NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • hemp oil canada
 • shatter
 • nopounc
 • shatter weed
 • Revolutional software XRumer 16.0 + XEvil 4.0 breaking of captchas more than 8400 types

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • addex (prience)
      op Even geduld...
 • rurfhrdnnk (nubgydaY)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • mocyonbtgslbng (bdftrumb)
      op Even geduld...
 • ldgintcsnoqarx (bdfPheld)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • bgglnxwgqh (pamgauct)
      op Vluchten in het werk
 • Lediary (Ristindy)
      op Even geduld...
 • bvgkkxbjzw (bsddemawn)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • ufhxpobikxcqdn (btvAnivy)
      op Vluchten in het werk
 • سینک اسکراب (شرکت نواو)
      op Vluchten in het werk
 • obfzhlcwvy (bsddemawn)
      op Vluchten in het werk
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  toegankelijkkontich
  blog.seniorennet.be/toegank
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  gyovanna
  blog.seniorennet.be/gyovann
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  ennof
  blog.seniorennet.be/ennof
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  biekevanghent
  blog.seniorennet.be/biekeva
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  teckeltje
  blog.seniorennet.be/teckelt
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  14-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Michael Maes, M.D., Ph.D.
   

           CVS-Referentiecentra
   
         - Opheffing en sluiting -

          Jan van Roijen - Help ME Circle, 13-11-2009

  Ook in Nederland is de trukendoos-wetenschap van de nutteloze, geld verslindende CVS-Referentiecentra een doorn in het oog van de 60 a 70 duizend wanhopige patienten.

  En ook in ons land is de hier onder vermelde dr. Van Houdenhove een beruchte persoon.

  Hij was lid van de 'Commissie CVS' van de Gezondheidsraad.
  Aldus was hij mede-auteur van het frauduleuze rapport dat deze commissie in elkaar flansde.
  Alle duizenden wetenschapelijke studies waarin wordt aangetoond dat ME/CVS een zeer ernstige, multi-systemische ziekte is bleven onvermeld.

  In strijd met de richtlijnen van de WHO, werd ME/CVS als een psychiatrische aandoening bestempeld.

  De voorzitter van deze commissie, Mevr. Borst, maakte het zelfs zo bont dat ze tijdens een bijeenkomst een groep ernstig zieke, op brancards liggende patienten toesnauwde : "... ME-patienten kunnen genezen door Graded Exercise... !".


  Open brief

  Aan :

  Dr. Mark Waer, Rector
  Katholieke Universiteit Leuven
  Oude Markt 13
  3000 Leuven

  Dr. Guy Mannaerts, Voorzitter Bestuurscomité
  Dr. Johan Kips, Gedelegeerd Bestuurder,
  Directiecomité
  UZ Leuven, Netwerkziekenhuizen
  Herestraat 49
  3000 Leuven

  Antwerpen, 11 november 2009

  Re : Eis tot opheffing en sluiting van uw CVS-referentiecentra

  Mijnheer de Rector, Mijnheer de Directeur, Mijnheer de Bestuurder,

  Uit de evaluaties van het KCE en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering blijkt zonneklaar dat de Belgische CVS-referentiecentra hebben gefaald : de CGT/GET-aanpak is niet effectief gebleken.
  Ook de vorige Minister van Volksgezondheid Demotte diende toe te geven dat CBT/GET geen
  curatieve therapie is (Twisk en Maes, 2009).

  Meer nog, de objectieve beoordelingscriteria onderbouwen de stelling dat veel patienten er in uw
  CVS-referentiecentra op achteruit gaan : de gemiddelde arbeidsparticipatie van patienten neemt zelfs af na de “rehabilitatiebehandeling” gebaseerd op CGT/GET.

  We hebben aangetoond dat patienten die in de CVS-referentiecentra - en derhalve ook die in Leuven - “behandeld” worden met CGT/GET eigenlijk lijden aan een zwaar, invaliderende, organische ziekte, gekenmerkt door talrijke biologische stoornissen vastgesteld in bloed en urine (Maes en Twisk, 2009a).

  Uw referentiecentrum slaagt er kennelijk niet in en/of weigert om deze organische afwijkingen op te sporen.

  Uit overzichtsartikelen (Twisk en Maes, 2009; Maes en Twisk, 2009a) blijkt dat de aan uw universiteit toegepaste CGT/GET-aanpak elke wetenschappelijke onderbouwing ontbeert en zelfs contraproductief is.

  De toestand van veel ME/CVS-patienten verslechtert omdat inspanning en dus zeker uw “revalidatieprogramma's” de pathofysiologische afwijkingen nog verder doen toenemen (Twisk en Maes, 2009).

  Niettegenstaande de vaststelling dat U op de hoogte bent of zou moeten zijn van het feit dat de door uw referentiecentrum gepropageerde en toegepaste aanpak van ME/CVS-patienten nutteloos is en vaak zelfs de patient verdere schade toebrengt wordt de CGT/GET-koers gewoon verder voortgezet.

  Dit is in flagrante strijd met de deontologie van de geneeskundige codeleer en is zelfs zeer onethisch.

  Ondanks dat ww medewerkers, zoals dr. Van Houdenhove, op de hoogte zijn van het gegeven dat
  de door hen vurig uitgedragen en toegepaste aanpak nutteloos is en de gezondheidstoestand van veel patienten verder doet verslechteren publiceren ze dat CGT/GET "veelbelovende resultaten" toont en dat CGT/GET de “enige afdoende behandeling” is voor ME/CVS (van Houdenhove and Luyten, 2009).

  Dr. Van Houdenhove, de Belgische beleidsmaker, is van mening dat toekomstig onderzoek over ME/CVS zich nog meer moet toespitsen op CGT/GET (Van Houdenhove en Luyten, 2009).

  Blijkbaar vindt hij dat er nog niet voldoende overheidsgeld is verspild aan een aanpak die niet
  alleen ineffectief is, maar zelfs potentieel schadelijk voor veel patienten.

  De zwabberkoers van dr. Van Houdenhove uit zich onder meer in het feit dat hij in hetzelfde jaar als waarin hij CGT/GET voorstelt als de enige ware aanpak voor ME/CVS (Van Houdenhove en Luyten, 2009), hij in een ander tijdschrift aanbeveelt dat onderzoek zich in de toekomst zou moeten
  toespitsen op stoornissen in het afweersysteem (Van Houdenhove en Heijnen, 2009).

  Hierbij haalt hij zijn inspiratie uit... onderzoek naar ontstekingen bij depressies.
  Dr. Van Houdenhove interpreteert de bestaande inzichten verkeerd en misbruikt hierbij de ontstekingstheorie van depressies, zoals ik kan weten, aangezien ik de grondlegger ben van die theorie (Maes et al., 2009; Maes en Twisk, 2009b).

  Erger nog, dr. Van Houdenhove “vergeet” te verwijzen naar de meer dan 4.000 studies, waaronder
  genexpressie-studies die aantonen dat ontstekingen, immuundysfunctie, infecties, oxidatieve stress, auto-immuniteit, mitochondriale disfunctie etc. de hoofdrol vertolken in de organische verklaring voor ME/CVS (Maes, 2009).

  Dr. Van Houdenhove “vergeet” te refereren aan de diermodel-experimenten van ME/CVS die eveneens bewijzen dat ontstekingen en oxidatieve stress veel typische ME/CVS-klachten veroorzaken (Maes, 2009).

  Dr. Van Houdenhove “vergeet” te wijzen naar succesvolle medische behandelingen van subgroepen van ME/CVS-patienten (Maes, 2009; Maes en Twisk, 2009b).

  Dit soort “citatieamnesie” is niet alleen onwetenschappelijk, maar vormt tevens een vrijgeleide om ME/CVS patienten een biomedische diagnose en behandeling aan uw CVS-referentiecentrum te onthouden (Maes en Twisk, 2009b).

  Daarom eis ik dat U :

  a) dit CVS-referentiecentrum opheft en voorgoed sluit, dan wel minstens er bij de bevoegde minister op aandringt om het referentiecentrum te sluiten en

  b) dr. Van Houdenhove onder curatele plaatst, dan wel hem minstens belet onzin en onwaarheden te
  publiceren en mij hierover in te lichten bij gebreke waarvan we U na een maand zullen dagvaarden wegens de medisch-onethische behandelingen van patienten in uw CVS referentiecentrum.

  Michael Maes, M.D., Ph.D.
  www.michaelmaes.com
  crc.mh@telenet.be

  Referenties

  • Maes, M. (2009)
   Inflammatory and oxidative & nitrosative stress (IO&NS) pathways underpinning chronic fatigue, somatization and psychosomatic symptoms
   Maes M, Clinical Research Centre of Mental Health (CRC-MH), Antwerp, Belgium : crc.mh@telenet.be - Curr Opin Psychiatry. 2009 Jan;22(1):75-83 - PMID: 19127706
   Purpose of review - The aim of this paper is to review recent findings on inflammatory and oxidative and nitrosative stress (IO&NS) pathways in chronic fatigue and somatization disorder.
   Recent findings - Activation of IO&NS pathways is the key phenomenon underpinning chronic fatigue syndrome (CFS) : intracellular inflammation, with an increased production of nuclear factor kappa beta (NFkappabeta), cyclo-oxygenase-2 (COX-2) and inducible NO synthase (iNOS); and damage caused by O&NS to membrane fatty acids and functional proteins.
   These IO&NS pathways are induced by a number of trigger factors, for example psychological stress, strenuous exercise, viral infections and an increased translocation of LPS from gram-bacteria (leaky gut).
   The 'psychosomatic' symptoms experienced by CFS patients are caused by intracellular inflammation (aches and pain, muscular tension, fatigue, irritability, sadness and the subjective feeling of infection); damage caused by O&NS (aches and pain, muscular tension and fatigue); and gut-derived inflammation (complaints of irritable bowel).
   Inflammatory pathways (monocytic activation) are also detected in somatizing disorder.
   Summary - 'Functional' symptoms, as occurring in CFS and somatization, have a genuine organic cause, that is activation of peripheral and central IO&NS pathways and gut-derived inflammation.
   The development of new drugs, aimed at treating those disorders, should target these IO&NS pathways.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19127706

  • Maes, M., Twisk, F.N.M. (2009a)
   Chronic Fatigue Syndrome - La bête noire of the Belgian Health Care System
   Maes M, Twisk FN, Maes Clinics, Antwerp, Belgium : crc.mh@telenet.be - Neuro Endocrinol Lett. 2009 Aug 26;30(3):300-311 [Epub ahead of print] - PMID: 19855351
   The World Health Organization acknowledges Myalgic Encephalomyelitis (ME)/Chronic Fatigue Syndrome (CFS) to be a medical illness.
   ME/CFS is characterized by disorders in the inflammatory and oxidative and nitrosative stress (IO&NS) pathways.
   In 2002, the Belgian government started with the development of CFS "Reference Centers", which implement a "psychosocial" model.
   The medical practices of these CFS Centers are defined by the Superior Health Council, e.g. treatment should be based upon Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Graded Exercise Therapy (GET); and biological assessments and treatments of ME/CFS should not be employed.
   Recently, the Belgian government has evaluated the outcome of the treatments at the CFS Centers.
   They concluded that a "rehabilitation therapy" with CBT/GET yielded no significant efficacy in the treatment of ME/CFS and that CBT/GET cannot be considered to be curative therapies.
   In case reports, we have shown that patients who were "treated" at those CFS centers with CBT/GET in fact suffered from IO&NS disorders, including intracellular inflammation, an increased translocation of gram-negative enterobacteria (leaky gut), autoimmune reactions and damage by O&NS.
   Considering the fact that these findings are exemplary for ME/CFS patients and that GET may even be harmful, it means that many patients are maltreated by the Belgian CFS Centers.
   Notwithstanding the above, the government and the CFS Centers not only continue this unethical and immoral policy, but also reinforce their use of CBT/GET in patients with ME/CFS treated at those Centers.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855351

  • Maes, M., Twisk, F.N.M. (2009b)
   Reaction on 'Chronic fatigue syndrome - A psychoneuroimmunological perspective' (1)
   Maes M, Twisk FN - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(10):783-4; author reply 784-6 - PMID: 19821247
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821247?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
   This article is a comment on :
   Chronic fatigue syndrome - A psychoneuroimmunological perspective
   Van Houdenhove B, Heijnen CJ - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(8):603-10 - PMID: 19658073
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19658073?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract

  • Maes, M., Yirmyia, R., Noraberg, J., Brene, S., Hibbeln, J., Perini, G., Kubera, M., Bob, P., Lerer, B., Maj, M. (2009)
   The inflammatory & neurodegenerative (I&ND) hypothesis of depression - Leads for future research and new drug developments in depression
   Maes M, Yirmyia R, Noraberg J, Brene S, Hibbeln J, Perini G, Kubera M, Bob P, Lerer B, Maj M, Clinical Research Center for Mental Health, Olmenlaan 9, Antwerp Wilrijk 2610, Belgium : neutrim@telenet.be - Metab Brain Dis. 2009 Mar;24(1):27-53. Epub 2008 Dec 16 - PMID: 19085093
   Despite extensive research, the current theories on serotonergic dysfunctions and cortisol hypersecretion do not provide sufficient explanations for the nature of depression.
   Rational treatments aimed at causal factors of depression are not available yet.
   With the currently available antidepressant drugs, which mainly target serotonin, less than two thirds of depressed patients achieve remission.
   There is now evidence that inflammatory and neurodegenerative (I&ND) processes play an important role in depression and that enhanced neurodegeneration in depression may-at least partly-be caused by inflammatory processes.
   Multiple inflammatory-cytokines, oxygen radical damage, tryptophan catabolites-and neurodegenerative biomarkers have been established in patients with depression and these findings are corroborated by animal models of depression.
   A number of vulnerability factors may predispose towards depression by enhancing inflammatory reactions, e.g. lower peptidase activities (dipeptidyl-peptidase IV, DPP IV), lower omega-3 polyunsaturated levels and an increased gut permeability (leaky gut).
   The cytokine hypothesis considers that external, e.g. psychosocial stressors and internal stressors, e.g. organic inflammatory disorders or conditions, such as the postpartum period, may trigger depression via inflammatory processes.
   Most if not all antidepressants have specific anti-inflammatory effects, while restoration of decreased neurogenesis, which may be induced by inflammatory processes, may be related to the therapeutic efficacy of antidepressant treatments.
   Future research to disentangle the complex etiology of depression calls for a powerful paradigm shift, i.e. by means of a high throughput-high quality screening, including functional genetics and genotyping microarrays; established and novel animal and ex vivo-in vitro models for depression, such as new transgenic mouse models and endophenotype-based animal models, specific cell lines, in vivo and ex vivo electroporation and organotypic brain slice culture models.
   This screening will allow to :
   1) discover new I&ND biomarkers, both at the level of gene expression and the phenotype; and elucidate the underlying molecular I&ND pathways causing depression; and
   2) identify new therapeutic targets in the I&ND pathways; develop new anti-I&ND drugs for these targets; select existing anti-I&ND drugs or substances that could augment the efficacy of antidepressants; and predict therapeutic response by genetic I&ND profiles.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19085093

  • Twisk, F.N.M., Maes, M. (2009)
   A review on cognitive behavorial therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET) in myalgic encephalomyelitis (ME) / chronic fatigue syndrome (CFS) - CBT/GET is not only ineffective and not evidence-based, but also potentially harm
   Frank NM Twisk 1, Michael Maes 2 - 1) ME-de-patiënten Foundation, Limmen, the Netherlands, the Netherlands - 2) Clinical Research Center for Mental Health (CRC-MH), Antwerp, Belgium - Neuroendocrinol Lett Vol 30 issue 3, 2009. pp. 275-420
   Benign Myalgic Encephalomyelitis (ME) / Chronic Fatigue Syndrome (CFS) is a debilitating disease which, despite numerous biological abnormalities has remained highly controversial.
   Notwithstanding the medical pathogenesis of ME/CFS, the (bio)psychosocial model is adopted by many governmental organizations and medical professionals to legitimize the combination of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Graded Exercise Therapy (GET) for ME/CFS.
   Justified by this model CBT and GET aim at eliminating presumed psychogenic and socially induced maintaining factors and reversing deconditioning, respectively.
   In this review we invalidate the (bio)psychosocial model for ME/CFS and demonstrate that the success claim for CBT/GET to treat ME/CFS is unjust.
   CBT/GET is not only hardly more effective than non-interventions or standard medical care, but many patients report that the therapy had affected them adversely, the majority of them even reporting substantial deterioration.
   Moreover, this review shows that exertion and thus GET most likely have a negative impact on many ME/CFS patients.
   Exertion induces post-exertional malaise with a decreased physical performance/aerobic capacity, increased muscoskeletal pain, neurocognitive impairment, “fatigue”and weakness and a long lasting “recovery” time.
   This can be explained by findings that exertion may amplify pre-existing pathophysiological abnormalities underpinning ME/CFS, such as inflammation, immune dysfunction, oxidative and nitrosative stress, channelopathy, defective stress response mechanisms and a hypoactive hypothalamic-pituitary-adrenal axis.
   We conclude that it is unethical to treat patients with ME/CFS with ineffective, non-evidence-based and potentially harmful “rehabilitation therapies”, such as CBT/GET.
   Cfr. :
   http://node.nel.edu/?node_id=8918

  • Van Houdenhove B, Heijnen CJ (2009)
   Chronic fatigue syndrome - A psychoneuroimmunological perspective
   Van Houdenhove B, Heijnen CJ, Universitaire Ziekenhuizen Leuven en als buitengewoon hoogleraar Medische ene Gezondheidspsychologie aan de Faculteit Geneeskunde, KU Leuven : boudewijn.vanhoudenhove@uz.kuleuven.ac.be - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(8):603-10 - PMID: 19658073
   This article casts light on the contribution that psychoneuroimmunology can make in the search for the cause of chronic fatigue syndrome (cfs).
   Several studies suggest that psychosocial and physical stress may play an important predisposing, precipitating and perpetuating role in cfs.
   Moving on from these studies we now discuss recent research into the stress-related pathophysiological mechanisms of the illness.
   Although there is evidence for a hypofunctional stress response, a hyperactive immune response and disturbances in the interaction between both, the findings are not consistent.
   Longitudinal studies are needed to unravel the pathophysiology of cfs still further.
   In such studies the concept of 'sickness response' and 'sickness behaviour' may perform an important heuristic function.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19658073?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
   Also read the comments on this article :
   - Reaction on 'Chronic fatigue syndrome - A psychoneuroimmunological perspective' (1)
   Maes M, Twisk FN - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(10):783-4; author reply 784-6 - PMID: 19821247
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821247?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
   - Reaction on 'Chronic fatigue syndrome – A psychoneuroimmunological perspective' (2)
   Den Broeder G, Arnoldus R - Tijdschr Psychiatr. 2009;51(10):786-7; author reply 787-8 - PMID: 19821248
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821248?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract

  • Van Houdenhove, B., Luyten, P. (2009)
   Treatment of chronic fatigue syndrome - How to find a 'new equilibrium' ?
   Van Houdenhove B, Luyten P, Department of Psychiatry, University of Leuven, Leuven, Belgium : boudewijn.vanhoudenhove@uz.kuleuven.ac.be - Patient Educ Couns. 2009 Nov;77(2):153-4. Epub 2009 Sep 20 - PMID: 19773143
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773143
   Dit artikel is een reactie op :
   - Learning to cope with chronic illness - Efficacy of a multi-component treatment for people with chronic fatigue syndrome
   Goudsmit EM, Ho-Yen DO, Dancey CP, School of Psychology, University of East London, London, UK : ellengoudsmit@hotmail.com - Patient Educ Couns. 2009 Nov;77(2):231-6. Epub 2009 Jul 2 - PMID: 19576714
   Objective - The aim of this study was to determine the efficacy of an out-patient, multi-component programme developed for patients with chronic fatigue syndrome (CFS).
   Methods - Twenty-two patients were assessed before and after six months of treatment.
   Findings were compared with 22 individuals on the waiting list.
   The programme offered medical care as well as information and counselling to help patients to understand, accept and cope with their illness.
   Results - At six months, there were significant differences between the groups for fatigue, self-efficacy and anxiety.
   Overall, 82% of the treated patients reported feeling better and 23% had improved to such a degree that they were discharged from the clinic.
   The gains were maintained at twelve months.
   Conclusion - This programme was found to be both helpful and acceptable and may provide a useful first-line intervention for many patients with CFS.
   Practice implications - Short, pragmatic programmes may be as effective as cognitive-behaviour therapy.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19576714?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
   - The impact of energy modulation on physical functioning and fatigue severity among patients with ME/CFS
   Jason L, Benton M, Torres-Harding S, Muldowney K, DePaul University, Center for Community Research, Chicago, IL 60614, USA : Ljason@depaul.edu - Patient Educ Couns. 2009 Nov;77(2):237-41. Epub 2009 Apr 8 - PMID: 19356884
   Objective - The energy envelope postulates that patients with Myalgic Encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome (ME/CFS) will improve functioning when maintaining expended energy levels at the same level as available energy level.
   Methods - Estimated weekly Energy Quotients were established by dividing expended energy level by perceived energy level and multiplying by 100.
   Two groups of patients were identified following participation in a non-pharmacologic intervention trial.
   Some were able to keep expended energy close to available energy and others were not successful at this task.
   Results - Those who were able to stay within their energy envelope had significant improvements in physical functioning and fatigue severity.
   Conclusion - Findings suggest that helping patients with ME/CFS maintain appropriate energy expenditures in coordination with available energy reserves can help improve functioning over time.
   Practice implications - Health care professionals that treat patients with ME/CFS might incorporate strategies that help patients self-monitor and self-regulate energy expenditures.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19356884?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


  Een beetje geschiedenis :

  1. Chronisch vermoeidheid - Een acuut probleem
   Marleent Teugels – Bron : Knack, nr. 31, jaargang nr. 8, 21-02-2001
   Cf. :
   http://www.steungroep.nl/archief/populair/knack20010221.txt

  2. Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Diagnose, behandeling en zorgorganisatie
   KCE reports 88A - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 30-09-2008
   Cfr. :
   http://sacfs.asn.au/download/ReportCFS-NL.pdf

  3. Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Zorgverleners moeten meer samenwerken
   Persbericht Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 30-09-2008
   Cfr. :
   http://www.kce.fgov.be/index_nl.aspx?SGREF=5283&CREF=11641

  4. Evaluatierapport - CVS-referentiecentra België : CGT/GET is niet effektief maar toch... met deze "behandeling" doorgaan !
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202006%20234.htm

  5. Evaluatierapport over de referentiecentra voor het Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
   RIZIV, 2007
   Cfr. :
   -
   http://www.riziv.fgov.be/care/nl/revalidatie/general-information/studies/study-sfc-cvs/index.htm
   - http://www.riziv.fgov.be/care/nl/revalidatie/general-information/studies/study-sfc-cvs/pdf/rapport.pdf

  6. Geen enkele patiënt genezen
   ME/CVSNet, 01-10-2008
   Cfr. :
   http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-360.html
   Cfr. ook : http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20467.htm

  7. Minister van Volksgezondheid van België Rudy Demotte - De behandeling van de referentiecentra - Gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie(GET) is niet effektief gebleken maar de soap gaat door : een andere verpakking gaat wellicht wel succes opleveren...
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202006%20229.htm

  8. Open brief dr. Michael Maes aan Minister Onkelinx
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20Maes%20Onkelinx%20480.htm
   Cfr. ook :
   Open brief aan Minister Onkelinx
   www.jules.be - dd. 02-11-2008

  9. Referentiecentra - Deel 253 : Minister Onkelinx wil doorgaan op de heilloze weg - Maggie de Block dringt aan op verandering
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20475.htm

  10. MEAB on tour (protestaktie tegen werkwijze referentiecentra)
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20479.htm

  11. Referentiecentra schieten tekort - Reden voor het mislukken van CGT/GET onduidelijk !
   De Standaard
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20466.htm

  12. Referentiecentra voor chronisch vermoeidheidssyndroom
   Maggie de Block, 08-10-2008
   Cfr. :
   http://www.maggiedeblock.be/wordpress/?p=1272#more-1272
   Cfr. ook :
   -
   http://www.maggiedeblock.be/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/antw-min-cvs.pdf
   - http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1071.pdf
   - http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/51/iC1071.html#12450

  13. Referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom - Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom" - Staatssecretaris Jean-Marc Delizée antwoordt
   Cfr. :
   http://www.maggiedeblock.be/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/antw-min-cvs.pdf
   Cfr. ook :
   -
   http://www.maggiedeblock.be/wordpress/?p=1272#more-1272
   - http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1071.pdf
   - http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/51/iC1071.html#12450

  14. Vlaanderen investeert in een CVS-therapie die volgens dokters en patiënten niet werkt
   De Morgen, 25-10-2008
   Cfr. :
   http://www.hetalternatief.org/Referentiecentra%202008%20478.htm

  15. Vraag nr. 748 van mevrouw Annemie Turtelboom van 10 mei 2006 (N.) aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : 16-10- 2006
   Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2007, 5e zitting van de 51e zittingsperiode
   Cfr. :
   http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/51/51K0139.pdf


  14-11-2009 om 23:41 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Tags:CGT/GET, CFS, COX-2, CVS, iNOS, intracellular inflammation, IO&NS, ME, ME/CFS, ME/CVS, mitochondriale disfunctie, Nfkappabeta, O&NS, oxidatieve stress, pain, psychological stress, rehabilitation therapy, sadness, somatization, strenuous exercise
  >> Reageer (0)
  13-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heb ik voldoende ontspanning ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   - Test -

  Heb ik voldoende ontspanning ?

  Gezondnu.nl.

  Met behulp van deze test kunt u erachter komen of u voldoende ontspanning heeft in relatie tot uw werk.

  De test is anoniem.
  Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.


  Cfr. :
  http://www.gezondnu.nl/medisch/test?test=10


  13-11-2009 om 18:57 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Tags:ontspanning, stress, werk
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7 tips tegen een overactieve blaas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   


  'Als ik ergens naar toe ga, zoek ik eerst de toiletten’                     
  'Ik moet er elke nacht een paar keer uit
  '                     
  Mijn moeder had het ook, ik dacht dat het erbij hoorde’                     


  7 tips tegen een overactieve blaas

  Jan Willem Wensink - Dokterdokter.nl., 12-11-2009 – Bronnen : NHG, urolog, Elsevier

  Ongeveer 8% van de Nederlanders vanaf 20 jaar kampt met plasklachten door een overactieve blaas.
  7 tips om je blaas onder controle te houden.

  Een blaas is ‘overactief’ als zij vaak een signaal van aandrang geeft (cfr. 'Incontinentie voor urine' op : http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1626/incontinentie-voor-urine/title/wat-is-het -).
  Als je vaker dan 8 keer per dag moet plassen en soms last hebt van ongewild urineverlies, dan kun je stellen dat je blaas overactief is.
  Een overactieve blaas is een aandoening die ook wel 'aandrangsincontinentie' wordt genoemd.
  Het kan zijn dat de spieren in de wand van de blaas snel samentrekken en een ongewilde lediging van de blaas in gang zetten.
  Maar het kan ook voorkomen dat ondanks een voortdurend gevoel van aandrang het plassen niet of nauwelijks lukt.

  Onzekerheid

  Het gevoel van verlies over controle van de blaas geeft veel onzekerheid.
  Het kan zelfs leiden tot een sociaal isolement, omdat mensen die er veel last van hebben uit angst voor urineverlies bijeenkomsten, feestjes en dagjes uit gaan mijden.
  Een ander veelvoorkomend gevolg is dat mensen minder gaan drinken, zodat ze minder vaak naar de wc hoeven.
  Op termijn ligt echter uitdroging op de loer, bovendien nemen de klachten er niet door af.
  Een overactieve blaas kan zowel bij mannen als vrouwen voorkomen.
  Wie er last van heeft, kan het best met de huisarts overleggen.
  Die zorgt voor een behandelplan en kan eventueel medicijnen (cfr. 'Vesicare 10 mg tablet' op:
  http://www.dokterdokter.nl/medisch/medicijn/view/id/20091/vesicare-10-mg-tablet -) voorschrijven.
  Oorzaken van een overactieve blaas

  De blaas kan door verschillende oorzaken overactief worden.
  Het kan komen door een blaasontsteking (cfr. :
  http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1520/blaasontsteking/title/wat-is-het -) of een verdikking in de blaaswand waardoor spieren en receptoren niet meer goed samenwerken.
  Soms zijn er afwijkingen aan de zenuwbanen van de blaas of stoornissen in de hersenen, waardoor controle over de blaas wordt bemoeilijkt.
  Bij mannen kan een opgezette prostaat (cfr. 'De gevolgen van een vergrote prostaat' op :
  http://www.dokterdokter.nl/man/seks-relatie/article/24070/de-gevolgen-van-een-vergrote-prostaat -) de aanleiding zijn voor overactiviteit, bij vrouwen komt het nogal eens voor dat de bekkenbodemspieren (cfr. 'Inspanningsincontinentie' op : http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1625/inspanningsincontinentie/title/wat-is-het -) een rol spelen.
  Als die onbewust worden aangespand, kan in de blaas aandrang ontstaan.
  Maar bekkenbodemspieren kunnen ook verslapt zijn, bijvoorbeeld door een bevalling.
  Dan zorgen ze voor een minder goed werkende afsluiting van de blaas.
  Een overactieve blaas kan soms ook het gevolg zijn van bijwerkingen van bepaalde medicijnen.

  7 Tips om je blaas onder controle te houden

  Tip1 - Hou een dagboekje bij
  Zorg eerst dat je overzicht krijgt over je blaasproblemen.
  Hou een dagboekje bij en zet daarin wat je drinkt, wanneer en hoeveel je drinkt, wanneer je naar de wc gaat en hoeveel je plast, wanneer je plotselinge aandrang hebt en wanneer je eventueel te maken hebt met ongewild urineverlies.
  Het dagboekje geeft je inzicht in de ernst van je problemen en is handig als je de huisarts van wat gegevens wil voorzien.

  Tip 2 - Blijf voldoende drinken
  Mensen die last hebben van plasklachten zijn geneigd minder te gaan drinken (cfr. 'Voedingsstoffen die goed zijn voor je lichaam' op :
  http://www.dokterdokter.nl/vrouw/eten-drinken/article/5747/voedingsstoffen-die-goed-zijn-voor-je-lichaam ).
  Dat is niet alleen voor het hele lichaam ongezond, maar de conditie van de blaas wordt er ook nog slechter van en het kan juist meer plasklachten opleveren.
  Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat iets meer water drinken, verspreid over de dag, goed is voor een overactieve blaas.
  Het vergroot de capaciteit van de blaas, verbetert de reacties van de blaaswand en de plasklachten nemen op termijn iets af.

  Tip 3 - Train je blaas
  Door je blaas te trainen leer je de spieren van je blaas om niet meteen gevolg te geven aan de aandrang om te plassen.
  Bij een blaastraining leer je om je plas steeds iets verder uit te stellen.
  De blaas raakt daardoor gewend om meer urine te kunnen bevatten zonder dat dit meteen tot controleproblemen leidt.
  Een plasdagboekje helpt hierbij, omdat je zo kunt bijhouden of je in staat bent om het plassen steeds iets meer uit te stellen.
  Uw arts kan u informatie geven over een blaastraining en kan eventueel medicijnen geven.

  Tip 4 - Train je bekkenbodemspieren
  Over de spieren in je blaas heb je niet veel te zeggen, maar je kunt wel controle hebben over de bekkenbodemspieren waarop je blaas rust.
  Leer jezelf hoe je de bekkenbodemspieren kan aanspannen en ontspannen.
  Ga op een stoel zitten en span de spieren aan waarmee je een denkbeeldige plas moet ophouden.
  Dit zijn je bekkenbodemspieren.
  Laat de spieren weer los en span ze weer aan.
  Probeer voor voor jezelf duidelijk te krijgen om welke spieren het gaat.
  Probeer verspreid over de dag 100 keer de spieren aan te spannen.

  Tip 5 - Plas in 'streepjes'
  Je kunt de oefening met de bekkenbodemspieren ook op de wc doen, tijdens het plassen.
  Het wordt wel ‘streepjesplassen’ genoemd; probeer het plassen steeds even te stoppen door de bekkenbodemspieren aan te spannen.
  Na verloop van tijd worden de spieren sterker en krijg je meer controle.

  Tip 6 - Let op koffie en alcohol
  Zonder dat je dat misschien beseft kunnen prikkelende stoffen je blaas dwingen tot overactiviteit. Cafeïne (cfr. 'Wat je nog niet wist over koffie' op :
  http://www.dokterdokter.nl/vrouw/eten-drinken/article/27208/wat-je-nog-niet-wist-over-koffie -) en alcohol (cfr. 'Lekker gesport – Biertje ?' op : http://www.dokterdokter.nl/man/bewegen/article/17/lekker-gesport-biertje -) kunnen de blaaswand irriteren en aanzetten tot overactiviteit.

  Tip 7 - Verlies gewicht
  Overgewicht kan een overactieve blaas veroorzaken of de bestaande blaasproblemen verergeren.
  Een dikke buik kan op de blaas drukken.
  Volgens een wetenschappelijk onderzoek kan gewicht verliezen een behoorlijk gunstige uitwerking hebben op problemen met incontinentie.
  Hoewel in het onderzoek niet duidelijk werd wat precies de oorzaak was, werkte een combinatie van gezond eten en meer bewegen het beste.

  Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/man/bewegen/article/27285/7-tips-tegen-een-overactieve-blaas  Blaas is zelfdenkende holle spier

  Jan Willem Wensink - Dokterdokter.nl., 12-11-2009 - Bronnen : NHG, Urolog, Elsevier

  De blaas lijkt slechts een simpel reservoir dat urine opvangt uit de nieren.
  Maar het is een van de meest wonderlijke spieren in je lichaam.

  Leeg is je blaas niet veel groter dan een peer.
  Vol kan ze wel tot een ruime halve liter urine bevatten.
  Een gevoel van aandrang zal je krijgen vanaf het moment dat de blaas voor ongeveer eenderde gevuld is.
  De blaas is een holle spier die voorzien is van een soort neurologische tankmeter, waardoor de hersenstam vrij nauwkeurig weet hoe veel urine er in zit.
  Dankzij dat in twee richtingen communicerende zenuwnetwerk zijn je hersenen ook in staat om de blaas op commando te legen.

  Besturing in de blaaswand

  Het laten leeglopen van de blaas is nog niet zo’n eenvoudige taak.
  Als je plast zal de blaas zichzelf samenknijpen, terwijl de sluitspier van de blaas, die om de plasbuis heen ligt, zich dan juist moet ontspannen.
  Om dat allemaal goed te laten verlopen wordt een deel van de ‘besturing’ ook in de blaaswand zelf geregeld.
  Wetenschappers denken dat bepaalde cellen in de blaaswand zelf processen kunnen aansturen.

  Automatisch noodsysteem

  De blaas is voorzien van een automatisch noodsysteem dat ingrijpt als je zelf vergeet of weigert te plassen.
  Stel dat je in korte tijd veel bier drinkt of in een diepe slaap verkeert, terwijl de blaas overvol raakt.
  Dan zorgt het noodsysteem zelf voor aanspanning van spieren en ontspanning van de sluitspier.
  Zo werkt het nog niet volledig ontwikkelde besturingssysteem bij babies ook.
  Die plassen vanzelf als hun blaas vindt dat dat nodig is.
  Het systeem voorkomt zo dat er schade optreedt aan de blaaswand en dat er urine terugvloeit naar de nieren.

  Buiten de buikholte

  Hoewel je zou denken dat de blaas zich in je buikholte bevindt, is dat niet zo.
  Ze ligt onderaan de buik, buiten de buikholte en dus ook niet tussen de darmen.
  Bij mannen loopt de endeldarm (laatste deel van de dikke darm) net achter de blaas langs, bij vrouwen zit de baarmoeder daar nog tussen.
  De blaas steunt voor een groot deel op de bekkenbodemspieren, die ook een rol spelen bij de afsluiting rond de plasbuis.
  Als je je spieren aanspant om sneller te kunnen plassen, dan zet je niet je blaasspieren onder spanning, maar die van je buik.
  Deze spieren kunnen juist een deel van de plasbuis dichtknijpen.
  Ontspannen plassen is het beste voor blaas en plasbuis.

  Blaasproblemen

  Als gevolg van zijn bijzondere functie en werking is de blaas een gevoelig orgaan.
  Veel mensen, ongeveer 900.000 Nederlanders, ondervinden in de een of andere vorm hinder van hun blaas.
  Blaasontstekingen (cfr. :
  http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1520/blaasontsteking -) komen vrij vaak voor, vooral bij vrouwen.
  Maar de meest voorkomende blaasproblemen zijn ongewild urineverlies (incontinentie) en een ‘overactieve blaas’.
  Bij een overactieve blaas lijkt het systeem dat het gevoel van aandrang regelt, in de war te zijn.
  Mensen die er last van hebben, moeten per dag minstens 8 keer plassen.
  Bovendien hebben ze vaak weinig controle over hun blaas.
  Een overactieve blaas wordt ook wel ‘aandrangincontinentie’ genoemd.

  Stress-incontinentie

  Er is nog een andere vorm van incontinentie.
  Die wordt 'inspanningsincontinentie' of 'stress-incontinentie' genoemd.
  Het komt vooral voor bij vrouwen.
  Meestal zijn verslapte bekkenbodemspieren de oorzaak, als gevolg van zwangerschap.
  Bij stressincontintentie is het moeilijk of onmogelijk om urine op te houden bij lichamelijke inspanning, zoals bij tillen of hoesten.

  Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/vrouw/bewegen/article/27284/blaas-is-zelfdenkende-holle-spier


  Cfr. ook :

  1. Urine-incontinentie algemeen (NGH-patiëntebrief, versie oktober 2006)
   Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
   Deze patiëntenbrief is bedoeld als ondersteuning van het consult door de huisarts.
   De huisarts geeft de brief mee aan patiënten met de betreffende ziekte of aandoening.
   De tekst gaat ervan uit dat de patiënt al door de huisarts is gezien en dat de informatie uit de brief is besproken.
   De adviezen in de brief gelden alleen voor mensen bij wie de diagnose is gesteld.
   De informatie dient niet als vervanging van een consult door de huisarts.
   Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven.
   Wat is incontinentie voor urine ?
   Incontinentie voor urine wil zeggen dat u uw plas niet goed kunt ophouden.
   Het kan zijn dat u de urine niet goed kunt ophouden bij inspanning, zoals hoesten, niezen, lachen, tillen, traplopen, rennen of springen.
   Dit wordt 'inspanningsincontinentie' of 'stressincontinentie' genoemd.
   Het kan ook zijn dat u plotseling aandrang voelt om te plassen en het niet kunt tegenhouden tot u bij het toilet bent.
   Dit wordt 'aandrangsincontinentie' of 'urge-incontinentie' genoemd.
   Sommige mensen hebben last van beide vormen van incontinentie.
   Hoe werken de urinewegen ?
   Urine wordt in de nieren geproduceerd en gaat via de urineleiders naar de blaas.
   De urine wordt in de blaas opgeslagen tot deze gevuld raakt en komt dan via de plasbuis naar buiten.
   De plas wordt opgehouden door een sluitspier rond de uitgang van de blaas.
   Bovendien vormen de bekkenbodemspieren een afsluiting rond de plasbuis.
   De bekkenbodemspieren vormen een soort strakke hangmat waar uw blaas op steunt.
   Bij het opslaan van de urine wordt uw blaas opgerekt.
   Bij 150 tot 200 milliliter vulling van de blaas krijgt u aandrang om te plassen.
   Door het aanspannen van de spieren in de blaaswand en het ontspannen van de spieren rond de uitgang van de blaas en rond de plasbuis, kunt u plassen.
   Hoe ontstaat urine-incontinentie ?
   Stressincontinentie ontstaat als de afsluiting van de blaas niet goed werkt.
   Dit komt vooral voor bij vrouwen bij wie de bekkenbodemspieren verslapt zijn.
   De bekkenbodemspieren kunnen verzwakken of oprekken door een zwangerschap of bevalling.
   U kunt er ook aanleg voor hebben.
   Als de bekkenbodemspieren zijn verslapt en de blaas vol loopt, is de sluitspier soms niet sterk genoeg om de urine tegen te houden.
   Door hoesten, niezen, lachen, tillen, traplopen, rennen, dansen of springen neemt de druk in de buik toe.
   Dat geeft ook druk op uw blaas, waardoor u ongewild urine kunt verliezen.
   Ook bij overgewicht neemt de druk op de blaas toe.
   Aandrangsincontinentie ontstaat als de blaas extra prikkelbaar of ‘overactief’ is.
   Dit komt bij mannen én vrouwen voor.
   Doordat de spieren in de blaaswand plotseling samentrekken wordt de urine uit de blaas geperst.
   Dit kan zowel ’s nachts als overdag gebeuren.
   Het kan ontstaan door een aandoening van de blaas of van het zenuwstelsel of door een bijwerking van bepaalde medicijnen.
   Ook koffie en cafeïne houdende dranken hebben er invloed op.
   Het lijkt erop dat soms de angst voor urineverlies zoveel spanning geeft dat ook dat de blaasspieren plotseling doet samentrekken.
   Incontinentiedagboek
   Door een incontinentiedagboek bij te houden, kunt u ontdekken of u last heeft van inspannings- of aandrangsincontinentie (of beide).
   Zo wordt duidelijk welke oefeningen u het best kunt doen om de klachten te verbeteren.
   Bijvoorbeeld oefeningen voor de bekkenbodemspieren of voor de blaasspieren.
   Door het dagboek bij te houden, kunt u zien of de klachten verbeteren.
   Schrijf telkens op bij welke activiteit en op welk tijdstip u aandrang voelt om te plassen.
   Noteer ook wanneer u ongewild urine heeft verloren en op welke tijden u op het toilet heeft geplast.
   Hoe gaat het verder ?
   Wanneer u het dagboek voor een of twee weken heeft ingevuld, bekijken we het op de praktijk.
   We bespreken wat nu de volgende stappen zijn en welke oefeningen u eventueel kunt doen.
   Heeft u nog vragen ?
   Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u daar bij een volgend contact op terugkomen.
   Cfr. :
   http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief
   /PBU1a.htm

  2. Blaas
   UROlog.nl, (last update) 09-08-2008
   Anatomie
   De urineblaas is min of meer bolvormig en bevindt zich, aan het eind van de twee urineleiders, onderaan de buik, achter het schaambeen.
   Vol kan de blaas gemiddeld zo'n 400 ml. urine bevatten; leeg is-ie niet veel groter dan een biljartbal.
   De beide urineleiders komen van de zijkant de blaas binnen.
   Ze lopen eigenlijk schuin door de blaaswand heen, zodat ze, als de blaas voller wordt een beetje plat gedrukt worden; op die manier wordt een soort ventiel gevormd dat verhinderd dat urine kan terugstromen naar de nier.
   De inmonding van de urineleiders ligt vrij laag in de blaas, vlakbij de uitgang.
   Er ontstaat zo een soort driehoekje (Latijn : 'trigonum') met op de punten respectievelijk de beide openingen van de urineleiders en de blaasuitgang oftewel het begin van de plasbuis (Latijn : 'urethra').
   Hoewel de blaas onderaan de buik ligt, ligt hij er eigenlijk niet in : met de darmen heeft de blaas niets te maken en het is mogelijk om operatief de blaas open te maken zonder de buikholte zelf te hoeven openen.
   Bij de man loopt de endeldarm direct achter de blaas langs, terwijl de prostaat vlak eronder is gemonteerd, om de plasbuis heen.
   Bij de vrouw ligt uiteraard de baarmoeder (Latijn : 'uterus') en schede (Latijn : 'vagina') tussen blaas en endeldarm in.
   Overigens is de plasbuis bij de vrouw (die heeft immers geen penis) tamelijk kort : slechts enkele centimeters.
   Van beide kanten komen diverse bloedvaten om de blaas van bloed te voorzien, zodat het orgaan, in noodgevallen - bijvoorbeeld na een ongeval - , best een paar bloedvaten kan missen voordat er problemen ontstaan.
   Ook de zenuwvoorziening is ruim; er loopt een heel netwerk van kleine zenuwtjes naar de blaas toe èn er vanaf.
   Zelfs is er voorzien in een aantal zenuwcellen ter plaatse, zodat een gedeelte van de besturing van de blaas ter plekke wordt geregeld.
   Functie
   De urineblaas is een relatief simpel orgaan.
   De urine, die door de nieren wordt geproduceerd, wordt via de urineleiders naar de blaas getransporteerd om daar tijdelijk te worden opgeslagen.
   De blaas fungeert dus als een tijdelijke opslagruimte voor urine, zodat wij mensen niet de gehele dag urine verliezen.
   Blijkbaar was het in de evolutie belangrijk dat wij op deze wijze de urine konden bewaren; waarschijnlijk zouden we in de natuur door voortdurend verlies van urine een te gemakkelijk op te sporen prooi zijn geweest voor roofdieren.
   Een tweede belangrijke functie van de blaas is het uitdrijven van de opgeslagen urine, zodra daar een gelegenheid (bijvoorbeeld een toilet) voor is.
   Om dit vlot te laten gebeuren is de blaaswand voorzien van een spierlaag, die in staat is zichzelf, de blaas dus, tot een klein balletje samen te knijpen.
   Het legen van de blaas lijkt een eenvoudig gebeuren, maar dat is het niet.
   In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gebeurt e.e.a. niet door de buikspieren.
   Persen (dus : de buikspieren aanspannen) is eigenlijk vrij ineffeciënt vanuit het oogpunt van blaaslediging.
   Door persen wordt weliswaar de druk op de blaas verhoogd en dus de urinestraal krachtiger gemaakt, maar tevens wordt ook de plasbuis erdoor wat samengeknepen, waardoor de urine moeilijker de blaas uit komt.
   Daarom heeft de natuur de blaas zelf een spierlaag gegeven om zo de urine efficiënt uit de blaas te verwijderen.
   Tegelijkertijd moet echter ook de sluitspier van de blaas, die zich om de plasbuis bevindt, worden ontspannen : als je de kraan niet open zet, dan komt er niets uit.
   Gelukkig hoeven we daar bij het plassen niet bij na te denken; alles gebeurt automatisch en wordt vanuit het ruggemerg geregeld.
   Hèt gevoelige plekje in de blaas is het driehoekje tussen de plasbuis en de beide urineleiders, het trigonum.
   Op een gegeven moment wordt de blaas zo vol dat ook dit gebiedje iets wordt uitgerekt; U krijgt dan, via de gevoelszenuwen in dit driehoekje, een seintje dat de blaas vol begint te worden.
   Naarmate de blaas voller wordt zullen de signalen steeds heftiger worden om U ertoe te bewegen de blaas te legen; als U zich echter blijft verzetten (of, bijvoorbeeld na een alcoholrijk feestje, niet wakker wordt) zal het regelcentrum in het ruggemerg op een gegeven moment de zaak van U overnemen en het plasmechanisme zelf aanzetten : het plassen gaat dan volautomatisch door tot de blaas leeg is.
   Babies plassen altijd volautomatisch; pas op latere leeftijd leren we de signalen van de blaas te begrijpen en worden we zindelijk.
   Ziekten en klachten
   Ziekten van de blaas kunnen worden verdeeld in een aantal categoriën :
   1/ Ziekten van de blaas zelf
   * Blaaskanker - Bij kwaadaardige tumoren van de blaas is er sprake van kanker van de binnenbekleding van de blaas.
   Deze zogenaamde 'poliepen' zien er meestal uit als paddestoelen (met een steeltje).
   Ook goedaardige poliepen komen wel in de blaas voor, maar eigenlijk alleen bij jonge mensen (onder de twintig).
   Blaaskanker verraadt zich meestal doordat het fragiele kankerweefsel gemakkelijk bloedt, resulterend in een rode verkleuring van de urine.
   Hoewel zoiets toch een alarmerend teken is, gaan veel mensen die bloed in de urine zien hiermee niet direct naar de dokter; de bloeding houdt vaak vanzelf weer op en het kan weken tot maanden 'rustig' blijven - de tumor groeit echter in de tussentijd wel door.
   Zolang de kanker beperkt blijft tot de binnenbekleding kan e.e.a. meestal relatief gemakkelijk worden verwijderd.
   Het komt echter geregeld weer terug, zodat regelmatige controles gedurende jaren noodzakelijk zijn.
   Indien de blaaskanker niet behandeld wordt, dan kan het dieper in de blaaswand doorgroeien en ook uitzaaien, bijvoorbeeld naar de lymfeklieren.
   Als het zover komt, dan wordt een behandeling uiteraard moeilijker.
   De binnenbekleding van de blaas is van het zelfde type als dat van de urineleiders en het nierbekken.
   Bij controles wegens een blaastumor zullen dan ook vaak foto's van nieren en urinewegen worden gemaakt om zeker te zijn dat ook daar geen tumoren zijn ontstaan.
   * Blaasontsteking - Een infectie van de blaas behoort tot de meest voorkomende infecties bij de mens.
   Bacteriën komen gemakkelijk via de plasbuis in de blaas, vooral bij de vrouw (die van nature een korte plasbuis heeft).
   Normaliter worden de bacteriën met de urine weer gemakkelijk uit de blaas gespoeld, maar in sommige gevallen (weinig drinken/plassen, veel bacteriën, agressieve bacteriën, verminderde weerstand tijdens griep) kan toch een infectie ontstaan.
   Het zijn meestal 'eigen' bacteriën (bijvoorbeeld uit het darmkanaal) maar er kunnen natuurlijk ook 'vreemde' bacteriën (geslachtsziekten) in het spel zijn.
   Bij de man komt een blaasontsteking minder vaak voor (want hij heeft een langere plasbuis en dus een wat minder 'bereikbare' blaas).
   Als een man een blaasontsteking krijgt, dan is er vaak meer aan de hand : (blaas-)stenen, prostaatvergroting etc.
   Ook leidt een blaasontsteking bij de man vaak tot een prostaatontsteking of een bijbalontsteking.
   * Blaasstenen - Blaasstenen ontstaan meestal niet in de blaas zelf.
   Het zijn vaak nierstenen, die via de urineleider in de blaas terecht gekomen zijn.
   Hoewel die relatief kleine stenen, in verhouding tot de breedte van de plasbuis, normaliter gemakkelijk worden uitgeplast, kan het vóórkomen dat ze, bijvoorbeeld door een vergrote, in de weg zittende prostaat, de blaas niet uit kunnen en groter worden (aangroeien).
   Blaasstenen komen vooral bij mannen voor.
   Een blaassteen kan als het ware geïmpregneerd zijn met bacteriën, zodat een blaasontsteking slechts kan genezen als de blaassteen is verwijderd.
   * Interstitiële cystitis - Interstitiële cystitis, ook wel 'blaaspijnsyndroom' of kortweg 'IC' genoemd, is een nog grotendeels onbegrepen ziekte van de blaas die gepaard gaat met verschijnselen van een blaasontsteking, vaak plassen, pijn in de onderbuik en soms bloed in de urine, terwijl geen sprake is van een bacteriële infectie.
   2/ Ziekten betreffende de functie van de blaas
   Enerzijds kan het voorkomen dat de blaasspier verslapt is, waardoor de blaas tijdens het plassen niet leeg komt.
   Anderzijds kan het zijn dat de blaas als het ware té actief is of té gevoelig, waardoor sommige mensen heel vaak moeten plassen of zelfs urine verliezen.
   Of de sluitspier van de blaas is te slap, waardoor eveneens urineverlies (incontinentie) kan optreden.
   Onderzoek
   Er zijn diverse mogelijkheden om de blaas te onderzoeken.
   Niet alle onderzoeken zijn uiteraard altijd nodig.
   Over het algemeen zal de uroloog op basis van te verwachten afwijkingen een keuze maken.
   Ook is het niet zo dat de meest moderne onderzoeken altijd beter zijn dan de al langer bestaande.
   In sommige gevallen kunnen de nieuwere onderzoeken aanvullende informatie bieden, maar dit gaat niet altijd op; zo is een CT-scan bijvoorbeeld zeer geschikt om nierkanker goed in kaart te brengen, maar kan het soms lastig zijn op die manier een blaastumor of een blaassteen te vinden die bij een cystoscopie of op een 'gewone' Röntgenfoto gemakkelijk te zien is.
   Hieronder volgen een aantal vaak verrichte onderzoeken.
   Er zijn er nog meer, maar dat zou de lijst te lang maken.
   Bloedonderzoek
   * Is er een infectie in het lichaam (bijvoorbeeld in de nieren, blaas of prostaat) ?
   Hiervoor zijn bijvoorbeeld de meting van de bloedbezinking en het aantal witte bloedlichaampjes (leucocyten) belangrijk.
   * Hoe staat het met stoffen waarvan we weten dat ze in verhoogde hoeveelheden soms aanleiding kunnen geven tot nier- en/of blaassteenvorming ?
   Bijvoorbeeld urinezuur en calcium (kalk).
   Urineonderzoek
   * Is er een infectie van de blaas ?
   Vaak is aan de urine niet te zien waar in de urinewegen (nieren, blaas, prostaat) de infectie precies zit, maar soms verraadt een nierinfectie zich door grote hoeveelheden witte bloedcellen, dat zijn afweercellen tegen infecties, in de urine.
   Doorgaans is een blaasontsteking minder heftig en zijn de aantallen witte bloedcellen ook kleiner.
   * Zit er bloed in de urine ?
   Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij infecties, maar ook bij nier- en/of blaaskanker.
   * Zit er veel calcium of urinezuur (of andere steenvormende stoffen) in de urine, zodat de kans op blaasstenen groter is ?
   * Hoe zit het met de zuurgraad van de urine ?
   De urine behoort, als bescherming tegen infecties iets zuur te zijn.
   Röntgenfoto's
   Op een 'gewone' Röntgenfoto kun je vaak zien of iemand een blaassteen heeft.
   De blaas zelf is echter op zo'n foto niet te zien.
   Cystogram
   Bij een cystogram ('cyst' = 'blaas', 'grafie' = 'afbeelding') wordt via een catheter (een slangetje dat via de plasbuis in de blaas wordt gelegd) de blaas met een vloeistof gevuld die op een Röntgenfoto zichtbaar is.
   Hiermee kunnen grotere tumoren zichtbaar worden, terwijl, na legen van de blaas, tevens beoordeeld kan worden in hoeverre de blaas leeg komt.
   Bij een IVP (intraveneus pyelogram) krijg je het cystogram er 'gratis' bij.
   Echografie
   Middels een echografie kan de blaas met ultrageluidsgolven (dus onhoorbaar en niet voelbaar) worden afgetast.
   Door de buikwand heen is de (gevulde) blaas heel goed te zien en kunnen vaak ook andere organen, zoals de baarmoeder en eileiders bij de vrouw, worden bekeken.
   De grootte van de blaas kunnen worden beoordeeld, er kan gemakkelijk worden gezien of de blaas na het plassen goed leeg is gekomen en stenen en grote tumoren vallen goed op.
   Cystoscopie
   Bij een cystoscopie wordt via de plasbuis met een rechte (starre) of slappe (flexibele) kijker in de blaas gekeken.
   Dit is wellicht het belangrijkste onderzoek van de blaas, omdat daarmee zowel de aanwezigheid van stenen of blaastumoren kan worden vastgesteld, terwijl - en passant - meteen de plasbuis zelf en de prostaat kunnen worden beoordeeld.
   Ook is het mogelijk om tijdens dit onderzoek een indruk te krijgen omtrent de conditie (de sterkte) van de blaas.
   Urodynamisch onderzoek
   Door middel van een urodynamisch onderzoek kan de functie van de blaas worden getest.
   Bij dit onderzoek wordt, nadat de blaas is geleegd, een dun slangetje via de plasbuis in de blaas gebracht, waardoor, in een langzaam tempo (druppelsgewijs), de blaas weer wordt gevuld terwijl tegelijkertijd de mate van vulling en de blaasdruk worden gemeten.
   Zo is het mogelijk om te weten te komen hoe groot de blaas is, wanneer men aandrang krijgt om te plassen (gevoeligheid van de blaas) en wat er gebeurt tijdens het plassen.
   Het onderzoek is vooral belangrijk om de conditie van de blaas te beoordelen en om de oorzaak van incontinentie, urineverlies, op te sporen.
   Het is geen pijnlijk onderzoek, wel oncomfortabel (en nat).
   Behandeling
   Het is onmogelijk om hier alle mogelijke behandelingsvormen voor verschillende ziekten van de blaas te vermelden.
   Daarom zal worden volstaan met enkele veel voorkomende ziektebeelden.
   Blaasontsteking
   De behandeling is afhankelijk van de oorzaak.
   Is er alleen maar sprake van een blaasontsteking, dan is een behandeling met antibiotica (penicilline of andere antibiotica) noodzakelijk.
   Soms is er echter meer aan de hand.
   Zo kan er sprake zijn van een blaassteen die met bacteriën is 'geïmpregneerd'.
   In dat geval moet ook de steen worden behandeld.
   Of er is sprake van een afvloedbelemmering door een vernauwing van de plasbuis of een prostaatvergroting.
   Er blijft dan regelmatig na het plassen urine in de blaas achter, waardoor de kans groot is dat de infectie weer terugkomt.
   Ook als bijvoorbeeld de prostaat mee ontstoken is zal de blaas telkens weer geïnfecteerd raken.
   Ook kan er sprake zijn van een verminderde weerstand tegen blaasontstekingen, bijvoorbeeld doordat de urine niet zuur genoeg is.
   De meest voorkomende oorzaak van een blaasontsteking is onvoldoende plassen.
   Als dit schoonmaak-mechanisme van de blaas wordt verstoord, bijvoorbeeld door overmatig transpireren tijdens warme zomerdagen, dan zal de blaas onvoldoende worden schoongespoeld, waardoor bacteriën de kans krijgen zich te vermenigvuldigen.
   Blaassteen
   Als de steen niet te groot is (niet groter dan enkele centimeters), dan kan deze over het algemeen met behulp van een kijkbuisje via de plasbuis worden kapot gemaakt en verwijderd.
   Op deze wijze kan de steen in de blaas met een trilsonde worden vergruisd en het gruis vervolgens uitgespoeld.
   Grotere stenen dienen echter soms nog via een operatie verwijderd te worden.
   Ook moet er aan gedacht worden een eventuele oorzaak van de steen (nierstenen, een vergrote prostaat) te behandelen, anders komt de steen weer snel terug.
   Blaaskanker
   De behandeling van blaastumoren is sterk afhankelijk van de grootte en de mate waarin ze in de blaaswand zijn doorgegroeid.
   Tevens is het belangrijk te weten of er uitzaaiingen zijn.
   Een oppervlakkige, niet uitgezaaide tumor kan vrij gemakkelijk via de plasbuis worden verwijderd (TURT : 'TransUrethrale Resectie Tumor'); in de blaas rest daarna slechts een klein littekentje.
   Frequente controle middels cystoscopie is noodzakelijk om eventuele nieuwe tumoren tijdig te kunnen verwijderen.
   In het geval van een diep in de blaaswand doorgegroeide tumor is het niet meer mogelijk om deze via de plasbuis geheel te verwijderen.
   In dat geval zal een operatie noodzakelijk zijn, waarbij een deel van de blaas, met daarin de tumor, moet worden verwijderd.
   Vaak zal in dat soort gevallen de gehele blaas moeten worden verwijderd, waarna de urineleiders via een stukje darm op de buikhuid uitkomen (stoma).
   Dit is een grote operatie, die bij sommige mensen wegens hun lichamelijke conditie niet geschikt is.
   In die gevallen kan besloten worden tot bestraling.
   In voorkomende gevallen kan ook besloten worden tot een aanvullende behandeling met medicijnen of kan een operatie gecombineerd worden met bestraling.
   Indien de (oppervlakkige) blaastumoren vaak terugkomen, kan soms met blaasspoelingen met een tumordodend middel getracht worden om deze frequentie terug te brengen; het is met deze middelen helaas niet mogelijk om de blaastumoren te genezen - wel lukt het vaak om te bereiken dat ze aanzienlijk minder vaak de kop opsteken.
   Urineverlies
   De behandeling van incontinentie is ook sterk afhankelijk van de oorzaak.
   Als het veroorzaakt wordt door een zeer gevoelige blaas (de patiënt moet dan ook meestal erg vaak plassen en kan de urine dan soms niet meer ophouden), dan is een behandeling met medicijnen, die de blaas wat rustiger maken, vaak de beste oplossing.
   Als het probleem schuilt in een slappe sluitspier, dan is er een keuze.
   Ofwel oefentherapie, al of niet onder begeleiding van de fysiotherapeut, die tot doel heeft om de sluitspier sterker te maken.
   Deze behandeling is langdurig en vraagt veel inzet van de patiënt; bij volhouden blijft het effect echter vaak levenslang bestaan.
   Bij de andere oplossing, een operatie, is dat helaas vaak niet het geval.
   Door een operatie kunnen de weefsels rondom de sluitspier strak getrokken worden, waardoor direct na de ingreep resultaat is bereikt; na verloop van tijd verslapt het weefsel echter toch weer, zodat na enkele jaren vaak een nieuwe ingreep noodzakelijk is.
   Veel patiënten kiezen echter toch voor de operatie, waarschijnlijk omdat dat makkelijker is en eigen inzet niet nodig is...
   Tegenwoordig zijn er simpelere operatieve oplossingen.
   Zo is het mogelijk om een kunststof bandje als een soort hangmatje onder de plasbuis te plaatsen om op die manier het te slappe weefsel te ondersteunen.
   Het bandje (TVT : 'Tensionfree Vaginal Tape') kan middels een kleine snede in de vagina en een tweetal kleine sneetjes juist boven het schaambeen of in de liezen worden geplaatst.
   Meestal onder verdoving met een prik in de rug of zelfs plaatselijk.
   De meeste patiënten gaan dezelfde of de volgende dag weer naar huis.
   Een andere oplossing is het inspuiten van een gel-achtige substantie juist onder het slijmvlies in de plasbuis.
   Daardoor wordt de plasbuis als het ware een beetje dichtgedrukt, waardoor het urineverlies vermindert.
   De anatomie en de precieze aard van het urineverlies bepaalt welke oplossing bij een bepaalde patiënt het beste is.
   Cfr. :
   http://www.urolog.nl/urolog/php/patients.php?doc=blaas&lng=nl

  3. Plastuit - Whiz Freedom
   HotFrog, 27-07-2009
   De Whiz Freedom is een revolutionaire nieuwe plastuit voor vrouwen.
   Doelgroep : vrouwen, van jong tot oud.
   Doel
   : reizen, kampeerders, wandelaars, sport, evenementen, zieken/bedliggende vrouwen etc.
   Toepassing
   : overal waar smerige toiletbrillen zijn of waar vrouwen niet in staat zijn zittend te plassen.
   Vrouwen kunnen met de Whiz nu comfortabel staand plassen.
   De Whiz Freedom is gemaakt van een flexibel, waterafstotend, hygiënisch en uitwasbaar materiaal en ontworpen om perfect aan te sluiten op de vormen van het vrouwlijk lichaam.
   De ergonomische vorm van de trechter voorkomt lekken of morsen en de waterafstotende eigenschappen van het materiaal zorgen ervoor dat deze plastuit met één keer uitschudden droog is.
   Het materiaal voorkomt tevens dat de urine en de daarbij behorende bacteriëen zich kunnen hechten aan het oppervlak.
   Met de Medical Design Excellence Award 2009 en een reeks patenten en goedkeuringen vanuit de medische wereld op zak is deze plastuit een nieuwkomer waar nog veel van te verwachten valt.
   Meer informatie over de Whiz Freedom is te vinden op :
   http://www.whiz-freedom.nl –.
   De voordelen van de Whiz Freedom op een rijtje :
   – niet langer plas ophouden voor vrouwen
   – eindelijk plassen als een man
   – lekt niet, door de ergonomische vorm en de kwaliteit van het materiaal
   – voorkomt zitten op een smerige toiletbril (veelal aanwezig op reis, o.a. in het vliegtuig)
   – discreet op te bergen in een speciaal tasje
   – hygiënisch door antibacteriele stoffen en waterafstotend (urine hecht zich niet aan de oppervlakte)
   – herbruikbaar tijdens de reis
   – 1 x uitschudden en de Whiz is volledig droog en schoon
   – doordat staand plassen mogelijk is wordt de blaas volledig geleegd en blijft er geen urine achter wat blaasontsteking kan veroorzaken en zelfs ergere gezondheidsproblemen op latere leeftijd waardoor plassen via een catherer nodig is.

   Cfr. :
   http://www.hotfrog.nl/Companies/Time2Act_1/FullPressRelease.aspx?id=29052

  4. Short-term effects of increased urine output on male bladder function and lower urinary tract symptoms
   M.Spigt, J.Knottnerus, C.van de Beek, P.van Kerrebroeck, L.van Amelsvoort, C.van Schayck- Urology, Volume 64, Issue 3, Pages 499-503
   Objectives - To determine whether the human bladder can also adapt to an increased physiologic load, because bladder dysfunction is considered to be an important factor in the development of lower urinary tract symptoms.
   Animal studies have shown that bladder function can be improved by increasing the urine output.
   Methods - A total of 44 men between 55 and 75 years of age were asked to increase their daily fluid intake by 2 L for a 2-month period.
   The objective outcome measures were maximal urinary flow rate (Da Capo home uroflowmeter), maximal voided volume (frequency-volume chart) and average voided volume (frequency-volume chart).
   The International Prostate Symptom Score and global perceived benefit of the intervention were recorded to assess the subjective effects of the intervention.
   Results - The maximal flow rate increased by 13% (2.3 mL/s), the maximal voided volume increased by 23% (93.8 mL) and average voided volume increased by 25% (60.1 mL).
   Of the 44 participants, 56% reported an improvement in their lower urinary tract function, but the International Prostate Symptom Score increase was statistically significant at 1.2 point.
   Conclusions - The human bladder seems able to adapt to an increased load.
   Future randomized effectiveness studies with longer follow-up should be done to determine the upper limit of objective bladder adaptation.
   In addition, future studies should address the long-term efficacy in the prevention of symptoms.
   Cfr. :
   -
   http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16116266
   -
   http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0090429504005023


  13-11-2009 om 11:01 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  Tags:aandrangsincontinentie, blaastraining, incontinentiedagboek, inspanningsincontinentie, plasbuis, plasdagboekje, plastuit voor vrouwen, prostaat, streepjesplassen, stress-incontinentie, trigonum, urge-incontinentie, urine-incontinentie, urineverlies
  >> Reageer (0)
  12-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wallen en kringen onder de ogen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  Wallen en kringen
  onder de ogen

  Rhijja Jansen – Dokterdokter.nl., 12-11-2009 - Bron : Dr Velthuis - Velthuis Kliniek : http://www.velthuiskliniek.nl/ 

  Stress, vermoeidheid, roken, luchtvervuiling, slecht werkende organen...

  Wallen onder de ogen zijn voor veel mensen een bron van irritatie.
  Er bestaan ook veel misverstanden over.
  Zo worden wallen vaak verward met donkere kringen.
  Gelukkig kun je er iets aan doen.

  Wallen en kringen onder de ogen klinken hetzelfde, maar zijn twee verschillende dingen.
  Dit beaamt ook dermatoloog dr Peter Velthuis, medisch directeur van de Velthuis Kliniek : 'Een wal is een uitbochting onder het oog naar buiten en ontstaat door een te veel aan huid of vet. Het vet onder het oog dient als stootkussentje en zorgt ervoor dat het oog kan draaien ten opzichte van de kas. Bij sommige mensen is de oogkas anatomisch gezien te klein voor het stootkussentje oftewel het vet. Dit is genetisch bepaald. Als je ouders wallen hebben, dan is de kans dus groter dan jij ze hebt of ook zult krijgen.'

  Slapper

  Ouderdom speelt hierbij ook een grote rol. Velthuis : 'Het vet onder je oog wordt door een bindweefselschotje op zijn plaats gehouden. Dit schotje wordt slapper als je ouder wordt. Tel de zwaartekracht daarbij op en het vet zakt naar voren, wat een wal creëert.'

  Kringen

  Als mensen klagen over hun wallen, dan hebben ze het meestal eigenlijk over kringen : de donkere kleur onder hun ogen.
  Velthuis : 'Bij een kring hebben we het over de groef onder de wal, het greppeltje. Deze is donker van kleur. Deze kleur kan genetisch bepaald zijn, maar ontstaat ook door een gebrek aan vocht onder het oog. Bijvoorbeeld als je een tekort aan vocht in je lichaam hebt. Of doordat je vochthuishouding door een of andere reden in de war is door ziekte of slecht slapen. Hierdoor wordt de huid onder je ogen dunner en kijk je als het ware door de huid heen. Dan zie je de kleur van het grijze botvlies van je schedel, en de blauwige bloedvaten : dat is de kring.'

  Vocht

  Gelukkig kun je hier iets aan doen: goed slapen, voldoende water drinken en weinig of geen alcohol of cafeïne drinken, zodat je voldoende vocht vasthoudt.
  Daarnaast helpt het om niet te roken en gevarieerd en niet te zout te eten.

  Compressen

  Er zijn op internet veel 'remedies' te vinden die kringen onder de ogen tegen zouden gaan.
  Bijvoorbeeld door koude compressen of ijs op je ogen te leggen.
  Velthuis : 'Dit zorgt er misschien wel voor dat je kringen door de kou krimpen en dus kleiner lijken. Maar na een kwartier is dat effect weer weg, want dan houd je de kou er niet meer op.'

  Komkommer

  Ook natte natte theezakjes en komkommers op je ogen zou helpen om vocht in te brengen.
  Velthuis zet hier zijn vraagtekens bij : 'Die komkommers zouden misschien kunnen helpen. Maar zover ik weet is hier geen wetenschappelijk bewijs voor. De theezakjes kunnen volgens mij alleen voor irritaties zorgen.'

  Aambeienzalf

  Koning van de 'wondermiddeltjes' is een opvallende vondst van Hollywood, dat veelvuldig door sterren en topmodellen gebruikt wordt: aambeienzalf.
  Volgens Velthuis is dit zeker een manier om je kringen (tijdelijk) tegen te gaan.
  Alleen kan dit op de langere termijn de boel alleen maar erger maken.
  'Want', zegt Velthuis : 'Aambeienzalf irriteert de huid een beetje. Dat zorgt voor een zwelling onder je ogen, waardoor je huid minder dun is, en de donkere kleur voor een paar uur wegtrekt. Maar als je dit elke dag gebruikt, krijg je geheid eczeem en gaat de huid schilferen en beschadigen.'

  Crèmes

  Ten slotte worden we doodgegooid met serums, crèmes en vochtinbrengende sticks van de grote cosmeticamerken die donkere kringen te lijf zouden gaan.
  Dit kan helpen, maar ook hier zitten volgens Velthuis haken en ogen aan : 'Doordat in deze middelen een hoge concentratie aan fruitzuren zit, wordt er weefsel aangemaakt waardoor het moeilijker is om door de huid heen te kijken. Maar ik raad af om dit dagelijks te gebruiken, zoals veel mensen doen. Je kunt het eerst een paar keer per maand gebruiken om te zien of je huid ertegen kan. Daarna kun je het vaker gaan gebruiken. Sowieso moet je geen verschillende crèmes door elkaar gaan gebruiken, omdat je hiervan eczeem of een hypergevoelige huid krijgt.'

  Wallen bestrijden

  Het bestrijden van wallen is een ander verhaal.
  In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaan wallen voor maar 10% uit vocht.
  De rest van de wal is gevuld met vet.
  Dr. Velthuis : 'Je kunt dit vocht deels weg masseren. Je duwt dan met je vingers van je neus naar je jukbeenderen, in de wal. Op deze manier duw je het vocht in de lymfebanen, die het vervolgens afvoeren.'

  Plastische chirurgie

  Maar daarmee krijg je de wal dus niet volledig weg.
  Er rest dan niet zoveel dan je wallen te accepteren en te weten dat ongelofelijk veel mensen ze hebben.
  Kun je ze desondanks niet aanzien, dan zou plastische chirurgie een laatste redmiddel kunnen zijn.
  Velthuis : 'Hierbij wordt een klein sneetje net onder de wimpers gemaakt. Dat geeft toegang tot de vetpocket, waaruit het vet verwijderd kan worden. Als de wal uit overtollig huid bestaat, wordt dit verwijderd.'

  Restylane

  Een kring krijgt een tegenovergestelde behandeling : ‘Omdat er hier juist iets ontbreekt, waardoor de huid doorschijnend is, spuiten we op deze plekken Restylane in. Deze behandelingen worden geen van allen vergoed. Chirurgisch verwijderen van het vet geeft een permanente verbetering. Overtollige huid neemt geleidelijk met het ouder worden weer toe. Een middel als Restylane blijft ongeveer 1- 1½ jaar zitten.

  Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/vrouw/uiterlijk/article/27289/wallen-en-kringen-onder-de-ogen


  12-11-2009 om 19:16 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:aambeienzalf, compressen, cosmetica, donkere kringen, huid, huid, kringen, luchtvervuiling, lymfebanen: masseren, ogen, oog, oogkas, plastische chirurgie, Restylane, roken, slecht werkende organen, stress, vermoeidheid, vet, wallen
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
  - MIke Dessin testifies for the CFSAC about his remarkable recovery -

  Planet Thrive, November 7, 2009

  Last year around this time, Mike Dessin almost died from severe myalgic encephalomyelitis.
  He credits his recovery to a physician in Ohio who treated him with an experimental twist on a time-tested treatment from Germany : neural therapy (cfr. :
  http://www.neuraltherapybook.com/NTdefined.php -).
  Neural therapy usually entails injecting Procaine (Novocain), a common local anesthetic, into certain areas of the body.
  This doctor uses homeopathics rather than anesthesia.
  The treatment is based on the theory that trauma can produce long-standing disturbances in the electrochemical function of tissues.

  MIke’s story is well documented on Cort Johnson’s excellent new forum “Phoenix Rising” here at New Day Treatment – cfr. : http://forums.aboutmecfs.org/group.php?groupid=3 -.

  Since recovering much of his health, one of Mike’s goals has been to help educate physicians about CFS/ME through his own experience with this poorly understood disease.
  Below is his recent testimony for the Chronic Fatigue Syndrome Advisory Committee (CFSAC) in Washington, D.C.

  Here is the transcript of this speech, including the part that he was unable to read at the end due to time limitations :

  Cfr. : http://www.me-cvs-stichting.nl/2385 
  Hi, my name is Mike Dessin,
  I’ve had Myalgic Encephalomyelits for 14 years, a disease
  that is unjustly named 'Chronic Fatigue Syndrome' in the U.S.
  I had one of the most severe cases of ME/CFS ever recorded, with subsequent remission.

  At the worst stage of my illness, which was about a year ago, I suffered beyond what most humans can comprehend.

  I was completely bedridden and unable to lean up more than a few inches.
  I was unable to read, write, understand words when spoken too or complete a thought process.
  Even a bit of thinking would hyper stimulate my nervous system too much.
  I had severe dementia.
  I couldn’t see the walls around me.
  Neurological dysfunction too obscure to put into words.
  In the last month before my recovery I was unconscious an estimated 90% of the time, not sleeping but literally unconscious.
  I was basically comatose.

  I’m nearly 6’3 and last December I weighed 102 pounds.
  I had heart failure, severe pancreatitis and my lungs collapsed.
  My body was producing just enough energy to sustain a heartbeat.

  To make things even worse, I was confined to a pitch black room isolated from the world.
  Unable to tolerate the slightest bit of light or noise much of the time.
  I had sensory overload so bad, I couldn’t be touched, as it was too stimulating.
  The consequences of being over stimulated resulted in further exhaustion and seizures.

  In addition, I had EXTREME chemical and Electromagnetic Frequency sensitivities. Needless to say, I had to be in a very special environment to stay alive.
  It is painstakingly difficult to care for someone in the condition I was in.

  I was as sick as an end stage AIDS and MS patient put TOGETHER.
  Immune deficiency similar to what an AIDS patient presents and more nervous system abnormalities than most MS patients.
  But I don’t have MS or AIDS.
  I have a disease called 'Chronic Fatigue Syndrome', which merely describes a symptom these diseases share.
  I was left for dead; I was left withering away in my dark room.
  I was left to die due to the extreme lack of knowledge, compassion or regard by our medical community.

  I had spent 10 years searching for help from doctors.
  I would hear, oh it’s JUST allergies, it’s JUST chronic Epstein Barr, it’s JUST depression, oh it’s JUST chronic fatigue syndrome and there is nothing we can do.
  In the fall of 06’ I fell down in a hotel lobby in New York, I was suffering from CFS related exhaustion.
  My dad called 911 and the ambulance came to pick me up.
  On the way to the hospital, I told the tech “I had severe exhaustion and I had Chronic Fatigue Syndrome,” some know the disease as 'Myalgic Encephalomyelitis'.
  The tech said there was no such thing as Myalgic Encephalomyelitis.

  When I arrived at the hospital they said my vitals were normal and they put me in the psychiatric unit.
  I spent 24 hours there, where I was strip searched, repeatedly questioned about my personal life and given a cocktail of psychiatric drugs.
  Shortly after, I went into my last relapse that would nearly end my life.

  Now who’s to blame for all of this ?
  Clearly this disease and its millions of sufferers have been shortchanged in an EPIC way over the last 20 years by the government, medical community and the public at large.
  There has been a false stigma attached to the disease created by lack of research and inaccurate information disseminated by the CDC.

  One major cause in this disease not getting the proper recognition stems from the naming and definition.
  The CDC wrongly changed the name of Myalgic Encephalomyelitis to 'CFS', in an attempt to undermine the serious nature of this disease, in favor of politics and economics.
  In saying that, I am just one of thousands upon thousands of ME/CFS patients who are currently suffering near the extent I was.
  The only difference, they most likely won’t live to share their experience, unless things change.
  Many ME/CFS patients succumb to cancer, heart failure, pancreatitis and other co-morbid conditions that come along with having this disease.
  Many will die from suicide, committing suicide at a rate, double that of MS patients.

  They are not committing suicide because of depression or stress.
  They are committing suicide for multiple reasons which include.

  Suicide from decrease in quality of life, created by this disease.
  Their committing suicide because, the medical community, family and friends, don’t understand what is happening to them and there is little hope for a cure.

  They are committing suicide because they can’t bare the extreme physical and neurological dysfunction.
  They are committing suicide because many of them are inundated with toxic poisoning.
  They are committing suicide because they have dozens upon dozens of infections that human beings are not supposed to get.
  They are committing suicide because they have no safe place to go, no special facilities that have staff trained to care for ME/CFS patients.
  No special facilities that are free of chemicals or sensory stimulus.
  These patients have NO WHERE TO TURN.

  So while these patients are being suffocated by toxins and destroyed by viruses, suffering greatly, the CDC’s answer, let’s spend money to research the effectiveness of cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy.

  I’m alive and speaking to you today because I got proper treatment.
  A treatment that focuses on the true biomedical basis of this disease rather than the MYTHS created surrounding this disease.

  Myths, such as treating this disease with cognitive behavioral therapy (CBT) and psychological intervention should be primary treatments and coping mechanisms.
  As well as using Graded Exercise Therapy for increased exercise threshold.
  These therapies do not even come close to a real cure and can be extremely dangerous UNLESS they are integrated into a therapy that addresses underlying issues.

  I realize that this is the easy way out for Reeves and his side kick Simon Wessley in the U.K.
  If we think this is an effective treatment, why do I speak with thousands of ME/CFS patients who feel differently ?
  Why is there no person in this room with true CFS …..who has been helped by these therapies ?

  Why have ME/CFS patients died from extreme relapses brought on by these therapies ?
  They die, because if done at times where they have difficulty processing information, cognitive input can put them into extreme relapse.
  Yes, it actually progresses the disease.
  They die because they think graded exercise is beneficial.
  In reality, exercise in many cases can lead to further damages to their body and a downward progression of the disease.
  Yes, pacing is a good thing and that is what ME/CFS patients should do….on their own terms.

  Blaming stress and depression instead of looking for a legit biomedical explanation of this disease seems to be another easy way out for the CDC.
  It’s highly unlikely ENTIRE outbreaks have been caused by stress and depression.
  Entire towns just suddenly get ME/CFS because there stressed and depressed.
  Truth is, due to abnormalities in the nervous system brought on by this disease, stress or depression can cause disease progression, just as with most other diseases.

  You’ve been listening to patient testimony for years.
  If you really thought this is a serious issue, why do most doctors still have no idea what CFS is and many have never heard of ME ?

  Why have government funds for the study of this disease dwindled over recent years ?

  Why is this disease not taken serious by our researchers ?

  Why do our peers not take this disease seriously ?

  Why hasn’t the name chronic fatigue syndrome been changed, to accurately reflect the nature of this disease ?

  Why does the U.S have the most watered down definition of Chronic Fatigue Syndrome ?

  Why are there no facilities equipped to take care of severely ill ME/CFS patients ?

  Why are patients not covered by insurance when they seek the help of alternative minded doctors, when these doctors are the ones saving the lives of ME/CFS patients ?

  These issues still remain, because they solely reflect what you are NOT doing for our community.

  I nearly lost my life, and many others are suffering and will die prematurely, if we all don’t step up and do the right thing.

  It’s time for a New Day to begin.”

  Bravo Mike, keep up the great work speaking out for those who are unable !

  Mike Dessin testimony

  Watch the video
  at :
  http://planetthrive.com/2009/11/recovered-cfsme-patient-goes-to-washington-d-c/


  12-11-2009 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:CFS/ME, chronic fatigue syndrome, cognitive behavioral therapy, depression, electromagnetic frequency sensitivities, exhaustion, graded exercise therapy, homeopathics, immune deficiency, ME/CFS, myalgic encephalomyelitis, neural therapy, stress, testimony
  >> Reageer (0)
  11-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren

  Amber van Pinxteren - Gezondheid.Blog, 07-11-2009 – Bron : ME/CVS-Stichting

  Het chronisch vermoeidheidssyndroom zit niet – zoals vaak wordt gedacht – tussen de oren.
  De kans is groot dat een virus de boosdoener is.
  Dat meldt de ME/CVS-Stichting Nederland (cfr. :
  http://www.me-cvs-stichting.nl/2508 -).

  Amerikaanse wetenschappers ontdekten onlangs dat tweederde van de patiënten met het chronisch vermoeidheidsyndroom is besmet met het XMRV-virus.
  Hiermee denken de onderzoekers te kunnen bewijzen dat ME/CVS een lichamelijke oorzaak heeft.

  De onderzoekers bekeken het bloed van 101 deelnemers met ME/CVS en ruim 200 gezonde proefpersonen.
  Bij tweederde van de ME/CVS-patiënten was het XMRV-virus actief, terwijl slechts 4% procent van de gezonde mensen geïnfecteerd was.

  Het XMRV-virus blijkt bij mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom eiwitten aan te maken, waardoor het zich kan delen en verspreiden.
  Het lichaam schakelt hierop een afweermechanisme in, waarbij heftige reacties optreden.

  Bij gezonde mensen produceert het virus geen eiwitten en is er daarom ook geen reactie van het lichaam.

  De ontdekking roept echter ook vragen op, want het is niet bekend of virus de aanstichter van het vermoeidheidssyndroom is of een gevolg ervan.
  Om daar antwoord op te krijgen is verder onderzoek nodig.

  Lees ook :

  Verband tussen chronische vermoeidheid en virus
  Amber van Pinxteren - Gezondheid.Blog, 08-10-2007
  Er is een veelbelovende stap gezet in de zoektocht naar de oorzaken van het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS).
  De aandoening houdt mogelijk verband met een virus in de maag.
  In een Belgisch onderzoek werd bij 80% van 154 onderzochte patiënten sporen van virussen aangetroffen die tot darmontstekingen leiden.
  Van de gezonde mensen beschikte slechts 7% over de virussen.
  Professor Kenny De Meirleir van het Universitair Ziekenhuis Brussel waarschuwt wel dat de ontdekking slechts het topje van de ijsberg is.
  Er is nog veel aanvullend onderzoek nodig.
  Cfr. :
  http://gezondheid.blog.nl/actualiteiten/2007/10/08/verband-tussen-chronische-vermoeidheid-en-virus

  Cfr. : http://gezondheid.blog.nl/actualiteiten/2009/11/07/chronische-vermoeidheid-zit-niet-tussen-de-oren
  Chronisch vermoeidheidsyndroom niet tussen de oren
  - Virus in bloed mogelijk bewijs lichamelijke oorzaak -

  ME/CVS-Stichting
  Persbericht - Hilversum, 5 november 2009

  Een doorbraak in het onderzoek naar het Chronisch Vermoeidheidsyndroom (ME/CVS) : Amerikaanse wetenschappers ontdekten onlangs dat tweederde van de patiënten met het chronisch vermoeidheidsyndroom is besmet met het XMRV-virus.
  Hiermee denken de onderzoekers te kunnen bewijzen dat ME/CVS, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet tussen de oren zit maar een lichamelijke oorzaak heeft.

  Onderzoekers Vincent Lombardi van het Whittemore Peterson Institute (Verenigde Staten) en zijn collega’s zijn verantwoordelijk voor deze interessante ontdekking.
  Zij bekeken het bloed van 101 deelnemers met ME/CVS en ruim 200 gezonde proefpersonen.
  Bij tweederde van de ME/CVS-patiënten was het XMRV-virus actief, terwijl slechts vier procent van de gezonde mensen geïnfecteerd was.

  Virus actief in lichaam patiënten

  De onderzoekers zagen dat het XMRV-virus bij gezonde mensen geen eiwitten produceert.
  Daarom reageert het afweersysteem van deze personen ook niet op de indringer.
  Bij mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom ligt dat anders.
  Bij hen maakt het virus actief eiwitten aan en deelt en verspreidt het zich.
  Het lichaam reageert hierop door een specifieke afweer tegen XMRV in te schakelen.
  Met heftige lichamelijke afweerreacties en besmetting tot gevolg.

  Het XMRV-virus is dus aanwezig en actief in het lichaam van ME/CVS-patiënten, dat is wat dit onderzoek uitwijst.
  Maar het roept ook nieuwe vragen op.
  Want is dit virus misschien niet de aanstichter en profiteert het alleen maar van het verzwakte afweersysteem van patiënten ?
  Om daar antwoord op te krijgen is verder onderzoek nodig.
  Dit onderzoek geeft echter wel een duidelijke lichamelijke afwijking aan bij ME/CVS-patiënten en het bevestigt ook andere onderzoeken die lichamelijke afwijkingen laten zien bij mensen met ME/CVS.
  Steeds meer onderzoek wijst er bijvoorbeeld op dat ook ontregelde mechanismen in het centrale zenuwstelsel een grote rol spelen bij het veroorzaken van geestelijke en lichamelijk uitputting bij ME/CVS.

  CDA Kamerlid Ans Willemse-Van der Ploeg

  De ME/CVS-Stichting Nederland heeft alle onderzoeken die er de afgelopen jaren zijn gedaan gebundeld in een patiëntengids.
  Ook het laatste onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers staat hierin vermeld.
  De informatiegids wordt op woensdag 11 november aanstaande overhandigd aan CDA kamerlid Ans Willemse-Van der Ploeg tijdens een symposium van de Stichting in het kader van de “Week Chronisch Zieken”.
  U ben van harte welkom om het symposium bij te wonen.
  Het middagsymposium is van 13.30 tot 16.30 uur in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6 te Utrecht (naast het NS-station van Utrecht).
  Parkeermogelijkheid : Parkeergarage Jaarbeursplein.

  Naar schatting één procent van de wereldbevolking lijdt aan het chronisch vermoeidheidsyndroom.
  De ziekte kenmerkt zich door een slopende vermoeidheid die vele jaren kan aanhouden.
  De ziekte is lastig te behandelen zolang de oorzaak onduidelijk blijft.
  De ME/CVS-Stichting Nederland is de patiëntenorganisatie voor mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom (ME/CVS).

  Cfr. : http://www.me-cvs-stichting.nl/2508


  11-11-2009 om 13:32 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  Tags:chronisch vermoeidheidssyndroom, chronische vermoeidheid, CVS, ME/CVS, virus, XMRV-virus, XMRV
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dr. Bauer heeft mijn leven gered
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Dr. Bauer heeft mijn leven gered

  Joke Mot – Gastenboek,.10-11-2009

  Hallo,

  Ik heb waarschijnlijk sinds mijn derde jaar FMS.
  Ik had altijd pijn in mijn benen en later ging dat over naar mijn nek, handen en rug.

  Op een gegeven moment ben ik gewoon van school gestuurd omdat de opleiding door deze ziekte voor mij te zwaar werd.

  In 2004 ontmoette ik bij toeval een thuishulp die me erop wees dat ik waarschijnlijk fibromyalgie had .
  Ik heb mij er toen op laten onderzoeken en het bleek inderdaad FMS te zijn.

  Wat later leerde ik iemand kennen die toevallig ook FMS had.
  Ze had toen al van Dr. Bauer had gehoord.

  Eerst dacht ik : 'Ja hoor, 't zal wel weer de zoveelste zijn die denkt dat hij mensen kan genezen...' : ik had al zoveel onderzoeken, behandelingen en therapieen ondergaan dat ik er gewoon niet meer in geloofde.

  Totdat ze zich liet opereren en ik zag hoe goed ze vooruitging.
  Ik begon er zowaar in te geloven !

  In Januari 2009 ben ik naar Dr Bauer gegaan.
  Nadat hij mij onderzocht had bevestigde ook hij dat ik FMS had, in alle vier de quadranten.
  Ik kreeg van hem een lijst met alle mogelijke klachten die je zo kan hebben als FMS patient... en dat waren er best veel !

  Ik schrok : er was maar één klacht waarvan ik niet zeker was dat ik ze ook had.
  Ik was flink van slag omdat ik nu met de neus op de feiten werd gedrukt van hoe ziek ik eigenlijk wel was.
  Ik wist dat ik ziek was, maar zó ziek, dat besefte ikzelf niet : in december, de maand vóór de operatie, had ik zelfs een afscheidsbrief klaar omdat ik gewoon niet meer wist hoe het verder moest.
  Het was gewoon niet meer te dragen : ik kon niet meer liggen, zitten en staan, alles deed pijn en slapen kon ik daardoor ook niet meer.
  Het was écht héééél erg !

  Tegen mijn huisarts had ik gezegd dat als ik niet wist dat ik in januari geopereerd zou worden ik niet meer zou willen verder leven.
  Zij sprak me evenwel moed in : 'Dan moet je tóch een weg zien te vinden om door te gaan'.

  Mensen begrijpen niet hoeveel pijn FMS patienten eigenlijk allemaal moeten doorstaan.

  Doordat ik zo een vertrouwen gekregen had in Dr Bauer heb ik die afscheidsbrief verscheurd : in je binnenste wil je immers helemaal niet dood, maar op het einde zie je gewoon geen uitweg meer !

  Gelukkig vond ik Dr. Bauer...

  Ik ben dan ook blij dat ik op 13 januari 2009 geopereerd ben, aan mijn rechterarm.
  Ik voelde al meteen verbeteringen !

  Ik sliep meteen na de operatie goed en dat na jaren niet goed kunnen slapen.

  Als ik s'morgens wakker werd rende ik naar de kraan om mijn handen onder warm water te houden want die voelden zeer verdoofd aan, alsof ze heel erg sliepen en dat deed pijn en door de warme water ging die weg.

  Ik had ook altijd al last van mijn stuitje.
  Ook die pijn is weg en dat was natuurlijk ook een hele verbetering !

  Op 20 oktober 2009 ben ik voor de 2e operatie bij Dr Bauer geweest.
  Nu was mijn rechterenkel aan de beurt.

  Ik ben zo blij dat ik geopereerd ben.

  Ik had sinds Pinksteren heel veel last van spierkrampen/ spasmes.
  Ik ben daarvoor een aantal keer naar het ziekenhuis gebracht omdat ik gewoon dreigde te stikken.
  Maar in het ziekenhuis namen ze me niet serieus.
  Ze hebben me zelfs op een gegeven moment het ziekenhuis uitgezet !

  Tot mijn vriendin me weer haar een CVT-apparaat (cfr. : http://www.medisan.nl/heelniag.htm -) te leen gaf (ik had het namelijk al eerder geprobeerd) : toen ze eens bij me was en ik weer last kreeg van spierkrampen/ spasmes stelde ze voor het CVT-apparaat opnieuw te gaan gebruiken en – ja hoor – door de trillingen verdwenen ze.
  We stonden beiden versteld : ook hier was er beterschap !

  Ondanks alles wilde Dr Bauer toch dat ik neurologisch onderzocht zou worden.
  In afwachting annuleerde hij een eerder gemaakte afspraak (die in juni gepland was), want mochten de klachten inderdaad een neurologische oorzaak hebben dan bestond de kans dat ik tijdens de operatie zo een aanval zou krijgen en dat kon natuurlijk niet !

  Ik was wel erg teleurgesteld...

  Maar ik heb zijn raad opgevolgd en onderzoek wees uit dat het allemaal helemaal niet neurologisch was en dus kon ik (op 20 oktober) geopereerd worden.
  Al ging die operatie bijna toch niet door : er was een administratieve fout !
  Gelukkig hebben we dat recht kunnen zetten, mede dankzij de bereidwillige inzet van George en mijn vriendin.

  Ik kreeg een injectie in mijn been, maar ik viel niet meteen in slaap zoals bij de eerste operatie.
  Ik ben zelfs de ganse tijd bij bewustzijn gebleven !

  Ik weet nog dat de vrouw van Dr Bauer zei dat als ik pijn voelde ik dat maar moest aangeven.
  Dat deed ik ook en dan kreeg ik meteen weer een kleine prik en voelde ik meteen niets meer.
  Ze zei ook nog : 'Ja, wie beter wil worden moet pijn lijden'.
  Ik antwoordde dat het niks was in vergelijking met wat wij FMS-patienten dágelijks voelen.
  We moesten er alle drie om lachen en ze bevestigde het : 'Ja, dat is waar, dus kunnen we rustig doorgaan...'

  Na de operatie ben ik - na een afspraak gemaakt te hebben voor controle de volgende dag - richting hotel gegaan en daar heb ik heerlijk geslapen.

  Vóór de operatie had ik nog altijd een heel strak gevoel rond mijn vingers, maar dat was na deze operatie meteen weg.

  Ook kon ik weer met mijn handen onder mijn hoofd liggen.
  Dat kon ook al jaren niet meer, want dan begonnen ze pijn te doen.
  Nu kon dat meteen al, zonder er last van te krijgen !

  Er waren dus weer verbeteringen voelbaar...

  De volgende dag, toen ik voor controle moest komen, kreeg ik net weer last van die spierspasmes/ krampen.
  Mijn vriendin zei : 'Laat ze nu maar komen : dan kan Dr. Bauer ze ook zien !'.
  Toen konden beiden, Dr. Bauer en zijn echtgenote, vaststellen dat die spierspasmes/ krampen helemaal niet neurologisch waren, maar Dr. Bauer dacht wel aan een medicatievergiftiging.
  Hij zei me meteen te stoppen met o.a Tramadol (ook met alle andere medicatie trouwens !).
  Mocht blijken dat de spierspasmes/ krampen daarna nog blijven bestaan, dan moet één en ander verder onderzocht worden, maar – zo zei hij - Tramadol kán inderdaad spierkrampen/ spasmes opwekken, net als Tramagetic (ik vermeld dit als waarschuwing voor anderen met dezelfde problemen).
  Voor mij is het nu dus afwachten...

  Ik heb – sinds mijn thuiskomst in Nederland - geen spierkrampen/ spasmes meer gehad.
  Toevallig vandaag heb ik echter weer een aanval gekregen, maar door de medicatie is die gelukkig weer onder controle (sinds de operatie gebruik ik eigenlijk alleen maar zonodig Paracetamol, wat op zich al een hele grote verbetering is als je weet wat ik vroeger aan medicatie gebruikte !).

  Nu dus afwachten wat het resultaat van de operatie in de loop der maanden zal zijn voor mijn lichaam...

  Maar ik ben zo blij !

  Dr Bauer heeft écht mijn leven gered en ik ben hem zeer dankbaar.

  Ook George wil ik heel hartelijk bedanken !
  Dank je, Georges, voor de tijd en de energie die jij besteed hebt opdat de operatie kon doorgaan.

  Ik hoop dat er meer mensen de weg naar Dr Bauer zullen gaan maken, want écht het werkt.

  Succes !

  Groeten, Joke.


  11-11-2009 om 05:06 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Tags:Bauer Dr., CVT-apparaat, cycloïde vibratie therapie (CVT), FMS, medicatie, medicatievergiftiging, operatie, pijn, quadranten, slapen, spierkrampen, spierspasmes
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Has your marriage been damaged
  by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?

  Adrienne Dellwo, About.com Guide to Fibromyalgia & CFS – About.com, November 7, 2009

  I recently came across a poll on the impact fibromyalgia (FMS – cfr. : http://chronicfatigue.about.com/od/whatisfibromyalgia/a/what_is_fms.htm -) has on marriage and I asked if I could share the results here (thanks, Ray !).
  It's not a scientific poll, but it shows some interesting trends, so I wanted to ask some of the same questions here and also broaden it to include chronic fatigue syndrome (CFS or ME/CFS – cfr. :
  http://chronicfatigue.about.com/od/whatischronicfatigue/a/what_is_CFS.htm -& - http://chronicfatigue.about.com/od/cfsglossary/g/MECFS.htm -).

  Of the participants, 96% were women, and the vast majority were under 40 both at the time of diagnosis and when the poll was taken.
  Just over 60% said they were either married or in a long-term committed relationship when their symptoms appeared.
  When asked if the symptoms and limitations changed their relationship, here's what they said :

  • for the better : 16.7%

  • not much change : 16.7%

  • caused a strain : 38.9%

  • caused the relationship to end : 27.8%.

  It's certainly not surprising that a major, life-changing illness can damage a relationship, but it's especially disturbing to me that more than a quarter of respondents said it ended their relationship.
  Also, it caused a strain in more than double the relationships it changed for the better.
  It's sad that 65% of these people have had to deal with relationship problems and/or divorce on top of being sick.
  I have to wonder if a more widely accepted diagnosis makes a difference in how well our spouses, as a whole, would be able to accept the changes forced upon them.

  What has your illness done to your relationship(s) ?
  Did the length of time you'd been together make a difference ?

  Share your stories and take the polls at : http://chronicfatigue.about.com/b/2009/11/07/has-your-marriage-been-damaged-by-fibromyalgia-or-chronic-fatigue-syndrome.htm


  Living with someone who has fibromyalgia or chronic fatigue syndrome
   - Bridging the gap between your old life and your new one -

  Adrienne Dellwo – About.com, (updated) February 20, 2009 (reviewed by the Medical Review Board)

  Living with someone who has fibromyalgia1 (FMS) or chronic fatigue syndrome2 (CFS or ME/CFS3) is a tough job, whether that person is completely disabled, 50% functional or goes through occasional flares.
  In all likelihood, having a chronically ill person in your household will impact your life.

  You can, however, take steps to make things easier for yourself.
  Do you feel guilty for even wanting that ?
  You're not alone -- a lot of people in your situation feel like they should be worried about the sick person and not themselves.
  My husband has struggled with that, and we've both had to learn that it's OK for him to be frustrated with the situation.
  Your first step is to accept that living with someone who has fibromyalgia or chronic fatigue syndrome doesn't mean you forfeit your right to feelings of your own.

  But let's be completely honest here : those of us with FMS or ME/CFS can be difficult people to deal with at times.
  When you're feeling especially burdened by housework, financial matters and caretaking, a sharp tongue or blank stare doesn't help matters at all.
  You may not be able to discuss your feelings with the sick person in your life as she might not be in a place to accept that your feelings are directed at the situation and not at her.
  It's a good idea to find support from other places to get you through this.

  Feeling the loss of "how things were"

  Both you and your loved one will have to come to terms with changes in your life.
  FMS and ME/CFS are chronic conditions, which means your life is not likely to ever be what it was before.
  That's a tough thing to accept and you'll each need to reach acceptance in your own way and in your own time.

  Essentially, you need to grieve for what you've lost.
  The stages of grief are :

  • denial : a refusal to accept what is happening.

  • anger : feeling like it's not fair or being angry in general.

  • bargaining : promising something such as being a better person if the situation goes away.

  • depression : giving up, not caring what happens.

  • acceptance : coming to terms with the situation and being ready to move forward.

  Where are you in the grief process ?
  Identify it now, and look at what the next stages are likely to bring.
  If you feel like you've been stuck in one stage, find someone to talk to about it.
  If you feel like you need a professional counselor to help you, don't be ashamed of that and talk to your doctor.
  If you become clinically depressed or simply cannot accept your new situation, you won't be doing any good for yourself or for the sick person in your life.

  Managing your expectations - Three steps

  Part of accepting the situation is managing your expectations.
  For example, my husband and I used to go for bike rides, do some hiking, maybe take a canoe out on the river.
  He's had to change his expectations about how we will spend our time together.
  I also left my career and my income behind and hoped that I'd be able to find something I could do from home.
  That meant he had to change expectations about our financial future as well.

  Step #1

  The first step toward managing your expectations is to take an honest look at your situation and ask yourself : "What do I know about the circumstances ?".
  Taking a little time to learn about and understand the condition will help you deal with the reality it creates.

  What do you know about your loved ones illness ?
  Do you really understand it ?
  Here are resources that can help :

  Step #2

  Second, take a long-term look at things.
  Think : "If things stay just as they are now for a year or longer, how will that impact me, my family, and the person who is sick ?".
  This can be an overwhelming question, when you consider financial, emotional, social and emotional issues.
  Approach them one at a time and try to stay logical.

  Once you've identified what is likely to change, allow yourself to grieve for the things that have to fall by the wayside (at least for now) and let them go.
  Then focus on the areas where you foresee big problems and work toward realistic solutions.

  Step #3

  Don't feel like you're alone in finding solutions.
  Involve your sick loved one as much as possible, call on friends, family, doctors, clergy, social services, your insurance company and anyone else who may be able to help you find ways to get through this.

  Moving on with your life

  Once you've gone through the stages of grief and the steps outlined above for changing your expectations, you'll likely be better equipped to move forward with your life and to be supportive of the sick person in your life.
  On behalf of that person, I thank you for taking the time to care.

  Sources

  Cfr. : http://chronicfatigue.about.com/od/forfriendsfamily/a/lifeafterfmscfs.htm


  11-11-2009 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:chronically ill, acceptance, anger, caretaking, CFS, chronic conditions, chronic fatigue syndrome, denial, depression, divorce, fibromyalgia, financial matters, FMS, grief, housework, ME, ME/CFS, moving on with you live, relationship, sick, support
  >> Reageer (0)
  10-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vijf grootste bedreigingen gezondheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   
      
   

  Vijf grootste bedreigingen gezondheid

  ConsuMed., 10-11-2009

  Vijf factoren spelen een rol bij ongeveer een kwart van de sterfgevallen wereldwijd.

  Het gaat om :

  1. onveilige seks,

  2. overmatig alcoholgebruik,

  3. ondervoeding bij kinderen,

  4. slechte hygiëne en

  5. hoge bloeddruk.

  Door die aan te pakken kan de gemiddelde levensverwachting met vijf jaar worden verhoogd.
  Dat zegt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) na onderzoek naar 24 belangrijke gezondheidsrisico`s.

  Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden is een probleem, maar overgewicht in rijkere landen evenzeer.

  In de nabije toekomst zou de situatie kunnen ontstaan dat vroegtijdig overlijden als gevolg van te veel eten meer voor komt dan overlijden door ondervoeding, zeggen de onderzoekers.

  Cfr. : http://www.consumed.nl/dagnieuwtjes/4686/Vijf_grootste_bedreigingen_gezondheid


  10-11-2009 om 20:04 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Tags:gemiddelde levensverwachting, gezondheidsrisico`s, hoge bloeddruk, ondervoeding bij kinderen, ondervoeding, ontwikkelingslanden, onveilige seks, overgewicht, overlijden, overmatig alcoholgebruik, slechte hygiëne, te veel eten, vroegtijdig overlijden
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen

  Gezondheidsnet.nl, 09-11-2009 – Bron : Erasmus MC (cfr. : http://www.erasmusmc.nl/ -)

      ROTTERDAM - Op dit moment richt de behandeling van onbegrepen lichamelijke klachten zich met name op de psychosociale kant van het probleem.
  Volgens promotie-onderzoek van Jan-Paul van Wingerden aan het Erasmus MC zou een combinatie van behandelingen beter zijn.

  Van Wingerden vindt het belangrijk dat de fysieke aspecten weer worden bekeken bij het begrijpen en behandelen van chronische rugklachten (cfr. : http://www.gezondheidsnet.nl/last-van-rugpijn -).

  Tegenwoordig is bekend dat spieren zich bij klachten anders en niet optimaal gaan gedragen.
  Gewone dagelijkse activiteiten, zoals lopen, staan, bukken of tillen, leveren hierdoor sneller overbelasting op.

  Met zijn combinatietherapie bekeek Van Wingerden ook hoe mensen in het dagelijks leven zich bewegen en hielp ze aan een gezondere houding.
  Zo kunnen zij hun dagelijkse activiteiten uitbreiden zonder terugval.

  Van de 245 uitbehandelde patiënten met chronische lage rugklachten heeft 53 procent met deze therapie minder last van pijn en kan 62 procent zich vrijer bewegen.

  Lage rugpijn

  Bijna een derde van de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder heeft langer dan drie maanden last van rug of nek.
  Meer dan 3 miljoen mensen hebben chronische lage rugklachten (cfr. :
  http://www.gezondheidsnet.nl/last-van-rugpijn/artikelen/2026/lage-rugpijn-komt-veel-voor-).

  Van Wingerden promoveert woensdag op zijn onderzoek.

  Cfr. : http://www.gezondheidsnet.nl/last-van-rugpijn/nieuws/3706/onbegrepen-lage-rugpijn-beter-te-behandelen


  10-11-2009 om 19:04 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Tags:bewegen, bukken, chronische rugklachten, lage rugpijn. Lopen, nek, onbegrepen lichamelijke klachten, overbelasting, pijn, rug, spieren, staan, tillen
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je beste antistresstip
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


     Mijn moeder is een stresskip

  Kinderen Voor Kinderen

  Het is weer eens zo'n dag
  Dat ik niks van mijn moeder mag
  Ik weet het is weer mis,
  als ze zo chagarijnig is.
  Hoe dat komt dat weet ik wel
  ze doet alles veel te snel
  relexe toch eens
  denk ik dan
  daar wordt je minder gestressd van

  Refrein :

  M'n moeder is een stresskip (ojeh)
  M'n moeder is een stresskip (ojeh)
  M'n moeder is een stresskip (ooohjehh)

  Zit ik op mn kamer
  Lekker niks te doeoen
  Dan hoor ik haar weer.
  Ik erger me geel en groen
  Naar beneden komen ruim je rommel op
  of ik het doe of niet
  ik krijg toch op mn kop
  Ze is wel lief maar soms zit ze erdoorheen
  Komt ze ver uit de hoek
  en doet ze best gemeen

  Refrein :

  M'n moeder is een stresskip (ojeh)
  M'n moeder is een stresskip (ojeh)
  M'n moeder is een stresskip (ojehhhh ooojehjehjehjeh)
  M'n moeder is een stresskip ( is ene stresskip)
  M'n moeder is een stresskip ( zo'n stresskip)
  M'n moeder is een stresskip (oooojehh)

  Ik hou me rustig en gedijst
  tot ze zoveel van me ijst
  dat ik uit m'n vel spring
  uit m'n vel spring

  Refrein :

  M'n moeder is een stresskip (is een stresskip)
  M'm moeder is een stresskip (zo'n stresskip)
  M'n moder is een stresskip (ooojehhh oohhhjehjehjehjeh)
  M'n moeder is een stresskip (is een stresskip)
  M'n moeder is een stresskip (zo'n stresskip)
  M'n moeder is een stresskip (ooojehhh oooohhjehjehjehjeh)
  (M'n moeder, m'n moeder ) ongeloffelijke stresskip
  (M'n moeder, m'n moeder) een super duper stresskip
  (m'n moeder m'n moeder)wat een stresskip

  M'n moeder !

  Cfr. : http://www.songteksten.be/songteksten/66394/Kinderen-Voor-Kinderen/Mijn-moeder-is-een-stresskip.htm  Geef een gouden tip

  Gezondheid.be, 10-11-2009 - Artikelnummer 6923


  Ben jij een echte stresskip of kun je net heel gemakkelijk de knop omdraaien ?

  Wat doe jij om te ontstressen ?


  Post je beste antistresstip


  via : www.doejemee.be

  of lees er de
  tips van anderen


  Stem op de beste tip en bepaal wie kans maakt op een mooie prijs.

  Elke week is er een Bongobon ter waarde van 50 euro te winnen en op het einde van de rit wordt de beste tip beloond met een vakantiecheque van 1 500 euro.


  Doe je mee ?


  Deze stresstip van Pascale Roskam uit Sint-Gillis-Waas haalde vorige week de meeste stemmen bij de actie 'Doejemee.be van CM' :

  'Luister eens naar de stilte'.


  Cfr. : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6923&daginfo=m1877


  En...

  Doe de stresstest


  -
  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=306 -


   

  10-11-2009 om 11:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Tags:ontstressen. stress, stresskip, stresstest
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     Janet Krause (Lebanon Township) suffers from chronic fatigue syndrome and
  fibromyalgia, which force her to spend a lot of her time resting on the couch
  - John C. Whitehead, The Patriot-News -


  Sufferers of chronic fatigue see life as
  a balancing act

  Body and Mind staff - PennLive.com, November 08, 2009

  Janet Krause keeps a set of golf clubs in her Lebanon Township home even though it’s been 10 years since she has swung one.

  They represent hope to her — hope that one day she will have the stamina to play golf and not be limited by the effects of the chronic fatigue and immune dysfunction syndrome that marks her daily life.

  Commonly called 'chronic fatigue syndrome' (cfr. : http://www.mayoclinic.com/health/chronic-fatigue-syndrome/DS00395 -), it is a debilitating and complex disorder characterized by profound fatigue that is not improved by bed rest and that may be worsened by physical or mental activity, according to the Centers for Disease Control (cfr. : http://cdc.gov/ -).

  People with CFS suffer from fatigue often accompanied by insomnia, weakness, muscle pain, impaired memory and/or mental concentration, a chronic sore throat and irritable bowel syndrome, among other symptoms.

  Life for us is different. We have to constantly balance what we can do and people don’t understand that. That’s why a lot of relationships and friendships break up,” said Krause, 58, who suffered from the disorder for at least 15 years before receiving a diagnosis.

  Not only is CFS hard to diagnose — labeled as such only after tests come back negative for other things such as lupus, Lyme disease, multiple sclerosis or various cancers — it also carries a stigma of being more mental than physical, a challenge for sufferers to overcome.

  The ‘It’s all in your head’ comments ? I get those from everybody, even my family,” said Krause, who leads the Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Support Group of Lebanon County : “When I say I’m tired, I hear : ‘Well I’m tired, too. All you need is a little extra sleep.’ That’s a slap in my face. Tired is one thing, but body systems breaking down is another.”

  Chronic fatigue syndrome is a viable medical condition. It’s not ‘all in your head,’” said Dr. Robert Matsko Sr., a physician at Broad Street Family Health Center in Marysville, part of the Holy Spirit Health System : “The problem is that there’s no specific test for CFS, and symptoms can be transitory.”

  Studies have shown that between 1 million and 4 million Americans suffer from CFS, but less than 20 percent have been diagnosed and about half of the sufferers haven’t even consulted a doctor.

  The symptoms are nonspecific and so people don’t come in because of this,” Matsko said : “They think they’ll just live with it, but it only gets worse. There are many different levels of it, from people still being able to work to people who can’t get out of bed.”

  There’s no known cause for CFS, however, a recent study published in the journal Science, pinpointed a newly discovered virus, called xenotropic murine leukemia virus-related virus or XMRV, as a possible cause of CFS.

  Researchers from the National Cancer Institute and the Cleveland Clinic said XMRV affects the immune system, might cause a variety of illnesses and could join with other viruses to initiate CFS.

  Krause, who began having symptoms in her 20s, has suffered from skin rashes, breathing trouble, sinus problems, chemical sensitivity, migraines (cfr. : http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2009/01/americans_with_debilitating_mi.html -), sore throats, eye focus problems, arthritic pain and crushing fatigue.
  She also has fibromyalgia, a similar condition that some experts think is another variant of CFS.
  Generally, CFS patients experience severe fatigue, while fibromyalgia patients experience more pain.

  Realizing that she might have to quit her job in hospital food service, Krause began going to night school to learn medical transcription.
  It was then that she began learning about a condition she recognized in herself — chronic fatigue.

  I put all this together before I got an accurate diagnosis,” she said. “It was a great relief to have a diagnosis, but it was also somewhat devastating because as you read about all the things it can affect, you begin to live under this fear of : What might it do to me ?

  In 2005, when she began dropping boxes at work, couldn’t hold a pencil and was ready to sleep at 3 p.m., Krause knew she had to quit her job.
  Now on disability, she has good days — which she defines as feeling almost like a normal person — and bad days where she has to take a rest after any small excursion.

  Twenty years ago, no one had heard of CFS, but today doctors are better at recognizing it and treating it,” Matsko said.
  There’s no catch-all remedy, so doctors might prescribe a combination of medications to treat inflammation, pain, sleep problems and depression as well as recommend lifestyle changes such as not overexerting oneself, reducing stress (cfr. : http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2009/02/stress_itself_is_not_so_bad_it.html -), eating a diet rich in fresh rather than processed foods, weight control and light exercise,” he said.

  The sooner a person is diagnosed and begins treatment, the more favorable his or her long-term outcome.
  However, probably only 5 percent to 10 percent of people fully recover from CFS, studies state.

  A positive attitude is crucial,” Krause said.
  I try to help our support group people be as independent as possible, to trust themselves to go out there and do as much as they can without overdoing,” she said : “Having a can-do attitude and having things to look forward to helps offset the sadness of all you’ve lost.”

  To learn more

  • Join the Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Support Group of Lebanon County by calling Janet Krause at 273-9036.
   The group meets the second Thursday of every month from 3 p.m. to 5 p.m. at Philhaven, 283 S.
   Butler Road in Mount Gretna.
   The group welcomes anyone in the south-central Pennsylvania area.

  • Visit the CFIDS Association of America Web site at : www.cfids.org -.

  Cfr. : http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2009/11/sufferers_of_chronic_fatigue_s.html


  10-11-2009 om 09:54 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:chronic fatigue syndrome, depression, fibromyalgia, immune system, inflammation, insomnia, pain, positive attitude, sadness, sinus problems, skin rashes, sleep problems, sore throats, stress, virus, weakness, weight control, XMRV
  >> Reageer (1)
  08-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Te hard gewerkt...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  08-11-2009 om 23:39 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   
   

  Prof. Dr.
  Johann Brauer

  op mijn blog :
  (om een artikel te lezen geef je de titel ervan in in het vakje 'Zoeken' rechtsboven)

  1. 08-11-2009
   Geopereerd Prof. Johann Bauer

  2. 24-06-2009
   Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - De website door en voor (ex-) fibromyalgie patiënten

  3. 15-12-2008
   Het Fibromyalgie Syndroom (FMS) - De patiëntengids

  4. 13-11-2008
   Operatie door Prof. Dr. Johann Bauer in Zwitserland

  5. 15-12-2007
   Prof. Dr. Bauer - Alle informatie over Prof. Dr. Bauer is welkom !

  6. 19-05-2007
   Het Fibromyalgie Syndroom (FMS)

  7. 19-05-2007
   Prof. Dr. J. Bauer - Fibromyalgie - Questions and answers

  8. 14-05-2007
   Prof. Dr. Johann Bauer - Het verhaal van een patiënte

  9. 17-04-2007
   Healing fibromyalgia - The operation

  10. 15-04-2007
   Geopereerd door Prof. Dr. Bauer (Anneke)

  11. 08-04-2007
   Geopereerd door Prof. Dr. Bauer (vervolg)

  12. 14-03-2007
   Geopereerd door Prof. Dr. Bauer – Een verslag

  13. 16-01-2007
   Nóg meer info over Prof. Dr. Johann Bauer

  14. 15-01-2007
   Meer info over Prof. Dr. Johann Bauer

  15. 22-12-2006
   Graag meer informatie over Prof. Dr. Johann Bauer...

  16. 18-12-2006
   Prof. Dr. Johann Bauer

  17. 18-12-2006
   Staar je niet blind op die ene patiënt die geluk heeft...

  18. 18-12-2006
   Dr. Bauer : "Fibromyalgie is te genezen"
  08-11-2009 om 22:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geopereerd Prof. Johann Bauer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

  Geopereerd Prof. Johann Bauer

  .../... fibromyalgie komt voort van negatieve stress : telkens je negatieve stress hebt legt zich een eiwitlaag of glazuurlaag op de accupunctuurpunten, die gaan verkleven .../...

  Greta schreef in mijn gastenboek
           (dd. 08-11-2009)
  :

  Graag laat ik jullie weten dat ik op 21 oktober 2009 geopereerd ben door Prof. J. Bauer in Zwitserland.

  Voor mij was het nog mijn enige hoop, ik heb CVS, fibromyalgie, spasmofilie en het sydroom van Raynaud, ook piriformissyndroom en syndroom van Tiëtze (deze twee laatste horen bij fibro).
  Ik leef al 5 jaar op 300 mg morfinepleisters.
  Ik weeg nog maar 52 kg omdat ik niet meer kon eten door de vele pijn.

  Via het internet hoorde ik van Prof. J. Bauer.

  Ik bestelde zijn boek (de mensen die het voor België vertaalden hebben het me gebracht toen ik met morfineverstopping in de kliniek lag).

  Ik heb het helemaal gelezen, begreep wat de Prof. deed bij zo'n operatie en wist meteen : als ik dit doe worden het - gezien de ernst van mijn toestand - vier operaties !

  De heer Georges Pierrard hielp me mijn ganse probleem naar het Duits te vertalen (waarvoor nogmaals dank !) en in mei maakte ik een afspraak en 21 oktober trok ik naar Baar (in het gezelschap van mijn man en van mijn nicht).


  We werden er heel vriendelijk ontvangen, hadden ongeveer een gesprek van meer dan 1,5 uur.
  Dan volgende een grondig onderzoek.

  Prof. Vertelde me dat ik zeker fibro had en al die andere aandoeningen !

  Gelukkig had ik bij mijn eerste contact al meteen ook een afspraak gemaakt voor een eventuele operatie en dus kon Prof. Bauer onmiddellijk aan de slag.

  Hij opereerde mijn rechterarm.

  Ik moet nog 3 operaties ondergaan en dit binnen het jaar, gezien de ernst van mijn pijn (ondraaglijk is ondanks de morfine !).


  Sinds mijn thuiskomst voel ik me al minder gestresseerd, ben ik opgewekter, krijg ik weer zin om iets te doen en is de pijn in mijn kaken en gezicht reeds verdwenen, ook mijn darmen zijn veel verbeterd.

  Voor mij is dat reeds een grote stap vooruit en dus ga ik met volle moed door met de volgende operaties.


  De professor is een man met het hart op de juiste plaats !

  Ik heb 4 mensen leren kennen die door hem geopereerd zijn.
  Een dame – die nog deze maand voor de 4e keer geopereerd wordt - zei me dat ze zich al 80 % beter voelde.
  Ze kan alweer 25 km fietsen, haar huishouden doen en de tuin onderhouden !


  Ik dank Onze Lieve Heer dat ik deze professor mocht leren kennen, want ik hield het niet meer uit, mijn leven had geen zin meer, ik kon niks meer of het was de ganse dag in bed liggen, zat in een zeer diepe depressie.
  Natuurlijk ben ik absoluut nog niet genezen.
  Ik heb nog een lange weg af te leggen, maar ik voel duidelijk verandering en wil nu mijn morfine afbouwen (min 12,5 mg), want het is de hoogste tijd !

  Ik geef toe, de behandeling is duur, maar wat heb je aan centen op de bank die niks opbrengen terwijl je ligt af te zien...
  Bovendien mag men niet vergeten dat deze ziekte ons sowieso al jarenlang heel heel veel geld heeft gekost aan dokters en medicatie !
  Rijk ben ik helemaal niet : ik ben nu aan het sparen voor mijn 2e operatie.


  Erg jammer toch dat fibromyalgie dan nog vaak gezien wordt als iets dat tussen de oren zit !?

  Zélf doe ik geen moeite meer om het nog proberen uit te leggen aan mensen die niet eens naar je luisteren.
  Fibromyalgie is de meest frusterende ziekte die er is.
  Iedereen die het heeft weet dit maar al tegoed !

  Als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat ik zélf voor een deel schuld heb : ik heb - door de ganse tijd maar door te werken en iedereen te helpen, hoe ziek ik ook al was - nooit naar de signalen van mijn lichaam geluisterd, waardoor wat een burnout en depressie was heel erg is geworden.

  Nu pas ken ik mijn ware vrienden... ik heb geen twee handen meer nodig om ze te tellen !

  Maar ik heb steun van mijn man en van mijn kinderen.
  En moeilijk gaat ook hoor...
  Het moét, want als mijn operaties slagen komt dat iedereen ten goede : ik doe dit voor mezelf, voor mijn man, mijn kinderen en omdat ik hoop nog van mijn kleinkinderen te mogen genieten.


  Ik maak geen reclame, maar ik zou iedereen aanraden – die de mogelijkheid heeft - naar hem te gaan.

  Prof. Bauer is een eerlijk man.
  Zijn vier kinderen leren zelf allen voor dokter om hem later op te volgen zodat zijn werk wordt verdergezet.

  De mensen komen er van overal.
  Ik heb er mensen leren kennen van Nederland, Italië en Israël.
  Zijn kantoor ligt er trouwens vol met boeken met brieven van allemaal mensen die door hem geopereerd zijn en weer beter werden, weer een leven met kwaliteit hebben !

  Het is van het grootste belang dat je je na de operatie aan de regels houdt en de oefeningen doet.
  Zo mag je na elke operatie 3 maanden niet met de auto rijden (een vrouw vertelde me dat ze het - na 2 maanden - toch had gedaan en het zich heel erg beklaagde).


  Kijk, aan alle mensen die dit lezen : dit is in alle oprechtheid en waarheid geschreven.

  Ik kan jullie heel andere verhalen vertellen... over de vele dokters die ik hier heb bezocht en over wat ik uitgaf aan bloedonderzoeken (zo kostte een bloedonderzoek (22 tubes !) me destijds 70.000 BEF), medicatie , behandelingen (zoals met antibiotica (waar ik niet eens tegen kan !)) en dure ziekenhuzen (o.a. opnames met zware depressies) waarvan ik bovendien vaak geen frank terugbetaald kreeg van de mutualiteit.
  Allemaal weggesmeten geld !


  Ik hoop dat Prof Bauer me nog met de andere 3 operaties een heel stuk kan verbeteren...

  Fibromyalgie komt voor van negatieve stress : telkens wanneer je negatieve stress hebt legt zich een eiwitlaag of glazuurlaag op de accupunctuurpunten, die gaan verkleven.
  Dit werd afgeschraapt in mijn arm (behoorlijk veel vond Prof. Bauer).
  Ik heb het 'afschraapsel' meegekregen naar huis in een buisje op sterk water.

  Fibromyalgie begint ook in je darmen.
  Dit is voor mij zeker waar : het begon al op mijn 5e, op mijn 15e begon ik overal pijn te krijgen en zo ging het steeds van kwaad naar erger.
  Ik ben driekeer aan mijn rug geopereerd.
  Mijn rug werd vastgezet, het staartebeen verwijderd...
  Ik had 2 nierblokkades.
  Ik ben tweemaal gereanimeerd moeten worden na mijn zware rugoperaties...
  Prof Bauer zei me : “Ze hebben nazipraktijken gebruikt op jou ! Waarom lag je niet eens in de I.C. !?
  Er was geen plaats...”, probeerde ik.
  Hij antwoordde verbaasd : “Hier in Zwitserland (en in Duitsland) zou men dan een dergelijk operatie niet eens mógen uitvoeren !!


  Beste mensen, ik hou jullie op de hoogte van mijn toestand in alle eerlijkheid !

  Lees gerust eens het boek van Prof. Johann Bauer - het kost 18 euro (verzendingskosten inbegrepen) - dan begrijp je heel goed wat hij precies doet !

  Het is alleen jammer dat er maar één arts is die dit doet en dat men zover moet rezien.

  Ik heb het er in ieder geval voor over, hoe ver het ook is en hoe ziek ik ook ben : het beetje verschil die ik nu al voel, is niet te beschrijven, na 2 weken ál !

  Mvg van Greta.

  08-11-2009 om 13:08 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (18 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  04-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is de griepprik gevaarlijk ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Is de griepprik gevaarlijk ?

  RTL Nieuws.nl, (aatste wijziging) 31-10-2009

  Tegenstanders van de griepprik zijn bezorgd over de samenstelling van het vaccin.
  De stof waarover de meeste zorgen bestaan, zit echter ook in hogere doses in cosmetica.

  De Stichting StralingsArm Nederland verloor vandaag een rechtszaak tegen de minister van Volksgezondheid over de vrijgave van documenten die betrekking hebben op de gesprekken het ministerie en de farmaceutische bedrijven die het vaccin tegen H1N1 leveren.
  Volgens het ministerie en de rechter is de belangrijkste informatie - over de samenstelling van het vaccin - al openbaar.

  De grote steen des aanstoots voor de Stichting StralingsArm Nederland is de stof thiomersal die in de vaccins wordt gebruikt.
  Dit bestanddeel wordt aan de Mexicaanse-griepvaccins toegevoegd om te voorkomen dat er schimmels of bacteriën groeien in de flacons nadat ze zijn aangeprikt.

  Nederlandse wetgeving verbiedt vaccin ingrediënt Thimerosal
  Xandernieuws, 28-10-2009
  'Mexicaanse griepvaccin is hoog problematisch gevaarlijk afval - Verdrag van Lissabon maakt Europese burgers tot onbeperkte proefkonijnen' - Philips Safety Manager eist dat werk in ALLE Nederlandse bedrijven wordt stilgelegd.
  Volgens de Safety Manager van Philips Medical Systems Nederland (PMSN) is het zich in het Mexicaanse griepvaccin bevindende ingrediënt Thimerosal (ook wel Thiomersal) een door de Nederlandse wet verboden bestrijdingsmiddel, dat echter ook in talloze cosmetische producten (dagcrèmes, make-up, nagellak, parfums, lipstick, oogwater, haarvetten e.d.) wordt toegepast.
  Daarom heeft de Safety Manager de directeur van Philips Medical Systems een brandbrief gestuurd met 'zeer hoge urgentie, omdat er sprake is van een misdrijf waaruit direct levensgevaar voor alle Philips medewerkers kan ontstaan'.
  .../...
  Cfr. :
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=559385&r=1&tbl_archief=&

  Thiomersal wordt al sinds de jaren dertig in vaccins gebruikt als conserveringsmiddel.
  In de jaren zeventig ontstond er discussie over het middel vanwege zorgen over de giftigheid van één van de bestanddelen van thiomersal : kwik.
  Deze stof wordt in het lichaam omgezet in ethylkwik.

  Volgens het RIVM is daar de angst gestaan : ethylkwik lijkt qua naam namelijk sterk op het schadelijke methylkwik (dat onder meer in vissen en bij milieuverontreinigingen wordt aangetroffen).
  Deze vrees over het gebruik van thiomersal heeft ertoe geleid dat de stof niet wordt gebruikt in vaccins als dat mogelijk is.
  Bij sommige vaccins is het gebruik van thiomersal echter onvermijdelijk.

  Kwik
  CMANieuwsbrief 2004-05 Informatieve folder (NB-WS 2004-05 Kwik.doc), 26/10/2004
  .../...
  Kwik in vaccins

  Ethylkwik Ethylkwik werd sinds 1930 (verplicht) aan vaccins toegevoegd onder vorm van thiomersal omwille van zijn sterke antiseptische werking.
  Hoewel er geen objectieve gegevens voorhanden waren, kwam het gebruik van ethylkwik in vaccins in 1999 onder vuur te liggen, o.m. door de (onterechte) projectie van de toxische effecten van methylkwik op ethylkwik ('Thimerosal in vaccines - An interim report to clinicians American Academy of Pediatrics' - Committee on Infectious Diseases and Committee on Environmental Health - Pediatrics, Vol. 104 No. 3 September 1999, pp. 570-574 - PMID: 10469789 - cfr. :
  http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/extract/104/3/570 -).
  Later werd aangetoond dat de toxische effecten van beide kwikvormen niet met elkaar vergelijkbaar zijn en het gebruik van specifiek ethylkwik geen enkel gevaar opleverde, zelfs niet in de combinatievaccins voor jonge kinderen ('The toxicology of mercury - Current exposures and clinical manifestations' - Thomas W. Clarkson, Ph.D., Laszlo Magos, M.D. and Gary J. Myers, M.D. - The New England Journal of Medicine, Volume 349:1731-1737, October 30, 2003, Number 18 - cfr. :
  http://content.nejm.org/cgi/content/short/349/18/1731 -- 'Mercury concentrations and metabolism in infants receiving vaccines containing thiomersal - A descriptive study' - Pichichero ME, Cernichiari E, Lopreiato J, Treanor J, Department of Microbiology/Immunology, University of Rochester, Rochester, New York, NY, USA : michael_pichichero@urmc.rochester.edu - Lancet. 2002 Nov 30;360(9347):1737-41 - PMID: 12480426 - cfr. : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12480426 -- 'Vaccins - Veiligheid van niet-actieve bestanddelen' - Pollet W, Campens D - Tijdschr. Voor Geneeskunde 2004, Volume 60, Issue 20, pagina's 1462-1467 - cfr. : http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=1002006&journal_code=TVG -).
  Het kwaad was echter geschied en om te verhinderen dat de vaccinatiecampagnes ondermijnd zouden worden door een publieke misvatting, werden de productiemethoden aangepast waardoor de meeste vaccins in Europa momenteel kwikvrij zijn.
  .../...
  Cfr. :
  http://www.cma.be/Portals/0/Nieuws/NB-WS%202004-05%20Kwik.pdf

  Vanwege de angst bij het (Amerikaanse) publiek dat vaccinaties kunnen leiden tot autisme, ADHD, spraakstoornissen of taalachterstand zijn er de afgelopen jaren tal van onderzoeken gedaan naar de schadelijkheid van ethylkwik.
  In deze studies is geen enkele aanwijzing gevonden voor een verband tussen thiomersal en neurologische aandoeningen.

  Thiomersal wordt overigens ook gebruikt in cosmetische producten.
  De hoeveelheid thiomersal in deze producten is laag, maar vele malen hoger dan in vaccins.
  Via de ontlasting verdwijnt ethylkwik binnen een week uit het lichaam.

  Cfr. : http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/10_oktober/30/verrijkingsonderdelen/Is-de-griepprik-gevaarlijk.xml


  Mogelijk ernstige bijwerkingen vaccin Mexicaanse griep

  Infonu.nl, 18-07-2009 (laatst gewijzigd : 30-10-2009) - © 2009 Henbro

  Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor mogelijke ernstige bijwerkingen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep.
  Het kan risico's met zich meebrengen.De Mexicaanse griep (H1N1) is een nieuw virus, waarbij in het vaccinatiemiddel een nieuwe generatie hulpstoffen wordt gebruikt.
  Het is onbekend hoe veilig deze combinatie is.
  De testresultaten zijn pas in december bekend, maar met het inenten wordt al in oktober begonnen.
  Intussen is Tamiflu voor grieppatienten een goede virusremmer.

  Mexicaanse griep en mogelijke risico's van het vaccin

  Mate van bescherming is nog onbekend, duurt nog zeker tot december 2009 voordat de eerste resultaten bekend zijn.
  Mexicaanse griep, ook wel Nieuwe Influenza A, H1N1 en varkensgriep genoemd.
  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat er pas in september 2009 kan worden begonnen met het klinisch onderzoek onder volwassenen naar de werking van het vaccin dat gebruikt wordt tegen de Mexicaanse griep.
  Dit vaccin kan mogelijk ernstige bijwerkingen hebben.
  Omdat het om een nieuw virus en een nieuwe technologie gaat, zijn er nog veel onduidelijkheden en is de mate van bescherming nog onbekend.
  Dan duurt het nog zeker tot december voordat de eerste resultaten bekend zijn.
  Voor veel landen is dat te laat.
  Zij willen in de herfst al met het inenten van personen beginnen.

  Ook Nederland behoort bij die landen.
  De WHO adviseert die landen om eerst personeelsleden in de zorg en kwetsbare mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van de griep te vaccineren.
  Vooral mensen met astma, personen met ernstig overgewicht en zwangere vrouwen behoren tot de kwetsbare groep.
  Inmiddels wordt overwogen om ook de kinderen te vaccineren
  De Nederlandse gezondheidsraad adviseert het kabinet en is zich zeer bewust van de mogelijke risico's.
  Daarom moet iedere ernstige bijwerking die wordt geconstateerd worden gerapporteerd en aan de overheden van alle betreffende landen worden doorgegeven.
  Men wil op die manier voorkomen wat er in 1976 in de VS is gebeurd.
  Inmiddels wordt overwogen om ook de kinderen te vaccineren, omdat bij deze groep al slachtoffers zijn gevallen.

  Voorbeeld van een onvoldoende getest vaccin

  Er traden wel bijwerkingen met ernstige gevolgen op
  In 1976 ging het in de Verenigde Saten helemaal mis met nieuw vaccin tegen een nieuw griepvirus.
  Men wilde een pandemie voorkomen.
  Meer dan een kwart van de bevolking werd met spoed ingeënt met het nieuwe vaccinatiemiddel.
  De pandemie werd tegengegaan, maar er traden wel bijwerkingen met ernstige gevolgen op.
  Meer dan vijfhonderd mensen werden ernstig ziek van het vaccin.
  De meesten kregen het Guilian-Barré Syndroom.
  Dit is een ziekte die verlamming veroorzaakt in vele gevallen met blijvende gevolgen.
  Zeker dertig mensen overleden.
  Het vaccinatieprogramma werd na tien weken meteen stopgezet.

  De werking van een vaccin

  Vaccin tegen de normale seizoensgriep
  Een vaccin tegen de normale seizoensgriep heeft een positieve uitwerking bij ongeveer 70% van de mensen die zijn ingeënt.
  Zij krijgen geen griep.
  De overige 30% wordt wel ziek, maar het ziektebeeld verloopt minder ernstig dan zonder injectie.
  De oorzaak hiervan is dat de griep continu verandert, waardoor het vaccin van het seizoen daarvoor niet meer voldoende effect heeft.

  Vaccin en duur van bescherming (enkele maanden tot een half jaar)
  De gemiddelde duur van de bescherming van een vaccin is enkele maanden tot een half jaar.
  Dat is dan ook de reden dat mensen die de zogenaamde griepspuit krijgen ieder jaar opnieuw gevaccineerd moeten worden.

  Griepvaccin en groepsbescherming
  Het griepvaccin heeft geen groepsbescherming.
  Groepsbescherming ontstaat bij de griep pas als 95% van de bevolking de griepspuit heeft gehad.
  De niet ingeënte mensen krijgen dan geen griep.
  Voorbeeld van een vaccin dat wel groepsbescherming biedt is het middel tegen de kinderziekte mazelen.

  Vaccin tegen Mexicaanse griep
  De werking van het nu voorhanden zijnde middel is nog onbekend.
  Pas aan het einde van 2009 worden de resultaten bekend.
  Men hoopt op een percentage van 70%.

  Hoe bereidt Nederland zich voor op een pandemie van de Mexicaanse griep ?

  • In Nederland heeft elke regio een actieplan klaarliggen, waarin staat wat hulpverleners en ziekenhuizen moeten doen.

  • Ook alle huisartsen hebben een actieplan klaarliggen.

  • Nederland heeft ook voldoende virusremmers klaarliggen.

  • Bij een dreigende grieppandemie is het belangrijk de informatie op radio, tv en in de kranten in de gaten te houden.

  Griepgevallen in Nederland

  Het aantal mensen dat in Nederland is besmet met de Mexicaanse griep was eind augustus meer dan 360.
  De meeste patienten liepen het virus op in het buitenland.
  De meeste besmettingen werden opgelopen in de Verenigde Staten.
  Andere landen waar Nederlanders de ziekte opliepen waren Spanje, Mexico, Griekenland en Engeland.
  Ook in Nederland zelf werden mensen besmet.
  Inmiddels zijn er meerdere doden te betreuren en krijgen ziekenhuizen steeds meer patienten met deze griep.
  Enkelen belanden zelfs op de intesive care.
  Zij hebben de besmetting hier in Nederland opgelopen.

  De meest voorkomende leeftijdsgroepen die de griep kregen

  • Jong volwassenen in de leeftijd tussen 20 jaar en 30 jaar.

  • Tieners vanaf 15 jaar, maar

  • De griep treft nu ook jongere kinderen.
   Onlangs overleden gezonde tieners onder14 jaar aan de gevolgen van de griep.

  • Het tot nu toe jongste slachtoffer is een driejarig meisje dat voor zover bekend gezond was.

  • Volwassenen tussen dertig en veertig jaar.

  De meeste patienten vertoonden de volgende verschijnselen

  • koorts

  • keelpijn

  • hoesten

  • spierpijn.

  Het verschil tussen Tamiflu en het nieuwe vaccin tegen Mexicaanse griep

  • Tamiflu is een virusremmer.
   Dat wil zeggen dat mensen die de griep hebben dit middel krijgen.
   Door het gebruik van Tamiflu wordt de vermenigvuldiging van virussen in het lichaam verminderd, zodat geïnfecteerde lichaamscellen geen andere cellen besmetten.

  • Het nieuwe vaccin moet worden ingezet om de griep te voorkomen. het is een preventief middel.
   In oktober wordt met het preventief inenten met het nieuwe middel begonnen.

  Gratis virusremmer Tamiflu

  In augustus is het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu gestopt met het testen van alle grieppatienten.
  Op hetzelfde moment werd ook het voorschrijven van Tamiflu verminderd.
  Alleen mensen bij wie de Mexicaanse griep was geconstateerd en hun gezinsleden krijgen het middel Tamiflu dat gratis via hun huisarts is af te halen.

  Maatregelen om besmetting te voorkomen

  • Voorkom contact met mensen die griep hebben.

  • Als men bij een grieppatiënt moet zijn, moet men dat dan zo kort mogelijk doen en daarna meteen handen wassen.

  • Vaak de handen met water en zeep wassen en met een papieren handdoekje of een keukenrol afdrogen.
   Het papier daarna meteen in de vuilnisbak gooien.

  • Zo min mogelijk de ogen, neus en mond aanraken.
   Via handen kan het virus in uw ogen, neus of mond komen.

  • Papieren zakdoekjes tijdens het hoesten of niezen gebruiken.
   Het papier daarna meteen in de vuilnisbak gooien.
   Daarna meteen handen met water en zeep wassen.

  • Regelmatig schoonmaken in huis: keukenapparatuur en deurklinken.

  • Woon- en slaapruimten ventileren.

  Gevolgen voor inenting baarmoederhalskanker door Mexicaanse griep

  De vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker die in september weer opnieuw van start zou gaan is uitgesteld tot 2010.
  Door de verwachte grote uitbraak van de Mexicaanse griep zal er dit najaar geen tijd zijn.
  Daarbij kunnen de meisjes van twaalf die in aanmerking kwamen voor een inenting tegen deze vorm van kanker de prik niet eens krijgen, als ze koorts hebben door de Mexicaanse griep.


  Twijfels over vaccin tegen Mexicaanse griep

  Het Belang van Limburg, 06-10-2009

  Bij de Europese vaccinindustrie zijn er twijfels ontstaan inzake het vaccin tegen de Mexicaanse griep.
  De industrie weet niet of het verstandig is iedereen hetzelfde vaccin toe te dienen.

  Er heerst vooral twijfel over het al dan niet toegevoegen van adjuvans.
  Dat zijn stoffen die, zonder zelf werkzaam te zijn, de werking van een geneesmiddel ondersteunen en versterken.

  De mogelijkheid om kinderen, zwangere vrouwen en personen met een verzwakte gezondheid een versie van het vaccin te geven waarbij geen adjuvans is toegevoegd, staat nog ter discussie, schrijft de Nederlandse krant Het Financiële Dagblad.

  November

  België heeft een bestelling voor vaccins geplaatst bij de Britse firma Glaxo Smith Kline.
  Vanaf november kan er gestart worden met vaccinaties.

  Cfr. : http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap/aid868548/twijfels-over-vaccin-tegen-mexicaanse-griep.aspx  Stichting stapt naar rechter om vaccins

  De Stentor, 16-10-2009 (laatst bijgewerkt : 17-10-2009)

  ZWOLLE (ANP) - De stichting StralingsArm Nederland stapt naar de rechter om informatie boven tafel te krijgen over de vaccins tegen de Mexicaanse griep (cfr. 'Strafaanklacht tegen de WereldGezondheidOrganisatie wegens medewerking aan bio-terrorisme !' op : http://www.stralingsarm-nederland.org/webpagina/Nieuws.htm - ).
  Volgens de stichting bevatten de vaccins kwik en aluminiumverbindingen.
  Ze voorziet dat de ingrediënten onder invloed van straling elektro-actief worden en 'onvoorspelbaar onheil' in zenuwweefsel kunnen aanrichten.

  De stichting wil exact weten wat er in de vaccins zit.
  Maar het ministerie van Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen weigeren opening van zaken te geven, aldus de organanisatie.

  Het kort geding dient volgende week donderdag voor de rechtbank in Zwolle.

  Een van de initiatiefnemers achter de stichting is een free-lance arts, Jannes Koetsier, die strijdt tegen wat hij de gevaren van vaccins noemt.

  Cfr. : http://www.destentor.nl/regio/zwolle/5670546/Stichting-stapt-naar-rechter-om-vaccins.ece

  Lees ook 'Nederlandse stichting eist informatie over de griepvaccins bij de rechter' op : http://www.fairstyle.nl/nieuws/items/nederlandse-stichting-eist-informatie-over-de-griepvaccins-bij-de-rechter.html -.  Risico's griepvaccinatie Mexicaanse griep

  Infonu.nl, 25-10-2009 (laatst gewijzigd : 04-11-2009) - © 2009 Kisses

  De bijwerkingen en de reactie op de griepvaccinatie tegen de Mexicaanse griep (varkensgriep) zijn over het algemeen heftiger dan de reactie en bijwerkingen op de gewone jaarlijkse griepvaccinatie.
  Aan het nieuwe vaccin zijn adjuvans toegevoegd die de houdbaarheid vergroten, waaronder kwik.
  Sommige artsen menen dat het middel erger is dan de kwaal, andere artsen beschouwen het vaccin als veilig genoeg.

  De kritiek op het griepvaccin tegen de Mexicaanse griep wordt steeds groter, met name nu er in Zweden al vier mensen als gevolg van de vaccinatie zouden zijn overleden.
  Lang niet alle medici zijn overtuigd dat dit een veilig vaccin is en ook steeds meer burgers twijfelen aan de veiligheid van het vaccin.
  Waar komt deze ongerustheid vandaan en is de bezorgdheid terecht ?
  Er zijn twee vaccins tegen Mexicaanse griep gefabriceerd, door twee afzonderlijke farmaceutische fabrikanten :

  • Glaxo-Smith-Kline fabriceerde het vaccin Pandemrix (bevat 10,69 milligram squaleen);

  • Novartis fabriceerde Focetria (bevat 9,75 mg squaleen).

  Beide vaccins bevatten de omstreden stof squaleen.
  De bijwerkingen van het vaccin tegen Mexicaanse griep variëren van mild tot heftig.

  Bijwerkingen griepvacccinatie Mexicaanse griep

  Milde bijwerkingen

  • Pijn op de plek waar de vaccinatie is geïnjecteerd (mild)

  • Roodheid, zwelling, lichte jeuk, irritatie op de arm (mild)

  • Matige pijn in de arm waar de vaccinatie is gegeven(mild).

  Ernstige bijwerkingen

  • Koorts (heftige reactie)
   Moet altijd bij (huis)arts gemeld worden

  • Extreme pijn in arm (heftige reactie)
   Moet altijd bij (huis)arts gemeld worden

  • Moeheid (indien ernstige vermoeidheid kan het een heftige reactie zijn)
   Overleg met (huis)arts

  • Rillerigheid (heftige reactie)
   Moet altijd aan (huis)arts gemeld worden

  • Beven (heftige reactie)
   Moet altijd aan (huis)arts gemeld worden

  • Benauwdheid (zeldzame heftige reactie die kan wijzen op allergie)
   Moet met spoed gemeld worden aan (huis)arts

  • Toenemende klachten in plaats van afnemende (heftige reactie)
   Altijd met arts overleggen

  • Shock (zeer heftige (allergische) reactie waarbij een levensbedreigende situatie ontstaat, gepaard gaande met benauwdheid en of wegraken)
   Direct (huis)arts contacten of 112 bellen.

  Bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin op lange termijn

  Het grote probleem met het Mexicaanse griepvaccin is eigenlijk dat de bijwerkingen op lange termijn niet bekend zijn.
  Het vaccin is met grote haast gefabriceerd.
  De vaccins bevatten Squaleen, kwikverbindingen en Thiomersal (lees ook 'Kwik en aluminium in Mexicaanse griepvaccin' op : http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap/aid871164/kwik-en-aluminium-in-mexicaanse-griepvaccin.aspx -.

  Thiomersal is een conserveringsmiddel om te voorkomen dat de vaccins bederven.
  Voormalig huisarts en bedrijfsarts J. Koetsier legde in een uitzending van Netwerk uit dat hij van mening is dat de overheid de burgers onvoldoende en vooral ook eenzijdig geïnformeerd heeft over de bijwerkingen op korte en lange termijn.

  De stof Squaleen geeft een sterke prikkel af aan het immuunsysteem, maar in zeldzame gevallen zo sterk dat het immuunsysteem het eigen zenuwweefsel gaat afstoten, met verlammingsziektes tot gevolg.
  Daardoor kan hersenschade optreden, wat echter wel zeldzaam voorkomt.

  Koetsier vindt echter dat de overheid hier meer ruchtbaarheid aan zou moeten geven zodat er niet een te eenzijdig en te rooskleurig beeld van het vaccin tegen de Mexicaanse griep wordt voorgehouden.
  Veel burgers zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte dat het vaccin slechts voor 40% bescherming biedt tegen de Mexicaanse griep.
  Na twee vaccins is men voor 80% beschermd.
  Volgens arts Koetsier verstrekt het RIVM beperkte informatie met betrekking tot de effecten op lange termijn en over de risico's.

  In de bijsluiter van de vaccins staan echter in zeer kleine lettertjes wel de mogelijke bijwerkingen opgenomen.

  Microbioloog L. van der Zeijst, werkzaam bij het LUMC, stelt in het zelfde programma van Netwerk dat er onvoldoende tijd geweest is om het vaccin op lange termijn te testen.
  De verschijnselen op korte termijn zijn naar zijn mening voldoende getest.
  Dit houdt in dat de verschijnselen die op korte termijn kunnen optreden, voldoenden bekend zijn en veilig genoeg uit de testperiode naar voren zijn gekomen.

  Aangezien het vaccin met grote haast geproduceerd werd zijn de verschijnselen op lange termijn niet te voorspellen en onvoldoende getest.
  Zeldzame bijwerkingen, die bij 1 op de 10.000 gevaccineerden zullen optreden of bij 1 op de 100.000 gevaccineerden, zijn nog onbekend.
  De vaccins zijn immers niet op zoveel personen getest.
  Ook de effecten op lange termijn zijn niet goed te voorspellen.
  De kans op ernstige bijwerkingen zoals hersenontsteking en verlammingsziekten, is dus klein, maar wel aanwezig.

  In een artikel in het dagblad Trouw stelt professor en hoogleraar Van der Meer dat in Chili (ter voorbeeld) 1 op de 100.000 mensen overleed aan de Mexicaanse griep en dat we er vanuit mogen gaan dat dit in Nederland ook het geval zal zijn, hoewel onze gezondheidszorg vermoedelijk beter is dan in Chili.
  Aangezien 1 op de 10.000 mensen verlammingsverschijnselen zullen krijgen van de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep, moet elk mens voor zich de afweging maken welk risico het meeste weegt.

  Vacinnatie en zwangerschap

  Over de effecten van deze nieuwe vaccinatie op het ongeboren kind, zijn geen gegevens bekend.
  Wel is bekend dat kwikverbindingen een risico vormen voor onrijpe hersenen.

  Doden vaccin Mexicaanse griep en griepdoden

  Op dit moment zijn officieel enkele mensen overleden aan het vaccin tegen Mexicaanse Griep.
  Het Mexicaanse griepvirus heeft sinds maart-april echter al 5000 mensenlevens geëist, verspreid over 191 landen, waaronder (oktober 2009) 10 doden in Nederland.

  Eén van de jongste slachtoffer dat in Nederland overleed aan Mexicaanse griep was de veertienjarige Hannah Scheffer.
  Zij overleed op 19 oktober 2009.
  Drie dagen daarvoor, op vrijdag 16 oktober had zij de eerste griepverschijnselen.
  Haar toestand is in zeer korte tijd verergerd en de Mexicaanse griep is haar binnen enkele dagen noodlottig geworden.
  Hannah Scheffer was altijd goed gezond geweest.

  Datzelfde weekend overleed een veertigjarige man ook aan de Mexicaanse griep.
  Zijn gezondheid was al kwetsbaar door andere aandoeningen.

  Ook in andere landen zijn voorheen gezonde mensen overleden aan de Mexicaanse varkensgriep.

  Dit toont aan dat het virus zeer agressief kan toeslaan.
  Hoewel men over het algemeen stelt dat de Mexicaanse griep een milder verloop heeft dan tot nog toe gevreesd, moet men het virus toch niet onderschatten.
  Het financieel dagblad stelt in een artikel dd. 4 september 2009 dat de WHO ervan uitgaat dat wereldwijd een derde van de wereldbevolking met het virus besmet zal raken en dat het Rode Kruis in het gunstigste geval rekening houdt met 2 miljoen doden wereldwijd (cfr. 'Bijna 3000 doden door Mexicaanse griep' op :
  http://www.fd.nl/artikel/12752863/bijna-3000-doden-mexicaanse-griep -).

  Het virus is ook langer besmettelijk dan bij een gewone griep.

  Risico’s vaccin Mexicaanse griep

  Er verschenen al regelmatig berichten in de krant dat het griepvaccin mogelijk ernstige bijwerkingen kan hebben.
  Omdat er een nieuwe technologie is toegepast om het vaccin te produceren (om met minder werkzame stoffen meer vaccins te maken) en omdat er volgens sommigen een zekere haast geweest is om het op de markt te brengen en het daardoor nog onvoldoende getest is, zou niet te overzien zijn hoe groot de risico’s zijn.
  Ook over de risico’s op lange termijn wordt gespeculeerd.

  In Zweden is men begonnen met de vaccinaties.
  Daar zouden inmiddels vier doden zijn gevallen als gevolg van de vaccinaties.
  Mede omdat er tegenstrijdige berichten worden verspreidt neemt de ongerustheid onder mensen toe.
  Veel mensen overwegen de vaccinatie niet te nemen.
  Anderen kunnen niet wachten tot het vaccin er is uit angst voor de Mexicaanse griep.
  Er zijn duidelijk twee groepen, voor en tegenstanders van het vaccin.
  Zowel onder medici als onder burgers.

  Het is nog niet officieel bekend of de bijverschijnselen van het vaccin erg gevaarlijk zijn.
  In feite is dat en kwestie van afwachten.

  Vaccin Mexicaanse griep, waarom zijn de bijwerkingen heftiger ?

  Het vaccin tegen de Mexicaanse griep resulteert in meer bijwerkingen dan het gewone griepvaccin, aangezien het vaccin tegen varkensgriep adjuvans (zoals haaienlever olie) en squaleen bevat.
  Adjuvans zijn toevoegingen, bijvoorbeeld conserveringsmiddelen en middelen die het vaccinatieproces versterken en of versnellen.
  Haaienlever olie activeert de defensie van het immuunsysteem.
  In één van de griepvaccins die op de markt gebracht zijn, zit kwik en squaleen.
  Dit type vaccin is goedkoper dan de andere variant, die minder squaleen bevat en geen kwik.

  In Duitsland krijgen alleen de Duitse overheid en militairen de duurdere variant, terwijl burgers de goedkopere vaccinatie met kwik en met meer squaleen krijgen.
  Uiteraard zijn de burgers daar niet bij mee en staan veel mensen er wantrouwend tegenover.
  65% van de Duitsers die voor een vaccinatie in aanmerking komen overwegen de vaccinatie te weigeren.

  In Nederland wordt ook de goedkopere vaccinatie met kwik en met squaleen gebruikt voor de vaccinaties.

  De duurdere versie is nog minder goed getest dan de goedkopere versie.
  De goedkopere versie is echter volgens steeds meer kritische mensen, waar onder ook steeds meer artsen, ook onvoldoende getest, voornamelijk onvoldoende op zwangere vrouwen en kleine kinderen.
  Van adjuvans squaleen is bekend dat het auto-immuunziekten kan veroorzaken, wat een extra risico inhoud voor ongeboren kinderen en kleine kinderen, waarvan het immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is.

  Kritiek op vaccinatie

  In steeds meer landen komt de kritiek tegen de varkensgriep vaccinatie langzaamaan steeds steviger op gang.
  Mensen zijn ongerust en onzeker.
  Of men nu wel of geen vaccinatie besluit te nemen, men moet de risico’s tegen elkaar afwegen en het is het beste om het nieuws over gevaccineerde mensen in landen die ons met vaccinatie voorgaan, zoals Zweden, op de voet volgen.
  Enkele dingen zijn zeker : het vaccin is met een zekere haast geproduceerd en de verschijnselen op korte en lange termijn kunnen ernstiger zijn dan men op dit moment kan overzien.
  Er wordt aan vaccinaties enorm veel geld verdiend, waardoor men mogelijk informatie over de risico’s verzwijgt.
  De vaccins zijn niet uitgebreid getest en op bepaalde bevolkingsgroepen zelfs onvoldoende getest.
  Ook is er een verband tussen de stof squaleen en het ontstaan van het ernstige Guillain barre syndrome, waarbij acute verlammingsverschijnselen kunnen optreden.
  De Britse geondheidsraad HPA heeft neurologen opgeroepen alert te zijn op een mogelijke toename van gevallen van het Guillain-Barre Syndroom na de vaccinaties.

  Rechtzaak SAN

  Stichting Stralingsarm Nederland (SAN) heeft een kort geding aangespannen tegen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
  Stichting Stralingsarm eist via het kort geding duidelijkheid over de veiligheid van het nieuwe griepvaccin op de volgende punten :

  • Wat zijn de gevaren van deze nieuwe griepvaccinatie, op korte en lange termijn ?

  • Hoe is de aansprakelijkheid geregeld ?

  • Hoe verrichten VWS en CBG onderzoek en controle om de gezondheid van de burgers voldoende te beschermen ?

  Op donderdag 29 oktober 2009 doet de rechter in Zwolle uitspraak.

  Cfr. : http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/45012-risicos-griepvaccinatie-mexicaanse-griep.html


  Bevechters griepvaccin 'voor verkeerde rechter'

  Jelle Boonstra - De Stentor, 22-10-2009 (laatst bijgewerkt : 28-10-2009)

  ZWOLLE - "U vraagt me de vaccinatie tegen de Mexiaanse griep stop te zetten. Die macht heb ik niet, dan bent u bij de verkeerde rechter. Dan moet u in Den Haag zijn".
  Kort geding-rechter W. Cornelissen in Zwolle maakte vanmiddag al snel korte metten met de eis van de Stichting Stralingsarm Nederland om de prik-campagne tegen de Mexicaanse griep stil te leggen.

  Hard nodig, vinden ze dat : de overheid heeft tot dusverre de informatieplicht verzaakt en wil maar niet vertellen wat er precies in dat vaccin schuilt, waardoor de bevolking grote risico's lopen.

  Normaal vecht de in Raalte gevestigde stichting vooral tegen de UMTS- masten.
  Maar ook het griepvaccin is verdacht en als er onverhoopt teveel kwik in zit of alumniumverbindingen, treft dat juist de mens, die al zo gevoelig is voor straling.
  De rechtszaal was letterlijk te klein voor de aanhang (veel witte baarden, Scandinavische truien en jurken met de hoofdkleur paars), die zelfs op de grond moest plaatsnemen en achter de rechter.
  'Stralingsarm' begon het steekspel tegen de griepprik met een beroep op de wet openbaar bestuur om de onderste steen boven te krijgen bij het ministerie (de beslisser) en het College ter beoordeling geneesmiddelen (de adviseur).
  Maar daarop was volgens Luuk van Dinter van de stichting slechts 2 paginaatjes aan 'raffelwerk' teruggekomen.
  De stichting ging in beroep, kreeg ook daar geen asem op en stond derhalve gisteren voor de rechter met de eis om de correspondentie tussen de topinstanties in te zien, nu eindelijk eens te weten wat er in de prik zit en dan nog het liefst met een dwangsom ook.
  Advocaat mr. van derMers reageerde namens de instanties met verbazing.
  Toelating van het vaccin - ook in Nederland - is een Europese zaak, zei ze.
  Wie bij de instantie die erover gaat (de EMEA) op de website kijkt, ziet daar alle ingrediënten op een rijtje.
  Openbare informatie allemaal.
  "Bovendien is er een bijsluiter".
  Voor de rest is de correspondentie vertrouwelijk, zegt ze.
  Het gaat over onderhandelingen, prijzen en dat soort interne dingen.
  De rechter was 8 mappen beloofd vol vertrouwelijke post, maar had die gisteren nog steeds niet - zelfs niet na een telefoontje met het ministerie.
  "Oh, maar die zaak is toch allang klaar ?" - hadden ze daar gezegd.
  In de folder staat dat de prik geen kwaad kan, maar op internet is te lezen dat er grote risico's zijn : zweten, rillingen, angsten - sputterde de stichting nog even.
  Jammer, zei de rechter : ik ga over de vorm - het bezwaarschrift van de stichting - niét over de inhoud van de campagne.

  Uitspraak : vrijdag 30 oktober (cfr. hieronder 'Klink wint zaak over griepprik').

  Cfr. : http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/5698591/Bevechters-griepvaccin-voor-verkeerde-rechter.ece?start=2&sort=asc
  Klink wint zaak over griepprik

  RTLNieuws.nl, 30-10-2009

  Minister Ab Klink (Volksgezondheid) hoeft documenten over de Mexicaanse griep niet te verstrekken aan een stichting die zich zorgen maakt over de griepvaccins.

  Dat heeft de rechter in Zwolle geoordeeld (cfr. : http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx -&- http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx -) naar aanleiding van een rechtszaak die de Stichting StralingsArm Nederland had aangespannen tegen de minister.
  De stichting had via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (WOB) alle documenten opgevraagd die betrekking hebben op de gesprekken van het ministerie en de farmaceutische bedrijven die het vaccin tegen H1N1 leveren.
  De stichting maakt zich zorgen over een bestanddeel van het vaccin : thiomersal.
  Volgens de rechter hoeft de minister deze documenten niet te verstrekken.
  De belangrijkste reden daarvoor is dat de informatie over de samenstelling van de griepvaccins al beschikbaar is via de website van de EMEA (cfr. :
  http://www.emea.europa.eu/ -) , de Europese autoriteit die is belast met het beoordelen van geneesmiddelen.

  Lees ook 'Is de griepprik gevaarlijk ?' op : http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/10_oktober/30/verrijkingsonderdelen/
  Is-de-griepprik-gevaarlijk.xml
  -.

  Cfr. : http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/10_oktober/30/binnenland/Klink-hoeft-documenten-over-griepprik-niet-te-geven.xml


  04-11-2009 om 16:22 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:aluminium, ethylkwik, griepprik, H1N1, kwik, kwik, methylkwik, Mexicaanse griep, Nieuwe Influenza A, squaleen, Tamiflu, thiomersal, thiomersal, vaccin, varkensgriep, zwanger, zwangerschap
  >> Reageer (0)
  03-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Griep en verkoudheid - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   


  Griep en verkoudheid
  De waarheid over griep en verkoudheden
  Zo blijf je gezond tussen zieke familieleden
  Wanneer ben je te ziek om te gaan werken ?


  Griep en verkoudheid

  Dokterdokter.nl. - In samenwerking met : A.A.H.H. Liedtke - van Eijck, R.H. Jamin, A.M. van Loon, P.J.G. Schreurs & M.C.P.J. Verpalen - Wetenschappelijke verantwoording : het Pediatrisch Formularium, Erasmus Publishing, Rotterdam

  1. - Wat is het ?

  Griep en verkoudheid zijn ziekteverschijnselen die verband houden met de luchtwegen.
  De klachten die hierbij horen, kunnen zeer licht tot matig ernstig zijn.
  Een lichte vorm van griep en verkoudheid gaat vaak gepaard met : een loopneus, hoesten, keelpijn, hoofdpijn en/of oorpijn.
  Bij een zwaardere vorm van griep en verkoudheid kunnen ook klachten als moeheid of longontsteking ontstaan.

  Verkoudheden worden meestal veroorzaakt door rhinovirussen; bij kinderen en ouderen kan ook het zogenaamde RS-virus (respiratoir syncytieel virus) de oorzaak zijn.
  Meestal veroorzaken deze virussen slechts milde klachten.
  De 'echte' griepinfectie daarentegen wordt veroorzaakt door de influenzavirussen.
  Deze virussen geven meestal een wat ernstiger ziektebeeld.
  In het overgrote deel van de gevallen verlopen griep en verkoudheden geheel onschuldig.

  2. - Hoe herkent u het ?

  Verkoudheid

  Een verkoudheid kunt u herkennen aan klachten, als :

  • een loopneus;

  • hoesten;
  • keelpijn;

  • hoofdpijn;

  • oorpijn.

  Griep

  Zijn vier of meer kenmerken uit onderstaand rijtje op u van toepassing, dan heeft u waarschijnlijk griep :

  • de ziekte is acuut begonnen;

  • u moet hoesten;
  • u voelt zich slap en moe;

  • het slijmvlies van uw neus en keel is rood, zónder beslag of witte punten;

  • u heeft koorts (temperatuur in de anus gemeten is 38,5° C of hoger);

  • u heeft koude rillingen;

  • u heeft spierpijn of gewrichtspijn;

  • u heeft recent contact gehad met iemand die de griep had.

  Heeft u zes van de bovengenoemde kenmerken, dan is het zeer waarschijnlijk dat u griep heeft.
  Tijdens een griepepidemie wordt al griep vastgesteld wanneer vier punten op u van toepassing zijn.

  Ziektegevoel en behandeling

  Iemand met een gewone verkoudheid kan zich door allerlei factoren zieker voelen dan iemand met griep en andersom.
  Het kan dus vóórkomen dat griep wordt vastgesteld bij een verkoudheid of andersom.
  Dit maakt in principe niet uit, omdat de behandeling dezelfde is.

  3. - Hoe ontstaat het ?

  3.1 – Besmetting

  Griep ontstaat door contact met het influenzavirus.
  Dit virus wordt meestal overgebracht via druppeltjes in de lucht, dus door praten of hoesten in elkaars nabijheid.
  U kunt ook besmet raken door bijvoorbeeld besmette deurknoppen of bestek beet te pakken of door iemand de hand te schudden.

  3.2 - Ziek worden

  Iedere keer dat u inademt, dringen er talloze in de lucht aanwezige virussen, het lichaam binnen.
  Meestal worden deze ziekteverwekkers meteen onschadelijk gemaakt door het afweersysteem.
  De ziekteverwekkers worden daarbij gevangen in het slijmvlies en door kleine trilhaartjes afgevoerd naar buiten.

  Een paar keer per jaar slaagt een virus er echter in, zich in ons lichaam te nestelen.
  Het dringt dan de cellen binnen en kan zich daar gaan voortplanten.
  De cellen in het slijmvlies van onze luchtwegen zwellen vervolgens op en produceren meer vocht dan normaal.
  Door de toegenomen vochtproductie kunt u bijvoorbeeld last krijgen van een loopneus.
  Door de zwelling van de slijmvliezen worden normale uitgangen in de neusholte soms afgesloten.
  Hierdoor kunnen klachten als oorpijn, hoofdpijn en kaakpijn ontstaan.
  De beschadiging van de slijmvliezen geeft soms ook pijnklachten, zoals keelpijn.

  Griepvirussen geven vaak vervelender klachten dan verkoudheidsvirussen.
  Griep gaat eerder gepaard met klachten als moeheid, slapte, spierpijn en een algeheel gevoel van ziek zijn.
  Een griepinfectie kan echter ook mild verlopen : het is mogelijk dat u griep heeft en hier haast niets van merkt.

  3.3 – Vatbaarheid

  Niet iedereen is even vatbaar voor griep en verkoudheid.
  Sommige mensen zijn viermaal per jaar ziek, terwijl anderen een aantal jaar achtereen niet ziek zijn.
  Gemiddeld worden volwassenen driemaal per jaar verkouden en kinderen zesmaal.
  Over het algemeen krijgen we per jaar krijgen we maximaal één keer griep.

  Vatbaarheid voor griep en verkoudheid heeft te maken met een (tijdelijk) verminderde weerstand.
  Het is daarom belangrijk om uw weerstand goed op peil te houden.
  Hoe u dat kunt doen, leest u onder het kopje ‘Wat kunt u er zelf aan doen ?’ hieronder.

  Naast de lichamelijke factoren die daar worden besproken, is uit onderzoek gebleken dat ook emotionele en sociale omstandigheden de afweer beïnvloeden.
  Factoren als spanning, zorgen, stress en drukte kunnen de weerstand verlagen, als er niet voldoende rust wordt genomen.
  Als u het idee heeft dat u vaker ziek bent dan normaal, is het raadzaam om bij uzelf na te gaan of u lekker in uw vel zit en voldoende ontspanning krijgt.
  Heeft u het bijvoorbeeld druk de laatste tijd ?
  Neemt u voldoende tijd om uit te rusten ?
  Kunt u met uw zorgen bij anderen terecht ?
  Het kan prettig zijn om deze zaken met iemand uit uw omgeving te bespreken, bijvoorbeeld uw partner, een collega of een vriend.

  4. - Is het ernstig en wat kunt u verwachten ?

  Bij gezonde mensen is griep in principe een onschuldige aandoening.
  Vaak voelen mensen met griep zich zo ziek, dat ze het liefst in bed blijven.
  De infectie duurt meestal drie tot vijf dagen.
  Het is wel mogelijk dat u zich pas na twee weken weer helemaal de oude voelt.

  In sommige gevallen leiden verkoudheden en met name griep tot complicaties.
  Onder het kopje 'Wanneer naar de huisarts ?' (cfr. hieronder) wordt gesproken over risicogroepen.
  Mensen die daaronder vallen, zijn minder goed gewapend tegen het virus of zijn er gevoeliger voor.
  Bij mensen met een longziekte bijvoorbeeld, kunnen de extra slijmvliesbeschadigingen die door het virus ontstaan, net de druppel zijn die de emmer doet overlopen.
  Bij mensen met een chronische ziekte kan een griepinfectie hun reeds bestaande ziekte verergeren.
  Bij mensen met suikerziekte bijvoorbeeld, kan griep leiden tot ontregeling van de bloedsuikerwaarden.
  Om dit te voorkomen, worden mensen uit risicogroepen gevaccineerd tegen het griepvirus.
  Hier leest u meer over onder het kopje 'Wanneer naar de huisarts ?' hieronder.
  Ook bij mensen die niet binnen een risicogroep vallen, kan een nieuwe klacht of ziekte als gevolg van de griepinfectie ontstaan (een complicatie).
  Een mogelijke complicatie is bijvoorbeeld een bijholte- of longontsteking.

  Met het opbouwen van goede weerstand kunt u de kans op complicaties aanzienlijk verkleinen.

  5. - Wanneer naar de huisarts ?

  In de meeste gevallen verloopt een griepinfectie onschuldig.

  In de volgende gevallen is het echter raadzaam om uw huisartsenpraktijk te raadplegen :

  • u heeft last van benauwdheid of een piepende ademhaling;

  • u heeft last van een heftige, bonkende hoofd- of kaakpijn, die erger wordt bij het voorover buigen (bukken met het hoofd tussen de knieën);
  • u heeft last van (het ophoesten van) veel slijm;

  • u heeft al langer dan vijf dagen koorts (de temperatuur gemeten in de anus is 38,5 graden Celsius of hoger);

  • u maakt een tweede periode met koorts door, nadat de koorts een aantal dagen weg is geweest.

  Heeft u geen de van bovengenoemde verschijnselen, dan zult u zich de komende dagen waarschijnlijk steeds beter gaan voelen.
  In dat geval is het dan ook niet nodig om contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk.
  Mocht u vragen hebben of zich toch zorgen maken, dan kunt u altijd contact opnemen met uw huisartsenpraktijk.

  5.1 – Griepvaccinatie

  Griep en verkoudheid zijn meestal onschuldige aandoeningen die vanzelf weer overgaan.
  Voor een aantal groepen mensen, de zogenaamde risicogroepen, is griep echter wel een reden om contact op te nemen met de huisartspraktijk.
  Zij moeten tegen het griepvirus worden gevaccineerd.
  Huisartsen voeren meestal een actief beleid om mensen uit deze groepen op te sporen en te benaderen.
  U behoort tot een risicogroep als :

  • u onder behandeling bent (geweest) bij uw huisarts of een specialist in verband met een longaandoening;

  • u onder behandeling bent (geweest) in verband met een hartaandoening;
  • u onder behandeling bent (geweest) in verband met een verminderde werking van uw nieren;

  • u suikerziekte heeft;

  • u of één van uw gezinsleden herhaaldelijk last heeft van steenpuisten;

  • u in een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijft;

  • u 65 jaar of ouder bent;

  • u kankerpatiënt bent;

  • u Aids-patiënt bent.

  Indien u niet tot één van deze risicogroepen behoort, hoeft u niet gevaccineerd te worden tegen griep.
  Als u dit toch wilt, kunt u zich op eigen initiatief laten vaccineren bij uw huisartsenpraktijk.

  5.2 - Nieuwe ontwikkelingen

  Sinds ongeveer een jaar is het middel Zanamivir op de markt.
  Dit middel moet worden geïnhaleerd (ingeademd).
  Uit onderzoek is gebleken dat wanneer dit middel binnen 24-36 uur na de eerste griepverschijnselen wordt ingenomen, de ziekteduur met één tot anderhalve dag wordt verkort.
  Bij mensen uit risicogroepen is dat twee tot drie dagen.
  Het middel wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.
  In de bedrijfsgeneeskunde bestaat ook belangstelling voor dit middel, aangezien werknemers hierdoor minder lang ziek zijn.
  Ook in ziekenhuizen wordt over de toepassing van het middel nagedacht : niet alleen worden medewerkers minder (lang) ziek, ook wordt de kans op overdracht naar andere mensen kleiner.

  6. - Wat kunt u er zelf aan doen ?

  Griep en verkoudheid zijn meestal vervelende, maar onschuldige aandoeningen.
  De huisarts kan u geen medicijnen voorschrijven waardoor de griep of verkoudheid geneest.
  Er is wel een aantal dingen die u zelf kunt doen om de klachten te verlichten.

  6.1 - Huismiddelen

  Als u verkouden bent of griep heeft zijn er een aantal huismiddelen die uw klachten kunnen verlichten :

  • Stomen
   Door hete lucht in te ademen, kunt u uw slijmvliezen wat tot rust brengen.
   Laat een ketel water koken en giet het water in een grote schaal.
   Sla een handdoek over uw hoofd en ga vijf tot tien minuten vlak boven de bak hangen.
   Snuif de stoom op door uw neus en adem uit door uw mond.
   Het beste kunt u niets toevoegen aan het warme water.
   Menthol en kamille bijvoorbeeld kunnen de slijmvliezen irriteren en daardoor averechts werken.

  • Sigarettenrook vermijden
   Rook van sigaretten irriteert de slijmvliezen en kan daardoor de verkoudheid in stand houden.
   Zorg daarom dat u niet rookt en dat u rokerige ruimtes vermijdt.
  • Middelen tegen keelpijn
   Een vervelende kwaal die nogal eens gepaard gaat met verkoudheid, is keelpijn.
   Keelpijn kunt u verlichten door te zuigen op waterijsjes, ijsblokjes of dropjes.
   Dit werkt vaak net zo goed als de dure zuigtabletten die u in de apotheek en drogist kunt kopen.
   In recente studies zijn aanwijzingen gevonden dat zuigtabletten met zink mogelijk wel bijdragen tot een wat sneller herstel.
   Twee keer per dag gorgelen met desinfecterend mondwater kan uw klachten ook verminderen.
   Na het gorgelen spuwt u de drank uit.
   Het is ook belangrijk om gedurende de dag veel koude dranken te nuttigen.

  • Middelen tegen oorpijn
   Oorpijn kunt u het beste voorkomen door te stomen en/of neusdruppels te gebruiken.
   Onder het kopje ‘medicijnen’ (cfr. hieronder) leest u daar meer over.

  6.2 – Uitzieken

  Als u griep heeft, is het belangrijk om goed uit te zieken.
  Hiermee geeft u uw lichaam de kans om helemaal te herstellen.
  Het is raadzaam om op de volgende zaken te letten :

  • Rust
   Bedrust is voor iemand met griep of een verkoudheid niet strikt noodzakelijk, maar meestal wel prettig.
   Door goed uit te rusten, geeft u uw lichaam extra energie om de ziekte te bestrijden.

  • Warm houden
   Als u onder de dekens ligt of zich warm aankleedt, blijft uw lichaam warmer en is er minder energie nodig om uzelf warm te houden.
   Het lichaam kan het virus dan effectiever bestrijden.
  • Veel drinken
   Als u last heeft van koorts, verliest uw lichaam veel vocht.
   Drink daarom minstens twee liter vocht op een dag.
   Vooral voor kinderen en ouderen is dit erg belangrijk, vanwege de kans op uitdroging.

  6.3 – Medicijnen

  Omdat verkoudheid en griep worden veroorzaakt door virussen, hebben antibiotica geen effect.
  Het is wel mogelijk dat de huisarts deze soms voorschrijft aan mensen uit risicogroepen, die meer kans hebben op complicaties.
  Gezien deze complicaties meestal worden veroorzaakt door bacteriën, hebben antibiotica in deze gevallen wel zin.
  Hoewel het dus meestal niet zinvol is antibiotica te gebruiken, is er een aantal medicijnen die u zelf kunt nemen om de klachten te verlichten.
  Vindt u het moeilijk om zelf te beslissen welke medicijnen u het beste kunt gebruiken, overleg dan met uw apotheek.
  Het is belangrijk dat uw voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing leest.

  • Paracetamol
   Paracetamol heeft een pijnstillende en koortsverlagende werking.
   U kunt dit middel gedurende drie dagen gebruiken.

  • Acetylsalicylzuur en ibuprofen
   Acetylsalicylzuur en ibuprofen werken evenals paracetamol pijnstillend en koortsverlagend.
   Daarnaast remmen ze ontstekingsprocessen.
   Voor mensen die snel een bijholteontsteking ontwikkelen, kunnen deze middelen erg geschikt zijn.
   Ze hebben echter meer bijwerkingen dan paracetamol.
   Mensen met maagklachten kunnen deze middelen beter niet gebruiken.
   De dosering kunt in de bijsluiter lezen.
  • Codeïne
   Dit middel kunt u alleen krijgen op recept.
   Het dempt de hoestprikke l en is daarom geschikt voor mensen die last hebben van kriebelhoest.
   De belangrijkste bijwerking is sufheid, waardoor u moet oppassen in het verkeer en bij het bedienen van machines.
   U mag hiervan maximaal zes tabletten van 10 mg per dag gebruiken.

  • Neusdruppels of neusspray met zout water
   Als u last heeft van een verstopte neus, kunt u neusdruppels of neusspray met zout water gebruiken.
   U kunt zelf een zoutoplossing maken door een theelepeltje zout op te lossen in een groot glas water.
   Met een pipetje of een druppelaartje, dat u bij de apotheek kunt kopen, druppelt u vier tot zes maal per dag wat van deze oplossing in uw neus.
   U kunt deze oplossing ook kant en klaar kopen.
   Het zout in de oplossing zorgt ervoor dat het slijmvlies dunner wordt waardoor uw neus weer doorgankelijk wordt.

  • Neusdruppels of neusspray met xylometazoline
   Niet bij iedereen werken neusdruppels met zout voldoende.
   Als dat bij u het geval is, kunt u bij apotheek of drogist neusdruppels of een spray met xylometazoline kopen.
   Deze middelen laten het slijmvlies sterker slinken dan de zoutoplossing.
   U mag dit middel maximaal een week gebruiken.
   Als u het langer gebruikt, ontstaat een 'reboundeffect', d.w.z. dat het slijmvlies, nadat u met het middel gestopt bent, nog sterker gaat zwellen dan voordat u met het middel begon.

  7. - Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen

  Voorkomen dat je met een verkoudheidsvirus of het griepvirus in aanraking komt, is moeilijk.
  In sommige landen dragen verkouden mensen monddoekjes, zodat zij anderen niet kunnen besmetten.
  In Nederland voert dit wat ver, maar er zijn tal van andere hygiënische maatregelen die u kunt treffen, om te voorkomen dat het virus zich verspreidt :

  7.1 - Bij het hoesten en niezen een doekje voor uw mond houden

  Het griepvirus verspreidt zich voornamelijk via druppelinfectie.
  Dat houdt in dat besmetting plaatsvindt door het inademen van speekseldruppeltjes van iemand die net geniest of gehoest heeft.
  Dit kunt u voorkomen worden door niet in de lucht te niezen of te hoesten, maar met een doekje voor de mond.
  Dit kan het beste een papieren zakdoekje zijn dat daarna wordt weggegooid.

  7.2 - Voor schone handen zorgen

  Het griepvirus kan ook overgedragen worden door besmette voorwerpen.
  Regelmatig uw handen wassen is daarom belangrijk.
  Als u niet besmet bent, is het bovendien belangrijk om niet te vaak met de handen de mond en de neus aan te raken, want dit bevordert besmetting.

  7.3 - Een goede weerstand

  Door uw weerstand goed op peil te houden, verkleint u de kans dat u griep krijgt of verkouden wordt.
  Mocht u toch besmet worden, dan verloopt de verkoudheid of griep milder en is de kans op bijkomende klachten (complicaties) kleiner.
  U kunt uw weerstand op peil houden door :

  • Goede voeding
   Het is belangrijk om regelmatig, gezond en gevarieerd te eten.
   Het is ook mogelijk om uw voeding met behulp van vitaminepillen aan te vullen; bij een evenwichtige voeding is dit echter niet nodig.

  • Lichaamsbeweging
   Door voldoende te bewegen, bouwt u een goede conditie op.
   U hoeft hierbij niet te denken aan zeer intensieve sporten.
   Regelmatig een flinke wandeling maken (ongeveer vier keer per week) is vaak genoeg.

  • Ontspanning
   Factoren als stress, spanning, zorgen en drukte verlagen de weerstand.
   In het dagelijks leven krijgt iedereen hiermee te maken.
   Door geregeld voor voldoende ontspanning te zorgen, kunt u de schadelijke invloed van deze factoren beperken.
   Een warm bad nemen na een drukke dag kan bijvoorbeeld heel ontspannend zijn.
   U leest hier meer over onder het kopje 'Vatbaarheid' (cfr. hierboven).

  7.4 – Griepvaccinatie

  Voor een bepaalde groep mensen vormt griep een risico op het krijgen van ernstige ziekten.
  Deze mensen worden jaarlijks door de huisarts of zijn assistente gevaccineerd tegen griep.
  Onder het kopje 'Wanneer naar de huisarts ?' (cfr. hierboven) kunt u nagaan of u tot een risicogroep behoort.

  Oproep
  Elk jaar worden de mensen uit de risicogroepen in oktober of november door hun huisarts opgeroepen om de griepprik te komen halen.
  Dit moet jaarlijks gebeuren omdat het griepvirus steeds een beetje verandert.
  De griepprik van vorig jaar, werkt dus niet meer tegen het griepvirus van dit jaar.
  Als u dan ook een oproep ontvangt, is het belangrijk dat u daar gehoor aangeeft.
  U kunt daarmee voor uzelf veel (ziekte)problemen voorkómen.

  Werking
  Het griepvaccin bevat gedode virusdeeltjes en veroorzaakt daarom geen griep, maar zet wel een afweerreactie in gang.
  Binnen tien dagen wordt een zodanige hoeveelheid antistoffen gevormd, dat het levende griepvirus veel minder kans meer heeft.
  Als u dan besmet wordt, wordt het virus direct aangevallen en effectief gedood door het afweersysteem.
  De kans op complicaties bij mensen uit de risicogroep neemt daardoor met 70 tot 80 procent af.

  Bijwerkingen
  Een mogelijke bijwerking van de griepprik is een huidreactie op de plaats van de injectie.
  De huid kan daar rood, warm en pijnlijk worden.
  Dit treedt op bij ongeveer één op de vijf mensen en verdwijnt binnen één tot twee dagen.
  De griepprik kan zélf geen griep veroorzaken.
  In het vaccin zit dood virusmateriaal en griep kan alleen worden veroorzaakt door een levend virus.
  Wat wel kan, is dat iemand ten tijde van de vaccinatie besmet wordt met één van de andere verkoudheidsvirussen.
  In dat geval kunt u dus griep krijgen, maar dat komt dan niet door de vaccinatie.
  Heel zelden komt het voor dat iemand een algemene ontstekingsreactie ontwikkelt na de vaccinatie.
  De oorzaak daarvan is een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de griepprik.

  Wanneer niet ?
  De griepvaccinatie moet worden uitgesteld bij mensen die ziek zijn en daarbij koorts hebben of net ziek zijn geweest.
  Mensen die tijdens een eerdere (griep)vaccinatie overgevoelig zijn gebleken voor één van de bestanddelen, mogen ook geen injectie krijgen.
  Een allergische reactie wordt per blootstelling steeds heftiger en kan na herhaaldelijke contacten steeds heviger verlopen.

  Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/medisch/folder/view/id/1886/griep-en-verkoudheid/title/wat-is-het


  De waarheid over griep en verkoudheden

  Caroline De Ruyck - Goed Gevoel, 15-01-2009 – Bron : Goed Gevoel, november 2008

  Een verkoudheid, griep, keelpijn, sinusitis : bijna iedereen krijgt er 's winters mee te maken en de kwakkels die erover de ronde doen blijven hardnekkig standhouden.

  Word je verkouden van natte sokken ?
  Helpt antibiotica bij een loopneus ?
  En werkt kippensoep écht ?
  Goed Gevoel scheidt de fabels van de feiten !

  FABEL - Bij verkoudheid of griep, moet je antibiotica nemen

  Antibiotica bestrijden alleen bacteriën en geen virussen.
  Je bent er dus niets mee als je verkouden bent of griep hebt, net zo min als bij een keelontsteking, sinusitis of bronchitis.

  Dring dus niet aan bij je dokter !
  Niet alleen zijn antibiotica bij een virusinfectie compleet zinloos, onverantwoord gebruik werkt ook het opduiken van resistente bacteriën in de hand.
  Alleen als je bovenop die griep of verkoudheid ook nog een bacteriële infectie krijgt (bijvoorbeeld een acute oorontsteking) kunnen antibiotica helpen.
  Preventief een antibioticakuur volgen is al helemaal te gek, want de medicijnen werken alleen als er in je lichaam effectief al indringers zitten om tegen te vechten.

  FABEL - De griepprik beschermt je voor honderd procent

  Ben je 65-plus, een rokende en zwaarlijvige vijftigplusser, chronisch ziek (bijvoorbeeld door diabetes), zwanger of werk je in de gezondheidssector, dan haal je best een preventieve griepprik.
  Je loopt immers een groter risico om geveld te worden door griep of door de (long)complicaties waarmee de ziekte gepaard kan gaan.

  Krijgen we deze winter een zwak griepseizoen, dan duikt de griep wellicht pas rond februari op.
  Komt er een hardnekkige griep aan, dan zal die al rond de jaarwisseling pieken.
  Niet langer wachten dus, want je lichaam heeft tijd nodig om na de vaccinatie antilichamen op te bouwen.

  Jammer, maar helaas : de griepprik beschermt je niet voor 100 procent, maar de kans dat je aan het virus ontsnapt is toch zo'n 80 procent.
  Krijgt het griepvirus je dan toch te pakken, dan ben je dankzij de prik minder zwaar ziek en herstel je sneller.

  FABEL - Een snotneus of griep krijg je door met nat haar in de koude te lopen

  Je hoort het nog vaak vertellen, maar het klopt niet : van koude tocht, nat haar of vochtige sokken krijg je geen verkoudheid of griep.
  Beide krijg je van virussen, minuscule parasieten die via je neus of mond je lichaam binnendringen en je ademhalingswegen aanvallen en besmetten.

  IJzige koude of temperatuurschommelingen kunnen wel symptomen opwekken die lijken op die van een verkoudheid, zoals een loopneus.
  Dat komt omdat, waar ook op je lichaam je plots kou lijdt, de bloedvaten in je neus gaan uitzetten.
  Zo verlies je tenminste niet langs die weg ook nog warmte.
  Maar ook al brengt deze reflex je aan het snotteren : zonder virus krijg je geen échte verkoudheid.

  Een slecht geregeld aircosysteem op kantoor kan je dan weer wel verkouden maken, tenminste, als er een verkoudheidsvirus zit in de airco die door het gebouw wordt geblazen en jouw weerstand te wensen overlaat.

  Lees ook 'Van tocht word je niet verkouden !' op : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=95 -.

  FABEL - Er is een vaccin in de maak tegen verkoudheden

  Dat er ooit een vaccin komt dat ons voor altijd van die vervelende verkoudheden - en de mogelijke complicaties - afhelpt, lijkt heel onwaarschijnlijk.
  Liefst 200 virussen kunnen je verkouden maken en een vaccin dat je beschermt tegen één (of meerdere) types, behoedt je niet voor andere.

  Farmaceutische firma's investeren zelfs niet in research naar een vaccin, gezien de mildheid van verkoudheden en de kans dat een preventieve prik mogelijk bijwerkingen veroorzaakt die erger zijn dan de ziekte zelf.

  Toch zijn er een paar hoopvolle recente ontwikkelingen.
  Zo werkt men volop aan een vaccin in de vorm van een neusspray tegen RSV, een geniepig verkoudheidsvirus dat luchtweginfecties bij jonge kinderen veroorzaakt.
  Zit ook in de pijplijn : pleconaril, een geneesmiddel dat zowel de symptomen als de duur van een verkoudheid moet reduceren.

  Aan een universeel griepvaccin dat ons levenslang moet beschermen tegen alle vormen van griep wordt ook volop gesleuteld.
  Dat zou binnen een jaar of vijf de markt moeten halen.

  FABEL - Groen snot wijst altijd op een bacteriële infectie

  Voor sommige dokters is groen snot het signaal om antibiotica voor te schrijven.
  Nochtans wijst het niet noodzakelijk op een bacteriële infectie en kan het ook het gevolg zijn van een doodgewone verkoudheid of sinusitis.
  Meer nog : meestal is groen snot een goed teken, want de kleur betekent dat je lichaam volop vecht tegen een indringer.
  Als ze een virus bestrijden, produceren de witte bloedcellen in je neusslijmvlies extra slijm om de viruspartikelen weg te spoelen.

  Hoe actiever de cellen, hoe meer ijzer ze gaan bevatten om de microben te doden.
  Precies door dat hoge ijzergehalte gaat je snot groen zien.
  Krijg je er (hoge) koorts bij en heeft je snot na pakweg tien dagen nog altijd een kleurtje, dan is er mogelijk toch een bacterie actief.

  FABEL én FEIT - Tegen winterkwalen kan je je niet beschermen

  Het klopt dat er preventief geen enkele pil of siroop opgewassen is tegen de virussen waarvan je griep, een verkoudheid, keelpijn, sinusitis of erger krijgt.
  Eigenlijk kan je maar twee dingen doen: je lichaam in optimale conditie brengen (want dan is ook je weerstand tegen ziekten beter) en jaarlijks een griepprik halen.
  Zowel verkoudheids- als griepvirussen verspreiden zich vlot van gastheer naar gastheer, via speeksel- en snotpartikeltjes die je uithoest of uitniest, maar vooral via de handen.

  Beide virussen overleven niet alleen tot 72 uur op je lichaam, maar ook (weliswaar iets korter) op speelgoed, keukenspullen en telefoons.
  Zieke mensen uit de weg gaan, je handen vaak wassen met water of een alcoholhoudende gel, zoveel mogelijk gesloten ruimten met veel volk mijden, tissues meteen na gebruik weggooien en geen glazen of vorken delen, zijn dan ook de enige zinvolle maatregelen om besmetting te voorkomen.
  En dan nog halen ze niet altijd veel uit, want iemand met een sluimerende verkoudheid of opkomend griepje kan je al even snel aansteken als iemand bij wie de symptomen volop zijn losgebarsten.

  FABEL - Griep is een zware vorm van verkoudheid

  Bij verkoudheid en griep zijn totaal andere virussen aan het werk.
  Liefst tweehonderd virussen (onder meer het rhinovirus, de meest voorkomende en meest besmettelijke soort) kunnen je verkouden maken, griep daarentegen wordt altijd in gang gezet door dezelfde drie types van virussen: influenza A, B of C.
  Hoewel het om twee verschillende aandoeningen gaat, gaat griep vaak gepaard met verkoudheidsverschijnselen.
  Daarom nemen nogal wat mensen het woord 'grieperig' in de mond als ze alleen maar wat lopen te hoesten en snotteren.
  De belangrijkste kenmerken van griep zijn toch van een heel andere aard: spier- en gewrichtspijn, (hoge) koorts, hoofdpijn en rillingen.

  Nog een groot verschil: griep slaat doorgaans plots toe, terwijl een verkoudheid zich langzaam ontwikkelt.
  Bij griep krijg je ook te kampen met een vaak verpletterende vermoeidheid, die je een week of langer aan bed of de zetel kan kluisteren.

  Wat verkoudheid en griep wel met elkaar gemeen hebben, is dat ze doorgaans vanzelf overgaan.
  Ons lichaam is namelijk best in staat om in z'n eentje - desnoods na een tijd rusten - de meest frequente infecties van de luchtwegen te overwinnen.
  Is je weerstand erg zwak en/of door het ziek zijn (nog meer) verzwakt, dan kunnen ze wel tot bijkomende infecties leiden, zoals keelontsteking, acute oorinfecties, sinusitis (een ontsteking van de bijholten van neus, ogen en voorhoofd), bronchitis (lagere luchtweginfectie) en longontsteking.
  Die infecties kan je zowel krijgen van het virus zelf dat zich verder verspreidt of van bacteriën die van je verzwakte toestand profiteren en met volle kracht toeslaan.
  Vandaar dat je huisarts meestal een weekje wacht en kijkt of je al dan niet vanzelf beter wordt vooraleer antibiotica voor te schrijven.

  FEIT - Behoor je tot de risicogroepen, dan moet je elk jaar een nieuwe griepprik halen

  Een jaartje overslaan heeft geen zin, want het influenzavirus is een geniepig beestje dat elk jaar een nieuw 'jasje' aantrekt in de hoop zoveel mogelijk mensen aan te steken.
  Daarom wordt er jaarlijks een nieuw vaccin samengesteld.
  Voor deze winter bijvoorbeeld, werden er op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie drie stammen in gestopt die moeten beschermen tegen een griepvirus dat deze zomer lelijk huishield in Australië.
  Of die variant straks ook bij ons opduikt, kan niemand voorspellen, maar met het nieuwe vaccin speel je alvast op zeker.
  Onthoud wel dat zo'n prik je alleen behoedt voor 'echte' griep, dus niet voor verkoudheden, koorts of keelpijn.

  FEIT - Van kippensoep knap je op bij verkoudheid en griep

  Geen betere remedie dan een kop hete kippensoep bij winterkwalen, wordt al eeuwen beweerd.
  'Serieuze' dokters die de stelling al bijna even lang afdoen als larie, kregen ongelijk.
  Kippensoep of -bouillon verlicht wel degelijk de symptomen van verkoudheid en griep en dat op twee manieren :

  • Enerzijds maakt de soep beter komaf met neusverstopping dan om het even welke andere warme drank.
   Dat komt omdat een bepaald eiwit in kippenvlees het aminozuur cysteïne bevat.
   En dat vertoont chemisch heel veel gelijkenissen met het geneesmiddel acetylcysteïne, een zogenaamde 'slijmverdunner' die taai slijm in de luchtwegen dunner of vloeibaarder maakt, zodat je het beter kan ophoesten.

  • Daarnaast onderdrukt kippensoep de werking van ontstoken witte bloedcellen die je aan het hoesten brengen.
   Soep uit blik werkt prima, concludeerde een groep Amerikaanse wetenschappers onlangs na jarenlange studies en experimenten, maar zelfgemaakte kippenbouillon doet het nog beter.

  Cfr. : http://www.goedgevoel.be/gg/nl/180/Verkoudheid/article/detail/616782/2009/01/15/De-waarheid-over-griep-en-verkoudheden.dhtml


  Zo blijf je gezond tussen zieke familieleden

  Goed Gevoel, 02-11-2009

  Verkoudheden krijg je gratis deze dagen en de kans is groot dat één van je familieleden of collega's met koorts in bed ligt.
  Met deze tien tips blijf je zelf gezond en krijgen virussen weinig of geen kans.

  Tip 1 - Was je handen meer dan ooit
  Handen wassen is een effectieve manier om de virussen te lijf te gaan.
  Was ze grondig en frequent en droog ze liever af aan papier dan aan een handdoek.
  Heb je geen water voorhanden, kan een wasgel op basis van alcohol, zijn diensten bewijzen.

  Tip 2 - Hou je handen weg van je gezicht, neus en ogen
  Heb je een zieke in huis, tracht je gezicht en neus zo min mogelijk aan te raken.
  De grootste besmetting gebeurt via het gezicht.

  Tip 3 - Isoleer de zieke
  Tracht niet bij een ziek persoon in bed te kruipen.
  Kan je niet anders, slaap je zoveel mogelijk met je rug naar de zieke toe.

  Tip 4 - Ontsmet je huis
  Heel wat virussen overleven uren tot dagen op telefoons, trapleuningen of handvaten van deuren en lades.
  Reinig ze intensiever als je thuis met een zieke zit, ook je keuken, toilet en sanitair vragen extra kuisaandacht.

  Tip 5 - Gebruik je eigen tandborstel
  Iedereen in huis moet over zijn eigen exemplaar beschikken, gebruik nooit die van een ander.
  Om de drie maanden is die steeds aan vervanging toe.
  Ben je ziek geweest, vervang je deze zelfs meteen.
  Je wil immers niet opnieuw besmet raken...

  Tip 6 - Deel geen drinkbekers, tassen of glazen
  Gebruik je eigen handdoek.
  Voorzie voor elk gezinslid een eigen kleurtje, zo weet iedereen zijn eigen exemplaar liggen.
  Was je linnengoed vaker tijdens het griep- en verkoudheidsseizoen.

  Tip 7 - Beweging, gezonde voedsel en voldoende slaap
  Beweging, gezonde voedsel en voldoende slaap kunnen niet weerhouden dat je misschien toch ziek wordt, maar kunnen je immuniteitssysteem wel versterken.
  Slaap zeven uur per nacht, zo zal je, als het virus je toch te pakken krijgt, ook sneller herstellen.

  Tip 8 – Multivitaminenpreparaten
  Een multivitaminenpreparaat is aangewezen om je weerbaarder te maken, zeker als er al iemand in huis loopt te snotteren.

  Tip 9 - Maak elke dag een korte wandeling
  Fysieke activiteit verhoogt de activiteit van de T- lymocyten, de witte bloedlichaampjes die virussen en kankercellen aanvallen.
  Forceer je echter niet : een korte wandeling per dag heeft al een positieve invloed.

  Tip 10 - Overweeg een griepprik
  Vraag je dokter om informatie.

  Cfr. : http://www.goedgevoel.be/gg/nl/102/Griep/article/detail/1024152/2009/11/02/Zo-blijf-je-gezond-tussen-zieke-familieleden.dhtml


  Wanneer ben je te ziek om te gaan werken ?

  Goed Gevoel, 29-10-2009

  Je staat op met wat keel- en hoofdpijn, lichte koorts en een algemeen miserabel gevoel.
  Wat doe je ?
  Blijf je liggen en laat je het werk opstapelen of ga je toch werken, met wat pijnstillers in je lijf en het risico je collega's te besmetten ?
  Wanneer ben je met andere woorden te ziek om te gaan werken ?
  Deze vijf factoren zijn een belangrijk deel van het antwoord :

  1. Gevoel
   Als je denkt dat je je werk niet naar behoren kan uitvoeren, dan blijf je beter thuis.

  2. Besmetting
   Wanneer het besmettingsgevaar erg hoog is, zoals bij bacteriële en virale infecties, dan stel je al je collega's bloot, met het risico dat ze ziek worden.
   Soms is enkele dagen thuis blijven efficiënter voor je baas dan toch te komen opdagen.

  3. Rust
   Is rust essentieel om de ziekte te overwinnen ?
   Niet op tijd rust nemen, kan de ziekte erger maken en uiteindelijk veel méér tijd thuis op de zetel vragen.

  4. Medicatie
   Neem je medicatie die je werk kunnen beïnvloeden, waardoor je bijvoorbeeld minder helder kan denken of geen voertuigen mag besturen ?

  5. Denk aan de anderen
   Behandel de anderen zoals je zelf behandeld wil worden.
   Met andere woorden : wil je een hoestende collega die elke vijf minuten snuit ?
   Wil je griep krijgen van je collega ?
   Stel je in hun plaats en bedenk dan wat het beste is.

  Maar het is vooral moeilijk als je je niet ziek genoeg voelt om naar een dokter te gaan.
  Je bent niet echt ziek, maar ook niet echt gezond.
  Wat doe je dan ?
  Dat is afhankelijk van de symptomen.

  1. Verkoudheid
   Bij een zware verkoudheid (lichte koorts, hoesten, niezen, snotneus) spaar je je collega's beter.
   Heb je geen koorts, dan valt het te overwegen toch te gaan werken.
   Was vaak je handen en neem papieren zakdoeken mee, die je onmiddellijk na gebruik weggooit.
   Een verkoudheid is meestal enkel de eerste twee dagen besmettelijk, al kan dat ook oplopen tot een week.

  2. Griep
   Griepsymptomen lijken een beetje op een verkoudheid, maar ze komen sneller op (je gaat gezond naar bed en staat ziek op) en ze zijn zwaarder.
   De koorts is hoger, met koude rillingen en zweetuitbarstingen tot gevolg.
   Ook spierpijn, vermoeidheid en algemene zwakte verraden dat het om iets sterker gaat dan een verkoudheid.
   De remedie is simpel : platte rust, veel drinken, veel vitamines en niet gaan werken.

  3. Sinusitis
   Ook met een acute sinusaanval blijf je beter thuis.
   Verstopte neus en zware hoofdpijn zijn niet de beste manieren om je werk uit te voeren.
   Probeer neussprays of het ouderwetse dampen om het snot te doen loskomen.
   Was veel je handen en drink veel water.
   Verbetert het niet na een paar dagen, schakel dan zeker een dokter in.
   (lees ook :
   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=89 -).

  4. Blindvliesontsteking (conjunctivitis )
   Blindvliesontsteking maakt je ogen rood en gezwollen, met een jeukerig of branderig gevoel.
   Soms ettert het ook een beetje, waardoor je je oogleden 's ochtends niet van elkaar krijgt.
   Deze ontsteking is gevaarlijker dan het lijkt, omdat ze veroorzaakt wordt door een bacterie of virus.
   Het is dan ook nog eens hoogst besmettelijk, waardoor je beter huis blijft van het werk.
   Bovendien is de hele dag naar een computerscherm staren niet simpel als je ogen pijn doen, voor de klas staan of klanten onder ogen komen is sowieso geen goed idee.
   Dit geneest zichzelf in drie tot vijf dagen.

  5. Rugpijn
   Wie lichamelijke arbeid verricht, heeft wel vaker ergens pijn.
   Maar rugpijn kan sommige jobs quasi onmogelijk maken.
   De stress verlichten is daarom geen slecht idee.
   Maar ook wie zittend werk doet, kan last krijgen van de rug.
   Het enkele dagen rustiger aandoen kan al helpen, al mag je dan zeker niet de hele dag stilzitten of -liggen.
   Rugpijn herstelt het best als je matig beweegt.
   Overweeg oefeningen om je rug sterker te maken of leer een andere houding aannemen als het probleem chronisch blijkt.

  6. Impetigo (krentenbaard)
   Impetigo is een huidinfectieziekte die meestal veroorzaakt wordt door straphylokokken, meestal straphylococcus aureus.
   Deze is niet zo gevaarlijk en heel goed te behandelen.
   Het kan doorgegeven worden door contact met de handen en een wondje kan een goede ingang zijn voor de bacterie.
   Toch hoef je niet noodzakelijk thuis te blijven.
   Raadpleeg eerst een dokter en wacht zijn of jaar advies af.

  Cfr. : http://www.goedgevoel.be/gg/nl/102/Griep/article/detail/1022635/2009/10/29/Wanneer-ben-je-te-ziek-om-te-gaan-werken.dhtml


  Cfr. ook :

  1. 10 signalen dat het genoeg is
   Pieternel Dijkstra - Goed Gevoel, oktober 2009
   Heb je een druk leven, dan raak je het contact met je lichaam gemakkelijk kwijt.
   Onder invloed van stresshormonen ga je maar door en negeer je de alarmsignalen.
   Ontdek hier tien belangrijke stresssignalen én wat je ermee kan doen.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/640/Stress/article/detail/1017692/2009/10/29/10-signalen-dat-het-genoeg-is.dhtml

  2. De gevaren van niezen
   Goed Gevoel, 30-10-2009
   Met één enkele nies kun je in de bus 150 medereizigers besmetten met een verkoudheid in slechts vijf minuten.
   Slechts weinig mensen beseffen hoe gevaarlijk dit kan zijn, maar een niesbui kan gebroken ribben veroorzaken en zorgde ooit al voor een hartaanval.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/180/Verkoudheid/article/detail/1023074/2009/10/30/De-gevaren-van-niezen.dhtml

  3. De zin van voedingssupplementen
   Goed Gevoel,
   30-10-2009
   De markt van voedingssupplementen is een miljardenbusiness.
   Elke dag komen er nieuwe pilletjes bij die ons meer energie, meer weerstand of een goede nachtrust beloven.
   Maar welke zijn echt werkzaam en welke niet ?
   Hoog tijd voor een round-up.
   De verkoop van supplementen zit in de lift en nu er een grote griepidemie voorspeld wordt, stellen we ons nog meer de vraag : wat kan ik doen om mezelf en mijn gezin te beschermen ?
   Kan ik dankzij een vitaminepil voorkomen dat ik ziek word, of de duur van de ziekte inkorten ?
   Apotheker Marleen Haems wordt elke dag met deze en andere vragen over voedingssupplementen geconfronteerd.
   Volgens haar is het erg bedroevend gesteld met onze kennis over vitamines, mineralen en andere supplementen.
   Marleen Haems : '
   Mensen slikken maar wat en denken dat het allemaal geen kwaad kan omdat het 'natuurlijk' is. Terwijl de doseringen in de verschillende producten sterk kunnen verschillen en het echt wel verschil maakt wanneer je je supplement neemt en wat er precies in zit. Heel wat klanten willen bovendien liefst zo breed mogelijk gaan om alle eventuele tekorten op te vangen. Maar dat is lang niet altijd nodig.'

   Cfr. : http://www.goedgevoel.be/gg/nl/13/Lekker-Eten/article/detail/1019757/2009/11/01/De-zin-van-voedingssupplementen.dhtml

  4. Extra griepmaatregelen voor wie chronische ontstekingsziekte heeft
   Goed Gevoel, 23-09-2009
   Patiënten met artritis, inflammatoire darmziekten of psoriasis die onderhoudsmedicatie nemen die invloed kan hebben op de immuunweerstand worden gerekend tot de risicogroepen voor de Mexicaanse griep.
   Dat werd door de Werkgroep Influenza en Chronische Ontstekingsziekten van het Commissariaat Influenza bekend gemaakt.
   Immuunsysteem
   Patiënten die lijden aan een dergelijke infectieziekte vertonen veranderingen in het immuunstelsel en behoeven bovendien vaak een onderhoudsmedicatie die invloed kan hebben op de immuunweerstand.
   De patiënten die een zogenaamde immunotherapie volgen zijn vatbaarder voor infecties.
   Bovendien kunnen infecties bij deze patiëntengroepen ernstiger verlopen en zijn alarmsymptomen zoals koorts soms minder uitgesproken.
   Aspirine-achtige geneesmiddelen, antimalariamiddelen, sulfasalazine en mesalazine onderdrukken de afweer niet en brengen geen verhoogd infectierisico met zich mee.
   Vaccinatie
   Ongeveer 250.000 Belgen lijden aan een chronische ontstekingsziekte.
   De werkgroep beveelt deze patiënten aan zich optimaal te laten vaccineren, niet alleen tegen de seizoensgriep maar ook tegen de pneumokokken, die verantwoordelijk zijn voor een belangrijk percentage van de longontstekingen.
   Huisarts
   Bij griepsymptomen zoals koorts, spierpijn en hoest worden deze patiënten aangeraden tijdig de huisarts te raadplegen.
   Wanneer ze door de Mexicaanse griep getroffen worden, komen deze patiënten ook in aanmerking voor een behandeling met antivirale middelen.
   Alle mensen die tot de risicogroepen behoren zullen bovendien gratis gevaccineerd worden tegen de Mexicaanse griep zodra het vaccin beschikbaar is.
   Voor de actuele informatie over de griep kunnen patiënten en artsen terecht op de website :
   www.influenza.be -.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/1001540/2009/09/23/Extra-griepmaatregelen-voor-wie-chronische-ontstekingsziekte-heeft.dhtml

  5. Griep
   Echte griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt.
   Dit virus infecteert de luchtwegen.
   Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheid-achtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus.
   Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij ouderen.
   Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep.
   Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood.
   Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen : ouderen (ca. 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) en personen met een chronische aandoening (bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en longaandoeningen).
   Cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Griep

  6. Griep
   Solvay S.A, 18-08-2009
   - Echte griep is geen zware verkoudheid
   - Mogelijke complicaties van griep
   - Griep kan dodelijk zijn
   - Behandeling van griep
   - Hoe krijgt U griep ?
   - Wat is een griepvaccin ?
   - Wat mag U van een griepvaccinatie verwachten ?
   - Nevenwerkingen van een griepvaccinatie ?
   - Mag iedereen gevaccineerd worden ?
   Cfr. :
   http://www.solvaypharma.be/nosproduits/autres/grippe/0,,24937-3-0,00.htm

  7. Handen wassen helpt niet tegen griep
   Goed Gevoel, 14-10-2009
   Handen wassen helpt niet bij het voorkomen van de (Mexicaanse) griep.
   Dat schrijft het medisch weekblad de Huisarts, dat zich daarvoor baseert op een Canadese studie.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/102/Griep/article/detail/1015564/2009/10/14/Handen-wassen-helpt-niet-tegen-griep.dhtml

  8. Handgel voorkomt Mexicaanse griep
   Goed Gevoel, 24/07/09
   Een antibacteriële handgel voorkomt de overdracht van Mexicaanse griep omdat deze alcohol bevat, wat het virus aantast en inactief maakt.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/941794/2009/07/24/Handgel-voorkomt-Mexicaanse-griep.dhtml

  9. Handgels verkopen als zoete broodjes
   Goed Gevoel, 22/08/09
   De Mexicaanse griep jaagt de verkoop van handgels de hoogte in.
   Producenten melden dat er tien keer meer verkocht worden.
   Patch Pharma bijvoorbeeld haalde in één week tijd de omzet die het normaal in acht maanden boekt.
   Bij drogisterijen zoals Kruidvat en Di is het rek vaak leeg.
   Ook apothekers kunnen de vraag nauwelijks bijhouden.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/102/Griep/article/detail/977702/2009/08/22/Handgels-verkopen-als-zoete-broodjes.dhtml

  Lees verder : Deel II

  03-11-2009 om 00:54 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Tags:afweersysteem, gewrichtspijn, griep, hoesten, hoofdpijn, keelpijn, koorts, longontsteking, luchtwegen, moeheid, oorpijn, spierpijn, vaccin, verkoudheid, virus, voeding
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Griep en verkoudheid - Deel II
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   
  Griep en verkoudheid

  Deel I

  1. Mexicaanse griep
   De Mexicaanse griep, officieel Nieuwe Influenza A (H1N1), is een grieppandemie van een nieuwe stam van het H1N1-varkensgriepvirus, die haar oorsprong heeft in Mexico in maart 2009.
   Er worden ook enkele andere namen gehanteerd, waaronder (nieuwe) influenza A (H1N1) en (vooral in de eerste dagen na de uitbraak) varkensgriep (cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Varkensgriep -).
   Het virus manifesteerde zich voor het eerst in Mexico en breidde zich in april uit naar de Verenigde Staten en al snel ook naar andere landen.
   Op 11 juni verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het uitbreken van de Influenza A (H1N1) een pandemie is.
   Op 16 juli meldde de WHO dat het aantal Mexicaansegriepgevallen inmiddels niet meer te tellen was.
   Volgens cijfers van het Amerikaans Centrum voor Ziektecontrole en –Preventie (CDC) zijn er op 28 augustus 2009 209.438 besmettingen en ten minste 2.185 doden als gevolg van het virus vastgesteld.
   Bij sterfgevallen is vaak sprake van een combinatie met één of meerdere andere aandoeningen waardoor de patiënt reeds een sterk verminderde gezondheid heeft.
   Overlijden aan alleen Mexicaanse griep is zeldzaam.
   In veel gevallen verloopt de infectie vrij mild en veel patiënten melden zich daarom niet.
   Precieze cijfers over de sterftekans aan deze griep zijn dan ook niet bekend, maar de wereldwijde mortaliteit wordt geschat op 0,71%.
   In Nederland is dit 0,11%.
   Bij de 'gewone' Nederlandse seizoensgriep ligt dit percentage tussen de 0,03 en de 0,25%.
   De Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd, omdat bij eerdere pandemieën is gebleken dat de agressiviteit van griepvirussen kan veranderen.
   Hierdoor zou de sterftekans kunnen toenemen.
   Cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep

  1. Mexicaanse griep besmettelijk tot week na symptomen
   Goed Gevoel, 16/09/09
   20 procent van de patiënten met de Mexicaanse griep dragen het virus tot een week nadat hun koorts verdween.
   Zo lang kunnen ze anderen nog besmetten met de ziekte.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/996143/2009/09/16/Mexicaanse-griep-besmettelijk-tot-week-na-symptomen.dhtml

  2. Mexicaanse griep doodt ook gezonde mensen
   Goed Gevoel, 07/08/09
   De meeste mensen die gestorven zijn aan Mexicaanse griep, leden al aan een of meerdere ziektes.
   Velen hadden een longontsteking of luchtwegenproblemen.
   Maar er zijn ook tientallen mensen gestorven die perfect gezond waren.
   Meer dan de helft van de doden was ook jonger dan 45.
   Dat blijkt uit de laatste cijfers over het verloop van de Mexicaanse griep in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, zo meldt de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus in De Telegraaf.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/960000/2009/08/07/Mexicaanse-griep-doodt-ook-gezonde-mensen.dhtml

  3. Mexicaanse griep doodt vooral adolescenten en diabetici
   Goed Gevoel, 26/08/09
   Meer dan de helft van de mensen die aan de Mexicaanse griep overleden, waren jongvolwassenen.
   Ook diabetici en mensen met overgewicht maken meer kans om er aan te sterven.
   Dat blijkt uit een studie van 574 sterfgevallen in 28 landen in de laatste twee weken van juli.
   De studie toonde onder meer aan dat noch kinderen noch bejaarden kwetsbaar zijn voor de Mexicaanse griep.
   De meeste sterfgevallen (51 procent) deden zich voor in de leeftijdscategorie 20-tot-49.
   Slechts 12 procent van zij die stierven, waren 60 jaar of ouder.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/981236/2009/08/26/Mexicaanse-griep-doodt-vooral-adolescenten-en-diabetici.dhtml

  4. Mexicaanse griep gevaarlijker voor dikke mensen
   Goed Gevoel, 15-07-2009

   Te dikke mensen lopen een duidelijk hoger risico ernstig ziek te worden en zelfs te overlijden aan de Mexicaanse griep.
   Ook zwangere vrouwen en astmapatiënten hebben een verhoogd risico.
   Dat heeft de wereldgezondheidsorganisatie WHO bekendgemaakt, zo schrijft De Telegraaf.
   "
   De meest zieke mensen blijken opvallend vaak te lijden aan morbide obesitas. Dat is een enorm probleem", zegt WHO-onderzoeker Nikki Shindo.
   Volgens de organisatie zijn vaccins in alle landen nodig en is het verstandig eerst het medisch personeel te vaccineren.
   Dan blijft de gezondheidssector overeind om mensen te kunnen behandelen bij een eventuele grootschalige uitbraak.

   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/881/Overgewicht/article/detail/930148/2009/07/15/Mexicaanse-griep-gevaarlijker-voor-dikke-mensen.dhtml

  5. Mexicaanse griep treft vooral jonge, gezonde vrouwen
   Goed Gevoel, 13-10-2009
   Een Canadese studie toont aan dat "een opmerkelijk groot deel" van ernstige infecties met de Mexicaanse griep voorkomt bij gezonde, jonge vrouwen.
   Dat kwam niet meer voor sinds de Spaanse griep, die in 1918 meer slachtoffers maakte dan het oorlogsgeweld van de vier voorgaande jaren.
   De studie onthult dat de ziekte vooral fataal is voor relatief gezonde mensen tussen 10 en 60 jaar.
   Slechts 30 procent van de mensen die de ziekte kregen hadden voordien ernstige gezondheidsproblemen zoals kanker, chronisch nierfalen en diabetes.
   Van de 113 vrouwen en 55 mannen die wegens de Mexicaanse griep in een Canadese afdeling intensieve zorgen werden opgenomen, was de gemiddelde leeftijd 32 jaar.
   Daarvan overleden er 29 (17 procent), meestal binnen de veertien dagen nadat ze ziek werden.
   Daarvan waren 22 of 72 procent vrouwen.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/1015180/2009/10/13/Mexicaanse-griep-treft-vooral-jonge-gezonde-vrouwen.dhtml

  6. Mexicaanse griep verhoogt risico op hartaanval aanzienlijk
   Goed Gevoel, 23-09-2009
   Grieppatiënten lopen een veel groter risico op een hartaanval.
   Dat blijkt vandaag uit een Britse studie.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/105/Hartziekten/article/detail/1001391/2009/09/23/Mexicaanse-griep-verhoogt-risico-op-hartaanval-aanzienlijk.dhtml

  7. Mondmasker tegen Mexicaanse griep eisen mag, vaccinatie niet
   Goed Gevoel, 23/07/09
   Werkgevers mogen geen gezondheidsattest of vaccinatie eisen, maar mogen wel verplichte hygiënische maatregelen invoeren en zieke werknemers naar huis sturen.
   Het blijft de opdracht van de werkgever om aan te tonen dat de werknemer arbeidsongeschikt is.
   Dat meldt de sociale dienstverlener SD Worx, dat een samenvatting maakte van de juridische mogelijkheden waarover werkgevers beschikken tijdens de grieppandemie.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/940462/2009/07/23/Mondmasker-tegen-Mexicaanse-griep-eisen-mag-vaccinatie-niet.dhtml

  8. Ouderwetse manieren om een griepepidemie te overleven
   Goed Gevoel, 17/07/09
   Nu de Mexicaanse griep zich steeds sneller verspreidt, begint bij sommige mensen een gevoel van paniek te leven.
   Geen nood, de Britse krant The Times geeft vijftien tips om een griepepidemie te overleven.
   Let wel : deze tips dateren van de vorige grote griepepidemie in 1918-1919.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/933392/2009/07/17/Ouderwetse-manieren-om-een-griepepidemie-te-overleven.dhtml

  9. Spoelen met mondwater voorkomt Mexicaanse griep
   Goed Gevoel, 21-10-2009
   Verschillende keren per dag je mond spoelen met mondwater helpt volgens het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie te voorkomen dat je Mexicaanse griep oploopt.
   Het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie raadt aan drie keer per dag je mond te spoelen met mondwater om gezond te blijven.
   Bij de aankoop moet je letten of het product het bestanddeel chlorhexidine bevat.
   Volgens het centrum lopen mensen de ziekte vaak op langs de mond.
   Want de bacterie zou vaak via deze weg het lichaam binnentreden en krijgt in de mond de kans zich te vermenigvuldigen.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/102/Griep/article/detail/1018674/2009/10/21/Spoelen-met-mondwater-voorkomt-Mexicaanse-griep.dhtml

  10. Tamiflu verhoogt risico op beroerte
   Goed Gevoel, 19/08/09
   Tamiflu, een virusremmer gebruikt tegen Mexicaanse griep, zou volgens experts reageren met andere medicatie wat het risico bij duizenden mensen op een beroerte verhoogt.
   Dat beweren Britse experts.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/77/Beroerte/article/detail/974659/2009/08/19/Tamiflu-verhoogt-risico-op-beroerte.dhtml

  11. Vaccin Mexicaanse griep is veilig voor zwangere vrouwen
   Goed Gevoel, 13-10-2009
   Het vaccin tegen Mexicaanse griep is volledig veilig voor zwangere vrouwen en het helpt ook hun ongeboren kind te beschermen, aldus een Britse gezondheidsadviseur.
   Cfr. : http://www.goedgevoel.be/gg/nl/797/Do-s-Don-ts/article/detail/1014914/2009/10/13/Vaccin-Mexicaanse-griep-is-veilig-voor-zwangere-vrouwen.dhtml

  12. Vaccin Mexicaanse griep veilig tijdens zwangerschap
   Goed Gevoel, 29-10-2009
   Het Belgische vaccin tegen de Mexicaanse griep is niet gevaarlijk voor zwangere vrouwen.
   Dat zegt griepcommissaris Marc Van Ranst vandaag.
   De Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje raden zwangere vrouwen af om een vaccin met immunologisch adjuvant te gebruiken.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/102/Griep/article/detail/1022633/2009/10/29/Vaccin-Mexicaanse-griep-veilig-tijdens-zwangerschap.dhtml

  13. Vaccinatiecampagne seizoensgriep gestart
   Goed Gevoel, 01/10/09
   Het Vlaams Griepplatform heeft de griepvaccinatiecampagne 2009 op gang geschoten.
   In overleg met federaal griepcommissaris Marc Van Ranst wordt dit jaar één campagne gevoerd over de gemeenschappen heen.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/1007689/2009/10/01/Vaccinatiecampagne-seizoensgriep-gestart.dhtml

  14. Van tocht word je niet verkouden !
   Gezondheid.be, 01-09-2000 (bijgewerkt op : 28-10-2009)
   U weet niet meer waar uw hoofd staat van al het niezen en het snotteren.
   En de berg zakdoekjes slinkt zienderogen.
   Allesbehalve leuk is het, een verkoudheid.
   Maar kunnen we er iets aan doen ?
   Cfr. :
   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=95

  15. Verbied carpoolen om Mexicaanse griep te vermijden
   Goed Gevoel, 02/09/09
   De vrees voor de Mexicaanse griep maakt dat niets meer veilig is.
   In Nederland wordt afgeraden het openbaar vervoer naar het werk te nemen of te carpoolen.
   Ook het kopje koffie dat je collega's voor je halen, is riskant.
   Als de collega in kwestie zijn handen niet goed heeft gewassen, kan het griepvirus worden overgedragen via het bekertje naar de mond.
   Dat meldt de krant AD.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/986342/2009/09/02/Verbied-carpoolen-om-Mexicaanse-griep-te-vermijden.dhtml

  16. Verkoudheid
   Verkoudheid is een infectie door een virus (meestal een rhinovirus of coronavirus).
   Een verkoudheid (acute virale nasofaryngitis) is een virale infectie van de bovenste luchtwegen (neus en keel).
   Symptomen kunnen zijn: niezen, loopneus, een verstopte neus, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, vermoeidheid.
   In sommige gevallen is er een conjunctivitis (rode, jeukende ogen).
   De patiënt is meestal niet bedlegerig en kan de dagelijkse activiteiten gewoon voortzetten.
   Een verkoudheid duurt meestal vijf tot zeven dagen, een enkele keer twee weken.
   Een verkoudheid is de meest voorkomende infectie bij mensen; er zijn gemiddeld 2 à 4 infecties per jaar bij volwassenen.
   Schoolgaande kinderen kunnen soms 12 keer per jaar verkouden worden.
   De meest efficiënte manier om infectie te voorkomen is handen wassen.
   Bij een doorgemaakte verkoudheid is er een levenslange immuniteit voor dat specifieke virus.
   Er zijn echter honderden verschillende soorten virussen die een verkoudheid kunnen veroorzaken.
   De meeste zijn rhinovirussen, maar er zijn ook andere verwekkers, zoals het coronavirus, para-influenzavirus, respiratory syncytialvirus, adenovirus, enterovirus en metapneumovirus.
   De naam suggereert, dat verkoudheden worden veroorzaakt door afkoeling.
   Dit verband is niet wetenschappelijk bewezen.
   Het is wel een feit dat verkoudheden vooral in de winter en bij koud of regenachtig weer voorkomen, maar dit kan andere oorzaken hebben.
   In dergelijke omstandigheden zitten mensen veel meer binnen bij elkaar en verluchten minder, zodat de virussen zich veel gemakkelijker kunnen verspreiden dan onder zomerse omstandigheden.
   Een hypothese luidt, dat koude de bloedvaten in de bovenste luchtwegen vernauwt, waardoor het afweersysteem minder goed werkt.
   Ondanks beweringen van de farmaceutische industrie en de alternatieve sector is niet bewezen dat een verkoudheid door medicatie kan worden voorkomen of genezen.
   De symptomen kunnen wel worden bestreden, maar het is onzeker of de duur van de verkoudheid kan worden verkort.
   Studies tonen aan dat zwaarlijvige mensen vaker verkouden zijn dan mensen met een normaal gewicht.
   Cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkoudheid

  17. Versla de griep met champignons
   Goed Gevoel, 07/05/09
   Iets simpel als champignons is voldoende om de griep te verslaan, zo zeggen wetenschappers.
   Het geheim van de champignons is hun kracht om infecties af te weren en het immuunsysteem te versterken.
   Ook verhogen de paddestoelen het niveau van cytokines, een soort proteïne dat lijkt op een hormoon.
   Deze cytokines worden geacht een belangrijke rol te spelen in het verdedigen van het lichaam tegen virale infecties en tumoren.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/102/Griep/article/detail/846916/2009/05/07/Versla-de-griep-met-champignons.dhtml

  18. Was je handen
   Goed Gevoel, 01-11-2009
   Bescherm je tegen de (mexicaanse) griep !
   Artsen waarschuwen ons: de Mexicaanse griep is in opmars en de 'gewone' griep maakt zich klaar voor een extra stevig najaarsoffensief.
   Gelukkig hebben we onze gezondheid voor een groot deel zélf in handen, letterlijk zelfs.
   Door regelmatig onze handen te wassen, verkleinen we onze kans op ziekte met meer dan 50 procent !
   Kijk eens naar je handpalmen.
   Zie je niets ?
   Dat klopt, maar toch...
   Het krioelt er van de bacteriën die je met je blote oog niet kan zien.
   Er zitten drie keer zoveel bacteriën op je handen als op je onderarm, elleboog of zelfs in je mond.
   Vastgesteld is dat één bacterie op je hand zich op één dag kan vermenigvuldigen tot ongeveer een miljoen.
   Iedere keer dat je je gezicht aanraakt (gemiddeld doe je dat vijftien keer per uur), worden ziektekiemen via je handen overgedragen.
   Raak je met je besmette handen voedsel aan, dan dringen ziektekiemen je lichaam binnen en kan je in het ergste geval een voedselvergiftiging krijgen.
   In België komen per jaar twee miljoen gevallen van voedselvergiftiging voor door niet regelmatig de handen te wassen.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/311/Hygiene/article/detail/1019303/2009/11/01/Was-je-handen.dhtml

  19. Wat eet je tegen de Mexicaanse griep ?
   Goedgevoel.be, 17/07/09
   De Mexicaanse griep heeft ons in de macht.
   Om het immuunsysteem te versterken en niet geplaagd te worden met de ziekte, is goede voeding belangrijk.
   Voeding geeft het lichaam alle kracht om tegen het virus te vechten.
   Een goede persoonlijke hygiëne is één ding opdat het virus je niet te pakken krijgt.
   Je handen reinig je meer dan anders, niezen doe je in een zakdoek en was je regelmatig.
   Eiwitten
   Raak je toch besmet, is wat je eet heel belangrijk om je interne membranen in je oren, neus en keel te versterken.
   Zij vormen een interne fysieke barrière.
   Drie porties per dag van eiwitrijk vlees, kip, eieren, vis, melk, zuivelproducten, groenten, noten, zaden of voedingsmiddelen op basis van soja zijn van vitaal belang om de cellen in deze membranen, te versterken.
   Vitamine A
   Oranje of donkergroene groenten en fruit als wortelen, pompoenen, abrikozen, mango's, spinazie en kool, bevatten flinke niveau's van vitamine A.
   Deze voedingsstof versterkt eveneens de cellen in je lichaam.
   Vitamine C
   Wil een virus je lichaamscellen aanvallen, is het de taak van witte bloedcellen om virale indringers tegen te gaan.
   Vitamine C lijkt daarbij van vitaal belang, temeer omdat het ook over eigen antivirale eigenschappen beschikt.
   Doordat we deze vitamine niet kunnen opslaan in ons lichaam, zijn vitamine C-rijke voedingsmiddelen op het menu zeer belangrijk.
   Van spinazie tot paprika, citrusvruchten, bessen of erwten, verse fruitsappen tot zelfs fruit in blik: allen bieden hoeveelheden vitamine C.
   Zink
   Mineraal zink is van cruciaal belang om antilichamen te vormen.
   Een lichte tekortkoming wordt steeds vaker gekoppeld aan verkoudheden en griep.
   Herstel je zinkniveau door rundvlees te eten, eieren, vis als krab, oesters en sardienen.
   Ook volkorenproducten en pompoenpitten zijn vrij goed, hoewel zink beter wordt geabsorbeerd uit dierlijke eiwitten.
   Ijzer
   Heel wat vrouwen hebben een gebrek aan ijzer.
   Dit gebrek leidt tot een breed scala van defecten in het functioneren van een goed immuunsysteem.
   Ijzer is ook te vinden in de voedingsmiddelen die belangrijk zijn voor zink.
   Als je een tekort hebt, kan een multivitaminen en mineralensuppelement soelaas bieden.
   Knoflook
   Er zijn snelle manieren om de dokter niet in huis te moeten halen.
   Wanneer rauwe knoflook wordt fijngemaakt of gekauwd, zouden virussen minder snel kunnen infecteren.
   Elke dag kauwen op een rauw teentje versterkt je immuniteit.
   Een slechte adem neem je er zo bij...
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/933190/2009/07/17/Wat-eet-je-tegen-de-Mexicaanse-griep.dhtml

  20. Wat je niét moet doen in verband met Mexicaanse griep
   Goed Gevoel, 10/09/09
   We zijn al om de oren geslagen met wat je moet doen om Mexicaanse griep tegen te gaan, maar lang niet alle advies is nuttig of efficiënt.
   We zetten op een rijtje wat je vooral niét moet doen.
   Griepvaccin
   Het gewone griepvaccin, tegen de seizoensgriep, zal niet helpen tegen Mexicaanse griep.
   Wetenschappers werken nog aan een vaccin tegen Mexicaanse griep en als het er is zal het een apart vaccin zijn.
   Dit wil niet zeggen dat je het vaccin tegen de seizoensgriep niet moet nemen.
   Gezichtsmasker
   Reken er niet op dat een gezichtsmasker de verspreiding van Mexicaanse griep tegenhoudt.
   Officieel is niet geweten hoe efficiënt ze zijn, maar officieus klinkt steeds vaker dat ze amper verschil uitmaken.
   Ook andere filters die kunnen gedragen worden, blijken niet extra efficiënt te zijn.
   Als je denkt dat je Mexicaanse griep hebt, doe je best het volgende :
   - was je handen vaak met warm water en zeep
   - bedek je mond als je hoest of niest (waarna je onmiddellijk je handen wast)
   - probeer te vermijden dat je je ogen, neus of mond aaanraakt
   - blijf binnen, ga niet werken en sluit je af van anderen tot je minstens 24 uur geen koorst meer hebt
   - blijf op een veilige afstand van mensen met griepsymptomen of kwetsbare groepen, zoals bejaarden of kinderen.
   Wens je toch een masker te dragen, draag het dan maar één keer en gooi het dan weg.
   Het is niet de bedoeling dat je deze hergebruikt !
   Griepfeest
   De theorie achter een griepfeest is dat men een persoon met mexicaanse griep viert.
   De gasten worden zo blootgesteld aan het virus, en hopen zo een immuniteit te ontwikkelen waardoor ze niet of minder zwaar ziek worden.
   Het principe van een vaccin, maar dan op macroschaal.
   Waarom dit een slecht idee is ?
   Omdat je niet weet hoe ernstig de vorm van griep bij de besmette is, noch wat het effect is op anderen.
   Of dit soort blootstelling aan microben en virussen immuniteit levert, is ook niet bewezen.
   Planning
   Vergeet niet op voorhand te bedenken hoe je het gaat aanpakken als iemand in je gezin ziek wordt.
   Thuis blijvenn is cruciaal voor wie Mexicaanse griep heeft, dus als een van de ouders (of beide) wegvallen, moeten bepaalde klusjes (zoals boodschappen en kinderen naar school voeren) blijven gebeuren.
   Haal daarom zeker ook al zakdoeken, desinfecterende middelen en zeep op basis van alcohol in huis.
   Ruim op
   Virussen kunnen blijven hangen aan klinken, computerklavieren, telefoons, lakens, bestek en speelgoed.
   Is er iemand ziek geweest, vergeet dan zeker niet om grondig schoon te maken om zoveel mogelijk achterblijvende ziektekiemen te verwijderen.
   Was je handen na het opnemen van kleren, lakens en handdoeken die zieken hebben gebruikt.
   Voorzichtig
   Het is niet omdat de besmettingen en doden meevallen, dat je meteen onvoorzichtig te werk moet gaan.
   Misschien is de ziekte wel ingedijkt omdat iedereen voorzorgen neemt.
   Volg dus zeker de aanbevelingen uit puntje 'Gezichtsmasker', ook al je slechts in aanraking bent gekomen met iemand die ziek is of als je jezelf ziek voelt worden.
   Paniek
   Het is nergens voor nodig om te panikeren : de Mexicaanse griep heeft inderdaad wereldwijd toegeslagen, maar de uitbraak was veel minder erg dan eerst werd gevreesd.
   Voorzichtigheid blijft geboden, maar op dit moment lijkt het er op dat je veel meer kans hebt de Mexicaanse griep te overleven dan te sterven.
   Zeker als je een normale, gezonde volwassene bent.
   Mensen met overgewicht, diabetes of andere gezondheidsproblemen blijken wel meer risico te lopen.
   Dit wil echter ook niet zeggen dat je het gevaar moet weglachen of je jezelf (of anderen) met zware ziektesymptomen niet goed moet verzorgen.
   Buiten lopen
   Als je griepachtige symptomen hebt, moet je zeker niet onder de mensen komen tenzij om naar de dokter te gaan.
   Tot deze symptomen behoren: koorts, hoesten, een pijnlijke keel, een verstopte of loopneus, spierpijn, hoofdpijn, koude rillingen, vermoeidheid, diarree en overgeven.
   Blijf thuis, laat je boodschappen leveren of door iemand meebrengen en stap zeker niet op een overvolle metro, bus, trein of vliegtuig.
   Tot 24 uur nadat de koorts is verdwenen, blijf je beter binnen.
   Spoedopname
   Ga niét naar de spoed met griepsymptomen tenzij je kind deze symptomen vertoont :
   - moeilijke of versnelde ademhaling
   - grauwe of blauwige huid
   - dehydratatie
   - aanhoudend overgeven
   - moeilijk of niet meer wakker worden of bijna niet reageren
   - niet willen vastgehouden worden
   - de symptomen verbeteren en verergeren dan terug.
   Voor volwassenen geldt :
   - moeilijke ademhaling of kortademigheid
   - pijn of druk in de borst of onderbuik
   - plotse duizeligheid
   - verwarring
   - aanhoudend overgeven
   - de symptomen verbeteren en verergeren met extra koorts en hoest
   - hoge koorts hebben voor meer dan drie dagen op rij.
   Kinderen
   Vergeet niet om je kinderen te leren hoe ze zich moeten gedragen bij ziekte.
   Thuisblijven, handen wassen, hoesten en niezen in een zakdoek en die meteen weggooien en andere zieken vermijden.
   Cfr. :
   http://www.goedgevoel.be/gg/nl/4774/Mexicaanse-griep/article/detail/991652/2009/09/10/Wat-je-niet-moet-doen-in-verband-met-Mexicaanse-griep.dhtml


  03-11-2009 om 00:51 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Tags:afweersysteem, gewrichtspijn, griep, hoesten, hoofdpijn, keelpijn, koorts, longontsteking, luchtwegen, moeheid, oorpijn, spierpijn, vaccin, verkoudheid, virus, voeding
  >> Reageer (0)
  25-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

    

   

  Support the 500 Professionals
  of the IACFS/ME
   

  - Reeves Must Go -

  Help ME Circle, 25 October 2009
  Source : RESCIND <
  rescindinc.org@gmail.com>

  On May 27th and May 28th, 2009, the Chronic Fatigue Syndrome Advisory Committee (CFSAC) convened in Washington, D.C. (cfr. : http://www.hhs.gov/advcomcfs/meetings/agendas/cfsac091029_agenda.html -).
  Among their recommendations to the Secretary of Health and Human Services was a call for new and progressive leadership at the CDC's ME/CFS research division.

  We, the public, need to back the IACFS/ME and the CFSAC.
  Under Bill Reeves' regime, funding has routinely decreased and increasingly broad definitions which have ceased to have any clinical meaning or research value have been implemented.

  Under Reeves' direction the CFS program is being slowly strangled.

  A couple of weeks ago, Dr. Judy Mikovits, who is a retrovirus expert at the Whittemore Peterson Institute, released the results of a study which provided overwhelming evidence that xenotropic murine leukemia virus-related virus or XMRV, could very well be the third human retrovirus.

  Mikovits found that in a study of 101 CFS patients, 67% were found to have XMRV in their cells, but this is really not new news (cfr. : http://www.wpinstitute.org/xmrv/xmrv_qa.html -).
  In 1991 Dr. Elaine Defreitas found retroviral DNA in 80% of her study's 30 CFS patients.

  The CDC "replicated" her study, did not follow her exact procedure and ended the study prematurely while ostracizing Defreitas.

  What does Reeves say about Mikovits recent discovery ?
  Without doing any study or due diligence Reeves dismisses the findings by saying that they are "unexpected and surprising" and that it is "almost unheard of to find an association of this magnitude between an infectious agent and a well-defined chronic disease, much less an illness like CFS."

  Deceit and incompetence have increasingly become the order of the day.
  The money that Bill Reeves has been receiving has been terribly mismanaged as he desperately strives to forestall the slow but inevitable pace of biomedical research.

  Inappropriate management of funds prevents collaboration with biomedical experts, as well as collaboration with psychosocial experts who are not trying to build a career in psychosomatic medicine.
  Bill Reeves must be held accountable.

  Inaccurate stereotypes persist because Bill Reeves has not been accurately educating the public on the seriousness of this disease.

  CFS is not a disease of "feeling a little tired", no matter what you call it; this is a severe neuro-immune disease of among other things, debilitating exhaustion completely out of proportion to exertion.
  Patients may be too exhausted to even be able to chew their food, leave their beds and much less even work - and remain so year after year.
  Is that your neighbor's experience of tired ?

  Perhaps you suffer from CFS, perhaps your patients do or perhaps a loved one does; your best interests are not and have not been at the heart of the CDC's program.
  What's at the heart of the program is job security for Bill Reeves, his paycheck and collaboration with his pals - not finding ways to combat and track this horrible disease.

  We need you now more than ever.
  Right now is the first real chance that we have had in nearly 30 years to fight Reeves in force; to fight for you, your loved ones or your patients.
  Everyone from researchers to advocates are in agreement - Reeves must go.
  And we must make it happen.
  No one will do it for us.

  Join members of the IACFS/ME at the CFSAC's October 29-30th meeting in Washington, D.C.
  Do not let the hard work of other advocates and researchers over the years be for nothing.
  We need to show that we cannot be silenced and we will never give up.

  If you cannot personally attend, find someone to attend in your place.
  Ask your parents, your children, your spouses or friends to attend in your place.
  Ask your elected officials to have aids attend.

  The answer is always 'no' if you don't ask - we must make it happen - none of us can live with the
  alternative.

  Reeves must go.


  25-10-2009 om 22:03 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:CFS, chronic fatigue syndrome, exhaustion, IACFS, ME, ME/CFS, research, retrovirus, tired, XMRV
  >> Reageer (0)
  22-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slanker met je hartritme
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Slanker met je hartritme
  - In negen weken afvallen met je hart als dirigent -

  Afvallen door een rustige ademhaling

  Rachel van de Pol – Dokterdokter.nl, 21-10-2009

  De hoofdoorzaak van overgewicht is emoties en stress.
  Door je hartritme positief te beïnvloeden, krijg je stress en emoties beter in de hand waardoor je ook je voedingspatroon beter weet te regelen.

  Afvallen kan een grote bron van frustratie zijn.
  En niet verwonderlijk.
  In het onlangs verschenen zelfhulpboek getiteld 'Slanker met je hartritme' wordt vermeld dat 96% van degenen die een vermageringsdieet volgen, binnen 6 maanden na beëindiging van het dieet weer op het aanvangsgewicht terug is en vaak nog hoger.
  Paradoxaal genoeg blijven mensen producten kopen die vermagering beloven en zitten de wachtkamers van diëtisten en voedingsdeskundigen nog steeds vol.
  'Slanker met je hartritme' gooit afvallen over een geheel andere boeg.

  Slanker met je hartritme

  Om je eetgewoonten onder controle te kunnen krijgen, moet je eerst je emoties en stress door middel van je hartritme onder controle krijgen.
  Want bij 95% van de mensen met overgewicht wordt hun teveel aan kilo's veroorzaakt door stress en emoties.
  Dit is de hoofdgedachte van het boek 'Slanker met je hartritme'.
  Fysicus Kees Blase en arts-diëtist David O’Hare zijn de auteurs van het zelfhulpboek.

  Weg met diëten

  Volgens O’Hare en Blase is obesitas niet alleen een overconsumptie van voedingsmiddelen of te weinig bewegen.
  Het is een ontregeling van de fysiologische systemen die je in balans houden.
  Een dieet volgen in combinatie met beweging zou alleen de gevolgen van obesitas bestrijden, maar niet de oorspronkelijke aandoening aanpakken.
  O’Hare vergelijkt dit met het geven van een aspirientje aan iemand met hoge koorts door een bloedvergiftiging.
  Dit is nuttig, maar de oorzaak van de ziekte blijft buiten schot.

  Eetgedrag loopt via het hart

  Volgens O’Hare gaat niemand zomaar te veel eten.
  Je relatie is net beëindigd, je partner is veel van huis, verdriet, onzekerheid, te veel stress op werk etc.
  Door dit soort negatieve emoties of stress kan het tempo van je hartritme sterk wisselen en chaotisch zijn.
  Je kunt het vergelijken met het hortend en stotend autorijden als je in de file staat.
  Dit verstoorde hartritme heeft veel invloed op ons fysiologische gestel.
  Je hartritme beïnvloedt namelijk je hersenen, hart, autonome zenuwstelsel en hormoonsysteem.
  Ook de emotionele beïnvloeding van je eetgedrag verloopt via het hart.

  Uit balans

  Het is ingewikkeld hoe deze mechanismen met elkaar samenwerken en in de wetenschap is nog niet alles hierover bekend of begrepen.
  Wel is wetenschappelijk bewezen dat als er iets misgaat in één systeem, ook de instelling van alle andere fysiologische systemen verandert.
  Gelukkig werkt dit mechanisme ook andersom : als één systeem positief wordt beïnvloedt, werkt dit ook positief door op alle andere fysiologische systeem.

  Hoge hartcoherentie

  Door een goede ademhaling aan te leren, synchroniseert het hartritme, dat een aantal hersenritmes synchroniseert die op hun beurt bepaalde hormonale ritmes synchroniseren en die hebben weer een synchroniserend effect op ons (eet)gedrag.
  Je hartslag, hersengolven en ademhaling hebben allemaal een bepaald ritme.
  Als deze ritmes synchroon gaan, spreken we van hoge hartcoherentie.
  Dat wil zeggen, dat 2 of meer trillingen van (bijna) gelijke snelheid elkaar treffen, waardoor een vibratie ontstaat.

  Optimaal energieverbruik

  Slanker met je hartritme leert je in 9 weken door middel van (ademhalings)oefeningen een hoge hartcoherentie te bereiken.
  Bij een hoge hartcoherentie communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal.
  Het lichaam leert zo efficiënt zijn energie te verbruiken.
  Je stimuleert door hartcoherentie de natuurlijke regelsystemen van je lichaam en valt hierdoor 'vanzelf' af.
  De auteurs geven aan dat het proces van afvallen wel langer dan 9 weken duurt.
  De 9 weken zijn nodig voor het aanleren van een optimale ademhaling en het bewust worden van het effect van emoties op de regulatoren van je gewicht.

  Bronnen

  1. Afvallen zonder jojo-effect
   Jan Willem Wensink (in samenwerking met voedingscoach Yneke Vocking) - Dokterdokter.nl, 01-11-2008
   Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/vrouw/eten-drinken/article/3307/afvallen-zonder-jojo-effecten

  2. De Afvallers XXL - Dé succesformule voor een gezond gewicht
   Yneke Vocking - Uitgeverij Thoeris - ISBN : 978 90 72219 44 2
   'De Afvallers XXL' is hét handboek bij het populaire tv-programma van SBS 6.
   De coach uit 'De Afvallers XXL 2008', Yneke Vocking vertelt hoe zij de deelnemers hielp hun spectaculaire gewichtsverlies tot stand te brengen en geeft haar voedingsplannen en recepten prijs.
   De metamorfose van de deelnemers is nu voor iedereen op een verantwoorde manier haalbaar.
   Coaches Hein Vergeer en Imro Beuk geven hun beste tips, en een styliste geeft stylingadviezen om de make-over compleet te maken.
   Advies op maat voor de echte zwaargewichten; voor wie maar een paar kilo kwijt wil en voor kinderen.
   Met interviews met en tips van de deelnemers, complete weekmenu's en recepten.
   Beluister ook het interview met Yneke op radio 538 op : mms://media.radio538.nl/stream/radio538/fragmenten/20081211-voornemens.wma
   Cfr. : http://www.thoeris.nl/boeken.asp?rub=7&id=20

  3. Medisch A-Z
   Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/vrouw/bewegen/article/24103/de-beste-techniek-bij-ademhalen

  4. Slanker met je hartritme - In negen weken afvallen met je hart als dirigent
   David O'Hare & Kees L. Blase - Kosmos Uitgevers, 2009 – ISBN-13 : 9789021546438
   Negen van de tien gevallen van overgewicht worden veroorzaakt door negatieve emoties en stress.
   Wie zijn hartritme positief weet te beïnvloeden, kan stress en emoties beter in de hand houden en daarmee ook zijn voedingspatroon beter reguleren.
   Successen in Frankrijk en Canada tonen het aan : met dit programma lukt het om in negen weken je hartritme en daarmee je eetgewoonten onder controle te krijgen.
   Je valt ‘vanzelf’ af en overgewicht behoort voorgoed tot het verleden !
   David O’Hare is huisarts en diëtist met ruim 25 jaar ervaring in het bijstaan en adviseren van mensen met overgewicht.
   Teleurgesteld door het effect van diëten, heeft hij zich gespecialiseerd in cognitieve en gedragstherapie en heeft hij een programma ontwikkeld waarmee patiënten op dieet psychologisch worden begeleid.
   Kees Blase heeft met HeartMath deze therapie in 2002 in Nederland en België geïntroduceerd.
   Cfr. : http://www.boox.nl/nl/boek-slanker-met-je-hartritme-9789021546438
   Cfr. ook :
   - http://overgewicht.startpagina.nl/prikbord/9833497/slanker-met-je-hartritme
   - http://www.boek.net/Boek/9789021546438/Slanker-met-je-hartritme
   - http://www.hartfocus.nl/16/index.html
   - http://www.cosmox.be/bestellen/slanker-met-je-hartritme-d-o-hare-k-blase-9789021546438
   - http://www.vitaal.nl/articles/view/slanker_met_je_hartritme_-_david_ohare_en_kees_blase/

  Cfr. : http://www.dokterdokter.nl/man/psyche/article/27252/afvallen-door-een-rustige-ademhaling


  22-10-2009 om 20:42 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:ademhaling, afvallen, diëet, overgewicht, eetpatroon, hart, hartritme, hersenen, obesitas, overgewicht, stress, vermageren, zenuwstelsel
  >> Reageer (0)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eén op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La bête noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  walking2_gether
  blog.seniorennet.be/walking
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!