NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • cannabis Canada
 • cannabis Canada
 • medical marijuana Canada
 • medical marijuana Canada
 • Cbd Chocolate

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • djvVeighBrtthilkgco (hfsOried)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • ffdafGeogsBrtHoincphm (fsderymn)
      op Even geduld...
 • jgbglalaBtjadenti (sdfplefs)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • nsfcxTintyBrtthilktlm (fsfLoppy)
      op Vluchten in het werk
 • nsfcxWhanyBrtamardamj (fsfExime)
      op Even geduld...
 • Brvfintokycsdt (bsfBeero)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • jgbglalaBtjadentw (sdfplefs)
      op Even geduld...
 • dffshprilmBrtinopsrbr (hwdaberb)
      op Vluchten in het werk
 • where to buy viagra online uk bu.yci.a.l.isonlin.e. (Coreykiz)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • inasync (Luxumlib)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  grobbendonk
  blog.seniorennet.be/grobben
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  aarina0501
  blog.seniorennet.be/aarina0
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  boelwerf
  blog.seniorennet.be/boelwer
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  rindeke
  blog.seniorennet.be/rindeke
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  lyke
  blog.seniorennet.be/lyke
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie PatiŽnten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  18-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV

  Fleur Duivis, de Volkskrant, 15-03-2010


  Afgelopen week sprak minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zich uit over een rechtszaak waarin twee ME/CVS-patiŽnten door de rechter in het gelijk waren gesteld, nadat hun uitkering door verzekeringsartsen van het UWV was ingetrokken.
  Volgens zijn brief aan de Tweede Kamer (cfr. hierna) 'is de conclusie gerechtvaardigd dat de onjuiste motivering bij de rechtbank in deze twee zaken een incident betreft'.
  Vlak voor de val van het kabinet kwam staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bussemaker in het nieuws, omdat zij terugkwam op haar eerdere plan om ME/CVS als chronische ziekte te erkennen.
  Door dit plan zouden patiŽnten in aanmerking komen voor praktische zaken die zijn geregeld in de Wtcg (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning).
  Was ze vergeten dat Myalgische Encefalomyelitis al sinds 1969 door de Wereldgezondheidsorganisatie is geclassificeerd als neurologische aandoening ?
  Dus waar ging haar plan nu precies over ?

  De Nederlandse politiek is niet eenduidig in de discussie rondom ME/CVS.
  Enerzijds speelde het mooi weer door patiŽnten de mogelijkheid van een tegemoetkoming voor te houden.
  Anderzijds blijft het oordeel aangaande arbeidsongeschiktheid uitsluitend voorbehouden aan verzekeringsartsen.
  Deze verdeeldheid is politiek gezien wenselijk, want zo komen beide ministeries niet in conflict met elkaar en kan het UWV onveranderd het werk blijven uitoefenen.
  Concreet betekent dit het volgende: structureel gezien is onzekerheid van financiŽle zelfstandigheid een groot probleem binnen deze patiŽntengroep.
  Hoge medische uitgaven en het vaak verliezen van de uitkering spelen daarbij een grote rol.
  Een door de overheid gesubsidieerde douchestoel of huishoudelijke hulp verzacht dit leed nauwelijks.

  Laat een volgend kabinet ME/CVS als chronische ziekte erkennen, dan kan men eindelijk starten deze invaliderende ziekte met een tergend onvoorspelbaar verloop serieus te onderzoeken.
  Dat zou de simpele en voornaamste taak van het ministerie van Volksgezondheid moeten zijn.
  En laat Sociale Zaken het UWV afschaffen en vervangen door een stelsel met concurrerende inkomensverzekeraars.
  Stel werknemers wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
  Volgens het principe waarmee elke autobezitter bij wet is verplicht om zijn of haar auto te verzekeren : wie bereid is een groter risico te lopen, betaalt minder premie en mag hopen dat er geen ME/CVS op diens pad komt.

  Cfr. : http://www.vkblog.nl/bericht/305744/Opdracht_voor_het_volgende_kabinet%3A_afschaffing_van_het_UWV  Brief P.H. Donner aan de Eerste Kamer

  Keuring ME/CVS-patiŽnten

  (8 maart 2010)

  Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Binnenhof 1 A
  2513 AA 'S-GRAVENHAGE
  2513AA22XA

  Retouradres : Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
  Anna van Hannoverstraat 4
  Tel. : 070 333 44 44 / Fax : 070 333 40 33
  Website :
  www.szw.nl
  Datum : 8 maart 2010
  Onze referentie : IVV/LZW/2010/2924
  Uw referentie : 2010Z01954/2010D05937
  Betreft : Keuring ME/CVS-patiŽnten

  De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Datum : 8 maart 2010
  Betreft : Keuring ME/CVS-patiŽnten

  Geachte voorzitter,

  Hierbij treft u mijn reactie aan op de brief van 1 februari 2010 van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid aan uw Kamer, zoals door u gevraagd met uw brief van 5 februari 2010.

  De Rechtbank Almelo heeft op 20 januari jl. uitspraak gedaan in twee Wajongzaken, waarbij het ziektebeeld CVS aan de orde was (cfr. : http://jure.nl/bl3104 -).
  De Rechtbank oordeelt dat het verzekeringsgeneeskundige protocol CVS (cfr. :
  http://www.st-ab.nl/wetwiaor1rvpa-09.htm -) impliceert dat CVS een ziekte of gebrek is en dus tot arbeidsongeschiktheid kan leiden.

  Het standpunt van de verzekeringsarts van het UWV in deze twee zaken, dat er geen afwijkingen zijn gevonden en er dus geen aanleiding is om beperkingen aan te nemen en dus geen sprake was van arbeidsongeschiktheid, houdt volgens de Rechtbank geen stand.

  De Rechtbank oordeelt, onder verwijzing naar het verzekeringsgeneeskundige protocol CVS, dat CVS een reŽle en invaliderende aandoening is en daarmee is aan te merken als ziekte of gebrek.

  CVS kan leiden tot beperkingen in het functioneren en deze beperkingen kunnen niet anders worden gezien als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van CVS.

  De Steungroep is van opvatting dat het hier een hardnekkig probleem betreft en stelt een aantal maatregelen voor om hier een einde aan te maken.

  De beoordeling van mensen met CVS is meerdere malen onderwerp van discussie met uw Kamer geweest.
  Dit heeft dan ook voortdurend mijn aandacht en het UWV heeft, zoals ik ook in mijn brief aan uw Kamer van 7 september 2009 heb gemeld, fors geÔnvesteerd in maatregelen die een kwalitatief goede en uniforme beoordeling van CVS moeten borgen.

  Ik heb naar aanleiding van genoemde uitspraken van de Rechtbank Almelo informatie bij het UWV ingewonnen.

  Uit deze informatie blijkt mij het volgende.

  De uitspraken van de verzekeringsarts op de zitting van de Rechtbank Almelo met betrekking tot de motivering zijn in strijd met het UWV-beleid en onjuist.

  Het UWV heeft intern dossiers onderzocht die betrekking hebben op CVS.
  UWV heeft geen aanwijzingen gevonden voor principiŽle twijfels van verzekeringsartsen over het ziektebeeld CVS of over de validiteit van het protocol CVS.

  Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het onderzoek en de oordeelsvorming bij de CVS-beoordelingen in overeenstemming met het beleid en het protocol hebben plaatsgevonden.

  Het UWV beschouwt ME/CVS als een ziekte of gebrek in de zin van de arbeidsongeschiktheidswetgeving.
  Daarmee is niet gezegd, dat ME/CVS - en dat geldt ook voor alle andere ziektebeelden - automatisch toegang geeft tot een uitkering.

  De mate van arbeidsongeschiktheid in geval van ME/CVS wordt bepaald mede op basis van de door de verzekeringsarts vastgestelde beperkingen als een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek.

  Dit is het vigerende beleid van UWV en dat is in overeenstemming met de wet en regelgeving.

  Het UWV heeft dat beleid uitvoerig geÔnstrueerd aan de verzekeringsartsen en herhaaldelijk is de beoordeling van ME/CVS aan de orde geweest in professionele vakoverleggen.

  Het UWV is het niet eens met de stelling van de Steungroep dat het UWV een afwijkend standpunt inneemt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid van ME/CVS.

  De beoordeling door de verzekeringsarts wordt ondersteund met kwaliteitsmaatregelen zoals vakoverleg, onderlinge toetsing, casuÔstiekbesprekingen en mediprudentievorming.

  Uiteraard worden hierbij de professionele richtlijnen en het protocol CVS betrokken.

  Zoals ik uw Kamer ook al in mijn brief van 7 september 2009 heb gemeld, is de NVVG gestart met een onderzoek, waarbij de ervaringen van de verzekeringsartsen met het protocol en casuÔstiek over de aandoening CVS worden verzameld.

  Deze mediprudentie moet input vormen voor een toekomstige verbetering van het protocol ME/CVS.

  Afgezet tegen het aantal beoordelingen van CVS per jaar (ca. 100) is de conclusie gerechtvaardigd dat de onjuiste motivering bij de rechtbank in deze twee zaken een incident betreft.

  Dit incident is naar mijn mening wel aanleiding voor acties van het UWV.
  Het UWV zal de betreffende uitspraken in de vakoverleggen voor verzekeringsartsen aan de orde brengen als een illustratie van onjuiste opvattingen over ME/CVS.

  Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de Steungroep om een instructie naar alle voor het UWV werkzame verzekeringsartsen waarin staat dat de door het UWV bij de rechtbank naar Almelo naar voren gebrachte visie onjuist is.

  Daarnaast is de UWV vestiging in Hengelo in gesprek met een aantal ME/CVS-patiŽnten, die ontevreden zijn over de beoordeling door de verzekeringsarts van UWV; tevens zullen daarbij de cliŽnten uit de thans voorliggende uitspraken van de rechtbank Almelo worden betrokken.

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  J.P.H. Donner

  Cfr. : http://docs.minszw.nl/pdf/34/2010/34_2010_3_14005.pdf  Demissionair minister Donner bagatelliseert fouten UWV bij ME/CVS-keuringen

  Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, 16-03-2010

  In een brief van 8 maart aan de Tweede Kamer reageert demissionair minister Donner op het verzoek van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid om maatregelen ter beŽindiging van de problemen bij de keuring van arbeidsongeschikte ME/CVS-patiŽnten.
  De minister erkent dat het UWV fout heeft geoordeeld in de zaken van twee ME/CVS-patiŽnten, waarover de rechtbank Almelo eind januari heeft geoordeeld en die aanleiding waren voor het verzoek van de Steungroep.
  Hij herhaalt echter zijn stelling dat het slechts om een 'incident' gaat.
  Dat is volgens de Steungroep ongeloofwaardig.

  De Steungroep heeft dit uitgebreid toegelicht in haar brief van 15 maart 2010 aan de Vaste Kamercommissie SZW bedoeld voor het Algemeen Overleg over Arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010.

  De Steungroep vindt het terecht dat de minister zich in zijn brief aansluit bij het oordeel van de rechtbank Almelo dat ME/CVS een reŽle en invaliderende aandoening is en dat het UWV fout zit met de redenering dat beperkingen niet of minder aannemelijk zijn omdat er geen afwijkingen zijn gevonden.
  Gezien wet- en regelgeving, professionele richtlijnen voor keuringsartsen en herhaalde uitspraken van de Tweede Kamer mocht niet anders verwacht worden.

  Betreurenswaardig is het dat de minister, zonder daarvoor met controleerbare bewijzen te komen, blijft volhouden dat het slechts om een Ďincidentí gaat.
  Dit standpunt, dat hij tot nu toe in alle gevallen waarover kamerleden zijn oordeel hebben gevraagd heeft ingenomen, bijvoorbeeld ook naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Zutphen, valt niet vol te houden.
  Alleen al bij de drie zaken waarin de rechtbanken van Zutphen en Almelo geoordeeld hebben dat het UWV uitgaat van een onjuiste visie zijn zeven verschillende (bezwaar)verzekeringsartsen van het UWV betrokken, nog afgezien van de verantwoordelijke stafverzekeringsartsen.
  Van een individuele Ďmisserí kan dus geen sprake zijn.

  Het gaat veel te vaak fout

  De Steungroep zal binnenkort eigen onderzoek publiceren naar keuringservaringen van ME/CVS-patienten.
  Enkele cijfers zijn al naar buiten gebracht op een door de Steungroep georganiseerde conferentie op 5 februari j.l. , waar ook UWV-vertegenwoordigers waren vertegenwoordigd.
  Het gaat om 88 meldingen in 22 maanden van februari 2008 tot en met november 2009 (keuringsdata vanaf 1 november 2007) - (28 % betreft een eerste keuring en 52 % een herkeuring door een verzekeringsarts van het UWV, 20 % betreft een beoordeling door bedrijfsarts).
  Van de melders vindt 79% dat de verzekeringsarts of bedrijfsarts onvoldoende rekening heeft gehouden met de beperkingen als gevolg van ME/CVS, 74% vindt de kennis van deze artsen over ME/CVS onvoldoende, 61% vindt ze bevooroordeeld en 82% geeft een onvoldoende voor het onderzoek van de betreffende artsen.

  Geen zoete koek maar onafhankelijk onderzoek

  Als het klopt dat het UWV per jaar ongeveer 100 mensen met ME/CVS beoordeelt, zoals de minister schrijft (omgerekend ongeveer 183 per 22 maanden), dan zijn bovengenoemde aantallen schrikbarend groot en kan er niet meer van een Ďincidentí gesproken worden !
  Overigens heeft de Steungroep nooit beweerd dat het bij alle keuringen van ME/CVS-patiŽnten fout gaat, zoals de minister in zijn brief suggereert.
  We kennen ook positieve voorbeelden.

  De Steungroep gaat ervan uit dat volksvertegenwoordigers de beweringen van de minister en het UWV niet voor zoete koek slikken en blijft aandringen op een onafhankelijk onderzoek.

  Cfr. : http://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/nieuwsoverme/300-11-maart-2010-demissionair-minister-donner-bagatelliseert-fouten-uwv-bij-mecvs-keuringen
   


   

  18-03-2010 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Tags:arbeidsongeschiktheid, CVS, kabinet, ME, ME/CVS, myalgische encefalomyelitis, politiek, sociale zaken, uwv, verzekeringsartsen, volksgezondheid, wmo, wtcg
  >> Reageer (3)
  17-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk

  Een bepaalde groep ME patienten kampt met te objectiveren pijn en een abnormale pijndrempel.
  Belgische onderzoekers hebben middels onderzoek onder 61 patienten een pijntest gevalideerd.


  Development and properties of
  the Dutch Neurophysiology of Pain Test
  in patients with chronic fatigue syndrome

  Mira Meeus, PhD Jo Nijs, PhD Kim Soon Elsemans, PT Steven Truijen, PhD Kenny De Meirleir, PhD, MD - Mira Meeus, PT and Jo Nijs, PhD, Division of Musculoskeletal Physiotherapy, Department of Health Care Sciences, Artesis University College, Belgium Department of Human Physiology, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Vrije Universiteit Brussel [VUB], Belgium -- Kim Soon Elsemans, PT and Steven Truijen, PhD, Division of Musculoskeletal Physiotherapy, Department of Health Care Sciences, University College Antwerp, Belgium.
  Kenny De Meirleir, PhD, MD, Department of Human Physiology, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Vrije Universiteit Brussel [VUB], Belgium -- Address correspondence to : Jo Nijs, PhD, Vrije Universiteit Brussel, MFYS - building L, Pleinlaan 2, BE-1050 Brussels, Belgium. E-mail : Jo.Nijs@vub.ac.be - Journal of Musculoskeletal Pain, March 2010, Vol. 18, No. 1, Pages 58-65

  Objectives
  This investigation aimed at determining the validity and reliability of the Dutch neurophysiology of pain test in chronic fatigue syndrome [CFS] patients with chronic widespread pain.

  Methods
  The Dutch neurophysiology of pain test was completed by 61 CFS patients with chronic pain and 31 health care professionals.
  Patients repeated the test 24 hours later.

  Results
  Performance on the test was better [p < 0.001] for professionals [10.71 Ī 3.08] than for patients [5.95 Ī 2.99], supporting the validity of the test.
  TestĖretest reliability [ICC = 0.756] and internal consistency [Cronbach's α = 0.769] were fair for CFS patients.

  Conclusion
  The Dutch neurophysiology of pain test appears valid and reliable in CFS patients with chronic pain.

  Cfr. : http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/10582450903495908


  Cfr. ook :

  1. Alles over pijn
   .../... Weiger de held uit te hangen. Probeer niet stoer te zijn en je pijn te verdragen. Meld het aan je arts, als je (nog) pijn hebt .../...
   Cfr. :
   http://www.tlichtpuntje.be/info/allesoverpijn.htm

  2. Ieder zijn pijndrempel ?
   Annemie T'Seyen - Goed Gevoel, augustus 2005 - © De Persgroep Publishing
   Er wordt vaak gezegd dat iedereen een verschillende pijndrempel heeft, waardoor sommige mensen sneller of minder snel pijn zouden voelen dan anderen.
   Dit klopt niet : onderzoek heeft aangetoond dat, wanneer men een groep mensen pijnprikkels toedient in toenemende intensiteit, iedereen op ongeveer hetzelfde moment 'Ja, dit doet pijn' roept.
   Wťl zijn er grote verschillen in pijntolerantie : de mate waarin je pijn beter of minder goed verdraagt.
   Pijntolerantie varieert trouwens niet alleen van individu tot individu, maar ook van situatie tot situatie.
   De soldaat die gewond aan het front doorvecht, de voetballer die gekwetst de match uitspeelt of de vrouw die een kind baart: niets zegt dat zij ook in andere omstandigheden zoveel pijn zo goed zouden verdragen.
   Interessant zijn ook de culturele verschillen in pijnbeleving : zowel de pijntolerantie, de beschrijving van pijn als de manier waarop met pijn wordt omgegaan, is in de hele wereld verschillend !
   Soorten pijnen
   BarensweeŽn : 'Hoe is het mogelijk dat we er toch nog een tweede of derde keer aan beginnen ?' (An, 32 jaar)
   Blaasontsteking : 'Ik heb werkelijk zitten gillen op het toilet' (Sophie, 29 jaar)
   Hoofdpijn : 'Om chagrijnig van te worden, maar het ergste was de hoofdpijn bij mijn hersenvliesontsteking: ik wilde met mijn hoofd tegen de muur bonken om de pijn eruit te slaan' (Annemie, 40 jaar)
   Zona : 'Een voortdurende knagende pijn met van die gemene scherpe opstoten, je wordt er horendol van !' (Sigrid, 33 jaar)
   Rug-, nek- en schouderpijn : 'Je hele lijf doet pijn, je kan niet liggen, zitten of staan, afschuwelijk' (Steven, 43 jaar)
   Migraine : 'Niks helpt ťcht en het voelt alsof een samourai zijn zwaard in je slaap boort, uren aan een stuk' (Famke, 28 jaar).
   Brandwonden : 'Mijn tere bleke huid is al een keer te vaak door de zon verbrand : pijnlijk, dus wat moet dat niet zijn met echte brandwonden ?' (Nathalie, 29 jaar)
   Hartzeer : 'Hoe is het mogelijk dat van verdriet het zo kan wringen aan je hart !' (Kris, 30 jaar)
   Nierstenen : 'Als je dacht dat barensweeŽn pijnlijk waren...' (Liesbeth, 44 jaar)
   Tandpijn : 'Om knettergek van te worden, je kan niets meer doen of niet denken, je bent alleen nog tand' (Denis, 39 jaar)
   Maagpijn : 'Van niets anders word ik zÚ slechtgezind !' (Ria, 49 jaar)
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/150/Pijn/article/detail/26933/2008/01/01/Ieder-zijn-pijndrempel.dhtml

  3. Multidisciplinair referentiecentrum voor chronische pijn
   Gezondheid.be, 21-02-2006 (bijgewerkt : 22-02-2006)
   Sinds begin 2005 zijn negen ziekenhuizen (HŰpital Erasme ULB, Cliniques Universitaires Saint-Luc UCL, Centre Hospitalier Universitaire de LiŤge Sart Tilman, Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne Yvoir, H.-Hartziekenhuis Roeselare, U.Z. Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) Genk en UZ Leuven) door het Riziv erkend als multidisciplinair referentiecentrum voor chronische pijn.
   Deze ziekenhuizen krijgen bijkomende middelen voor de uitbouw van hun pijnkliniek als derdelijns-referentiecentrum.
   Hiermee kunnen o.m. teamleden die geen geneesheer zijn, maar die verplicht deel uitmaken van de multidisciplinaire equipe, gefinancierd worden.
   De verstrekkingen van de geneesheren worden vergoed aan de voorwaarden van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
   Van de referentiecentra wordt verwacht dat ze als derdelijnscentrum fungeren voor patiŽnten die minimum 6 maanden worden behandeld voor chronische pijn , die ook door een geneesheer-specialist zijn behandeld geweest en die door hun huisarts of de geneesheer-specialist naar het referentiecentrum worden verwezen.
   Uit de verwijsbrief dient de anamnese duidelijk naar voren te komen, welke onderzoeken gedaan zijn, welke behandelingspogingen ondernomen zijn en wat de resultaten waren.
   Voor deze patiŽnten zullen de referentiecentra een gespecialiseerde multidisciplinaire diagnose proberen te stellen om op basis hiervan een adequate behandeling mogelijk te maken.
   De referentiecentra kunnen deze patiŽnten ook behandelen via interventionele pijnbestrijdingstechnieken (waarvan de vergoeding buiten het kader van de overeenkomst valt) en/of via een multidisciplinair revalidatieprogramma.
   Een dergelijk revalidatieprogramma kan maximaal 20 behandelingszittingen omvatten die binnen een periode van maximum 6 maanden moeten worden verricht.
   De kosten van de gespecialiseerde diagnose en van het revalidatieprogramma worden grotendeels door de ziekteverzekering gedragen.
   De referentiecentra kunnen zowel tussenkomen voor ambulante als voor gehospitaliseerde patiŽnten.
   Na een gespecialiseerde diagnose of een revalidatieprogramma in een referentiecentrum komen patiŽnten gedurende twee jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe multidisciplinaire diagnose of revalidatieprogramma in een referentiecentrum, ook niet in een ander referentiecentrum.
   Behandelingen buiten het kader van de overeenkomst blijven echter mogelijk (bv. Nomenclatuurbehandelingen).
   Om de samenwerking van de referentiecentra met de doorverwijzers te bevorderen, voorziet de overeenkomst in een honorarium (momenteel 65,61 euro) voor de huisarts en de behandelende geneesheer-specialist die deelnemen aan een teamvergadering in het referentiecentrum waarin hun patiŽnt besproken wordt.
   Per patiŽnt kunnen een huisarts en de behandelende geneesheer-specialist slechts ťťn maal aan een vergoedbare teamvergadering deelnemen.
   De tussenkomsten van het referentiecentrum moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden, waarna de patiŽnten opnieuw naar de eerste en de tweede lijn moeten worden verwezen, met adviezen voor de verdere behandeling.
   Omwille van het experimenteel karakter, zal de overeenkomst aflopen op 30 april 2008.
   Wat daarna zal gebeuren, zal vooral afhangen van de evaluatie van de resultaten van de referentiecentra.
   ďDankzij dit experiment krijgen Belgische patiŽnten met chronische pijn de kans op een specifieke verzorging en dat zowel in het ziekenhuis als ambulantĒ, meent dr. Masquelier, Cliniques universitaires de Mont-Godinne : ďHet succesvol behandelen van chronische pijn bestaat uit een interdisciplinaire aanpak. Die aanpak is gericht op het gezamenlijk bestrijden van zowel fysieke als psychosociale elementen, door alle betrokken partijen. Of een patiŽnt binnen of buiten deze centra behandeld wordt, communicatie is en blijft de hoeksteen van een goede behandeling. De patiŽnt moet gemotiveerd worden om te vertellen wat hij voelt, hoe hij zicht voelt Ė want alleen hij/zij weet dat. De eerste stap naar een goede pijnbehandeling bestaat erin dat de arts de pijn erkent, en dat kan pas als de patiŽnt er over praatď.
   Cfr. :
   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=3413

  4. Wat is mijn pijndrempel
   Pijn voel je alleen wanneer de pijnprikkel uitkomt boven een drempel.
   Wat is die pijndrempel en waardoor wordt die bepaald ?
   Als een sensorische prikkel in je lichaam steeds heviger wordt, dan wordt op een gegeven moment de pijndrempel bereikt.
   Als je een lage pijndrempel hebt dan kun je minder goed pijn verdragen.
   Er is een goede methode om je pijndrempel te laten testen : de quantitative sensory test (QST).
   Deze methode is gebaseerd op het gevoel van warmte en kou op de huid.
   Er wordt gebruik gemaakt van metalen blokjes op je hand die geleidelijk warmer of kouder worden, vanaf 32 graden celcius.
   De laagste temperatuur is 5 graden celcius, de hoogste is 50 graden celcius.
   Je wordt gevraagd te zeggen wanneer de kou of warmte Ď pijní gaat doen.
   De uitkomst van deze test kan daarna worden vergeleken met die van je leeftijdgenoten.
   Cfr. :
   http://www.kenuwpijn.nl/pijndrempel.htm


  17-03-2010 om 23:23 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  Tags:CFS, chronic fatigue syndrome, chronic pain, CVS, fysiotherapie, ME, ME/CVS, neurofysiologie, pijn, pijndrempel, pijntest
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  With the discovery of a retrovirus, called XMRV, that's apparently linked to a vast majority of fibromyalgia (FMS) and chronic fatigue syndrome (CFS or ME/CFS) cases, researchers are looking into drugs that could help suppress the virus.
  Cfr. : http://chronicfatigue.about.com/b/2009/10/14/fibromyalgiachronic-fatigue-syndrome-retrovirus-possible-treatment-avenues.htm


  Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication

  ProHealth, March 8, 2010

  Source : University of Michigan Health System news release, Mar 7, 2010

  ďTo cure this disease, weíre going to have to develop specific strategies aimed at targeting these latently infected cellsĒ. Ė Kathleen Collins, MD, PhD

  University of Michigan scientists have identified a new reservoir for hidden HIV-infected cells that can serve as a factory for new infections.
  The findings, published Mar 7 by Nature Medicine ('HIV-1 infects multipotent progenitor cells causing cell death and establishing latent cellular reservoirs' Ė cfr. below) indicate a new target for curing the disease so those infected with the virus may someday no longer rely on AIDS drugs for a lifetime.

  ďAntiviral drugs have been effective at keeping the virus at bay. However once the drug therapy is stopped, the virus comes back,Ē says senior author Kathleen L. Collins, MD, PhD, associate professor of both internal medicine and microbiology and immunology at the U-M Medical School.

  In people infected with HIV (human immunodeficiency virus), the virus that causes AIDS, thereís an unsolved problem with current anti-viral drugs.
  Though life-saving, they cannot root the virus out of the body.
  Infected cells are able to live on, undetected by the immune system and provide the machinery for the virus to reproduce and spread.

  Important new research by U-M has discovered that bone marrow, previously thought to be resistant to the virus, can contain latent forms of the infection.
  ďThis finding is important because it helps explain why itís hard to cure the disease,Ē Dr. Collins says : ďUltimately to cure this disease, weíre going to have to develop specific strategies aimed at targeting these latently infected cells

  ďCurrently people have to take anti-viral drugs for their entire life to control the infection,Ē she says : ďIt would be easier to treat this disease in countries that donít have the same resources as we do with a course of therapy for a few months or even years. But based on what we know now people have to stay on drugs for their entire life

  Using tissue samples, U-M researchers detected HIV genomes in bone marrow isolated from people effectively treated with antiviral drugs for more than six months.

  While further studies are needed to demonstrate that stem cells can harbor the HIV virus, the study results confirm that HIV targets some long-lived progenitor cells, young cells that have not fully developed but mature into cells with special immune functions.
  When active infection occurs, the toxic effects of the virus kill the cell even as the newly made viral particles spread the infection to new target cells.

  ďOur finding that HIV infects these cells has clear ramifications for HIV disease because some of these cells may be long-lived and could carry latent HIV for extended periods of time,Ē she says : ďThese HIV cell reservoirs can be induced to generate new infections
  The new research gives a broader view of how HIV overwhelms the bodyís immune system and devastates its ability to regenerate itself.

  Globally more than 30 million people are infected with HIV, including millions of children.
  Improvements have been made since the 1990s in the way the disease is treated that has led to an 85 percent to 90 percent reduction in mortality.

  ďDrugs now available are effective at treating the virus, making HIV more of a chronic disease than a death sentence,Ē Dr. Collins says : ďThis has made a huge impact in quality of life. However, only 40 percent of people worldwide are receiving anti-viral drugs and unfortunately that means that not everybody is benefiting

  Cfr. : http://www.prohealth.com/ME-CFS/library/showArticle.cfm?libid=15204&B1=EM031710N
  HIV-1 infects multipotent progenitor cells causing cell death and establishing latent cellular reservoirs

  Christoph C Carter (1)(2), Adewunmi Onafuwa-Nuga (3), Lucy A McNamara (4)(5), James Riddell IV (3), Dale Bixby (3), Michael R Savona (3) & Kathleen L Collins (1)(2)(3)(4) - (1) Graduate Program in Cellular and Molecular Biology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA - (2) Medical Scientist Training Program, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA - (3) Department of Internal Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA - (4) Department of Microbiology and Immunology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA - (5) Department of Epidemiology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA - Correspondence to : Kathleen L Collins : klcollin@umich.edu Ė Contributions : C.C.C., L.A.M. and A.O.-N. conducted in vitro experiments and data analysis and assisted with writing the manuscript. J.R. IV assisted with human subjects. M.R.S. and D.B. obtained bone marrow aspirates and assisted with human subjects. K.L.C. supervised the project and wrote the manuscript - Nature Medicine, 2010, 07 March

  HIV causes a chronic infection characterized by depletion of CD4+ T lymphocytes and the development of opportunistic infections.
  Despite drugs that inhibit viral spread, HIV infection has been difficult to cure because of uncharacterized reservoirs of infected cells that are resistant to highly active antiretroviral therapy (HAART) and the immune response.
  Here we used CD34+ cells from infected people as well as in vitro studies of wild-type HIV to show infection and killing of CD34+ multipotent hematopoietic progenitor cells (HPCs).
  In some HPCs, we detected latent infection that stably persisted in cell culture until viral gene expression was activated by differentiation factors.
  A unique reporter HIV that directly detects latently infected cells in vitro confirmed the presence of distinct populations of active and latently infected HPCs.
  These findings have major implications for understanding HIV bone marrow pathology and the mechanisms by which HIV causes persistent infection.

  Cfr. : http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.2109.html


  17-03-2010 om 23:20 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:AIDS, CFS, fibromyalgia, FMS, hematopoietic progenitor cells (HPCs), highly active antiretroviral therapy (HAART), HIV retrovirus, human immunodeficiency virus (HIV), immune system, infection, latent HIV, ME/CFS, quality of life, XMRV
  >> Reageer (5)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     A doctor's  roadmap
  for dealing with the problems of ME/CFS

  Dr. Sarah Myhill, ME - ProHealth, Inc., March 17, 2010

  The seeming triggers and comorbidities of ME/CFS differ from person to person.
  But until science finds a ďsilver bulletĒ, experienced clinicians know that better health depends on following some fundamental rules.

  Dr. Sarah Myhill, MD, a UK-based fatigue specialist focused on nutrition and preventive medicine (this information is excerpted with kind permission from an article posted in the ďFatigueĒ section of Dr. Myhillís newly redesigned educational website : http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Main_Page -), lays out these rules, plus a list of interventions and tests that often help with specific symptoms.

  CFS checklist Ė Start off and check your treatment regimen here

  Ö.I used to do things one at a time in order to see what does and does not work. I now do things the other way round - treat everything I think to be important, get the patient better, then relax the regimen to end up with a balance between the patient's wellness and the toughness of the regimen.

  The following is the program of treatment I go through with every patient.
  If I try to cut corners, I often end up missing important problems.
  The patient who thinks about their illness and works out things for themselves has the best chance of getting better.
  I can point you in the right direction, but you have to do the donkey work !

  I suggest you print this checklist out and use it to find your way round the website !
  It lists the things I need to think of in the management of CFS.

  Don't go on to the next stage until the earlier ones have been fully explored.


  Stage 1 - Make sure itís CFS

  Is the diagnosis right ?
  Has known pathology been excluded; e.g., cancer, MS, autoimmune disorders ?
  The two symptoms which are common to every case of chronic fatigue syndrome/ME are poor stamina and delayed fatigue.
  These are explained by mitochondrial failure (cfr. 'CFS - The central cause - Mitochondrial failure' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/CFS_-_The_Central_Cause:_Mitochondrial_Failure - Dr. Myhill, with colleagues Professor Norman Booth of Oxford University and Dr. John McLaren Howard of Acumen, published the groundbreaking paper ďChronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfuntionĒ in January 2009; it ďpresents evidence that chronic fatigue has a physical basisĒ - a dysfunction of the cellsí energy (ATP)-generating mitochondria - and that an ďATP profileĒ blood test is useful to measure degree of mitochondrial dysfunction and severity of illness; to read the full text of this free-access article cfr. : http://www.ijcem.com/files/IJCEM812001.pdf and for background on the authors and the test cfr. : 'A test for chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME)' op : http://www.prohealth.com//library/showArticle.cfm?libid=14274 -).

  Indeed, it is the delayed fatigue which should determine how much or little you can do in a day.
  If you get fatigue the next day then you have overdone things and must pace more carefully.
  Actually this is true for everybody - athletes who do not observe this rule develop overtraining syndrome and worsen their performance.

  Have a careful think about what caused your CFSÖ
  as this will give a guide to treatment.
  Think about the time building up to the start of the illness, what the trigger was, which illnesses run in the family ?

  CFS is a diagnosis of exclusion
  Tests to exclude serious disease may be helpful, but even if they are all normal, you could still have other serious disease.
  The opinion of a good physician should always be taken to make the diagnosis.
  Recent onset of symptoms which may be worsening would suggest serious underlying disease.


  Stage 2 - Observe six fundamental rules

  Pacing

  • Adopt the 80% rule (which means : know what you are capable of in a day and do just 80% of that - 20% is "getting better" energy)

  • Get enough mental and physical rest

  • Get organized

  • Accept help.
   Arrange for deliveries to house.
   Delegate work

  • Prioritize : list the 10 most important things in your life, then ignore the last five (you can't do everything).

  Sleep
  Quality sleep is essential to life.
  Don't be afraid to use tablets to restore the normal day/night diurnal rhythm.
  Sleep disorders : avoid caffeine after 4 pm as it will interfere with sleep (cfr. 'Sleep is vital for good health Ė Especially in CFS' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Sleep_is_vital_for_good_health -).

  Supplements
  It takes at least 6 months for body stores to replete.
  Supplements are for life.
  Everybody, regardless of whether they have chronic fatigue syndrome or not, should take a basic package of nutritional supplements.
  This is because Western agriculture has resulted in food which is deficient in essential micronutrients.
  We then have what I call the "bolt-on extras" for specific problems.

  For people with fatigue syndromes there is a package of supplements to support mitochondria which one can either take empirically or, ideally, do the Mitochondrial Function Profile Test first to define this further (cfr. 'Nutritional supplements - What everybody should be taking all the time even when nothing is wrong' at : http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Nutritional_Supplements - and 'Mitochondrial Function Profile Test' at : http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Mitochondrial_Function_Profile - (no longer available to non-UK residents owing to overwhelming demand).

  Diet
  The two dietary problems most often linked to fatigue are a tendency to hypoglycemia and allergy.
  The starting point is always 'The stone age diet' (cfr. :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Stone_Age_Diet -), which is of low glycemic index and avoids the major allergens.

  Avoid infections whenever possible
  At the first sign of a cough, cold or sore throat use vitamin A (not if pregnant), vitamin C, zinc, selenium and propolis (a substance produced by bees from resins with antimicrobial properties) Ė Cfr. : 'Viral infections, avoid them and treat them agressively' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Viral_infections -.
  If you don't believe you could have any deficiencies, then do the disease prevention screening tests.

  Do a chemical clean up
  Throw out all the smellies in your house, keep the house well ventilated, avoid sprays, polishes, aerosols, new paints, new carpets, gas cookers and heaters etc. (cfr. : 'Do a good chemical clean-up' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Do_A_Good_Chemical_Clean-Up -).

  Many of the above issues...
  are covered in 'The general approach to maintaining and restoring good health' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/The_general_approach_to_maintaining_and_restoring_good_health -.
  Indeed for most people this is the most difficult part of treatment and for many people all they have to do to recover !
  It is tempting to miss out the bits that entail major lifestyle changes and cherry pick the easier changes, but you will just cheat yourself in the long term.


  Sage 3 - Fighting and nurturing

  The interventions below need to be done over and above all the interventions listed in Stage 2 above.

  At this stage you should consider having 'The mitochondrial function profile' (cfr. : http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Mitochondrial_Function_Profile -) and bring into your recovery plan the nutritional regimen specifically designed to support the mitochondria.

  Some interventions work for a high proportion of sufferers (B12 injections, magnesium injections, D-ribose, Coenzyme Q10 etc.).
  Do as many of these things at the same time as you can.
  By the time you have been ill for several years, more than one thing will be wrong - you need to tackle them all at the same time to see improvement.
  The priority is to get well.
  Once you are better, these things can be knocked off one at a time to find out which is important (cfr. 'Pattern of recovery' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Pattern_of_recovery -).

  The maneuvers to try, in order of importance, are :

  Feed your mitochondria
  Cfr. (below) 'CFS - The central cause : mitochondrial failure' at :
  http://drmyhill.co.uk/wiki/CFS_-_The_Central_Cause:_Mitochondrial_Failure - .
  Get magnesium levels checked if you are not doing the Mitochondrial Function test cfr. (below) 'Red cell magnesium test - Treating magnesium deficiency' at :
  http://drmyhill.co.uk/wiki/Magnesium_-_treating_a_deficiency -.

  Pain
  Cfr. 'Pain' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Pain -.
  This too is just a symptom - try to work out the cause.

  B12 injections
  Should be tried at some stage.
  Don't waste money measuring B12 levels, they are irrelevant.
  It is the response to injections which is important.
  (Cfr. 'CFS and B12 - Rationale for using vitamin B12' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/CFS_and_B12_-_rationale_for_using_vitamin_B12 -.
  Make sure you are on a multivitamin containing folic acid when you have injections.

  Correct hormonal disturbances
  Adrenal gland dysfunction, hypothyroidism.

  Gut symptoms
  Getting gut symptoms right is central to getting the CFS right (consider 'Fermentation in the gut and CFS' Ė cfr. :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Fermentation_in_the_gut_and_CFS -.

  Care with female sex hormones
  The Pill and HRT worsen CFS in the long term and certainly predispose to getting CFS because they suppress the immune system and induce nutritional deficiencies.

  Low dose antidepressants
  Many CFSs do well on tiny doses of tricyclic antidepressants such as amitriptyline 10mgs, dothiepin 10mgs, trimipramine 10mgs at night.
  In these doses I would not expect much effect on depression.

  Chronic low grade undiagnosed infection
  Cfr. 'CFS - Can be caused by chronic infection' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/CFS_-_can_be_caused_by_chronic_infection -.

  Hyperventilation
  Can cause fatigue. Often driven by food intolerance and low magnesium levels.
  Helped by relaxation techniques.

  Chemical poisoning
  Exposure at work to organophosphates (farmers), dog and cat flea treatments, human head lice treatments, Vapona fly blocks/sprays, woodworm treatments.
  Contaminated water.
  Any silicone implants Ė siliconosis ? Gulf War Syndrome ?.
  Chemical poisoning often leads on to MCS.
  (Cfr. 'Chemical poisons and toxins' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Chemical_poisons_and_toxins -.

  MCS (Multiple Chemical Sensitivity)
  Suspect if symptoms better out of doors, better in the summer, better away on holiday.
  Do chemical clean up.
  Eat organic where possible.
  (Cfr. 'Multiple chemical censitivity (MCS) - A common problem and often triggered by exposure to chemicals' at :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Multiple_Chemical_Sensitivity_(MCS)_-_a_common_problem_and_often_triggered_by_exposure_to_chemicals -.


  Stage 4 - Considering allergy

  If you are still struggling despite having tried all the above (have you ? Have you really honestly done it properly ?), then it is likely your problems are caused by multiple allergy to foods, to chemicals or to molds.

  Get mold allergy tested
  Either by skin testsÖ or by going abroad to a warm dry climate, ideally for one month, but two weeks may give you an idea.
  Make sure that the holiday house is chemically clean.
  I know it is not easy, but it is important.

  Consider desensitization
  Such as neutralization or my preferred technique 'Enzyme Potentiated Desensitization (EPD)' (cfr. :
  http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Enzyme_Potentiated_Desensitisation_(EPD) -) for foods and possibly chemicals. EPD does not work so well for mold allergy.


  Stage 5 - New ideas

  One of the problems with CFS is that it is a quack's charter !
  It is important to look at new ideas and treatments, but not before all the known treatments have not succeeded.
  Especially the psychological treatments should not be considered until the physical issues have been sortedÖ.

  Related Tests

  Note : This information has not been evaluated by the FDA. It is generic and is not meant to prevent, diagnose, treat or cure any condition, illness or disease. Nor is it meant to take the place of the personal attention of your physician. It is very important that you make no change in your healthcare plan or health support regimen without researching and discussing it in collaboration with your professional healthcare team.

  Cfr. : http://www.prohealth.com/ME-CFS/library/showArticle.cfm?libid=15223&B1=EM031710N


  17-03-2010 om 22:11 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:allergy, antidepressants, B12, CFS, chemical clean up, Coenzyme Q10, D-ribose, desensitization, diet, fatigue, hyperventilation, hypoglycemia, infections, lifestyle, magnesium, ME/CFS, mitochondria, Multiple chemical sensitivity (MCS), pain, rest, sleep
  >> Reageer (1)
  16-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Terug Plezant Club
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Pas op !

  Nieuw verkeersbord in de lage landen !

  Gaat in op 1 april 2010 !

  Verwittig al je vrienden !

  Ontieglijke boetes !

  Voor meer details : klik op het bord...

   

  16-03-2010 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  10-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   


  Het retrovirus XMRV


  - Waar of niet waar ? -

  Willem Bulter - ME/CVS Stichting Nederland, 09-03-2010

  Sinds oktober 2009 is de ME/CVS-wereld in een verhoogde staat van opwinding.
  Onderzoekers van het Whittemore Peterson Institute (WPI) in Reno (USA) zouden bij 67 % van de onderzochte ME/CVS-patiŽnten een retrovirus ontdekt hebben - 'XMRV' genaamd - dat mogelijk de ziekte (mede) veroorzaakt.
  Drie negatieve replicatiestudies verder, twee Britse en een Nederlandse, moeten we echter constateren dat het nog allerminst zeker is of deze hoopvolle ontdekking waar is, ook al stond "het" in Science.

  Het is niet de eerste keer dat ME/CVS in verband gebracht wordt met een retrovirus.
  Beginjaren negentig opperde de Amerikaanse onderzoekster DeFreitas ook al een ander retrovirus - HTLV-2 - als mogelijke veroorzaker van ME/CVS.
  Collega-onderzoekers, onder wie de befaamde John Gow, slaagden er echter niet in de resultaten van DeFreitas te herhalen, waarna haar ontdekking als "onwaar" terzijde werd geschoven.

  Het idee achter een retrovirus als mogelijke veroorzaker van ME/CVS is op zich niet onlogisch.
  Omdat ME/CVS in veel gevallen wordt uitgelokt door een virus - denk aan het Epstein Barr-virus en het enterovirus - was er veel onderzoek gedaan naar de rol van gewone virussen in het ziektebeeld.
  Tot sluitende conclusies was men daarbij nooit gekomen.
  Bij veel patiŽnten verdwijnt het virus na verloop van tijd uit het lichaam en is het niet meer aantoonbaar, althans niet in het bloed (John Chia ontdekte wel virale schade in het maagweefsel).
  Een retrovirus echter dat zich nestelt in het erfelijk materiaal van de drager en voor een variŽteit van uitvalverschijnselen zorgt - denk aan de schade die HIV, het bekendste retrovirus, bij dragers aanricht - is wellicht een veel plausibeler veroorzaker.

  Blijven er twee problemen over : om welk retrovirus gaat het en hoe tonen we de aanwezigheid aan ?
  In 2006 ontdekte o.a. Robert Silverman - ťťn van de schrijvers van het Science-artikel - een retrovirus dat van muizen was overgesprongen op de mens en bij sommigen prostaatkanker veroorzaakte.
  Zij doopten het retrovirus 'XMRV'.
  Bijzonder was dat in het onderzoek van Silverman ook een link werd gelegd met RNase L, een enzym dat een belangrijke rol speelt in de menselijke afweer.
  Aangezien dit enzym ook bij ME/CVS-patiŽnten niet goed functioneert, zoals bekend is uit het werk van o.a. De Meirleir, was het niet zo'n vreemd idee om ook eens te onderzoeken of XMRV bij ME/CVS-patiŽnten voorkwam.

  Was het Judy Mikovitsj die dit als eerste bedacht ?
  Enfin, zo kwam het onderzoek dat leidde tot de Science-publicatie dus tot stand.
  Tweederde van de ME/CVS-patiŽnten draagt het retrovirus bij zich, menen Mikovitsj, Silverman e.a. en ook nog eens vier procent van de gezonde bevolking.
  Of andere wetenschappers hun resultaten s.v.p. wilden herhalen om meer zekerheid te krijgen.

  De ervaringen van De Freitas bewijzen echter hoe moeilijk het is de aanwezigheid van een nieuw retrovirus aan te tonen.
  Het behandelen van bloedmonsters en het vermenigvuldigen van DNA-cellen - met de zogenaamde PCR-methode (cfr. 'Polymerase-kettingreactie' op :
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Polymerase-kettingreactie -) - is methodologisch ingewikkeld en luistert zo nauw dat verschillende onderzoeksteams zomaar tot geheel tegengestelde resultaten kunnen komen.
  Dat gebeurde in de negentiger jaren en dat gebeurt ook nu.

  Britse onderzoekers waren er als eersten bij om de Amerikanen van het WPI van repliek te dienen.
  Twee verschillende onderzoeksteams, ťťn met de bekende psychiater Simon Wessely in de gelederen en een ander met de microbioloog Jonathan Kerr, vonden geen spoor van XMRV in de bloedmonsters van enkele honderden Britse patiŽnten die zij onderzochten.
  In februari 2010 meldden Nederlandse onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen dat ook zij geen XMRV hadden aangetroffen in bloedmonsters uit 1991 en 1992 van 32 patiŽnten.

  Hoe deze verschillen te verklaren ?
  Hoe kan het dat een respectabel team onder leiding van een beroemd viroloog (Silverman) XMRV wel vindt en drie Europese teams met vooraanstaande virologen en ME/CVS-experts, niet ?
  Interessant is wat de Nijmeegse onderzoekers daarover te melden hebben.
  Zij betreuren het dat het WPI zo weinig informatie heeft gegeven over zijn proefpersonen en opperen dat de resultaten van het WPI mogelijk gelinkt kunnen worden aan de uitbraak van CVS in Incline Village in Nevada in de jaren 1984-1985.
  Daniel Peterson van het WPI was immers als arts betrokken bij deze uitbraak en had biologisch materiaal bewaard van zijn patiŽnten.
  De Nijmeegse onderzoekers vinden dat je epidemische ME/CVS-patiŽnten, zoals die uit Incline Village, niet kunt vergelijken met sporadische ME/CVS-patiŽnten en dat zijn de meesten (sporadisch).

  Het lijkt of Suzan Vernon, de onderzoeksdirecteur van de CFIDS, de grootste Amerikaanse CVS-patiŽntenorganisatie, deze suggestie verder heeft uitgezocht.
  Zij heeft niet alleen alle artikelen van de WPI-onderzoekers gelezen, maar ook hun lezingen in de USA bezocht.
  Uit dat Sherlock Holmes-achtige speurwerk heeft ze kunnen opmaken, dat in elk geval vijf patiŽnten uit Incline Village met hun materiaal hebben bijgedragen aan het CVS-onderzoek van het WPI.
  Deze vijf CVS-patiŽnten hebben namelijk ook kanker.
  Vrij veel slachtoffers van de CVS-uitbraak in Incline Village hebben later kanker ontwikkeld, rapporteerde Peterson van het WPI eerder.
  Waarmee Suzan Vernon wil zeggen : deze vijf patiŽnten zijn in elk geval niet representatief voor de gewone ME/CVS-populatie.
  Misschien moet bij hen het retrovirus wel aan hun kanker gelieerd worden.

  Mikovitsj, de onderzoeksdirecteur van het WPI, zoekt de verklaring van de tegenstrijdige resultaten in een heel andere richting.
  De twee Britse onderzoeksteams hebben op geen enkele manier het WPI betrokken bij hun onderzoek, ondanks het aanbod van het WPI.
  Feitelijk hebben ze alles anders gedaan, zegt ze en kun je in hun geval niet van een replicatiestudie spreken.
  Het verbaast haar dan ook niet dat zij XMRV niet konden vinden.
  Wacht maar op andere onderzoeksteams die het WPI wel om medewerking hebben gevraagd.
  Zij zullen de resultaten van hun Science-studie kunnen bevestigen, verwacht ze.
  Wij wachten af.

  Nog een stuk of vijf replicatiestudies te gaan.
  En, zegt Charles Shepherd, als de resultaten tegenstrijdig blijven - de stand wordt bijvoorbeeld 4:4 -, dan moet de internationale club van retrovirologen maar een list bedenken.
  Dezelfde Shepherd meldt ook dat de meeste van de virologen in zijn medische netwerk ervan overtuigd zijn dat het retrovirus XMRV bestaat.
  Dat blijkt ook uit andere ontwikkelingen : gisteren verscheen er een Japanse studie, in de USA was er een tweede congres.
  Amerikaanse onderzoekers hebben al apen weten te infecteren met XMRV : zo reŽel en waar is het retrovirus.
  Alleen de links met ziektebeelden zijn nog volstrekt onhelder.

  Het meest intrigerend ?
  In een commercieel laboratorium in de USA worden dagelijks - tot op de dag van vandaag - ME/CVS-patiŽnten getest en de helft van hen blijkt XMRV bij zich te dragen.
  Hoe dat kan ?
  Dat begrijpt ook Cort Johnson niet.

  Cfr. : http://www.me-cvs-stichting.nl/20


  10-03-2010 om 21:23 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Tags:bloedmonsters, CFIDS, CVS, DNA-cellen, enterovirus, enzymen, Epstein Barr-virus, HTLV-2, ME/CVS, PCR-methode, prostaatkanker, retrovirus, RNase L, virus, XMRV
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  The homebound group differs substantially from the others.
  They need specific treatments.  Being homebound with chronic fatigue syndrome

  - A multidimensional comparison with outpatients -

  Wiborg JF, van der Werf S, Prins JB, Bleijenberg G, Expert Centre Chronic Fatigue, Radboud University Nijmegen, Medical Centre, PO Box 9101, 6500 HB Nijmegen, The Netherlands -Psychiatry Res 2010 Mar 4 Ė PubMed ID : 20207012

  Many patients with chronic fatigue syndrome (CFS) seem to experience periods in which they are homebound due to their symptomatology.
  Despite a growing body of research about CFS, little is known about patients who no longer feel able to leave their homes.
  The purpose of the present study was to examine whether homebound patients differ from other CFS patients on illness-specific characteristics.
  Besides experiencing more impairment in daily functioning than participants of an outpatient intervention study, homebound patients were characterised by extremely high levels of daily fatigue, predominant somatic attributions and pervasively passive activity patterns.
  The course of symptomatology was similarly stable in both groups.
  Our findings suggest that homebound patients form a distinct subgroup of CFS patients who might profit from a treatment approach that is tailored to their specific needs.
  The exploratory nature of this first systematic investigation of homebound CFS patients is stressed, and suggestions for future research are made.

  Cfr. : http://www.unboundmedicine.com/medline/ebm/record/20207012/abstract/Being_homebound_
  with_chronic_fatigue_syndrome:_A_multidimensional_comparison_with_outpatients
  _


  10-03-2010 om 20:16 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:CFS, chronic fatigue syndrome (CFS), fatigue, homebound
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie

  Nujij.nl - © 2010 Sanoma Digital The Netherlands B.V.

  Na beweging volgt bij menig ME/CVS patient malaise.
  Dit hangt volgens Light e.a. samen met het uitscheiden van z.g. cytokines, die wijzen op een ontstekingsreactie.
  Om meer zicht te krijgen op de ontstekingsreactie onderscheiden Light e.a. subgroepen op basis van de fluctatie en ernst van de symptomen.

  Cfr. : http://www.nujij.nl/oplaaiende-symptomen-me-patient-verraden.8067251.lynkx

  Cytokine

  Een cytokine is een proteÔne die een rol speelt in de immuunafweer.
  Er bestaan verschillende soorten, die uitgescheiden worden door verschillende soorten lichaamscellen.
  Sommige soorten worden alleen uitgescheiden door geactiveerde cellen tijdens een immuunrespons, andere worden continu geproduceerd.
  Ook de hoeveelheid cytokines varieert: sommige hoeveelheden uitgescheiden cytokines werken alleen lokaal, andere door het hele lichaam.

  Naast de rol in ontstekingsreacties en aangeboren of aangepaste immuunafweer, spelen sommige cytokinen ook een rol bij de embryogenese.

  De meeste cytokines heten interleukines omdat gedacht werd dat ze alleen tussen witte bloedcellen werkten.
  Ook chemokines, interferonen en tumor necrosis factor (TNF) vallen onder de cytokines.

  Werking

  Cytokinen binden aan specifieke celreceptoren en veroorzaken zo een intracellulaire signaalcascade die de celprocessen bijstuurt.
  Zo kan de transcriptie van bepaalde genen opgevoerd of verminderd worden; op dezelfde manier kunnen transcriptiefactoren of celreceptoren aangemaakt worden of kan net door negatieve feed-back de productie van het cytokine verlaagd worden.
  De cytokinereceptoren worden meestal maar voor korte tijd tot expressie gebracht.

  Er bestaan veel verschillende soorten cytokinen die door verschillende soorten cellen geproduceerd worden, sommige hebben overlappende functies en ze werken in op verschillende andere soorten cellen (dit warrige patroon is bovendien diersoortafhankelijk).
  Deze overdaad wordt redundantie genoemd.
  Volgens sommige wetenschappers is dit patroon ontstaan uit co-evolutie met pathogenen : als een pathogeen het immuunsysteem kon omzeilen, moest het organisme op zijn beurt dit mechanisme opheffen.
  Bovendien kan ťťn cytokine op dezelfde cel meer dan ťťn respons opwekken en op verschillende cellen verschillende uitwerkingen hebben (pleiotropisme).
  Cytokines kunnen elkaar ook blokkeren.

  Redundantie en pleiotropisme zijn klinisch belangrijk omdat redundantie ervoor zorgt dat met het blokkeren van ťťn cytokine vaak niet het hele probleem wordt opgelost.
  Pleiotropisme zorgt ervoor dat er allerlei ongewenste bijwerkingen op kunnen treden omdat cytokines ook op andere plaatsen werken dan alleen de verkeerde.

  Er bestaan zowel pro-inflammatoire als anti-inflammatoire cytokines.

  Cytokines zorgen voor osteoclaststimulatie en bij een ontsporing van de cytokineproductie daarmee voor osteoporose.

  Cfr. : http://nl.wikipedia.org/wiki/Cytokine  Severity of symptom flare after moderate exercise is linked to cytokine activity in chronic fatigue syndrome

  Andrea T. White a , Alan R. Light b,c , Ronald W. Hughen b , Lucinda Bateman d , Thomas B. Martins e,f , Harry R. Hill e,f and Kathleen C. Light b
  a Department of Exercise and Sport Science, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA -- b Department of Anesthesiology, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA -- c Department of Neuroscience, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA -- d Fatigue Consultation Clinic, Salt Lake City, Utah, USA -- e Associated Regional & University Pathologists (ARUP), Institute for Clinical and Experimental Pathology, Salt Lake City, Utah, USA -- f Departments of Pathology, Pediatrics, and Medicine, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA -- Correspondence to : Kathleen C. Light, Department of Anesthesiology, 3C444 SOM, 30 North 1900 East, Salt Lake City, UT 84132-2304, USA (e-mail :
  Kathleen.C.Light@hsc.utah.edu -)
  Psychophysiology, 4 Mar 2010 - © 2010 by the Society for Psychophysiological Research
  The project described was supported by NIH Grant R21 NS057821 from NINDS and NIAMS, with additional support provided by a Catalyst Grant from the University of Utah, by NIH Grant R21 AT002209 from NCAM and by the CFIDS Association

  Chronic fatigue syndrome (CFS) patients often report symptom flare (SF) for >24 h after moderate exercise (post-ex).
  We hypothesized that SF is linked to increases in circulating cytokines and CD40 Ligand (CD40L).
  In 19 CFS patients and 17 controls, mental and physical fatigue and pain symptom ratings were obtained together with serum for 11 cytokines and CD40L before and at 0.5, 8, 24 and 48 h post-ex.
  Before exercise, CFS had lower CD40L (p<.05) but similar cytokines versus controls.
  In subgroups based on SF at 48 h, high SF patients (n=11) increased in IL-1β, IL-12, IL-6, IL-8, IL-10 and IL-13 (p<.05) 8 h post-ex.
  Low SF patients (n=8) showed post-ex decreases in IL-10, IL-13 and CD40L and controls decreased in IL-10, CD40L and TNFα (p<.05).
  Thus, in CFS, cytokine activity may vary directly with SF, which may explain prior inconsistent findings.

  Cfr. : http://www3.interscience.wiley.com/journal/123310854/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0


  10-03-2010 om 14:31 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Tags:beweging, CFS, chronic fatigue syndrome, cytokines, exercise, fatigue, ME, ME/CVS, ontstekingsreactie, pain, pijn
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Piet Hein Donner   


  UWV
  : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'

  Helpende Handen, 09-03-2010

  Minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) ME/CVS beschouwt als een ziekte of gebrek in de zin van de arbeidsongeschiktheidswetgeving.
  Hiermee wil hij niet zeggen dat ME/CVS - en dat geldt ook voor alle andere ziektebeelden - automatisch toegang geeft tot een uitkering.

  Aanleiding voor deze brief is een zaak bij de Rechtbank in Almelo in twee Wajongzaken.
  Een UWV-verzekeringsarts gaf in die zaak aan ME/CVS niet als ziekte of beperking te zien in de zin van arbeidsongeschiktheidswetgeving.
  De Rechtbank in Almelo verklaarde ME/CVS echter volgens de Ė officiŽle - UWV-richtlijn als grond te zien voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  De Rechtbank oordeelt, onder verwijzing naar het verzekeringsgeneeskundige protocol CVS, dat CVS een reŽle en invaliderende aandoening is en daarmee is aan te merken als ziekte of gebrek.
  CVS kan leiden tot beperkingen in het functioneren en deze beperkingen kunnen niet anders worden gezien als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van CVS.

  De mate van arbeidsongeschiktheid in geval van ME/CVS wordt bepaald mede op basis van de door de verzekeringsarts vastgestelde beperkingen als een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek.
  Dit is het beleid van UWV en dat is in overeenstemming met de wetĖ en regelgeving.
  Het UWV heeft dat beleid uitvoerig geÔnstrueerd aan de verzekeringsartsen en herhaaldelijk is de beoordeling van ME/CVS aan de orde geweest in professionele vakoverleggen.

  Cfr. : http://www.helpendehanden.nl/news/view/332/uwv-me-cvs-is-ziekte-in-zin-van-arbeidsongeschiktheid.html


  10-03-2010 om 13:40 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Tags:arbeidsongeschiktheid, beperking, CVS, ME/CVS, UWV, verzekeringsarts, ziekte
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Dan Peterson
  Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS
   
  - Een verhaal over herstel -

  Zuiderzon, 03-03-2010 (laatst bijgewerkt : 08-03-2010) - Bron : Phoenix Rising Forums (cfr. 'Hammering CFS - A vistide success with Dr. Peterson' op : http://forums.aboutmecfs.org/content.php?66-Hammering-CFS-A-Vistide-Success -)

   

  Noot van de redactie :
  dit verhaal wordt u aangeboden, daar ook Prof. De Meirleir enkele patiŽnten reeds op Vistide zette

  Het brede scala aan herstelverhalen toont hoe gevarieerd de ME/CVS populatie is, elk verhaal zal slechts voor een subgroep ME/CVS-patiŽnten gelden. 

  Vistide is een zeer krachtig geneesmiddel dat Dr. Peterson - cfr. :
  http://www.afairname.org/profile.cfm?ID=8591 - sinds enkele jaren gebruikt bij een selecte groep patiŽnten.
  HVS heeft over zijn ervaringen met het medicijn verteld op de Phoenix Rising Forums en stemde toe zijn ervaringen te verspreiden op een meer georganiseerde manier.

  Vistideģ (Cidofovir)
  Informatie uit onze infogids (update)
  Dit antiviraal werd ontdekt en op de markt gebracht door De Clercq uit het Rega-instituut te Leuven.
  Het heeft een zeer breed antiviraal spectrum : herpesvirussen (HSV, CMV, EBV, HHV-6), retro-, adeno-, papilloma-, poxvirussen, Ö.
  Wanneer er sprake is van ernstige (re)activatie van virussen en bv. aciclovir geen effect sorteert, i.e. bij aanwezigheid van HHV-6, kan Vistide ingezet worden.
  Peterson uit de VS heeft reeds heel wat goede ervaringen met Vistide bij ME-patiŽnten.
  Vistide dient intraveneus toegediend te worden en kan niertoxiciteit veroorzaken.
  Net zoals cytotoxische chemo kan deze antivirale chemo ook een daling in de witte bloedcellen teweeg brengen en kan het nevenwerkingen van misselijkheid, braken of koorts met zich meebrengen.
  Verder is het ook weer een erg duur middel dat niet terugbetaald is voor ME-patiŽnten (wel voor AIDS-patiŽnten), tenzij uw hospitalisatieverzekering dit wil dekken.

  Waarom heb je beslist Dr. Peterson te consulteren ?

  Ik werd plotseling ziek na een ernstige verkoudheid/griep in maart 2008.
  Eerst kreeg ik de diagnose mononucleosis met torenhoge EBV-titers.
  Achteraf gezien zou louter mono een zegen geweest zijn.
  Ongelukkig genoeg heeft deze mono diagnose mij vertraagd in de zoektocht naar een echte behandeling.

  Mijn echtgenote had ongeveer 7 jaar geleden de diagnose CVS gekregen van Dr. Peterson en kreeg terug een goeie gezondheid dankzij anti-viralen, dus was het logisch voor mij om hem op te zoeken.
  Of zij ďgafĒ het aan mij door of we hebben allebei het aparte genetische defect dat welk agent dan ook het mogelijk maakt om CVS te krijgen.

  Waarom heeft Dr. Peterson Vistide voor jou gekozen ?

  Ik heb EBV en HHV-6. In volgende testen werd teruggevonden dat ik ook CMV had.
  Dus het ging om EBV, HHV-6 en CMV.

  Vistide is een sterk geneesmiddel Ė het kan ernstige bijwerkingen geven Ė en niet iedereen vindt het aangenaam om dergelijk krachtig medicijn te nemen.
  Waarom besliste jij om dit te proberen ?

  In mijn geval was de kost die ik betaalde om het niet te nemen, mijn carriŤre verliezenÖgegarandeerd.
  Aangezien ik de belangrijkste broodwinner was in mijn gezin, is deze kost onaanvaardbaar voor de toekomst van mijn echtgenote en kind.
  De gevolgen van niet te herstellen in de komende zes maanden zou het verlies van een carriŤre zijn waar ongeveer acht jaar aan gebouwd is ZONDER vooruitzicht in de maak voor een andere betrekking om mijn gezin te onderhouden.

  Peterson is een verbazingwekkende diagnosesteller.
  Hij zoekt alles uit tot op het bot omdat hij niets over het hoofd wil zien.
  Hij verzamelt tonnen gegevens zodat hij kan proberen uit te vissen wat er gaande is of het kanker is, malaria, dengue koorts of dit waanzinnige syndroom.
  Hij deed voor mij meer diagnostisch werk in drie dagen tijd dan 15 dokters deden in 15 jaar Ė
  Klaar voor weken testen !

  Als je behoort tot het klein percentage mensen met de diagnose CVS die eigenlijk passen in de Incline cohorte (virale ďdriverĒ, ongeacht de oorspronkelijke oorzaak), zal hij je geen CGT aanbevelenÖhij heeft veel ervaring om de zieke agressief te bestrijden.

  Heb jij enige nevenwerkingen ondervonden ?

  Ik had geen nevenwerkingen en mijn nier- en leverfuncties bleven prima.
  Dr. Peterson is uiterst voorzichtig.
  Hij begrijpt dat Vistide potentieel toxisch is voor de patiŽnt zijn nieren (alhoewel hij denkt dat het veiliger is dan Valcyte).
  Dat is waarom hij een rigoureus protocol volgt om het geneesmiddel toe te dienen en de patiŽnt constant te monitoren tussen infusies.

  Ik zie in waarom hij echt zelf de infusies wil toedienenÖ het protocol is gecompliceerd en de gevolgen van een of andere fout zouden vreselijk kunnen zijn.
  Een paar van zijn gespecialiseerde testen in mijn woonplaats laten doen heeft bewezen een groot fiasco te zijn met een grote vergissing dat ons een hele tijd vertraagd heeft.

  Vistide is straf spul, maar voor zij onder ons die arbeidsongeschikt zijn door deze aandoening, staan op invaliditeit vrijgesteld van arbeid etc. etc.
  Het groeiende spook van verhoogd risico op lymfomen bij de Incline cohorte patiŽnten is een ander paar mouwenÖ

  Werd je door Dr. Peterson op andere medicatie of behandelingen gezet ?

  Peterson zette mij niet op andere medicijnen of therapieŽn.
  Ik had geen andere onderliggende gezondheidsproblemen, heb geen stemmingsproblemen of iets anders.
  Ook had ik geen significante schommelingen in mijn toestand voor de behandeling gestart werd.
  Ik was ofwel moe, zo moe of echt zooo moe.
  Anders dan een cognitieve ramp te zijn, slechte slaap, uitgeput wakker worden, gevoelige klieren en orthostatische intolerantie (met een soort van vertigo), had ik geen andere symptomen.


  Vistideģ (Cidofovir)

  Hoe verliep dit ?

  Laat me eerst vooraf zeggen dat wat ik aanbreng met het feit dat wat werkt voor mij NIET noodzakelijk zal werken voor jullie.
  Hoewel er oorzakelijke/symptomatische overeenkomsten zijn over de ME/CVS cohorten, zijn er ook veel belangrijke verschillen.
  EN, hoewel er basis overeenkomsten zijn in de Incline cohort zelf (waartoe ik behoor), blijven er ook daar belangrijke verschillen.
  Immers omdat er een soort van neuro-immuun probleem is over de hele lijn in deze subgroep, betekent niet dat de verschillende ďproblemenĒ in onze lichamen dezelfde zullen zijn (omdat dit het geval is, raad ik jullie ten zeerste aan ťťn van de weinige artsen te bezoeken in dit land die goed zijn in de diagnose van dit beest, Peterson, Klimas, Lapp, misschien nog andere).
  Geslacht, leeftijd, duur van de ziekte, etc. etc. zullen verschillend zijn tussen jou en mij.

  * Augustus

  Ik begon met Vistide bij Dr. Peterson in augustus 2009.
  De eerste dosis werd een proef om te zien hoe ik het zou verdragen en de probenecide.
  Dr. Peterson checkte de nier en leverwaarden om de andere dag voor een week Ė ik slaagde met vlag en wimpel.
  Ik nam de tweede dosis een week na de eerste.

  Kort daarna voelde ik me een 4 waard (op mijn persoonlijke arbitraire schaal van 1 tot 10), gewoonlijk voelde ik me een 2 (ik kan niet rechtop zitten om te eten) of 3 (een paar trappen zouden vertigo-vermoeidheid induceren)Ö.
  Ik ging dit geenszins toeschrijven aan dat medicijn na anderhalve dosis.
  Geen kans toe !
  Ik ben daar te sceptisch voor.
  Vier was de top hoe ik me al gevoeld had tijdens mijn ziekte; ik voelde een 4 eens een heerlijke week hier en een mooie week daar, maar nooit meer dan een week.

  Maar een andere week ging voorbij en nog een en ik bleef op een 4.

  * Midden september

  In midden september moest ik die 4 wel toeschrijven aan de Vistide.
  Ik had gewoon niks anders aan wat ik het op 4 blijven voor ongekende lange tijd kon toeschrijven.
  Ik kon comfortabel blijven rechtzitten voor langere periodes en ik had een veel groter uithoudingsvermogen om rechtop te blijven staan (mijn probleem was nooit orthostatische intolerantie, enkel invaliderende vermoeidheid van de inspanning).

  Ik begon wandelen langer te kunnen volhouden, kleine klusjes doen die gedaan moesten worden in en rond het huis.
  Eind september belandde ik op de schaal op een 5.
  Met andere woorden, ik draai nu op ongeveer halve snelheid.
  Ik heb nooit een 5 gezien sinds ik ziek geworden ben.

  Trappen, uitgebreid en zorgvuldig nadenken, uitgebreid voor de kinderen zorgen etc. etc. zijn nog een beetje ruig en vergen nog allemaal hersteltijd, maar dit niveau bereiken is echt heel aangenaam.
  Het is gewoon leuk om iets gewoon te doen, alledaagse dingen waar je niet over nadenkt wanneer je gezond bent.

  Dus het is nog geen twee maanden geleden dat ik van een 3 naar een consistente 5 gegaan ben en steeds hoog gebleven ben, sinds ik ziek werd.
  Ik kan haast niet wachten om mijn infusies verder te zetten.
  Ik kan me nauwelijks herinneren hoe een 6 voelt.
  Tussen haakjes, ik bleef mijn labotesten 3x per week verder zetten zonder er eentje over te slaan.

  Regelmatige slaperigheid en slaappatronen keerden ongeveer halverwege mijn eerste drie-maanden parcours terug.
  Ik was nooit bijzonder moe wanneer ik in het diepste van mijn ziekte was.
  Ik was verzwakt met vermoeidheid, maar ik was niet slaapdronken, daar is een verschil.
  Mijn slaap zou licht zijn en onsamenhangend zijn.
  Ik zou moe wakker worden.

  Na ongeveer anderhalve maand Vistide, kwam de nacht terug en ik dacht, he, ik ben eigenlijk moe.
  Nu word ik moe ís avond laat zoals een normaal persoon en slaap ik degelijk.
  Ik sliep altijd degelijk voor ik ziek werd en ik ben nu terug bij het normale.
  Het is leuk om klaar te zijn om naar bed te gaan en heerlijk om degelijk te slapen .

  Hmm, dus ik kwam van niet in staat te werken of rechtop te zijn meer dan enkele uren per dag en zeer weinig te doen naar in staat te zijn om te doen wat gedaan moet worden in en rond het huis, met mijn kind en op het werk.
  Geweldig !

  * 1 november

  Ik hou van het leven op een consistente 6 op mijn exclusieve persoonlijke HVS-schaal (waarbij 1 betekent enkel uit bed komen om de badkamer te gebruiken en 10 betekent in staat zijn alles te doen wat het leven vraagt Ė niet noodzakelijk gaan sporten of iets anders).
  Het is een geweldig gevoel.
  Ik voel zelfs vaak een 7 wanneer ik zorgvuldig mijn energie gerantsoeneerd heb, maar ik blijf consistent op een 6, geen probleem .

  Ik zal het eindpunt van het driemaanden parcours op Vistide over een kleine twee weken bereiken.

  * 18 november

  Ik kreeg de loopband/VO2-max resultaten.
  Verbazingwekkend.
  Ze waren bijna verdubbeld van 15 (technisch arbeidsongeschikt voor een persoon met mijn profiel) naar een 28 VO2-max.
  Ik ga nog steeds erg vroeg over naar anaerobe verbranding, maar ik heb een enorm veel beter vermogen om zuurstof te metaboliseren.
  Van een gezond persoon met mijn profiel wordt verwacht op 44 te zitten, dus er is een weg te gaan.
  Maar over het algemeen is dit een enorme vooruitgang.
  Het metabolisme werkt !

  * 10 februari

  Op 6 maanden ben ik op 90% terug en terug aan het werk, terug in staat een goeie ouder te zijn, terug in staat om voor het huis te zorgen.
  Als ik niet nog een duimbreed verbeter met Vistide, zal ik mezelf meer dan een wonderbaarlijk geluk prijzen.

  Een manier om mijn vooruitgang te meten (ťťn dat ik wens dat meer patiŽnten toegang toe zouden hebben omdat dit de argumenten van Wessely types teniet doet) is mijn VO2-max, die stelde dat ik het equivalent was van iemand met een hartaandoening en dit kwalificeerde me voor federale arbeidsongeschiktheid.
  Ik was op arbeidsongeschiktheidsverlof.
  Trappen waren lastig.
  Ik lag 90% van de dag neer en kon weinig doen in en rond het huis.
  Ik was op weg naar zeer ernstige arbeidsongeschiktheid.
  Maar omdat ik dit blijkbaar van mijn echtgenote kreeg, gingen we vrij vroeg in mijn ziekte naar Dr. Peterson en vermeden zo de vreselijke lichamelijke beschadigingen die vele anderen ervaren.

  Dus nu ben ik weer aan het werk met een bureaujob en ik kan dit volledig volhouden.
  Ik kan nog niet trainen momenteel.
  De eisen in het leven (ik heb een jong kind) nemen zo ongeveer alles van me op wat ik heb.
  Als ik niet nog een tikkeltje verbeter, zal ik extatisch zijn te zeggenÖ

  Gefeliciteerd met je ervaringen met Vistide !

  Een laatste vraag, wat zijn de kosten ?

  De kosten van Vistide waren enorm, hoofdzakelijk voor mijn verzekeringsmaatschappij, godzijdank en door door te gaan.
  Dus de behandeling werd gedekt.
  Maar zoals elke patiŽnt van Dr. Peterson weet, zal hij allerlei labotesten doen dat zelfs de beste verzekeringsmaatschappijen zullen weigeren.
  Natuurlijk zijn deze testen werkelijk de basis van zijn diagnose.
  Het is vreselijk dat de meeste mensen hem omwille daarvan het niet kunnen veroorloven om hem te zien.

  Cfr. ook :


  Cfr. : http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-514.html


  10-03-2010 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Tags:arbeidsongeschiktheid, CFS, CGT, Cidofovir, CMV, CVS, EBV, griep, hospitalisatieverzekering, HSV, infusies, inspanning, intraveneus, leverfuncties, lymfomen, ME/CVS, moe, nieren, niertoxiciteit, retrovirussen, slaap, vermoeidheid, Vistide
  >> Reageer (1)
  09-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Depressie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   


   

  Depressie

  Gezondheidsnet.nl

  Depressie is een toestand waarbij iemand zich ontzettend ongelukkig voelt.
  Dit is anders dan een īdipjeī.
  De hersenen bestaan uit miljoenen onderling verbonden zenuwcellen, de neuronen.
  Deze neuronen moeten met elkaar communiceren zodat we kunnen denken, bewegen of voelen.
  De neuronen communiceren door chemische signalen, neurotransmitters, te versturen en te ontvangen.
  Nadat een neurotransmitter door een neuron is afgegeven, overbrugt deze een opening, synaps genoemd en bindt zich vervolgens aan een receptor op een ander neuron.
  Zo wordt het prikkelsignaal doorgegeven.

  Anders dan gewone zwaarmoedigheid, droefheid of verdriet, is depressie een toestand waarbij iemand zich onbeheersbaar en overweldigend ongelukkig voelt, zo erg dat het hem of haar vaak totaal 'uitblust'.
  Depressieve mensen kunnen niet helder meer denken en zijn niet in staat om hun normale bezigheden uit te voeren.
  Ze hebben geen belangstelling voor eten en slapen slecht of ze doen die dingen juist in overdreven mate.
  Depressieve mensen kunnen zelfs zelfmoordgedachten hebben.

  Depressiviteit kan het gevolg zijn van een emotionele gebeurtenis in iemands leven, maar ook van een verlaagd serotoninegehalte.
  Serotonine is een neurotransmitter.

  Depressiviteit (cfr. : http://nl.wikipedia.org/wiki/Depressie_(klinisch) -&- http://www.psychischegezondheid.nl/depressiecentrum -) kent vele vormen.
  Daarom is het van belang dat iemand die depressief lijkt, naar de dokter gaat.
  Die kan een nauwkeurige diagnose stellen en een geschikte therapie voorschrijven.

  Cfr. : http://www.gezondheidsnet.nl/geest/videos/117/depressie


  09-03-2010 om 20:45 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Tags:bewegen, denken, depressie, diagnose, dipje, droefheid, eten, hersenen, neuronen, neurotransmitters, ongelukkig, receptor, serotonine, slapen, synaps, therapie, verdriet, voelen, zelfmoordgedachten, zenuwcellen, zwaarmoedigheid
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe stressvol is je leven ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  Hoe stressvol is je leven ?

  Een beetje stress of spanning kan meestal niet veel kwaad.
  Maar soms kan stress veel negatieve invloed hebben op je welzijn en gezondheid.
  Vooral als er meerdere stressfactoren een rol spelen in je leven, kun je last krijgen van teveel spanningen.  Test jezelf

  op :

  http://www.gezondheidsplein.nl/testjezelf/5/Hoe-stressvol-is-mijn-leven.html


  09-03-2010 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (5 Stemmen)
  Tags:gezondheid, spanning, spanningen, stress, welzijn
  >> Reageer (10)
  07-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  ... patients presenting in primary care with fatigue
  may not receive appropriate care.  Making the diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalitis in primary care
  - A qualitative study -

  Carolyn Chew-Graham, Christopher Dowrick, Alison Wearden, Victoria Richardson and Sarah Peters - BMC Family Practice 2010, 3 February 2010

  Background - NICE guidelines emphasise the role of the primary care team in the management of patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalitis (CFS/ME).
  A key stage in effective management is making an accurate early diagnosis, supported by appropriate referral.

  Methods - A nested qualitative study within a multi-centre randomised controlled trial [ISRCTN 74156610] which aimed to explore GPs' views on their role in making the diagnosis of CFS/ME and subsequent management of patients in primary care.
  Semi-structured interviews with 22 GPs.
  Interviews were transcribed verbatim and an iterative approach used to develop themes from the dataset.

  Results - GPs described difficulties in defining CFS/ME and suggested that their role in making a diagnosis was to exclude physical causes for the patient's symptoms, but they reported little confidence in positively attributing the label of CFS/ME to a patient and their symptoms.
  GPs suggested that the label of CFS/ME could be potentially harmful for the patient.
  The role of referral to secondary care was debated and GPs struggled defining their own role in management of this group of patients.

  Conclusions - Until GPs feel comfortable making the diagnosis of CFS/ME and facilitating initial management and have appropriate services to refer patients to, there will continue to be delays in confirming the diagnosis and patients presenting in primary care with fatigue may not receive appropriate care.

  Cfr. : http://www.biomedcentral.com/1471-2296/11/16


  07-03-2010 om 13:14 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Tags:CFS/ME, chronic fatigue syndrome, Chronic fatigue syndrome/Myalgic Encephalitis (CFS/ME), Myalgic Encephalitis, NICE guidelines, primary care
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  'New ways to diagnose and determine fibromyalgia and chronic fatigue
  using metabolic tests and functional neurology
  '


   

  A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue

  1888PressRelease, March 05, 2010

  A new system of evaluating chronic pain or fibromyalgia.
  Symptoms involved with fibromyalgia and chronic fatigue include fatigue, insomnia, dizziness or vertigo, stomach pain or bloating, memory loss (usually short term), knowing what you want to say but can't get the words out, headaches and swelling.
  And these are only some of the symptoms !

  The correct testing is done to find out exactly what is going on.
  You might say that you already had blood work done.
  But the key is doing the right blood tests.
  Here is a list of specific blood tests that can give you a lot of information :

  1. a thyroid panel

  2. a metabolic panel

  3. a lipid panel

  4. a CBC (complete blood chemistry with auto differential).

  Thyroid, adrenal, blood and gut function need to be assessed.
  All can be affected with chronic health conditions.
  By addressing any problems with your thyroid, adrenal glands, blood chemistry or gut function, you can heal faster.
  The complete metabolic panel allows you to check your blood glucose levels since glucose and oxygen are needed by the brain to function properly.

  Adrenal stress index
  You can further test your adrenal glands which are your "stress" organs.
  IF YOU SUFFER FROM INSOMNIA, THIS TEST IS A MUST !
  This test measures your cortisol levels.
  When your body's cortisol level is abnormal you will suffer from insomnia.
  Cortisol levels can be corrected through specific nutritional protocols thereby curing insomnia.

  You may be gluten sensitive and have created a gluten autoimmune problem.
  Well, there are tests that you can do to know.
  If someone is autoimmune, that means that their body attacks certain tissues of the body, literally destroying the tissue or organ.
  This test will determine if someone is autoimmune.

  An evaluation of brain neurotransmitters need to be done.
  Neurotransmitters are VITAL for proper brain function.
  Decreased neurotransmitters can cause increased pain.

  Hormone panels
  A hormone panel can determine if one suffers from low testosterone in males or low estrogen/progesterone in females.
  Symptoms related to decreased hormone levels may include depression, fatigue, mood swings, weight gain and decreased physical stamina, to name a few.

  Inflammation
  The amount of inflammation in your system can be test by measuring homocysteine levels and C-reactive protein.
  Many people who suffer from chronic health conditions have elevated inflammatory process in their body.
  Just about every fibromyalgia patient will have some form of chronic inflammatory process in their body.

  Once the necessary tests are run, a specific protocol can then be established.

  Cfr. : http://www.1888pressrelease.com/a-new-system-of-evaluating-fibromyalgia-and-chronic-fatigue-pr-189750.html

  07-03-2010 om 13:12 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  Tags:autoimmune, cortisol, depression, dizziness, estrogen, fatigue, fibromyalgia, gluten, headaches, hormones, inflammation, insomnia, memory loss, metabolism, mood swings, neurotransmitters, progesterone, stress, testosterone, thyroid, weight gain
  >> Reageer (1)
  06-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Jos van der Meer

   

  Nijmeegs onderzoek
  haalt CVS-doorbraak onderuit

  Ellen de Visser
  De Volkskrant, 04-02-2010

  AMSTERDAM - Onderzoekers van het Nijmeegse UMC St Radboud hebben in het bloed van Nederlandse patiŽnten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) toch geen XMRV-virus gevonden.
  Hun bevindingen staan haaks op die van Amerikaanse collega's, die vorig jaar in Science onthulden dat zij bij veel CVS-patiŽnten het betrokken retrovirus hadden ontdekt.

  Wetenschappers zoeken al jaren naar een biologische oorzaak van CVS.
  Dat syndroom wordt gekenmerkt door onverklaarbare uitputting, concentratieproblemen, spierpijn en vele andere symptomen.
  Tal van virussen zijn de afgelopen decennia met de mysterieuze ziekte in verband gebracht maar het verband bleek nooit valide.

  De Amerikaanse vondst werd door internationale patiŽntenverenigingen met gejuich ontvangen.
  De ontdekking van het virus bood eindelijk zicht op een medicijn.
  Maar vijf maanden na de Science-publicatie hebben drie groepen wetenschappers uit drie verschillende landen de Amerikaanse conclusie onderuit gehaald.

  Duitse wetenschappers schreven in oktober 2009 in Retrovirology dat ze bij geen van hun zeshonderd patiŽnten een verband tussen kanker en het betrokken virus hadden ontdekt.
  Britse onderzoekers kwamen begin jaar in het online wetenschappelijke tijdschrift PLos ONE tot dezelfde conclusie.

  De Nijmeegse internist Jos van der Meer, verbonden aan het Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid van het UMC St Radboud, twijfelde meteen al aan de Amerikaanse studie en kondigde an het onderzoek te willen herhalen.  Frank van Kuppeveld

  Hij deed dat samen met experimenteel viroloog Frank van Kuppeveld.
  Vorige week publiceerden zij op de site van het British Medical Journal hun onderzoeksgegevens : noch in het bloed van de 32 onderzochte CVS-patiŽnten, noch in dat van de 43 controlepatiŽnten werd het XMRV-virus aangetroffen.
  Zij gebruikten voor hun studie dezelfde, gevoelige, onderzoekstechniek als de Amerikanen.

  Het vermoeden bestaat dat de groep Amerikaanse patiŽnten niet representatief genoeg was voor alle CVS-patiŽnten.
  Van der Meer legde in oktober al in de Volkskrant uit dat bij stress- en immunologisch onderzoek de patiŽntenpopulatie nauwkeurig moet worden samengesteld omdat anders de resultaten ernstig worden vertekend.
  Zo moeten patiŽntengroep en de controlegroep idealiter uit dezelfde buurt komen omdat verschillen in uitkomsten een geografische oorzaak kunnen hebben.
  De groepen moeten zelfs vergelijkbare lotgevallen hebben.
  Stress kan immers de bloedwaarden veranderen.

  Gewacht wordt nu op de uitkomsten van onderzoek in andere Amerikaanse laboratoria.
  Als die geen verband aantonen, is dat de zoveelste slag voor patiŽnten, schrijft het British Medical Journal in een hoofdredactioneel commentaar.

  Cfr. : http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1355510.ece/Nijmeegs_onderzoek_haalt_CVS-doorbraak_onderuit

  Lees ook ''Chronische vermoeidheid niet door virus'' (dd. 26-02-2010) op : http://www.apotheek.org/nieuws_artikel.php?nId=2146


  06-03-2010 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:bloedwaarden, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), concentratieproblemen, CVS, immunologie, kanker, retrovirus, spierpijn, stress, uitputting, XMRV-virus
  >> Reageer (0)
  23-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Psychotherapie bij depressie overschat
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  Psychotherapie bij depressie overschat

  ANP, 23-02-2010

  AMSTERDAM - Het effect van psychotherapie bij de behandeling van een depressie wordt overschat.
  Dat komt doordat onderzoeken die een gunstige uitwerking van de behandeling aantonen, veel meer kans hebben om te worden gepubliceerd.

  Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben dat vastgesteld samen met collega's uit Zweden en de Verenigde Staten, na bestudering van ruim duizend wetenschappelijke artikelen.
  Zij maakten de resultaten van hun studie dinsdag bekend.

  Het verschijnsel dat over een wetenschappelijk vraagstuk selectief wordt gepubliceerd, wordt ook wel 'publicatiebias' genoemd.
  Het kan leiden tot een vertekend beeld van de effectiviteit van een behandelmethode.
  Onderzoek is daarom van groot belang voor de klinische praktijk, zeggen de wetenschappers.

  Onderzoekers toonden eerder al aan dat de doelmatigheid van antidepressiva bij patiŽnten met een lichte depressie om dezelfde reden wordt overschat.
  Mede daardoor zijn richtlijnen over de behandeling van deze groep patiŽnten aangepast.
  Zij krijgen nu vaker psychotherapie als behandelmogelijkheid aangeboden.

  Nu ook het effect daarvan kleiner blijkt te zijn dan op grond van wetenschappelijke publicaties werd aangenomen, pleiten de onderzoekers voor onderzoek naar nieuwe, betere methodes om depressie te behandelen.
  Zij zetten hun bevindingen volgende week uiteen in het vaktijdschrift British Journal of Psychiatry.

  Cfr. : http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1352330.ece/Psychotherapie_bij_depressie_overschat  Telefonische depressietest

  ANP, 23-02-2010

  AMSTERDAM - Depressief of gewoon een beetje somber ?
  Wie twijfelt, kan een telefonische test doen (0900-DEPRESSIE) en krijgt dan binnen vier minuten een wetenschappelijk en medisch verantwoord advies.
  Kosten : 80 cent per minuut.

  Dat maakte het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam, dat de depressietest mede heeft ontwikkeld, dinsdag bekend.

  Bellers krijgen volgens het VUmc inzicht in de mate waarin hun klachten passen bij het ziektebeeld van een depressie.
  Ook krijgen zij een concreet advies voor zelfhulp.
  Dat advies is gebaseerd op de laatste inzichten van huisartsen, psychologen en psychiaters ten aanzien van de diagnose en behandeling van een depressie.

  Volgens Pim Cuijpers, hoogleraar klinische psychologie aan de VU, is de test een goede aanvulling op het huidige zorgaanbod : ĎHet onderkennen van een depressie of depressieve gevoelens is voor veel mensen een enorme stap. Met deze test hebben consumenten zelf, in een anonieme maar ook vertrouwde situatie, de mogelijkheid meer grip op hun situatie te krijgen

  Cfr. : http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1352103.ece/Telefonische_depressietest


  23-02-2010 om 17:51 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Tags:Antidepressiva, depressie, depressietest, huisartsen, psychiaters, psychologen, psychotherapie, publicatiebias, somber, zelfhulp, ziektebeeld, zorgaanbod
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Secrets of novel retrovirus unfolding
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Conference on Retroviruses & Opportunistic Infections (CROI)

  - Secrets of novel retrovirus unfolding -

  Crystal Phend, Senior Staff Writer, MedPage Today, February 21, 2010 Ė Reviewed by Barry S. Zingman, MD, Professor of Clinical Medicine, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY & Dorothy Caputo, MA, RN, BC-ADM, CDE, Nurse Planner - © 2004-2010 MedPage Today, LLC (note that these studies were published as abstracts and presented at a conference : these data and conclusions should be considered preliminary until published in a peer-reviewed journal)

  SAN FRANCISCO -- The mystery surrounding a retrovirus recently implicated in prostate cancer and possibly chronic fatigue syndrome is beginning to yield clues.

  The virus, known as XMRV, has been confirmed to replicate primarily in reproductive organs and lymphoid tissue, according to a primate study reported at the Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections.

  A second study found markers that could be the key to developing an assay for the large scale epidemiologic studies needed to determine how widely the virus has penetrated in the population, and what effect it has.

  "We're at a very, very early stage working with this virus," said conference vice-chair John Coffin, PhD, of Tufts University in Boston.

  He likened it to the early days of HIV research, when scientists scrambled to make sense of the virus, but cautioned that there has yet to be any clear evidence linking it to disease.

  XMRV burst onto the scene four years ago when researchers doing a broad sweep for viruses in prostate cancer samples turned up evidence of a retrovirus that resembled the murine leukemia virus, earning it the abbreviation xenotropic murine leukemia-related virus (XMRV).

  "The similarity [in genetic sequence] is so striking that although we don't know the details we have to assume it's coming from mice," Stephen Goff, PhD, of Columbia University in New York City, told MedPage Today.

  The genetic sequence of all XMRV isolates tested across the country and across diseases, show so little divergence that the virus must have only recently jumped to humans -- likely from a point source and with limited numbers of replication cycles during transmission, Goff said in a plenary lecture on XMRV at the conference.

  This implies that a vaccine might be much easier to develop than for HIV, he explained at a press conference.

  However, while this class of retroviruses appears to be characterized by lifelong infection that cannot be cleared by the immune system, there's no clear proof yet that XMRV causes illness or the diseases it's been linked to, he emphasized.

  Even the links to prostate cancer and chronic fatigue syndrome are controversial, with centers reporting anywhere from 0% to 23% and 0% to 67% prevalence in tested cases, respectively, Goff noted.

  To learn more about how the virus might interact with the human immune system, scientists at the Cleveland Clinic, Yerkes National Primate Research Center at Emory University and Abbott Diagnostics collaborated on an animal model.

  Prachi Sharma, PhD, of Emory, presented part of the results involving monkeys.

  She reported that acutely infected monkeys tested positive for virus replicating in a number of tissues.

  Chronic infection, though, appeared largely limited to CD4+ T cells in lymphoid organs -- spleen, lymph nodes and GI tract -- as well as in reproductive organs, including prostate, testes, ovaries, vagina and cervix.

  Other experimental lab studies have shown the virus to be androgen and hormone responsive, which bears on the cell types in which it will be found, Goff said.

  It was notable that the monkeys exhibited no visible symptoms or fever when infected, said John Hackett, Jr., PhD, of Abbott Diagnostics in Abbott Park, Ill.

  He reported the group's efforts to develop assays to detect XMRV infections.

  In the monkeys, antibodies to gag p30, env gp70 and env p15E were observed.

  The researchers were also able to show, for the first time, the existence of antibodies to multiple XMRV proteins in humans.

  However, they occured in only three of 2,851 human blood samples.

  Detection in humans has proven challenging, but whether this reflects the virus's life cycle, a combination of viral properties and the length of time between infection and disease or some other factor is unclear, Hackett said.

  "Part of it is the ability to identify it to begin with," Hackett told MedPage Today : "You could argue we haven't been looking for it."

  Sharma's study was supported by Abbott Diagnostics and a grant from the National Institutes of Health.

  Hackett reported conflicts of interest with Abbott Diagnostics.

  Goff reported support from the Howard Hughes Medical Institute and the Department of Defense Prostate Program.

  References

  1. Mouse to man ? XMRV and human disease
   Goff S - CROI 2010; Abstract 132
   Cfr. :
   http://www.ifarablog.org/2010/02/friday-press-conference-1-mouse-to-man.html

  2. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections
   Cfr. :
   http://retroconference.org/2009/index.asp?page=310
   Cfr. also '17th CROI 2010' at : http://retroconference.org/2010/display.asp?page=528

  3. XMRV : Examination of viral kinetics, tissue tropism and serological markers of infection
   X Qiu1, P Swanson1, K-C Luk1, J Das Gupta2, N Onlamoon3, R Silverman2, F Villinger3, S Devare1, G Schochetman1, and John Hackett, Jr*1 - 1Abbott Diagnostics, Abbott Park, IL, US - 2Cleveland Clin, OH, US and - 3Yerkes Natl Primate Res Ctr, Emory Univ, Atlanta, GA, US - CROI 2010; Abstract 151
   Background - Xenotropic Murine Leukemia Virus-related Retrovirus (XMRV) is a human retrovirus recently discovered in familial prostate cancer tissue using DNA array based Virochip technology.
   Understanding viral replication kinetics, tissue tropism and the host immune response is fundamental to establish
   the etiology of XMRV infection in human disease.
   Development of serologic assays to detect XMRV-specific antibodies would facilitate
   epidemiologic studies
   .
   Methods
   - Five rhesus macaques were inoculated intravenously with XMRV.
   Blood was collected throughout the course of infection and tissue from multiple organs was harvested at necropsy.
   Two macaques were necropsied at day 6 or 7 and one at day 144 post infection.
   The remaining 2 animals were re-inoculated with XMRV on day 158 and necropsied on day 291.
   XMRV-specific immunoreactivity was monitored by Western blot using viral lysate.
   Recombinant env gp70, p15E and gag p30 were utilized to develop serologic assays on the high-throughput automated ARCHITECT instrument system (Abbott Diagnostics).
   Results
   - XMRV inoculation resulted in low transient plasma viremia, although proviral DNA persisted in circulating peripheral blood mononuclear cells for several weeks.
   Of interest, the earliest leukocyte targets were CD4+ T cells and NK cells followed by CD8+ enriched T and CD20+ enriched B cells (50% positive); CD14+ monocytes were negative.
   Animals sacrificed at the acute stage showed evidence of viral replication in spleen, lung, lymph nodes and liver.
   In contrast, sacrifice of 2 animals at 19 weeks post XMRV re-inoculation showed greater dissemination of XMRV DNA and RNA in various organs including the GI and urinary tract as well as in vaginal tissue of the one female.

   By Western blot analysis, all 3 chronically infected macaques developed antibody responses to env and gag proteins.
   The serologic assays demonstrated 100% sensitivity by detecting all Western blot positive serial bleeds from the XMRV-infected macaques.
   Preliminary results showed evidence of detectable reactivity to all 3 antigens in a low proportion (~0.1%) of US blood donors.
   Conclusions
   - These data suggest that lymphocytes are a primary target for replication persistence (low grade replication) of XMRV in the absence of detectable plasma viremia.
   This study identified specific serological markers useful for detection of antibodies induced by XMRV infection.
   The prototype antibody assays will facilitate large-scale epidemiological studies.
   Cfr. :
   http://www.retroconference.org/2010/Abstracts/39393.htm

  4. Organ and cell lineage dissemination of XMRV in rhesus macaques during acute and chronic infection
   Prachi Sharma*1, S Suppiah2, R Molinaro2, K Rogers1, J Das Gupta3, R Silverman3, J Hackett, Jr4, S Devare4, G Schochetman4 and F Villinger1,2 - 1Yerkes Natl Primate Res Ctr, Emory Univ, Atlanta, GA, US - 2Emory Univ Sch of Med, Atlanta, GA, US - 3Cleveland Clin, OH, US and - 4Abbott Diagnostics, Abbott Park, IL, US - CROI 2010; Abstract 150 LB
   Background - Infection with Xenotropic MuLV-related Retrovirus (XMRV), a g-retrovirus, has been identified in association with familial cases of prostate carcinoma and in patients with chronic fatigue syndrome, although an etiological link remains to be established.
   In light of these studies, the de
   velopment of an animal model to study XMRV dissemination, tissue tropism and pathogenicity is essential for understanding its role and infection transmission.
   Methods - We experimentally infected 5 healthy rhesus macaques with XMRV intravenously.
   At days 6 or 7 (acute infection), 2 macaques were euthanized, as were the others during chronic infection at days 146 and 289 post infection.
   Extensive tissue collections were done from various organs at necropsy to evaluate both the tissue and cell tropism at various times post infection using FISH to the entire genome and IHC via detection of XMRV gag using a cross reactive monoclonal antibodies to murine spleen focus-forming virus (SFFV).
   Results
   - Both methods were concordant for the detection of XMRV in the various organs tested and showed a wide dissemination of replicating virus even when the plasma viral load was undetectable.
   Of interest was the finding that isolated lymphoid cells and primarily CD4+ T cells were found positive in most lymphoid organs including spleen, lymph nodes and gastrointestinal tract, while in lung, XMRV+ cells exhibited a macrophage morphology.
   The frequency of infected cells appeared to decrease in spleen while increasing in the gastrointestinal tract from acute to chronic infection.
   XMRV infection was however not restricted to bone marrow derived cells, but showed distinct target specificities in various organs.
   Using IHC, foci of infected epithelial cells were detected in prostate, seminal vesicles and epididymis while XMRV+ cells in the testes were interstitial.
   In the lone female animal, XMRV+ epithelial and fibroblast like cells were detected in the vagina and cervix suggesting that the virus may be transmitted sexually.
   While XMRV dissemination was complete at day 6 post infection, the prostate was positive only during the acute infection in these healthy animals, while other reproductive organs were similarly positive during the chronic phase.
   Conclusions
   - We believe to have established a validated animal model of human XMRV infection, suitable to test its long-term chronic effect, pathogenesis and immunity and to validate future vaccines.
   The organ-specific target-cell distribution is intriguing and remains to be studied in more detail.
   Cfr. :
   http://www.retroconference.org/2010/Abstracts/39855.htm

  Cfr. : http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/CROI/18610


  23-02-2010 om 13:23 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Tags:antibodies, chronic fatigue syndrome, Conference on Retroviruses & Opportunistic Infections (CROI), CROI, HIV, immune system, infection, murine leukemia virus, prostate cancer, retrovirus, virus, xenotropic murine leukemia-related virus (XMRV), XMRV
  >> Reageer (1)
  22-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  Er wordt zoveel geroepen en als het waar is, is het fantastisch.
  Maar zoek nou eerst eens goed uit hoe het zit, voor het gepubliceerd wordt...

  We moeten hopen dat dit echt zo is.
  Dat zou - ten minste - iets van compensatie geven voor de schandelijke wijze waarop patiŽnten gedurende zo lange tijd zijn behandeld door de medische professie


  XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?

  Gendringen - 18 februari 2010 Ė Ortho (cfr? : www.ortho.nl -) brengt als eerste vakblad in Nederland een groot item over de ontdekking van het XMRV retrovirus bij ME/CVS ofwel het chronisch vermoeidheidssyndroom (cfr. : http://www.ortho.nl/actueel/61/xmrv-missing-link-bij-me-cvs -).
  In het eerste nummer van de nieuwe jaargang, die vandaag verschijnt, zijn aan deze mogelijke doorbraak acht pagina's gewijd.

  Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) wordt 'niet veroorzaakt door een virus', meldde Medisch Contact begin januari op haar website.
  Het bericht was gebaseerd op een Britse studie, waarin bij patiŽnten met CVS geen spoor was aangetroffen van het XMRV (xenotropic murine leukaemia virus-related virus).
  Begin deze week werd bekend dat in een nieuwe Britse studie opnieuw gťťn XMRV is gevonden bij mensen met CVS.
  Dit in tegenstelling tot eerdere bevindingen van het Amerikaanse Whittemore Peterson Institute (WPI) in Reno, die in oktober zijn gepubliceerd in Science.

  Discussie gesloten, over tot de orde van de dag ?
  In een lijvig artikel in Ortho wordt duidelijk dat het XMRV retrovirus de medische gemoederen nog wel even gaat bezighouden.
  Ook al zal dat voorlopig vooral buiten onze landsgrenzen zijn.
  In het Ortho-artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de Hollandse terughoudendheid.
  En op de vele vragen die het XMRV oproept.
  Zoals : is dit mogelijk de veroorzaker van ME/CVS of ťťn van de vele infecties bij deze invaliderende aandoening ?
  En vooral : wat betekent het XMRV voor de huidige behandeling ?

  Ortho brengt als eerste vakblad in Nederland een groot item over de ontdekking van het XMRV retrovirus bij ME/CVS ofwel het chronisch vermoeidheidssyndroom. Het acht pagina's tellende item is kosteloos als ťťn pdf-bestand te downloaden : http://www.ortho.nl/bestanden/algemeen/ortho-xmrv-2010.pdf - (de pdf mag uitsluitend integraal (onverkort) worden verspreid en geprint voor eigen gebruik).

  Op http://www.voedingenpsyche.nl/ is meer informatie te vinden over het Congres Voeding & Psyche, dat dit jaar in het teken zal staan van ME/CVS en burn-out (dit congres zal plaatsvinden op zaterdag 30 oktober in Utrecht).

  Cfr. : http://www.leefbewust.com/nieuws/190210.html  XMRV : De missing link bij ME/CVS ?
   - Retrovirus lijkt veel te kunnen verklaren -

  Michael Koolhaas <m.koolhaas@ONLINE.NL>, 19-02-2010
  Bron : Ortho, 18-02-2010 (- http://www.ortho.nl/orthomoleculair-magazine
  -)

  De ontdekking van het XMRV-retrovirus bij patiŽnten met ME/CVS doet vooral in de VS de geneeskunde op haar grondvesten schudden.
  Maar in Nederland is het business as usual over de betekenis van een spraakmakende vondst.

  Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) wordt 'niet veroorzaakt door een virus' meldde Medisch Contact begin januari op haar website.
  Het bericht was gebaseerd op een zeer recente Britse studie waarin bij patiŽnten met CVS geen
  spoor werd aangetroffen van het xenotropic murine leukaemia virus-related virus (XMRV). (1)
  Dit in tegenstelling tot eerdere bevindingen van het Amerikaanse Whittemore Peterson Institute in Reno, die begin oktober werden gepubliceerd in Science. (2)
  Discussie gesloten, over tot de orde van de dag ?
  Neen, dacht het niet.

  Buiten onze landsgrenzen

  Dit XMRV gaat de medische gemoederen nog wel even bezighouden, ook al zal dat voorlopig vooral buiten onze landsgrenzen zijn.
  De Nijmeegse CVS-onderzoeksgroep, in patiŽntenkring ook aangeduid als de 'tussen de orenmaffia', houdt de publieke opinie in ons land vooralsnog in een ijzeren greep.
  Retrovirus verantwoordelijk voor MelCVS ?
  Kom, zo'n vaart zal het niet lopen !
  Deze boodschap zet hier tot nu toe de toon.
  In de VS lijkt de geest echter uit de fles.
  Sommige Amerikanen spreken al van de 'missing link'.
  De internationaal hoog aangeschreven CVS-kenner dr. David Bell houdt er rekening mee dat de wetenschappers van het Whittemore-Peterson Institute for NeuroImmune Disease van de University of Nevada, het National Cancer Institute en de Cleveland Clinic in oktober 2009 geschiedenis hebben geschreven met hun publicatie in Science.
  'De tijd zal het moeten leren', onderkent Bell.
  Toch neemt hij alvast een voorschot op de afloop.
  'Chronisch vermoeidheidssyndroom is een miserabele benaming', schrijft Bell : 'Ik denk dat XMRV uiteindelijk de poppenspeler zal blijken te zijn die aan de touwtjes trekt van ziekten als CVS, ME, fibromyalgie, atypische multiple sclerose, chronische mononucleosis... En als dit zo is, zou de benaming XAND moeten zijn, voor XMRV Associated Neuroimmune Disease. Ik hoorde mrs. Annette Whittemore deze term gebruiken en het voelt goed.'

  Retrovirus

  Historische gebeurtenis of niet : een publicatie in Science is nog altijd voor wetenschappers een kroon op het geleverde werk.
  De ontdekking mocht er dan ook zijn.
  De onderzoekers van het Whittemore-Peterson Institute (WPI) vonden - in samenwerking met het National Cancer Institute (NCI) en de Cleveland Clinic - in 68 van 101 opgeslagen bloed monsters van ME/CVS-patiŽnten uit de gehele VS een actieve XMRV-infectie.
  Kortom : een score van circa 67%.
  Ook werden 218 gezonde controles gescreend.
  Van hen testten er slechts acht (3,7%) positief op XMRV.

  XMRV behoort tot de retrovirussen.
  Dit zijn virussen die hun erfelijk materiaal opslaan in de vorm van RNA.
  De naam van het virus (xenotropic murine leukemia virus related virus) geeft aan dat het verwant is aan virussen die bij ratten en muizen leukemie veroorzaken.
  Tot nu toe zijn slechts drie retrovirussen bekend die de mens kunnen besmetten : HIV, HTLV-l en 2 en XMRV.
  HIV veroorzaakt zoals bekend aids.
  HTLV-I en 2 zijn verantwoordelijk voor T-cel leukemie en T-cell lymfoom.
  XMRV is het meest recent ontdekte retrovirus.
  Pas in 2006 werd dit retrovirus voor het eerst geÔdentificeerd in de mens, om precies te zijn in tumorweefsel van prostaatkankerpatiŽnten.
  Omdat bij prostaatkanker ťn bij ME/CVS vaak RNAse-L-fragmentatie gevonden wordt, ontstond binnen het WPI het idee om het bloed van ME/CVS-patiŽnten te screenen op XMRV.
  En ziedaar : bingo !

  Op de rand van een doorbraak

  Na de publicatie in Science werden aanvullende details bekend.
  Eťn van de prangende vragen luidde : als 68 van de 101 patiŽnten een actieve XMRV-besmetting heeft, hoe zit het dan met de overige 33 patiŽnten ?
  In een persbericht maakte het WPI wereldkundig dat de testprocedure sinds de Science-publicatie verder was verfijnd en dat inmiddels bij 95% van de ME/CVS-patiŽnten in hun plasma XMRV antistoffen waren gevonden.

  Volgens het onderzoeksteam, dat onder leiding staat van dr. Judy Mikovits van het WPI, is uiteraard nog veel aanvullend onderzoek noodzakelijk.
  Maar Mikovits stelt tegelijk dat XMRV-besmetting elk ME/CVS-symptoom kan verklaren.
  'We hebben data die laten zien dat het virus het menselijke immuunsysteem aanvalt', meldde ze in de
  Britse krant The Independent (3) : 'Ik zou zeggen, ja, we hebben de oorzaak van ME/CVS gevonden.'
  De hoofdredactie van The Independent borduurde in een commentaar verder op deze uitlatingen.
  'Wetenschappers kunnen op de rand staan van een doorbraak', aldus het hoofdartikel (4) : 'We moeten hopen dat dit echt zo is. Dat zou - ten minste - iets van compensatie geven voor de schandelijke wijze waarop patiŽnten gedurende zo lange tijd zijn behandeld door de medische professie.'

  Eenzijdige berichtgeving

  De publicatie in Science leidde onmiddellijk tot veel opschudding.
  Ook in Nederland haalde het nieuwsfeit de dagbladen.
  Wel was de berichtgeving eenzijdig, met steeds weer diezelfde terugkerende bron : hoogleraar interne geneeskunde prof. dr. Jos van der Meer van het Nijmeegse Universitair Medisch Centrum St. Radboud.
  Ook de 'kwaliteitskranten' weken niet af van dit patroon.
  Geen enkele journalist kwam op het idee een van de Amerikaanse onderzoekers te bellen of de Belgische prof. dr. Kenny De Meirleir, een internationaal gerespecteerde CVS-behandelaar met specifieke kennis op het gebied van RNAse-Lfragmentatie. (5)

  Ook zijn landgenoot en neuropsychiater dr. Michael Maes, in 2008 spreker over ME/CVS tijdens het congres Voeding & Psyche, kwam nergens aan het woord. (6)
  'Al eerder hebben wetenschappers van de daken geschreeuwd dat ze de oorzaak van het chronische vermoeidheidssyndroom hadden gevonden', zei Van der Meer in Trouw : 'Meestal ging het om een virus. Maar als je het goed uitzocht en dat deden we hier, dan bleef er niets van over.'
  In de Volkskrant gaf Van der Meer aan te vrezen voor het 'somatiserende effect' van de Science-publicatie. (8)
  Het Nijmeegse CVS-Kenniscentrum draagt al jaren uit dat cognitieve gedragstherapie bij 70% van de patiŽnten werkt, ofschoon bij dit percentage veel kanttekeningen zijn te plaatsen. (9)
  'Als patiŽnten straks zeggen : ik wil geen therapie, want het is een virus, dan haalt dat de genezingskansen onderuit', aldus Van der Meer.

  Ook in de NRC was de Nijmeegse hoogleraar de enige geinterviewde. (10)
  'Er wordt zoveel geroepen en als het waar is, is het fantastisch. Maar zoek nou eerst eens goed uit hoe het zit, voor het gepubliceerd wordt', verzuchtte Van der Meer.
  Het leverde een ingezonden brief op van psychiater Carla Rus.
  'Artsen die tot nu toe dachten dat dit ziektebeeld tussen de oren zat, moeten zich nu zelf achter de oren krabben', aldus Rus.

  Meten met twee maten

  Het is niet bekend waarop Van der Meer zijn opvatting baseert dat de publicatie in Science overhaastig tot stand is gekomen.
  De feiten spreken een andere taal.
  Uit een statement van het WPI valt op te maken dat het wetenschappelijke artikel vůůr publicatie werd onderworpen aan een energieke peer review die zes maanden duurde. (11)
  Ook wenste de redactie van Science de bevindingen bevestigd te zien door onafhankelijke laboratoria, wat gebeurde bij het NCI en de Cleveland Clinic.
  Hierdoor kon contaminatie van de bloedstalen worden uitgesloten.

  De publicatie van de Britse 'tegenstudie', die begin januari verscheen in Public Library of Science (PLoS), verliep heel wat voortvarender. (1)
  Op de PloS-website wordt vermeld dat de review van dit artikel slechts drie dagen vergde. (12)
  In de Britse studie werd bij 186 mensen met CVS geen spoor van XMRV aangetroffen.
  Opmerkelijk is dat een van de co-auteurs van deze tegenstudie de Londense psychiater SÔmon Wessely is.
  Wessely geldt internationaal als de bekendste Vertegenwoordiger van de 'psychologische school'
  en is ervan overtuigd dat ME/CVS in stand wordt gehouden door onrealistische gedachten van patiŽnten over lichamelijke inspanning en daaropvolgende inactiviteit.

  Op vrijdag 15 januari haalde deze Britse studie vervolgens de kolommen van Science.
  Dit tot ergernis van de onderzoekers van het WPI, die in de Reno Gazette-Journal hun verbazing uitspraken over de snelle bediening. (13)

  'Propagandasysteem'

  Het mechanisme sluit aan bij het 'propagandasysteem' zoals Hillary Johnson dat in 1996 beschreef in Osler's Web en dat door de Vlaamse onderzoeksjoumaliste Marleen Teugels in 2002 werd aangehaald in Met Stille Trom : 'Studies die de biologische basis ontkennen, worden in gerenommeerde medische vakbladen onmiddellijk gepubliceerd, terwijl studies die positieve fysiologische resultaten bewijzen, systematisch door diezelfde tijdschriften worden geweerd of sterk vertraagd.' (14) (15)
  Marleen Teugels spreekt in haar boek het vermoeden uit dat de belangen van de verzekeringsmaatschappijen hierbij mogelijk een rol spelen : 'Lopen zij, als de ziekte niet wordt erkend, minder gevaar hoge premies te moeten uitbetalen ?'

  In de Reno Gazette-Journal van 13 januari nam ook Judy Mikovits van het WPI geen blad voor de mond.
  'Je kunt niet beweren een studie te repliceren als je niet ťťn ding doet dat wij deden in onze studie', zei ze over het Britse onderzoek. (13)
  Volgens haar ontwierpen de Britten een experimenteel onderzoeksdesign met het doel gťťn XMRV
  te vinden in de bloedmonsters.
  'Ze betaalden om hun studie gepubliceerd te krijgen in de PloS, waarna het werd opgepikt door Science (magazine).'
  Mikovits verdenkt verzekeringsmaatschappijen in Groot-BrittanniŽ ervan achter de pogingen te zitten om de bevindingen van het WPI te marginaliseren.

  Kip of ei ?

  Als de komende maanden replicatiestudies met bloed uit andere delen van de wereld de aanwezigheid van XMRV bij ME/CVS toch onafhankelijk weten te bevestigen, dient 'de kip of het ei'-vraag nog te worden beantwoord.
  Want hoewel Judy Mikovits stelt dat het XMRV alle ziektesymptomen kan verklaren, blijft de vraag gerechtvaardigd wat er ťťrst was : XMRV of ME/CVS ?
  Met andere woorden : XMRV hoeft niet perse de oorzaak te zijn van ME/CVs, maar kan ook ťťn van de vele infecties zijn die optreden als het immuunsysteem is verzwakt zoals dat het geval is bij ME/CVS.

  Vůůr de stelling van Mikovits pleiten verschillende zaken.
  Het XMRV-virus lijkt zowel ontstekingsreacties als immuundisfunctie te kunnen veroorzaken, het kan leiden tot het afwijkende 'cytokinenprofiel' dat kenmerkend is voor veel patiŽnten ťn er is de link met een slecht functionerend RNAse-L-systeem.
  Daarnaast lijkt dit retrovirus, net als HIV, andere virussen in staat te stellen zich te vermenigvuldigen.
  Ook het feit dat het XMRV is gedetecteerd bij minder dan 4% van de gezonde mensen, kan Mikovits bijschrijven aan haar creditzijde.
  Andere pathogenen die veelvuldig optreden bij ME/CVS zijn ook op grote schaal gevonden bij gezonde mensen, maar dit geldt dus niet voor het XMRV.

  Ook in de wereld van de 'CVS-biochemici' is echter lang niet iedereen overtuigd van een mogelijk. oorzakelijk verband tussen XMRV en ME/CVS.
  Eťn van hen is dr. Martin Pall, die in 2007 opzien baarde met zijn boek Explaining 'Unexplained Illnesses' waaraan ook 0rtho uitgebreid aandacht besteedde. (16) (17)
  In zijn boek presenteerde Pall een gedetailleerd verklaringsmodel voor ziekten als ME/CVS, fibromyalgie en Multipe Chemical Sensitivity (MCS).
  Centraal staat volgens Pall de stikstofoxide/peroxynitrietcyclus, die behandelaars kunnen 'down-reguleren' met tal van orthomoleculaire middelen zoals vitamine C, flavonoiden, coŽnzym Q1O, L-Carnitine/Acetyl-L-carnitine, vitamine B12, foliumzuur, magnesium, omega 3-vetzuren en algensupplementen.

  Opportunistische aandoening

  In een brief aan de Tenth ParadÓgm Society ventileerde Pall op 21 oktober zijn visie op het spraakmakende retrovirus. (18)
  'Dit virus is oorspronkelijk geÔsoleerd uit sommige agressieve prostaatkankercellen', schrijft Pall : 'In aanvulling hierop, laten nog ongepubliceerde data zien dat XMRV ook in hoge mate wordt aangetroffen bij patiŽnten met fibromyalgie en bij patiŽnten met atypische multiple sclerose. Deze
  data tonen aan dat XMRV niet specifiek is voor ME/CVS maar ook voorkomt bij andere ziekten, net als bij sommige gezonde mensen. Mijn persoonlijke visie is dat dit het veel aannemelijker maakt dat ME/CVS een opportunistische aandoening is, veroorzaakt door de veranderingen in de immuunfunctie en andere eigenschappen van deze ziekte dan door ťťn primaire oorzaak.
  '

  Daarnaast wijst Pall erop dat de vermenigvuldiging van XMRV wordt gestimuleerd door NF-kappa B activiteit.
  Deze activiteit is bij ME/CVS verhoogd als onderdeel van de stikstofoxide/peroxynitriet-cyclus.
  Bovendien valt te verwachten dat de lage NK-cel activiteit en andere vormen van immuundisfunctie die optreden bij deze verschillende ziekten, het retrovirus stimuleren in haar vermogen zich te handhaven in patiŽnten.

  Toch betekent dit volgens Pall niet dat de ontdekking van XMVR bij ME/CVS-patiŽnten onbelangrijk is.
  'Zelfs als het een opportunistische infectie zal blijken te zijn, zoals mycoplasma en HHV-6, dan kan het nog altijd bijdragen aan het ontslaan van de ziekte. En dit werpt dan nog altijd de vraag op of we gevallen van ME/CVS en fibromyalgie kunnen genezen door eenvoudigweg de stikstofoxide/peroxynitrietcyclus te normaliseren, ůf dat we daarnaast ook antivirale middelen moeten gebruiken om XMRV en/of HHV-6 te onderdrukken.'

  Incline Village

  Interessant in dit verband is ook de visie van arts Paul Cheney, ťťn van de CVS-onderzoekers van het eerste uur.
  In 1984 runde hij samen met collega Dan Peterson Ė inmiddels medisch directeur van het WPI en coauteur van de Science-publicatie - een praktijk in het mondaine Amerikaanse skioord Incline Village toen daar van de een op de andere dag een mysterieuze ziekte uitbrak. (15)
  Achteraf bleek het ťťn van de vele ME/CVS-clusters te zijn die zich in de jaren tachtig in de VS openbaarden.
  Samen met de al eerder genoemde David Bell zette Cheney onderzoekster Elaine DeFreitas, verbonden aan het Wistar Institute (Philadelphia), op het spoor van een onbekend retrovirus dat een rol zou kunnen spelen bij de ziekte.

  Maar DeFreitas kreeg te maken met zoveel tegenwerking dat ze haar werk niet kon voltooien.
  Het resultaat was een verwoeste reputatie en een gebroken wetenschappelijke carriŤre.
  Cheney is van mening dat Mikovits het voorwerk van DeFreitas eindelijk heeft kunnen afmaken en feliciteert haar daarmee.
  Volgens Cheney pleiten verschillende feiten voor causaliteit zoals de 4% score in de gezonde controlegroep, de link met RNAse-L-fragmentatie en de lage NK-cel activiteit die een voorspeller zou kunnen zijn voor XMRV-besmetting.
  Dit nieuwe retrovirus kan daarnaast de diverse pathogenen induceren die worden gezien bij ME/CVS.

  Oxidatie tegengaan

  In zijn behandeling steunde ook Cheney tot nu toe zwaar op de inzet van antioxidanten, reden waarom zijn behandelprotocol uitgebreid is beschreven in het boek van Pall naast de protocollen van Teitelbaum, Nicolson en Petrovic.
  Het blijft volgens Cheney ook nu zaak de vrije radicalen in het lichaam te lijf te gaan, omdat minder
  oxidatie ertoe bijdraagt dat het XMRV zich moeilijker kan hechten aan lichaamscellen en op die manier de virusreplicatie stopt.
  ME/CVS-patiŽnten dienen daarom weg te blijven van alles dat leidt tot inwendige 'roest' zoals een vleesrijk dieet, suikers, fructose, bewerkte voeding, allergene voeding, visolie, kwik (sushi en amalgaam), immuunactivators zoals vaccinaties en echinacea, schimmels, psychosociale stress, overmatige inspanning, uitzonderlijke hitte of koude en elektromagnetische straling.

  Opmerkelijk is dat Cheney visolie in de ban doet, terwijl andere behandelaars minder zwaar tillen aan de gevoeligheid van omega 3-verzuren voor oxidatie.
  Daarnaast geeft Cheney hoog op van de zogenaamde 'artemisins' zoals artesunate.
  Deze kruidenpreparaten kunnen de centrale ontstekingsfactor NF-kappa B remmen.

  Media ťn farmaceutische bedrijven

  Naast de 'kip of het ei'-vraag dienen de komende tijd nog veel meer kwesties te worden opgehelderd.
  Binnen het WPI, maar ook elders, wordt inmiddels hard gewerkt aan antwoorden.
  Judy Mikovits en haar collega's hebben over belangstelling niet te klagen.
  Behalve de media zijn ook farmaceutische bedrijven zeer geÔnteresseerd.
  Ze staan in de startblokken om geneesmiddelen te gaan testen bij ME/CVS-patiŽnten en ook wordt al voorzichtig nagedacht over een toekomstig vaccin tegen XMRV.

  Daarnaast is in retrovirale wetenschapskringen al maandenlang sprake van acute opwinding.
  En dit is belangrijker dan het op het eerste gezicht lijkt, omdat het betekent dat onderzoekers die onbevooroordeeld staan ten opzichte van ME/CVS zich indringend met de materie zullen gaan bemoeien.
  Dit verkleint de kans dat uiteindelijk concurrerende belanghebbenden een spaak in het WPI-wiel zullen steken.

  Geupdate XMRV-test

  Medio januari is een geupdate XMRV-test beschikbaar gekomen, die zaken in een stroomversnelling kan brengen.
  De eerste licentie is gegund aan een lokaal bedrijf : Viral Immune Pathways Diagnostic Laboratories (VIP Dx) in Reno.
  'De licentieovereenkomst is zo vormgegeven dat alle opbrengsten die VIP Dx genereert door de XMRV-tests, direct terugvloeien naar het WPI en zo het onderzoeksprogramma ondersteunen', aldus WPI-baas Annette Whittemore. (19)
  Voor het juiste begrip: het WPI is een nonprofit instelling, opgericht door Whittemore die zelfeen dochter heeft met ME/CVS.
  In de loop van januari heeft ook RED Laboratories in BelgiŽ een licentieovereenkomst getekend
  met het WPI voor de XMRV-test.
  Daarmee is de test nu ook beschikbaar voor Europa.

  Eťn van de andere mensen die hard aan het werk zijn om meer duidelijkheid te creŽren, is de al eerdergenoemde David Bell.
  Hij doet verwoede pogingen weer in contact te komen met de kinderen van Lyndonville (New York), waar in de jaren tachtig een ME/CVS-uitbraak plaatsvond.
  'Was XMRV verantwoordelijk voor deze uitbraak ?', vraagt Bell zich af.
  En : 'Zijn sommige kinderen nog steeds ziek door dit virus ? Zo ja, dan zouden we bij hen viraal DNA moeten vinden en virale eiwitten die replicatie aantonen, maar niet bij de kinderen die zijn opgeknapt'.

  Labongelukje ?

  Van de kinderen van Lyndonville is het een klein stapje naar een van de vele intrigerende vragen waarop mogelijk een antwoord zal komen : waar komt het XMRV in hemelsnaam vandaan ?
  Volgens sommigen is het min of meer gelijktijdig met dat andere spraakmakende retrovirus (lees 'HIV') naar de VS gekomen.
  Feit is dat het XMRV al is aangetoond in bloedmonsters die zijn afgenomen in 1984.
  Een ander feit is dat de ziekte ME/CVS begin jaren tachtig is begonnen het leven van mensen te verwoesten, net als HIV.
  In het boek van Hillary Johnson concludeert Paul Cheney dat eind jaren zeventig 'iets' moet zijn gebeurd. (14) (15)
  Wat dat 'iets' kan zijn geweest, kunnen we voorlopig in goed vertrouwen overlaten aan de meer geoefende complotdenkers.

  Maar het zou onder meer een labongelukje kunnen zijn.
  Binnen de biotechnologie wordt immers al decennialang op routinematige basis gebruikgemaakt van muizenvirussen.
  En het zou niet de eerste keer zijn geweest dat een retrovirus per ongeluk werd verspreid door laboratoriumwerk, getuige een publicatie uit 2009 in Retrovirology met de veelzeggende titel 'Onbedoelde verspreiding van een bioveiligheidsniveau 2 recombinant retrovirus'. (20)

  (Met dank aan M. Siem)

  Referenties :

  • (1) - Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
   Erlwein O, Kaye S, McClure MO, Weber J, Wills G, Collier D, Wessely S, Cleare A, Jefferiss Research Trust Laboratories, Section of Infectious Diseases, Wright-Fleming Institute, Faculty of Medicine, Imperial College London, St Mary's Campus, Norfolk Place, London, United Kingdom - PLoS One. 2010 Jan 6;5(1):e8519 - PMID: 20066031
   Background - In October 2009 it was reported that 68 of 101 patients with chronic fatigue syndrome (CFS) in the US were infected with a novel gamma retrovirus, xenotropic murine leukaemia virus-related virus (XMRV), a virus previously linked to prostate cancer.
   This finding, if confirmed, would have a profound effect on the understanding and treatment of an incapacitating disease affecting millions worldwide.
   We have investigated CFS sufferers in the UK to determine if they are carriers of XMRV.
   Methodology - Patients in our CFS cohort had undergone medical screening to exclude detectable organic illness and met the CDC criteria for CFS.
   DNA extracted from blood samples of 186 CFS patients were screened for XMRV provirus and for the closely related murine leukaemia virus by nested PCR using specific oligonucleotide primers.
   To control for the integrity of the DNA, the cellular beta-globin gene was amplified.
   Negative controls (water) and a positive control (XMRV infectious molecular clone DNA) were included.
   While the beta-globin gene was amplified in all 186 samples, neither XMRV nor MLV sequences were detected.
   Conclusion - XMRV or MLV sequences were not amplified from DNA originating from CFS patients in the UK.
   Although we found no evidence that XMRV is associated with CFS in the UK, this may be a result of population differences between North America and Europe regarding the general prevalence of XMRV infection, and might also explain the fact that two US groups found XMRV in prostate cancer tissue, while two European studies did not.
   Cfr. : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20066031

  • (2) - Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome
   Vincent C. Lombardi,1,* Francis W. Ruscetti,2,* Jaydip Das Gupta,3 Max A. Pfost,1 Kathryn S. Hagen,1 Daniel L. Peterson,1 Sandra K. Ruscetti,4 Rachel K. Bagni,5 Cari Petrow-Sadowski,6 Bert Gold,2 Michael Dean,2 Robert H. Silverman,3 Judy A. Mikovits1 - 1 Whittemore Peterson Institute, Reno, NV 89557, USA - 2 Laboratory of Experimental Immunology, National Cancer InstituteĖFrederick, Frederick, MD 21701, USA - 3 Department of Cancer Biology, The Lerner Research Institute, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH 44195, USA - 4 Laboratory of Cancer Prevention, National Cancer InstituteĖFrederick, Frederick, MD 21701, USA - 5 Advanced Technology Program, National Cancer InstituteĖFrederick, Frederick, MD 21701, USA - 6 Basic Research Program, Scientific Applications International Corporation, National Cancer InstituteĖFrederick, Frederick, MD 21701, USA (* these authors contributed equally to this work) - To whom correspondence should be addressed, e-mail : judym@wpinstitute.org - Science 23 October 2009:Vol. 326. no. 5952, pp. 585 Ė 589 (originally published in Science Express on 8 October 2009)
   Chronic fatigue syndrome (CFS) is a debilitating disease of unknown etiology that is estimated to affect 17 million people worldwide.
   Studying peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from CFS patients, we identified DNA from a human gammaretrovirus, xenotropic murine leukemia virusĖrelated virus (XMRV), in 68 of 101 patients (67%) as compared to 8 of 218 (3.7%) healthy controls.
   Cell culture experiments revealed that patient-derived XMRV is infectious and that both cell-associated and cell-free transmission of the virus are possible.
   Secondary viral infections were established in uninfected primary lymphocytes and indicator cell lines after their exposure to activated PBMCs, B cells, T cells or plasma derived from CFS patients.
   These findings raise the possibility that XMRV may be a contributing factor in the pathogenesis of CFS.
   Cfr. : http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1179052

  • (3) - Has science found the cause of ME ? - Breakthrough offers hope to millions of sufferers around the world
   Connor S - The Independent, 9 oktober 2009 - © 2009 Independent News and Media Limited
   Scientists say they have made a dramatic breakthrough in understanding the cause of chronic fatigue syndrome - a debilitating condition affecting 250,000 people in Britain which for decades has defied a rational medical explanation.
   The researchers have discovered a strong link between chronic fatigue syndrome, which is sometimes known as ME or myalgic encephalomyelitis and an obscure retrovirus related to a group of viruses found to infect mice.
   Although the published data falls short of proving a definitive cause-and-effect, one of the scientists behind the study said last night that she was confident that further unpublished data she had gathered over the past few weeks implicated the retrovirus as an important and perhaps sole cause of the condition.
   Chronic fatigue syndrome has blighted the lives of an estimated 17 million people worldwide because its symptoms, long-term tiredness and aching limbs, do not go away with sleep or rest.
   Famous sufferers have included the author and yachtswoman Clare Francis, the film director Lord Puttnam, the pop singer Suzanne Shaw and the Labour politician Yvette Cooper, who has made a full recovery.
   The condition initially generated much controversy in the 1980s, when it was known as "yuppie flu", because some medical authorities even doubted whether it was a genuine physical illness.
   In the absence of a proven cause, many scientists have questioned whether there could ever be one reason behind so many different symptoms, so the latest research showing a strong link to a single virus has generated intense excitement among experts.
   The study, published in the journal Science, shows that the virus, called murine leukaemia virus-related virus (XMRV), was found in 68 of 101 patients from around the US with chronic fatigue syndrome.
   This compared with just eight of 218 healthy "controls" drawn at random from the same parts of the US, the scientists said.
   But the senior author of the study, Judy Mikovits, director of research at the Whittemore Peterson Institute in Reno, Nevada, said further blood tests have revealed that more than 95 per cent of patients with the syndrome have antibodies to the virus - indicating they have been infected with XMRV, which can lie dormant within a patient's DNA.
   "With those numbers, I would say, yes we've found the cause of chronic fatigue syndrome. We also have data showing that the virus attacks the human immune system," said Dr Mikovits.
   She is testing a further 500 blood samples gathered from chronic fatigue patients diagnosed in London.
   "The same percentages are holding up," she said.
   If the findings are replicated by other groups and the XMRV virus is accepted as a cause of chronic fatigue syndrome then it could be possible to treat patients with antivirals, just like treating HIV or to develop a vaccine against the virus to protect people from developing the condition, said Dr Mikovits.
   "We now have compelling proof that a retrovirus named XMRV is present in more than two-thirds of patient samples with chronic fatigue syndrome. This finding could be a major step in the discovery of vital treatment options for millions of patients," she said.
   The genetic structure of the XMRV virus indicates that it has evolved from a similar virus found in wild field mice.
   Dr Mikovits suggested it could have jumped the "species barrier" from mouse to man like many other human viruses, such as HIV, another retrovirus, which is thought to have infected humans from monkeys or apes.
   XMRV was originally found in men suffering from prostate cancer and it was this discovery that led Dr Mikovits and her collaborators at the US National Institutes of Health to test blood samples stored from patients with chronic fatigue syndrome.
   "The discovery of XMRV in two major diseases, prostate cancer and now chronic fatigue syndrome, is very exciting. If cause-and-effect is established, there would be a new opportunity for prevention and treatment of these diseases," said Professor Robert Silverman, of the Cleveland Clinic in Ohio, who worked on the fatigue syndrome study.
   However, other researchers emphasised that the numbers published so far are too small to conclude anything about the cause of chronic fatigue syndrome.
   "It's spectacular but needs replication. And I hope that no one is thinking of prescribing anti-retrovirals on the basis of this," said Simon Wessely, professor of psychological medicine at King's College London : "It's very preliminary and there no evidence to say this is relevant to the vast majority of people in the UK with the condition."

  • Cfr. : http://www.independent.co.uk/news/science/has-science-found-the-cause-of-me-1799944.html

  • ... ('de rest van de referenties zijn helaas weggevallen' Ė Michael) ...  Diverse kaders

  XMRV en autisme

  De onderzoekers van het Whitemore Peterson Institute hebben het XMRV virus ook aangetroffen bij patiŽnten die lijden aan andere aandoeningen dan ME/CVS, zoals fibromyalgie.
  Ook lijkt er een link te zijn met autisme, zo vertelde onderzoeksleider Judy Mikovits op een regionale tv-zender.
  In een significant aantal bloedmonsters van autisten is inmiddels XMRV gevonden.
  Volgens Mikovits kan dit zelfs mogelijk verklaren waarom vaccinatie in sommige gevallen autisme kan uitlokken.
  Dit zou het geval zijn bij kinderen met een onderliggende XMRV-besmetting, die dan door vaccinatie wordt geactiveerd.
  Haar baas, Annette Whittemore, was er als de kippen bij om enige nuancering aan te brengen.
  Het is zonneklaar dat zij niet wil dat haar instituut wordt geassocieerd met de anti-vaccinatielobby.
  De uitzending is terug te zien op YouTube.
  Aan het eind van het eerste deel spreekt Mikovits over autisme Ė cfr. : http://www.youtube.com/watch?v=mzIdpMUunHE -.
  Aan het begin van het tweede deel nuanceert Whittemore deze uitlatingen Ė cfr. : http://www.youtube.com/watch?v=yOdnwPCh-yw -.

  Prof. dr. Kenny De Meirleir : 'Niet verrast'

  De Brusselse internist/cardioloog dr. Kenny De Meirleir beschouwt ME/CVS al jarenlang als een ziekte waarbij het immuunsysteem van slag is.
  Hij kon dus nauwelijks verrast zijn door het nieuws uit Reno, de zetel van het Whittemore Peterson Institute.
  Bovendien is De Meirleir al jaren 'close' met Dan Peterson, medisch directeur van het WPI en co-auteur van de Science-publicatie.
  Ook waren Peterson en De Meirleir in 1997 en 2002 beide coauteurs van wetenschappelijke publicaties over RNAse-L-fragmentatie bij ME/CVS.
  'Vanaf het moment dat Elaine DeFreitas in 1991 publiceerde over retrovirale "gags" bij ME/CVS, ben ik er altijd vanuit gegaan dat die er waren', meldt De Meirleir desgevraagd : 'Ik was er in 2006 bij toen in Reno de eerste resultaten binnenkwamen van het National Cancer Institute, waarbij aangetoond werd dat er een retrovirus was. Het betrof een total viral screen bij gepoold bloed van 22 CVS-patiŽnten en 22 controles. Sindsdien was het slechts een kwestie van tijd vooraleer het ganse verhaal zou bekend worden.'

  Voor De Meirleir staat nog niet vast dat met XMRV dŤ causale factor bij ME/CVS is achterhaald,
  al beschouwt hij het als een zeer belangrijke ontdekking.
  'Wij leggen ons in Brussel sedert 2007 vooral toe op de studie van mechanismen (en dus potentiŽle
  geneesmiddelen) die de controle op dergelijke retrovirussen normaliseren. XMRV is echter een klein zwak retrovirus. Er zijn andere factoren nodig vooraleer het begint te repliceren en zijn immuun onderdrukkende werking gaat uitoefenen
  .'
  De Meirleir beschikt in Brussel over opgeslagen bloedmonsters van patiŽnten uit onder meer BelgiŽ en Nederland. Momenteel wordt een deel hiervan getest op de aanwezigheid van XMRV.
  'Ondertussen heeft een Europese retroviroloog - wiens naam ik bewust niet noem, maar het is niet de minste - met zijn eigen techniek XMRV kunnen aantonen in het bloed van een aantal van onze Europese patiŽnten.'

  'Canadese criteria' vertaald

  Eind januari is de Nederlandse vertaling verschenen van het zogenaamde Canadese
  Consensusdocument ME/CVS, ook bekend onder de naam 'Canadese criteria'.
  Deze richtlijn voor diagnostiek, begeleiding en behandeling van ME/CVS is opgesteld door een
  internationale groep experts, onder wie Kenny De Meirleir uit Brussel en Dan Peterson van het
  WPI.
  De ME/CVS-5tichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid hopen dat dit consensusdocument ook in Nederland zal bijdragen aan een betere zorg voor ME/CVS patiŽnten.

  In 2003 bestond onder Canadese artsen grote behoefte aan betere informatie om de diagnose MEICVS te kunnen stellen en patiŽnten te helpen.
  Het Canadese ministerie van Volksgezondheid stelde destijds een panel samen, bestaande uit vooraanstaande ME/CVS∑experts uit verschillende landen.
  Dit panel formuleerde een richtlijn die artsen de mogelijkheid biedt om de diagnose MEICVS sneller en zorgvuldiger te stellen.
  Aan de hand van deze richtlijn kunnen artsen MEICVS onder meer beter onderscheiden van andere aandoeningen waarbij vermoeidheid een rol speelt.

  Het consensusdocument biedt behandelaars, naast duidelijke criteria voor het stellen van de diagnose, ook handvatten om mensen met MEICVS zo optimaal mogelijk en op grond van individuele kenmerken en ziekteverschijnselen te beoordelen en te begeleiden.
  De veel gebruikte Fukuda-diagnosecriteria, die bedoeld zijn om patiŽnten met MEICVS te selecteren in wetenschappelijk onderzoek, schieten in de dagelijkse praktijk te kort omdat typerende kenmerken van de ziekte hierin niet als zodanig worden benoemd.
  Een voorbeeld is de lange hersteltijd na inspanning, die wel is meegenomen in de Canadese
  criteria.
  Daarnaast is het consensusdocument gebaseerd op ervaringen van behandelaars die duizenden ME/
  CVS-patiŽnten in hun praktijk hebben gezien en tellens onderbouwd met een groot aantal
  relevante wetenschappelijke publicaties.

  Omdat het belangrijk is dat deze richtlijn voor iedereen toegankelijk is, heeft een aantal
  ME/CVS-patiŽnten onder de projectgroepnaam MEtrans het initiatief genomen om het
  consensusclocument te vertalen naar het Nederlands.
  Het document is te vinden op de websites van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid (www.steungroep.nl -) en de ME/CVS-Stichting Nederland (www.me-cvs-stichting.nl - ).
  Gedrukte exemplaren zijn tegen kostprijs bij beide organisaties verkrijgbaar.

  Bloeddonatie riskant ?

  HIV-patiinten kunnen om begrijpelijk redenen geen bloeddonor zijn.
  Maar hoe zit dat met ME/CVS- patiŽnten, die wellicht massaal besmet zijn met het retrovirus XMRV ?
  Er resteren nog veel vragen met betrekking tot de overdracht van het XMRV, maar het ligt voor de hand dat het net als HIV via bloed kan worden doorgegeven.
  Tijdens de bijeenkomst van de Amerikaanse CFS Advisory Committee (CFSAC), die op 29 oktober plaatsvond, gaf medisch directeur van het WPI dr. Dan Peterson een toelichting op dit punt.
  Peterson was volstrekt helder : hij adviseert patiŽnten met ME/CVS gťťn bloed te doneren.
  Hij vertelde dat diverse ME/CVS-patiŽnten ziek zijn geworden nŠ bloedtransfusie.
  Van ťťn patiŽnt zijn de bloeddonoren inmiddels gelokaliseerd.
  Hun bloed zal nader worden onderzocht.
  Van de betrokken ME/CVS patiŽnt is bloed beschikbaar van vůůr en na de transfusie.
  Wie de toelichting van Peterson wil zien, kan terecht op YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=053fYeLblmo&feature=PlayList&p=8875F0CDC576C917&index=2 -&- http://www.youtube.com/watch?v=U-kmo0w-9Vs&feature=PlayList&p=CFEE74155E8172E6&playnext=1&playnext_from=PL&index=3 Ė &- http://www.youtube.com/watch?v=0M1IAOG1fRI&feature=PlayList&p=CFEE74155E8172E6&playnext=1&playnext_from=PL&index=5 Ė (de bloedtransfusie-passage begint na ongeveer zes minuten, na een vraag hierover van Leonard Jason).
  In Groot-BrittanniŽ is men inmiddels een stap verder.
  Dit na een brief van de ME Association over XMRV aan Sir Uam Donaldson, Chief Medical Officer op het ministerie van gezondheid.
  In reactie hierop is besloten dat mensen met ME/CVS in Groot-BrittanniŽ voortaan worden
  uitgesloten van bloeddonatie totdat hun toestand is verbeterd en ze volledig hersteld zijn.
  Charles Shepherd, medisch adviseur van de ME Association, zou liever zien dat men nog verder
  ging.
  '
  Het lijkt rechtvaardig op korte termijn, totdat we meer weten over transmissie en pathogeniteit van XMRV, uitbreiding van deze beperking te overwegen voor mensen die zijn hersteld van ME/CVS', zo schrijft hij op de website van de ME Association.

  Shepherd heeft de indruk dat de aanpak van Groot-Brittannie niet door andere landen wordt gevolgd.
  'Deze situatie zal zonder twijfel blijven bestaan totdat de prevalentie van XMRV helder wordt - en
  dat kan nog vele, vele maanden duren', laat hij weten in een e-mail aan Ortho. Ook in Nederland zijn geen extra maatregelen genomen na de Sience-publicatie. 'Op dit moment is er onvoldoende
  wetenschappelijke basis om het beleid te veranderen
  ', zegt Robert Heckert van Stichting Sanquin
  Bloedvoorziening.
  Ook de medische vragenlijst, waarin ME/CVS niet wordt genoemd als uitsluitingsgrond voor donatie, is niet aangepast.
  Tegelijk wijst Heckert erop dat potentiŽle donoren altijd eerst een gesprek voeren met een arts.
  Die informeert naar de gezondheid. En mensen die ziek zijn, kunnen geen bloed geven. Een opmerkelijk feit : al in 1999 ontraadde dr. Kenny De Meirleir tijdens het ME/CVS Congres in Sydney patienten bloeddonatie. (21)
  Op een groep van 752 patiŽnten die voldeden aan de ME/CVS-criteria vond hij bij 34 (4,5%) patiŽnten ťťn gemeenschappelijke factor in hun medische voorgeschiedenis die direct voorafging aan het begin van hun ME/CVS : een bloedtransfusie, meestal ondergaan na een bevalling met veel bloedverlies.
  Een paar dagen tot een week na de bloedtransfusie hadden deze patiŽnten een 'griepachtig' syndroom ontwikkeld, dat achteraf het acute begin bleek van hun chronische aandoening.
  Nog eens acht patiŽnten hadden eveneens een bloedtransfusie gekregen, maar bij hen begon
  de ziekte pas minstens twee maanden later.
  De Meirleir slaagde er in 2000 niet in om deze onderzoeksgegevens gepubliceerd te krijgen in het Belgische Tijdschrift voor geneeskunde.
  Tegenover Ortho heeft De Meirleir inmiddels bevestigd dal de bloedmonsters van deze posttransfusie-patiŽnten op korte termijn zullen worden getest op de aanwezigheid van XMRV.
  In dit verband is het uiteraard ook belangrijk nog eens te herhalen dat in de Science-studie
  bij 3,7% van de gezonde controlepersonen een actieve XMRV-infectie is vastgesteld.
  Dit kan betekenen dat ongeveer tien miljoen Amerikanen besmet zijn met een nieuw
  retrovirus met een onbekend pathogeen potentieel.
  Volgens het WPI is dan ook sprake van 'een zeer ernstig probleem voor de volksgezondheid'.

  Cfr. ook :

  22-02-2010 om 22:03 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Tags:chronisch vermoeidheidssyndroom, cognitieve gedragstherapie, CVS, ME/CVS, prostaatkanker, retrovirus, RNAse-L-fragmentatie, xenotropic murine leukaemia virus-related virus (XMRV), XMRV retrovirus, XMRV
  >> Reageer (0)
  20-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
   

  Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg

  Dr. Reeves, hoofd van de Centers for Disease Control (CDC) die de ME/CVS criteria oprekte in 2005 tot waardeloze vermoeidheidscriteria waarbij 40% van de depressieve groep voldoet aan deze criteria, gaat weg en gaat zich concentreren op geestelijke gezondheid, allicht de plaats waar hij beter thuishoort.

  In ťťn van zijn laatste onderzoeken linkte hij zelfs CVS aan obesitas.

  Bij de XMRV publicatie uitte Dr. Reeves zelfs twijfels in plaats van enthousiast te zijn.
  Het XMRV-onderzoek werd overgedragen aan AIDS-specialisten.


  Dr. Elizabeth Unger

  Dr. Elizabeth Unger, viroloog en kankerspecialist komt in de plaats.
  Hopelijk betekent dit ook een koerswijziging voor de CDC.

  .../...

  Cfr. : http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-497.html


  20-02-2010 om 00:12 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  19-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Constant agony of an ME sufferer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Never take for granted all the things that you can do, appreciate the little things that you do every day, appreciate the work and appreciate the play, never take for granted all the things that you can do.

  We never know when a sudden flare will send us into a world of pain and agony...  Constant agony of an ME sufferer

  Gillian Wright - Belfast Telegraph, 18 February 2010

  Thank you for the article highlighting ME (February 9).
  I am now in my fourth year of suffering from the illness.

  Like Lynn Gilderdale, my ME was brought on by glandular fever and severe tonsillitis as a child.

  I am in constant pain and suffer from flu-like symptoms, severe fatigue and nausea.

  My husband also has MS and before I became ill I was his carer.
  Now we try to help each other as best we can.

  My husband gets much more help with his MS and people don't doubt his disability although most people treat me with scepticism.

  I have had to fight for financial support since I became ill and recently the DLA refused to renew my care allowance although my symptoms have not improved and I feel I have actually deteriorated.
  Since my ME diagnosis I have also been diagnosed with fibromyalgia, depression, allergies and IBS.

  I have written to Michael McGimpsey, the Health Minister, to ask that more help be given to ME sufferers in Northern Ireland and wait hopefully for him to act.

  I am only 36-years-old and I feel my life is over.

  Cfr. : http://www.belfasttelegraph.co.uk/opinion/letters/constant-agony-of-an-me-sufferer-14686747.html
  The agony that's CFS

  Titanica, Apr 3, 2006

  "How are you ?" people ask me
  as I stumble up the street.
  "Not too bad" I answer
  as I try to lift my feet.

  "Not too bad !" - Now that's a laugh !
  They haven't got a clue
  of just how much I'm hurting
  and the pain I'm going through.

  "You look so well !" they tell me
  and then go along their way
  and I am left to wonder
  how I'll survive another day.

  Many days I find it hard
  to merely lift my head
  let alone to contemplate
  arising from my bed.

  This illness that's called CFS
  has plagued me now for years
  it causes me such pain and strife
  reduces me to tears.

  I'd pay any price if I could have
  a day without this pain.
  The aching joints, the throbbing head
  are an awful endless drain.

  My mind is fogged, my throat is sore
  as if I've got the flu.
  I'm so sick and exhausted.
  There's nothing I can do.

  I look at other people
  as they rush from day to day
  and I wish with all my heart
  that I could be this way.

  I wish I could do all the things
  that I once used to do
  the things I took for granted
  back then before I knew

  The agony of CFS, this cruel relentless foe
  just how much pain and grief it brings
  no-one else can know.
  I put a smile upon my face
  and struggle on my way
  and pray that God in heaven gives
  me strength to last the day.

  And I've just one word of advice
  that I can give to you :
  never take for granted
  all the things that you can do,
  appreciate the little things
  that you do every day,
  appreciate the work
  and appreciate the play,

  never take for granted all the
  things that you can do
  for I would be so thankful
  if I could do them too.

  ME = myalgic encephalomyelitis
  CFS = chronic fatigue syndrome
  (call it what you want, I'm tired and sick and sick and tired of it)

  Cfr. : http://titanica.deviantart.com/journal/8350243/  Letter to loved ones

  Misty Roberts
  (fibromyalgia & CFS/ME Patient for 31 years)

  There are many spouses, friends and family members of Fibromyalgia (FM) and/or CFS/ME patients who think the pain and suffering we endure is an attempt to get their attention.
  Often times they don't realize that we suffer from a disease that is invisible; a disease that there is no cure for and one that many in medical community are still unaware of.
  The pain is relentless, stealing our joy and replacing it with tears of sorrow, pain and frustration.
  On the outside we look like everyone else, but on the inside are the scars no one sees. Scars that will never heal.

  Yes, it's real

  A virus linked to prostate cancer now appears to play a role in chronic fatigue syndrome, (CFS/ME) according to research that could lead to the first drug treatments for a mysterious disorder that affects 17 million people worldwide.
  Researchers found the virus, known as XMRV, in the blood of 68 out of 101 CFS/ME patients.
  The same virus showed up in only 8 of 218 healthy people, they reported on Thursday, Oct. 8, 2009 in the journal Science.
  Researchers have also found evidence of distinct neurological abnormalities within the brain of CFS/ME patients.

  Other researchers have found elevated levels of spinal fluid substance P, a pain amplifier; along with lower levels of serotonin, a chemical messenger that transmits nerve signals between nerve cells and low production of cortisol in FM patients.
  The American Medical Association (AMA), the World Health Organization (WHO) and the National Institutes of Health (NIH) are among those organizations who have accepted FM and CFS/ME as legitimate physical conditions and as major causes of disability.
  This should prove without a shadow of a doubt that FM and CFS/ME are real, physical medical conditions, not a figment of our imaginations.

  Background

  FM and CFS/ME effect the person physically, emotionally, psychologically, spiritually and socially.
  The once energetic person is now replaced by a person dragging themselves through the day in agony.
  The once fun-loving person is now living in the depths of despair and depression.
  The person who once felt valued now feels as if life has passed them by.
  Even the most devout begin to question why they must endure such pain, fatigue and misery.
  But the worst part of all is the misunderstanding, mistrust and general ambivalence towards our pain and suffering.
  Our lives as we knew them are over.
  We are no longer able to have fruitful careers, manage our homes or even take care of our children properly.
  Now the simplest activities are fraught with pain and agony.

  Currently

  Before we became ill we were organized perfectionists who were incredibly productive.
  Everything in our lives had its place; it kills us that it's not that way now.
  People with FM and CFS/ME live their days moment to moment, not able to plan for tomorrow let alone next week.
  We never know when a sudden flare will send us into a world of pain and agony.
  Many times we can't even think of the words we need to finish a sentence, making us seem demented or deranged in the eyes of others.

  When was the last time you were in agony, yet unable to find a comfortable position ?
  Or when was the last time the medicine you took made you so sick you couldn't leave the bathroom ?
  People who live day to day with a chronic illnesses such as FM or CFS/ME need your help and support in order to cope with their condition.
  We need to know you care about us, and that you support us emotionally and physically.
  Deep inside every person with FM and CFS/ME is someone screaming to be loved, helped, supported and understood.
  Your loved one with FM and/or CFS/ME needs you now more than ever.
  Please don't let them down !

  Cfr. : http://fmcfsme.com/letter_to_loved_ones.php


  19-02-2010 om 23:25 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:allergies, depression, fatigue, fibromyalgia, IBS, ME, nausea, pain
  >> Reageer (1)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eťn op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La b√™te noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  fonne
  blog.seniorennet.be/fonne
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!