwachtingspatronen ten aanzien van de pijn (als ik ga oefenen, weet ik zeker dat de pijnklachten toenemen).
  De mate waarin een patiŽnt denkt controle te hebben over zijn eigen functioneren is hierbij van belang (locus of control). Psychische problematiek (depressie, angst, stress, onzekerheid, boosheid, life-events en de daarbij veranderde levensomstandigheden) kan een rol spelen bij het ontstaan en instandhouden van chronische pijn. Daarnaast heeft de emotionele toestand (arousal) direct invloed op het instandhouden van chronische pijn. Ook sociaal-maatschappelijke factoren hebben invloed op het ontstaan en/of instandhouden van chronische pijn. Arbeidsvoldoening blijkt een van de belangrijke variabele bij ziekteverzuim vanwege pijnklachten. Door al deze facetten zal een patiŽnt steeds onzekerder worden over zijn klacht en functioneren en zijn toekomst. In deze fase worden steeds meer activiteiten vermeden en neemt de belasting steeds verder af. Er is sprake van conditieverlies, minder en/of kwalitatief minder bewegen (disuse), krachtsverlies en het toenemen van de pijnklachten.
  De conclusie mag zijn dat chronische klachten vanuit een bio-psychosociaal model benaderd moet worden.
  Hierbij zal veel aandacht geschonken moeten worden aan beperking en participatie en de manier waarop de patiŽnt hiermee omgaat (Bron : van Wilgen CP, Dijkstra PU, Meyler WJ - Herkenning van chronische pijn Ė Fysiopraxis,2000,5:12-15).

  7.4 - Behandeldoelen bij chronische pijn
  De therapeutische behandeling bij chronische pijn richt zich zelden op pijnreductie.
  Voor de fysiotherapeutische behandeling wordt middels uitgebreid diagnostiek een inventarisatie gemaakt van pijnbeleving en pijngedrag. Uit deze diagnostiek moet duidelijk worden of er sprake is van een chronisch pijnprobleem en in welke mate somatische en psychosociale factoren een rol spelen.

  7.5 - Opstellen van behandeldoelen
  Doelen moeten functioneel omschreven worden.
  De fysiotherapeut bespreekt de doelen met de patiŽnt daaruit moet duidelijk naar voren komen waarom bepaalde doelen zijn gekozen. Door de patiŽnt zelf doelen te laten bepalen wordt duidelijk wat iemand nog wil bereiken en nog denkt te kunnen bereiken. Het opstellen van doelen verhoogt de eigen effectiviteit van de patiŽnt. Bij de doelen wordt een tijdpad afgesproken, deze kunnen in een contract worden vastgelegd.

  7.6 Ė Reactiveren
  Inactiviteit en het ontzien van pijnlijke lichaamsdelen bij patiŽnten met chronische pijn is het belangrijkste indicatie voor fysiotherapie.
  Disuse of nonuse gaat vaak gepaard met veranderde spierspanning, vermijden van bewegingen, angst voor bewegen, vermijden van specifieke activiteiten, minder kracht kunnen zetten, meer pijn, vegetatieve stoornissen, atrofie (afname van weefsel of orgaanmassa Ė cfr. :
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Atrofie -), psychosociale gevolgen zoals verminderd vertrouwen in eigen lichaam, depressiviteit.
  Naast disuse (verminderde lichamelijke activiteit in het dagelijks leven) zien we bij chronische pijnklachten het optreden van inactiviteit dit geeft conditieverlies en een algehele verminderde belastbaarheid Ė cfr. 'Disuse and Physical Deconditioning in chronic low back pain' :
  http://www.revalidatiegeneeskunde.nl/Dissertaties/d1disser.htm#vrbdwn -.
  Reactivering bestaat uit het gradueel opbouwen van activiteiten.

  7.7 Ė Whiplash
  Een whiplash is een acceleratie-deceleratiemechanisme waarbij krachten inwerken op de nek.
  Het treedt op bij (auto)-ongevallen, met name bij een aanrijding van achteren of van de zijkant, maar het kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld duiken. Het mechanisme kan resulteren in letsel van bot of weke delen, hetgeen een verscheidenheid aan klinische symptomen kan veroorzaken. Veel voorkomende symptomen zijn nekpijn, hoofdpijn en duizeligheid. De klinische symptomen (wad= whiplash associated disorders Ė cfr. ook :
  http://www.fysiotherapie-amsterdam.nl/Whiplash.html -) zijn in te delen in vijf graden :

  1. geen klachten, geen subjectieve en objectieve afwijkingen

  2. pijn, stijfheid en gevoeligheid in nek, maar geen objectieve afwijkingen

  3. nekklachten en andere klachten van het houdings Ėen bewegingsapparaat (bijvoorbeeld afgenomen mobiliteit, drukpuntgevoeligheid)

  4. nekklachten en neurologische uitvalsverschijnselen (bijvoorbeeld afgenomen of verdwenen peesreflexen, spierzwakte en sensorische stoornissen)

  5. nekklachten en fracturen of dislocaties

  Bij elke graad van ernst kunnen symptomen aanwezig zijn zoals doofheid, duizeligheid, oorsuizen, hoofdpijn, geheugenverlies, slikstoornissen en pijn in het temperomandibulaire gewricht (TMG of 'kaakgewricht' Ė cfr. : http://www.merckmanual.nl/index2.html?afbeelding=38&mlinks=9361&htid=9361 -).
  De verstreken tijd sinds het ongeval kan worden ingedeeld in zes fases :

  1. tot vier dagen;

  2. vier dagen tot drie weken;

  3. drie tot zes weken;

  4. zes weken tot drie maanden;

  5. drie maanden tot zes maanden en

  6. langer dan zes maanden.

  7.8 Ė Prognose
  Er is sprake van een vertraagd herstel indien bij patiŽnten met gevolgen van whiplash binnen vier weken geen vooruitgang op het niveau van activiteiten en participatie zichtbaar is.
  Een aantal factoren zijn geassocieerd met een vertraagd herstel na een whiplash. De eerste vier factoren zijn gerelateerd aan whiplash :

  • afgenomen mobiliteit in de nek

  • eerder hoofdtrauma

  • vrouwelijk geslacht

  • hogere leeftijd

  De laatste twee factoren gelden voor chronische pijn in het algemeen :

  • de wijze van omgaan met de klachten

  • psychosociale factoren : passieve coping, angst, minder tevreden met werksituatie

  Bij een normaal herstel verbeteren activiteiten en mate van participatie in de tijd.
  Bij een vertraagd herstel is dit niet het geval. In het herstelproces kunnen patiŽnten op een adequate of een inadequate wijze omgaan met hun klachten. Dit hangt samen met de mate waarin een persoon dat hij wenst te doen (belasting) kan afstemmen op dat wat haalbaar is (belastbaarheid). De belastbaarheid varieert per patiŽnt en wordt onder onder andere bepaald door de verstreken tijd sinds het ongeval (gekoppeld aan de fase van het fysiologische herstel) en psychologische factoren. De wijze van omgaan met de klachten wordt onder andere bepaald door de betekenis die de persoon toekent aan zijn klachten en het gevoel van controle dat hij hierover heeft. De betekenis die een patiŽnt aan zijn klachten toekent bepaalt voor een groot deel de emotionele lading van de klachten. Deze betekenis kan variŽren van ďniet bedreigendĒ tot ďzeer bedreigendĒ. Hoe meer een patiŽnt zijn klachten bedreigend vindt, hoe groter de kans dat hij inadequaat met zijn klachten omgaat. Een persoon ervaart een hoge mate van controle over zijn klachten wanneer hij weet wat er aan de hand is en het gevoel heeft de klachten zelf te kunnen beÔnvloeden.

  7.9 - Diagnostisch proces
  Het doel van het fysiotherapeutisch diagnostisch proces is het inventariseren van de ernst, de aard en de mate van beÔnvloedbaarheid van het gezondheidsprobleem van het individuele patiŽnt.
  Uitgangspunt is de hulpvraag van de patiŽnt. De fysiotherapeut inventariseert het beloop van de klachten en relateert dit aan de tijd vanaf het ongeval. Ook inventariseert de fysiotherapeut de kennis van de patiŽnt omtrent zijn klachten en de manier waarop de patiŽnt met zijn klachten omgaat.

  7.10 Ė Anamnese
  In de anamnese bevraagt de fysiotherapeut functies, activiteiten en participatie en bevorderende en belemmerende factoren voor het herstel.
  Tevens vraagt de fysiotherapeut naar de eisen die bijvoorbeeld in de ADL en de werksituatie aan de patiŽnt worden gesteld om een indruk te krijgen van de belasting in relatie tot de belastbaarheid.
  De anamnese wordt gestart vanuit de gedachte van het meerdimensionaal belasting Ė belastbaarheidsmodel ('Het Meerdimensionaal Belasting-Belastbaarheidsmodel (MDBB - L.H.A. Hagenaars, A.T.M. Bernards, R.A.B. Oostendorp, 2000 (2e druk) Ė ISBN : 9073054788 - cfr. :
  http://www.paramedisch.org/cursussen/fysiotherapeuten/cursussen.asp?cursus_id=448&categorie_id=29 -) :

  • inventarisatie van het gezondheidsprobleem :
       - stoornis
       - activiteit
       - participatie

  • vaststellen van het moment in de tijd van het begin van de eerste symptomen

  • inventarisatie van factoren die bepalend waren voor het ontstaan van het gezondheidsprobleem aan de hand van een analyse van belasting en belastbaarheid zowel op het niveau van weefsel en organen (lokaal) als op het niveau van de persoon (algemeen) :
       - lokale belasting
       - algemene belasting
       - lokale belastbaarheid
       - algemene belastbaarheid

  • inventarisatie van het beloop van het gezondheidsprobleem

  • inventarisatie van de status praesens

  • inventarisatie huidige klachten/hulpvraag van de patiŽnt

  • inventarisatie ongevalsgerelateerde gegevens

  • inventarisatie beloop in de tijd

  • wijze van omgaan met de klacht

  • inventarisatie status praesens

  Om bevindingen te objectiveren en het handelen te evalueren kunnen meetinstrumenten worden gebruikt : Visuele Analoge Schalen (VAS - een lijnstuk van 100 mm, waarop een patiŽnt door een verticaal streepje kan aangeven hoeveel pijn hij heeft gehad - cfr. : http://www.paramedisch.org/issue.asp?id=1999_4_3 -/ Neck Disability Index (NDI - een vragenlijst voor patienten met nekklachten Ė cfr. : http://www.fysiotherapiedaalmeer.nl/neckindex.html - / Dagschema (van de activiteiten) :

  • lichamelijk onderzoek

  • het lichamelijk onderzoek is niet zozeer op lichamelijke stoornissen gericht.

  • het bewegingsonderzoek zal gericht zijn op disuse of nonuse van het houdings Ėen bewegingsapparaat.

  • evenwicht

  • algehele conditie

  • de kracht van betrokken musculatuur, actieve en eventuele passieve mobiliteit, kwaliteit van bewegen en de algeheel lichamelijke conditie worden in kaart gebracht. Specifiek onderzoek van de cervicale (zeven nekwervels) en thoracale (12 borstwervels) wervelkolom Ė cfr. : http://nl.wikipedia.org/wiki/Wervel - kunnen aanvullend worden uitgevoerd maar worden bij chronische pijn binnen het totaalbeeld van pijnbeleving en pijngedrag geplaatst. Gewrichtsfunctie cervicale wervelkolom en schoudergordel : beoordelen op mobiliteit, bewegingsverloop en provocatie van klachten

  • aktieve en passieve stabiliteitstesten

  • vragenlijsten en vas-score.

  7.11 Ė Analyse
  Voor het analyseproces dienen de volgende vragen te worden beantwoord :

  • - wat zijn de gevolgen van de whiplash (in termen van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen) ?
   - in welke fase bevindt de patiŽnt zich (gebaseerd op het verstreken tijd sinds het ongeval) ?

  • is het herstel in de tijd normaal of vertraagd ?

  • is de (lokale en algemene) belasting afgestemd op de (lokale en algemene) belastbaarheid ?

  • wat zijn op dit moment ongunstige factoren voor het herstel ?
       - is de wijze van van omgaan met de klachten adequaat ?
       - overige ongunstige factoren

  Zijn de stoornissen, beperkingen, participatieproblemen en ongunstige factoren voor het herstel beÔnvloedbaar door fysiotherapie ?

  7.12 Ė Behandeling
  De coach
  De grootste verandering bij een cognitief-gedragsmatige behandeling is de rol die de fysiotherapeut zelf aanneemt.
  Het probleem wordt niet door van de patiŽnt overgenomen maar de patiŽnt krijgt een actieve rol in zijn eigen behandeling en is zelf verantwoordelijk. Als de patiŽnt het gevoel heeft zelf verantwoordelijk te zijn en controle krijgt over zijn eigen functioneren, dan kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel. Eigen effectiviteit wordt bevorderd door de patiŽnt zijn eigen programma te laten coŲrdineren : vorderingen zichtbaar te maken met behulp van schemaís, doelen opstellen en doelen bijstellen na evaluatie.
  De fysiotherapeut coacht de patiŽnt gedurende de actieve behandeling, geeft uitleg, motiveert en beloont waar mogelijk, bespreekt de gehanteerde copingstrategieen en de vorderingen en probeert zo gedragsveranderingen (op lange termijn) te bewerkstelligen.

  Fase 1

  • bewegen i.p.v. trainen
     - bestaande bewegingspatronen veranderen; je bent bang om het nog een keer te krijgen (onbedoeld speelt emotie een grote rol).
     - begin daarom altijd met het wegnemen van de angst
     - laat als trainer het bewegingspatroon ervaren
     - werken aan neuromusculaire-educatie: voor bijvoorbeeld een spier betekent dit : lengte, kracht, uithoudingsvermogen
     - voordat je perifeer een beweging goed kunt maken moet er centraal stabiliteit zijn
     - verbeteren aktieve stabiliteit

  • doorbreken kinesiofobie

  • inzicht maken van de totale problematiek/cognitieve cognitieve therapie

  • (h)erkennen van grenzen

  • aandacht voor aspecifieke arousal

  • vermijden van piek en duurbelasting

  Fase 2

  • uitbouwen fysieke training, in kracht, aantal herhalingen en duur

  • verbeteren van de conditie

  • cognitieve training; trainen van geheugen en concentratiestoornissen

  • aanleren ontspanningsoefeningen

  Fase 3

  • fysiek : werken aan vertrouwen in eigen lichaam, bij sport en spel aktiviteiten

  • ga van een strak stramien naar af en toe een verrassing

  • bevorderen zelfactiviteit

  • aanleren van copingstechnieken

  • stressmanagement

  • heroriŽntatie op werk

  Fase 4

  • fysiek : onderhoudstraining in de groep

  • psycholoog / loopbaancoach: uitwerken zelfstandige opdrachten

  • formuleren werkhervattingsschema

  • vaststellen eindevaluatie


  Cfr. :
  http://www.info1.nl/index.htm 

  06-02-2006 om 00:45 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronische (pijn)klachten, syndromen en therapie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

      
  Chronische (pijn)klachten,
                          syndromen en therapie


  L.P.J. Dupuits
  Gezondheidsplein, 2004-01-03

  Chronische klachten
  Mystic Minds, Praktijk voor Alternatieve Geneeswijze
  Wanneer je ziek bent, zal je eerste gang vaak naar de huisarts zijn. Hij geeft je een pilletje, poedertjes, zalfje of drankje en je klachten gaan over. De dokter, nou ja, de medicijnen hebben je beter gemaakt.
  Maar soms of eigenlijk zien we dat steeds vaker, voldoet dat pilletje niet. Je blijft ziek of eigenlijk je blijft klachten houden. Men krijgt een pijnstiller en de boodschap :"Leer er maar mee leven !". Je toestand wordt als chronisch beoordeeld.
  Op zo'n moment wordt regelmatig de alternatieve of natuurgeneeskundige therapeut ingeschakeld. Vaak wordt er dan van de therapeut verwacht dat deze op een zelfde manier te werk gaat als de huisarts : gesprekje, druppeltje, zalfje etc. mee en klaar...
  Niets is echter minder waar.
  Wanneer je bij een therapeut voor natuurgeneeswijzen terecht komt, dan zal deze vaak een geprek met je aangaan om de achterliggende oorzaak van je klachten boven tafel te krijgen. Dit kan een langdurig proces zijn, waar soms meerdere gesprekken voor nodig zijn. De andere keer staat het juist als een paal boven water.
  Aan de hand van die gesprekken wordt een behandelplan bedacht. Dit kan uit ťťn maar ook uit meerdere vormen van therapie bestaan. Een dergelijk plan wordt altijd op de persoon zelf toegespitst. Er bestaand dus eigenlijk geen standaard behandelvormen. Dit op zich is natuurlijk al een groot verschil met de westerse geneeskunde.
  Maar het grootste verschil is eigenlijk dat de therapeut slechts een ondersteunende rol heeft. Jij zelf moet de grootste berg werk verzetten. Genezing of verbetering is namelijk ook een mentaal proces. Jij bent zelf heer en meester over jouw eigen psyche. Jij bepaalt zelf hoe je tegen bepaalde situaties aankijkt.
  Samen met je therapeut ga je dus het proces van jouw herstel aan, waarbij je therapeut je ondersteunt, maar het meeste werk doe je zelf. Mogelijk ligt daar ook de verklaring voor de behaalde resultaten bij mensen met een chronische aandoening, maar daar zijn nog geen duidelijk studies naar gedaan : http://mysticminds.web-log.nl/log/2499645

  Aan haar vage pijnklachten schonk ze eerst weinig aandacht.
  Maar toen deze in hevigheid toenamen werd tenslotte de huisarts geraadpleegd. Deze kon geen oorzaak benoemen en ook onderzoeken bij specialisten leverden alleen negatieve (voor haar positieve !) resultaten op: geen afwijking of stoornis. Een hele geruststelling, maar toch bleef er onzekerheid. Ze had tenslotte serieuze klachten die inmiddels chronisch waren : er moest toch ďietsĒ zijn ? Er volgde een lange maar vruchteloze tocht op zoek naar hulp van buitenaf, naar ďhulp door iets of van iemandĒ.
  In deze periode spraken we over :
  * objectiveerbare klachten : medisch onderzoek (rŲntgenfoto, bloedonderzoek, scan etc.) toont een lichamelijke oorzaak aan; ze zijn het gevolg van bijvoorbeeld een afwijking, een teveel of tekort, een (auto)immuun- of erfelijke ziekte;
  * niet-objectiveerbare klachten : er is geen lichamelijk aanwijsbare oorzaak. Blijkbaar wordt dan een lichamelijk systeem geactiveerd door andere factoren ! (niet-objectiveerbaar kunnen zijn: syndromen zoals CVS, fibromyalgie, RSI, ME, Burnout en klachten: chronische pijn, chronische vermoeidheid, bepaalde huidziekten, vormen van astma, migraine, maagzweer, rugklachten, slaapstoornissen, verhoogd cholesterolgehalte, maag/darmstoornissen, hyperventilatie.

  Zolang de natuur haar werk doet
  We beschikken over een ijzersterk natuurlijk zelfgenezend vermogen dat ons organisme dag in dag uit in een gezonde conditie houdt. Toch zullen velen ervaring hebben met klachten die er zomaar ineens zijn en die vaak net zo geruisloos verdwijnen als ze gekomen waren ! Ons herstelvermogen kon het blijkbaar even niet bolwerken maar dat was maar tijdelijk ! Soms doen klachten ďiets ergsĒ vermoeden; ďietsĒ dat dan niet altijd door medisch onderzoek kan worden gevonden, af en toe moeten we die natuur zelfs een handje helpen : antibiotica, rust voor de schouder-met-slijmbeursontsteking, extra vitamine. Meestal gaat het zo en dus Ö. eind goed, al goed ! Meestal, maar blijkbaar niet altijd !

  Ons zelfgenezend vermogen
  Na arbeid en inspanning zorgt het voortdurend voor herstel en opbouw zodat de kwaliteit in weefsels gehandhaafd blijft; het werkt in stilte en effectief zolang daarvoor een gezonde basis bestaat.
  Er kunnen echter oorzaken zijn waardoor dat ďnatuurlijke, innerlijke klimaatĒ in ons organisme verstoord raakt: herstel blijft dan uit en kwaliteitsverlies in weefsels maakt ons kwetsbaar. Daarbij breekt de zwakste of meest kwetsbare schakel vaak het eerst.
  Als de natuur niet langer haar werk kan doen omdat de basis daarvoor ontbreekt en ďeen handje helpenĒ geen optie meer is kunnen (pijn)klachten chronisch worden of ontstaan er syndromen.
  Naast b.v. een afwijking, een (auto)immuun- of erfelijke ziekte is er dus een andere oorzaak mogelijk : het natuurlijke zelfgenezend vermogen in ons organisme is niet langer in staat om te doen wat het behoort te doen.

  ďIedereen wil terug naar de natuur, maar : wie wil er te voet ?Ē
  Herstel is doorgaans mogelijk doordat hulp van buitenaf beschikbaar is, b.v. een kuur, therapie of medische ingreep.
  Maar herstel van het zelfgenezend vermogen in ons organisme is een traject dat alleen de patiŽnt(e) zelf kan afleggen door zelfhulp ďKlachtvrij worden kan alleen op eigen krachtĒ : terug naar de natuur in ons kan alleen... ... te voet !!
  Een spreekwoord zegt : ďZiekte komt te paard gereden en verdwijnt op ezelsschredenĒ : genezen kan lang duren !
  Maar : ďDe natuur, tijd en geduld zijn de drie beste dokters... Ē.

  Voor wie zich belangrijk genoeg vindt !
  De enige weg naar herstel van ons zelfgenezend vermogen (terug naar de natuur in ons) is zelfhulp.
  Therapie begint bij herstel van het gezonde interne klimaat waarna het zelfgenezend vermogen weer kan doen wat het behoort te doen; kwaliteit van weefsels kan weer herstellen en chronische klachten kunnen verdwijnen. Maar... eigenlijk het mooiste wat er is : we voeren regie over onze eigen zorg in totale vrijheid !
  De teleurstellingen tijdens haar vergeefse zoektocht naar hulp motiveerden onze patiŽnte het heft in eigen hand te nemen en verbetering niet langer van anderen te laten afhangen !

  Op weg naar herstel van haar zelfgenezend vermogen werd het programma ďRelaxatie-trainingĒ haar gids en leidraad. Einddoel van dit trainingsprogramma : herstellen van het natuurlijke, innerlijke klimaat als voorwaarde voor een sterk en effectief zelfgenezend vermogen. Dit herstelt de kwaliteit in weefsels (systemen, organen, spieren, bewegingsapparaat etc.).
  We kunnen weer actief zijn en vervolgens rusten en herstellen, ons organisme kan weer klachtvrij functioneren.

   
  Uitgebreider informatie begint bij het lezen van 'Relaxatie-Training.nl' op :
  http://www.relaxatie-training.nl/ - en het Forum dat U aantreft op : http://www.relaxatie-training.nl/mainframe.htm - Via 'Contact' kunt U alle gewenste informatie verkrijgen of Uw vragen stellen.

  Cfr. : http://www.patientenplein.nl/pp/pp.php?type=forum&actie=show&subactie=message&primary_id=13772&categorie_id=1

  Lees ook :

  05-02-2006 om 21:53 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermoeidheid door bloedarmoede
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Vermoeidheid door bloedarmoede


  PlanetInternet, 27-12-05

  Iedereen voelt zich wel eens extreem moe of uitgeput.
  Meestal is een goede nachtrust de beste remedie tegen vermoeidheid. Maar heel soms is zelfs voldoende slaap niet voldoende. Vermoeidheid kan dan het gevolg zijn van ziekte.

  Wat is bloedarmoede ?
  Een mogelijke oorzaak voor extreme vermoeidheid is bloedarmoede (anemie).
  Bloedarmoede betekent dat er een tekort is aan hemoglobine in het bloed. Hemoglobine Ė cfr. : http://users.pandora.be/thalo/hemoglobine.htm - is nodig om zuurstof en koolstofdioxide van de longen naar de weefsels te transporteren en ijzer te binden en te vervoeren door het lichaam.
  Wanneer er sprake is van bloedarmoede, wordt er minder zuurstof vervoerd en daardoor kunnen allerlei klachten optreden, zoals vermoeidheid.

  Symptomen
  De volgende klachten kunnen bij bloedarmoede optreden :

  • vermoeidheid;

  • zwakte;
  • kortademigheid bij geringe inspanningen;

  • duizeligheid;

  • hartkloppingen;

  • transpiratie;

  • oorsuizen;

  • bleekheid van huid en lippen (bij sterk verminderde hemoglobine-gehalte).

  Mogelijke oorzaken

  • ijzertekort door overmatig bloedverlies (bevalling, zware menstruatie);

  • ijzertekort door verkeerde voeding;
  • gebrek aan vitamine B12 of foliumzuur;

  • chronische ziekte, infectie of ontsteking;

  • erfelijke aandoening, zoals sikkelcelziekte Ė cfr. m/blog dd. 02-12-05 en thalassemie Ė cfr. : http://www.medicinfo.nl/%7Bcba654e9-ea00-463d-a882-05aa2d57a1ad%7D

  Behandeling
  Het eten van ijzerrijke voedingsmiddelen helpt bij bloedarmoede.
  IJzer zit onder andere in :

  • appelstroop;

  • vleessoorten;
  • noten;

  • vissoorten (haring).

  Vitamine B12 zit alleen in dierlijk voedsel zoals vlees, vis en zuivelproducten.
  Foliumzuur zit vooral in lever, spinazie, volkoren producten en peulvruchten.
  Vitamine C zorgt er voor dat het ijzer beter wordt opgenomen door het bloed.
  Bij bloedarmoede door ijzertekort, kan de dokter ijzerpillen voorschrijven.
  Wanneer je denkt dat je kind bloedarmoede heeft, raadpleeg dan de dokter.
  Alleen met een bloedonderzoek kan de diagnose worden gesteld.


  Cfr. : http://www.planet.nl/planet/show/id=1824979/contentid=528852/sc=d16cda

  Lees ook :

  05-02-2006 om 20:49 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Thalassemie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

  Thalassemie


  Medicinfo, 09/05/2001
  © Medic Info
  Bron : London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)


  Thalassemie is een erfelijke aandoening die de aanmaak van hemoglobine, de zuurstoftransporterende stof in de rode bloedcellen, verstoort.
  Hierdoor ontstaat een tekort aan de normale typen hemoglobine, met als gevolg ernstige, soms levensbedreigende bloedarmoede (anemie).


  Oorzaak
  De ziekte komt het meest voor bij mensen uit het Middellandse-Zeegebied, het Nabije en het Verre Oosten. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 100.000 baby's met de aandoening geboren. (op Cyprus 1 op de 200 baby 's).
  Eťn op de zeven Aziaten is drager. In Nederland zijn minstens 10.000 mensen drager, maar waarschijnlijk meer.
  De ziekte is erfelijk bepaald.
  Bij dragers van de ziekte, die wel afwijkende bloedcellen hebben maar niet aan bloedarmoede lijden, wordt gesproken van thalassaemia minor. Bij thalassaemia major is alle hemoglobine afwijkend Ė cfr. 'Thalassaemia Syndromes' - Weatherall, D.; Clegg, J. - Blackwell Science Inc., Januari 2000 Ė ISBN : 0865426643 : http://geneeskundeboek.nl/leesverder.pl?isbn=0865426643&im=


  Verschijnselen
  Mensen met thalassemie kunnen zich moe en lusteloos voelen door de bloedarmoede.
  Zij raken snel buiten adem en hebben last van hartkloppingen. Thalassaemie kan leiden tot doodgeboorte, maar vaak treden de symptomen pas op als kinderen 3 tot 18 maanden oud zijn. Zij zijn bleek, eten slecht, geven soms over en slapen slecht. Zonder behandeling is de levensverwachting ťťn tot acht jaar. Tengevolge van de ernstige bloedarmoede heeft het kind last van groeistoornissen, overmatige mergontwikkeling en misvormingen van het beendergestel. Kinderen met thalassemie zijn zeer vatbaar voor infecties.
  Mensen met thalassaemia minor zijn drager van de erfelijke eigenschappen van thalassemie.
  Zij lijken meestal volkomen gezond en weten dan ook vaak niet dat zij drager zijn. Het kind van een drager en een niet-drager, zal eveneens gezond lijken, maar heeft wel 50% kans om ook drager van de ziekte te zijn. De erfelijke aanleg voor thalassemie kan zo van generatie op generatie worden overgedragen zonder dat iemand er erg in heeft. Een kind van twee dragers heeft 25% kans om thalassaemia major te krijgen en 50% kans op thalassemie minor.


  Diagnose en onderzoek
  Bent u van mediterrane of Aziatische afkomst en wilt u weten of u drager bent, dan kunt u naar de huisarts gaan.
  Deze kan een bloedonderzoek, hemoglobine-elektroforese, laten doen om vast te stellen of u drager bent. Als dat het geval is, of als de ziekte in uw familie voorkomt en u een gezin wilt stichten, kunt u informeren naar mogelijke risico's voor uw kind. De arts kan u naar een klinisch genetisch centrum verwijzen. Het is tegenwoordig mogelijk de ongeboren vrucht op thalassemie te onderzoeken. Als de foetus een ernstige vorm van thalassemie heeft, wordt de ouders de mogelijkheid geboden om de zwangerschap af te breken.


  Behandelingen
  Thalassemie kan niet worden genezen. Wel zijn er verschillende behandelingen mogelijk om de verschijnselen en complicaties te bestrijden :

  • bloedtransfusies - Mensen met thalassaemia major hebben hun leven lang, meestal om de vier tot zes weken, een bloedtransfusie nodig om de bloedarmoede te bestrijden.

  • deferoxamine-infusen - Vanwege de talrijke transfusies en de verhoogde bloedafbraak bestaat het gevaar dat ijzer zich in het lichaam ophoopt, waardoor het hart en de lever beschadigd kunnen raken. Om dit tegen te gaan wordt via een draagbare injectiepomp op batterijen het middel deferoxamine langzaam, verdeeld over een aantal uren, aan het lichaam toegediend. Het ijzer wordt via de urine afgevoerd. Sinds kort is deferoxamine ook in tabletvorm verkrijgbaar. Deze is gemakkelijker in het gebruik, maar minder doeltreffend. Tabletten kunnen wel worden gebruikt in combinatie met de injectiepomp, bijvoorbeeld als de patiŽnt wil uitgaan.

  • beenmergtransplantatie en nieuwe therapieŽn - Hoewel er onderzoek wordt gedaan naar gentherapie en andere moderne technieken zoals HbF-stimulatie, biedt een beenmergtransplantatie momenteel de enige kans op genezing. Dit is evenwel een gecompliceerde ingreep die grote risico's met zich meebrengt en slechts wordt aanbevolen als andere behandelingen niet aanslaan.

  • dieet - U kunt baat hebben bij een ijzerarm dieet.


  Meer informatie :

  • Organisation for Sickle Cell Anemia Relief (OSCAR) - Informatie van de Organisation for Sickle Cell Anemia Relief (OSCAR) Nederland, een vereniging voor mensen met sikkelcelanemie (cfr. m/blog dd. 02-12-05) en thallasemie (cfr. : http://www.scholieren.com/werkstukken/9806 -) : http://www.sikkelcel.nl/sikkelcel/index.php?page=indx

  • HemoglobinopathieŽn Laboratorium - Informatie over hemoglobinopathieŽn van het Laboratorium van het Leids Universitair Medisch Centrum : http://www.hbpinfo.com/index.htm

  Cfr. : http://www.medicinfo.nl/%7Bcba654e9-ea00-463d-a882-05aa2d57a1ad%7D 

  05-02-2006 om 20:36 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De chronisch vermoeide patiŽnt hoeft geen hersenscan te vragen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  De chronisch vermoeide patiŽnt
  hoeft geen hersenscan te vragen


  Wybo Algra
  11-08-2005


  Chronisch vermoeide patiŽnten hoeven geen reis naar het ziekenhuis te maken : een hersenscan geeft geen uitsluitsel over hun ziekte.

  Zeker, er zijn verschillen tussen de hersenen van gezonde mensen en patiŽnten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).
  Best forse zelfs : de patiŽnten hebben acht procent minder grijze hersenstof, ontdekten Nijmeegse onderzoekers.

  Het is de eerste studie met deze uitkomst en de groep was bescheiden met 25 patiŽnten en 25 gezonde personen.
  Als een ander het elders zou overdoen, zou dat geen kwaad kunnen. Maar toch: de Nijmeegse onderzoeksmethoden waren geavanceerd, de conclusies eenduidig en de verschillen aanzienlijk.

  Vraag is of CVS-patiŽnten daar nu blij mee moeten zijn. De ME/CVS-Stichting is dat wel : 'De medische wetenschap heeft aangetoond dat CVS-patiŽnten een serieuze afwijking hebben'.

  Die reactie is begrijpelijk, want veel patiŽnten hebben het gevoel dat ze een permanente strijd moeten voeren tegen onbegrip van (keurings-)artsen en hun omgeving.
  Plaatjes van aangedane breinstof zijn tenminste hard bewijsmateriaal dat de kwaal Ėalthans figuurlijkĖ niet louter tussen de oren zit.

  Individuele patiŽnten hebben daar weinig aan.
  De onderzoekers vonden verschillen op groepsniveau : gemiddeld minder grijze stof bij mensen met CVS. De verschillen zijn te klein en de spreiding te groot, om ook voor afzonderlijke patiŽnten vast te stellen dat de grijze hersenmassa te gering van omvang is. Een harde diagnose stellen via een hersenscan, zit er voorlopig dus niet in.

  Raadsel is nog of minder grijze hersenstof oorzaak of gevolg van de vermoeidheid is.
  De grijze stof vormt de buitenschil van de hersenen. Het is het zenuwcentrum; de witte stof daaronder de bedrading. De grijze stof is niet onveranderlijk. Door mooi viool te leren spelen neemt de massa plaatselijk in het brein toe. Bij oudere mensen gaat de grijze stof in omvang juist achteruit.

  Mogelijk gebeurt hetzelfde bij CVS-patiŽnten, als gevolg van hun verminderde activiteit.
  En misschien neemt de grijze hersenmassa wel toe door stapsgewijs steeds meer activiteiten te ondernemen: de door sommige patiŽnten fel afgewezen cognitieve gedragstherapie. Deze en andere vragen zouden de Nijmeegse wetenschappers graag onderzoeken.

  Waar dat toe leidt ?
  Misschien wel een pilletje tegen CVS, hoopt hoogleraar interne geneeskunde Jos van der Meer. Mogelijk vallen specifieke hersengebiedjes aan te wijzen waarop CVS-wetenschappers hun pijlen kunnen richten. En dan vooral op de boodschapperstofjes ofwel neurotransmitters, die daar een belangrijke rol spelen : wellicht zijn die farmacologisch te beÔnvloeden. Nijmegen experimenteert al in die richting met geneesmiddelen.

  Het wachten is op dergelijke doorbraken.
  Zo ook op de erkenning van minister Hoogervorst (volksgezondheid) dat CVS een 'echte' ziekte is : hij heeft dat al herhaaldelijk geweigerd en is door het Nijmeegse onderzoek niet van mening veranderd.


  Reacties van lezers :

  Natuurlijk verandert Hoogervorst niet van mening. Grijze hersenstof, zegt hij, is een illusie en een illusie zit tussen de oren en tussen de oren zit niets. Per decreet stelt hij vast dat de patienten geen patienten zijn maar mensen die denken dat er best wel iets kan ontbreken waar verder niets is. Hij is van de nijvere soort die vindt, dat als je dood bent, dat je dan nog altijd maden kunt gaan kweken en dus geen uitkering behoeft. Hij is de man zonder grijze hersenstof die dus nooit ME zal krijgen.
  Bert (11-08-2005, 00:37:14 uur)

  U merkt in uw artikel op dat het onderzoek herhaald moet worden: het is al eerder gepubliceerd in 2004 door een groep uit Japan. Dat maakt het niet minder belangrijk, maar de resultaten zijn geen verrassing meer. Mechanisms underlying fatigue : a voxel-based morphometric study of chronic fatigue syndrome Tomohisa Okada, Masaaki Tanaka, Hirohiko Kuratsune, Yasuyoshi Watanabe and Norihiro Sadato BMC Neurology 2004, 4:14 doi:10.1186/1471-2377-4-14 Published 4 October 2004 Abstract Background Fatigue is a crucial sensation that triggers rest, yet its underlying neuronal mechanisms remain unclear. Intense long-term fatigue is a symptom of chronic fatigue syndrome, which is used as a model to study the mechanisms underlying fatigue. Methods Using magnetic reson
  R.C.W. Vermeulen (11-08-2005, 08:30:58 uur)

  Het afgelopen jaar nog een heel gedoe gehad met de leerplichtambtenaren van Hengelo en Alemelo, die bij hoog en bij laag beweerden dat CVS geen ziekte was in de zin van de leerplichtwet. De medische verklaringen werden door deze ambtenaren gewoonweg genegeerd en zij schreven gewoon een proces verbaal uit. Na 10 maanden heeft de kantonrechter in Enschede geoordeeld dat het niet aan leerplichtambtenaren is om een mening te hebben over een ziekte. Niet dat het veel help, want de ambtenaar van Hengelo gaat vrolijk verder alsof de leerling geen ziekte heeft. Intussen krijgt de leerling al meer dan een jaar geen onderwijs - VWO. Terwijl het toch zo eenvoudig is om de leerling onderwijs te geven via de Wereldschool in Lelystad. De minister vindt dat prima, de gemeente Hengelo vindt het goed, maar nu wil de schooldirecteur niet. En dus wordt er vrolijk verder geprocedeerd.
  Atimm (11-08-2005, 08:42:24 uur)

  De ambtelijke politieke regenten beweren dat een ziekte niet bestaat. Realiteit is dat er 40.000 mensen met identieke ziekte symptomen in Nederland zijn. Mensen -door zichzelf en anderen onbegrepen- dwingen zichzelf om cognitieve gedragstherapie te volgen, pressen zich tot -beperkt- functioneren en blijven eenzaam intens moe. De medische en psychologische wetenschap -allopathie- weet niet en observeert ongelovig. Zoekend -in beperking- naar therapie en medicatie. Wanneer wordt er nagedacht dat ME/CVS een resultante is van langdurige geestelijke en/of lichamelijke overbelasting ? In een individualistische maatschappij : jaren lang een volledige baan, zorgen voor zichzelf en een partner, opvoeden van kinderen, mantelzorg voor ouders, een scheiding, financiŽle problemen, overinformatie via massa media en een gigantische -door overheden afgedwongen- administratie maakt een mens overmoe. Het falen van een ideologie. Regenten, de Noordzee bestaat niet : loop toch even naar Engeland !
  Wolter (11-08-2005, 09:01:11 uur)

  Het lijkt me heel goed mogelijk dat de gemiddeld lagere hoeveelheid grijze hersenstof, die cvs-patienten hebben, een gevolg is van inactiviteit i.p.v. de oorzaak. Een goede remedie tegen inactiviteit is gewoon wat gaan doen. Alhoewel je er enorm tegenop kunt zien terwijl je nog inactief bent en dat gevoel steeds sterker wordt naarmate je langer inactief bent, voelt het vaak al na enkele dagen weer goed om een actieve levenstijl te hebben.
  Jasper (11-08-2005, 09:12:06 uur)

  Zelf kreeg ik ooit het stempel CVS, sindsdien zijn een aantal auto-immuunziektes aan het licht gekomen die door de collega's van de heer Bleijenberg over het hoofd waren gezien. Daar was ik namelijk onder behandeling omdat het volgens mijn toenmalige huisarts de beste deskundigen waren. In mijn ervaring werd ik alleen maar gemanipuleerd om toe te geven dat mijn klachten psychisch waren. Ik zou helemaal genezen als ik dat maar wou inzien! Toen ik stopte met de therapie (ook omdat ik vanwege het inspanningsprogramma alleen maar achteruit ging) kreeg ik te horen dat ik zeker niet beter wilde worden. Ik verschool mij achter mijn ziekte, ik klampte me vast aan mijn klachten : dat soort woorden. Gelukkig maar dat ik hardnekkig ben blijven vasthouden aan een lichamelijke oorzaak (volgens hun juist een van kenmerken van de ziekte, dat blijven zoeken)al viel het niet mee een arts te vinden die wat verder keek dan het stempel CVS.
  Anne (11-08-2005, 09:22:49 uur)

  Volgens de titel is een hersenscan zinloos, omdat daar het bewijs ligt voor CVS? Iets klopt er niet ! Dan is er weer volgens dit artikel een verschil in grijze stof van 25 % en die zou toenemen door bijv. viool spelen en... men zoekt nog naar therapie ? Naar mijn bescheiden mening ligt in onze genetisch code onze individuele levensloop [belangstelling, voorkeur, afkeer ect.] vast. Men noemt dit wel karma, ziel, erflast of predestinatie. ik zou haast zeggen "Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is". Maar kan men nog wel zingen zoals men gebekt is met onze 1001 ge- en verboden ? Dat betekent dat zeker zij die door het systeem beheerst worden iedere dag anders moeten zingen dan zij gebekt zijn en dat kost verdomd veel energie ! Helaas ziet "Vadertje Staat" de mens als een robot, die via volkspropaganda gemodelleerd kan worden naar hun gezang. Daar ligt de kern van onze verzieking, zoals alles wat de mens beheerst onder zijn vingers ziek wordt. De therapie ervoor is dan duidelijk.
  S.W.Bok (11-08-2005, 09:39:57 uur)

  Prof. Jos van der Meer van het Radboud-ziekenhuis is in elk geval eens op T.V. geweest. In die uitzending werd de discrepantie al duidelijk tussen de pretentie Ėzie de aanklacht richting minister Hoogervorst- en de wetenschappelijkheid van het onderzoek (onduidelijkheid bijv. over oorzaak en gevolg). Wat nu te lezen is in de kranten maakt het er niet beter op; het is ook nog van ďwiens brood men eet, wiens woord men spreektĒ. Jaren geleden is er een onderzoek(je) geweest naar de rapport-cijfers die medische hoogleraren op de middelbare school behaalde. Dat waren -in vergelijking met natuurkundigen- nogal magere resultaten. Dat zal niet verbazen.
  r.k.h (11-08-2005, 10:08:22 uur)

  Zelf een hersenscan van Hoogervorst heeft geen enkele zin. Je kunt niet meten wat er niet is
  Jan Rab (11-08-2005, 10:11:31 uur)

  In reactie op het bericht en de bijdrages van lezers : -*- Een psychische of lichamelijke aandoening, is het verschil van belang ? Een oplossing zoeken is belangrijker dan de eeuwige discussie over waar het zit. En wilt u als patient echt liever een lichamelijke oorzaak ? Accepteren van een psychisch probleem is moeilijker dan erkennen van een lichamelijk probleem, mede door de inrichting van het maatschappelijk debat en beleid. Dat is jammer. -*- Het verschil is op groepsniveau, dus hogervorst kan er niet op afgaan dat er een ziekte is, er is een afwijking in de groep, doch geen ziekte vastgesteld, nog gevolg of oorzaak van de verschillen ! -*- Mensen die genen zien als levensloop en dergelijke niet te kwalificeren termen hebben niets aan de huidige wetenschap en omgekeerd ook niet. -*- Mensen die erg moe zijn kunnen ook moe zijn van stilzitten (eigen ervaring !), reactiveren met therapie klinkt dus niet zo gek. -*- Erken mogelijk nut van therapie, baat het niet, dan schaadt het ook niet
  exact (11-08-2005, 11:26:55 uur)

  Een hersenscan is zeker niet zinloos, maar dan van de bloeddoorstroming. Al ruim 15 jaar kan zo een bekende en belangrijke afwijking bij ME worden aangetoond : een tekort in de bloedcirculatie, met name in de hersenstam. Bloed, dat bij ME ook nog eens minder zuurstof bevat. Het m.i. is voorstelbaar dat de verminderde toevoer van zuurstof ook de afname van het volume van de 'grijze stof' (parenchym) veroorzaakt. Dit deel van de hersenen heeft namelijk veel zuurstof nodig. 'Graded exercise' therapie heeft bij ME-patienten voorzover wij weten nog in geen enkel geval een positief resultaat gehad. De meeste patienten die dit proberen gaan erdoor achteruit. Drs. Guido den Broeder (voorzitter) ME en CVS Vereniging www.me-cvsvereniging.nl
  Guido den Broeder (11-08-2005, 11:56:50 uur)

  Quote: Een goede remedie tegen inactiviteit is gewoon wat gaan doen. Dat moet je dan wel kunnen. Mensen die zo reageren weten niet wat een allesverlammende uitputting is die verder gaat dan zomaar een beetje moe na een bepaalde inspanning en dat na een goede nachtrust gewoon weer verdwenen is. CVS patienten kennen dat fijne gevoel niet van verfrist en uitgerust wakker worden en dan even lekker iets gaan doen, want zij worden al bekaf wakker. En blijven bekaf en pijn houden en blijven bekaf en pijn houden en bekaf. Dag na dag na dag. Maar dat ben je natuurlijk alleen maar omdat je het zo vreselijk leuk vindt om je ziek en halfdood te voelen. Ja, je moet toch iets als hobby hebben, nietwaar ? Domme reactie. En een nog veel dommere minister die hopelijk nooit ziek wordt want dan weet hij pas waar hij over praat. Nu heeft hij geen flauw benul en aangezien hij kort van zicht is zal op die plek wel erg weinig grijze stof zitten. En op de plek halsstarrigheid een hele hoop. BAH !
  experimien (11-08-2005, 13:04:27 uur)

  Als vioolspelen de grijze massa doet toenemen lijkt de remedie voor de hand liggen. S.v.p. zorgverzekeraars biedt iedereen met ME of CVS of wat de volgende benaming ook mag worden een gratis viool aan plus een gratis cursus vioolspelen van een jaar.
  Heleen van der Leest (11-08-2005, 13:26:40 uur)

  Voor de biologische wetenschapper is het MRI- of CT-apparaat een godsgeschenk. Nog even en de half-intellectueel Geert Wilders staat in de Kamer met hersenscans van moslims te wapperen. Minister Remkes en collega Donner - die buiten godsloochening alle problemen ontkent - zullen in zijn magische kiekjes geloven. Ontegenzeglijk bieden onderzoek & wetenschap veel hulp bij het oplossen van problemen. Maar het zou tot krankzinnige toestanden leiden als we hen geloofden, die opnieuw vanuit ivoren torens omroepen, dat alle gedrag van mensen kŠn worden begrepen - mits de samenleving maar geld geeft om de benodigde apparatuur aan te schaffen. [In dit olietijdperk kan de stichting SIRE beter aantonen dat het de consumptie van zoveel benzine en stroom is, die tot de huidige agressie leidde.] De roep om middelen voor het zichtbaar maken van gedrag komt ons nog Ďns duur te staan. Want zoals de televisie bewijst, kijken mensen graag naar kiekjes van de geest. En het liefst naar een zieke.
  Egbert BŲmers (11-08-2005, 14:22:03 uur)

  Dat de hoeveelheid grijze stof in de hersenen nauwkeurig meetbaar is, is niet geloofwaardig. Bovendien wordt de hier gestelde hypothese doorkruist simpelweg door het feit dat er ook oudere mensen zijn die mooi viool spelen. Het is begrijpelijk dat wie lijdt aan CVS fervent hoopt dat er een pilletje komt om het op te lossen, om maar niet te spreken van de hoop van de farmaceuten om een nieuwe goudmijn aan te boren. Wij willen CVS-patiŽnten op het hart drukken dat het knoeien aan de hersenen uiterst gevaarlijk is. Je kunt maar beter lijden aan CVS dan aan een beschadigde centrale zenuwstelsel.
  vereniging MeTZelf (11-08-2005, 15:09:43 uur)

  Als men nu zo blij is met het resultaat van dit onderzoek, hecht men blijkbaar waarde aan de wetenschap. Waarom negeren deze mensen dan de onderzoeken die bewijzen dat therapieen om CVS te verminderen wel degelijk werken ? Selectieve perceptie...
  Vera (11-08-2005, 16:10:39 uur)

  Waarom bestond cvs een eeuw geleden nog niet ? Enerzijds kan cvs een modeziekte zijn, de meelopende psyche vervolgens de rest en maakt het lichaam moe. Een tweede oorzaak kan zijn de gemiddelde Nederlander inderdaad zieker, zwakker en misselijker is dan een eeuw geleden. De meest vitale Nederlanders zijn namelijk in de jaren vijfig vertrokken naar Amerika en Australie en de Nederlandse populatie is al een tijd lang niet blootgesteld aan natuurlijke selectie. Het lijkt aannemelijk dat vitaliteit gedeeltelijk genetisch bepaald is, net als intelligentie en huidkleur.
  Jasper (11-08-2005, 23:33:55 uur)

  Nergens kom ik de mededeling tegen dat niet alleen minder grijze massa ME/CVS aan kan tonen maar dat er ook een afwijkend GEN is. Dit is echter ook al jaren bekend, ik geloof vanaf 1985, toen de gezondheidsraad de ziekte al erkende.
  Yolanda (19-08-2005, 19:23:30 uur)


  Cfr. :
  http://www.trouw.nl/archief/article6574.ece/De+chronisch+vermoeide+pati%EBnt+hoeft+geen+hersenscan+te+vragen

  Lees ook : 'Hersenscans tonen pijn aan bij FM' - Nieuwe hersenscans tonen aan dat mensen met fibromyalgie wel degelijk "echte" - pijn hebben.
  Hersenscans van patiŽnten met fibromyalgie tonen aan dat zij inderdaad zeer gevoelig zijn voor pijnprikkels.
  De oorzaak van deze aandoening is nog steeds onbekend en tot nu toe was er geen hard bewijs dat de klachten van de patiŽnten een lichamelijke oorzaak hadden.
  Met functionele MRI hebben medewerkers van de universiteit van Michigan (VS) de hersenactiviteit van gezonde proefpersonen en patiŽnten met fibromyalgie in beeld gebracht, terwijl er via een speciaal apparaatje een regelbare druk werd uitgeoefend op een vinger.
  De patiŽnten gaven bij een veel lagere druk al aan pijn te voelen. Wanneer zij pijn voelden, werden twaalf verschillende hersengebieden actief, die deels betrokken zijn bij de verwerking van pijnprikkels. Wanneer de druk bij gezonde personen werd opgevoerd, zodat zij ook pijn voelden, werden maar acht van de twaalf hersencentra actief.
  Volgens de onderzoekers toont dit aan, dat patiŽnten en gezonde personen de pijnprikkels verschillend verwerken.
  Zij hopen dat dit een spoor is naar de oorzaak van de ziekte Ė cfr. m/blog dd. 07-10-2005

  05-02-2006 om 19:36 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ziekenhuiskosten blijven stijgen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Ziekenhuiskosten
  blijven stijgen


  HulpOrganisaties.be


  Een eenpersoonskamer in het ziekenhuis werd in de afgelopen 5 jaar 25% duurder.
  De factuur voor de honorariumsupplementen is in dezelfde periode met 30% gestegen en dit ongeacht de soort van kamer.
  De Onafhankelijke Ziekenfondsen maakten de cijfers bekend.


  1. - Kamersupplementen

  Bij een opname in een ziekenhuis kies je in welk type kamer je wil verblijven : een gemeenschappelijke, een twee- of een ťťnpersoonskamer.
  Als je kiest voor een twee- of een ťťnpersoonskamer, wordt er veelal een kamersupplement aangerekend.
  Het ziekenhuis stelt het bedrag van het kamersupplement vast. Voor tweepersoonskamers geldt sinds 1 augustus 2005 een maximum van 20,11 euro per dag. Voor eenpersoonskamers is geen maximum vastgesteld.
  Voor een verblijf in een tweepersoonskamer wordt niet altijd een kamersupplement in rekening gebracht: in 25% van de algemene ziekenhuizen en 60% van de psychiatrische ziekenhuizen betaalt je geen supplement.
  Voor een verblijf in een eenpersoonskamer wordt bijna altijd een kamersupplement in rekening gebracht.
  Toch betaal je in 31% van de psychiatrische ziekenhuizen geen supplement. In twee derde van de algemene ziekenhuizen betaal je minder dan 50 euro per dag voor een eenpersoonskamer, 47% heeft eenpersoonskamers voor 25 euro of minder per dag.
  In 10 ziekenhuizen, alle in het centrum van het land, kost een eenpersoonskamer minstens 75 euro per dag.
  Het hoogst genoteerde kamersupplement bedraagt 180 euro/dag.


  2. - Ereloonsupplementen

  2.1 - Wanneer kunnen ereloonsupplementen aangerekend worden ?
  Men kan je ereloonsupplementen aanrekenen als je kiest voor een eenpersoonskamer.
  Niet-verbonden artsen kunnen ook ereloonsupplementen aanrekenen zelfs als je verblijft in een kamer met twee of meer bedden.
  Een niet-verbonden arts is een arts die geweigerd heeft om toe te treden tot het zogenaamde akkoord artsen-ziekenfondsen.
  Middels dat akkoord worden de honorariumtarieven vastgelegd. Een kleine 20% van de geneesheren-specialisten is niet verbonden. Ereloonsupplementen in een kamer met twee of meer bedden zijn verboden voor bepaalde patiŽnten (bijvoorbeeld verhoogde tegemoetkoming, forfait chronisch zieken, Ö) of wanneer je vraagt om verzorgd te worden tegen verbintenistarief.

  2.2 - Wat zijn de gangbare ereloonsupplementen ?
  De wet legt geen maximum op voor ereloonsupplementen.
  Elk ziekenhuis bepaalt zelf maxima per kamertype, in overleg met de artsen die er werken. Die maximumereloonsupplementen worden je niet noodzakelijk aangerekend. Mogelijk is het maximum slechts van toepassing op een bepaalde dienst of voor bepaalde geneesheren, terwijl op andere diensten en voor andere artsen een lager of mogelijk geen supplement geldt.
  De meeste ziekenhuizen rekenen nooit ereloonsupplementen aan voor gemeenschappelijke kamers (89% algemene, 97% psychiatrische) of tweepersoonskamers (75% algemene, 95% psychiatrische).
  Van de 41 ziekenhuizen met een ereloonsupplement op tweepersoonskamers zitten er 38 op 50% of meer.
  Eťn ziekenhuis gaat tot 400%, bij 5 andere Brusselse ziekenhuizen is 300% de bovengrens. Kies je voor een eenpersoonskamer dan kondigen 90% van de algemene en 18% van de psychiatrische ziekenhuizen een ereloonsupplement aan.
  In 18 algemene ziekenhuizen betaal je nooit ereloonsupplementen op eenpersoonskamers.
  Het gaat uitsluitend om gespecialiseerde ziekenhuizen met alleen diensten revalidatie of geriatrie. In een kleine twee derde van de algemene ziekenhuizen bedraagt het ereloonsupplement op eenpersoonskamers maximum 100%, een derde kondigt ereloonsupplementen aan van 200% en meer. Eťn ziekenhuis gaat tot 400%, bij 16 andere is 300% de bovengrens.


  3. - Voorschotten

  Er wordt een voorschot gevraagd in 72% van de algemene ziekenhuizen en 48% van de psychiatrische ziekenhuizen.
  Het te betalen voorschot staat vermeldt op het opnameformulier. Het opnameformulier geldig in psychiatrische ziekenhuizen geeft geen melding van te betalen voorschotten.
  Voor een tweepersoonskamer bedraagt het maximumvoorschot 290,77 euro vanaf 1 augustus 2005.
  In 43% van de algemene ziekenhuizen die een voorschot vragen betaalt de patiŽnt minder dan 150 euro. Op eenpersoonskamers bedraagt het voorschot minimum 400 euro in een derde van de ziekenhuizen. Het hoogst genoteerde voorschot bedraagt 1.175 euro.


  Meer info in de ziekenhuissupplementen-database :
  http://www.mloz.be/nl/search/suphop00.html

  Cfr. : http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL&Id=2098 

  01-02-2006 om 23:55 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eťn op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La b√™te noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  jacobs1948
  blog.seniorennet.be/jacobs1
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!